Wikipedia:Sammanfattningsfältet

Från Wikipedia
Manual

När man redigerar en artikel på Wikipedia finns det en möjlighet att sammanfatta ändringen så att andra tydligare skall kunna förstå anledningen till att man ändrar något. Under den stora redigeringsrutan finns ett fält kallat "Sammanfatta redigeringen". I den visuella redigeraren dyker sammanfattningsfältet upp när man trycker på "Publicera ändringar".

I det här fältet kan man skriva upp till 200 tecken som visas på sidorna de senaste ändringarna, den aktuella sidans historia, sidan för versionsskillnader och i Bevakningslistan för alla som bevakar den artikeln. Sammanfattningen kallas ibland redigeringskommentar.

Det är bra att alltid skriva en redigeringskommentar; det räcker med en kort sådan. Redigeringskommentaren ska dock ge en bild av redigeringen i sin helhet. Relevanta sammanfattande kommentarer underlättar för andra användare vid kontroll via bevakningslistor och artikelhistoriken. En väl sammanfattad redigering kan även väcka uppmärksamhet och nyfikenhet hos andra användare som exempelvis har god kunskap om ämnet eller tidigare redigerat artikeln. Kommentarer är vanligtvis inte nödvändiga vid diskussionsinlägg, annat än vid arkiveringar och raderingar. Inte heller för mindre ändringar, men något kort i stil med rättstavning eller typo uppskattas även då. Man kan även utveckla en kommentar på artikelns diskussionssida och hänvisa dit i redigeringskommentaren.

Tänk, för arbetsklimatets skull, på att vår etikett är lika viktig att följa vid kommentarer som övriga diskussioner. Kommentarer i stil med "fixade usel stavning", "tog bort svammel" eller, ännu värre, "korrigerar användare X:s dumheter" kan lätt leda till onödiga konflikter. Att skriva hånfulla kommentarer i sammanfattningsfältet kan uppfattas som personangrepp och bestraffas. Ord som "svammel" eller "trams" bör ersättas med begreppet fluff eller i uppenbart oseriösa fall med klotter. Det är oftast olämpligt att nämna användare i sammanfattningsfältet annat än i samband med artikelåterställningar till en tidigare version. Istället bör man utgå ifrån själva redigeringen.

Sanningsenliga och trovärdiga redigeringskommentarer är särskilt viktiga i artiklar som behandlar kontroversiella ämnen. Att t.ex. skriva "rättat stavfel" när man gjort en väsentlig ändring, till exempel raderat en kontroversiell uppgift, är vilseledande och negativt för samarbetsklimatet.

Om redigeringen är en återställning till en gammal version bör detta framgå av redigeringskommentaren. Om det inte är uppenbart bör man också ange vilken artikelversion man återställer till, exempelvis "Återställer till senaste version av X" ("X" ersätts av användarnamn eller IP-adress) eller "Återställer till versionen den 1 januari 2019 kl. 12.00‎". Alternativt kan id-numret för den återställda versionen anges. På så sätt blir det mer begripligt för andra användare och i artikelhistoriken.

När man har klickat på en redigeringslänk vid en underrubrik för att redigera i det enskilda artikelavsnittet, kommer underrubriken automatiskt att bli en del av redigeringskommentaren. Det är inte obligatoriskt att ha med, vid behov går det att redigera bort innan avsnittet sparas.

När material överförs mellan två sidor på Wikipedia (WP:Infogningar) bör man påtala det i sammanfattningsfältet i båda artiklarna. Detta för att undvika missförstånd och för att redigeringarna vid behov ska kunna spåras eller återställas.

Oavsett eventuella kommentarer i sammanfattningsfältet ska källor för faktainnehållet alltid anges i själva artikeln.

Om det uppstår en konflikt kring en artikels innehåll, kan kommentarerna vara av särskild betydelse.

Sammanfattningsfält och diskussionssida[redigera | redigera wikitext]

Sammanfattningsfältet är bra för korta entydiga kommentarer om den gjorda redigeringens karaktär och inriktning.

Sammanfattningsfältet är emellertid ingen bra plats att föra diskussioner på, ställa frågor på eller förhandla om innehållet. Dels är fältet begränsat till 200 tecken, dels finns det tekniskt inget bra sätt att i en sammanhållen tråd bemöta och besvara det som skrivs i sammanfattningsfältet.

Så fort en redigering är mer omfattande, komplicerad, kontroversiell etcetera så är det därför lämpligt att ta upp en tråd på artikelns diskussionssida, och sedan kan en lämplig redigeringskommentar vara "se disk-sida".

Automatisk påminnelse[redigera | redigera wikitext]

Inloggade användare kan gå in på fliken Redigering i sina personliga inställningar, under rubriken Redigerare, och kryssa i rutan "Påminn mig när jag lämnar en tom redigeringskommentar".

Vanliga uttryck och förkortningar i kommentarer[redigera | redigera wikitext]

Förkortning Betydelse
orto En omarbetning för att höja språkets samspel. (Ortografi)
korr Ett fel har korrigerats.
språkvård, språkputs, språkpet Språket i artikeln har förbättrats.
m Mindre ändring.
layout Ändringar av formatering och layout har gjorts, men inga ändringar av text
puts Mindre redigeringar av blandat slag.
typo Ett skrivfel eller stavfel har rättats. (en:typo)
wiki, w, wf, +wl Artikeln har wikiformaterats, till exempel med tillförande av internlänkar (wikilänkar).
-fluff Fluff, det vill säga vaga syftningar, försåtliga värdeomdömen eller allmänt ospecifik och okoncis text har tagits bort.
länkfix En länk har korrigerats.
+aukt, +libris {{auktoritetsdata}} och/eller länk till libris bibliotekskatalog {{libris namn|Efternamn|Förnamn}} har fogats in
+WD-mall En wikidatamall, tex {{Faktamall biografi WD}} har tillfogats
från [[annan artikel]] En del av artikeln har infogats från [[annan artikel]].
utökning artikeln har utökats (ange ev avsnitt), övriga delar oförändrade
från enwiki/dewiki/annan språkversion
av Wikipedia
Texten som skrivits har översatts från en annan språkversion av samma artikel, enwiki refererar till engelska Wikipedia, et cetera.
en:, fr:, pl: etc. interwiki, iw Länkar till andra språkversioner av Wikipedia har tillförts. (Historiskt, innan interwiki togs över av Wikidata)
rv, återställer, återställd Artikeln har återställts (eng. revert) till en tidigare version.
se diskussion, se disk, se diskus Information om ändringen finns att se på artikelns diskussionssida.
kat, -kat Artikeln har infogats i, respektive tagits bort ur, en kategori (eller flera kategorier).
omkat Artikeln har omkategoriserats.
+bild, bild, bild tillagd En bild har tillförts eller ändrats.--
+rubrik, -rubrik, rubriker Rubriker har tillförts, tagits bort eller ändrats
+stub, -stub En stubmall har tillförts respektive tagits bort.
+kb, -kb En mall om att källor behövs har tillförts respektive tagits bort.
commonscat, commons En länk till ett galleri på Wikimedia Commons har tillförts.
SEO Search Engine Optimization, sökmotoroptimering. Det borttagna inlägget syftade sannolikt bara till att locka trafik till egen webbplats.
K1, K2, K3, etc Inläggning av en varning för klotter eller liknande
vv resp vk Inläggning av mallarna "vandalvarning" resp. "vandalkonto", den senare då kontot blockerats
whois Inläggning av information om vilken operatör och abuse-adress en viss IP-adress har
li Inläggning av mallen "logga in"

På följande Wikipediasidor syns sammanfattningsfältets kommentarer: