Wikipedia:Utvald artikel

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Utvalt innehåll på Wikipedia
Utmärkta artiklar · Bra artiklar · Rekommenderade artiklar · Utmärkta listor · Utmärkta portaler · Utmärkta artikelserier · Utvalda bilder

Dagens utvalda artikel

Symbolen för utmärkta artiklar.

På huvudsidan finns sektionen "Dagens utvalda artikel" där en sammanfattning av en av Wikipedias utmärkta artiklar (Symbolen för utmärkta artiklar.) presenteras, olika för varje dag. Dessa artiklar har genomgått en grundlig granskningsprocess för att försäkra att det möter de högsta standarder och kan tjäna som ett exempel på våra slutliga mål.

Om du upptäcker ett fel i en artikelsammanfattning får du gärna rätta till felet själv genom att klicka på länken "Redigera" under artikelsammanfattning. Om du upptäcker ett faktafel i en artikelsammanfattning om en nu levande person måste du ange en källhänvisning i sammanfattningsfältet, enligt en av Wikipedias policyer (undantaget rättning av stavfel). Det går dock inte att ange källhänvisningen i själva artikelsammanfattningen.

Vilka datum olika artiklar visas schemaläggs av mallen {{Utvald artikel}}. Fler utmärkta artiklar listas på sidan Wikipedia:Utmärkta artiklar.

Rensa denna sidas cache

Dagens utvalda artikel

Stationshuset sett från vägen 18 maj 2013.

Goulburn Railway Station är en järnvägsstation belägen i staden Goulburn i New South Wales i Australien. Stationens invigning 27 maj 1869 markerade slutet av järnvägens utbyggnad mellan Sydney och Goulburn. Förslag på att anlägga en järnväg de två städerna emellan hade förekommit sedan 1846. Stationen ligger vid banan mellan delstatshuvudstäderna Sydney och Melbourne. Nära stationen finns även järnvägsknuten Joppa Junction där banan mot Bombala och landets huvudstad Canberra grenar av. Stationshuset är det första i New South Wales ritat i nyklassisk stil. Sedan dess invigning har stationen byggts ut till att omfatta tre spår och två större byggnader. Persontågstrafiken vid stationen sköts av NSW Trainlink.

Från och med 1880-talet till och med 1920-talet skedde ständiga upprustningar och tillbyggnader vid stationen. Bland de mest framträdande var två järnvägsrestauranger, Railway Refreshment Rooms, tillkomna 1883–1884 respektive 1915 samt en ny mittperrong 1883. Även två gångbroar uppfördes under det annars ekonomiskt återhållsamma 1890-talet. En ökande arbetsmängd gjorde att kontor- och expeditionsutrymmen också byggdes ut under denna tidsperiod. När nattåget Southern Aurora började köra 1962 byggdes en del av stationshuset om för ombordpersonal som övernattade i Goulburn. Railway Refreshment Rooms började avvecklas på 1970-talet för att sedan stängas helt 1986. Under 1980-talet inleddes en ny omgång renoveringar varav den största utfördes 1993–1994. Under 2010-talet har stationen blivit föremål för ett par restaureringar.

Goulburn har en särställning i New South Wales järnvägshistoria. Stationen var en av endast två i delstaten med en särskild väntsal för manliga förstaklasspassagerare och bland de första att förses med gasbelysning. Goulburn är även den enda stationen utanför Sydneyområdet som har två gångbroar och tros vara den enda stationen i Australien där stinsens utsågs genom kungligt brev. Stationsområdet är sedan 2 april 1999 antaget till delstatens kulturskyddsregister State Heritage Register. ► Läs mer

Morgondagens utvalda artikel

Det inledande uppslaget till släkttavlorna i fornforskaren Johan Bures släktbok över Bureätten, här i avskriften X37 från 1714. Överst står namnet på den föregivne stamfadern, den mytiske, medeltida hjälten Fale hin unge i Byrestad (Birsta).

Bureätten var på 1500-talet en regional social elit i Sveriges nordligaste delar, vilken räknade sitt ursprung från byn Bure i Skellefteå socken i Västerbotten, nuvarande Bureå. På 1600-talet vidgades beteckningen till att omfatta alla dem som via mödernet eller fädernet härstammade från en mytisk, medeltida rikshjälte Fale (Bure) hin unge i Medelpad. Flera medlemmar av denna släktkrets kom från 1500-talets slut att inneha kyrkliga toppositioner som biskopar och ärkebiskopar. Bureättlingar hade under 1600-talet också en dominerande ställning inom den nyinrättade fornminnesvården och inom Riksarkivet.

Ett mycket stort antal Bureättlingar finns redovisade i en släktbok som antikvarien Johan Bure upprättade under 1600-talets första årtionde. Släktboken är unik genom att den till stor del redogör för släktskapen mellan ofrälse personer, varav många tillhörde den svenska allmogen; vid denna tid ansågs annars bara adel och furstar ha anor och vara värda släktutredningar. Under perioden 1640–1740 kompletterades släktträdet bakåt med mytiska gestalter och personer omnämnda på runstenar. Följden blev att Bureätten kom att räknas som en av de äldsta adliga släkterna i riket med två riksbekanta hjältar vid namn Fale Bure i släktträdet. Ännu vid 1800-talets mitt redogör historieböckerna för dessa båda Fales bedrifter. Genom DNA-tester på nu levande Bureättlingar, och källkritisk granskning av en tidigare version av släktboken som återupptäcktes 2008, har stora delar av släktboken kunnat verifieras tillbaka till 1400-talet, medan några grenar har kunnat förkastas. ► Läs mer