Wikipedia:Wikimedias första pressrelease

Från Wikipedia
Denna sida är museimärkt och hålls inte längre uppdaterad. Den behålls främst av historiska skäl.
Se eventuellt diskussionssidan för mer information.

Wikimedias första pressrelease[redigera | redigera wikitext]

Denna pressrelease är i stort en översättning av artikeln Wikimedia's first press release som har tillkommit genom ett samarbete på en Wiki (se nedan). Innan den offentliggjordes hade den redigerats 199 gånger av 34 olika frivilliga bidragsgivare. Releasen finns översatt till 16 språk.

En halv miljon artiklar skapade på Wikipedia

Internet, 1 mars 2004: Wikipedia (Wikipedia.org), en flerspråkig encyklopedi helt och hållet skapad av sina besökare, kungör idag att projektet nu omfattar mer än 500.000 artiklar på 50 olika språk. Detta är en ökning från 137.000 artiklar på 22 språk i januari 2003, vilket gör Wikipedia till den största och snabbast växande encyklopedin med öppet innehåll.

Svenska Wikipedia växer snabbt. Den största tillväxten har skett bland de icke-engelska versionerna vilket är ett tecken på projektets internationella karaktär. Svenska wikipedia närmar sig snabbt milstolpen 25 000 artiklar. Det finns idag något fler artiklar på övriga språk tillsammans än det finns på engelska. Tio Wikipedior omfattar fler än 10 000 artiklar:

Dessutom innehåller arton andra språkversioner åtminstone 1 000 artiklar:

Wikipedia större än Encyclopedia Britannica! Enligt Alexa.com har denna rekordartade tillväxt också gjort att Wikipedia passerat t.ex.Britannica.com, Infoplease.com och Encyclopedia.com vad gäller internettrafik.

Drivs av icke vinstdrivande stiftelse. Den 20 juni 2003 bildades den icke vinstdrivande stiftelsen Wikimedia Foundation (wikimediafoundation.org). Stiftelsens syfte är att administrera och finansiera verksamheten på Wikipedia och dess syskonprojekt: Wiktionary (wiktionary.org) - ett flerspråkigt lexikon; Wikiquote (wikiquote.org) - en citatsamling ; och Wikibooks (wikibooks.org) - en samling elektroniska dokument främst avsedda för studenter.

Vad är Wiki? Wikipedia är en offentlig s.k. Wiki där vem som helst kan redigera i stort sett alla sidor när som helst—Wiki wiki betyder "snabbt" på hawaiianska. Wikipedia gör det enkelt att skriva artiklar och den kombinerar bl.a. en teknik som gör det möjligt att mata in matematiska formler. Dessom bygger användare på varandras redigeringar och arbetar tillsammans även på de mest kontroversiella ämnena genom att utgå från en neutral utgångpunkt. Misstag och fall av vandalism repareras snabbt av andra användare. Den här pressreleasen har, även den, tillkommit genom ett samarbete på en Wiki.

Entreprenören Jimmy Wales. I januari 2001 grundades Wikipediaprojektet av Internetentreprenören Jimmy Wales och filosofen Larry Sanger. Internetportalen bomis.com, som ägs av Wales, har stöttat ekonomiskt och bidragit med annat underhåll, medan den flitige Sanger ledde projektet under det första året som heltidsanställd administratör. Sedermera har Wikipedia styrts genom konsensus och grundprinciper som förbättrats av sina bidragsgivare. Projektet har nu överlåtits till den icke-vinstdrivande stiftelsen Wikimedia Foundation och har därmed tagit ett stort steg mot att vara en helt fristående organisation.

Med Jimmy Wales' ord: "Wikipedias framgång beror på en kärna av välutbildade och välartikulerade bidragsgivare från hela världen som tillsammans upprätthåller en hög standard vad gäller hövlighet, kvalitet och neutralitet." Han nämner en av de viktigare mekanismer för att garantera artiklarnas kvalitet som "Alla deltagare håller ett vaksamt öga på sidan med de 'Senaste ändringarna'. De redigerar ständigt varandras bidrag." Även artiklar som berör kontroversiella ämnen kan skapas med denna process. Bland alla hundratusentals artiklar på den engelska wikipedian är neutraliteten ifrågasatt hos färre än ett hundratal, och motsvarande siffra på den svenska är omkring tio.

Wikipedia har omtalats i ett flertal nyhetsartiklar, från Ny Teknik och de amerikanska tidningarna The New York Times, MIT's technology review, TIME-magazine till högprofilerade tekniksajter såsom Slashdot, Wired och Kuro5hin.

Innehållet är fritt. All text på Wikipedia är tillgänglig under GNU Free Documentation License. Detta innebär att vem som helst kan använda innehållet på Wikipedia på det sätt de önskar, även kommersiellt, så länge de tillerkänner andra samma rättigheter och nämner Wikipedias bidragsgivare som källa. MediaWiki mediawiki.org, mjukvaran som används för de olika Wikimediaprojekten, är på liknande sätt tillgänglig fritt under GNU General Public License, dvs samma licens som det kända operativsystemet Linux använder.

Eftersom det görs redigeringar oupphörligen, under dygnets alla timmar, är det omöjligt att förutse var Wikipedia och dess systerprojekt kommer att befinna sig om ett år. GNU FDL garanterar dock att innehållet kommer att förbli fritt.

Ytterligare information[redigera | redigera wikitext]

För frågor och intervjuer, kontakta:

Jimmy Wales, VD, Wikimedia Foundation, Inc: (Wales talar bara engelska.)
Telefon: (+1)-310-474-3223
Email: jwales@bomis.com

För kontakt med svenska deltagare kan man med fördel lämna ett meddelande på den så kallade bybrunnen, samlingspunkten på wikipedia:

Publicerade artiklar om wikipedia:


För ytterligare bakgrundsinformation se följande länkar på engelska:

* Omfattar endast de 52 språkversionerna som använder MediaWikis mjukvara (den statistiska källan till uppgiften om 500.000 artiklar i denna artikel). Besök Wikipedia:Multilingual Statistics för en mer fullständig lista.

På svenska finns dessutom


Den här pressreleasen tillkom som ett samarbete på en Wiki här. Innan den släpptes hade den redigerats 184 gånger av 34 olika personer till 16 olika språk.

Till skillnad från Wikimedias övriga innehåll hör texten i denna pressrelease till Public Domain.