Wikipediadiskussion:Skiljedomskommitté

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

/arkiv

Sammanfattning av läget[redigera wikitext]

Återspeglar dessa ändringar läget på ett bra sätt? /skagedal... 12 januari 2007 kl. 13.06 (CET)

Uppdatering av nöden![redigera wikitext]

Denna sida är mycket utdaterad, och låter som att vi inte har någon skilkom alls. Här finns inte ens någon länk till Wikipedia:Begäran om skiljedom... nu lägger jag dit en. Själva sidan tror jag dock det är lättare för någon som sitter i skilkom att stuva om ordentligt (även om vi andra förstås gärna hjälper till). // habj 30 januari 2007 kl. 00.08 (CET)

Avanmälan från e-postlistan?[redigera wikitext]

Jag tycker inte det är rimligt att den som förklarar sig jävig i ett fall ska hålla på och avanmäla sig från e-postlistan. Största skälet är väl att den arbetsordningen blir helt ohållbar i det ögonblick som kommittén tittar på två ärenden samtidigt. Ett annat är att skilkom samlar på sig erfarenheter, och dessa bör alla ledamöter få ta del av. Den som är jävig i ett ärenden förmodas hålla käften i det ärendet... och det är väl upp till er i skilkom att se till så det följs, men jag kan inte se att denne ska behöva avprenumerera från listan. // habj 30 januari 2007 kl. 12.27 (CET)

Nej, det är väl vad vi har kommit fram till. Olycklig formulering. Jag la den informationen i en fotnot istället. Jag flyttar upp den. Men tack för alla snälla ord om den massiva omstruktureringen jag gjorde ;-) //Hannibal 30 januari 2007 kl. 12.32 (CET)
Hm, jag tror jag ska börja begära beröm för alla omstuvningar jag gör i namnrymden Wikipedia... // habj 30 januari 2007 kl. 13.15 (CET)
Jag har för mig att jag åtminstone har givit dig någon typ av beröm någon gång för något du har gjort *ler busigt*//Hannibal 30 januari 2007 kl. 13.39 (CET)

Övervakning av beslut[redigera wikitext]

Ett skikombeslut kan innebära någon form av villkor, t. ex. att vissa berörda användare skall avhålla sig från eller begränsa redigeringen av vissa sidor. Uppenbart kan gränsfallsfrågor dyka upp. (Om de har förbjudits att publicera mer än ett inlägg per dag om ett visst ämne på ämnets diskussionssida, hur är det då med en mängd inlägg i samma ämne på en helt annan sida?)

Någon/några behöver hålla koll på att sådana villkor uppfylls - och tolka gränsfall. Alla är nog överens om det. Tyvärr får jag en otrevlig känsla av att administratörerna är osäkra om vilka som skall göra detta. Kan det vara så olyckligt att skiljemännen anser att administratörerna utanför skikom bör utföra detta (för att undvika att befatta sig med samma ärende i två roller), medan samtidigt de flesta av övriga administratörer anser att de inte vill klampa in på skikoms område genom att 'tolka och verkställa skikoms beslut'?

Efter det första ärendet har det verkat väldigt osäkert om vem som kunde och borde göra vad. Detta är ny mark och man får förstås pröva sig fram. Antagligen behövs det litet klarare ansvar; kanske t. o. m. att skikom internt utser en 'övervakare' som under en begränsad tid kollar upp att de berörda följer besluten. (Vem som har ansvaret är ointressant och behöver inte offentliggöras, bara man vet att minst en person verkligen tar ansvar.) Alternativt kanske de administratörer som trots allt är beredda att 'röra i getingboet' (denna gång habj och Grillo) kan behöva litet mer uppbackning, när de hamnar i blåsväder.Jörgen B 11 februari 2007 kl. 19.24 (CET)

Rätta mig om jag har fel, men jag uppfattar det som att det, i vanlig lagom anarkistisk wikiordning, inte är någons ansvar att göra en viss sak, utan det är upp till alla användare att se till att beslut efterlevs. I det här fallet är det alltså inte administratörer som automatiskt ska hålla koll på sånt här, utan alla användare som råkar få syn på en överträdelse. Därefter kan man uppmärksamma andra på övertrampet på förslagsvis WP:BOÅ och begära blockering. //Knuckles...wha? 11 februari 2007 kl. 19.32 (CET)
Det var det jag var rädd för att personer från den ena berörda sidan rätt snart skulle göra: Anmäla personer från den andra sidan till WP:BOÅ eller t. ex. WP:EF. I det läget - och med tanke på hur nära det var att karusellen skulle börja igen - avrekommenderade jag här starkt att man skulle gå ut med ytterligare anmälningar just i det läget när det fastslagits vad personerna hade att hålla sig till, utan tyckte att detta bör administratörer självklart hålla ögonen på ändå. Flera höll med mig i princip. Ingen protesterade, inte du heller, Knuckles, men du såg kanske aldrig den diskussionen.
Så är verkligen din åsikt att ansvaret för att se till att överträdelser av skiljedomen den närmaste tiden efter 'domslutet' skall åvila de mest intresserade användarna? Det betyder ju tyvärr ofta främst motståndarna i det ärende som just avdömts. Det är den situationen jag vill undvika, och också situationer där nya bråk om de gamla frågorna gör att administratörer tycker att de antingen inte är intresserade eller jäviga och därför inte ingriper. Jag gillar starkt den 'anarkistiska wikiordningen', men den närmaste tiden efter ett domslut blir det inte 'lagom anarkistiskt' om vi hamnar i nya anmälningskaruseller.
Även när en anmälan av den sorten kommer, så verkar det att ta längre tid än vanligt innan den behandlas (som Lysanders anmälan mot Agneta). Om inte folk varit så trötta på detta och osäkra på ansvarsfrågorna, så borde väl någon för länge sedan ha fattat beslut: bifallit eller avslagit Lysanders begäran, och arkiverat diskussionen. Grillo utdelade en varning (och blev kraftigt utskälld för detta); habj ansåg sig egentligen för inblandad (vilket jag tycker att h*n inte var, se förslaget Wikipedia:Jäv) och blockerade till sist både sig själv och en användare lika länge; användaren för överträdelser, sig själv för att ha ingripit mot dessa.
När det går så långt att administratörer inte vet om de kan ingripa, så behövs klarare regler eller att någon person kollar att reglerna efterlevs - tyvärr. Jörgen B 14 februari 2007 kl. 15.15 (CET)
Precis som jag skrev på Wikipediadiskussion:Begäran_om_skiljedom/Hebefili#En_logg_.C3.B6ver_.C3.B6vertr.C3.A4delser_kan_beh.C3.B6vas så anser jag att det behövs ett ställe där överträdelser av SkilKoms beslut rapporteras. Där rapporterar också administratörer alla blockeringar som de utför i enlighet med beslutet. Detta bör inrättas av någon i SkilKom. Det är så vitt jag vet deras uppdrag att inreda SkilKom. / Fred Chess 14 februari 2007 kl. 18.23 (CET)
Det tycker jag var en bra idé, Fred! Jag är med i dina tankegångar också, Jörgen. Jag hade inte noterat diskussionen på WP:EF för övrigt.. //Knuckles...wha? 14 februari 2007 kl. 18.28 (CET)
Problemet har flera dimensioner: inte bara att folk inte vet vem som ska göra något (det vet folk aldrig på WP), eller att folk kanske inte riktigt vill agera (av rädsla för att bli behandlade som Grillo och Habj), utan också det att folk tänker på olika typer av jävsituationer som kan uppstå (det gjorde i alla fall jag):
  • skilkom bör inte utföra skilkoms beslut, eftersom skilkom är till för att få bort konflikten, inte att vara poliser.
  • vanliga administratörer som inte är inblandade i skilkoms beslut menar troligen att deras jobb skulle bli att uttolka skilkoms beslut, något som de inte vill riskera att göra (fel) på.
  • andra administratörer som inte varit inblandade kan anse omvänt jäv, d.v.s. att de inte varit tillräckligt involverade för att kunna avgöra olika detaljer i folks beteenden.
  • ytterligare andra oinblandade administratörer anser att skilkom borde genomföra besluten så att de slipper (har man sig i leken gett får man leken tåla).
Ett förslag som jag framfört på Användare:Gunnar Larssons diskussionssida är enwikis system med "clerks", d.v.s. assistenter till skilkom vars uppgift skulle kunna vara att utföra skilkoms beslut: arkivera diskussioner, blockera användare, bevaka diskussionssidor, föra loggar över överträdelser mm. Då skulle samtliga grupper ovanför kunna slappna av, men även de assistenter som framröstats/utsetts av skilkom/anmält intresse - för deras ansvar är enbart ett utförande av ett beslut.
Jag håller med om att hela processen måste gås igenom, men jag tror att vi gör det bäst genom att låta det ta lite tid.//Hannibal 14 februari 2007 kl. 19.38 (CET)
Ett exempel på svårigheten att avgöra hur eventuella nya överträdelser i gamla ärenden skall behandlas hittar ni i Mezjuevs nya anmälan mot ZmanWP:BOÅ. Notera t. ex. Rosps svar:
"Lägg av, detta ärende har passerat BOÅ för länge sedan (obs ny syntax)--Rosp 15 februari 2007 kl. 09.48 (CET)"
(Jag har redan tidigare anmält just konflikten mellan dessa två användare till Skikom, men jag tror att folk hoppades att det skulle ordna sig ändå på något sätt, och skikom verkar varken ha tagit upp eller avslagit ärendet.) Jörgen B 15 februari 2007 kl. 12.22 (CET)

Saken diskuteras just nu på Bybrunnen, och en IRC-konferens med kunnig folk har föreslagits. Se WP:BB#Efterlevnad av skiljedom?. // habj 2 mars 2007 kl. 01.47 (CET)

Tydligare riktlinjer[redigera wikitext]

Mina senaste ändringar åsyftar att införa tydligare riktlinjer för att undvika att beslut tas som går emot wikipedias vanliga riklinjer, de åsyftar även att fokusera syftet till att förbättra artiklarna. Om ingen protesterar så kommer jag återställa de återställningar som gjorts (och som gått emot wikipedias riktlinjer för återställningar). J.S. Bach 3 mars 2007 kl. 00.15 (CET)

Jag vänder mig mot flertalet av dina ändringar.
"Till ledamöter väljs användare som har god kännedom om hur Wikipedia fungerar på olika plan och som åtnjuter gott förtroende i wikigemenskapen" har du bytt ut mot "Till ledamöter väljs användare som har grundläggande förståelse för wikipedia och dess system". Detta anser jag vara en kraftig försvagning av kommittéen,
Borttagningen av "De som nomineras till kommittén ska alltså ha varit tillräckligt länge och mycket verksamma för att kunna bedömas" Samma invändning.
Jag anser att en t.ex professionell domare rimligtvis kommer att bli en bättre skilkom användare än en 18 åring wikipedian som gjort 5000 redigeringar inom flugfiske. Det finns helt enkelt ingen rimlighet i dagens krav utan den ansökande bör bedömmas efter sin kämplighet att kunna ta neutrala och välmotiverade beslut. J.S. Bach 3 mars 2007 kl. 00.57 (CET)
Ändringen av "maktfunktioner" till maktfunktioner (utan citationstecken) kan tyckas hårfin, men jag delar inte din (förmodade) åsikt att adminskapet är någon sådan.
Att kunna blockera någon är att inneha mer makt än en som inte kan göra det. Det säger sig själv. J.S. Bach 3 mars 2007 kl. 00.56 (CET)
Din formulering: "Det är endast i fall då konflikten inverkar negativt på de inblandade artiklarnas kvalité som skiljedomskommittén skall användas" begränsar starkt vilka ärenden kommittéen får ta upp. Personagrepp skulle du i så fall falla utanför deras jurisdiktion.
Japp, personangreppfrågan styrs redan av en annan riktlinje, finns ingen anledning för skilkom att behöva ta sådana ärenden. J.S. Bach 3 mars 2007 kl. 00.56 (CET)
Varför administratörer skall hamna i karantän i ett år innan de kan omväljas [1] förstår jag inte heller? Vilket problem skulle det lösa?Hakanand 3 mars 2007 kl. 00.30 (CET)
För att förhindra kontinuerligt maktmissbruk. J.S. Bach 3 mars 2007 kl. 00.56 (CET)

Det blir väldigt rörigt när du lägger in text inne i mitt inlägg. Var vänlig besvara saker under hela inlägget i fortsättningen.

Du har uppenbarligen missuppfattat skilkoms uppdrag. Detta eftersom du jämför dem med en "domare. Du anser tydligen inte att man kan få förtroende för någon genom dennes (långsiktiga) agerande. Jag delar inte den uppfattningen. Du vill istället att de som väljs till skilkom inte skall behöva visa vad de går för lika mycket innan de blir valda. Hur ska de som röstar överhuvudtaget veta vem de ska rösta på? Hur skiljer man användare A med 30 redigeringar mot användare B med 25 redigeringar?

Angående blockeringar: De allra flesta blockeringar som genomförs är pga klotter i artiklar. De få blockeringar som görs på andra grunder görs enligt de regelverk som finns statuerade. Alla andra administratörer har rätt att häva en (som de anser) felaktig blockering. Så har också skett ett flertal gånger. Det existerar inget "kontinuerligt maktmissbruk" som du hävdar.Hakanand 3 mars 2007 kl. 01.18 (CET)

Dom agerade som domare sist, men det kanske är dubbeltänk involverat här.
Eftersom nuvarande kriterier inte garanterar ett bättre resultat än kring mitt förslag så finns det ingen anledning att exkludera massa människor från maktverktygen. De finns de som inte håller med, hele citizendium bygger t.ex. delvis på tanken att wikipedia är dysfunktionellt i dessa avseendet vilket bör ses som mer än tydlig kritik (från en av grundarna av wikipedia dessutom!). J.S. Bach 3 mars 2007 kl. 01.23 (CET)

Ändringar som "Det är endast i fall då konflikten inverkar negativt på de inblandade artiklarnas kvalité som skiljedomskommittén skall användas" är så långt ifrån syftet med skiljedomskommittén att jag inte vet var jag ska börja... Tvärtom är en av skilkoms allra största uppgifter att sätta stopp för bråk som tär på wikigemenskapen. // habj 3 mars 2007 kl. 01.27 (CET)

Skilkoms uppgifter är inte skrivna i sten, konflikträdsla skapar inga bra artiklar. Jag t.ex. sett en.wikipedia artiklar som haft stora konflikter men som i slutändan ledde till att artiklarna blev extremt välgenomarbetade och refensbelagda. J.S. Bach 3 mars 2007 kl. 01.35 (CET)

Tack för klargörandet Habj, jag hade för mig att det var så, men var inte riktig säker.

Skilkom beslutade enligt sitt fastslagna regelverk. Istället för att anse dig förfödelad borde du acceptera deras utslag. En kommitté kan inte heller ha hur många ledamöter som helst, varför dina ändringsförslag (om att man ska kunna bli vald tidigare) aldrig kommer att få någon reell betydelse eftersom de kandidater med större erfarenhet/omdöme alltid kommer att få fler röster. (Och nej, det är inget argument för att "man lika gärna kan ändra reglerna om det ändå inte spelar någon roll vilka som kan nomineras"...) Hakanand 3 mars 2007 kl. 01.40 (CET)

Skilkoms beslut ser jag som ett skämt så det bereder mig mer nöje än sorg. Sen hur man har tänkt att förbättra artiklarna på området är det nog ingen som vet, men den insikten kommer väl förr eller senare.
Varför inte öppna möjligheten? Du anser att inga andra kommer att bli invalda men det är inte 100% säkert och risken är att vi kommer att exkludera väldigt kompetenta personer. Varför förhindra möjligheten till mångfald? Om nu röstningsystemet är felsäkert så borde det enbart innebära att om en relativt ny användare faktiskt blir invald så är det p.g.a. att han måste vara väldigt speciellt, så varför inte öppna den möjligheten? Känns lite som om ni argumenterar emot bara för sakens skull. J.S. Bach 3 mars 2007 kl. 01.50 (CET)
Det är lustigt att J.S. Bach drar upp Citizendum som ett bra exempel på hur en organisation ska fungera. Om du vill ha en elit som bestämmer över andra och en man i toppen som bestämmer över denna elit, då ska du definitivt söka dig till Citizendum. Jag vill dock varna dig att om du gör den här typen av ändringar där, så kommer du garanterat bli livstids bannad från sajten. Citizendum är alltså Larry Sangers femte försök att skapa en toppstyrd organisation som skriver ett uppslagsverk. De har fått kritik på nätet för att bedriva censur och har dessutom anklagats för att vara både rasistiskt och sexistiskt. Om du tycker att det är bra, då är Wikipedia fel plats för dig. Och hur var det egentligen; hoppade han av eller var det så att han ombads att lämna Wikimedia Foundation? //StefanB 3 mars 2007 kl. 07.29 (CET)
Jag vill också påpeka att Wikipedias andre grundare, Jimbo, sitter kvar och det är enligt hans filosofi som Wikimediaprojekten rullar. Eftersom de flesta inom Wikimediaprojekten tycker att det är bra så borde det vara bevisat att Sanger hade fel. //StefanB 3 mars 2007 kl. 07.44 (CET)
Citizendium har ingen sådan elit, de enda som kan anses stå över de andra är administratörerna (samma sak här) samt de som godkänner de officiella artiklarna, men jag som användare har varken mer eller mindre makt där som här. Skillnaden är dock att dom är mycket hårdare på personangrepp och har tydligare regler och är mer måna om att förhindra maktmissbruk. Den fundamentala skillnaden är att citizendium kommer att gå att använda som en riktig källa medan wikipedia enbart går att använda som idé uppslag. Jag anser att båda har sina för och nackdelar och bör ses som komplement till varandra, wikipedia för kvantitet och CZ för kvalité.
Jag har läst kritiken du syftar på och den är skriven av en tokfeminist som börjar yra om racism och sexism när det inte alls var vad det handlade om (och ingen på CZ hade uttryckt sådana åsikter överhuvudtaget). Svenska wikipedia blev dock totalsågat på sveriges största forum men den kritiken har ni aldrig vågat bemöta, och den interna kritiken är som sagt redan tystad. Att ni sedan vill utesluta alla som inte är med i "gänget" från alla maktpositioner här förstärker bara bilden av wikipedia som dysfunktionellt.
De flesta har redan gett upp hoppet om svenska Wikipedia. Enda orsaken till att den får fortsätta att heta Wikipedia är att majoriteten av jordens invånare inte förstår svenska.
Det sorgliga är att ni verkar helt oförstående till den massiva kritik som finns.J.S. Bach 3 mars 2007 kl. 12.13 (CET)
Sveriges största forum bestående av extremister som älskar att driva häxjakter ja. (du behöver inte bemöta det där, för du vet att det stämmer, även om ingen aktiv deltagare på Flashback skulle erkänna att 99% av Sveriges befolkning inte är rasister och/eller pedofiler) I övrigt, om nu Citizendum är en så bra idé, bli aktiv där. Wikipedia kommer aldrig att fungera som Citizendum. /Grillo 3 mars 2007 kl. 12.33 (CET)
Jag är aktiv på citizendium redan men det utesluter inte att man försöker hjälpa wikipedia som jag anser har vissa fördelar som CZ inte har (och att wíki har/hade faktiskt har enormt potential). Flashback har en salig blandning av människor, 'extremisterna' utgör en minoritet. Faktum är att många är besvikna på wikipedia och tycker att svenska wikipedia är skit. Jag skulle häromdagen slå upp lite saker om matematik och jag googlade och hamnade givetvis på svenska wikipedia direkt, men i slutändan så var jag tvungen att använda mig av Engelska wikipedia och NE för att få fram vettig fakta. Kvalitén är minst sagt undermålig här och då rörde det sig ändå om matematik, de områden som innehåller en grad av kontrovers har ofta artiklar där varenda mening har innehåller rena faktafel.
Varför blunda för problematiken? Varför låtsas som att allt är bra? Varför inte ha en levande intern debatt och ta förslag till förändringar på allvar? J.S. Bach 3 mars 2007 kl. 12.46 (CET)
Förändringar som gör artiklarna bättre ja. Skiljedomskommitténs arbete är INTE att förändra artiklarna, punkt slut. Den typen av toppstyrning finns inte på Wikipedia och kommer aldrig någonsin att vara aktuell. Om du vill förbättra artiklarna om matematik, gå ut och dela ut flygblad vid närmsta matematiska institution, be inte en matematiker försöka gå med i skiljedomskommittén, för den vägen lär han inte kunna förbättra några artiklar... Enbart genom redigering av de befintliga artiklarna förbättras dem. /Grillo 3 mars 2007 kl. 12.50 (CET)
Jag är inte ute efter att enbart ändra skiljedomstolen utan många fler saker, däremot så har skiljedomen redan visat att de kan ha en ytterst negativ påverkan på artiklar. Ta det sexualrelaterade artiklarna kring hebefili, efter skiljedomen har ingen utveckling skett alls i princip, de är helt döda numera (med fortfarande i desperat behov av förbättring). Jag vill förändra skiljedomens fokus vilket är felriktat idag (stoppa konflikter istället för att gynna artiklar) och en viktig del i det är även att öppna upp möjligheter för människor med nya perspektiv till att kunna söka till platsen. J.S. Bach 3 mars 2007 kl. 12.53 (CET)
Skilkom ÄR en sista instans för att stävja konflikter. Förbudet att redigera artikeln gäller som bekant inte diskussionssidan, att diskussionen inte fortgått är inte lämpligen varken mitt eller Skilkoms fel. Den dag en elittopp bestämmer vad som ska stå i artiklarna är den dag jag och förmodligen många med mig ger upp projektet. Redan det faktum att Jimbo Wales eller styrelsen i vissa fall bestämmer vad som ska stå i vissa artiklar på enwiki, för att undvika stämningar, är jag skeptisk till. Det har gjort mig förbannad mer än en gång redan, och jag hoppas att den typen av styrning hålls borta från svenska Wikipedia.
Förbättring av artiklarna sker alltså, som jag och många andra redan sagt, genom att folk redigerar dem. Inte genom att folk diskuterar sig hesa och skriker ihjäl varandra. Det är sånt Skilkom, som sagt, ska stävja. Skriv om nåt du kan något om, för du måste väl kunna annat än hebefili? Ett bra exempel är din meningsfrände Lysander, som redigerat mycket om sin hemstad Lund. Sånt uppskattas, att användaren uppenbarligen inte är en enfrågeanvändare. Såna användare bemöts alltid med skepsis, eftersom det känns uppenbart att de inte enbart är ute efter en sak. /Grillo 3 mars 2007 kl. 13.01 (CET)
Jag har försökt diskussionsapproachet på en annan sida men blev som vanligt totalt ignorerad, har man inte egen redigeringskraft så finns det inget man kan göra. Jag vill inte ha toppstyrning heller, det är precis det jag försöker undvika genom att minska adelns makt på wikipedia.
Ja, ändringar ger genom redigeringar men som sagt så har redigeringarna helt slutat efter skilkoms beslut, visst debatten försvann men så gjorde även utvecklingen. Är det ett lyckat resultat? Det verkar faktiskt gå rakt emot det du strävar efter. Om perspektivet var annorlunda, "hur skall vi göra för att gynna artiklarna" så skulle en mer konstruktiv lösning tvingas fram. Jag redigerar en hel del i andra områden, men på CZ eftersom jag inte vet om det är värt att satsa på wikipedia i nuläget. J.S. Bach 3 mars 2007 kl. 13.11 (CET)

Bachs redigeringar på den här sidan vidar tydligt att vi nog måste utarbeta lite tydligare vad som är målet med skilkom - på det sättet tjänar de ett syfte, om än inte samma som hn kanske tänkt sig? Hans senaste ändring, "Det är endast i fall då konflikten inverkar negativt på de inblandade artiklarnas kvalité som skiljedomskommittén skall användas" innebär att folk kan bråka och ställa till hur mycket elände som helst bara det gagnar de artiklar som denne redigerar i. Detta skulle kunna skada wikigemenskapen så mycket att andra goda användare, som skriver inom andra områden, drar - frågan är om vi inte redan sett detta. På Wikimania i somras sade folk i engelska Wikipedias skiljedomskommitté att de ibland måste väga användares potential för goda bidrag mot deras potential för att förstöra (se Användare:Habj/Wikimania 2006/enwikis arb com inklusive ljudfil). Det är IMHO den väg vi rimligen måste ta. Det ska bli mycket intressant att få höra vad skiljemännen på andra wikipedior har att säga.

Notera att utarbetande av tydligare målsättning med skilkom inte med automatik betyder "fastare regler". // habj 7 mars 2007 kl. 14.06 (CET)

Jag vågar påstå att detta faktiskt inte stämmer, iaf inte om övriga policys och riktlinjer används av administratörerna. En användare kan inte bråka och stöka fritt om man är lite mindre slak med att beivra personangrepp och dylikt. Om en våldsam konflikt leder till att vi får en kanonartikel och en icke konflikt leder till att vi får en usel artikel, vad är då mest önskvärt? Om målet är att skriva en encyklopedi så är det i det lokala fallet givet att det första alternativet är bäst. Så länge som diskussionerna håller sig inom artiklarna och användarna så är problemet isolerat och tämligen harmlöst. Så skilkom bör ha som syfte att se till wikipedias bästa, vilket är att få bra artiklar. J.S. Bach 7 mars 2007 kl. 18.45 (CET)
Problemet är att jättekonflikten kommer - om den utvecklar sig som de jag sett hittils - att dränera enorma mängder energi från andra användare, som inte kommer använda denna till att förbättra andra artiklar, eller till och med få dem att sluta. Konflikter om innehållet i artiklar är helt OK, men problemet är när de utvecklar sig till konflikter mellan personer. Det är sådana fall skiljedomskommittén skall hantera, eftersom det är de som är farliga för wikipedia. Så länge alla inblandade i en konflikt är berädda att lyssna och villiga att gå de andra till mötes så kommer artikeln troligen bli bättre av detta. Är de inte det är risken stor att artikeln i mångt och mycket kommer stå och stampa på samma ställe medan irritationen växer.
andejons 7 mars 2007 kl. 20.11 (CET)
Ge lite exempel så får vi se. J.S. Bach 8 mars 2007 kl. 14.31 (CET)
Tja, en artikel det varit ganska starka åsikter om men där folk i allmännhet ändå förmått bete sig ganska väl är Viking. Visserligen har mycket mer producerats på diskussionssidan än i artikeln, men denna har ändå blivit bättre. Jag tror också att någon av de som var inblandade i den inte kommer att motsätta sig de övrigas redigeringar eller hålla på att anmäla dem till WP:BOÅ på samma sätt som några av de nuvarande konflikterna.
andejons 8 mars 2007 kl. 18.45 (CET)

Vilka ärenden bör tas upp av skilkom?[redigera wikitext]

Här kommer mina åsikter. De är föranledda bland annat av J.S. Bachs förslag till ändringar.

Wikipedia är inte och skall inte vara ett juridiskt system. Vårt syfte är att producera och uppdatera ett uppslagsverk. Konflikter bottnar ofta i olika syn på vad som skall stå i uppslagsverket. Det är naturligt att det uppstår diskussion, liksom att man prövar sig fram med olika disposition och formuleringar.

När konflikter blir alltför intensiva, och framför allt när de riskerar att lämna det innehållsmässiga och gå över på ett personligt plan, så kan parter behöva stöd utifrån, för att åter kunna inrikta sin energi på själva artikelskrivandet. Endast om informellt stöd för detta misslyckas, kan vi tvingas ta till formella och juridisktliknande åtgärder. De mest drastiska sådana är avstängning av vissa användare, eller att ett ärende behandlas av Skiljedomskommittén. Det handlar då tyvärr inte längre i första hand om att förbättra artiklar, utan om att återställa en sådan arbetsro att artikelarbetandet kan fortsätta.

Därför är J.S. Bachs ändringsförslag helt missriktat. Däremot är det ett problem att användare uppriktigt skulle vilja ha hjälp med att bedöma sakfrågorna utifrån, och att alla våra 'överordnade instanser' undviker detta. (En administratör som är engagerad i att skriva "brödtext" i en artikel bör inte ingripa som administratör i en redigeringskonflikt i just den artikeln. Medlare skall försöka få parterna att själva hitta redigeringar som fungerar; och så vidare.) Orsaken är solklar; de flesta av oss vill inte ha någon överordnad redaktionskommitté som i sista hand beslutar om innehållet. Det hindrar inte att vi kanske måste fundera litet mer på vilket sorts stöd utifrån vi kan ge i rena redigeringsfrågor. Men, som sagt, detta skall inte vara ärenden för skikom. Jörgen B 7 mars 2007 kl. 16.51 (CET)

Hur skall vi göra för att "tvinga" skilkom till konstruktiva lösningar? Att stoppa en konflikt är enkelt, att få en konstruktiv och hållbar lösning är desto svårare. Vad är ditt förslag? J.S. Bach 7 mars 2007 kl. 18.35 (CET)
Jag håller inte riktigt med om att det är 'enkelt' att stoppa en konflikt, åtminstone inte alltid; men det är definitivt sant att det är svårare att 'få en konstruktiv och hållbar lösning'. Jag har inget fixt och färdigt svar. Jag tror att en väg vi behöver gå är att förstärka "tredje-part"-andan, så att det blir relativt lätt och naturligt att på ett mycket tidigare stadium få fler att ägna sig åt redigering av en artikel där ett par användare verkar att ha "gått i låsning". Jag läser vad habj skriver om att vi är för rädda för att avstänga användare vars totala inverkan är negativ; men jag är inte säker på att det är där skon klämmer. Däremot håller jag (allmänt sett) med t. ex. dig och habj om att vi behöver bli hårdare och (inte minst) snabbare vad gäller reaktionerna mot personangrepp.
Jag är i vilket fall ytterst tveksam till att just skilkom skulle kunna bli ett särskilt effektivt verktyg för de konstruktiva lösningarna. Det skulle förstås vara värt att diskutera kombinationslösningar, t. ex. att om skilkom blockerar vissa användare från att blockera vissa artiklar, så uppmanas samtidigt andra användare att ta sig an dem. Det skall dock mycket till innan man finge det att fungera tror jag. Se det litet som att vi diskuterar hur armmuskler bäst skall tränas upp till bättre styrka och koordination så att armen får full kraft och användbarhet. Gymnastiska övningar kan vara ett svar. I vissa drastiska lägen måste emellertid man anlita en cancerkirurg för att en del av en muskel hotar helheten. Det är "sista åtgärden", och vi ställer inga speciella krav på att kirurgen skall träna upp armen.
Därmed har jag inte sagt att skilkoms beslut alltid måste bli att avlägsna något. Likheten är att ett skilkomingripande kan vara absolut nödvändigt, men är en "sista åtgärd" som inte i sig är särskilt konstruktiv. Jörgen B 9 mars 2007 kl. 04.49 (CET)

Konsensus angående textändring[redigera wikitext]

J.S. Bach envisas med att ändra texten i Wikipedia:Skiljedomskommitté (se historiken). Jag måste ha missat något. Finns det till exempel konsensus för att Det är endast i fall då konflikten inverkar negativt på de inblandade artiklarnas kvalité som skiljedomskommittén skall användas. Jag trodde att SK skulle ägna sig åt konfliktlösning. //StefanB 7 mars 2007 kl. 14.00 (CET)

Argumentet att den nuvarande versionen är konsensusversion är iofs ett knepigt argument, det kan användas som argument mot snart sagt alla redigeringar... och då hamnar vi i läget att man måste diskutera innan man redigerar, vilket är o-wiki och inte fungerar. Däremot håller jag helt med StefanB om att formuleringen ovan inte är kompatibel med skilkoms syfte som sista konfliktlösningsinstans. // habj 7 mars 2007 kl. 14.09 (CET)
Finns det några av JS Bachs idéer som kan vara vettiga? Det är ju positivt att h*n engagerar sig i konfliktlösningsprocessen på svenskspråkiga wikipedia, och försöker förbättra den. --Boivie 7 mars 2007 kl. 14.17 (CET)
Jag tycker att det ska diskuteras innan inriktningen på SK:s arbete förändras så i grunden som Bachs redigeringar. Jag kommer inte återställa artikeln fler gånger. //StefanB 7 mars 2007 kl. 14.19 (CET)
IMHO är det OK att vara djärv och skriva in även grundliga förändringar - men då ska man räkna med att det kan komma att återställas, och sen bör man agera ödmjukt och inte själv återställa sin nya version utan att vänta in diskussionsinlägg ordentligt. Här har inte väntats ens en halvtimme. Den som redigerar aggressivt lockar fram aggressitivitet hos andra (vilket ibland är syftet). // habj 7 mars 2007 kl. 14.24 (CET)
Ja, finns något vi vill ta tillvara? Formuleringen "Alla åtgärder mot användare skall beläggas med diffar för att anses som giltiga" är oklar i sin syftning, men hur diffar används och inte, i parters yttranden och beslut, är värt att fundera över. Jag tror dock att det i sammanhanget ska tydas som "skilkom får bara straffa brott mot specifika regler, och regelbrotten ska styrkas med diffar i domen". Då är vi inne på att leka domstil, vilket vi IMHO absolut absolut inte vill ha. Skiljeförfarande, inte domstol. Det är lite olyckligt att kommitténs namn innehåller ordet "dom", det gör det inte exv på engelska - arbitration committée - trots att skiljedom är den exakta översättningen av arbitration. // habj 7 mars 2007 kl. 14.39 (CET)
Varför låtsas att det inte rör sig om en form av domslut? Då de faktiskt har makten att blockera användare permanent så bör man stödja sig på tydliga bevis för att domslutet var välgrundat och riktigt. Alternativet förefaller att vara att de utan tydliga bevis skall kunna göra vad de vill, och erfarenheten visar oss att det ofta är en dålig ide. J.S. Bach 7 mars 2007 kl. 18.41 (CET)

Det är rätt typiskt att här väcks en "metafråga" om huruvida det var rätt eller inte av J.S. Bach att redigera, men att nästan ingen diskuterar själva frågan. (Boivie är ett av undantagen.) Avsluta detta nu, och avvisa i stället 'J.S. Bachs förslag på sakliga grunder! Jörgen B 7 mars 2007 kl. 16.27 (CET)

Stor del av den diskussionen ligger under "Tydligare riktlinjer" ovan. // habj 7 mars 2007 kl. 16.44 (CET)
Jag har läst dåligt! Uppenbart upptar huvudfrågan huvudutrymmet. Jag flyttar också ihop diskussionen nedifrån, för att få det hela mer samlat.Jörgen B 8 mars 2007 kl. 01.10 (CET)

Förtydliga behandlingsgången![redigera wikitext]

Jag citerar ur motiveringen från en anmälare av skiljedomsärende: ...eftersom begäran om skiljedom är slutgiltiga instansen så valde jag att gå direkt dit... Vi behöver nog bli ännu tydligare om vad detta handlar om; och om varför varje ärende som går ända till skilkom egentligen måste ses som ett misslyckande för vår wikipedia. Jörgen B 7 mars 2007 kl. 16.31 (CET)

Har lagt in en mening, som säkert kan formuleras bättre. Oavsett vad vi skriver här kommer nog skilkom ändå alltid att få många ärenden i knät som egentligen inte borde vara deras bord, och som de väljer att avvisa. Jag tror att Dmcdevit, f.d. skiljeman avgången från enwikis arb com för någon vecka sedan, sade kring 50% men minns inte säkert - Nicke L kanske minns bättre? // habj 7 mars 2007 kl. 16.50 (CET)

Sidans namn[redigera wikitext]

Kanske rätt oviktig fråga, men nu när skiljedomskomittén inte längre är något som planeras för en möjlig framtid utan är sjösatt. Vore det inte rimligare att flytta sidan till "Wikipedia:Skiljedomskommittén", alltså bestämd form? // habj 10 mars 2007 kl. 12.05 (CET)

Låter rimligt. --Boivie 16 mars 2007 kl. 18.34 (CET)

Diskussion förberedes[redigera wikitext]

En diskussionssession på IRC håller på och förbereds, för att de svenska skiljemännen och wikigemenskapen ska kunna ta del av erfarenheter kring skiljedom på andra wikipedior. Se Wikipedia:IRC-konferens om skiljedomskommittén. // habj 11 mars 2007 kl. 14.03 (CET)

Förslag på ändrade röstningsregler i val[redigera wikitext]

Jag har på Wikipediadiskussion:Skiljedomskommitté/Val#Ändrade röstregler föreslagit några ändringar av röstningsreglerna. --Boivie 16 mars 2007 kl. 18.34 (CET)

Nicke L hoppar av[redigera wikitext]

Jag har bestämt mig för att hoppa av skiljedomskommittén nu, eftersom jag tycker att jag inte har det engagemang som krävs. Det är bättre att någon mer lämpad person får ta över min plats, och när det nu ändå ska hållas nyval till kommittén känns det som ett lämpligt tillfälle.

En fråga i samband med detta rör mitt administratörskap: När jag blev invald i skiljedomskommittén förlängdes mitt administratörskap med ett och ett halvt år. Bör jag avgå även som administratör om jag lämnar skiljedomskommittén, eller kan det räknas som att jag har blivit omvald för en administratörsperiod ändå? Tacksam för synpunkter på detta. /Nicke L 6 maj 2007 kl. 17.10 (CEST)

Jag tolkar det som att dit adminskap inte hänger samman med ett engagemang i skilkom. Du bör kunna sitt kvar som admin tills ditt förordnande som admin går ut. Du har ju blivit vald till skilkom/admin och därmed har wikigemenskapen visat att de har förtroende för dig. Detta förtroende bör inte rubbas för att du väljer att inte kandidera til skilkom för en andra period. --MiCkEdb 6 maj 2007 kl. 17.22 (CEST)
Jag instämmer med Micke, har man fått gemenskapens förtroende som kommittéledamot så gäller det som förnyelse av adminskapet, även om man hoppar av, och löper ut när det skulle ha gjort, även om man suttit kvar i kommittén. / Elinnea 6 maj 2007 kl. 18.21 (CEST)
Anledningen till att skilkom-val gäller som admin-omval är väl för att man ska slippa rösta om samma person så ofta, när det ändå är bevisat att användaren har gemenskapens förtroende. Och adminomvalet gäller i bara ett år, inte hela skilkom-perioden. Så jag ser absolut ingen anledning att avsluta adminperioden i förtid på grund av avhopp från skilkom. --Boivie 6 maj 2007 kl. 21.31 (CEST)
Tack så mycket för svar! /Nicke L 6 maj 2007 kl. 23.11 (CEST)

Skikom som domstol[redigera wikitext]

Är skiljedomskommittén "svenska wikipedias högsta domstol"? Jag har sett ett flertal skribenter avvisa tanken på att man skulle uppfatta skikom som en domstol; och också fått kritik för att ha använt uttrycket "jäv" i samband med wikipedia (därför att tydligen ordet för en del associerar till domstolsförfaranden).

Däremot verkar ingen att ha reagerat på Yvwvs illustration, som ligger i artikeln sedan början av april.

M. v. h., Jörgen B 22 maj 2007 kl. 12.12 (CEST)

Jag får väl hänvisa till att jag var på ClipArt-humör och kände för att lägga till en bild i artikeln. /Yvwv [y'vov] 29 maj 2007 kl. 16.29 (CEST)

Namnbyte till "Skiljenämnden"[redigera wikitext]

Jag tycker att Skiljedomskommittén borde byta namn till Skiljenämnden. Det är ett etablerat ord som dessutom är kortare och mer kärnfullt. /Yvwv [y'vov] 29 maj 2007 kl. 16.29 (CEST)

Interimsbeslut[redigera wikitext]

Nu har jag varit djärv och lagt till ett nytt "verktyg" som kan användas av administratörer för att bromsa upp en pågående konflikt i väntan på att SKILKOM skall agera. Läs mera på Wikipedia:Skiljedomskommitté/Interimsbeslut. --MiCkEdb 6 augusti 2007 kl. 13.22 (CEST)

Hannibals avhopp[redigera wikitext]

[[Användare:Hannibal|] hoppade ju av i slutet av oktober, av det goda skälet att h*n p. gr. a. sin ledande roll i Wikimedia Sverige annars riskerade att hamna i en jävsliknande situation.

Varför inträdde då inte en reserv i h*ns ställe som ordinarie ledamot?--Jörgen B 20 november 2007 kl. 18.37 (CET)

För att den enda reserven som det förra valet inbringade, Lelle1987, redan var ordinarie. -- boivie 20 november 2007 kl. 23.39 (CET)
Hmmm. Vi har kanske varit litet för dåliga på att nominera kandidater... och vettiga wikipedianer undviker visligen att nominera sig själva.
Eller är helt enkelt folk nu för engagerade i Wikimedia Sverige för att hinna med att engagera sig i skikom? Jörgen B 22 november 2007 kl. 19.25 (CET)
Det är också många som har blivit nominerade men tackat nej, se arkivet. Jag vet inte hur vi ska få fler att vilja engagera sig i skilkom-arbete. Har du några idéer? -- boivie 22 november 2007 kl. 22.16 (CET)
Ytterst få är beredda att gå in i en struktur som hittills fungerat dåligt. Jag tror det kallas "självbevarelsedrift". // habj 22 november 2007 kl. 22.39 (CET)

inga plikter?[redigera wikitext]

Angående skilkom och dess ledamöter vore det värdefullt om flera ville ta en titt på Wikipedia:Ingen användare har plikter samt dess diskussionssida. // habj 16 december 2007 kl. 23.29 (CET)

Legalitet[redigera wikitext]

Det skulle behövas lite info om hur Skiljedoms-kommittén får sin legalitet (heter det så på svenska) för att öka förtroendet för instansen så den inte framstår som en självutnämnd junta. T.ex. infoga från enwp hur Wales och Wikimedias styrelse officiellt har delegerat beslutsrätten. Jag är dock själv för oinsatt i detaljerna för att beskriva det på ett bra sätt. / JT 27 juli 2008 kl. 21.28 (CEST)

Museummärka[redigera wikitext]

Hur länge är det sedan skilkom var aktiv? Kan vi museummärka sidan nu?

Jag museummärker. Om ingen protesterar (eller ens märker det) så betyder det att jag handlade rätt. // habj 23 augusti 2008 kl. 11.58 (CEST)

Hmmm, det är lite som att avveckla brandkåren för att det inte brunnit på ett tag. ;) Men framtiden får utvisa om det är rätt eller inte.
Fred J (diskussion) 2 december 2009 kl. 17.33 (CET)

Input on your election process for Meta-Wiki[redigera wikitext]

Hello, I am Cirt on the English Wikipedia. I created this page at Meta-Wiki: Wikimedia Arbitration Committee election processes. I was wondering if you could help out in describing briefly how people are elected to the Arbitration Committee on this language Wikipedia? (With links/diffs to back it up, that would be helpful). Please post a brief description of the election process for your Arbitration Committee, under the subsection for your language on that page. Thank you so much for your time. Cirt 20 oktober 2008 kl. 17.08 (CEST)

[redigera wikitext]

Wikipedia Arbitration Committee Logo sv.svg

Hi there, I created a logo for you. It is part of a series of logos for all arbitration committees. Please use it as you wish. Kind regards, --Sebastian Wallroth (diskussion) 23 november 2016 kl. 17.16 (CET)