Tasman Metals

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tasman Metals Ltd är ett kanadensiskt bolag som utvecklar utvinning av strategiska metaller, så kallade REE.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Bolaget bildades i november 2009 och blev publikt samma år med symbolen TSM. Bolagets syfte är att maximera aktieägarnas långsiktiga vinst med beaktande av minsta möjliga påverkan på miljön.[1]

Bolagets räkenskapsår omfattar tiden 1 sept - 31 augusti. Den senaste avgivna årsredovisningen omfattar tiden 1 september 2011 - 31 augusti 2012.[2]

Dotterbolaget Tasmet[redigera | redigera wikitext]

Tasmet AB är ett helsvenskt dotterbolag till Tasman Metals. Tasmet AB bildades 2009 enligt svenska aktiebolagslagen i avsikt att driva projektet Norra Kärr i Gränna för moderbolagets räkning. Tasmet AB drivs endast med ett fåtal anställda och hyr in nödvändig personal på konsultbasis.[3] Tasmet AB har inga aktiva gruvor idag.[när?]

Bolaget har planer på att starta ett dagbrott mellan Gränna och Ödeshög på ett 140 hektar stort område för att söka utvinna sällsynta jordartsmetaller. Hela det tänkta gruvområdet ligger inom Vätterns tillrinningsområde. Denna typ av gruvdrift är extremt miljöbelastande och behäftad med stora risker med avseende på lakvatten och damm.

Tasmet AB har fått fler undersökningstillstånd för att bland annat kunna leta norr om Norra Kärr upp emot Ödeshög i Östergötlands län. Den statliga myndigheten Bergsstaten har tillåtit Tasmet AB att muta in mark ända upp till Jusseryd och Sunneby. Företaget har på vissa villkor fått undantag från terrängkörningsförbud med motorfordon i området för provborrningarna.[4]

Pågående projekt[redigera | redigera wikitext]

Norra Kärr[redigera | redigera wikitext]

Bolagets största projekt drivs i Norra Kärr, Gränna i Jönköpings kommun, Sverige genom dotterbolaget Tasmet AB. Mer än 40 hål för provtagning har utförts. Projektet har av SGU bedömts vara av riksintresse.

Bolaget har planer på att starta ett dagbrott mellan Gränna och Ödeshög på ett 140 hektar stort område för att söka utvinna sällsynta jordartsmetaller. Hela det tänkta gruvområdet ligger inom Vätterns tillrinningsområde. Denna typ av gruvdrift är extremt miljöbelastande och behäftad med stora risker med avseende på lakvatten och damm.

Tasmet AB har fått fler undersökningstillstånd för att bland annat kunna leta norr om Norra Kärr upp emot Ödeshög i Östergötlands län. Den statliga myndigheten Bergsstaten har tillåtit Tasmet AB att muta in mark ända upp till Jusseryd och Sunneby. Företaget har på vissa villkor fått undantag från terrängkörningsförbud med motorfordon i området för provborrningarna.[4]

I maj 2013 gav Bergsstaten bearbetningskoncession för brytning av sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr.[5][6] Efter flera överklaganden meddelades i juni 2014 definitivt tillstånd för provbrytning med ett uttag om högst 200 kubikmeter bergmaterial. [7][8][9][10]

Olserum[redigera | redigera wikitext]

Olserum ligger 30 km norr om Västervik, i Kalmar län omkring 10 km från Östersjön. Tasman har utvinningsrätt till REE på en yta av 8 000 ha. Royaltyavtal har träffats som ger markägaren och svenska staten 0,25 %.[11]

Korsnäs, Finland[redigera | redigera wikitext]

Korsnäs ligger 350 km norr om Helsingfors och 25 km sydväst om Vasa.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 april 2013. https://web.archive.org/web/20130420095251/http://www.tasmanmetals.com/s/Objectives.asp. Läst 4 januari 2013. 
 2. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 januari 2013. https://web.archive.org/web/20130103054648/http://www.tasmanmetals.com/s/NewsReleases.asp?ReportID=559557&_Type=News-Releases&_Title=Tasman-Files-Annual-Report-on-Form-40-F. Läst 4 januari 2013. 
 3. ^ http://www.allabolag.se/5567450977/Tasmet_AB
 4. ^ [a b] http://www.affarsliv.com/?articleid=5532651&date=&menuids=
 5. ^ ”Klartecken för gruva i Norra Kärr”. Östnytt. svt.se. 21 maj 2013. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/klartecken-for-metallutvinning-i-norra-karr. Läst 19 juni 2014. [död länk]
 6. ^ ”Regeringen beviljar koncession i Norra Kärr i Gränna”. regeringen.se. Regeringen. 16 januari 2014. Arkiverad från originalet den 19 juni 2014. https://archive.is/20140619170930/http://www.regeringen.se/sb/d/18111/a/232101. Läst 19 juni 2014. 
 7. ^ ”En aktuell gruvfråga – Norra Kärr”. regeringen.se. Regeringskansliet. 16 januari 2014. Arkiverad från originalet den 19 juni 2014. https://archive.is/20140619170853/http://www.regeringen.se/sb/d/15986/a/232107. Läst 19 juni 2014. 
 8. ^ ”Klart för provbrytning i Norra Kärr”. jonkopingsposten.se. Jönköpings-Posten. 5 april 2014. http://www.jonkopingsposten.se/artikel/25092/klart-for-provbrytning-i-norra-karr. Läst 19 juni 2014. 
 9. ^ ”Norra kärr”. lansstyrelsen.se. Länsstyrelsen i Jönköpings län. 1 april 2014. Arkiverad från originalet den 16 december 2014. https://web.archive.org/web/20141216072453/http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/norra-karr/Pages/default.aspx. Läst 19 juni 2014. 
 10. ^ ”Tasmans tillstånd beviljat av högsta instans”. tasmanmetals.se. Tasman metals. 17 juni 2014. http://tasmanmetals.se/2014/06/tasmans-tillstand-beviljat-av-hogsta-instans/. Läst 19 juni 2014. 
 11. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 1 december 2012. https://web.archive.org/web/20121201083228/http://www.tasmanmetals.com/s/Olserum.asp. Läst 5 januari 2013. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

 • Tasmet AB:s webbsida på svenska [1]