UCITS

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) är en samling EU-direktiv som berör fondverksamhet och som lägger grunden för lagstiftningen för värdepappersfonder i Sverige och i övriga EU/EES.

UCITS-direktiven[redigera | redigera wikitext]

De direktiv som inryms inom UCITS-begreppet brukar normalt anses vara nedanstående. Respektive benämning är emellertid inte formell i den meningen att den används av lagstiftaren, utan återspeglar den konsensus som används inom det regulatoriska området.

Förteckning över UCITS-direktiven
Benämning Direktiv / kommentar
UCITS I Rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)
UCITS II Under början av 1990 skissades på ett förändringar i 1985 års UCITS-direktiv, vilket dock aldrig antogs i sin helhet. Något egentligt UCITS II-direktiv finns därför inte.[1]
UCITS III Används normalt som gemensam benämning på direktiven 2001/107/EG och 2001/108/EG.
UCITS IV Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)
UCITS V Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU av den 23 juli 2014 om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och sanktioner
UCITS VI Diskussioner om ytterligare anpassningar av UCITS-direktiven pågår, men inget beslut har fattats.

Nationellt genomförande[redigera | redigera wikitext]

I egenskap av EU-direktiv måste UCITS-direktiven införlivas i nationell lagstiftning för att gälla i respektive land inom EU/EES.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Den svenska lagstiftningen om fondverksamhet bygger till största delen på UCITS-direktiven och har huvudsakligen genomförts i svensk rätt genom lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.