Älvdalska

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Älvdalska
Övdalską
Talas i Sverige
Region Dalarna
Antal talare cirka 3000
Status utdöende
Klassificering Indoeuropeiska språk

 Germanska språk
  Nordiska språk

    älvdalska
Språkkoder
ISO 639-3 ovd
Målet talas i södra delen av Älvdalens kommun i Dalarna

Älvdalska (även: älvdalsmål; övdalsk eller övdalską på älvdalska) är en språkvarietet, som talas och används i Älvdalens socken i norra Dalarna. Det råder olika uppfattning om älvdalska ska betraktas som en dialekt av svenska eller som ett (separat) språk.[1] Det har idag [2016] inte ställning som erkänt minoritetsspråk i Sverige, och har inte heller något stöd från lokala, regionala eller rikstäckande myndigheter. Europarådets expertkommitté, som kontrollerar hur den europeiska minoritetsspråksstadgan efterlevs, har dock vid fem tillfällen uppmanat Sveriges regering att ompröva älvdalskans ställning[2]. Hösten 2015 ansökte tio lingvister om att älvdalska (Övdalian, ansökan 2015-046) skulle få en egen språkkod på Ethnologue.[förklaring behövs] En kritisk kommentar till denna ansökan lämnades in av Institutet för språk och folkminnen, men den 27 maj 2016 beviljades denna begäran, med tillägg av det engelska namnet Elfdalian.[3]

Det finns cirka 3 000 personer som fortfarande talar älvdalska och det finns böcker och tidningar tryckta på älvdalska. Älvdalskan har utvecklats ur det gemensamma nordiska språk, som för över 1 000–1 500 år sedan talades i hela norra Europa. Älvdalska har både bevarat gamla språkdrag, som försvunnit ur svenska, och utvecklat nya språkdrag, som aldrig har funnits i svenska. Mycket talar för att älvdalska har utvecklats i relativ isolering i ungefär 800 år.

En grammatisk översikt över älvdalska från 1909 till 2009 finns i första kapitlet av Studies in Övdalian Morphology and Syntax.[4]

Samtida kulturyttringar på älvdalska[redigera | redigera wikitext]

År 2012 gav Bengt Åkerberg och Gunnar Nyström ut Älvdalsk grammatik, som är den första grammatikan över det älvdalska språket sedan Lars Levanders Älvdalsmålet i Dalarna från 1909. Språket finns också insjunget på ett antal skivor, och har på senare tid förekommit på "Jul i folkton", där Lena Willemark läser julevangeliet på språket. Webbsidor på älvdalska är fortfarande sällsynta, och språket finns inte heller representerat som eget språk på Wikipedia. Älvdalens kommun saknar webbsidor på språket.

Språkliga särdrag[redigera | redigera wikitext]

Språket särskiljer sig från flertalet[förklaring behövs] andra moderna nordiska språk, då det har flera fornnordiska språkdrag som bevarats gentemot de andra. Exempel är nasala vokaler (till exempel buotję 'boken'), mer utvecklad kasusböjning (till exempel wargen ietter Grobien nominativ 'vargen heter Gråben', ig såg wardjin ackusativ 'jag såg vargen', ig djäv wardjem tjyöt dativ 'jag ger vargen kött', wardjemes bien ir åv genitiv 'vargens ben är av'), kvantitetssystem med fyra stavelsetyper (dvs enstavighet, kortstavighet, långstavighet samt överlångstavighet; svenska har bara de två stavelsetyperna enstavighet och långstavighet), bland annat ð-konsonantsystem (motsvarar mjukt d på danska och engelskans tonande th i father, till exempel guoð 'god'), m.m. Älvdalskan har också nya, sekundära diftonger – vilket tidigare var vanligt bland svenska dialekter och som fortlever i bl.a. gutniskan – vilka är ai (ur äldre långt i, till exempel baita 'bita'), uo (ur äldre långt o, till exempel suol 'sol'), au (ur äldre långt u, till exempel aus 'hus'), åy (ur äldre långt y, till exempel åysa 'hysa'), (ur äldre långt ö, till exempel myöta 'möta') samt ie (ur äldre långt e som i sin tur kommer ur den primära fornnordiska diftongen æi, till exempel stien 'sten'); dessutom har älvdalska triftongen iuo (ur äldre obetonat i + betonat långt o, till exempel biuoða 'bjuda'). Också ur syntaktisk synpunkt avviker älvdalska starkt från svenska och andra nordiska språk. Till exempel utelämnas subjekt i första och andra person plural regelbundet (dock enligt olika principer), och "att" (både infinitivmärket och subjunktionen) utelämnas från positioner som inte tillåter utelämning i andra nordiska språk.

Det älvdalska alfabetet[redigera | redigera wikitext]

Det älvdalska alfabetet består av följande bokstäver:

Aa Ąą Bb Cc Dd Ðð Ee Ęę Ff Gg Hh Ii Įį Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ųų Vv Ww Xx Yy Y̨y̨ Zz Åå Ą̊ą̊ Ää Öö

Förutom de bokstäver som återfinns i svenska alfabetet har älvdalskan bokstäver med ogonek för nasal vokal: Ąą, Ęę, Įį, Ųų, Y̨y̨ och Ą̊ą̊. Därtill finner man bokstaven Ðð för tonande dental frikativa.

Kända talare[redigera | redigera wikitext]

Lena Willemark.

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

Skönlitterära verk och barnböcker[redigera | redigera wikitext]

Förutom ovanstående verk om älvdalskan finns en mängd skönlitteratur och barnböcker skrivna på älvdalska. Vissa är skapade enbart för älvdalskan och vissa, exempelvis Lisslprinsn, är översatta verk från andra språk.

  • Kerstin Ekman: Rattjun-Hunden
  • Börje Rehnström: Sju dagar med älgkalven Roð
  • Mumunes Masse, Rut "Puck" Olsson
  • Mier um Masse, Rut "Puck" Olsson
  • Elin, Elvira og yönse, Pell Birgitta Andersson
  • Lisslprinsn (Den lilla prinsen), Antoine de Saint-Exupéry.

Besläktade varieteter[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Hoppet finns kvar för Nordens minsta språk”. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hoppet-finns-kvar-for-nordens-minsta-sprak_4588231.svd.  Svenska Dagbladet 2010-04-20, läst 2010-04-20
  2. ^ ”European Charter for Regional or Minority Languages” (på engelska). Europarådet. http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/default_en.asp. Läst 29 november 2015. 
  3. ^ ”Change request documentation for: 2015-046” (på engelska). SIL International. http://www-01.sil.org/iso639-3/chg_detail.asp?id=2015-046&lang=ovd. Läst 29 november 2015. 
  4. ^ Studies in Övdalian Morphology and Syntax (2015)]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]