Tillåtlighetsprövning

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tillåtlighetsprövning är en prövning av vissa projekt enligt 17 kap Miljöbalken.[1]

Regeringen skall pröva tillåtligheten av nya verksamheter av följande slag:

 • anläggningar för kärnteknisk verksamhet som prövas av regeringen enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet[2] samt anläggningar för att bryta uranhaltigt material eller andra ämnen som kan användas för framställning av kärnbränsle,
 • motorvägar och motortrafikleder samt andra vägar med minst fyra körfält och en sträckning av minst tio kilometer (Fel - ändrat sedan år 2013),
 • järnvägar avsedda för fjärrtrafik och anläggande av nytt spår på en sträcka av minst fem kilometer för befintliga järnvägar för fjärrtrafik, och
 • allmänna farleder.

En myndighet eller kommun som inom sitt verksamhetsområde får kännedom om en verksamhet som avses skall underrätta regeringen om verksamheten.[3]

Regeringen får tillåta en verksamhet som avses endast om kommunfullmäktige har tillstyrkt detta.[4]

Ett exempel på tillämpningen är regeringens prövning av Botniabanan.[5]

Ett annat exempel är regeringens beslut att lämna tillstånd till högst 1 101 vindkraftverk i Markbygden, Piteå kommun. Tillåtligheten gäller i 30 år från den dag Markbygden Vind AB anmäler till Länsstyrelsen i Norrbottens län att verksamheten eller del av denna tagits i drift.[6]

Fram till 2010-04-01 var det en av Vägverkets uppgifter är att föreslå vilka investeringar som behöver utföras i vägnätet och hur vägarna skall underhållas.

Vägverkets uppgifter har från 2010-04-01 övertagits av Trafikverket.[7]

Trafikverket ska delta i den strategiska planeringen (nationell vägplan eller genom regional länsplan) som omfattade cirka 10 år och gjordes utifrån riksdagens trafikpolitiska mål.

För vägprojekt som erfordrar mer mark eller ger en förändrad trafiksituation måste väghållaren genomföra handläggningen på ett formellt riktigt arbetssätt.

För genomförandet hade Vägverket tagit fram ett digitalt verktyg, ”formell vägplanering” som beskriver detta arbetssätt.

Under respektive moment i handboken formell vägplanering får man fördjupad information om hur man samråder, redovisar samt dokumenterar genomförandet av planering och projektering.

Väghållningsmyndigheternas framtagna arbetsplan ligger sedan till grund för fastställelseprövningen som utförs av Vägverket i Borlänge.

Vissa projekt kräver regeringen tillåtlighetsprövning. Vägverket i Borlänge genomförde beredning och remisshantering innan projektet överlämnas till regeringen för prövning och beslut.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ https://lagen.nu/1998:808#K17
 2. ^ https://lagen.nu/1984:3
 3. ^ https://lagen.nu/1998:808#K17P5
 4. ^ https://lagen.nu/1998:808#K17P6
 5. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 24 december 2004. https://archive.is/20041224201900/http://www.botniabanan.se/templates/BotniaStandardPage.aspx?id=1987. Läst 12 april 2010. 
 6. ^ http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/14/08/25/5fcbba21.pdf
 7. ^ http://www.trafikverket.se/