Teologiskt seminarium

Från Wikipedia

Teologiskt seminarium, prästseminarium eller pastorsseminarium är en institution för teologisk utbildning, vars huvudsyfte är utbildning för tjänst inom ett eller flera specifika kyrkosamfund, av präster och pastorer men också exempelvis församlingspedagoger eller diskoner. Teologiska seminarier är konfessionella, det vill säga knuten till antingen en specifik kyrka eller en mer övergripande kyrkofamilj och dennas teologi.

Präst- och pastorsseminarier i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Teologiska seminarier i Sverige är oftast organiserade som privatägda högskolor under tillsyn av Högskoleverket, med starka band till det eller de samfund man primärt utbildar för. Det förekommer också folkhögskolor, som ibland vidareutvecklats till att även omfatta högskolenivå.

Svenska kyrkans prästutbildning sker till största delen på vanliga högskolor och universitet. Den praktiska prästutbildningen äger rum vid dess utbildningsinstitut i Uppsala och Lund.

Protestantiska teologiska seminarier[redigera | redigera wikitext]

Katolska prästseminarier[redigera | redigera wikitext]

Ortodoxa prästseminarier[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]