Teologie kandidat

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Teologie kandidat, teol.kand., TK, benämns den grundläggande examen som i Sverige avläggs vid teologisk fakultet.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Teologie kandidatexamen infördes 1903 istället för den äldre teoretisk teologisk examen (eller dimissionsexamen, införd 1831), och som jämte praktiska teologiska prov erfordrades för prästexamen. Teologie kandidatexamen fanns dock sedan tidigare som lägsta lärdomsgrad vid de teologiska fakulteterna (en omfattande examen, snarare jämförbar med teologie licentiat). I samband med högskolereformen 1977 avskaffades teologie kandidatexamen och ersattes med högskoleexamen på religionsvetenskapliga linjen, men den återinfördes 1986.

Genom de förändringar i svensk högre utbildning som genomfördes som ett led i den så kallade Bolognaprocessen och som trädde i kraft den 1 juli 2007 upphörde teologie kandidatexamen att vara en särskild yrkesexamen (för prästämbetet), och blev istället en generell kandidatexamen inom teologiämnet. Benämningen förblev dock densamma.

Idag[när?] kan man avlägga en teologie kandidatexamen (180 högskolepoäng) efter tre års studier på universitet. Dagens teologie kandidatexamen skall alltså inte förväxlas med äldre teologie kandidatexamen som enligt 1973 och 1977 års utbildningsordning, omfattade 140 akademiska poäng (d.v.s. 210 högskolepoäng) respektive 1984 och 1993 års utbildningsordning vilka omfattade 160 akademiska poäng (motsvarande fyra års studier, det vill säga 240 högskolepoäng enligt dagens poängsystem).

Ny utbildningsordning för Svenska kyrkan gäller från och med 1 augusti 2013. Den som avser att bli präst erfordras härefter en avlagd teologie magisterexamen (240 högskolepoäng) innehållande Svenska kyrkans kursfordringar + 15 högskolepoäng övrigt i teologi (=255 högskolepoäng sammanlagt).[1]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/att-bli-prast

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]