Portal:EU

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Huvudsida  


Medlemsstater  


Innehåll
redigera  

EU-portalen

  Europeiska unionen
  Kandidatländer
  Potentiella kandidatländer

Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 27 europeiska länder och ett unikt överstatligt samarbete i världen. Unionen upprättades den 1 november 1993 utifrån Europeiska gemenskaperna. Den bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades den 9 maj 1950 genom Schumandeklarationen och som syftade till att bringa ett slut på krigen i Europa.

Unionen omfattar 27 medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Med syfte att nå sina gemensamma mål har dessa stater tilldelat vissa befogenheter till unionen och dess sju institutioner: Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, EU-domstolen, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten.

Unionens övergripande mål är enligt fördraget om Europeiska unionen att främja freden, unionens grundläggande värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Unionen har som ambition att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta, och att verka för sina värden runt om i världen, bland annat genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik. Unionen har även inrättat ett unionsmedborgarskap, som är kopplat till vissa grundläggande rättigheter, såsom rätten att röra sig fritt inom unionen.

Läs mer...

redigera  

Ämnen med anknytning till Europeiska unionen

redigera  

Utvald artikel

Maastrichtfördraget

Maastrichtfördraget, formellt fördraget om Europeiska unionen, är ett europeiskt fördrag mellan Europeiska unionens medlemsstater som undertecknades den 7 februari 1992 i Maastricht, Nederländerna. Efter att ha ratificerats av alla medlemsstater i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser trädde det i kraft den 1 november 1993.

Genom fördraget upprättades Europeiska unionen med bland annat en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, en ekonomisk och monetär union och ett samarbete kring rättsliga och inrikes frågor. Fördraget innehöll även en rad institutionella förändringar, bland annat gavs Europaparlamentet ökat inflytande i många lagstiftningsfrågor. Fördraget fastslog även unionens grundläggande principer, däribland subsidiaritetsprincipen, som innebär att beslut ska fattas på lägsta möjliga politiska nivå.

Läs mer...

redigera  

Utvald bild

redigera  

Medlemsstater

redigera  

Utvald stad

Kungliga palatset i Bryssel.

Bryssel (på franska Bruxelles, på nederländska Brussel, på tyska Brüssel) är huvudstaden i Belgien, och är, tillsammans med Flandern och Vallonien, en av Belgiens tre regioner. Regionen (på franska Région de Bruxelles-Capitale ; på nederländska Brussels Hoofdstedelijk Gewest ; på tyska Region Brüssel-Hauptstadt), som är helt omsluten av Flandern, skapades 1989 och består av 19 kommuner. Bryssel stad (på franska Bruxelles-Ville eller Ville de Bruxelles ; på nederländska Brussel-Stad eller Stad Brussel), den kommun där stadskärnan ligger, har 140 000 invånare. Hela regionen har en befolkning på mer än en miljon.

Staden är funktionell huvudstad för EU, och säte för Europeiska kommissionen samt Europaparlamentet (det sistnämnda tillsammans med Strasbourg). I staden finns även Natos huvudkvarter.

Fler städer...

redigera  

Visste du att ...

redigera  

Relaterade portaler

Wikipedias portaler

Afrika · Akvariefiskar · Amerika · Arkeologi · Symbolen för utmärkta portaler Arkitektur · Symbolen för utmärkta portaler Astronomi · Bilsport · Danmark · Datorspel · Djur · Djurparker · Symbolen för utmärkta portaler EU · Europa · Finland · Frankrike · Symbolen för utmärkta portaler Fåglar · Georgien · Golf · Göteborg · Symbolen för utmärkta portaler Helsingborg · Irland · Ishockey · Island · Italien · Kina · Kroatien · Lund · Mars · Matematik · Musik · Symbolen för utmärkta portaler Natur · Portugal · Rock · Religion · Samhälle · Scouting · Serbien · Skåne · Spanien · Språk · Symbolen för utmärkta portaler Stockholm · Sverige · Sydamerika · Teknik · Tyskland · Växter · fler…