Wikipedia:Användarkonto

Från Wikipedia
Manual

Varje användarkonto på Wikipedia kopplas till ett användarnamn, ibland benämnt nick (från engelskans nickname, smeknamn). Alla ens redigeringar knyts sedan till ens användarnamn och -konto.

Användarnamn på Wikipedia är skiftlägeskänsliga ("case sensitive"). Första bokstaven i alla användarnamn är versal, per automatik. I övrigt kan man ta inspiration till sitt användarnamn från alla möjliga håll. Tänk dock på att användarnamnet är ens främsta "ansikte" gentemot andra användare. Det är klokt att välja ett användarnamn som inte ger negativa associationer eller kan förväxlas med någon annan.

Vilka användarnamn som redan är i bruk kan ses på Special:Användare.

Behörigheter[redigera | redigera wikitext]

Användare kan ha olika behörighetsnivåer:

Dessa behörighetsnivåer skall ses som rent tekniska. Vid redigering av artiklar och diskussion om dem räknas alla användare som jämbördiga. I vissa sammanhang som har att göra med administrationen, till exempel vid val av administratörer, kan man dock förutsättas vara etablerad för att ens röst skall räknas, vilket mer eller mindre utesluter icke-inloggade användare och användare med nyskapade konton. Det kan också göras skillnader på inloggade och icke-inloggade användare i samband med låsning av artiklar.

Globalt användarkonto (SUL)[redigera | redigera wikitext]

Användarnamnen är numera gemensamma för alla projekt inom Wikimedia-familjen (Wikipedia, Wiktionary, Wikibooks etc.). Tidigare, sedan maj 2008, fanns en funktion för att slå ihop användarkonton på olika projekt och språkupplagor. Detta benämnes oftast SUL (Single Unified Login). Därmed slipper man att ens användarnamn blir taget av någon annan på andra projekt. Dessutom fungerar vissa inställningar och funktioner över projektgränserna. Se också m:Help:Unified login/sv.

Ibland vill man ha ett konto med annat namn på något projekt, till exempel för att man vill publicera sina bilder på Wikimedia Commons under eget namn, medan man annars redigerar under pseudonym. Om man inte har sådana speciella skäl behöver man alltså inte – och bör inte – registrera ett nytt namn på andra projekt.

Flera användarkonton[redigera | redigera wikitext]

Att använda flera konton för att kringgå blockeringar eller för att ge intryck av att man har medhåll av andra personer, i till exempel diskussioner eller omröstningar, är inte tillåtet och är giltigt skäl för blockeringar eller avstängning. Se riktlinjen Marionetter.

I övrigt finns inga regler som hindrar en person från att ha flera konton. Ibland har en administratör velat ha ett annat konto för att slippa se administratörsknapparna i mobil vy eller för inloggning på maskiner som kan ha säkerhetsproblem, och har då angivit på respektive sida att dessa konton hör ihop. Om man kör en robot för snabba okontroversiella ändringar i många artiklar, bör man ha ett särskilt konto för detta. Robotkonton skall tydligt visa både att de är mer eller mindre automatiska och vem som kontrollerar dem, ofta genom att det vanliga användarnamnet kombineras med "bot" på något sätt (och lämpligt utformad användarsida).

En del användare har ett konto ett tag, och övergår småningom till att använda ett annat. Det finns vanligtvis ingenting som hindrar detta. Om man bara är missnöjd med sitt användarnamn går detta att byta, se Wikipedia:Byte av användarnamn. När användarsidan flyttas till det nya kontot skapas en omdirigering från det förra namnet, så att den som klickar på ens nick i gamla diskussioner blir hänvisade till den nya sidan. I enlighet med genomskinlighetens princip anses det som god stil att på sin nya användarsida berätta om tidigare användarnamn man haft.

En del användare lämnar sitt konto och fortsätter med ett nytt. Detta kan göras av flera skäl, men ett kan vara om man målat in sig i en roll och vill få en ny fräsch start. Svenskspråkiga Wikipedia är inte större än att mycket aktiva användare brukar gå att känna igen på språk och redigeringsstil – men även om en del inser att kontot yyy nog tillhör samma person som kontot xxx, finns ingen regel som hindrar detta.

Det har även förekommit att användare haft ett konto som lätt kan kopplas till ens person, och ett annat mer anonymt. I något fall hade en användare ett konto för sina redigeringar och ageranden som administratör på Wikipedia, och ett annat för att ladda upp bilder under sitt riktiga namn. Eftersom detta inte på något sätt stör samarbetet på Wikipedia, ses det som fullt legitimt trots att användaren i detta fall undviker att offentligt visa att kontona hör ihop.

En användare som har en intressekonflikt i vissa artiklar bör upplysa om kopplingarna. I artiklar där kopplingarna är oväsentliga vill man kanske redigera under annat namn, i synnerhet om man uppgett att man representerar en organisation som man inte representerar vid detta andra arbete.

Fler exempel finns i riktlinjen.

Användarnamn[redigera | redigera wikitext]

Användarnamnet är ens främsta ansikte gentemot andra wikipedianer. Det råder stor frihet kring namn, men det finns dock vissa begränsningar.

 • Alla användarnamn kommer att inledas med versal (stor bokstav) oavsett vad du skriver.
 • Alla understreck kommer att ersättas med mellanslag.
 • Symbolerna #, / och \ kan inte användas i användarnamn av tekniska skäl.

Olämpliga namn[redigera | redigera wikitext]

 • Krångliga namn. Meningen med användarnamn är att det skall vara lätt att känna igen olika användare. Därför är ett användarnamn bestående av en lång rad siffror eller slumpmässigt valda bokstäver olämpligt. Om flera sådana skapas kommer de lätt att förväxlas.
 • Stötande namn. Vilka användarnamn som kan anses stötande avgörs i första hand av dem som känner sig stötta, varför man kan behöva vara lite mer försiktig än man själv spontant tycker. Tydligt politiska namn kan ibland anses olämpliga, liksom en del namn med religiös anknytning. Namn som kan uppfattas som vulgära eller grova, som till exempel innehåller eller anspelar på svordomar och könsord, är inte acceptabla.
 • Namn som består av, innehåller eller anspelar på verkliga kända personer eller existerande användarnamn är inte acceptabla. Detta gäller även användarnamn som avsiktligt är valda för att förvilla till exempel genom att kunna förväxlas med verkliga kända personer eller existerande användarnamn.
 • Namn som innehåller budskap eller påståenden.
 • Namn som innehåller ord som "Admin" eller liknande som antyder auktoritet på Wikipedia, eller som kan misstolkas som systemmeddelanden.
 • Namn som innehåller företags- eller organisationsnamn. Dels riskerar de att uppfattas som reklam, dels är de missvisande (det är inte företaget som redigerar). Detta gäller även ideella föreningar. Däremot kan ett namn som antyder en koppling vara lämpligt, om man har en klar koppling. Det är då lämpligt att redogöra för detta på användarsidan, se Wikipedia:Intressekonflikter. URL:er (internetadresser) i användarnamn är inte heller lämpligt.

Åtgärder vid olämpliga namn[redigera | redigera wikitext]

Om ett namn verkar olämpligt så gör alltid först en kontroll av den globala kontoinformationen. Om denna kontroll visar att användaren är aktiv och/eller funnits en tid på en annan wikipedia är detta tecken på att användarnamnet accepterats där, och då bör inte någon åtgärd göras.

Grad av olämplighet är en bedömningsfråga, men beroende på bedömning rekommenderas följande åtgärder:

 • För mindre lämpliga namn - ta upp en dialog på användarens diskussionssida och rekommendera namnbyte via Wikipedia:Byte av användarnamn.
 • För olämpliga namn som inte kan accepteras, men där uppsåtet bakom namnvalet inte bedöms vara illvilligt eller provocerande, så varna med mallen {{Opassande}} eller {{LiknarOrganisationsnamn}} och följ upp att namnbyte genomförs via Wikipedia:Byte av användarnamn.
 • För uppenbart olämpliga namn (könsord, svordomar, "Look-alike" av kända verkliga personer eller användare osv) där uppsåtet bakom namnvalet måste uppfattas som illvilligt eller provocerande, så blockera omedelbart kontot tills vidare och lägg in mallen {{Olämpligt}} på användarens diskussionssida.
 • För extremt olämpliga namn, till exempel användarnamn som innehåller budskap eller påståenden, och speciellt om detta kombineras med identifierbara användarnamn eller verkliga personer, så skall kontot blockeras omedelbart och exponeringen av namnet minimeras så långt som är möjligt. Minimeringen görs till exempel genom att inte lägga mall eller meddelande på diskussionssida och genom att dölja loggposter (kontoskapande, redigeringar m.m.) som innehåller namnet.

Eget namn som användarnamn[redigera | redigera wikitext]

Vill du använda ditt riktiga namn, överväg för‐ och nackdelar. Fördelen med eget namn är att man står för vem man är. Enligt traditionell hyfs och stil skall man säga vem man är när man kritiserar andra, vilket stundom görs på Wikipedias diskussionssidor. Wikipedias artikelrymd består av sammanställningar av verifierbara fakta med källhänvisningar. Kanske att du tycker att det ger trovärdighet att redigera sådan text under ditt namn.

Men det händer att bråkiga personer redigerar Wikipedia. Om du ingriper mot problemanvändare, till exempel tar bort deras texter från Wikipedia, kan det hända att de besvärar dig utanför Wikipedia, eftersom de kan finna uppgifter om dig via öppna sidor på webben och offentliga register. Sådant har hänt.

Användarnamnet blir sökbart för alltid, eftersom Wikipedia troligen aldrig läggs ner. Det har förekommit att användare som velat lämna Wikipedia önskat få sitt namn avlägsnat från wikin, men det saknas konsensus kring huruvida detta ska tillåtas och det är mycket troligt att inte alla som önskar detta kommer att få det genomfört.

Ändra namn[redigera | redigera wikitext]

Sedan 2005 går det att byta användarnamn, så att användarhistoriken följer med, utom användare med väldigt många redigeringar (ursprungligen 200 000; antalet redigeringar kan ses med den här redigeringsräknaren).

Själva bytet utförs av en global namnbytare, oftast efter att ha uppmärksammats på ärendet via Wikipedia:Byte av användarnamn. I aktuella fall ska man alltså inte registrera det nya användarnamnet, utan be om hjälp på en gång. Man får inte byta till ett användarnamn som redan används på något annat projekt i Wikimedia-familjen, då användarnamnen är gemensamma för alla projekten (se avsnittet om SUL).

När användarnamnet byts skapas en omdirigering från den gamla användarsidan och diskussionssidan till de nya motsvarande sidorna automatiskt. De flesta wikipediaanvändare uppskattar om den som bytt användarnamn på sin nya användarsida berättar vad den hetat förut. Att inte göra så riskerar att uppfattas som försök att skapa förvirring och dölja sitt förflutna.

Övertagande av namn[redigera | redigera wikitext]

I vissa, mycket begränsade, fall är det möjligt att ta över ett användarnamn som redan finns. För användarnamnet som ska tas över gäller att det inte får ha några bidrag (utom raderade bidrag och uppenbart klotter). För mer information, se informationssidan om användarnamnsbyten.

För att ditt konto ska hållas säkert, välj ett säkert lösenord. Använd inte samma lösenord på Wikipedia som på andra webbplatser. Detta för att minska risken för lösenordsfiske.

Ett säkert lösenord...

 • … är långt
 • … består inte av ord eller namn som har anknytning till användarnamnet och sig själv
 • … består inte av ett ord eller namn som kan hittas i något uppslagsverk – kombinera hellre fyra, fem olika ord
 • … består inte av "123456", "lösenord", "qwerty" eller någon annan vanlig kombination
 • … använder du inte någon annanstans, utan är unikt för Wikipedia

Vid inloggning går det att bocka för kryssrutan "Håll mig inloggad" för att förbli inloggad och inte behöva ange lösenordet varje gång. Detta alternativ bör av säkerhetsskäl inte användas på enheter som är offentliga eller på annat sätt delas med andra.

Det går numera att aktivera tvåfaktor­autentisering, vilket i allmänhet betyder att du skall ha en apparat (t.ex. en smarttelefon) som skapar engångslösenord som du använder tillsammans med ditt normala lösenord då du loggar in. Detta skall säkerställa att någon som kommer över ditt lösenord inte skall kunna kapa ditt konto annat än om de också kommer över apparaten. Systemet rekommenderas för administratörer, men än ännu (2023) inte i allmän användning.

Inställningar[redigera | redigera wikitext]

Som en registrerad användare kan man justera hur MediaWiki beter sig på många olika sätt via länken Inställningar som finns i det personliga verktygsfältet högst upp till höger. Det finns flera finesser att lägga till för att ytterligare anpassa Wikipedia. Ännu fler möjligheter till individualisering finns för avancerade användare genom att skapa personliga stilmallar och skript.