Uppslagsbok för organister

Från Wikipedia
Uppslagsboken
Villkoren i en liten församling, Ödeby kyrka...

Uppslagsbok för organister av Olof Holmberg, utgiven 1908 på Josef Bergendals tryckeri i Göteborg. (Dåtida pris 2:50)

Boken innehåller Sveriges kyrkor i alfabetisk ordning med information om organisttjänsterna där.

Av uppgifterna framgår:

  • vilken lön det är.
  • hur långt det är till järnvägsstationen.
  • hur bostället ser ut.
  • hur stor markavkastningen är.
  • hur orgeln är uppbyggd.
  • vad som ingår i tjänsten.

Förkortningar förklaras ej i boken. Dessa används:

org=organist
org.-l=organistlön/år
kant=kantor
kl.=klockare
skoll.-tj=skollärartjänst (sedermera "skolkantor")
st=stämmor
man=manualer
kopp.=koppel
spelb=spelbord