Hoppa till innehållet

Wikipedia:Juridiska förbehåll

Från Wikipedia


Allmänt förbehåll
Använd Wikipedia på egen risk!
Wikipedia ger inga medicinska råd
Wikipedia ger inga juridiska råd
Wikipedia innehåller material som kan ses som stötande

Wikipedia innehåller artiklar om många juridiska frågor; däremot görs absolut inga garantier för att någon artikel som berör något juridiskt förhållande skulle vara sann, fullständig eller på annat sätt ha med verkliga förhållanden att göra. Lagar varierar från plats till plats, och ändras därtill med tiden — ibland mycket snabbt. Även om ett påstående skulle stämma när det skrevs, och för den person som skrev det, så finns det ingenting som garanterar att samma påstående stämmer när detta läses, eftersom lagen ifråga kan ha ändrats, bytts ut eller på annat sätt fått ny innebörd sedan artikeln ifråga skrevs på Wikipedia; inte heller är det säkert att påståendet stämmer på den plats där läsaren befinner sig.

All juridisk information på Wikipedia är i bästa fall av generell natur, och kan därmed aldrig ersätta råd och stöd av en advokat, d.v.s. någon med specifik kunskap om din situation, och samtliga lagar, regler och förordningar som har betydelse för dig eller ditt fall. Vänligen kontakta advokatsamfundets lokalavdelning eller motsvarande organisation för ditt rättsområde som är kunniga om lagarna i ditt land om du har juridiska frågor och inte har möjlighet att ta använda dig av en advokat eller en advokatbyrå.

Inga av Wikipedias individuella användare, bidragslämnare, systemadministratörer, utvecklare, sponsorer — inte heller någon annan — kan ta något som helst ansvar för resultat eller följder av något som helst försök att använda information eller desinformation som finns presenterad på denna webbplats.

Ingenting på Wikipedia.org eller på något annat av Wikimedia Foundations projekt skall tas som ett erbjudande om hjälp i lagfrågor eller rättsliga frågor; inte heller skall någonting på något av ovanstående projekt tolkas som att en användare, bidragslämnare, systemadministratör, utvecklare, sponsor eller någon annan försöker utöva juridisk verksamhet.

Du är naturligtvis välkommen att bidra till artiklar om lagar och andra regler, och du får använda all text på Wikipedia under Creative Commons erkännande-dela lika 4.0 (bilderna kan ligga under andra fria licenser).