Veinge kyrka

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Veinge kyrka
Kyrka
Veinge kyrka
Veinge kyrka
Land Sverige Sverige
Län Hallands län
Ort Veinge by
Stift Göteborgs stift
Församling Veinge-Tjärby församling
Koordinater 56°34′18.3″N 13°5′33″Ö / 56.571750°N 13.09250°Ö / 56.571750; 13.09250
Material Natursten
Bebyggelse-
registret
21300000003683
Veinge kyrka, interiör
Veinge kyrka, interiör

Veinge kyrka är en kyrkobyggnad som tillhör Veinge-Tjärby församling i Göteborgs stift. Kyrkan ligger i Veinge by i Laholms kommun.

Kyrkobyggnaden[redigera | redigera wikitext]

Kyrkan har en stomme av sten och består av ett rektangulärt långhus med korabsid i öster och kyrktorn i väster. Korsarmar sträcker sig ut från långhusets norra och södra sidor. Taken är belagda med svartmålad skivplåt som har förskjutna hakskarvar. Tornet har en åttakantig tornhuv som kröns med vindflöjel, kula och smidesdekoration. Kyrkan har totalt fem ingångar. En ingång finns i väster och går via tornets bottenvåning. Ytterligare en ingång finns på långhusets nordsida och är sedan 1960 kyrkans huvudingång.

Tillkomst och ombyggnader[redigera | redigera wikitext]

Ursprungliga kyrkan uppfördes i romansk stil under 1100-talet och 1200-talet. Redan under senmedeltiden förlängdes absidkyrkan åt väster, då också vapenhus och sakristia tillfogades. Över långhusets västra travé påmurades år 1800 ett torn, som emellertid ersatte ett äldre i trä. Kyrkans nuvarande planform är resultat av en radikal ombyggnad 1886 - 1887, då medeltida vapenhus och sakristia raserades och befintliga korsarmar tillkom. En restaurering genomfördes åren 1959 - 1960, under ledning av arkitekt Erik Lundberg då man strävade efter att ta fram det medeltida kyrkorummet. Vissa omdisponeringar gjordes av kyrkans inre, däribland avdelades den södra korsarmen till sakristia. Kyrkans exteriör har fortfarande medeltida prägel, delvis accentuerad av den nyromanska bågfris som tillfogades vid ombyggnaden 1886 - 1887. Den dominerande tornhuven med lanternin och reslig spira är atypisk för byggnadstiden och återgår sannolikt på äldre förebilder. Kyrkorummets präglas framförallt av restaureringen 1959 - 1960, då fragmentariska, medeltida kalkmålningar framtogs i ribbvalv och absid; kyrkans inredning förnyades på ett dramatiskt och okonventionellt sätt. Kyrkan renoverades ut- och invändigt under mitten av 00-talet. Bland annat togs de bakersta bänkraderna bort och en fönstervägg byggdes upp för att skapa ett rymligare vapenhus. Den gamla dopfunten placerades invid den norra entrén och ersattes av en mobil dopfunt tillverkad i trä av ett lokalt snickeri. Orgeln helrenoverades år 2007.

Inventarier[redigera | redigera wikitext]

  • Dopfunten stod i långhusets nordöstra hörn vid triumfbågsväggen. Funten med cuppa och fot av granit har huggna och målade reliefer. Placerades invid den norra entrén i samband med den senaste renoveringen.
  • Predikstolen med baldakin tillverkades 1760 av J J Beckman i Göteborg. Den finns i sydöstra hörnet i långhusets första travé.
  • Altaruppsats från 1760, som är placerad i sakristian, har tetragrammet JHWH högst upp i triangeln.
  • Mässhake har tetragrammet i en solsymbol på framsidan.

Orgel[redigera | redigera wikitext]

Manual
Gedackt 8'
Principal 4'
Kvinta 2 1/2
Oktava 2'
Oktava 1'
Decima
Mixtur III
Cimb.
Tremulant

Omgivning[redigera | redigera wikitext]

  • Norr om kyrkan, på andra sidan vägen, ligger nya kyrkogården.
  • Nordväst om kyrkan i västra kyrkogårdsmuren finns ett bårhus med torvtak och fasader av betong.
  • Öster om kyrkan ligger kyrkoherdebostaden, uppförd i sten av Carl Magnus Lundberg år 1877.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ 'Historisk Afhandling om Musik och Instrument särdeles om Orgwerks Inrättningen i Allmänhet jemte Kort Beskrifning öfwer Orgwerken i Swerige (1773), s. 295.

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]