Hoppa till innehållet

Wikipedia:Hur man skriver en bra artikel

Från Wikipedia

Du har bestämt dig för att skriva en bra Wikipediaartikel och kanske till och med eftersträvar en utmärkt artikel. Här följer några tips på hur man kan gå till väga.

När du väl bestämt dig för ämnet du vill skriva om, kan du utnyttja Wikipedias sökfunktion för att bekanta dig med det relaterade material som redan finns - både på svenska och på till exempel engelska. Det ger både en bild av hur väl förankrat ämnet är i den befintliga encyklopedin och senare kommer det att bli mycket lättare att länka artikeln till angränsande artiklar.

Även den som är väl insatt i ett ämne kan lära sig av andra. Gör några sökningar på till exempel Google, ODP eller någon annan sökmotor. Överväg också att låna standardreferensverken på ett närliggande bibliotek. Glöm dock inte att GNU FDL inte medger att man bara "klipper-och-klistrar" andras verk. Bidrag måste författas på egen hand, men andras verk kan användas som informationskällor.

Om en befintlig artikel utökas, fundera på om det inte finns en mer specialiserad artikel där texten passar bättre. En mindre detalj om Södermalm bör hellre inkluderas i stadsdelens egen artikel än i artikeln om Stockholm. Tendensen att redigera mer övergripande artiklar kallas ibland Huvudartikelsyndromet.

Om artikeln inte redan finns på Wikipedia är det lämpligt att läsa Wikipedia:Ny sida och Wikipedia:Artikelnamn.

Författande av artikeln[redigera | redigera wikitext]

Inled artikeln med en kort beskrivning av ämnet: Avgränsa det mot närliggande ämnen, stolpa upp de viktigaste bitarna. Introduktionen ska ge dina läsare en överblick av ämnet. Det är här du fångar läsarens intresse. Om ämnet är kontroversiellt bör även artikeln nämna de olika synsätt som finns.

Om artikeln blir lång är det ofta en bra idé att dela upp den i flera avsnitt med hjälp av underrubriker. Ofta börjar man med en kort historik om hur ämnet utvecklats. En lämplig avslutning är länkar till fördjupad kunskap och andra källor som läsaren kan ha nytta av (till exempel de som användes vid författandet av artikeln).

Artiklar i en encyklopedi ska vara objektiva. Undvik formuleringar som "Jag har kommit fram till att..." och "Enligt min uppfattning...". Begrepp som inte alltid är kända utanför en bransch eller en liten skara entusiaster bör förklaras.

Illustrera gärna artikeln. Ett enkelt diagram eller en bild på till exempel den plats som artikeln behandlar ger bokstavligen en bild av ämnet.

Kontrollera stavningen i texten. Kanske kan meningsbyggnaden förbättras. Använd gärna någon av de vanliga ordbehandlarna och kopiera texten till Wikipedias textruta när du är klar.

I brödtexten kan det vara önskvärt med varierad formatering. Läs Wikipedia:Hur man redigerar en sida för information om hur man kursiverar, använder fetstil samt skapar listor, tabeller och dylikt.

Om det finns osäkerhet kring delar av artikeln kan detta delges på artikelns diskussionssida. Andra som vill förbättra artikeln är ofta behjälpta av att det finns information om artikelns svagaste delar. Många av de bästa artiklarna på Wikipedia har kommit till genom att de bollats fram och tillbaka mellan olika författare.

Försök att hitta lämpliga artiklar som kan länka till den nya sidan. Artikeln riskerar att leva ett mycket isolerat liv om den inte är länkad från andra relevanta artiklar.