Sexuell myndighetsålder

Från Wikipedia

Sexuell myndighetsålder eller åldern för sexuellt självbestämmande syftar på åldern när en person får genomföra samlag och andra sexuella handlingar. Att ha sex med en person som inte uppnått sexuell myndighetsålder är att begå brott mot sexualbrottslagstiftningen.

Begreppet[redigera | redigera wikitext]

Begreppet "lovlighet" eller "sexuell myndighetsålder" används inte i svenskspråkiga lagtexter och något formellt svenskt juridiskt uttryck som motsvarar "lovlig" finns inte heller eftersom det inte anses relevant för sexualbrottssammanhanget. På engelska används uttrycket age of consent ("samtyckesålder"), vilket syftar på en ålder då det bedöms att en ung människa har uppnått en sådan grad av mognad, att han eller hon kan ge ett juridiskt giltigt samtycke till samlag eller annan sexuell handling och antas kunna bedöma effekterna av detta val.

Olika lagar i olika länder[redigera | redigera wikitext]

Åldersgränserna varierar mellan olika länder och områden, och med omständigheterna kring den sexuella handlingen. I vissa länder är alla sexuella handlingar utanför äktenskapet olagliga. I länder där detta inte är fallet kan ändå religiösa eller kulturella motiv förhindra sexuella handlingar utanför äktenskapets ram.

De första lagarna[redigera | redigera wikitext]

År 1275 reglerades den sexuella myndighetsåldern för första gången. Lagarna, som skrevs i England, var en del av lagstiftningen kring våldtäkt. Det begrepp som användes i lagen var "within age", och eftersom den lagliga åldern för giftermål var 12 år så var innebörden av lagen - enligt jurist Sir Edward Coke - att den sexuella myndighetsåldern var just 12 år.[1]

Sexuell myndighetsålder världen över[redigera | redigera wikitext]

Heterosexuell myndighetsålder världen över
     – pubertet
     – under 12
     – 12
     – 13
     – 14
     – 15
     – 16
     – 17
     – 18
     – 19
     – 20
     – 21+
     – regionala olikheter inom landet
     – måste vara gifta
     – lag saknas
     – uppgift saknas

Åldersgränsen, för när man anses sexuellt myndig, varierar mellan 9 år (Jemen, äktenskap krävs) och 20 år (Tunisien). Medianen tycks ligga mellan 14 och 16 år. I vissa länder är dessutom sex utanför äktenskapet förbjudet; där blir lägsta ålder för giftermål ett slags sexuell myndighetsålder. Sexuella handlingar utanför äktenskapet kan i dessa länder bestraffas mycket hårt oavsett ålder.

Det kan finnas olika gränser i samma land för pojkar och flickor eller för hetero- och homosexuella handlingar. Se lista över detta nedan. Straffrihet för sexuella handlingar där parterna är nära varandra i ålder och mognad förekommer. En högre åldersgräns finns ofta när barnet är i en beroendesituation, såsom till en förälder eller motsvarande.

Finland[redigera | redigera wikitext]

Åldersgränsen i Finland är 16 år. I vissa fall är gränsen 18 år. Den högre gränsen gäller till exempel om barnet "i en skola eller annan inrättning står under gärningsmannens bestämmanderätt eller övervakning eller i något annat därmed jämförbart underordnat förhållande till gärningsmannen", om gärningsmannen är förälder eller motsvarande, eller (i vissa fall) om barnets "förmåga att självständigt besluta om sitt sexuella beteende" är väsentligt svagare än gärningsmannens på grund av barnets omognad samt åldersskillnaden mellan parterna.

Om parterna är nära varandra i ålder samt själslig och kroppslig mognad anses gärningen inte som sexuellt utnyttjande av barn.[2]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Gränsen för att ge samtycke till samlag eller jämförbar sexuell handling är i Sverige 15 år. Denna åldersgräns infördes för flickor år 1864 och för pojkar år 1937.[3] Om personen står under den andra partens fostran eller ett liknande förhållande råder, gäller den högre gränsen 18 år. Brott mot denna lagstiftning rubriceras som våldtäkt mot barn, eller i mindre allvarliga fall, sexuellt utnyttjande av barn.

Sexuella handlingar som inte är jämförbara med samlag är också förbjudna med personer under 15 år, men rubriceras då som sexuellt ofredande. Samlag med eget barn (inklusive adoptivbarn) eller dess avkomling är alltid straffbart, oavsett barnets ålder.

I Brottsbalken kap 6 § 14 finns en kompletterande regel om att den som är skyldig till bland annat sexuellt utnyttjande av barn "skall inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet samt omständigheterna i övrigt."[4] Detta innebär att om en person precis över 15 år har en sexuell relation med en person precis under samma åldersgräns, kan domstolen välja att inte döma till ansvar om det efter en helhetsbedömning framstår som klart att inget övergrepp skett. Högsta domstolen har valt att tillämpa denna regel beträffande en 17-åring som hade sexuellt umgänge med en 14-åring.[5]

Om båda parter är under 15 år finns ingen straffrättslig påföljd för någondera parten eftersom de inte är straffmyndiga. I vissa fall kan det dock leda till åtgärder från socialtjänsten, i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om vård av unga (LVU) i särskilda fall.

Lagtexten finns i Brottsbalkens sjätte kapitel, fjärde till tionde samt fjortonde paragraferna.[6]

USA[redigera | redigera wikitext]

I USA varierar sexuell myndighetsålder mellan olika delstater, som lägst är den 16 och som högst 18.

  • 16 (31 delstater): Alabama, Alaska, Arkansas, Connecticut, District of Columbia, Georgia, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Vermont, Washington, West Virginia
  • 17 (9 delstater): Colorado, Illinois, Louisiana, Missouri, Nebraska, New Mexico, New York, Texas, Wyoming
  • 18 (11 delstater): Arizona, Kalifornien, Delaware, Florida, Idaho, North Dakota, Oregon, Tennessee, Utah, Virginia, Wisconsin

Sexuell myndighetsålder i olika länder[redigera | redigera wikitext]

Nedan följer en lista över vilka olika sexuella myndighetsåldrar som gäller i olika länder.[7] Listan är ej fullständig.

Om fler än en ålder är angiven varierar åldern i landet beroende på region eller omständighet. Somliga länder har regionala lagar som har företräde före nationella lagar. I vissa länder är åldern lägre när bägge parter är omkring samma ålder. Där frågetecken (?) anges är informationen ofullständig eller otillgänglig. Ålder är i många länder oväsentlig om parterna redan ingått äktenskap.

I denna tabell räknas sex mellan man och kvinna som vaginal och/eller anal penetrering och mellan män som anal penetrering. I vissa länder kan andra åldrar gälla för andra sexuella aktiviteter.

Land/delstat Ålder (år)
man–kvinna man–man kvinna–kvinna
Afghanistan 18/gifta olagligt olagligt
Albanien 14 14 14
Algeriet 16 olagligt olagligt
Amerikanska Samoa 15? 15? 15?
Andorra 16 16 16
Angola 12/15 olagligt olagligt
Antigua och Barbuda 16 16 16
Argentina 13/16 13/16 13/16
Armenien 16 16 16
Aruba 16 16 16
Australien Australian Capital Territory 16 16 16
Australien New South Wales 16 16 16
Australien Queensland 16 16 16
Australien South Australia 17 17 17
Australien Tasmanien 17 17 17
Australien Victoria 16 16 16
Australien Western Australia 16 16 16
Azerbajdzjan 16 16 16
Bahamas 16 18 18
Bahrain 16/gifta olagligt olagligt
Bangladesh ? olagligt olagligt
Barbados 16 olagligt olagligt
Belarus 16/18 16 16
Belgien 16 16 16
Belize 16 ? ?
Benin ? olagligt olagligt
Bermuda 16 18 16
Bhutan 18 olagligt ?
Bolivia kvinnor: 14, män: 16 ? ?
Bosnien och Hercegovina 16 16 16
Botswana män: 14, kvinnor: 16 olagligt ?
Brasilien 14/18 14/18 14/18
Brunei 14/16 olagligt olagligt
Bulgarien 14 14 14
Burkina Faso 13 13 13
Burma/Myanmar ? olagligt ?
Burundi 18 olagligt ?
Caymanöarna ? ? ?
Centralafrikanska republiken ? ? ?
Chile 14 14 14
Colombia 14 14 14
Cooköarna 16 olagligt 16
Costa Rica 15 15 15
Cypern 13/17 17 (olagligt i norr) 17 (olagligt i norr)
Danmark 15 15 15
Dominica 16 ? ?
Dominikanska republiken 18 18 18
Ecuador 14 14 14
Egypten 18 olagligt 18
Ekvatorialguinea ? ? ?
Elfenbenskusten 15 15 15?
El Salvador 18 ? ?
Eritrea 18 olagligt olagligt
Estland 14 14 14
Etiopien 15 olagligt olagligt
Falklandsöarna 16 16 16
Fiji 16 16 (ej officiellt) 16
Finland 16 16 16
Frankrike 15 15 15
Franska Guyana 15 15 15
Färöarna 15 15 15
Georgien 16 16 16
Iran
Män kan ingå äktenskap från 18 års ålder
Kvinnor från 16 års ålder
endast inom äktenskapet olagligt olagligt
Italien 14 14 14
Japan 13 13 13
Kambodja (Kampuchea) 16 ? ?
Kambodja 16 ? ?
Kamerun endast inom äktenskapet olagligt ?
Kanada 14/16 16 14
Kap Verde ? ? ?
Kina 14 14 14
Kina Hongkong 16 16 16
Kina Macao 16/17 ? ?
Kongo-Brazzaville endast inom äktenskapet olagligt olagligt
Kongo-Kinshasa endast inom äktenskapet olagligt olagligt
Kroatien 14 14 14
Kuba 16 16 16
Lettland 14 14 14
Madagaskar 14 ? ?
Mexiko 18 18 18
Nederländerna 14 14 14
Nederländska Antillerna 16 16 16
Nordmakedonien 16 16 16
Norge 16 16 16
Saudiarabien
Båda könen kan ingå äktenskap från 18 års ålder [8] [9]
endast inom äktenskapet olagligt olagligt
Spanien 16 16 16
Storbritannien 16 16 16
Sverige 15 15 15
Tahiti 16 16 16
Taiwan 16 16 16
Tchad ? 21 21
Tjeckien 15 15 15
Tjetjenien ? ? ?
Tyskland 14/16 14/16 14/16
USA Alabama 16 16 16
USA Alaska 16 16 16
USA Arizona 18 18 18
USA Arkansas 16 16 16
USA Colorado 17 17 17
USA Connecticut 16 16 16
USA Delaware 18 18 18
USA Florida 18 18 18
USA Georgia 16 16 16
USA Hawaii 16 16 16
USA Idaho 18 18 18
USA Illinois 17 17 17
USA Indiana 16 16 16
USA Iowa 16 16 16
USA Kalifornien 18 18 18
USA Kansas 16 16 16
USA Kentucky 16 16 16
USA Louisiana 17 17 17
USA Maine 16 16 16
USA Maryland 16 16 16
USA Massachusetts 16 16 16
USA Michigan 16 16 16
USA Minnesota 16 16 16
USA Mississippi 16 16 16
USA Missouri 17 17 17
USA Montana 18 18 18
USA Nebraska 17 17 17
USA Nevada 16 16 16
USA New Hampshire 16 16 16
USA New Jersey 16 16 16
USA New Mexico 17 17 17
USA New York 17 17 17
USA North Carolina 16 16 16
USA North Dakota 18 18 18
USA Ohio 16 16 16
USA Oklahoma 16 16 16
USA Oregon 18 18 18
USA Pennsylvania 16 16 16
USA Rhode Island 16 16 16
USA South Carolina 16 16 16
USA South Dakota 16 16 16
USA Tennessee 18 18 18
USA Texas 17 17 17
USA Utah 18 18 18
USA Vermont 16 16 16
USA Virginia 18 18 18
USA Washington 18 18 18
USA West Virginia 16 16 16
USA Wisconsin 18 18 18
USA Wyoming 18 18 18
Österrike 14/16 14/16 14/16
Medelålder* 16 16 16

* Endast länder där tillåten ålder är angiven är medräknade i medelvärdet.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]