Värdesiffra

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Värdesiffror, även kallade gällande siffror eller signifikanta siffror, är ett mått på hur noggrant ett tal är. Antalet värdesiffror är lika med antalet siffror i talet, exklusive inledande nollor. Avslutande nollor är signifikanta om talet innehåller ett decimalkomma, annars beror antalet värdessiffror på om talet är avrundat eller ej, se nedan.

Tal Antal värdesiffror
0,03476 4
3476 4
3476,000 7
3 476 000 4 till 7 om det är avrundat

Vid avrundning minskas antalet värdesiffror. Om talet 2 342 525 till exempel ska anges med 3 värdesiffror så avrundas det till 2 340 000. Antalet värdesiffror är alltså beroende av om talet har avrundats eller inte. Talet 10 000 kan till exempel ha mellan en och fem värdesiffror, beroende på hur mycket talet har avrundats. Ett sätt att ange att det inte har avrundats alls är att skriva ut ett decimalkomma efter talet, d.v.s. 10 000,00. Ett annat sätt att undvika tvetydigheter är att använda potensform, till exempel 1,0×104 eller 1,0e4 för att ange att talet har två värdesiffror.

Värdesiffror används vid beräkningar för att undvika överdriven noggrannhet, vilket innebär att resultatet av en beräkning har större noggrannhet (innehåller fler värdesiffror) än de värden som användes som ingångsvärden i beräkningen. Om det till exempel står i bruksanvisningen till en bil att motoreffekten är på 75 kW är det inte riktigt korrekt att säga att bilen har 101,9716 hästkrafter. Detta eftersom de 75 kW som anges kan vara en avrundning från allt från och med 74,5 till 75,4 kW. Ett annat sätt att se på det är om hästkrafterna skulle konverteras tillbaka till kW, som då skulle bli 75,00000 kW med det antalet värdesiffror hästkraftsmåttet hade.

Matematisk definition[redigera | redigera wikitext]

Om sägs närmevärdet ha korrekta decimaler.

I ett närmevärde med korrekta decimaler sägs alla siffror i positioner med enhet större än eller lika med vara signifikanta siffror, utom inledande nollor, som endast anger decimalpunktens läge.[1]

  1. ^ Eldén, Lars och Wittmeyer-Koch, Linde (1987). Numeriska beräkningar - Analys och illustrationer med MATLAB 

Se även[redigera | redigera wikitext]