Wikipedia:Hotcat

Från Wikipedia
Exempel

Hotcat är ett Javascript till Mediawiki som hjälper registrerade användare att lägga till, ändra eller ta bort kategorier till Wikipedia-sidor. Funktionen ger förslag utifrån existerande kategorier, allteftersom användaren skriver i inmatningsfältet.

Hotcat slås av eller på i användarens inställningar, under fliken "finesser".

För att lägga till en kategori på en sida där det redan finns kategorier, klickar du på (+). Om du vill ta bort en kategori klickar du på (−). Om du vill ersätta en kategori klickar du på (±). Klicka "OK" för att spara ändringen, en beskrivande redigeringskommentar läggs till automatiskt. Ändringen blir alltså sparad automatiskt, utan att du behöver gå via redigeringsfönstret. Skulle du ändå vilja gå via redigeringsfönstret, håller du inne ctrl-knappen när du klickar "OK" (alt-knappen om du använder Mac), eller så klickar du på plustecknet längst till vänster följt av ett klick på "Spara".