Portal:EU

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Huvudsida  


Medlemsstater  


Innehåll
redigera  

EU-portalen

Europeiska flaggan
  Europeiska unionen
  Kandidatländer
  Potentiella kandidatländer
Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen upprättades den 1 november 1993 och ersatte då Europeiska gemenskaperna. Den bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades 1952 genom upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och som syftade till att få slut på krigen i Europa.

Unionen omfattar 28 medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Med syfte att nå sina gemensamma mål har dessa stater frivilligt överfört en del av sin egen suveränitet till unionens sju institutioner: Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten.

Unionens övergripande mål är enligt fördraget om Europeiska unionen att främja freden, unionens värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Unionen har som ambition att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta, och att verka för sina värden runt om i världen, bland annat genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

Mer om Europeiska unionen...

redigera  

Ämnen med anknytning till Europeiska unionen

redigera  

Utvald artikel

EU-nämnden är ett organ i Sveriges riksdag där riksdag och regering samråder i EU-frågor. I EU-nämnden bestäms Sveriges förhandlingsposition inför möte i ministerrådet. Ordförande i EU-nämnden är Allan Widman (fp). Vice ordförande är Marie Granlund (s).

EU-nämnden inrättades med en tydlig förebild i det danska Folketingets Markedsudvalget – ett särskilt utskott för behandling och förankring av EG-frågor. Markedsudvalget har ansetts ha ett starkt grepp om EU-politikens utformning i Danmark.

EU-nämnden har 17 ordinarie ledamöter. Under innevarande mandatperiod (2010-2014) har Socialdemokraterna sex ledamöter, Moderaterna fem, övriga partier – Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna – en var. EU-nämnden har fler suppleanter än i de ”vanliga” fackutskotten, 45 för närvarande. Partierna försöker med tillsättningarna av ledamöter och suppleanter täcka in de utskott som berörs mest av EU-frågorna.

Fler artiklar...

redigera  

Utvald bild

EU Roma Musei Capitolini close-up.jpg
Kapitolinska museerna i Rom var platsen där EU-konstitutionen skrevs under den 29 oktober 2004 och där Europeiska ekonomiska gemenskapen ursprungligen bildades 1957 genom Romfördraget.
Fotot är taget av: Hadi

Fler bilder...

redigera  

Medlemsstater

redigera  

Utvald stad

Gebauede in kopenhagen.jpg
Köpenhamn, danska København, är huvudstad och största stad i Danmark. Staden ligger på öarna Själland och Amager, vid Öresund.

Uppgifterna om Köpenhamns folkmängd varierar beroende på hur stort område som räknas. Köpenhamns kommun är Danmarks största med 501 158 invånare (2006). Tätorten Köpenhamn, det vill säga det område som utgörs av sammanhängande bebyggelse, kallas Hovedstadsområdet och har 1 086 762 invånare (2004). Storkøbenhavn som omfattar Köpenhamn, Frederiksberg och vissa intilliggande kommuner inom Köpenhamns amt har 1 211 542 invånare (2006), medan den större Hovedstadsregionen, utgörande cirka två femtedelar av Själland, har 1 831 751 invånare (2006).

Fler städer...

redigera  

Visste du att ...

  • jordbruks- och regionalpolitik står för mer än 45 procent av EU-budgetens utgifter?
  • färre än 20 % av slovakerna men fler än 90 % av belgarna röstade i Europaparlamentsvalet 2009?
  • Sverige betalar drygt 30 miljarder kronor årligen i EU-avgift?
  • 22 av EU:s 28 medlemsstater är medlemmar i försvarsalliansen Nato?
  • Europaparlamentsvalet 2009 är det hittills största transnationella val som genomförts?
  • Schweiz har en vilande ansökan om EU-medlemskap?
  • Algeriet, Grönland och Saint-Barthélemy är de enda landområdena som någonsin har lämnat EU eller dess föregångare?
  • Marocko nekades medlemskap 1987?
  • Sverige var ordförande i rådet under sex månader 2001 och 2009?
  • rådets adress är 175 Rue de la Loi, Brussel?
redigera  

Relaterade portaler

redigera  

Relaterade Wikiprojekt

Wikipedias portaler

Afrika · Akvariefiskar · Amerika · Arkeologi · Symbolen för utmärkta portaler Arkitektur · Symbolen för utmärkta portaler Astronomi · Bilsport · Symbolen för utmärkta portaler Danmark · Datorspel · Djur · Djurparker · Symbolen för utmärkta portaler EU · Europa · Finland · Frankrike · Symbolen för utmärkta portaler Fåglar · Georgien · Golf · Göteborg · Symbolen för utmärkta portaler Helsingborg · Irland · Ishockey · Island · Italien · Kina · Kroatien · Lund · Mars · Matematik · Musik · Symbolen för utmärkta portaler Natur · Portugal · Rock · Religion · Samhälle · Symbolen för utmärkta portaler Scouting · Serbien · Skåne · Spanien · Språk · Symbolen för utmärkta portaler Stockholm · Sverige · Sydamerika · Teknik · Tyskland · Växter · fler…