Transienta månfenomen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Den här kartan, av Barbara Middlehurst och Patrick Moore, baseras på en undersökning av 300 transienta månfenomen. Den visar den ungefärliga fördelningen av observerade händelser. Rödfärgade fall är markerade med rött; återstoden av gult

Ett transienta månfenomen är ett kortlivat ljus, färg eller förändring av utseendet av månens yta. Anspråk på att ha iakttagit kortlivade fenomen går tillbaka åtminstone 1 000 år. Vissa av dem har observerats av ett flertal oberoende vittnen eller av välansedda forskare. Trots detta anses de flesta av de transienta månfenomenen vara oreproducerbara och saknar tillräcklig kontroll för att det skall gå att skilja mellan olika hypoteser. Få rapporter som rör dessa fenomen har publicerats i ansedda vetenskapliga Peer review-journaler, och rättmätigt eller felaktigt diskuteras dessa observationer sällan bland månforskare.