Trädbeskärning och trädvård

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Beskärning av träd och trädvård är något man gör för att trädet ska åldras vackert och är det fruktträd så gör man det också för att de ska bära frukt av god kvalitet.

Stora träd beskärs professionellt av så kallade arborister eller trädvårdare, oftast med hjälp av sele och klätterrep för att inte skada trädet. Internationellt brukar Schweiz och Storbritannien anses ha de bästa arboristerna i världen.

Beskärning av parkträd och andra stora träd[redigera | redigera wikitext]

Träd är en viktig del i våra utomhusmiljöer och har även ett stort ekonomiskt värde. Många av våra stora parkträd är mellan 60 och 100 år.

Stora träd beskärs framförallt på grund av att de är skrymmande eller utgör en fara för oss människor, sällan för att trädet behöver det för sin överlevnad. Arbetet består bland annat i att ta bort döda grenar eller glesa ur kronan. Det kan även vara så att ett träd behöver tas ner bit för bit för att inte skada omgivande byggnader men i detta fall är det fråga om att fälla trädet.

Beskärningstidpunkt[redigera | redigera wikitext]

Principer och tidpunkter skiljer sig från beskärning av fruktträden. När man exempelvis beskär björk lämnas inledningsvis en cirka halvmeters stump kvar av grenen till skillnad från beskärning av äppelträdet där man tar grenen direkt utanför grenkragen.

Fruktträdsbeskärning[redigera | redigera wikitext]

Fruktträd beskärs däremot för att de ska åldras vackert men framförallt för att bära mer frukt av god kvalitet och lättare kunna plocka frukten. Många av våra kulturväxter, såsom äppelträdet, är förädlade varianter på vildväxande arter. Om de inte vårdas och ansas återgår de till sin ursprungliga vilda form.

Fruktträdsbeskärningen kan delas upp i två principer; uppbyggnadsbeskärning och underhållsbeskärning.

Uppbyggnadsbeskärning: I uppbyggnadsbeskärningen av små, unga träd avgör man vilka grenar som trädet ska byggas upp av. En gren på ett träd stannar på den höjd där den växer ut. Det betyder att en gren en halvmeter ovan marken kommer att stanna på den höjden även om 50 år eftersom stammen växer på bredden, inte på höjden. Man tar framför allt bort grenar med ogynnsamma s.k. grenvinklar som när de blir större kan leda till skador på trädet om de bryts av. Om det lilla trädet har konkurrerande toppskott tas också de bort. Ett konkurrerande toppskott är en gren som växer rakt uppåt i kronan och konkurrerar med huvudstammens topp, som ska vara trädets högsta punkt.

Enligt gamla principer beskär man trädet i form av en korg, huvudstammen går upp en bit och delas sedan i flera grenar i en rund korgform. Numera eftersträvar man en mittstam genom hela trädet.

Underhållsbeskärning: I ett äldre träd eftersträvar man en balans mellan äldre och nyare grenar. De äldre grenarna hänger nedåt och de nya växer uppåt. Om man till exempel tar bort alla unga grenar kommer trädet att skjuta vattenskott som är en slags nöd- eller kompensationsskott (trädet försöker kompensera förlorad bladmassa).

Tidigare har det praktiserats att man bestryker beskärningssåren med vax eller annat medel för att förhindra röta. Modern forskning visar att trädets egna skyddsmekanismer fungerar bäst utan denna hjälp och att behandlingen snarare kan vara till skada.

Beskärningstidpunkt[redigera | redigera wikitext]

Traditionellt beskär man fruktträden på vårvintern, detta för att det var lite annat att göra på gården vid den här tiden på året och man hade tid att ta itu med träden. Nyare rön visar att den mest gynnsamma tiden för beskärning är på sensommaren under den så kallade JAS-perioden (juli, augusti och september). Då har trädet fyllt på sina energireserver och har bäst motstånd mot svampsjukdomar. Under år då sommaren kommer sent förskjuts perioden mot augusti, september, även oktober vid milda höstar.

De perioder då man ska undvika beskärning är under vegetationsperioden (april, maj, juni) och under vintern.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]