Hoppa till innehållet

Wikipedia:Val av förtroendemän till stiftelsen Wikimedias styrelse

Från Wikipedia
Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.

Den senaste versionen av denna sida kan hittas på m:Board elections/2005/sv.


Andra språk

En | De | Es | Fi | Fr | He | It | Ja | Ms | Nb | Nl | Nn | Pl | Pt | Ro | Ru | Sr | Sv | Vi | Zh

2005 års val är nu avslutat.

Detta meddelande har ändrats den 27 juli 2005

Hej alla,

Valet 2005 till Board of Trustees of the Wikimedia Foundation (Wikimediastiftelsens styrelse) börjar snart. Det är ni Wikimedianer som ska välja två representanter för bidragsskrivarna i Wikimedia från hela världen. Medlemmarna i m:Board of Trustees deltar i det slutgiltiga beslutsfattandet för Wikimediastiftelsen. Styrelsens roll är inte att sköta webplatsen.

Två ledamöter ska väljas. De väljs för två år och de är likställda i rang. För att få rösta måste man ha minst 400 redigeringar totalt på det Wikimediaprojekt man röstar från före klockan 0:00 den 30 maj 2005 (UTC) och den första måste ha gjorts senast 90 dagar före röstningstillfället. VG notera att valförrättarna har befogenhet att underkänna röster från permanent avstängda medlemmar eller marionetter. Att rösta från mer än ett projekt kommer också att betraktas som marionettanvändning.

Valet utförs genom approval voting. Varje väljare tillåts rösta på valfritt antal kandidater för vardera mandatet. De två kandidater som får flest röster förklaras utsedda. Vid oavgjort kommer ett tilläggsval att kungöras.

Kandidatur anmäls i ett formulär på m:Election candidates 2005 eller dess undersidor från kl 00:00 den 7 juni 2005 (UTC). Därefter har kandidaterna tre veckor på sig att presentera sig för resten av Wikimediakollektivet. Översättarna ska översätta inläggen till varje tillgängligt språk, och därefter påbörjas röstandet.

Här är tidtabellen för årets val:

Kandidatanmälningar
från tisdag 7 juni 2005 kl 0:00 (UTC)
till   måndag 27 juni 2005 kl 24:00 (UTC)
Röstning
från tisdag 28 juni 2005 kl 0:00 (UTC)
till   tisdag 12 juli 2005 kl 24:00 (UTC)
Om du talar ett annat språk, V G översätt detta meddelande och anslå det på respektive Wikimediaprojekten på dessa språk. När du väl har gjort det, VG meddela oss det på m:Election notice translations 2005.

Om du skulle vilja hjälpa till med översättningar av andra meddelanden, VG anteckna dig på listan på m:Election notice translations 2005#Coordinators.

Slutligen vill vi önska alla kandidater lycka till i valet,

Valförrättare, Wikimedia Election Committee


Hej alla,

Villkoren för att få rösta har ändrats. Tidigare måste man ha "minst 400 redigeringar totalt på Wikimediaprojekt före klockan 0:00 den 30 maj 2005 (UTC) och minst en av dessa måste ha gjorts 90 dagar före röstningstillfället", men det är nu ändrat till "minst 400 redigeringar före klockan 00:00 den 30 maj 2005 (UTC) på det Wikimediaprojekt från vilket du röstar."

Denna ändring har förslagits av styrelsen (se Wikimedia:Meetings/June_7,_2005) för att hjälpa oss att undvika fel och möjligheten till falska röster.

Tack för er förståelse.

15 juni 2005 09:57 (UTC)

m:Election Officials, Wikimedia Election Committee