Hoppa till innehållet

Wikipedia:Projekt kristendom

Från Wikipedia

[redigera

Projekt kristendom

Välkommen till Projekt kristendom! Projektet syftar till att, i enlighet med encyklopedisk standard, förbättra täckningen och kvaliteten på artiklar relaterade till kristendom. I mångt och mycket handlar det om en process av eget lärande. Om du vill vara en del av projektet – tveka inte att skriva upp dig på deltagarlistan!

[redigera

Bidra till projektet
Bidra till projektet
Hur kan jag bidra till projektet?

[redigera

Mallar
Mallar
Mallar

Fyll gärna på listan med relevanta mallar ifrån Kategori:Kristendomsmallar.

[redigera

Resurser
Resurser
Resurser

[redigera

Tillkännagivanden
Tillkännagivanden
Tillkännagivanden

[redigera

Nya artiklar
Nya artiklar
Nya artiklar

Fyll gärna på listan med nya artiklar, eller flytta de som inte är så nya längre

[redigera

Att göra
Att göra
Att göra