Wikipediadiskussion:Användarkonto

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Dela upp sidan[redigera wikitext]

Jag flyttade denna sida till Användarkonto, men inser nu att en delning vore bättre. Orsak: Delarna om Användarkontot är av wp:manual-karaktär, medan Användarnamns-delarna är av wp:riktlinje-karaktär. Någon däremot? /Urbourbo 18 februari 2010 kl. 12.05 (CET)Reply[svara]

Övertagande av namn[redigera wikitext]

Det känns som det stycket är lite ouppdaterat nu när alla konton är globala/Bro 12 maj 2015 kl. 14.46 (CEST)Reply[svara]

Samma användarnamn på alla språk + Commons?[redigera wikitext]

Hej! Hur gör jag för att kunna ha samma användarnamn på alla språk + i Commons? Mvh --Sthlm365 (diskussion) 3 november 2015 kl. 19.58 (CET)Reply[svara]

Du har fått svar på din fråga på Commons, så den korta versionen kommer här. Du har redan samma användarnamn på alla projekt då kontot är globalt. Så logga in på någon wiki och när du går över till en annan wiki så är du redan inloggad. -- Tegel (disk) 3 november 2015 kl. 20.02 (CET)Reply[svara]
Stort tack! /--Sthlm365 (diskussion) 3 november 2015 kl. 20.08 (CET)Reply[svara]

Förslag på justering: olämpligt med varumärke som användarnamn[redigera wikitext]

Av riktlinjen går bland annat följande att läsa om olämpliga användarnamn:
Namn som innehåller företags- eller organisationsnamn. Dels riskerar de att uppfattas som reklam, dels är de missvisande (det är inte företaget som redigerar). Det gäller även ideella föreningar. Däremot kan ett namn som antyder en koppling vara lämpligt, om man har en klar koppling (som det är lämpligt att redogöra för på användarsidan, se Wikipedia:Intressekonflikter). URL:er (internetadresser) i användarnamn är inte heller lämpligt.
I dag har ett användarkonto kallat Lokacitron (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats) skapats. Enligt gällande rutin är det inte i strikt mening att anse som olämpligt. Samtidigt är Loka citron ett välkänt varumärke. Vad gäller varumärken vore det möjligt att applicera argumenten för varför företags- och organisationsnamn är olämpliga och jag skulle därför vilja justera riktlinjens ovan citerade passage så att den i stället inleds med Namn som antingen innehåller företags- eller organisationsnamn, eller som innehåller varumärken.
Innan justeringen genomförs vill jag ge andra användare möjlighet att komma med synpunkter på förslaget.
Allt väl / Lucie Manette (Diskussion) 2 juni 2022 kl. 16.50 (CEST)Reply[svara]

Eftersom användarkonton är globala, bör vi hålla oss så nära en global policy som möjligt! Testkonto 42 (diskussion) 2 juni 2022 kl. 16.59 (CEST)Reply[svara]
OK Yger (diskussion) 2 juni 2022 kl. 17.03 (CEST)Reply[svara]
Det vore bra om användarnamn såsom företag/organisationer/myndigheter/offentliga personer skulle blockeras oftare. Det behöver dock inte bara betyda att de vill sprida reklam, det kan också vara att vissa vill sprida negativa saker om dem som typ att vandalisera i närstående artiklar eller redigera i olämpliga artiklar. Bara för att få användarnamnen i artiklarnas historik. Ett exempel var när jag ändrade synligheten på en användare med ett myndighetsnamn och som redigerade i artikeln om N*M*R. Enligt mig var det både olämpligt och kunde skapa problem, om personer tillhörande organisationen skulle se det, vilket kunde leda till händelser med allvarlig karaktär. DIEXEL (diskussion) 2 juni 2022 kl. 18.05 (CEST)Reply[svara]
Loka är ett välkänt varumärke, inte Loka Citron, det är bara en produkt. Dessutom finns det nog i just detta fall anledning att vara skeptisk till användare med ordet "Loka" i namnet med anledning av detta. Jag tror inte att den användaren är aktiv längre (det är såklart svårt att veta med säkerhet), men däremot finns andra imiterar denna och andra äldre problemanvändare för att lyfta gammalt groll och trolla. Gör användaren minsta tveksam redigering, blockera.
Angående restriktion för faktiska varumärken är jag också negativt anställd, då jag tycker det blir allt för auktoritärt. Ska det till exempel inte vara tillåtet att kalla sig Primo, Prisma eller Tetra? Det finns många många många varumärkesnamn man kan ta som användarnamn, antingen i en helt annan mening, eller utan att veta att varumärket ens existerar. Det blir väldigt lågt till tak, väldigt invecklat för en nybörjare att förstå, svårmodererat, och jag tycker inte heller att det förutsätter att andra har goda avsikter.
Då är det bättre med generellt hårdare tag mot reklamkonton och enfrågeanvändare. Jag skulle hellre se en mall, motsvarande en vandalvarning men med annat innehåll som kan användas mot användare som försöker marknadsföra. Tydligt, en gång – varning. Två gånger – blockering.
Sen är det såklart jättebra bedömning och arbete som tex DIEXEL beskriver ovan, men jag tror inte att en sån här riktlinje skulle hjälpa till med det utan snarare blekna gränserna för vad som är OK och inte. EstrellaSuecia (diskussion) 2 juni 2022 kl. 18.33 (CEST)Reply[svara]
Jag instämmer med föregående användare, vars namn jag absolut inte ser som olämpligt. Tostarpadius (diskussion) 2 juni 2022 kl. 18.47 (CEST)Reply[svara]
Passar det inte bättre att ha med varumärken på punkten innan, namn som är avsedda att förvilla? Det är ju det som är problemet. Det är väl också så som du brukar fungera med varumärken (ok med samma namn bara det inte är inom samma bransch m.m.)? Gunnar Larsson (diskussion) 2 juni 2022 kl. 21.49 (CEST)Reply[svara]
Loka citron (eller egentligen Loka med smak av citron) är visst ett varumärke. Jag har viss förståelse för EstrellaSuecias invändningar, samtidigt som jag ser det lite som en sluttande planet argumentation. För övrigt borde de invändningarna kunna användas för att snarare radera även den ovan citerade passagen ur riktlinjen, eftersom vad du skrev om svårigheterna med varumärken i hög grad borde gälla även bolags- och organisationsnamn, inte sant? Inte mig emot att i stället göra som Gunnar Larsson föreslog. Allt väl / Lucie Manette (Diskussion) 3 juni 2022 kl. 01.56 (CEST)Reply[svara]
Här visas svagheten. Dels så har EstrellaSuecia en bra poäng med att varumärken täcker in en massa vanliga termer. Dels så föreslår du att något som är likt ett varumärke men skiljer med hela tre ord ska täckas in. Rimligtvis falaler då också alla användarnamn kortare än fem ord innehållande de orden också in. Som "Lok med smak av tro" som ju faktiskt har fler ord och bokstäver lika det exemplifierade varumärket. Det blir en helt godtycklig policy.
Sen funderar jag på om förslaget skulle ställa till det för användarkonton som identifierar sig för att vara tydliga med sin roll exempelvis de som slutar på (WMF) och liknande. Ainali diskussionbidrag 3 juni 2022 kl. 13.00 (CEST)Reply[svara]
@Ainali Jag läser det som att det bara är första meningen som ska ändras, så att varken jag, (WMF) eller hjältarna på (Riksarkivet Sverige) behöver byta namn. Tolkar jag fel vill jag protestera då jag förespråkar och rekommenderar tydligheten i att ha organisationen/företaget synlig direkt. Går det att lägga till rubriken Lämpliga namn (i vissa fall) i stil med För användare som redigerar i tjänst eller mot ersättning rekommenderas namn som anger koppling, till exempel Namn Namnsson (Organisationen). Anknytningen rekommenderas även att redogöras för på användarsidan, se Wikipedia:Intressekonflikter och användarvillkoren gällande redigering mot ersättning (på engelska). /Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 3 juni 2022 kl. 13.46 (CEST)Reply[svara]
Det är även en ordentlig svaghet i mitt tycke, vilket jag påpekade tidigare, att det blir svårmodererat. Ett hypotetiskt exempel – en administratör blockerar en användare med ett varumärkesliknande namn. 30 minuter senare begär användaren avblockering och förstår inte alls varför denna blockerats för "Olämpligt användarnamn". Ska jag då avslå avblockeringsbegäran, skriva att hen är välkommen med ett nytt namn om 24 timmar och hänvisa till detta? Säg att jag gör det, och då har vi antagligen avskräckt och förargat en eventuell skribent från att komma tillbaka. Samtidigt som det riskerar att starta långa trista diskussioner, både med användaren som blockerats och hos oss administratörer och andra engagerande emellan huruvida ett namn ett namn faktiskt är olämpligt. Det är tid som kan spenderas mycket bättre på annat håll, och jag personligen skulle ha svårt att ställa upp som administratör om man väntas följa en såpass auktoritär riktlinje.
Nu tog jag precis upp det värsta tänkbara scenariot och givetvis finns det mellanvägar att gå. Men jag tolkar förslaget som att dessa varumärkesliknande namn ska kunna blockeras utan vidare (vi gör det idag för andra exempel under riktlinjen). Om jag har misstolkat det hela och planen inte är att de ska blockeras, så ifrågasätter jag hur dels vi kommer att se till att detta blir konsekvent i praktiken, samt hur nödvändigt det i så fall är att lägga till detta i riktilnjen om det inte medför någon förändring i praktiken.
Det är mycket enklare att blockera först efter dåligt beteende. Ser man ett misstänkt namn kan man hålla ögonen öppna, kommer det bra redigeringar så blockerar vi inte. Bekräftas misstanken genom att första redigeringen är tex marknadsföring eller POV-pushning blockerar man och hänvisar till det. EstrellaSuecia (diskussion) 3 juni 2022 kl. 16.05 (CEST)Reply[svara]
Jag tycker nog att till exempel "Svenska Handelsbanken" är ett olämpligt användarnamn även om redigeringarna är goda, eftersom det är vilseledande. Alla förstår att Användare:Hannibal inte är Hannibal, den karthagiske fältherren. Detsamma gäller inte nödvändigtvis för den hypotetiska användaren "Swedavia" som inte företräder flygplatsföretaget.
Jag tycker inte heller att folk som dyker upp med sådana namn och gör goda redigeringar skall brutalt blockeras så snart vi ser det. Men att uppmana dem att byta tycker jag inte nödvändigtvis är orimligt. /Julle (disk.) 4 juni 2022 kl. 01.19 (CEST)Reply[svara]
Jag tycker nog att vi ska vara mer förlåtande mot varumärkesnam än företag/organisationsnamn. Sen vet jag inte vad det innebär att kalla sig ett varumärke för ägarna av varumärket. Att kalla sig "Arla Foods" så ser det ut som att man representerar dom, men kallar man sig "Keso" eller "Pepsodent" så uppfattar jag inte att man representerar någon. Jag tror inte Arla skulle upskatta om någon kallar sig Keso, men jag vet heller inte om det faktiskt är någon sorts varumärkesintrång, fast det vore ju konstigt eftersom man inte försöker marknadsföra eller sälja en Keso-produkt för att man har det som nick. Är det ett varumärkesintrång tycker jag vi ska justera riktlinjen, inte annars. LittleGun (diskussion) 6 juni 2022 kl. 16.35 (CEST)Reply[svara]
Förstår alla att Användare:Julle inte företräder varumärket Julle, registrerat av Smögen Ale AB? Och innebär detta att vi ska börja patrullera nyskapade (och kanske beta av en backlog på befintliga) konton och jämföra med PRV:s varumärkesdatabas? Det låter som en ohygglig arbetsbörda och otroligt svårt för någon att komma igång med ett nytt konto. Hur ska vi göra om någon redan har skapat ett konto och ett varumärke med samma ordalydelse registreras efteråt? Ainali diskussionbidrag 8 juni 2022 kl. 19.27 (CEST)Reply[svara]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Jag håller med. Dessutom finns det en ganska stor gråzon, som till exempel Trocadero (olika betydelser). Se gärna även Trocadero på engelska Wikipedia, som är mer komplett. –Tommy Kronkvist (diskussion), 6 juni 2022 kl. 17.57 (CEST).Reply[svara]

Jag får tacka för flera kloka diskussionsinlägg och är utifrån diskussionen beredd att dra tillbaka mitt förslag till justering. Tack, och med önskan om en trevlig helg. Allt väl / Lucie Manette (Diskussion) 11 juni 2022 kl. 00.06 (CEST)Reply[svara]
Vad tror ni om att utveckla en mall motsvarande vandalvarning men för enfrågeanvändare, povpushare och reklamkonton som jag föreslog ovan? Är det en bra idé? Jag tycker ofta att det saknas en bra mall för detta, utan det blir ofta så att man skriver något eget istället. Det kan ju i och för sig vara bra, då olika situationer kräver olika svar. Men ingen av K-mallarna eller vandalvarning passar ju egentligen, eftersom det inte rör sig om vandalism eller uppsåtlig störning. Spam-mallen och IK-mallen passar inte heller alltid, båda uttrycker sig lite för fyrkantigt och täcker inte in allt.
Trevlig helg du med @LucieManette! EstrellaSuecia (diskussion) 11 juni 2022 kl. 02.24 (CEST)Reply[svara]
Att vara enfrågeanvändare är inte förbjudet, utan det är POV som är det. Det finns en mall för enfrågeanvändare som utför något otillåtet, se {{Enfrågeanvändare}}, men det är egentligen ingen bra mall. Bättre är specifika mallar som beskriver problemen och hur man undviker dem, eller ännu hellre personliga meddelanden där man förklarar kortfattat och söker dialog. För problem är mallar som bara ifrågasätter, rabblar upp vad som är otillåtet och länkar till långa sidor minimerar chansen till bättre förståelse. Många nybörjare inte förstår vad alla uttryck betyder och kanske inte heller har tid, ork, lust eller kunskap för att sätta sig in i det. Vårt mål är att dessa användare i första hand ska lära sig att göra rätt och bli välkomna bidragsgivare och i sämsta fall lämna Wikipedia med insikt och förståelse, inte i frustration och med hämnd i sinnet. Kyllo (diskussion) 11 juni 2022 kl. 09.57 (CEST)Reply[svara]
Den mallen hade jag faktiskt inte sett förut måste jag säga. Men nu när jag har sett den så håller jag med om att den inte är något bra och den känns väldigt daterad.
Jag förstår det du säger och jag håller med om i princip allt. Givetvis skulle inte mitt förslag användas till nybörjare som försöker sitt bästa utan den skulle bara användas till de som verkligen uppenbarligen bara är här för att göra reklam. Dina tankar fick mig också att inse att det kanske inte är det bästa att "bunta ihop" povpushare med reklamkonton i en och samma mall. Dessutom finns det väl redan en mall för POV också tror jag när jag tänker efter, men jag vill också minnas att den inte heller är något vidare. Jag antar att det jag efterlyser allra mest är en annan version av mallen Spam, där det framgår tydligare att det är säljspråk, värdeord och skryt som inte är tillåtet, och inte bara lägger all fokus på att länkar är det som är dåligt. Just detta är ofta svårt att förklara med egna ort i ett inlägg om man inte orkar med att skriva flera stycken, och ofta upplever jag att det inte går fram utan istället argumenteras det emot tills någon annan administratör tröttnar och blockerar utan vidare.
Därför tycker jag ändå att det finns en poäng med en mall som både är hjälpsam för de som är mottagliga, men också tydlig med vad som inte är tillåtet så att det inte blir några tvetydligheter samt samlar alla hjälpfulla länkar (som man inte alltid kommer ihåg när man försöker förklara med egna ord). Det skulle då absolut inte användas till användare som försöker skriva en relativt neutral artikel om något företag som har lite kvar för att uppnå relevans, utan bara till den gruppen som lägger in aggressiv propaganda och texter som lika gärna skulle kunna vara hämtade från ett reklamskript i radio. EstrellaSuecia (diskussion) 11 juni 2022 kl. 10.21 (CEST)Reply[svara]
Vi har ju även mallen {{Marknadsföring}} som jag tror ligger i den riktning du är ute efter EstrellaSuecia, i alla fall gällande reklamkonton. Med det sagt är jag inte emot en till mall. Det är dock svårt att se att det kommer finnas mallar för alla situationer, och ibland är det faktiskt enklare att bara skriva ett eget inlägg. Jag tänker därför även att en ny mall behöver fylla ett tydligt definierat behov. Allt väl / Lucie Manette (Diskussion) 11 juni 2022 kl. 11.14 (CEST)Reply[svara]

Eget folkbokföringsnamn ej olämpligt[redigera wikitext]

Det vore bättre att sätta Folkbokföringsnamn som användarnamn under en egen rubrik. Informationen att man skall tänka sig för må finnas kvar. Det är inte olämpligt att säga vem man är. Enligt god ton är den snarare ett krav när man framför kritik mot andra personer, vilket som bekant är nödtvunget ibland.

Tycker av lätt insedda skäl Jan Arvid Götesson (diskussion) 3 augusti 2022 kl. 13.19 (CEST).Reply[svara]

@Jan Arvid Götesson: Om ditt användarnamn verkligen hade varit ditt IRL-namn, skulle de bryta emot m:Global username policy.
Do not use the name of a political, military or religious figure or event (including real people).
Den policyn har inte trätt i kraft än. Men det är nog stor risk att den i någon form gör det och sannolikt redan idag skulle kunna användas emot dem med sådana användarnamn.
Så, don't ask, don't tell! Testkonto 42 (diskussion) 3 augusti 2022 kl. 14.02 (CEST)Reply[svara]
Att använda sitt eget namn bryter nog sällan mot "must not try to offend or upset anyone". Att man uppmanas undvika politiska, militära eller religiösa personligheters namn för att de kan vara upprörande eller förolämpande, innebär inte att alla andra namn också är det. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 3 augusti 2022 kl. 15.38 (CEST)Reply[svara]
Jag sympatiserar med ditt förslag Jan Arvid Götesson och läser inte in något förbud av det slag Testkonto 42 gör i policyutkastet. Allt väl / Lucie Manette (Diskussion) 3 augusti 2022 kl. 17.43 (CEST)Reply[svara]
Jag förstår inte heller Testkonto 42:s tolkning av Global Username Policy. Så vitt jag vet är inte Jan Arvid Götesson "the name of a political, military or religious figure or event". Kitayama (diskussion) 3 augusti 2022 kl. 18.00 (CEST)Reply[svara]
Skrivningen där är långt mindre strikt än vad jag minns den som för 10 år sedan. Jag personligen ser inget problem alls med JAG's användarnamn och bryr mig inte om hn heter det IRL. Men minns att användarnamn är globala. Det går inte att ha en lokal policy som avviker för mycket från den globala. Testkonto 42 (diskussion) 4 augusti 2022 kl. 07.32 (CEST)Reply[svara]