Tan

Från Wikipedia

Tan kan syfta på:

  • Tan (namn) – ett vanligt kinesiskt efternamn
  • Tan (kaninras) – en ganska vanlig svensk kaninras
  • tan – beteckning för en trigonometrisk funktion, se tangens
  • Förkortning inom statsvetenskap för Traditionell, Auktoritär och Nationalistisk, se GAL–TAN
  • En annan benämning på den kinesiska viktenheten picul motsvarande 60,453 kg.