Wikipedia:Projekt Nordisk familjebok

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Nordisk familjebok (NF) innehåller fritt OCR-inläst material som man kan tanka över utan vidare. Materialet behöver dock ofta moderniseras och informationen aktualiseras.

Att tänka på:

  • De inscannade och OCR-tolkade texterna hos Projekt Runeberg läggs ut på webben innan de är korrekturlästa. Projekt Runeberg har ett wiki-liknande system för korrekturläsning. Använd det för att korrekturläsa texten hos Projekt Runeberg innan du kopierar över texten till Wikipedia, så att fler kan få nytta av den.
  • Projekt Runeberg har digitaliserat både första och andra upplagan av Nordisk familjebok. Båda upplagorna avslutas med supplement. Det gör att en artikel kan finnas på fyra ställen och ibland kan det löna sig att kolla alla fyra. Åtminstone bör andra upplagan ("Ugglan") och dess supplement kollas.
  • Modernisera språket i den överflyttade texten, särskilt gammalstavningarna med -f, -fv-, hv- och -dt istället för v och tt. Å användes förr som preposition för "på", inte "och". Observera dock att texten hos Projekt Runeberg (under korrekturläsningen) inte ska moderniseras.
  • Alla stycken där NF säger något om hur det är idag ("i dagsläget", "fortfarande", "till dags dato", etc) redogör för situationen när NF kom ut, dvs. under 1900-talets första decennier. Detta är ofta inte relevant idag. Sådana avsnitt bör antingen strykas helt eller skrivas om så att det framgår att det var vid 1900-talets början som den situationen rådde. Jämför till exempel artikeln värnskatt med originalartikeln värnskatt och artikeln artesisk brunn med originalartikeln artesisk brunn
  • NF har ofta hänvisningar till personer med initial(er)+efternamn, till exempel J.J. Anckarström och H. Branting. Leta reda på det riktiga namnet (personerna finns nästan alltid som ett eget uppslagsord i NF) och ersätt detta med det fullständiga namnet, wikifierat, till exempel Jacob Johan Anckarström respektive Hjalmar Branting
  • Man bör i många fall kontrollera i Nationalencyklopedin eller andra källor under vilket namn som en svensk person är känd. NF använder nämligen i många fall förenklade stavningar som till exempel Kristian Cavallin istället för Christian Cavallin. I andra fall framgår inte vilket förnamn som en person är allmänt känd under, till exempel anges där namnet Albert Teodor Lysander för en person som är känd som Albert Lysander. Artikelnamnet bör vara det allmänt kända namnet.
  • Litteraturhänvisningarna kan så gott som alltid slopas, eftersom de är helt föråldrade.
  • Kontrollera om möjligt uppgifterna mot Nationalencyklopedin, och korrigera om NE säger något annat. Exempelvis elektrolyt där NF har helt fel, trots att de nya rönen kom före första upplagan av Arrhenius.
  • Nordisk familjebok skrevs under en epok när till exempel nationalism var populärt och innehåller ibland saker som i dag bara är strunt ("Österlänningen är af naturen i hög grad vidskeplig och låter lätt narra sig af en listig bedragare").[1] Men för till exempel uppslagsordet "elektrolyt" kan det vara intressant att skriva vad som var sant förr och är osant numera. NF har själv gjort detta för vissa uppslagsord.

Artiklar att föra över från Nordisk familjebok[redigera | redigera wikitext]

Biografiska och historiska artiklar är oftast av störst intresse, eftersom dessa inte så lätt blir föråldrade.

Lista över alla artiklar som kopierats från Nordisk familjebok[redigera | redigera wikitext]

Skriv mallen {{Ugglan|url=webbadressen till sidan på Projekt Runeberg|artikel=artikelns namn i Nordisk familjebok}} längst ner i artiklar som innehåller material kopierat från Uggleupplagan av Nordisk familjebok, så visas följande meddelande:


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926.

Därmed listas också alla dessa artiklar i Kategori:Ugglan.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]