Hoppa till innehållet

Wikipedia:Projekt Skepticism

Från Wikipedia
Projekt Skepticism

Om projektet edit | watch
Om vetenskaplig skepticism edit | watch

Syftet med detta projekt är att skapa och förbättra artiklar relaterade till vetenskap, kritiskt tänkande, pseudovetenskap, alternativmedicin och parapsykologi. Dessa artiklar ska ha tillförlitliga källor, ska vara grundade på fakta och vetenskap, och ska vara skrivna i en neutral synvinkel.

Syftet med projektet är i kort att:

  1. Skapa nya artiklar som relaterar till vetenskap och förnuft.
  2. Skapa nya artiklar om de ickeskeptiska ämnen som Wikipedia ännu inte täcker, men som täcks av The Skeptic's Dictionary.[1]
  3. Skapa nya artiklar om alla argumentationsfel som nämns i {{Argumentationsfel}}.
  4. Gå igenom artiklar om pseudovetenskapliga eller antivetenskapliga ämnen, och utveckla artiklarna för att nå en neutral synvinkel.

Vetenskaplig skepticism är ett förhållningssätt där man ifrågasätter giltigheten i påståenden om den objektiva verkligheten som saknar empiriskt stöd. Vetenskaplig skepticism grundar sig i den vetenskap, vilket gör att den inte skall blandas ihop med andra skeptiska traditioner.

I praktiken innebär detta förhållningssätt att man undersöker förmodat pseudovetenskapliga och paranormala påståenden med hjälp av vetenskapliga metoder, för att finna bevis för eller emot dessa påståenden.

Aktiva medlemmar edit | watch
Att göra edit | watch