Wikipedia:Projekt science fiction

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projekt science fiction syftar till att förbättra artiklarna i Kategori:Science fiction. Målet är att alla artiklar minst uppnår kriterierna för rekommenderade artiklar och att huvudartikeln Science fiction uppfyller kraven för utvalda artiklar.

Kategorin som samlar artiklar relaterade till science fiction är väldigt stor men inte en enda är vid projektets grundande (2008-08-12) utvald för sin höga kvalitet (drygt ett år senare är en artikel rekommenderad). Många artiklar borde ha så hög kvalitet att de kan ståta med en blå eller brun stjärna, särskilt artiklarna som beskriver vad science fiction och dess undergenrer är för något samt många artiklar om science fiction-författare och -filmer. Information om dessa ämnen finns lättillgänglig på bibliotek, så det är bara att gå dit och låna böcker eller, om biblioteket endast har referenslitteratur, läsa där.

Projekt science fiction kan ses som ett underprojekt till Wikipedia:Projekt litteratur, Wikipedia:Projekt biografier, Wikipedia:Projekt film, Wikipedia:Projekt television, Wikipedia:Projekt datorspel och Portal:Datorspel samt överprojekt till Portal:Star Wars, Wikipedia:Projekt Stargate och Wikipedia:Projekt Star Trek.

Mål och måluppfyllelse[redigera | redigera wikitext]

Målet med det här projektet är att alla artiklar skall uppnå kriterierna för minst rekommenderade artiklar.

Artiklar som uppfyller kraven för rekommenderad artikel

 • Ger sammanhang, se Wikipedia:Skriv ut det självklara
 • Är allmänt välskriven, utan omfattande stavfel eller andra språkfel
 • Ingår i wikistrukturen med wikilänkar, interwikilänkar och kategorier
 • Täcker in det viktigaste inom området (artikeln är inte en stubb, men kan vara kort)
 • Saknar varningsrutor i form av kvalitetskontroll- eller POV-mallar
 • Stöttas i huvudsak av källor
 • Har, om den är illustrerad, bilder med klarlagd upphovsrätt

Önskvärda kvalitetskategorier[redigera | redigera wikitext]

Målet är att alla artiklar skall återfinnas i de här kategorierna.

Kategori 2008-
08-30
2008-
09-30
2008-
10-30
2008-
11-30
2009-
02-28
2009-
05-01
2009-
05-31
2009-
06-30
2009-
09-27
2009-
10-31
2010-
02-13
Kategori:Wikipedia:Utmärkta artiklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kategori:Wikipedia:Bra artiklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kategori:Wikipedia:Artikelnomineringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kategori:Begäran om detaljgranskning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kategori:Wikipedia:Rekommenderade artiklar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 5

Utmärkta artiklar[redigera | redigera wikitext]

Rekommenderade artiklar[redigera | redigera wikitext]

Rekommendabla artiklar[redigera | redigera wikitext]

Är artiklarna på Wikipedia:Projekt science fiction/Rekommendabla artiklar mogna att rekommenderas? Om inte, vad behövs för att de skall vara det?

Mindre bra kvalitetskategorier[redigera | redigera wikitext]

Artiklar som dyker upp i de här kategorierna bör åtgärdas omedelbart. Dessa kategorier behöver inte bevakas förrän det finns någon artikel i Kategori:Wikipedia:Utmärkta artiklar eller Kategori:Wikipedia:Bra artiklar.

Kategori 2010-02-13
Kategori:Wikipedia:Artiklar i väntan på avnominering 0
Kategori:Wikipedia:Avnomineringar till utvalda artiklar 0

Inte alls bra kvalitetskategorier[redigera | redigera wikitext]

Artiklar i många av de här kategorierna behöver åtgärdas för att överhuvudtaget ha någon möjlighet att så småningom få någon positiv kvalitetsutmärkelse.

Listan behöver kontrolleras då och då mot Kategori:Kvalitetskontroll så att indelningen fortfarande stämmer. De flesta kvalitetskontrollkategorier indelas så småningom efter ålder. Det är inte meningen att artiklar skall ligga i dessa år ut och år in.

Uppdatering sker genom att i CatScan jämföra science fictionkategorierna i tio nivåer (brukar finnas sju nivåer men det kan ju ändras med tiden) med respektive åtgärdskategori i lämpligt antal nivåer.

Kategori 2009-
02-28
2009-
05-01
2009-
05-31
2009-
06-30
2009-
09-27
2009-
10-31
2010-
02-13
Kategori:Artiklar föreslagna för infogning

{{Infoga}}

63 64 56 35 28 26 16
Kategori:Artiklar med avsnitt som bör konverteras till prosa

{{Prosa}}

0
Kategori:Artiklar med begärda citat från källa

{{Begär citat}}

1
Kategori:Artiklar med döda externa länkar

{{Död länk}}

0
Kategori:Artiklar med felaktiga referenser 0
Kategori:Artiklar med ifrågasatt uppgift

{{Ifrågasatt uppgift}}, {{Begär citat}}

1
Kategori:Artiklar med infogningsbara underartiklar

{{Infoga från}}, {{Infoga flera}}

1 1 2 1 0 0 0
Kategori:Artiklar med när-mallar

{{När}}

0
Kategori:Artiklar med originalforskning

{{Originalforskning}}

0
Kategori:Artiklar med ospecificerade källor

{{Specificera källa}}, {{sk}}

0 0 0 0 0 0 0
Kategori:Artiklar med vem-mallar

{{Vem}}

0
Kategori:Artiklar som behöver enstaka källor

{{Källa behövs}}, {{kb}}

20 20 18 21 29 38 38
Kategori:Artiklar som behöver fler källor

{{Fler källor}}

1 1 1 1 1 2 3
Kategori:Artiklar som behöver fotnoter

{{Inga fotnoter}}

0 0 0 0 4 0 4
Kategori:Artiklar som behöver källor

Tidigare {{källor}}, numera används endast underkategorier

16 8 10 18 14 7
Kategori:Artiklar som behöver källor efter månad

{{Källor}}

3 16 26 24
Kategori:Artiklar som behöver wikifieras

{{Ickewiki}}

0 1 0 0 0 0 0
Kategori:Artiklar som behöver årtal

{{År?}}

0
Kategori:Artiklar som innehåller instruktioner

{{Instruktion}}

0 0 0 0 0 0 0
Kategori:Artiklar som innehåller kuriosa-avsnitt

{{Kuriosa}}

0 1 0 0 2 1 0
Kategori:Artiklar som ska delas

{{Dela upp}}

0 0 0 0 0 0 0
Kategori:Artiklar som tycks vara maskinellt översatta

{{Maskin}}

2
Kategori:Artiklar som är för långa

{{Väldigt lång}}

0 0 0 0 0 0 0
Kategori:Att göra

{{Att göra}}

0
Kategori:Bearbetning pågår

{{Pågår}}

0
Kategori:Biografiska artiklar som behöver källor

{{Källor biografi}}

0 2 2 0 1 1 8
Kategori:CV-artiklar

{{CV}}

0
Kategori:Diskussionssidor med text som bör arbetas in i artikeln 0 0 0 0 0 0 0
Kategori:Ej uppdaterad

{{Uppdateras}}

0 1 2 1 0 0 2
Kategori:Faktakoll

{{Faktakoll}}

1 1 1 1 0 0 0
Kategori:Felaktig parameter till mall 0
Kategori:Fluff

{{Fluff}}

1 1 1 1 1 0 0
Kategori:Förvirrande

{{Förvirrande}}, {{Förtydliga här}}, {{Motsägelse}}

2 2 1 2 3 1 1
Kategori:Interwikibegäran

{{Interwikibegäran}}

0 0 0 0 0 0 0
Kategori:Kvalitetskontroll efter datum

{{Kvalitetskontroll}} tidigare enbart Kategori:Kvalitetskontroll-samtliga

1 1 1 1 1 1 1
Kategori:Pages with DOIs broken 0
Kategori:POV

{{POV}}, {{POV-avsnitt}}, {{Jäv}}

2 1 1 1 2 1 1
Kategori:Reklamartiklar

{{Reklam}}

0 0 0 0 0 0 0
Kategori:Relevanskontroll

{{Relevanskontroll}}

0 0 0 0 0 0 0
Kategori:Sidor föreslagna att flyttas

{{Flytta}}, {{Flytta förkortning}}

1 2 3 39 1 2 0
Kategori:Sidor föreslagna att slås ihop

{{Slå ihop}}

3 3 2 2 3 0 1
Kategori:Sidor föreslagna för radering

{{Sffr}}

0 0 0 0 0 0 0
Kategori:Sidor som behöver verifieras

{{Hoax}}

0 0 0 0 0 0 0
Kategori:Snabbraderingar

{{Radera}}

0 0 0 0 0 0 0
Kategori:Städa

{{Städa}}, {{Städa tabell}}, {{Prosa}}

3 2 2 3 3 2 3
Kategori:Substubbar

{{substub}}

0 0 0 0 0 0 0
Kategori:Ugglanspråk

{{Ugglanspråk}}

0
Kategori:Ungefärlig översättning

{{Ungefärlig översättning}}

1
Kategori:Wikipedia:Globalt perspektiv

{{Global}}

0 0 0 0 0 0 0
Kategori:Wikipedia:Historiskt perspektiv

{{Historisk}}

0
Kategori:Wikipedia:Plagiat

{{Plagiat}}

0 0 0 0 0 0 0
Kategori:Språkvård efter datum

{{Språkvård}} Tidigare hela Kategori:Wikipedia:Språkvård

29 25 25 23 19 20 22

2010-02-13[redigera | redigera wikitext]

Loggbok[redigera | redigera wikitext]

 • 2010-02-14 finns det 40 artiklar kortare än 640 byte, varav 2 artiklar är under 512 byte. 1 artikel har utökats rejält genom infogningar, 6 artiklar har utökats något, 5 artiklar har infogats i en annan artikel och 2 artiklar har tillkommit.
 • 2010-01-10 projektets första utmärkta artikel!
 • 2009-11-30 finns det 50 artiklar kortare än 640 byte, varav 2 artiklar är under 512 byte. 5 artiklar har blivit utökade något, 1 artikel har infogats i en annan artikel och 1 artikel har tillkommit.
 • 2009-10-31 finns det 55 artiklar kortare än 640 byte, varav 2 artiklar är under 512 byte. 1 artikel har utökats rejält, 6 artiklar har utökats en del, 3 artiklar har infogats i andra artiklar och 4 artiklar har tillkommit.
 • 2009-09-27 finns det 61 artiklar kortare än 640 byte, varav 5 artiklar är under 512 byte. 3 artiklar har utökats rejält och 5 artiklar har tillkommit.
 • 2009-09-26–2009-09-27 omarbetas projektsidan och en kategori för projektsidorna skapas.
 • 2009-08-30 finns det 59 artiklar kortare än 640 byte, varav 4 artiklar är under 512 byte. 3 artiklar har infogats i andra artiklar, 3 artiklar har utökats något av interwikilänkar, externa länkar, mallar samt något innehåll och 6 artiklar har tillkommit.
 • 2009-08-02 projektets första rekommenderade artikel!
 • 2009-06-31 finns det 0 artiklar kortare än 512 byte! 10 artiklar har blivit utökade av information och källor, 3 artiklar har blivit infogade i andra artiklar. Det finns 59 artiklar kortare än 640 byte.
 • 2009-05-31 finns det 13 artiklar kortare än 512 byte. 2 artiklar har blivit något utökade av interwikilänkar respektive stubb- och infogningsmallar. 5 artiklar har blivit rejält utökade av källor eller översättning.*2009-05-20 bildas ett underprojekt som går ut på att förbättra artiklarna om svenskspråkiga science fictiontidskrifter.
 • 2009-04-30 finns det 20 artiklar kortare än 512 byte. 2 artiklar har blivit något utökade, 5 artiklar har blivit rejält utökade, 2 artiklar har blivit infogade i andra artiklar, 2 artiklar har tillkommit på grund av kategorisering och interwikiändringar, 1 nyskriven artikel har tillkommit.
 • 2009-02-28 finns det 26 artiklar kortare än 512 byte. 1 artikel har blivit något utökad av interwikilänkar. 1 artikel har blivit utökad av att andra småartiklar har infogats i den. 20 artiklar har infogats i andra artiklar. 6 artiklar har tillkommit.
 • 2009-02-27–2009-03-01 utökar och omorganiserar projektsidan. Det finns väldigt många artiklar märkta med olika former av åtgärdsmallar, som kräver projektets uppmärksamhet.
 • 2008-11-20 finns det 42 artiklar kortare än 512 byte. 3 artiklar har blivit något utökade av interwikilänkar respektive extern länk. 13 artiklar har blivit infogadei andra artiklar. 6 artiklar har blivit rejält utökade från källor. 1 artikel har tillkommit på grund av omflyttning i kategorisystemet.
 • 2008-11-02 omformuleras syftet med projektet.
 • 2008-10-30 finns det 63 artiklar kortare än 512 byte. Under månaden har de två nytillkomna artiklarna fått stubb- och infogningsmallar. 3 artiklar blev av stubbmärkning, infogningsförslag och annat småfixande något större än 512 byte. 7 artiklar har blivit infogade i andra artiklar. 1 artikel har blivit rejält utökad från källor. 2 artiklar har tillkommit på grund av omflyttning i kategorisystemet.
 • 2008-09-30 finns det 72 artiklar kortare än 512 byte. Under månaden har alla 113 artiklar gåtts igenom. 15 artiklar blev av stubbmärkning, infogningsförslag och småfixande något större än 512 bytes. 23 artiklar har blivit infogade i andra artiklar. 5 artiklar har blivit utökade med en hel del innehåll, främst genom översättning från motsvarande artikel på engelskspråkiga Wikipedia. 2 artiklar har tillkommit, varav en på grund av omflyttning i kategorisystemet.
 • 2008-08-30 finns det 113 artiklar kortare än 512 byte. Arbete påbörjas med att stubbmärka, förlänga och föreslå för infogning.
 • 2008-08-12 är inte en enda artikel i kategori Science fiction med underkategorier utvald för dess höga kvalitet. Projektet startar officiellt.

Arbetsuppgifter[redigera | redigera wikitext]

Det är bra om vi koncentrerar oss på de artiklar som redan finns innan vi gör röda länkar blå. Många av de existerande artiklarna, särskilt de om böcker, film-, rollspels- och tv-serier, kan sammanfogas till fylliga artiklar - allt måste inte ha varsin artikel. Flera artiklar om böcker i en bokserie kan sammanfogas, antingen i författarartikeln eller i en artikel om hela bokserien. Likaså kan artiklar om avsnitt i en tv-serie sammanfogas i artiklar om säsongerna eller i artikeln om tv-serien. Artiklar om filmer som bygger på böcker eller serietidningar, kan kanske sammanfogas med artiklarna om dessa böcker och serietidnigar. När dessa sammanfogade huvudartiklar blir för stora eller skeva kan något eller några stycken lyftas ut till egna artiklar.

Ge sammanhang[redigera | redigera wikitext]

Alla artiklar skall vara tydliga med vad de handlar om och varför ämnet är intressant, se Wikipedia:Skriv ut det självklara. Andra lämpliga hjälpredor är Wikipedia:Att skriva om fiktion och Wikipedia:Biografier om levande personer.

En del av artiklarna som inte uppfyller kravet på sammanhang är märkta med någon av mallarna {{brödtext}}, {{förtydliga här}}, {{förvirrande}}, {{kuriosa}}, {{motsägelse}} eller {{substub}}.

Språkvård[redigera | redigera wikitext]

Många många artiklar behöver gås igenom och korrigeras språkmässigt. En del av dem är märkta med någon av mallarna {{fluff}}, {{maskin}}, {{språkvård}}, {{städa}}, {{städa tabell}}, {{ugglanspråk}} eller {{ungefärlig översättning}}.

Wikipedia:Projekt science fiction/Språkvård listar alla science fiction-artiklar som har någon form av språkvårdsmall.

Wikifiering[redigera | redigera wikitext]

Alla artiklar bör följa samma grundformatering, det vill säga innehålla rubriker, interna länkar, interwikilänkar och kategorier. En del av artiklarna som inte uppfyller dessa krav är märkta med någon av mallarna {{ickewiki}} eller {{okategoriserad}}.

Avstubbning[redigera | redigera wikitext]

Förbättra artiklarna i Kategori:Science fiction-stubbar så att de inte längre är stubbar. Wikipedia:Projekt science fiction/Stubbar listar alla artiklar som ligger i någon av science fiction-kategorierna och samtidigt i en eller flera av Wikipedias stubbkategorier. Listan omfattar över 500 stycken, så där finns mycket att göra. Artiklar som är stubbar är per definition diskvalificerade för kvalitetsmärkningarna.

Om du träffar på någon science fiction-artikel som du tycker är en stubbe, men inte hinner eller kan förbättra den, så är det bra om du märker den med {{Sf-stub}}. Star Trek-relaterade stubbar märks hellre med {{Trekstub}}, Stargate-relaterade stubbar märks hellre med {{Stargate-stub}} och Star Wars-relaterade stubbar märks hellre med {{Starwarsstub}}. Det går bra att ha flera olika sorters stubbmallar i samma artikel, dock bör inte en artikel ha både Sf-stub-märkning och någon av de andra nämnda stubb-märkningarna.

De kortaste artiklarna i storleksordning[redigera | redigera wikitext]

Senast uppdaterad 2010-02-14. Artiklarna hittas med hjälp av verktyget CatScan.

0-512 byte[redigera | redigera wikitext]
 1. Tom och Jerry på väg mot planeten Mars (460 bytes) (6 links) Mars på film
 2. Foundation (tidskrift) (495 bytes) (3 links) Science fiction-tidskrifter
513-528 byte[redigera | redigera wikitext]
 1. Sophia Hapgood (517 bytes) (6 links) Rollfigurer i Indiana Jones
 2. Bastila Shan (519 bytes) (5 links) Rollfigurer i Star Wars
 3. Strange Horizons (523 bytes) (5 links) Science fiction-tidskrifter
 4. The Encyclopedia of Science Fiction (526 bytes) (5 links) Science fiction-böcker
 5. Gonk (527 bytes) (3 links) Star Wars, Star wars-stubbar
529-544 byte[redigera | redigera wikitext]
 1. Tank Girl (531 bytes) (5 links) Science fiction-serier
 2. Interzone (532 bytes) (3 links) Science fiction-tidskrifter
 3. Richard McKenna (537 bytes) (8 links) Nebulapristagare, Science fiction-författare
 4. Triffiderna anfaller (541 bytes) (5 links) Dystopisk film
 5. Kai (542 bytes) (11 links) Star Trek, Star Trek-stubbar
 6. Momaw Nadon (544 bytes) (9 links) Rollfigurer i Star Wars
545-560 byte[redigera | redigera wikitext]
 1. Stardate (556 bytes) (2 links) Star Trek, Star Trek-stubbar
561-572 byte[redigera | redigera wikitext]
 1. Jim Spaceborn (561 bytes) (6 links) Science fiction-serier, Science fiction-stubbar
 2. Stormtruppseffekten (564 bytes) (5 links) Star Wars, Star wars-stubbar
 3. Chronicle (566 bytes) (7 links) Science fiction-TV-serier
 4. The Empire Strikes Back (datorspel) (569 bytes) (33 links) Spel baserade på Stjärnornas krig, Star wars-stubbar
573-588 byte[redigera | redigera wikitext]
 1. Galaxina (577 bytes) (6 links) Amerikanska science fiction-filmer, Science fiction-stubbar
 2. Lak Sivrak (577 bytes) (7 links) Rollfigurer i Star Wars
 3. Meltdown (579 bytes) (3 links) X-Men
 4. Oxygen och Aromasia (582 bytes) (8 links) Science fiction-böcker, Science fiction-stubbar
 5. Atorox (584 bytes) (6 links) Fiktiva robotar
 6. Alpha Flight (585 bytes) (5 links) Superhjältar i X-Men
 7. Dubbelstjärna (bok) (586 bytes) (7 links) Science fiction-böcker, Science fiction-stubbar
 8. Stalker (bok) (587 bytes) (6 links) Science fiction-böcker
589-604 byte[redigera | redigera wikitext]
 1. Hans Nordström (589 bytes) (3 links) Science fiction-författare
 2. Mutant (roman) (592 bytes) (7 links) Science fiction-böcker, Science fiction-stubbar
 3. Star Wars Arcade (599 bytes) (32 links) Spel baserade på Stjärnornas krig, Star wars-stubbar
 4. Thanas Qerama (603 bytes) (11 links) Science fiction-författare
605-620 byte[redigera | redigera wikitext]
 1. Species (film) (613 bytes) (10 links) Amerikanska science fiction-filmer
 2. John Kessel (619 bytes) (9 links) Nebulapristagare, Science fiction-författare
 3. Grey goo (620 bytes) (2 links) Science fiction-koncept, Science fiction-stubbar
621-639 byte[redigera | redigera wikitext]
 1. Karg (621 bytes) (35 links) Masters of the Universe
 2. Kendal Ozzel (626 bytes) (3 links) Rollfigurer i Star Wars, Star wars-stubbar
 3. Fabler från framtiden (628 bytes) (4 links) Science fiction-serier
 4. Amiral Piett (629 bytes) (5 links) Rollfigurer i Star Wars, Star wars-stubbar
 5. Lobot (631 bytes) (5 links) Rollfigurer i Star Wars
 6. Tom Reamy (631 bytes) (11 links) Nebulapristagare, Science fiction-författare
 7. Mysterio (636 bytes) (2 links) Spindelmannen

Kvalitetskontroll[redigera | redigera wikitext]

Artiklarna får inte vara märkta med någon av de allvarliga kvalitetskontrollmallarna {{jäv}}, KK, {{kvalitetskontroll}}, {{plagiat}}, {{POV}}, {{POV-del}}, {{POV-mening}}, {{reklam}}

Källbeläggande[redigera | redigera wikitext]

En av de viktigaste uppgifterna är att källbelägga det som står i artiklarna. Utan källor så kan inte artiklarna uppnå någon av kvalitetsnivåerna.

Eftersom det i Wikipedias barndom inte var krav på att ange källor så är de flesta artiklarna utan sådana. En del artiklar är märkta med olika typer av mallar som talar om att källäget inte är tillfredsställande, men långt ifrån alla. Det är dock inte önskvärt att alla artiklar märks med dessa mallar eftersom det är långt fler artiklar som saknar tillräckligt med källor än de som har bra med källor. De aktuella mallarna är {{begär citat}}, {{faktakoll}}, {{förtydliga}}, {{hoax}}, {{ifrågasatt uppgift}}, {{KK}}, {{kvalitetskontroill}}, {{källor}}, {{källor biografi}}, {{fler källor}}, {{källa behövs}}, {{infoga fotnoter}}, {{motsägelse}}, {{specificera källa}} och {{verifiera trovärdighet}}.

Se Wikipedia:Projekt science fiction/Alla artiklar för en tabell över en del artiklars källäge. Wikipedia:Projekt science fiction/Källor listar alla science fictionartiklar som har någon form av källor saknasmall.

Kategorisering[redigera | redigera wikitext]

 • Gå igenom kategoriträdet Kategori:Science fiction så att det är lätt att hitta det man söker.
 • Se till att alla artiklar om personer kategoriseras efter efternamnet. Det görs lättast genom att lägga mallen {{STANDARDSORTERING:Efternamn, Förnamn}} (där "Efternamn, Förnamn" byts ut mot rätt namn, men utan eventuella apostrofer och accenter) innan kategorierna listas.
 • Se till att artiklarna ligger så djupt i kategoriträdet som möjligt, och ta bort överordnade kategorier. Det är helt okej att en artikel ligger i flera kategorier men ingen av dem skall vara direkt överordnad någon annan av dem. En science fiction-författare kan exempelvis ligga i kategorierna "Science fiction-författare", "Fantasyförfattare", "Manusförfattare" samtidigt, men skall inte samtidigt ligga i kategorin "Författare" eftersom den är överordnad de övriga.

Projektsidor[redigera | redigera wikitext]

Deltagare[redigera | redigera wikitext]