Wikipedia:Flagged revisions

Från Wikipedia

Flagged revisions är namnet på en utökning (extension) av programvaran MediaWiki. Se dokumentationen om FlaggedRevs. Funktionen blev testad och klar sommaren 2008, och togs först i drift på tyska Wikipedia och sedan på några andra språk, men långt ifrån alla. Dess införande på svenska Wikipedia har diskuterats (se nedan under historik), men hittills har slutsatsen varit att vänta med införandet.

Namnet har ingen etablerad översättning till svenska. Funktionen kan användas dels för kvalitetsgranskning (för att framhäva högkvalitativa artiklar), dels för klottersanering (för att dölja dåliga redigeringar). Det engelska namnet tar inte ställning till användningsfallet, utan enbart till den tekniska funktionen: markerade versioner.

Funktionen innebär att enskilda versioner av en artikel (som syns i historiken) kan förses med olika märkningar (taggar, flaggor). Registrerade användare som inte är helt nytillkomna kan tilldelas (möjligen automatiskt) rättigheter som tillåter dem att granska och kvalitetsmärka versioner av artiklar. När en version har granskats ska märkningen synas i artikelhistoriken och förbättringar av artikeln fortsätter som vanligt utifrån senaste versionen. Om ändringar i artikeln gör den bättre, kan den nya versionen förses med en ny märkning. Användarna på respektive webbplats får utarbeta rutiner för hur kvalitetsgranskningen ska gå till.

Märk väl att alla inloggade användare, även de helt nyregistrerade, visas den senaste versionen av varje artikel oavsett om den är kvalitetsmärkt eller ej. Men inställningar i programvaran gör det möjligt att ange att utomstående läsare ska få se den senaste kvalitetsmärkta versionen.

De stora förhoppningar som knöts till funktionen när den var ny, har delvis kommit på skam. Att uppnå en heltäckande kvalitetsgranskning kräver en mycket stor arbetsinsats, speciellt i de många fall där kvalitetsbegreppet inte är uppenbart.

Den 6 maj 2008 infördes funktionen på prov på tyskspråkiga Wikipedia.

För svenska Wikipedia har frågan varit uppe till diskussion i april 2008, maj 2008, september 2008, december 2008 och maj 2009. Hittills har slutsatsen varit att vänta med införandet.

Ryska Wikipedia införde Flagged revisions i september 2008, liksom polska Wikipedia i november 2008, och de använder den på samma sätt som tyska Wikipedia.

Den 21 januari 2009 föreslog Wikipedias grundare Jimmy Wales att Flagged revisions skulle införas på engelska Wikipedia för ett begränsat antal sidor som besvärades av klotter, som en lättare form av låsning. Detta ledde till omfattande skriverier i massmedia, som 26 januari nådde Sverige (Ny Teknik, Dagens Nyheter, Newsmill).

På tyska Wikipedia används tre nivåer, som visas som en liten ikon uppe i högra hörnet av varje artikel. Under den första månaden har en tredjedel av alla artiklar markerats som avsynade.

Ej markerad. Detta är utgångsläget för alla nyligen redigerade artiklar.
Avsynad (gesichtet) innebär att en vanlig användare har bekräftat att artikelversionen är fri från uppenbart klotter. Alla inloggade användare som varit registrerade i minst 60 dagar, har gjort minst 300 redigeringar och har högst fem återställningar gjorda av de som har rätt att granska artiklar (se nedan) (och en lista mer fler krav) blir automatiskt behöriga att markera artiklar som avsynade.
Granskad (geprüft) kan en artikelversion dessutom bli, när en sakkunnig granskare har gått igenom innehållet och sett att den inte innehåller några falska utsagor eller uppenbara brister. (Ännu inte i bruk på tyska Wikipedia)

Granskade artiklar påminner om utvalda artiklar (läsvärda och utmärkta), men även rätt korta artiklar kan bli granskade.

Granskningsnivåer[redigera | redigera wikitext]

Specifika förslag på hur den här funktionen ska tas i drift.

  • Från engelska Wikipedia: Sighted versions (synade versioner). Föreslår en förenklad variant, där nästan alla kan märka en version som "synad", för att bekämpa klotter.
  • Från engelska Wikipedia: Quality versions (kvalitetsversioner). Föreslår en märkning av artiklar som genomgått en noggrann kvalitetsutvärdering, som nominering och utnämning till "utmärkt artikel".

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]