Teologie kandidat

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Teologie kandidat, teol.kand., TK, benämns den grundläggande examen som i Sverige avläggs vid teologisk fakultet.

Etymologi[redigera | redigera wikitext]

Theologie är fornfranska från 1300-talet i betydelsen filosofiskt förhållningssätt till den Kristna doktrinen. Från latinets theologia, en redovisning av gudarna, från theologos, en diskurs om gudarna/gudinnorna. Theos betyder gud eller gudinna och -logos behandling av, diskurs.[1]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Teologie kandidatexamen infördes 1903 istället för den äldre teoretisk teologisk examen (eller dimissionsexamen, införd 1831), och som jämte praktisk teologiska prov erfordrades för prästexamen. Teologie kandidatexamen fanns dock sedan tidigare som lägsta lärdomsgrad vid de teologiska fakulteterna (en omfattande examen, snarare jämförbar med teologie licentiat). I samband med högskolereformen 1977 avskaffades teologie kandidatexamen och ersattes med högskoleexamen på religionsvetenskapliga linjen, men återinfördes 1986.

Genom de förändringar i svensk högre utbildning som genomförs som ett led i den s.k. Bolognaprocessen och som träder i kraft den 1 juli 2007 upphör teologie kandidatexamen att vara en särskild yrkesexamen (för prästämbetet), och blir istället en generell kandidatexamen inom teologiämnet. Benämningen kommer dock fortfarande att vara densamma. Idag kan man avlägga en teol.kand. (180 hp) efter tre års studier på universitet. Dagens teologie kandidatexamen (180 hp) skall dock inte förväxlas med äldre teologie kandidatexamen som omfattade 160 p (motsvarande fyra års studier, d.v.s. 240 högskolepoäng enligt dagens poängsystem).

Ny utbildningsordning för Svenska kyrkan gäller från och med 1 augusti 2013. Den som avser att bli präst erfordras härefter en avlagd teologie magisterexamen (240 hp) innehållande Svenska kyrkans kursfordringar + 15 hp övrigt i teologi (=255 hp sammanlagt). För mer information om detta samt vilka övergångsregler som gäller för prästexamen med teol.kand. enligt 1993 års studieordning och 2007 års studieordning se följande länkar: http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=580571 http://www.svenskakyrkan.se/872800

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Etymonline, uppslagsord Theology

Se även[redigera | redigera wikitext]