Wikipedia:Utvald artikel/Mary Rose

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Mary Rose under konservering i Portsmouth.

Mary Rose var ett örlogsfartyg som ingick i Henrik VIII:s flotta under första hälften av 1500-talet. Under fyra årtionden var det ett av de största skeppen i den engelska flottan och ett av de första segelfartyg som byggdes enbart för krig. Mary Rose är idag känd eftersom hon sjönk den 19 juli 1545 i ett sjöslag i Solentsundet mellan Isle of Wight och det engelska fastlandet. Vraket grävdes ut från början av 1970-talet och bärgades i oktober 1982 i ett av de kostsammaste och mest komplicerade marinarkeologiska projekten någonsin. Trots att skeppet till stor del brutits ned är de kvarvarande delarna idag ovärderliga som ett tidsdokument från det tidiga 1500-talets England. Utgrävningen och bärgningen av Mary Rose blev en milstolpe inom marinarkeologin som är jämförbar med projektet kring det svenska 1600-talsskeppet Vasa. Tusentals fynd har bärgats tillsammans med skeppet och har gett en god inblick i många aspekter av dess samtid, i vardag såväl som i krig. En stor del av föremålen visas i Mary Rose Museum i Portsmouth. Själva fartyget genomgår för närvarande konservering och kommer inom några år att ställas ut i ett permanent, specialbyggt museum. ► Läs mer