Tull

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tull eller tullen kan avse:

 • Tullavgift – skatt som betalas vid import eller export av varor över en landgräns
 • Spannmålstullar – i äldre tider den ekonomiskt viktigaste delen av tullskydd
 • Tullmyndighet – offentlig myndighet med uppgift att uppbära skatter och tullavgifter som belastar varutrafiken över statsgränserna
 • Tullskydd – syftar till att skapa en högre prisnivå på utländska varor och tjänster
 • Tullstation – station där tullmyndighet bedriver sin verksamhet
 • Tullhus
 • Tullverket – svensk statlig förvaltningsmyndighet som har till uppgift att kontrollera in- och utförsel av varor över Sveriges gräns
 • Tullkriminalen – verksamhetsgren inom Tullverket, motsvarande polisens kriminalpolis
 • Stora tullen – tull på importerade och exporterade varor som från 1500-talet till 1700-talet transporterades sjövägen i Sverige
 • Stadstull – en tullavgift (Lilla tullen) av den som förde in varor till försäljning i en stad
 • Årtull – en stödanordning för åra som är fäst på relingen
 • Tullen, Borås – en stadsdel i Borås

Se även[redigera | redigera wikitext]

 • Tullfrihet – att inte behöva betala tull
 • Tullunion – minst två länder tar bort tullarna på varor och tjänster vid handel dem emellan
 • Tulltjänsteman – person anställd vid en nations tullmyndighet
 • Tull- och accisrätt – specialdomstol vid tullen
 • Tullindrivare – de som drev in tullavgifter vid stadstullar
 • Stockholms tullar – platser i Stockholm där stadens stadstullar historiskt har legat
 • Betalväg – en väg där trafikanter måste betala en avgift för att färdas