Wikipedia:Frågor apropå uppföljande av skilkombeslut

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.

Detta är en av de sidor som skapats inför en planerad IRC-konferens om skiljedomskommittén.

På denna sida sammanställs svar på frågor från några olika grupper av användare, apropå den bristande uppföljningen och genomförandet av skiljedomskommitténs beslut.

Parterna i fallet[redigera | redigera wikitext]

De fem parterna i fallet har fått följande frågor på sin diskussionssida:

# Har du sett någon av dina meningsmotståndare bryta mot skilkoms beslut?
# Har du själv gjort något för att uppmärksamma administratörer på detta? 
# Hur gjorde du detta (användares diskussionssida, Begäran om åtgärder, något annat)?  
# Om du inte försökt uppmärksamma administratörer på saken: varför inte?

Svaren sammanställes här.

"Under Galgen om det Icke-Hebefili"[redigera | redigera wikitext]

Grillo och habj, som blev föremål för ett inlägg med många angrepp i Diskussion:Hebefili [1], har fått följande frågor

# Försökte du uppmärksamma andra administratörer på angreppet, med anledning antingen
av skiljedomen eller för att angreppet som sådant måste ses som en klar grund för
blockering?
# Om ja, var och hur?
# Om inte, varför?


Kopierat från Grillos diskussionssida:
Jag försökte kontakta andra administratörer via IRC, men inte på wikin. Varför jag inte skrev på WP:BOÅ har jag nog egentligen inget bra svar på. /Grillo 7 mars 2007 kl. 20.38 (CET)

Jag pratade också med folk på IRC, men försökte inte få någon att göra något. Snarare tyckte jag det var bättre om någon som inte pratat med mig utförde en blockering... och jag var övertygad om att det skulle göras! och blev mer och mer förvånad över att inget hände.
Jag ville inte kontakta någon administratör för att be denne utföra en blockering, särskilt som påhoppet ifråga innehöll påståendet att jag och Grillo intrigerade för att få bort henne från wikin kändes det bättre om det skedde på annat sätt. Det lät jag alltså bli, fullt medvetet.
BOÅ har jag i stort ignorerat, och tänkte nog inte på det som ett alternativ. Att ta upp annat än småsaker där känns som att det bara leder till bråk och tjafs och folk blir irriterade.
Jag trodde att så många administratörer skulle ha just hebefili på sin övervakningslista att påhoppet skulle upptäckas och jag inte skulle behöva göra någonting... istället väntade jag 14 timmar, och blockerade till slut både Agneta och mig själv. // habj 9 mars 2007 kl. 14.26 (CET)

Administratörerna[redigera | redigera wikitext]

Till samtliga administratörer ställs, med Knuckles robots hjälp, frågan

* Har du sett något som du tolkat som brott mot skiljedomen i
Wikipedia:Begäran om skiljedom/Hebefili och som borde kunna leda till blockering,
men inte själv ingripit? Om nej, kan du ignorera hela frågan men om ja: varför valde
du att inte ingripa?

Här kommer alltså förhoppningsvis att komma in några svar, som - beroende på hur många svar som kommer in och hur de ser ut - ev. kan sammanställas i någon lämplig form.

  • Ja, bland annat redigeringar i Sexuell myndighetsålder. Att jag inte ingrep vid den första av dessa berodde på att jag inte då tänkte på skiljedomskommitténs beslut. Senare redigeringar kan jag inte riktigt förklara varför jag inte ingrep mot, förutom att jag diskuterat en del om detta och en del av användare:Agnetas inlägg på bybrunnen och därför tyckte det var bättre att någon annan gjorde det.
Dessutom har jag vid ett flertal tillfällen sett användare skriva fler inlägg än ett om dagen på vissa diskussionssidor (dock ej vad jag kan minnas på diskussion:hebefili), men har inte tolkat dessa som i strid med kommitténs beslut, vilket jag dock förstått att andra gjort.
andejons 8 mars 2007 kl. 19.44 (CET)
I de fall jag sett övertramp och valt att inte medverka handlade det om angrepp på mig, du vet vilka angrepp jag syftar på. /Grillo 8 mars 2007 kl. 20.48 (CET)
  • Jag tillhör den gråa massan administratörer som inte sett något direkt utan först när det var igång runt åtgärderna Grillo och Habj vidtog och när Agneta skrev på WP:BB. I det läget så borde man ju egentligen göra något men jag kännde att jag inte hade ork att sätta mig in i det. När skiljedomen kom hade jag den naiva tron att de inblandade skulle acceptera den och jag blev tagen på sängen och när jag insett att det förekommit övertramp så var allt så långt gånget att det känndes som det krävdes rätt mycket anträngning för att sätta sig in i det. Kort sagt: Jag har inte sett övertrampen i realtid och för slö för att sätta mig in i frågan i efterhand.--Kruosio 8 mars 2007 kl. 23.21 (CET)
  • Jag har inte varit speciellt granskande i denna fråga - har (möjligen medvetet) valt att avhålla mig från att vidta några åtgärder eftersom frågan har behandlats i kommittén vilket kräver att man ska vara påläst innan man vidtar nån åtgärd (vilket jag faktiskt inte helt och håller har varit får jag medge). En administratör bör ju vara insatt i viktiga händelser men jag har som sagt inte varit så engagerad som jag kanske borde varit. Jag har alltså inte märkt av några övertramp men det innebär förstås inte att jag kan bevisa att sådana inte gjorts. Ztaffanb 9 mars 2007 kl. 10.04 (CET)
  • Ungefär samma svar som Kruosio. Om man inte är aktiv alla dagar, är det svårt att i efterhand hålla sig ajour med den senaste utvecklingen i ärendet. Det är väl detta som är dilemmat: De mycket aktiva administratörerna är redan inblandade och drar därför sig för att agera. De mindre aktiva känner sig inte insatta, och drar sig därför också att agera. Sten A 9 mars 2007 kl. 12.24 (CET)
  • Jag höll inte koll på den här typen av artiklar, alls. Det enda jag såg var det personangrepp på mig och Grillo som Agneta postade på artikeln hebefilis diskussionssida; den ska jag avhandla under rubriken för den ovan. // habj 9 mars 2007 kl. 14.15 (CET)
  • Den 10:e & 11:e februari så såg jag att J.S. Bach hade varit inne och ändrat i artiklar som kan räknas som närliggande till Hebefili (Parafili, Sexuell läggning, NAMBLA, Orgasm & Pedofili). När jag upptäckte redigeringarna hade de redan återställts av Andejons som också blockerade J.S. Bach i tre dagar den 11:e. Anledningen till att jag inte agerade var dels att jag hade annat att tänka på när jag gjorde upptäckterna, dels att ändringarna redan hade blivit återställda (utom ändringen i Orgasm där Andejons återställning återställdes av Grillo med motivationen "text är belagd med källa och om den ska bort bör den hur som diskuteras först") och slutligen att J.S. Bach blivi blockerad den 11:e. Om jag hade sett någon form av riktlinje för hur lång blockering ett övertramp ska generera så hade jag nog tagit mig tid till att blockera användaren redan den 10:e. /Mux 9 mars 2007 kl. 20.18 (CET)
  • Jag har sedan skilkombeslutet dels varit upptagen, dels varit sjuk, vilket har gjort att jag inte haft mycket tid till förfogande. Jag har därför delvis släppt en del grejer som jag kanske borde ha tagit itu med, men jag har inte orkat ta tag i samma sak igen, framför allt med tanke på att jag i stort sett satte resten av mitt liv på paus under skilkomarbetet. (Nästa gång tänker jag göra annat också = jag har lärt mig.) Detta är också min förklaring till att jag inte har deltagit så mycket i diskussionerna efter beslutet. /Hannibal 9 mars 2007 kl. 21.18 (CET)
  • Jag har sedan länge mer eller mindre omedvetet undvikit att läsa diskussionerna i den här frågan och andra där Agneta har varit inblandad, för att inte förlora hoppet om Wikipedia. Dessutom har min avvikande tidszon gjort att jag oftast inte har varit tillgänglig när diskussionerna har varit som värst. Det är naturligtvis inte bra för den allmänna stämningen på Wikipedia att vissa diskussioner tillåts fortgå för att de har blivit så infekterade att ingen orkar ta itu med dem. Jag håller med Mux om att vi behöver diskutera hur långa blockeringar som är rimligt för annat än klotter. Det som jag trots allt har gjort är blockeringen av 212.181.207.22 (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats) efter de redigeringar som gjordes 2,5 dygn efter att Habj hade blockerat Agneta. Handlingarna som ledde fram till den ursprungliga blockeringen såg närmast ut som ett medvetet försök att straffa ut sig, och borde egentligen ha gett upphov till en längre blockering (men då av en annan administratör). //Essin 26 mars 2007 kl. 20.40 (CEST)