Wikipedia:Utvald artikel

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Utmärkta artiklar · Bra artiklar · Rekommenderade artiklar · Utmärkta listor · Utmärkta portaler · Utmärkta artikelserier · Utvalt innehåll · Utvald artikel · Utvalda bilder

Dagens utvalda artikel

Symbolen för utmärkta artiklar.

På huvudsidan finns sektionen "Dagens utvalda artikel" där en sammanfattning av en av Wikipedias utmärkta artiklar (Symbolen för utmärkta artiklar.) presenteras, olika för varje dag. Dessa artiklar har genomgått en grundlig granskningsprocess för att försäkra att det möter de högsta standarder och kan tjäna som ett exempel på våra slutliga mål.

Om du upptäcker ett fel i en artikelsammanfattning får du gärna rätta till felet själv genom att klicka på länken "Redigera" under artikelsammanfattning. Om du upptäcker ett faktafel i en artikelsammanfattning om en nu levande person måste du ange en källhänvisning i sammanfattningsfältet, enligt en av Wikipedias policyer (undantaget rättning av stavfel). Det går dock inte att ange källhänvisningen i själva artikelsammanfattningen.

Vilka datum olika artiklar visas schemaläggs av mallen {{Utvald artikel}}. Fler utmärkta artiklar listas på sidan Wikipedia:Utmärkta artiklar.

Rensa denna sidas cache

Dagens utvalda artikel

Gravyr av Robert och Thomas Wintour, gjord av Crispin de Passe den äldre. Robert är till vänster och Thomas till höger.

Robert och Thomas Wintour var två bröder som försökte lönnmörda Jakob I av England genom att spränga det engelska överhuset i Westminsterpalatset, i vad som kallas för krutkonspirationen år 1605. Thomas var en av de första konspiratörerna att ansluta sig medan Robert värvades tidigt under 1605.

Brödernas exakta roll i krutkonspirationen är oklar, men Thomas arbetade mycket med att få hjälp till konspirationen från katoliker ute i kontinentaleuropa och han var särskilt intresserad av hjälp från Spanien. Den 5 november 1605, när nyheten spreds om att Guy Fawkes hade misslyckats med sitt uppdrag och blivit arresterad, flydde bröderna tillsammans med flera av de andra konspiratörerna till Holbeche House, nära gränsen till Staffordshire. På morgonen den 8 november anlände Richard Walsh, sheriffen av Worcester, tillsammans med en styrka på cirka tvåhundra män till Holbeche House och en eldstrid bröt ut. Thomas blev träffad i axeln och arresterades sedermera. Robert däremot hade flytt föregående natt och arresterades först två månader efteråt. I rättegången som hölls mot de överlevande konspiratörerna den 27 januari 1606 blev det en fällande dom i högförräderi för samtliga. Robert avrättades den 30 januari 1606 och Thomas dagen därpå, båda genom avrättningsmetoden hängning, dragning och fyrdelning. ► Läs mer

Morgondagens utvalda artikel

De norrländska kungsgårdar som räknas upp i Hälsingelagen var anlagda med regelbundna mellanrum på eller invid gamla centralorter längs den förhistoriska kustlandsvägen Norrstigen.

Norrala kungsgård i hälsingesocknen Norrala (i nuvarande Söderhamns kommun) var under medeltiden ett av de sex gods i det svenska Norrland vilka omnämns som en del av sveakungarnas Uppsala öd i Hälsingelagen. Kungsgården anlades troligen vid 1200-talets slut som ett led i den svenska kronans strävan att skaffa sig ökad kontroll över dessa då självständiga områden. Genom att gården lades intill en större gravhög från järnåldern i en gammal centralbygd anslöt den till en äldre regional maktstruktur, en medveten strategi från kungamaktens sida för att legitimera anspråken på överhöghet. Först 1331 finns belägg för att kronan då betraktade Hälsingland som en del av riket. Från att ha varit kronans tentakel ut mot de självständiga norrländska trakterna och en del av dess tributsystem blev Norrala kungsgård ett centrum för hälsingefogdens organiserade skatteuppbörd och förvaltning. Det var sannolikt därför som omfattande försvarsanläggningar anlades vid havsinloppen till Norrala på 1300-talet och varför socknen ägde en av de få klövsadelkyrkorna i det medeltida Norrland. Efter att kronan 1454 avyttrat de två andra kungsgårdarna i Hälsingland utsträcktes Norrala kungsgårds förvaltningsområde till att omfatta hela landskapet. Inrikespolitiskt spelade Norrala kungsgård en roll vid åtminstone två tillfällen. Omkring 1372 var representanter för samtliga norrländska kustlandskap samlade där till tings för att framföra sina krav gentemot Albrekt av Mecklenburg. 1521 reste frälsemannen Gustav Eriksson (Vasa) till Norrala kungsgård för att tala till hälsingarna och vinna deras stöd i kampen mot unionskungen Kristian II. Något senare slöt dessa upp vid hans sida. ► Läs mer