Portal:EU

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Huvudsida  


Medlemsstater  


Innehåll
redigera  

EU-portalen

Europeiska flaggan
  Europeiska unionen
  Kandidatländer
  Potentiella kandidatländer
Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 27 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen upprättades den 1 november 1993 och ersatte då Europeiska gemenskaperna. Den bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades 1952 genom upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och som syftade till att få slut på krigen i Europa.

Unionen omfattar 27 medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Med syfte att nå sina gemensamma mål har dessa stater frivilligt överfört en del av sin egen suveränitet till unionens sju institutioner: Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten.

Unionens övergripande mål är enligt fördraget om Europeiska unionen att främja freden, unionens värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Unionen har som ambition att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta, och att verka för sina värden runt om i världen, bland annat genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

Mer om Europeiska unionen...

redigera  

Ämnen med anknytning till Europeiska unionen

redigera  

Utvald artikel

EGKS.png
Romfördraget undertecknades den 25 mars 1957 i Rom av representanter för Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Västtyskland och Italien.

I och med Romfördraget upprättades Euratom, för främjande av nyttjande av kärnkraft i fredliga syften, och EEG, Europeiska ekonomiska gemenskapen, för underlättad handel mellan länderna och för en gemensam tullgräns mot omvärlden. Tillsammans med det tidigare Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), blev dessa tre EG - Europeiska gemenskaperna. Tullarna mellan medlemsländerna togs bort, och de så kallade "fyra friheterna" inrättades. De fyra friheterna innebär frihet för personer, frihet för kapital, frihet för tjänster samt frihet för varor. De innebär enkelt att personer, varor, kapital och tjänster utan större problem kan tas över riksgränserna, vilket hjälpte handeln avsevärt och återuppbyggnaden av de inblandade länderna.

Fler artiklar...

redigera  

Utvald bild

Clock Tower - Palace of Westminster, London - September 2006.jpg
Great Bell of Westminster, populärt kallad Big Ben, i London.
Foto taget av: Diliff

Fler bilder...

redigera  

Medlemsstater

redigera  

Utvald stad

DubhlinnSite.JPG
Dublin, på iriska Baile Átha Cliath, huvudstad i Irland sedan 1922 och landets största stad med 496 000 invånare (2002) i centralorten och 1 005 000 invånare (2002) i storstadsområdet (Greater Dublin Area).

Staden grundades år 841 av vikingar från Danmark och förblev säte för nordiska kungar fram till och med engelsmännens erövring 1171. Dessa lät bygga Dublin Castle som i 700 år var en symbol för det brittiska väldet på Irland. Universitetet Trinity College grundades 1591. Staden låg för sig självt i förhållande till resten av Irland i "the Pale", den enda engelskspråkiga fickan på ön som fanns före 1600-talet. Efter hand växte Dublin, och staden var på 1700-talet det brittiska imperiets näst största stad efter London. Här grundades världens första handelskammare 1783. Irland var vid denna tid inte förenat i resten av Storbritannien, utan staden var säte för det irländska parlamentet. Många förmögna familjer lät uppföra påkostade palats vid denna tid.

Fler städer...

redigera  

Visste du att ...

  • jordbruks- och regionalpolitik står för mer än 45 procent av EU-budgetens utgifter?
  • färre än 20 % av slovakerna men fler än 90 % av belgarna röstade i Europaparlamentsvalet 2009?
  • Sverige betalar drygt 30 miljarder kronor årligen i EU-avgift?
  • 21 av EU:s 27 medlemsstater är medlemmar i försvarsalliansen Nato?
  • Europaparlamentsvalet 2019 är det hittills största transnationella val som genomförts?
  • Schweiz har en vilande ansökan om EU-medlemskap?
  • Algeriet, Grönland, Saint-Barthélemy och Storbritannien är de enda landområdena som någonsin har lämnat EU eller dess föregångare?
  • Marocko nekades medlemskap 1987?
  • Sverige var ordförande i rådet under sex månader 2001 och 2009?
  • rådets adress är 175 Rue de la Loi, Brussel?
redigera  

Relaterade portaler

redigera  

Relaterade Wikiprojekt

Wikipedias portaler

Afrika · Akvariefiskar · Amerika · Arkeologi · Symbolen för utmärkta portaler Arkitektur · Symbolen för utmärkta portaler Astronomi · Bilsport · Symbolen för utmärkta portaler Danmark · Datorspel · Djur · Djurparker · Symbolen för utmärkta portaler EU · Europa · Finland · Frankrike · Symbolen för utmärkta portaler Fåglar · Georgien · Golf · Göteborg · Symbolen för utmärkta portaler Helsingborg · Irland · Ishockey · Island · Italien · Kina · Kroatien · Lund · Mars · Matematik · Musik · Symbolen för utmärkta portaler Natur · Portugal · Rock · Religion · Samhälle · Symbolen för utmärkta portaler Scouting · Serbien · Skåne · Spanien · Språk · Symbolen för utmärkta portaler Stockholm · Sverige · Sydamerika · Teknik · Tyskland · Växter · fler…