Portal:EU

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Huvudsida  


Medlemsstater  


Innehåll
redigera  

EU-portalen

Europeiska flaggan
  Europeiska unionen
  Kandidatländer
  Potentiella kandidatländer
Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 27 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen upprättades den 1 november 1993 och ersatte då Europeiska gemenskaperna. Den bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades 1952 genom upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och som syftade till att få slut på krigen i Europa.

Unionen omfattar 27 medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Med syfte att nå sina gemensamma mål har dessa stater frivilligt överfört en del av sin egen suveränitet till unionens sju institutioner: Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten.

Unionens övergripande mål är enligt fördraget om Europeiska unionen att främja freden, unionens värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Unionen har som ambition att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta, och att verka för sina värden runt om i världen, bland annat genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

Mer om Europeiska unionen...

redigera  

Ämnen med anknytning till Europeiska unionen

redigera  

Utvald artikel

EU-registreringsskyltar kan sedan april 2003 erhållas, vilket idag är vanligast på nyregistrerade fordon. Idén bakom EU-skyltarna är främst att göra skyltarna inom unionen enhetligare (och på så sätt underlätta för exempelvis trafikpolis) men också för att man som bilist ska slippa att ha ett separat landskodsmärke.

Fler artiklar...

redigera  

Utvald bild

EU Roma Musei Capitolini close-up.jpg
Kapitolinska museerna i Rom var platsen där EU-konstitutionen skrevs under den 29 oktober 2004 och där Europeiska ekonomiska gemenskapen ursprungligen bildades 1957 genom Romfördraget.
Fotot är taget av: Hadi

Fler bilder...

redigera  

Medlemsstater

redigera  

Utvald stad

Plaza de Cibeles - Palacio de Communicaciones Madrid 2002.jpg
Madrid är huvudstad i Spanien och har 3 miljoner invånare, med förorter 5,6 miljoner invånare. Stadens läge är 40° 24' 30" nordlig bredd och 3°4' västlig längd.

Staden är belägen på vänstra stranden av Manzanares, ett litet tillflöde till Tajos biflod Jarama. Eftersom Madrid har drygt tre miljoner invånare, med förorter fem miljoner, så blir det den största staden på den iberiska halvön. Staden är även säte för ärkebiskopen. Man väntar sig en stark expansion det kommande decenniet trots en demografisk tillbakagång för Spanien som helhet med en miljon fler invånare till 2020.

Madrid var Europas kulturhuvudstad under år 1992.

Fler städer...

redigera  

Visste du att ...

  • jordbruks- och regionalpolitik står för mer än 45 procent av EU-budgetens utgifter?
  • färre än 20 % av slovakerna men fler än 90 % av belgarna röstade i Europaparlamentsvalet 2009?
  • Sverige betalar drygt 30 miljarder kronor årligen i EU-avgift?
  • 21 av EU:s 27 medlemsstater är medlemmar i försvarsalliansen Nato?
  • Europaparlamentsvalet 2019 är det hittills största transnationella val som genomförts?
  • Schweiz har en vilande ansökan om EU-medlemskap?
  • Algeriet, Grönland, Saint-Barthélemy och Storbritannien är de enda landområdena som någonsin har lämnat EU eller dess föregångare?
  • Marocko nekades medlemskap 1987?
  • Sverige var ordförande i rådet under sex månader 2001 och 2009?
  • rådets adress är 175 Rue de la Loi, Brussel?
redigera  

Relaterade portaler

redigera  

Relaterade Wikiprojekt

Wikipedias portaler

Afrika · Akvariefiskar · Amerika · Arkeologi · Symbolen för utmärkta portaler Arkitektur · Symbolen för utmärkta portaler Astronomi · Bilsport · Symbolen för utmärkta portaler Danmark · Datorspel · Djur · Djurparker · Symbolen för utmärkta portaler EU · Europa · Finland · Frankrike · Symbolen för utmärkta portaler Fåglar · Georgien · Golf · Göteborg · Symbolen för utmärkta portaler Helsingborg · Irland · Ishockey · Island · Italien · Kina · Kroatien · Lund · Mars · Matematik · Musik · Symbolen för utmärkta portaler Natur · Portugal · Rock · Religion · Samhälle · Symbolen för utmärkta portaler Scouting · Serbien · Skåne · Spanien · Språk · Symbolen för utmärkta portaler Stockholm · Sverige · Sydamerika · Teknik · Tyskland · Växter · fler…