Wikipedia:Utvald artikel/Jupiters ringar

Från Wikipedia
En skiss över Jupiters ringsystem som visar dess fyra huvudkomponenter. Metis och Adrastea delar för enkelhetens skull bana i figuren

Jupiters ringar är ett ringsystem som kretsar runt planeten Jupiter. Det var det tredje ringsystemet som upptäcktes i solsystemet efter Saturnus och Uranus ringar. Första observationen gjordes 1979 av Voyager 1 och de undersöktes grundligt av rymdsonden Galileo på 1990-talet. Det har också observerats av rymdteleskopet Hubble och från jordytan; det senare kräver de kraftigaste tillgängliga teleskopen.

Jupiters ringsystem är svagt och består huvudsakligen av stoft. Det är uppbyggt av fyra huvudkomponenter: En tjock inre torus av partiklar som kallas "haloringen", en relativt ljus och väldigt tunn "huvudring", och två breda och tjocka yttre "spindelvävsringar" som benämnts efter de månar av vars material de består: Amalthea och Thebe.

Huvudringen och haloringen består av stoft som slungats ut från månarna Metis, Adrastea och andra ej observerade kroppar till följd av kraftiga nedslag. Högupplösta bilder som erhölls i februari och mars 2007 av rymdsonden New Horizons avslöjade en rik finstruktur hos huvudringen. ► Läs mer