Wikipedia:Bybrunnen

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Wikipedia:BB)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kontakta Wikipedia
Frågor
Kontakt
      Genväg WP:BB
Bluegradient1.svg
Bybrunnen
Svenskspråkiga Wikipedias övergripande diskussionssida
Well-wikipedia2.svg

Välkommen till Bybrunnen! Här förs diskussioner om Wikipedia som angår de flesta av användarna, till exempel om funktioner eller riktlinjer.

Automatiskt postade meddelanden ("massmeddelanden") läggs på Wikipedia:Bybrunnen/Massmeddelanden.

Welcome to the Swedish equivalent of the Village Pump. Feel free to write in English. Note: Automatically posted messages and mass messages should go to Wikipedia:Bybrunnen/Massmeddelanden.

För att begära åtgärder för användare, artiklar eller andra sidor är det oftast lämpligare att gå via Wikipedia:Begäran om åtgärder.

Bybrunnen arkiveras automatiskt av en robot efter 14 dygn. Samtliga arkiv hittar du här: Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv

Välkomnande miljö[redigera | redigera wikitext]

Har vi någon statistik på hur många skribenter som gör minst 50 redigeringar om året? (dvs en i veckan, i genomsnitt årligen). Bara nyfiken. TusenOrd (diskussion) 4 januari 2020 kl. 15.05 (CET)

@Larske: frågade om intryck från olika språkversioner, och de har lite olika Wikipediakultur. Baserat på mina erfarenheter, så är Spanska Wikipedia det mest välkomnande för nya skribenter, med mycket hjälpsamma och uppmuntrande erfarna användare och administratörer. Med färre bidrag har jag samma intryck från de katalanska och portugisiska versionerna, med hög andel tackmeddelanden. Svenska och Danska Wikipedia är också ganska bra, liksom Meta-Wiki. Ett problem med Svenska Wikipedia är att det är jobbigare och tråkigare att utöka och felkorrigera botskapade geografiartiklar än att skriva helt nya artiklar. Engelska wikipdia är minst välkomnande, med ibland hårda nypor mot nya och mindre kända användare, obegripliga attacker, få tack och dåligt definierade kriterier för relevans. Med vanligt svenska Wikipedia beteende har jag någon gång fått förvånande kommentarer att diskussionen blev så civiliserad. Jag tror att deras problem delvis beror på att det finns många professionella som skriver mot betalning. Wiki Commons är bra men verkar ha brist på administratörer. WikiData är jobbigt, kaotiskt och jag har minst en gång råkat ut för lite otrevligt beteende. Dessa är dock bara mina kanske slumpmässiga erfareneter. På Svenska Wikipedia skall vi vara glada och stolta över den trevliga och respektfulla stämning som mestadels råder, men sluta aldrig att försöka vara speciellt snälla, tacksamma, uppmuntrande och hjälpsamma till nya skribenter. Martinogk (diskussion) 16 januari 2020 kl. 22.40 (CET)
Min erfarenhet från dawp är att det blivit betydligt enkelspårigare de senaste åren. En liten klick har tagit över. Tostarpadius (diskussion) 17 januari 2020 kl. 14.46 (CET)

Kategori:Sekter[redigera | redigera wikitext]

Letade efter sekter som tagit det rent fascistiska budskapet "Folk fall nu neder och hälsa glatt er frihet" från Adams julsång (O helga natt) på allvar. (De flesta tycks älska denna sång utan att lyssna till texten. De flesta skulle nog säga prompt nej om man föreslog att de skulle ansluta sig till någon form av frihet genom underkastelse.) De sekter jag letade efter var Heaven's Gate (religiös grupp) och Folkets tempel som till slut begick kollektivt självmord. Men där fann jag under delkategorin Kategori:Kristna sekter till min förvåning Kategori:Gnosticism. Här måste det vara något som gått väldigt fel. Gnosticism är väl ändå ingen sekt utan den huvudsakliga mysticistiska inriktningen inom kristendomen - kristendomens motsvarighet till kabbala inom judendomen och sufism inom islam? /Ascilto (diskussion) 3 januari 2020 kl. 16.30 (CET)

Förklaringen är nog att Gnosticismen i den tidiga kyrkan var ursprunget till en hel del icke-kanoniska texter. Idag ser det annorlunda ut. Idag är icke-kanoniska företeelser som Jultomtar, Påskharar och Påvar en integrerad del av Kristendomen. 62 osv (diskussion) 3 januari 2020 kl. 16.59 (CET)
Jag ser hela kategorin som problematisk. På vilka grunder kan och ska wikipedia avgöra vilka församlingar elelr rörelser som ska betecknas som sekter och inte? --Chandra Varena (diskussion) 3 januari 2020 kl. 17.02 (CET)
Om det i brödtexten sägs att X enligt Y är en religös sekt. Det ser jag inga problem med, men kategorierna bör inte användas för dylikt! 62 osv (diskussion) 3 januari 2020 kl. 17.04 (CET)
Vilka kriterier som måste uppfyllas för att konstituera en sekt är möjligt att avgränsa genom olika definitioner, t.ex. Roger Wallis sju punkter som finns i artikeln Sekt. Utifrån en sådan definition har jag inga problem med att Hare Krishna‎, scientologerna, moonrörelsen, Jehovas vittnen, Knutbyförsamlingen eller de där gravt fundamentalistiska "hmhm-bröderna någonstans i Småland som bland annat drivit friskola - kan någon hjälpa mig med namnet? (är det inte också de som står bakom att alla övergångsställe-användargränssnitt är försedda med Gudstecknet?) kategoriseras som sekter. Men gnosticismen uppfyller knappast dessa eller andra väldefinierade kriterier. /Ascilto (diskussion) 3 januari 2020 kl. 17.21 (CET)
Plymouthbröderna?--Caztorp (diskussion) 3 januari 2020 kl. 17.29 (CET)
Caztorp Tack! Men vid närmare eftertanke är det kanske någon annan religiös grupp i Småland som tillverkar övergångsställe-displayerna? /Ascilto (diskussion) 3 januari 2020 kl. 17.58 (CET)
Som alltid när man "klassificerar" en grupp måste man beakta att ett värdeladdat och tolkningsbart ord kan betraktas och uppfattas utifrån flera perspektiv. Vad gäller sekter kan det finnas en akademisk definition - det tycks göra det - som säger en sak ur ett utifrånperspektiv, medan inifrånperspektivet (medlemmarnas självbild) kan vara en helt annan. Är det då alltid vetenskapen som har rätt, i någon objektiv mening? Nja, då bör man nog hellre beskriva hur något uppfattas eller beskrivs, än hur det är. Janders (diskussion) 3 januari 2020 kl. 17.41 (CET)
Allmänt är inte Wikipedias kategorier tänkte att vara precisa etiketter man kan klistra på vissa ämnen eller artiklar. Istället är de tänkta att samla artiklar om närliggande och liknande ämnen. Frågan som ska ligga till grund för om en artikel ska ligga i kategorin sekter är inte ”precis vad är en sekt?” utan ”vilka andra artiklar skulle man kunna tänkas vilja läsa, som anknyter till den här, utifrån sekt-perspektivet?”. Vad som gör en viss organisation till en sekt eller sektliknande bör framgå av artikeltexten, och vad som samlas i kategorin sekter bör framgå av kategoribeskrivningen. /NH 3 januari 2020 kl. 18.03 (CET)
@Tostarpadius: Jag vill gärna läsa din synpunkt på just gnosticismen. Finns det andra religionsvetare här får du gärna pinga dem. /Ascilto (diskussion) 3 januari 2020 kl. 18.10 (CET)
Jag är inte expert på gnosticism, men jag menar att vår artikel ger en god, om än relativt kortfattad, bild av forskningsläget. Jag har själv hört den citerade Birger A. Pearson föreläsa i Lund. Det är synnerligen förenklat att hävda att det handlar om den del av kristenheten som ägnar sig åt mystik. Visst kan det finnas gnostiska drag i vissa kretsar, där man exempelvis förlitar sig på ett inre ljus istället för på det yttre ordet, Gudsuppenbarelsen i Skriften som förmedlats av kyrkan genom tiderna (Luther talade om svärmeandar), men gnostiker i egentlig mening talar man främst om under de första århundradena av vår tideräkning. De menade ofta att de hade en särskilt insikt som var förbehållen några få. Så visst fanns det tydliga sektliknande drag. Exakt hur de förhöll sig till vanliga kristna församlingar kunde variera. Mycket mer finns givetvis att säga om detta och Taxelson har säkerligen något att tillföra. Tostarpadius (diskussion) 3 januari 2020 kl. 18.50 (CET)
NH – råder det konsensus om din uppfattning att kategorierna är "tänkta att samla artiklar om närliggande och liknande ämnen", inte "precisa etiketter man kan klistra på vissa ämnen eller artiklar"? Det är en för mig helt ny tanke. Och där tar jag stöd av wp:Kategorier som skriver att kategorierna är "ett slags virtuella mappar för att samla artiklar inom gemensamma ämnesområden och göra det lätt för den som läser en artikel att hitta andra artiklar inom samma område" (min kursivering). För mig är det självklart att kategoriseringen är en del av helheten i artikeln, och det det därför ska ställas samma balans- och saklighetskrav på den som på brödtexten. Janders (diskussion) 3 januari 2020 kl. 19.17 (CET)
Att kategorierna inte behöver vara entydiga etiketter tycker jag är ganska självklart - vi lägger t.ex. artiklar med samma namn som kategorierna i dem (t.ex. artikeln Sveriges kommuner i Kategori:Sveriges kommuner). Man skulle kunna tänka sig att även artiklar om experter på ett ämne hamnar i kategorin för ämnet, och så vidare. Så, att gnosticism ligger i kategorin för sekter kan betyda att det är en sekt, eller något som är viktigt för sekter. Ett problem är ju att gnosticism inte bara är en antik religiös gruppering, utan också namn på en mer allmän tankeströmning, ungefär som vi skulle använda samma ord för "kristendom" och "monoteism". (Det kan nog i den vidare diskussionen vara värt att betänka att den tidigkristna kyrkan uppfyller många kriterier för att ses som en sekt, och också ibland kallas så).
andejons (diskussion) 3 januari 2020 kl. 19.36 (CET)
Minns jag rätt var det jag som en gång för länge sedan la in Roger Wallis sju punkter. Det är inte den enda definitionen och någon samsyn finns nog inte. Dessvärre betyder inte det anglosaxiska sect på svenska detsamma som vi menar med sekt. Ordet för vår sekt på engelska är snarare cult. Här förekommer ofta felöversättningar. Hur många gånger ser/hör man inte om "sekteristiskt våld" i svensk media. Sect på engelska syftar snarare på fraktioner. Har man bara dessa saker i minnet kan man visst beteckna organisationer som sekter. Ordet är ungerfär som ordet rasist. Starkt pejorativt, används alldeles för ofta, men fenomenet existerar och kan inte förnekas eller sopas under mattan. En balansgång vi måste klara, men behovet att spy skit över organisationerna det gäller hjälper inte om vi vill skriva sakliga artiklar.
När det gäller gnosticism är jag inte heller någon expert, men det är inte ett enhetligt fenomen. Ofta är det nyplationismen som blandas med judendom och kristendom. Att kalla gnosticismen som helhet för sekt är direkt fel, men att kalla somliga sekter för gnostiska kan mycket väl stämma. Behöver förstås källbeläggas i varje enskilt fall som allt annat./Machatjkala (diskussion) 3 januari 2020 kl. 21.05 (CET)
Artikeln Sekt beskriver olika akademiska försök att definiera vad en sekt är, och konstaterar att det inte finns någon etablerad övergripande definition. Där konstateras också att ordet i svenskan ofta har en negativ klang. Som jag ser det så talar båda dessa saker för att vi inte ska ha någon kategori som samlar "sekter". Vi kan skriva i själva artiklarna att NN betraktar organisationen som en sekt ( med källa), om NN är en person /organisation vars uppfattning vi bedömer som relevant. Men vi bör inte själva ta ställning i frågan. Diskussionssidan till Sekt visar dessutom tydligt att det inom wp-gemenskapen finns många olika uppfattningar om vilka organisationer som är och inte är sekter. --Chandra Varena (diskussion) 4 januari 2020 kl. 10.28 (CET)
Jag instämmer med Chandra Varena. Deryni (diskussion) 4 januari 2020 kl. 15.15 (CET)
Och jag menar att det är ett alldeles för förenklat resonemang. Ett annat begrepp med otvivelaktigt negativ klang och stora problem att ta fram en definition som gillas av alla är fascism. Men det innebär inte att vi måste ta bort kategori:fascism, bara att vi måste vara väldigt noggranna med vad som skall ligga i den. Frågan här är alltså snarast om vi tycker att det ligger en vinst i att vara såpass noggranna även med kategori:sekter.
andejons (diskussion) 4 januari 2020 kl. 15.27 (CET)
Det riskerar att bli ännu mer tyckande än beträffande kategori:fascism, som trots allt bygger på en ideologi. Det gör inte kategori:sekter. Deryni (diskussion) 4 januari 2020 kl. 18.16 (CET)
Nej, det är faktiskt bristen på tydlig ideologi som är problemet. Jag citerar vår artikel i ämnet, rubriken "Definition": "Det finns många olika uppfattningar i den historiska och samhällsvetenskapliga litteraturen om hur termen fascism ska definieras, vad som är fascism, och vad som inte är det." I kontrast finns ingen sådan rubrik i artiklarna om socialism, konservatism och liberalism, som istället redogör för just ideologiska grunder.
andejons (diskussion) 4 januari 2020 kl. 18.52 (CET)

För att exemplifiera hur olika man kan tolka begreppet "sekt" länkar jag här till en artikel i Aftonbladet, jan 2018. --Chandra Varena (diskussion) 4 januari 2020 kl. 18.26 (CET)

Värt att notera är att artikelförfattaren själv har en bestämd uppfattning om vad som konstituerar en sekt. Att stora frikyrkor som Pingstkyrkan och Ekumenia har kallats för sekter av en enskild handläggare på Migrationsverket får falla på kontot för bristande objektivitet hos en enskild tjänsteman. /Ascilto (diskussion) 4 januari 2020 kl. 19.47 (CET)
Ja, det är ett problem att allt och alla kallas sekter bara för att någon ogillar dem. Det är i grunden osakligt, men innebär inte att ordet sekt inte kan användas på ett sakligt sätt. Jag tycker inte någon okommenterat ska kallas för sekt, men när vi redogör för olika sektdefinitioner så måste vi kunna ge exempel. Vi får använda ordet restriktivt och motivera det när vi gör det. Däremot tycker jag vi fegar ur och gör ett sämre uppslagsverk om vi avstår från att använda ordet sekt bara för att det är en svår balansgång. Min lösning är (som alltid när det är känsligt och svårnavigerat) att vi höjer detaljnivån och alltid undviker svepande omdömen och slitna uttryck. Vi får helt enkelt beskriva varför någon viss organisation kallas för sekt och undvika att använda som källor artiklar som söker uppmärksamhet eller driver åsikter./Machatjkala (diskussion) 4 januari 2020 kl. 19.11 (CET)
Det är sant att allt kan kallas en sekt. Traktarianerna talade exempelvis om den tridentinska sekten i motsats till den anglikanska kyrkan, som var den sant katolska. Tostarpadius (diskussion) 4 januari 2020 kl. 19.17 (CET)
Exakt! Begreppet sekt innefattar ett ännu mer omfattande tyckande än fascism. Jag yttrade inte att fascism är en tydlig ideologi, även om Andejons tolkar det så. Jag skrev bara att det bygger på en ideologi. Det gör gu' bevars inte begreppet sekt. Deryni (diskussion) 4 januari 2020 kl. 19.57 (CET)
Ja, men det finns också vetenskapliga definitioner. Håller man sig till (någon av) dem kan det användas åtminstone i artikeltext. Jag förhåller mig neutral till huruvida det skall förekomma vid kategorisering. Tostarpadius (diskussion) 6 januari 2020 kl. 22.54 (CET)
Det är inte heller så enkelt som att vårt "sekt" motsvaras av cult på engelska. Dels finns det en betydande överlappning mellan begreppen, vilket framgår av enwp:s artiklar i ämnet, dels vill jag påstå att mycket av det som inte täcks av cult kan kallas "sekt" även på svenska. Men visst finns det fallgropar vid översättningar. Orden är inte helt ekvivalenta. Tostarpadius (diskussion) 6 januari 2020 kl. 23.02 (CET)
Kategorin är klart problematisk. Tostarpadius beskriver det väl ovan. I en betydelse är gnosticismen självklart en kristen sekt. I den idag vanligaste betydelsen "destruktiv religiös rörelse" inte.
Kan inte låta bli att påpeka att Asciltos antagande att den rätta tolkningen av lösryckta rader i religiösa poetiska verk - såsom psalmtexter - självklart är den bokstavliga, är okunnig och felaktig. Ang. frihet genom underkastelse är det nog vad själva ordet islam betyder? och det är bara den moderna, upplysningspräglade islamismen som fått för sig att bokstavstolka ... jag är rädd att en helt fri och självständig människa blir väldigt ensam. Det är nog ingen bra definition på frihet - inte om det är meningen att den ska leda till någon typ av självförverkligande eller lycka. Människan blir till i mötet med andra människor (Buber).
Detta påminner läskigt mycket om aktuell debatt mellan Joel Halldorf och div. politiska liberaler. Om Bybrunnen är till för att förbättra Wikipedia är jag off topic- men det är isåf Ascilto också, och jag retar mig alltför mycket på att det i Sverige är helt normalt att slänga ur sig snäsiga dissningar av allt som har med religion att göra och förvänta sig att de som tycker annorlunda ska hålla käft, för att klara av att göra just det ...
... kategorin, var det. Fortsätt med den diskussionen. Den är uppenbarligen välbehövlig. --Hjordmån (diskussion) 7 januari 2020 kl. 10.34 (CET)
Bäste Hjordmån, jag kan försäkra dig att jag är väldigt kunnig och erfaren inom texttolkning. Varifrån har du fått att jag skulle förutsätta att meningsmotståndare "ska hålla käft"? Jag ser fram emot att få ta del av beläggen för det. /Ascilto (diskussion) 7 januari 2020 kl. 12.32 (CET)
Min tolkning av diskussionen ovan är att religiös sekt som begrepp kan diskuteras i artiklarna, men att just kategorin är starkt ifrågasatt. Det verkar till och med kunna finnas konsensus om att den kan tas bort. Jag betonar dock att det påståendet inte är oemotsagt av alla som yttrat sig. 62 osv (diskussion) 7 januari 2020 kl. 12.48 (CET)
Jag tolkar diskussion som att de flesta menar att ordet sekt kan användas för att karakterisera grupper och organisationer, med hänvisning till relevanta källor ("X betecknar Y som en sekt eftersom..."). Men att vi i wp-gemenskapen inte ska ta på oss uppgiften att avgöra om det ÄR en sekt eller ej. Som jag ser det faller därmed grunden för att ha en kategori "Sekter". Jag föreslår därför att denna kategori tas bort, och har skrivit det förslaget även i Kategoridiskussion:Sekter. --Chandra Varena (diskussion) 18 januari 2020 kl. 05.49 (CET)
Jag tar upp denna diskussion i Wikipedia:Problematiska kategorier--Chandra Varena (diskussion) 20 januari 2020 kl. 14.31 (CET)

Nygamla norska kommuner[redigera | redigera wikitext]

Jag håller på att uppdatera artiklarna om norska kommuner. En del slås ihop och ganska många byter fylke.

I vissa fall har man på norska Wikipediorna valt att i samband med sammanläggningar av kommuner, skapa dubbla uppsättningar artiklar, när den "nya" kommunen ärvt en av de gamlas namn. En artikel för tiden före kommunreformen och en för tiden efter.

Se no:Lindesnes kommune (1964–2019) och no:Lindesnes som ett exempel och jag har hittills hittat ett till i Akershus/Viken fylke. Det finns anledning att tro att jag kommer hitta fler. Det är dock inte så i samtliga fall där kommuner slagits samman. I fallet Kristiansands kommun har jag bara hittat en artikel. Skillnaden där är kanske att det är två små kommuner som slås ihop med en stor. I fallet Lindesnes finns den "nya" centralorten inte i den "gamla" kommunen.

Vi kan här välja att ha två artiklar och vi kan välja att ha en artikel. Väljer vi en artikel tvingas vi kanske avvika från vad Wikidata säger om kommunen. Det kanske vi måste ändå. Är det rätt att ange att Lindesnes grundades 2020 tex? Vad föredrar vi? 62 osv (diskussion) 6 januari 2020 kl. 10.13 (CET)

Bra att du börjar att ordna upp de norska kommunerna, @Sextvåetc:. Jag undrar om vi inte kunde följa Wikidata. Det vore trevligt att ha samma mall som för Sverige. Vad sägs @Yger:, du som gjort ett stort jobb?
Om man tittar på fi:Salo ser man två grundarår, då kommunen (kunta) bildades på nytt efter sammanslagningen 2009. Sedan ser man när köpingen (kauppala) blev stad (kaupunki) och alla sammanslagningar. Tavastehus har också slagits ihop, fast där står det bara ett årtal. Jag kan nog hitta fler jämförelseobjekt för Finland. Per W (diskussion) 6 januari 2020 kl. 11.59 (CET)
@Per W: Jag håller på att lägga in WD-baserade mallar i Norge. Den är Geobox-baserad. 62 osv (diskussion) 6 januari 2020 kl. 12.03 (CET)
Ändringarna vid kommunreformen 1971 har vi för alla kommuner gjort före och efterartiklar, även när allt var oförändrat (som Huddinge kommun). Däremot för ändringarna vid kommunreformen 1952 har vi oftast inte gjort ny (när det gamla namnet behållits) utan beskrivit det som inkorporering, men då var det inte stor ändring av kommunbegreppet. Lite samma med församlingar. När nytt namn vid sammanläggningen nytt objekt annars inte.Yger (diskussion) 6 januari 2020 kl. 12.13 (CET)
Haken här är att Norrmännen redan har skapat nytt objekt och har två artiklar om ämnet. 62 osv (diskussion) 6 januari 2020 kl. 12.30 (CET)
Vi bör följa nowp här. Annars blir det oordning på Wikidata, om inte annat. Tostarpadius (diskussion) 6 januari 2020 kl. 13.31 (CET)
Einar Myre har tydligen gjort en del om kommunerna. Kontakta gärna honom! Per W (diskussion) 6 januari 2020 kl. 14.07 (CET)
Som Yger skriver så verkar det vara det rimliga sättet, samtidigt gäller det att följa Wikidata. Därför bör det vara bra att förstå tankarna hos norrmännen som har gjort det. Per W (diskussion) 6 januari 2020 kl. 14.10 (CET)
Bättre med Wikidata:User_talk:Einar_Myre. Per W (diskussion) 6 januari 2020 kl. 16.09 (CET)
Jag är inte så säker på att det handlar om så mycket "tankar" här alltid. Det verkar snarare vara så att vissa av dessa kommuner har marknadsfört sig hårt som "Nya X kommun", och sådant sväljs ibland med hull och hår av de som redigerar. Jag har sett något exempel på där artiklar skapats under namnet Nya X kommune, för att sedan justeras.
Och @Einar Myre:! 62 osv (diskussion) 6 januari 2020 kl. 16.13 (CET)

Jag har ännu inte lärt mig ordenntligt de nya fykesnamnen eller kommunanen i trakten där jag bor. Jag noterar att Øygarden kommune är en annan av den sin har fått norska wikipediaartiklar både för den gamla och den nya kommunen, medan Voss kommune harbehållit sin efter inkorporeringen av Grnvin kommune. Detta är naturligt, då gamla Øygarden nu blir en mindre och perifer del av den nya kommunen, medan Voss behåller sin centralort Vangen efter sammanslagningen med det helt obetydliga Granvin.

Norska kommunsammanslagningar är svåra att genomföra. Ett stort hinder är att småkommuner kan mista inflytande över skatteintäkter, som kär mycket ojämnt fördelade kommunerna emellan. Roufu (diskussion) 6 januari 2020 kl. 19.21 (CET)

Det stemmer at jeg har oppdatert en del på Wikidata i forbindelse med kommunesammenslåingen, men jeg har ikke vært involvert i arbeidet på nowp, så jeg kan ikke svare på hvilke valg som er gjort der når det gjelder om en kommune skal få en ny artikkel eller ikke. Så vidt jeg vet er det, av de sammenslåtte kommunene som har beholdt et eksisterende navn, kun Asker, Lindesnes, Ullensvang og Øygarden som har fått nye artikler, mens en ny artikkel om nye Tønsberg tidligere har blitt slettet. Jeg ser for øvrig at det er en diskusjon på Tinget som blant annet går inn på dette spørsmålet. Einar Myre (diskussion) 6 januari 2020 kl. 18.14 (CET)
Med tanke på Tönsbergs radering kanske vi då ska vänta litet och se hur det utvecklar sig. 62 osv (diskussion) 6 januari 2020 kl. 19.46 (CET)

Sammanslagning av fylken[redigera | redigera wikitext]

Det är även ett antal fylken som slagits samman den 1 januari 2020. Antalet har minskat från 18 till 11. Det innebär att vi har ett stort antal artiklar om norsk geografi som måste uppdateras vad gäller fylket. Hur löser vi det så smidigt som möjligt? Thoasp (diskussion) 6 januari 2020 kl. 11.51 (CET)

Där borde vi ha svenskt genitiv på ortnamnet: Nordlands fylke.Per W (diskussion) 6 januari 2020 kl. 11.59 (CET)
Trots att "fylke" här låter norskt, till skillnad från "kommun"? 62 osv (diskussion) 6 januari 2020 kl. 12.03 (CET)
Fylke räknas som inlånat till svenskan. Per W (diskussion) 6 januari 2020 kl. 14.06 (CET) Se SAOL: Fylke --Per W (diskussion) 7 januari 2020 kl. 10.00 (CET)
Inte alla nya fylken har egna artiklar ännu. 62 osv (diskussion) 6 januari 2020 kl. 12.03 (CET)
Här har jag tidigare föreslagit försvenskning, men det har stött på patrull. Tostarpadius (diskussion) 7 januari 2020 kl. 08.22 (CET)
Kan vi koncentrera mig på Thoasps fråga istället för att återupprepa den tråd som finns längre upp på den här sidan. 62 osv (diskussion) 7 januari 2020 kl. 10.12 (CET)
Var? Det enda jag sett är en tråd om kommunnamn, här handlar det om fylkesnamn. Tostarpadius (diskussion) 7 januari 2020 kl. 11.45 (CET)
@Tostarpadius: Tråden ovan handlar om användande av genitiv-s. Låt den här tråden handla om innehållet i artiklarna, istället för artikelrubrikerna i en handfull av dessa. 62 osv (diskussion) 7 januari 2020 kl. 12.08 (CET)
Låt gå för det! Tostarpadius (diskussion) 7 januari 2020 kl. 12.13 (CET)

Anakronismer[redigera | redigera wikitext]

Ser när jag letar länkar till Vest-Agder fylke att våra artiklar tenderar att länka detta uppslag för händelser före 1919, trots att fylket tekniskt sett inte fanns före detta datum. no:Lister og Mandals amt är det som egentligen avses. Vest-Agder och Lister og Mandal används synonymt i flera källor. 62 osv (diskussion) 8 januari 2020 kl. 15.36 (CET)

Det är ett problem när själva källorna är anakronistiska (skriver"Oslo" om "Kristiania" till exempel). Ett annat problem är att många användare följer principen att inte länka till omdirigeringar. Det gör att även om vi får separata artiklar om de gamla amten kommer länkarna att peka fel i många fall, trots att det står rätt i själva texten. Tostarpadius (diskussion) 11 januari 2020 kl. 08.54 (CET)

Personer från[redigera | redigera wikitext]

Ser också när jag länkar om kategorierna om "Personer från" att de regler som vi har för svenska dylika kategorier, tenderar att inte gälla i Norge. (Jag vet inte om jag öht sett det gälla utanför Sverige iofs.) Det är födelseorten som kategoriseras, oavsett var personen varit verksam och levt sitt liv. 62 osv (diskussion) 8 januari 2020 kl. 15.36 (CET)

Det där har varit upp till diskussion. Jag ändrade Peter Dalle till Personer från Täby, då han är uppväxt och började med teater där. Det ansågs som fel utan han fick ha Personer verksamma i Täby som kategori. Se Diskussion:Peter_Dalle. Tydligen kopplas kategorierna ihop med andra språkversioners. Per W (diskussion) 8 januari 2020 kl. 17.23 (CET)

Slumpartikel, utan botskapade artiklar[redigera | redigera wikitext]

Funktionen ligger nere minst sen i förmiddags. --Hjordmån (diskussion) 8 januari 2020 kl. 17.35 (CET)

Även periodvis igår. Dubbeltänk (diskussion) 8 januari 2020 kl. 17.41 (CET)
@Ainali, C-M, Lokal Profil, Prolineserver: See this.
--Larske (diskussion) 8 januari 2020 kl. 19.03 (CET)
Funktionen fungerar nu igen./AleWi (diskussion) 14 januari 2020 kl. 09.02 (CET)

Flera underkategorier[redigera | redigera wikitext]

Är det fel att använda flera underkategorier till någon grundkategori när man kategoriserar artiklar? Kan det vars befogat i vissa fall? --37KZ (diskussion) 8 januari 2020 kl. 20.36 (CET)

Har du läst WP:Överkategorisering? /Sigvid (diskussion) 8 januari 2020 kl. 20.56 (CET)
Låter som en vettig riktlinje att inte kategorisera artiklar på det sättet. --37KZ (diskussion) 8 januari 2020 kl. 21.16 (CET)
En bra utgångspunkt, men det finns förstås överordnade kategorier som fungerar som paraplyer. Ett typiskt exempel: Kategorin Stjärnkataloger används för att kategorisera stjärnor och har bland annat ett historiskt intresse, vid sidan av sorteringsbehovet. En stjärna kan finnas i många olika stjärnkataloger. I så fall kategoriseras den i de kategorier av stjärnkataloger som SvWp har upprättat. I nuläget är den fem kataloger som bildar underkategorier. Det borde kanske vara några till, men det är också en fråga om ork och att dra en gräns någonstans. Jag skulle själv inte ha något emot att Hipparchos-katalogen och Variabelnamnen kategoriserades. Emellertid, kategorierna är för närvarande Bayerobjekt, Flamsteedobjekt, HR-objekt, HD-objekt och Glieseobjekt. Stjärnan Cursa, eller Beta Eridani, finns i alla fem underkatalogerna, och det är inget fel med det. Men i det stora hela - ett varningens finger för alltför energisk kategorisering. Deryni (diskussion) 8 januari 2020 kl. 23.46 (CET)
Det är normalt fel att lägga en artikel både i en huvudkategori och dess underkategorier. När det inte är det beror det normalt på att någon underkategori saknas (se exempelvis Arne Magnusson ("Ledamöter i Sveriges enkammarriksdag för Centerpartiet" hade behövts). Att lägga in en artikel i två eller flera underkategorier till samma huvudkategori är aldrig fel, om personen eller vad det nu handlar om hör hemma i dem det gäller. Tostarpadius (diskussion) 13 januari 2020 kl. 13.19 (CET)

Projekt Wikipedias användning av Wikidata - januari[redigera | redigera wikitext]

Alla artiklar på Wikipedia har nu ett motsvarande Wikidataobjekt, dock är väldigt, väldigt många av dessa utan ifylld Instans, vilket innebär begränsat värde. Alla nya artiklar får, sedan flera månader tillbaks, mer kompletta WD-dataposter. Artiklar/objekt om personer har bra data och där har vi också mallen {{faktamall biografi WD}} som används och fungerar väl för allt fler artiklar. Mest bristande för dessa är avsaknad av Etikett på svenska i Wikidata för saker relaterade till personen (vilket nu är mitt fokus fixa, när jag ser sådant).

För andra ämnen har Wikidata posterna ofta OK bassubstans när de handlar om precisa ämnen som de som har koordinater. För andra ämnen har Wikidata posterna begränsat värde och kan ibland inte ens klara av ge bra iw-kopplingar (har strukturerats olika i olika versioner).

Antalet bidragsgivare som kollar WD posten är de redigerar WP artiklar har ökat en aning, och inga direkta missnöjen har förmärkts (och att inte bry sig om denna koppling är fortsatt helt OK). Sextvåetc (mfl) har fortsatt med att WDfiera artiklar om norska kommuner och fylken. Jag har sedan själv gått igenom sortimenten kontrakt och pastorat i svenska kyrkan för att se till att samtliga artiklar inom de ämnena har bra Wikdataposter (och då med fördel kan använda fakta WD mall)Yger (diskussion)

Inte riktigt alla, men nästan. Wikidataobjekt saknas för en personartikel och 28 övriga artiklar, se avstämningsfrågorna på projektsidan. Några är relativt nya medan andra är gamla artiklar, som den 15 år gamla artikeln Nykonservatism eller den 10 år gamla Sladd (trafik). Den sistnämnda har en gammal typ av interwikilänk till eswp som i sin tur är kopplad till drifting (Q677423) som är en avsiktlig körteknik (Q64504099) medan den svenska artikeln även tar upp sladd av det mer oplanerade slaget.
Flera av de svwp-artiklar som saknar Wikidatakoppling är tidigare omdirigeringssidor som nu har "öppnat eget" och därför behöver kopplas till ett Wikidata. Exempel på detta är Fjädervikt och Örn (heraldik) .
--Larske (diskussion) 9 januari 2020 kl. 10.44 (CET)
Med risk för att det låter som att jag klagar: Att alla artiklar har Wikidata-objekt är tyvärr inte mycket att hurra för. Det finns botar som GZWDer (flood) som har skapat mängder av Wikidata-objekt av mycket låg kvalitet bara för att inga Wikipedia-artiklar ska vara oanslutna. Objekten kan vara tomma förutom en sitelink och en etikett. Eftersom objekten helt saknar uttalanden, beskrivning och sitelinks till mer än en språkversion skapas enkelt dubbletter, och eftersom artiklarna trots allt är anslutna till Wikidata dyker de inte upp på Special:UnconnectedPages. Det skulle därför vara intressant att se en lista över Wikidata-objekt som enbart har sitelink till svwiki och saknar beskrivning på svenska. Nirmos (diskussion) 9 januari 2020 kl. 11.26 (CET)
@Nirmos: Håller helt med om att ett helt tomt objekt till och med kan vara sämre än inget objekt alls. Att se till att vi inte låter nyskapade artiklar vara okopplade någon längre tid är ett bra sätt att undvika att diverse robotar skapar den typen av problematiska/tomma objekt som du nämner.
projektsidan finns i rutan Avstämningslistor även några frågor för att lista helt tomma* objekt som är anslutna till svwp-artiklar som en hjälp för den som vill hjälpa till att fylla dessa med grundläggande egenskaper som instans av (P31) eller underklass till (P279) och gärna mer. Beskrivning är också bra, helst även på engelska som gör det lättare för icke-svensktalande att förstå vad objektet avser och därmed undvika att av misstag koppla objektet till en artikel som avser något helt annat som bara råkar ha samma/liknande namn.
Just nu finns det 1 265 sådana "tomma objekt" som är kopplade till svwp-artiklar som är skapade under de senaste 360 dagarna, därav 47 under de senaste 90 dagarna, men glädjande nog endast 2 artiklar, Lokstallet i Krylbo och Michael Thomas Bass, som är skapade under de senaste 30 dagarna, vilket jag tror är ett resultat av projektet.
*helt tomma = har inga uttalanden.
--Larske (diskussion) 9 januari 2020 kl. 13.43 (CET)
När jag avverkade de 1000 WP artiklar som saknade WD koppling (resten var redan "dumkopplade") så visade det sig att i 1/3 av fallen var det något fel antingen i WP artikeln eller WD objekten, så att följa upp och WD koppla är också en del av kvalitetsarbetet på Wikipedia. Och när jag kopplar skapar jag alltid substans i WD objektet (och följer också upp andra som skapat nytt gjort så) Och tack Larske, du är en klippa - jag hade glömt detta med omdirigeringar och att det blir fall där en inlagd iw-koppling till svwp i WD plockas bort. Jag fixar dessa du fått fram (och de två okopplade nya är skapade vid lunch idag, jag fixar koppling morgon och kväll, så ännu ej gjorda)Yger (diskussion) 9 januari 2020 kl. 14.50 (CET)
Robotar som GZWDers har instruktionen att vänta en tid innan WD-objekten skapas. Detta för att ge utrymme för grundläggande kvalitetskontroll hos klienterna. Det är inte meningen att det ska skapas objekt som sedan raderas för att WP-artikeln som den var kopplad till är borta, och ingen längre vet vad objektet var avsett för. 62 osv (diskussion) 9 januari 2020 kl. 17.16 (CET)
Yger, Larske, Sextvåetc: För kännedom: NirmosBot2 trålar nu igenom alla artiklar på svenskspråkiga Wikipedia och kollar om den aktuella artikeln är ansluten till Wikidata. Om den är det och saknar uttalanden på Wikidata lägger den till sidan på Wikipedia:Wikidata/Inga uttalanden. De väsentliga skillnaderna här jämfört mot externa verktyg som petscan.wmflabs.org eller query.wikidata.org är att det inte kan bli för tungt eller ta för lång tid. Jag är mer intresserad av att få alla resultat än att få resultat snabbt. Den här körningen kommer ta flera veckor, men jag tycker det är väl värt att hitta och exponera alla tomma objekt med sitelink till svwiki. Nirmos (diskussion) 13 januari 2020 kl. 04.06 (CET)
Det är möjligt det blir väldigt många, det kan vara frågan om flera 100000 eller till och med miljoner du hittar. Och det är då en helt ohanterlig lista.Yger (diskussion) 13 januari 2020 kl. 05.29 (CET)
@Yger: Riktigt så illa är det nog inte. För att få en uppskattning av antalet svwp-artiklar som är kopplade till Wikidataobjekt utan "claims" har jag studerat ett slumpmässigt urval på 20 000 artiklar. Bland dem fanns det 167 artiklar som helt saknade claims. Om slumpfunktionen gör skäl för namnet kan vi alltså förvänta oss att omkring 0,8 procent av alla 3 739 461 artiklar, eller någonstans runt 31 000 artiklar, kommer att finnas på den lista som NirmosBot2 nu håller på att skapa. Men även det är en "stor elefant".
--Larske (diskussion) 13 januari 2020 kl. 20.50 (CET)
Lagt sidan i min bevakning! Alltid lättare följa en sådan lista än att använda Petscan och liknande, för mig åtminstone! Vi tar dem en i taget. Just idag var det fullt i brevlådan och telefonköerna är långa, så det blir nog inte så mycket gjort här idag. 62 osv (diskussion) 13 januari 2020 kl. 14.09 (CET)
Yger: Jättebra att du fixar, men
  1. Jag har ingen aning om hur Wikidata fungerar, men om Lilla Gubben (Q18449745) är en instans av häst, så kan inte 1881 (cigarrmärke) (Q10397141) vara en instans av cigarr. Ett av objekten måste då vara fel.
  2. En stor del av vitsen med att NirmosBot2 även anger artikel-id på Wikipedia:Wikidata/Inga uttalanden och att tabellen är sorterbar är att man kan sortera på artikel-id och fixa de äldsta sidorna först.
Tack! Nirmos (diskussion) 14 januari 2020 kl. 00.33 (CET)
@Nirmos, Yger: Jag tror att det var fel att 1881 (Q10397141) sattes till instans av (P31) cigarr (Q1576). Jämför Camel (Q878241) som inte är instans av (P31) cigarett (Q1578) utan instans av (P31) cigarettmärke (Q19509097). Eftersom det ännu inte finns något WD-objekt för "cigarrmärke" får man istället sätta att 1881 (Q10397141) är instans av (P31) varumärke (Q167270) (som är en ett snäpp mer generisk klass). Jag ändrade så.
När någon tar sig i kragen och skapar ett objekt för "cigarrmärke" kan man ändra så att 1881 (Q10397141) blir instans av (P31) av detta nya objekt, som i sin tur bör vara underklass till (P279) varumärke (Q167270) på samma sätt som cigarettmärke (Q19509097) är det.
--Larske (diskussion) 14 januari 2020 kl. 01.51 (CET)
Tillägg: Länk till fråga som ger en lista över alla (just nu 74) WD-objekt (med tillhörande svwp-artikel där det finns) som är instans av (P31) cigarettmärke (Q19509097). Här finns (minst) två objekt som antagligen borde slås ihop, nämligen Caines (Q10439394) och Caines (Q47472677).
--Larske (diskussion) 14 januari 2020 kl. 02.06 (CET)
Det finns också 11 WD-objekt som felaktigt var en instans av (P31) cigarett (Q1578) när det skulle vara en instans av (P31) cigarettmärke (Q19509097). Felen åtgärdade.
--Larske (diskussion) 14 januari 2020 kl. 11.42 (CET
Livet kan vara svårt ibland, och även Wikidata fnul har sina knepiga stunder. Detta var djupsinnigt för mig (skillnaden cigrett-cigarettmärke) men jag tar in och lär mig av det ni skriver och gjort. (och har verkligen denna detalj på Bybrunen att göra?)Yger (diskussion) 14 januari 2020 kl. 11.59 (CET)
Hela tråden kan nog med fördel flyttas till projektdiskussionssidan. Det räcker med en kort blänkare med länk här på Bybrunnen. --Larske (diskussion) 14 januari 2020 kl. 12.06 (CET)

Tyvärr är dubbletter och trippletter fortfarande vanliga. Jag slog häromdagen ihop tre objekt. Det fanns bara en artikel om personen ifråga, Anders Nordström. Tostarpadius (diskussion) 11 januari 2020 kl. 09.57 (CET)

Övernattningsstugor och vindskydd[redigera | redigera wikitext]

Hej. Det finna i OpenStreetMap ett hundratal övernattningsstugor och ett tusental vindskydd som jag skulle vilja beskriva och lägga upp en bild på. Passar det in här på wikipedia?--So9q (diskussion) 10 januari 2020 kl. 11.20 (CET)

en artikel om enstaka vindskydd är inte relevant. Men ofta ligger dessa i ett naturreservat och/eller utmed en vandringsled och där kan det vara rimligt med en eller annan bild av övernattningstuga/vindskydd (se tex Paradisets naturreservat).Yger (diskussion) 10 januari 2020 kl. 12.26 (CET)
Och bilderna borde vara välkomna till Wikimedia Commons.--LittleGun (diskussion) 10 januari 2020 kl. 12.31 (CET)
Ja! Jag har lagt in bilder på övernatnigsstugor och vindskydd i flera artiklar och beklagat mig över att utbudet på bilder är bristfälligt. I en del artiklar vill man ha ett representativt urval (eller en enskild "typisk" en), i en del vill man ha en från ett visst land eller från en viss rutt. Ibland är det just något speciellt man vill att skall synas (såsom utetoaletten i bakgrunden på en bild jag använt, en rad skidor på en annan) eller så vill man ha en viss väderlek eller årstid, eller närbild eller kontext. Och så vill man ha variation. För en:Wikivoyage:Hiking in the Nordic countries#Sleep var jag mer eller mindre tvungen att ta vad jag hittade för en del av bilderna. Och t.o.m. för en:Wikipedia:Wilderness hut hade jag svårt att hitta en uppsättning bilder jag var nöjd med. För Wikivoyage är dessutom de flesta längre vandringsrutter och de flesta nationalparker relevanta för (rätt långa) egna artiklar och där är övernattningen relevant på ett helt annat sätt än på Wikipedia. För att inte tala om bristen på interiörbilder. Det är märkligt vilket stort urval som behövs för att man skall hitta en lämplig bild för varje situation. Du kanske också skulle vilja ta en titt på en:voy:Kungsleden (mycket bristfällig) och en:voy:Nordkalottleden (i behov av fler ögon och en del kompletteringar). --LPfi (diskussion) 10 januari 2020 kl. 14.14 (CET)
@So9q: Vid närmare eftertanke tror jag att många övernattningsstugor också förtjänar riktiga artiklar: konsul Perssons stuga vid Sulitjelma, UKK:s stuga i Finska armen, f.d. skogsbrandsövervakningsstugan på Valtavaara, stugan i Keminmaa använd av Jägarrörelsen, Pältsastugan som var en bas för Norska motståndsrörelsen ... Också utan dessa speciella roller kan en övernattningsstuga ha haft en viktig betydelse, i synnerhet om den är gammal eller ligger vid en viktig led. Det gäller förstås att ha bra källor som också belyser stugans roll, inte bara dess läge och beskaffenhet. --LPfi (diskussion) 11 januari 2020 kl. 10.47 (CET)
Okej, då förstår jag hur ni ser på detta, från ett Openstreetmap perspektiv skulle det vara skönt om det fanns ett wikidata objekt med bild och koordinat för varenda stuga. Tyvärr är jag beroende av att det antingen finns en artikel i nått av WMF projekten eller att det finns ett strukturellt behov säg för att stugan sköts av en förening tex STF som har alla stugor som barnobjekt. Detta betyder att för mitt syfte att skapa en sammanhängande karta där man kan länka till bild, m.m. då är det endast bild på commons jag kan vara säker på at ha. I vandringsgrupper på FB har det uppstått en 4000 manna grupp som samlar foton och detaljer om vartenda vindskydd och stuga i landet. Tyvärr utan användning av fria licenser eller delande utanför den privata gruppen. Jag har därför startat en ny grupp med syftet att samla öppen data i en öppen grupp. Sammantaget kan man säga att våra många kommuner och länsting inte än skapad nån samlad tjänst där data om dessa objekt och leder finns tillgängliga. Många av vindskyddan är svårhittade på internet eftersom namnen på dem inte är skrivna varken på byggnaden eller på kartor. Jag ska försöka kontakta SKL och höra om inte dem kan dra igång nått öppet data projekt med alla på området så vi kan få bättre underlag och överblick över detaljer som ägare, läge, bild, vedtillgänglighet, soptunnor och skötsel av dessa byggnader.--So9q (diskussion) 11 januari 2020 kl. 11.21 (CET)
@So9q: Du borde kunna skapa Wikidata-objekt för varje stuga. Vi har objekt för varje liten biblioteksfilial, utan att det finns särskilt många artiklar. Lägg in bilder, koordinater och vilka/en leder de betjänar, mm så är det nog inte så stor risk att de raderas. 62 osv (diskussion) 11 januari 2020 kl. 11.30 (CET)
Relevanskraven för ett wikidata-objekt är mycket lägre än för en wikipedia-artikel. Exempelvis har nästan alla fyrar i Sverige ett Wikidataobjekt, men bara en handfull av dem har någon artikel. Jag ser inga problem med att skapa Wikidata-objekt för enskilda byggnader med koordinater, bild, användning, ägare osv. /ℇsquilo 13 januari 2020 kl. 15.54 (CET)

@So9q: Vilka datamängder funderar du på jag har den här Googlekarta Vindskyddskartan Sverige som är bra - Salgo60 (diskussion) 12 januari 2020 kl. 03.20 (CET)

"Multietnisk" som huvudkarakteristik av ett land[redigera | redigera wikitext]

Det pågår en diskussion angående Afghanistan om huvuvida ordet "multietnisk" bör finnas med i den första meningen som karakteriserar och identifierar ett land. Jag menar att relevant information om befolkningens etniska sammansättning självklart ska finnas i artiklen, och gärna också i ingressen, men att ordet "multietnisk" inte är rätta sättet att beskriva detta. jag menar också att det inte finns någon anledning att betona just den etniska aspekten i första meningen om landet, när det finns så mycket annan info som är lika viktig (A är ett bergigt land, A är ett fattigt land, A är ett kustlöst land etc). Eftersom Användare:1Kwords nu vill inleda ingressen om även andra länder på motsvarande sätt vill jag lyfta detta som principfråga till Bybrunnen. Se Pakistan. --Chandra Varena (diskussion) 11 januari 2020 kl. 13.35 (CET)

Jag vet inte riktigt hur man ska tolka ett sådant begrepp. De finns ju klassiska exempel som Sovjetunionen, som hade femton delrepubliker, var och en benämnd efter sin sin dominerande etnicitet (plus ytterligare en mängd "autonoma" områden etc). Även dagens Ryssland har väl sådana områden. Österrike-Ungern kallades ju "Vielvölkerstaat", vilket också borde kunna översättas som "multietniskt". USA betonar kanske inte detta, men eftersom större delen av befolkningen är invandrarättlingar, så finns knappast några "etniska amerikanare", utom indianer då. Motsatsen skulle då vara "nationalstater", som huvudsakligen består av ett folk med gemensam historia, språk etc. Men sådant här tenderar att bli "känsligt" på något sätt så man kanske inte ska betona sådant redan i ingressen. Med den stora migration som råder är väl de flesta länder (utom kanske Nordkorea) "multietniska" i något avseende. Så med tiden blir det en mindre intressant information att betona tidigt. --Andhanq (diskussion) 11 januari 2020 kl. 14.02 (CET)
Jag har liknande syn på Andhanq. Jag tycker också vi måste vara känsliga när ett till synes objektivt korret beteckning blir värderande med tiden (tänk-idiot-förståndshandikappad etc). Och när ett begrepp, som här, börjar få en överton av god-dålig, vänster-höger, för-emot invandring, bör vi inte använda den, i alla fall inte i ingressen.Yger (diskussion) 11 januari 2020 kl. 14.32 (CET)
Multietnisk ska inte förekomma i första meningen. Inte ens för Singapore, med 4 officiella språk. Möjligen kan multietnisk få vara med i första meningen - om landet officiellt har med "multietnisk" i sin officiella beskrivning (jag vet inget som har det). I avsnitten om Befolkning, kan man möjligen ha med multietnisk. I övrigt är det nog en svag informationsbärare, som bör undvikas. Instämmer i ovan. Janwikifoto (diskussion) 11 januari 2020 kl. 22.28 (CET)
Jag antar att bruket av "multietniskt" har till syfte att särskilja en egenskap i ett land från andra, som inte är "multietniska". För att det ska vara meingsfullt och informationsbärande måste man göra det sannolikt att den egenskapens skillnad mellan olika länder är tydlig och betydelsefull. Annars blir "mulitietnisk" bara ett ord utan särskiljande mening. Om man trots allt kommer fram till att det finns en relevant egenskapsskillnad mellan "multietniska" respektive "icke multietniska" länder bör man dessutom använda dessa begrepp på ett konsekvent sätt. Det kräver en definition. Är smältdegeln USA "multietniskt"? Storbritannien med alla sina invånare med rötter i de f d kolonierna? Tyskland? Sydafrika? Sverige? Norge? Vem definierar, och var går gränsen? Så, nej - om inte ordet kan användas på något annat sätt än som en innehållslös etikett, så hör det inte hemma i beskrivningen av landet. Däremot kan det självklart vara väl motiverat att beskriva vilka olika grupper/kulturer/traditioner (det som i dagligt tal brukar sammanfattas som etniska grupper) som bor och verkar i ett land. Janders (diskussion) 11 januari 2020 kl. 23.24 (CET)
Jag tycker, baserat på min förståelse av Afghanistan, att det är rimligt att beskriva det som sådant i kontrast mot samtliga uppräknade länder, som alla är dominerade av en stark majoritetsbefolkning (om än tämligen nyskapad i fallet USA, där befolkningen oavsett hudfärg ändå är i regel amerikaner snarare än något specifikt annat folkslag) på ett sätt som skapar förståelsen av landet på ett sätt som inte sker i Afghanistan. Användaren som har velat lägga in det i beskrivningen har också haft en rimlig källa till detta, vilket är vad vi brukar ha som rimligt krav på att någon har gjort definitionen – att Encyclopædia Britannica inleder på ett visst sätt betyder absolut inte att vi måste göra det, men jag tycker att det är ett rimligt argument för att det skulle gå att göra.
Inget av detta betyder dock att det nödvändigtvis behöver vara den bästa placeringen av informationen givet att vi har arbetat fram egna normer för hur en landsartikel inleds, så jag skulle gärna höra 1Kwords förklara varför just det här är så centralt att det skall in i första meningen. /Julle (disk.) 12 januari 2020 kl. 08.41 (CET)
Julle EB är en tung källa och använder uttrycket i första meningen. Som allmän princip är jag mycket för att artiklar ska representera källor väl. Har vi egna normer för hur landsartiklar utformade? Jag efterfrågade riktlinjer i Afganistan-diskusisonen, finns de normerna nerskrivna någonstans, Julle? TusenOrd (diskussion) 12 januari 2020 kl. 09.02 (CET)
Gjorde precis en slagning på "Afghanistan multi-ethnic" och fick ca 41 tusen sökträffar för övrigt. TusenOrd (diskussion) 12 januari 2020 kl. 09.07 (CET)
Jag skulle vilja koppla till en allmänspråkig formulering av informationsteorin: Ju vanligare ett meddelande är desto mindre information finns det i meddelandet.
Om sänker tröskeln för multietnisk, så blir många länder multietniska och då försvinner vitsen av att använda ordet. Vilka länder av de diskuterade klassificeras som "multi-ethnic" av EB? Per W (diskussion) 12 januari 2020 kl. 09.53 (CET)
Jag gjorde en hastig koll av ett antal landartiklar i svwp. De inleds alla på motsvarande sätt: "X (ibland specificering av namnet) är ett land (eller stat eller monarki eller republik) i (världsdel). I fortsättningen av ingressen specificeras geografiska förhållanden, folkmängd och annat, vilket kan inkludera information om vilka folkgrupper som finns i landet. Om sådan information finns så är ordet "multietnisk" överflödigt. Om man saknar relevant info om landets olika folkgrupper så bör man, menar jag, lägga till konkret information i stället för en sammanfattande etikett som kan tolkas på många olika sätt.--Chandra Varena (diskussion) 12 januari 2020 kl. 10.07 (CET)
Om vi "rullar tillbaka" ett par hundra år, så är multietnisk mer informationsbärande än det är idag efter alla migrationsvågor. Det gör det relevant att tala om "Österrike-Ungern" som multietnisk, som en stat bland många monoetniska i Europa. I Central-Asien är det nog sällan ett särskilt informationsbärande uttryck, då flertalet länder där varit multietniska, och varit det åtminstone sedan de första Indoeuropeerna började röra på sig . 62 osv (diskussion) 12 januari 2020 kl. 10.12 (CET)
Encyclopædia Britannica är inte en dålig källa, men att det finns någonting beskrivet i en källa betyder inte att just den källan – bland andra bra källor – måste vara mallen för hur vi inleder vår artikel. Det måste nog tydligt argumenteras för, varför det är så central information att det hör hemma där. /Julle (disk.) 13 januari 2020 kl. 01.31 (CET)
Jag kan se poängen att tala om Afganistan som multietniskt, men frågan är om det passar i ingressen och om det bör nämnas utan förtydligande. Egentligen är ju det kännetecknande för multietnisk i det här fallet handlar ju om bristen på nationell identitet och sammanhållning än på blandningen av etnicititet. USA har nämnts som exempel på ett mutietniskt land, men här finns ju en nationell identitet som helt bygger på det, och en stark sådan, de flesta amerikaner definierar sig ju ganska starkt som "amerikaner" och Ryssland är ju lite annorlunda, men här finns en stor rysk och "ryssifierad" (ganska många har en ganska blandad etnisk bakgrund från sovjettiden) befolkning som utgör majoriteten och det finns en stark nationell identitet kopplad till en blandning mellan Kejsardömet Ryssland och Sovjetunionen. Men om det är avsaknad av nationell identitet som är det kännetecknande är det kanske snarare det som bör framhållas snarare än att landet rymmer många etniciteter.FBQ (diskussion) 13 januari 2020 kl. 22.28 (CET)
Med hänvisning till diskussionen ovan har jag tagit bort "multietnisk" i ingresserna till Afghanistan och Pakistan --Chandra Varena (diskussion) 18 januari 2020 kl. 05.53 (CET)

Klimatpåverkan, artikelstruktur[redigera | redigera wikitext]

@Anhn: I flera artiklar om kraftverk (till exempel Solsidan (kraftverk), Ringhals kärnkraftverk, Blakliden Fäbodbergets vindkraftpark och Lillgrunds vindkraftpark), finns ett avsnitt om klimatpåverkan. Stora delar av avsnittet handlar inte om det specifika kraftverket, utan ställer olika energislag mot varandra. Bör inte detta behandlas i energislagens egna artiklar, till exempel i artiklar som Vindkraft, Oljekraftverk och Kärnkraft? Att ställa till exempel ett specifikt kärnkraftsverks miljöpåverkan, mot kärnkraft i allmänhet ser jag som okej. Voyager85 (diskussion) 12 januari 2020 kl. 15.03 (CET)

@Voyager: Du verkar ha rätt. Jag har bara kollat snabbt på Ringhals och Solsidan och ser en del som är mera allmänt. Eftersom det är bra skrivet och med källor så borde det flyttas. Det gäller hälften av Solsidan_(kraftverk)#Produktion,_jämförelser och från Klimatpåverkan till slutet av brödtexten. Av Ringhals_kärnkraftverk#Miljöpåverkan är hälften i varje stycke allmänt för kärnkraften. Strukturera gärna om! --Per W (diskussion) 12 januari 2020 kl. 15.47 (Signatur tillagd i efterhand.)
Borde inte "klimatpåverkan" ersättas med det mer allmängiltiga "miljöpåverkan"? Priset för att minska koldioxidutsläpp med bibehållen energiproduktion är ju ofta att man förbrukar sällsynta metaller istället. Artikel i Popular Mecanics [1]. En del av dessa är också konflikt mineraler [2] 217.214.152.7 14 januari 2020 kl. 00.02 (CET)
Om det ska heta "klimatpåverkan" eller "miljöpåverkan" får diskuteras i egen tråd. Voyager85 (diskussion) 14 januari 2020 kl. 00.17 (CET)

Relevans[redigera | redigera wikitext]

Ett sista försök att respons i frågan, det gäller att hitta en rubrik som få ger uppmärksamhet.

Är det relevant att skriva om till exempel Solceller, Vindkraftens, Kärnkraftens, Fossilgasens, Oljans och Kolkraftens totala miljöpåverkan i förhållande till varandra i en artikel om en specifikt kraftverk. Hör inte det hemma i energislagens egna artiklar, till exempel i artiklar som Vindkraft, Oljekraftverk och Kärnkraft? Har vi någon riktlinje man kan tillämpa?Voyager85 (diskussion) 19 januari 2020 kl. 00.37 (CET)
Det kan vara relevant att jämföra den enskilda anläggningen med andra anläggningar av samma typ, eller möjligen om det någon gång stått ett val mellan två anläggningar och miljöpåverkan då anfördes som ett argument. Men generellt skulle jag säga att det inte är relevant.
andejons (diskussion) 19 januari 2020 kl. 08.42 (CET)
På tyckande nivå kan jag hålla med, med behöver det vara en tvingande regel? Jag tror det kan finnas fall där det är motiverat och i andra att det kan ses som "tycke och smak" där skribenten kan ges frihet.Yger (diskussion) 19 januari 2020 kl. 08.50 (CET)
Jag har tänkt se över detta men har inte hunnit, men jag har inte heller sett den nuvarande utformningen som problematisk. Artiklarna handlar om elproduktion och i dagsläget är det i högsta grad så att el i nordeuropa produceras med vind ELLER vatten ELLER kärnkraft ELLER kol, samt på viss frammarsch med solceller, och det är en realitet att t.ex. nedstängd kärnkraft i Sverige ersätts med vindkraft, medan nedstängd kärnkraft i Tyskland i inte så ringa mån ersätts med gas och kol. Miljöprestanda för olika anläggningar av samma typ är synnerligen snarlika medan t.ex. skillnaderna mellan vind/kärn jämfört kol är dramatisk (en faktor 100). För en läsare som vill ha den mer övergripande informationen menar jag jämförelse mellan olika kraftslag är mer informativ än jämförelse mellan olika kraftverk. Som sagt jag har tänkt försöka se över det, men har nog tänkt att ha en fyllig jämförelse i energislagens egen artikel, men även en lite kortare jämförelse i respektive kraftverk. Jag har även tänkt uppdatera till senare källa, nu hänvisar jag till IPCC 2012. Om någon tycker den nuvarande utformningen är problematisk så är det bara att ändra - allt är (som alltid) infogat med öppen licens. / Anhn (diskussion) 19 januari 2020 kl. 09.06 (CET)
I de flesta fall tippar jag att det handlar om politisk polemik, och bör kunna tas bort med ovikt och/eller NPOV. Men det finns såklart undantag. Så jag håller helt med föregående.--LittleGun (diskussion) 19 januari 2020 kl. 09.27 (CET)
Håller med Voyager85, LittleGun mfl. Tveksamt om man t ex kan säga att Ringhals 2 är ersatt med vindkraft. Sammanhangen är ganska komplicerade, och går inte att redogöra för i varje artikel om enskilda anläggningar. Det skulle dessutom bli väldigt tjatigt, och svårt att hålla uppdaterat. /NH 19 januari 2020 kl. 20.12 (CET)
Man skulle kunna dra liknelsen att, om artikeln Barsebäcks kärnkraftverk behöver ett avsnitt, som ställer det specifika kraftverket mot andra energislags klimatpåverkan. Så skulle artikel Volvo V70 behöva ett avsnitt som jämför den med utsläpp från Båtar, Flygplan och Tåg, bara för att alla är transportmedel och/eller för att man kan välja att köpa en båt, ett flygplan eller ett tåg, istället för just en Volvo V70. Voyager85 (diskussion) 21 januari 2020 kl. 17.05 (CET)

15-årsjubiléum[redigera | redigera wikitext]

I dagarna är det är inte bara Wikipedia som firar 19-årsjubiléum. I dag är det nämligen, enligt denna och denna artikel, 15 år sedan Svenskspråkiga Wikipedia passerade Susning i antalet artiklar. J 1982 (diskussion) 14 januari 2020 kl. 13.36 (CET)

Tooltip på en cell i en tabell[redigera | redigera wikitext]

Avsnittet flyttat till Wikipedia:Wikipediafrågor#Tooltip på en cell i en tabell. /F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 16 januari 2020 kl. 17.09 (CET)

Topp 100 åter på banan[redigera | redigera wikitext]

Ref: Topp 100 - inte i toppform

Nu verkar Topp 100-listan, som slutade att fungera den 8 december 2019, åter vara igång och data finns för alla dagar utom 9 januari 2020. --Larske (diskussion) 15 januari 2020 kl. 01.04 (CET)

Efterbörd[redigera | redigera wikitext]

Med hänvisning till denna KAW-diskussion så påminner jag om möjligheten att (Obs - WP:Ingen användare har plikter) inspektera artiklar skapade av en numera blockerad användare som finns listade här. --Anhn (diskussion) 15 januari 2020 kl. 08.02 (CET) (Signatur tillagd i efterhand av Plumbum208.)

Jag tittade på ett antal. Många av artiklarna var -ökning eller -minskning eller andra termer relaterade till ett begrepp som har eller borde ha en artikel där de relaterade termerna beskrivs. Valutapar → Växelkurs, Hävstångsminskning → Hävstångsformeln, friktionsfri marknad → Finansmarknad. I en del fall är det vettigt med en omdirigering, men om artikelnamnet inte är etablerat eller sambandet är uppenbart är radering bättre. Substansen var ofta minimal och källorna verkade usla. Jag kollade dem inte i allmänhet, då ingen webblänk gavs till själva texten, men namnen antydde att de behandlade termen bara i förbigående. Fallet Valutapar hade tillgänglig text, där valutapar (på engelska) användes i allmänspråklig betydelse, inte som term.
De artiklarna jag tittade på hade alltså mycket litet värde och då källorna rätt ofta använts fel är arbetet med att rädda artiklarna antagligen inte värt mödan. Redan tidiga artiklar verkar vara dåligt skrivna.
--LPfi (diskussion) 15 januari 2020 kl. 18.17 (CET)
Ser ut som en hel del bristfällig översättning. Föreslår också att den info som finns i 2000-talets slaveri under islamiststyre infogas i Islamiska staten. Dubbeltänk (diskussion) 15 januari 2020 kl. 18.45 (CET)
Samma användarnamn har också gjort några hundra ändringar på Translatewiki där bland annat Mediawikis gränssnitt översätts (Translatewiki:Special:Contributions/Mjälten). En del av det är försvenskningar av tekniska termer (t.ex cache -> mellanlager eller popupmeny -> dyk-upp-meny), på samma sätt som i en del artiklar här. Det är inte nödvändigtvis fel men det kan vara bra med en genomgång där också. Tyvärr kan översättningsarbete på Translatewiki ibland vara svårt när enstaka fraser ska översättas utan att man ser hela sammanhanget. /EnDumEn 15 januari 2020 kl. 19.57 (CET)

Mest läst 2019[redigera | redigera wikitext]

Apropå Topp 100, som listades ovan. Nu finns data för de mest lästa artiklarna under 2019. Mest läst är… Pizza, med 1,2 miljoner sidvisningar, följd av Örjan Ramberg (1 miljon), Sverige och Tjernobylolyckan. Därefter följde Lista över namnsdagar i Sverige i datumordning, Greta Thunberg, Josefin Nilsson, Ted Bundy och Värnskatt. Topp 10-listan avslutades med Grekiska alfabetet (nästan 435 000 visningar).

Av de tio i toppen var det således en blandning av basartiklar, artiklar om aktuella personer, händelser som filmatiserats, samhällsfrågor och "konstiga tecken på turistorter". Angående toppartikeln… Ska man tro statistiken, bryr sig svenskspråkiga Wikipedia-läsare mest om pizza 27–29 december (då då långt över hälften av årets sidvisningar inkasserades.

De flesta av toppartiklarna lästes oftast på mobiltelefon (cirka 4 av 5 visningar i snitt). Undantagen bland topp 10 var Sverige med 3 av 5 och Pizza med endast 2,8 procent av visningar. Det ser mest ut som ett datafel, och kanske är också statistiken för övriga artiklar inte helt säkerställd?--Paracel63 (diskussion) 15 januari 2020 kl. 17.24 (CET)

Det finns alltid risk för felkällor i statistiken, men de flesta av övriga artiklarna är i stort rimliga på toppen – de har varit omskrivna eller varit föremål för tv-serier. Jag vill ju tro att fyrahundratusen personer skulle ha sökt information om det grekiska alfabetet under året, men, eh ... /Julle (disk.) 15 januari 2020 kl. 17.27 (CET)
Är det antalet unika visningar eller totala visningar? Dubbeltänk (diskussion) 15 januari 2020 kl. 17.37 (CET)
@Julle: Nja, men med tanke på att alla omdirigeringar av grekiska ortsnamn länkar till sidan så kan det trilla in nog med "ströklick" från alla bottar gissar jag. Sidan har ju ändå 7 482 inlänkar. Ainali diskussionbidrag 15 januari 2020 kl. 18.41 (CET)
Anledningen till det stora intresset för pizza i slutet av året kan vara att tidningarna då skriver om att pizzeriorna har som mest att göra den 1 januari.--Historiker (diskussion) 15 januari 2020 kl. 20.16 (CET)
Det ska vara 27–29 oktober (inte december) då artikeln visades 7,6 gånger per sekund enligt visningsstatistiken, se även Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv_2019-11#Artiklar_som_funnits_flest_dagar_på_Topp_100_hittills_under_2019
Jag rapporterade då Pizza som en "falsk positiv" vilket fick tool-skötaren att ta bort den från "dagslistorna" för de tre dagarna och "månadlistan" för oktober. Jag har också felrapporterat Pizza på årslistan, men det kan nog ta ett tag innan den felrapporten behandlas om ingen orkar stöta på mer aktivt som jag gjorde i höstas, se denna tråd.
--Larske (diskussion) 15 januari 2020 kl. 21.09 (CET)

Vad är ett rimligt mål på lång sikt för antalet aktiva skribenter på svenskspråkiga Wikipedia?[redigera | redigera wikitext]

I tråden #Produktiv julafton här ovan dristade jag mig till att formulera följande fråga:

Vad är ett rimligt mål för antalet aktiva redigerare per månad i svwp på lång (10 år) sikt?

Ingen av alla som bidragit till den tråden har såvitt jag kan se uttryckt någon åsikt om vad som är ett rimligt mål för antalet aktiva redigerare/bidragsgivare. Diskussionen har mest handlat om beskrivningar av och förklaringar till den historiska utvecklingen, om upplevda problem och dess möjliga orsaker samt om förslag till åtgärder som kan förbättra läget. Givetvis angelägna saker att diskutera, men jag saknar ändå ibland "den kvantifierade visionen" i form av till exempel ett överordnat mål för "bredden" på aktiviteten/bidragandet inom företeelsen "svenskspråkiga Wikipedia".

Jag startar därför denna tråd med förhoppningen att få ta del av eventuella tankar med fokus på "börläget" (=målet) snarare än på "vägen dit" (=åtgärder/aktiviteter för att nå målet). --Larske (diskussion) 16 januari 2020 kl. 14.23 (CET)

På tio år har antalet aktiva (enl WP:Statistik/Statistik) minskat med 30 % på tio år. Med samma trend är vi ~1700 om tio år. Det låter som en fullt möjligt utveckling i mina ögon. 62 osv (diskussion) 16 januari 2020 kl. 14.37 (CET)
(Redigeringskonflikt) Hur många är aktiva idag och hur många var aktiva för fem eller tio år sedan? Hur många nya artiklar skapas idag och för fem eller tio år sedan? Hur många artiklar har utökats till över 2 000, 10 000, 25 000 och 50 000 b senaste året jämfört med för fem eller tio år sedan? Ser det ljust eller mörkt ut? Går den mätbara aktiviteten upp eller ner och vad kan det bero på? Det skulle jag behöva veta för att kunna ha en uppfattning om vad som är en rimlig prognos eller ambition. Nästa steg är vilka åtgärder som måste vidtas för att nå dit. /Ascilto (diskussion) 16 januari 2020 kl. 14.38 (CET)

Förtydligande: Jag uttryckte mig kanske lite oklart. Med "rimligt mål" menar jag vad ni tycker/vill att det ska vara, inte vad ni tror att det kommer att bli. Det är alltså inte någon gissningstävling/prognos jag avsåg med min fråga. --Larske (diskussion) 16 januari 2020 kl. 14.48 (CET)

@Larske: Är det våra önskningar du vill veta? Har du nytta av att veta att jag vill ha en miljon fler svenskar till Redigeringsknapparna? Är det rimligt? SMirC-smile.svg--Paracel63 (diskussion) 24 januari 2020 kl. 16.47 (CET)
Jag upplever vi har olika typer av skribenter:
a)de som regelbundet som en "hobby" är inte och redigerar, det är säg 300 ooh har varit någorlunda konstant (jämför antalet admins som legat kring 60 en längre tid)
b)de som en sidoaspekt av en hobby går in och redigerar motsvarande artiklar (tänk herr andersson med gamla bilar) jag uppskattar det rört sig och 200-300 och minskande)
c)melodifestival och fotbollsentusiasterna, 50-100 och minskande
d)de som har en sakkkunskap i ett ämne och går in och kompletterar/skriver om det. 50-100 och ökande
e)de som skriver om sig själv, sin ort, sin förening, säg 300 och ökande
f)ströredigerare som rättar fel kompletterar med enstaka data, kanske 500 och ökande
Så min uppfattning är att de 300 i kärngänget behöver vara kvar och jag är där optimistisk att det kommer fortsätta så. Sedan är jag mån att grupperna d och e ökar och är även där optimist och tror det kan bli en stor ökning, från 500 till 1500 på tio års sikt. Och om b, c och f grupperna fortsätter ungefär som tidigare innebär det upp uppemot 3000 under en månad.Yger (diskussion) 16 januari 2020 kl. 15.04 (CET)
Jag skulle vilja att vi blev så stora att det var rimligt möjligt att driva aktiva subprojekt, någonting som är svårt för de allra flesta ämnen om man inte rekryterar ett specifikt gänga människor. Men säg ett kärngäng – den informella redaktionen, som jag tycker om att kalla den – på 600–700 personer. ::(Ser jag det som så värst sannolikt? Nej. Men det var nu inte frågan.) /Julle (disk.) 16 januari 2020 kl. 21.27 (CET)
Att antalet användare minskat under 2010-talet är inte så konstigt med tanke på de möjligheter till hemunderhållning över Internet, när man vill, som knappt fanns för 10 år sedan. J 1982 (diskussion) 16 januari 2020 kl. 22.36 (CET)
Jag skulle vilja veta med hur många byte svwp ökar med per år eller månad jämfört med för fem eller tio år sedan och sedan jämföra dessa mått med antalet aktiva användare. Antalet nya artiklar är inget bra mått, eftersom det inte täcker in mer ambitiösa redigeringar. Om man kikar på WP:Månadens artiklar, så tycker iallafall jag att det inte ser så oroväckande ut. Sen är det förstås svårt att veta vad som styr ökad eller minskad aktivitet. Jag tycker vi har en konstruktiv anda här på svwp, men ändå uttrycker nytillkomna användare då och då besvikelse över hur de blivit bemötta. Det handlar väl oftast om att de inte satt sig in i t.ex. våra relevanskriterier. Och de nybörjare som blir regelbundna användare uttrycker sällan varför de fastnat, men de röstar ju med fötterna istället. /Ascilto (diskussion) 16 januari 2020 kl. 23.30 (CET)
Jag skulle tro att ökningen i bytes minskade rejält när iw-botarna försvann. De gjorde massor av redigeringar som fyllde servrarna med den ena versionen av artiklarna efter den andra, utan att fylla artiklarna med något alls av substans. 62 osv (diskussion) 17 januari 2020 kl. 09.28 (CET)
Tänkte inte på det... Det är synd om man inte kan skilja mänsklig verksamhet från botdriven i statistiken. /Ascilto (diskussion) 17 januari 2020 kl. 14.01 (CET)
När jag ser på Ygers kategorier ovan så ser jag "d" som väldigt viktig. Alltså personer som har sakkunskap om ett ämne och går in och skriver/kompletterar artiklar om det. Det finns väldigt många artiklar som bygger på inaktuella, för få eller inga källor, eller där wp-skribenten har missuppfattat källorna. Det finns också artiklar som dubblerar varandra, ibland med helt motstridiga uppgifter. För att få bukt med det behövs att någon med sakkunskap tar ett helhetsgrepp om ett ämnesområde, systematiskt går igenom de artiklar som finns inom området och kompletterar med sådant som saknas. Personer som kan ämnet och har en överblick över vilka källor som finns, deras trovärdighet och deras eventuella motsägelser sins emellan. I sådant arbete är kategorierna väldigt användbara för att alls hitta vad som finns inom området. --- Men hur kan vi hitta och motivera de personer som vill kasta sig in i sådant arbete? --Chandra Varena (diskussion) 18 januari 2020 kl. 06.17 (CET)
Instämmer, och dessa har tillräckligt med att arbeta med de sakerna "i jobbet" och vill hellre jobba med sin bok/doktorsavhamdling äan att pilla i småsaker på Wikipedia där det ofta blir pilligt att fixa till. Föreningen har drivit några saker här, SLU-experter och doktorander har ingått i initiativ att skriva i Wikipedia, men det blir då nästan alltid helt nya artiklar inte fixa i det som ligger.Yger (diskussion) 18 januari 2020 kl. 06.38 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Mitt svar på frågan i trådrubriken är att "ett rimligt mål är att vi ska bli _fler_". Vad som är lämpligt absolut antal vet jag inte, men vi behöver bli _fler_, och om trenden är minskande så är det illavarslande. Det är därför viktigt att analysera statistiken, rensa för "jämförelsestörande poster" som det brukar heta i bolagsredovisningar, och om det bedöms vara reella minskningar att analysera och spekulera om tänkbara orsaker och motåtgärder. För min del menar jag att arbetsklimatet är viktigt, att det präglas av respekt, välvilja och samförstånd, och att användare som inte samarbetar och inte följer t.ex. WP:Etikett ges tillsägelser, och om detta inte hjälper blockeras. Detta oavsett om de kan ha värdefull kompetens inom vissa områden, då en sådan användare ger vissa bidrag, men skrämmer bort andra befintliga eller potentiella skribenter. Vi behöver påminnas om att WP är stooort och att styrkan är mångfalden och bredden med många bidragsgivare som samarbetar. / Anhn (diskussion) 18 januari 2020 kl. 06.34 (CET)

Jag tänker på nypensionerade akademiker som jag själv. När jag började jobba med wp så var den gängse uppfattningen i mina kretsar att wp var oseriöst, och när jag såg den skiftande och ofta mycket låga kvaliteten på artiklarna inom mitt specialområde så var jag beredd att hålla med. Samtidigt såg jag att mycket annat var seriöst och välskrivet och att det fanns människor som ihärdigt värnade om uppslagsverkets kvalitet. Att ge mig i kast med att rensa upp och förbättra var ett roligt och meningsfullt arbete, där jag snart hittade kunniga och engagerade samarbetspartners inom wp-gemenskapen. Jag tänker mig att om vi ska hitta nya "experter" så är det bland dem som just lämnat yrkeslivet och har tid, kraft och kunskaper att dela med sig av. Men fortfarande - hur når vi dem? --Chandra Varena (diskussion) 18 januari 2020 kl. 07.09 (CET)
@Chandra Varena: Ett sätt är genom skrivstugor. Ett annat är genom att finnas där folk finns (som på bokmässor). Det är genom att synas med våra aktiviteter på många ställen som vi kan underlätta för folk med både tid och kunskaper att engagera sig. Foldrar på bibliotek, aktiva wp:faddrar och vänligt bemötande i vårt diskuterande med nykomlingar gör mycket. SMirC-smile.svg--Paracel63 (diskussion) 24 januari 2020 kl. 17.10 (CET)

En känsla jag fått är att vi idag har bättre "bredd" såtillvida att vi har en bredare geografisk spridning. När jag kom hit var känslan att gemenskapen hade en stor övervikt på Skåne och Stockholm. Något jag särskilt uppskattar är att det verkar finnas bredd i representationen från de östliga provinserna. 62 osv (diskussion) 18 januari 2020 kl. 13.20 (CET)

@Sextvåetc: När kom du hit? Själv kom jag hit 2008 och har haft gott om wikiskribenter omkring mig här i wp:Wikiträffar/Göteborg. SMirC-smile.svg--Paracel63 (diskussion) 24 januari 2020 kl. 17.10 (CET)
@Paracel63: Tidigaste användarnamnet jag minns namnet på är från 2008, så det är där någonstans. Ja, Göteborg har haft användare hela tiden sedan dess, så även många andra ställen. Men jag upplevde inte att dessa grupper hade samma inflytande över gemenskapen i stort som skåningarna och stockholmarna hade då. 62 osv (diskussion) 24 januari 2020 kl. 18.42 (CET)
Jag hör väl till dem som är bekymrade över aktiviteten. Visst kan jag se att vi blivit bättre sedan jag kom hit 2009, men det är fortfarande mycket som saknas. Det som blivit betydligt bättre är främst historiska ämnen, mest för att en stor del artiklar skapats utifrån fria uppslagsverk som är närmare 100 år gamla. Jag gissar att vi fortfarande saknar 15-20 % av artikeluppslagen i Nationalencyklopedin, multimedia plus från 2000. Vad gäller biografier ser jag att det är sämst ställt med personer verksamma under senare hälften av 1900-talet. När jag kom hit var det ju i stället populära ämnen inom nöjesvärlden som extremt snabbt fick artiklar, kanske inte alltid så bra, men där känns det numera som det är betydligt sämre. Jag har till exempel noterat att kategorin datorspel 2007 innehåller 158 artiklar, kategori datorspel 2010 var nere på 129 artiklar, kategori datorspel 2014 innehåller 88 artiklar, katogori datorspel 2017 59 artiklar, kategori datorspel 2018 30 artiklar och kategori datorspel 2019 15 artiklar. Ett sådant ämnesområde kan ju visserligen lätt påverkas av någon enstaka skribent men jag upplever att det generellt sett ser så ut inom många liknande områden.FBQ (diskussion) 19 januari 2020 kl. 14.55 (CET)
Det som oroar mig är den låga kvaliteten på artiklar om "grundläggande" ämnen, till exempel Thailand eller Antikens Grekland. Artiklar som skrivits för länge sedan och inte är uppdaterade och/eller saknar källhänvisningar. Och som samtidigt har hundratals läsare per dag. Jag anar att sådana artiklar ofta används av skolelever och menar att Wikipedia har ett ansvar att förmedla korrekt och relevant information. Lättare sagt än gjort, förstås. Men viktigt.--Chandra Varena (diskussion) 19 januari 2020 kl. 15.31 (CET)
Jo, Chandra Varena, det menar jag är en annan svaghet särskilt om man vill jämföra sig med traditionella uppslagsverk. Där tror jag dock att det krävs direkta insatser, och jag har tidigare funderat på att föreslå något liknande ett "projekt redaktion" liknande det Julle pratar om för att komma till rätta med det. Tidigare fanns ju ett projekt för de 1.000 mest grundläggande artiklarna på wikipedia. Själv tyckte jag att det projektet lade lite för mycket fokus just på dessa artiklar som ibland var någorlunda okej ändå men bara 1.000 artiklar är ju ganska futtigt och jag hade kanske tyckt att det varit bättre med mindre ambitiöst resultat och ett bredare fokus på kanske 50.000 viktiga artiklar. Som de utsågs på engelskspråkiga wikipedia hade de ju också en tydlig slagsida mot den engelskspråkiga världen. Men, det var ju bättre än ingenting och nu är projektet inaktivt. Men, jag vet inte hur mycket aktivitet det skulle gå att samla för ett projekt av det slaget. FBQ (diskussion) 19 januari 2020 kl. 19.33 (CET)
Svwp är för litet för att ämnesprojekten ska fungera tillfredsställande. Då är ett antal specialiserad men ämnesövergripande projekt mer användbara. wp:MUPP, wp:MNA och wp:VT gör – vill jag tro – stor nytta för att producera skyltfönster, smörgåsbord och riktade insatser. De senaste månaderna har vi via wp:VT (stafettresan "Till Tokyo") putsat till basartiklar som Atlanten, Antarktis, Is och Sydamerika. Allt gott. SMirC-smile.svg--Paracel63 (diskussion) 24 januari 2020 kl. 16.57 (CET)
Den långsiktiga trenden gällande antalet aktiva användare, och särskilt antal aktiva användare per artikel respektive total volym artikeltext, är helt klart problematisk. Men för att gå tillbaka till den ställda frågan, skulle jag vilja vara lite nyfiken och vända tillbaka den till Larske: varför ska svenskspråkiga Wikipedia alls ha ett mål på antal aktiva användare och vad ska detta mål användas till? Allehanda företag och organisationer tycker om att ha liknande mål (ibland uppnåeliga, ibland inte), men då är de ofta avsedda för att fördela ansvar och allokera resurser. I detta inte särskilt centralstyrda frivilligprojekt har jag lite svårt att hur ett mål kan användas på detta sätt. Anledningen till att jag ställer frågan är skrivningen om "...snarare än på "vägen dit" (=åtgärder/aktiviteter för att nå målet)". Jag säger istället våga vägra new public management! :-) Jag tycker att en diskussion om orsaker till minskningen och möjligheter att vända eller åtminstone bryta den nedåtgående trenden är klart intressantare. Tomas e (diskussion) 20 januari 2020 kl. 15.15 (CET)
Ja, frågan hur vi skall nå våra mål (vilka de sedan är) är mer fruktbar, men det betyder inte att frågan om hur många vi borde eller skulle kunna vara är ointressant. Jag tycker att en promille av befolkningen inte är en särskilt stor andel, och det skulle ju betyda typ 10 000 personer. Knappast som "aktiva", men sådana som då och då bidrar och känner sig hemma med att göra det. Jag kan tro att färre än 10 % har både förmåga och intresse att bidra (annat än möjligen som PR-folk), men nog borde väl mer än 1 % ha det, så där i princip. Av denna ena procent har många ont om tid med arbete, familj etc., men en rätt stor andel borde väl kunna bidra ibland när de läser våra artiklar och ser enskilda fel eller brister. Och fastän Wikipedia sägs vara ganska bra, så håller jag med om att en mängd ganska grundläggande artiklar är mycket bristfälliga, också sådana områden som är centrala inom politiken eller vardagsteknologi (se Konjunktur respektive Smartmobil#Kommunikationsteknologi, för att ta de första jag kom på att titta på nu). --LPfi (diskussion) 20 januari 2020 kl. 16.12 (CET)
Det mål jag efterfrågade är bara en kvantifierad och tidssatt vision för hur var och en tycker/vill/önskar att det ska vara, och den naturliga uppföljningsfrågan är "Varför tycker/vill/önskar du att det ska vara just så?", men jag konstaterar att bara några som gjort inlägg som har velat dela med sig av sitt önskeläge.
Jag tolkar inlägget från Tomas e som att "Frågan är felaktigt ställd" och accepterar såklart det som Tomas e uppfattning, men tillåter mig ändå att ställa frågan tillbaka till Tomas e: "Varför anser du att den långsiktiga trenden gällande antalet aktiva användare är helt klart problematisk?" Kanske för att du har en (outtalad) vision om hur något bör vara och att du ser ser en fara att den inte kommer att infrias. Flera andra som gjort inlägg i tråden hittills vill gärna analysera det förflutna för att försöka hitta förklaringar till varför det har blivit som det har blivit. Såklart är en sådan analys viktig, men jag tycker att vi grävde ner oss för mycket i en sådan detaljerad analys i den tidigare tråden Produktiv julafton och det var därför jag ville bryta ut den visionära delen till en egen tråd. Och om en inte vet vad en vill spelar det heller ingen roll hur det blir och inte heller vilka åtgärder en gör.
Uppenbarligen misslyckades jag i formuleringen av frågan eftersom den dels verkar ha tolkats som någon form av gissningstävling eller prognos, dels att det skulle handla om någon resursallokering med ansvarsutkrävande. Kanske ordet "mål" ger sådana associationer för många, men det var inte min avsikt.
Jag ville alltså uppmuntra den typen av fria visionära tankar som brukar finnas (som en del) i de inlägg som Salgo60 brukar göra om Wikipedia.
Tack ändå till er som förstod vad jag menade och har tagit med åtminstone något som liknar ett mål eller en vision i era svar.
Här kommer ett nytt försök till formulering av frågan:
Hur ser, enligt din uppfattning, ett "önskeläge" ut, på till exempel tio års sikt, vad gäller aktiva bidragsgivare, såväl antal som "kategorier", i svenskspråkiga Wikipedia?
--Larske (diskussion) 20 januari 2020 kl. 17.00 (CET)
Att jag tycker antalet är problematiskt är så enkelt att jag trodde det var uppenbart: det kommer på lite sikt eventuellt inte att finnas tillräckligt många aktiva användare för att hantera "försåtligt klotter" (sådant som inte så enkelt hanteras snabbt med verktyg) och uppdatering av befintliga artiklar, med effekten att den befintliga artikelstocken successivt sjunker i kvalitet, eftersom vi har så hiskeligt många artiklar. Precis som Video Killed the Radio Star kommer kanske det visa sig i framtiden att The bot-created articles killed Wikipedia? Jag har svårare att säga att det behövs just x eller y aktiva användare för att undvika detta, eftersom det beror på deras redigeringsprofil. (Däremot kan jag säga att den långsiktiga målsättningen borde vara 0 aktiva klottrare...) För att hålla den befintliga artikelstocken aktuell och problemfri vore det för övrigt också önskvärt om en kontinuerligt ökande andel av de aktiva användarna inriktade sig på underhåll av befintliga artiklar snarare än att skapa nya. Jag har ingen aning om hur trenden ser ut på den fronten (och det är heller inget som är så lätt att styra), men man kan ju fundera kring hur Ygers olika identifierade kategorier förhåller sig till sådant jobb. Tomas e (diskussion) 22 januari 2020 kl. 00.54 (CET)
Det är väldigt mycket fokus just på artikelskapande här, ja. Jag skulle säga att vi redan innan Lsjbot, hade fler artiklar än vad vi klarar att underhålla. Och då talar jag inte om jagande av klotter, försåtligt eller inte. Världen är i konstant förändring, så även synen på vår historia. 62 osv (diskussion) 22 januari 2020 kl. 08.28 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Jag instämmer i att det är viktigt att underhålla det vi har, det finns sådant som behöver aktualitetsuppdateras men också andra typer av kvalitetsbrister, ibland pga att de kanske skapades i "wikipedias barndom" med en större acceptans för stubbar för att tidigt uppnå en någorlunda "täckning" i encyklopediprojektet.
Jag har själv nu varit med som relativt passiv sedan 2009, men med en väsentligt ökad aktivitet sedan 2017. Jag har kryssat i wp-inställningen att alla artiklar jag gör en redigering på automagiskt hamnar i min bevakningslista, på detta sätt har jag fått över 8000 artiklar i bevakningslistan. Jag upplever dessa 8000 som ett helt hanterbart flöde i bevakningslistan, och tycker mig ha lite koll på dessa, kommer det "konstiga redigeringar" kollar jag upp dem, liksom att jag "fångar upp" oerfarna IP-redigeringar som kan ske vid omvärldsförändringar som berör en viss artikel och som ofta har något guldkorn i sig. Med detta sagt menar jag att det är inte omöjligt för _en_ person att ha 8000 artiklar i sin bevakningslista, men kanske är jag lite enveten och knäpp, låt mig räkna ner till att det är mer "normalt" att ha säg 4000 artiklar i sin bevakningslista. I så fall behöver vi minst 1000 intresserade "underhållsskribenter" för att täcka våra snart 4 miljoner artiklar. Nu kanske inte alla bot-artiklar behöver mycket underhåll, samtidigt så kommer det säkert vara ett inte försumbart överlapp att flera personer har samma artiklar på sin bevakningslista. På detta sätt närmar jag mig ett försök till kvantitativt svar att sisådär 1000 personer som är aktiva, surfar här och där, rättar stavfel, förbättrar referenser, aktualitetsuppdaterar osv nog är ett minimum. Anhn (diskussion) 22 januari 2020 kl. 08.56 (CET)

Intressant räkneexempel, men jag tror det haltar. Själv har jag drygt 23 400 artiklar i min bevakningslista som jag går igenom dagligen. Jag tror att antalet är i underkant i jämförelse med många andra som varit aktiva ett antal år. Flertalet dåliga redigeringar har fångats upp av aktiva klottersanerare innan jag fått ögonen på dem. De som jag på så sätt uppmärksammar som klottersanerare är en mycket liten andel av alla administratörer vi har. Denna lilla ihärdiga grupp är värd allt stöd. Jag skulle hoppas att Ygers prognos kan besannas, men en kärntrupp på 300 och sammanlagt 1 000 regelbundet aktiva tror jag är en mer rimlig prognos. I bästa fall ungefär som idag med andra ord. Vår främsta tillgång när det gäller att locka nya användare är att bevara den i huvudsak goda anda vi har här på svwp. /Ascilto (diskussion) 22 januari 2020 kl. 20.52 (CET)
@Ascilto: Jag tror många av oss arbetar på olika sätt. Själv har jag ingen som helst nytta av Bevakningslistan. Jag rättar i de artiklar som jag hittar (via mina jobb som korrekturläsare eller översättare eller i mitt dagliga surfande). Ibland plöjer jag igenom kategorier, men jag går inte genom redigeringshistorik (så jag plockar inte upp klotter när det sker). Jag vill ändå tro att klotter är ett mindre problem än att många av våra "basartiklar" (bland eller utanför de 1000 wp:Basartiklarna.) är så dåliga.--Paracel63 (diskussion) 24 januari 2020 kl. 17.10 (CET)

Skakig visning av "Stats"[redigera | redigera wikitext]

När jag försöker visa "stats" för att se hur många som har läst artiklarna så är skärmbilden alldeles skakig. Kan ni andra kolla om ni ser samma sak? Jag tror inte de har med min dator eller webläsare att göra, för andra sidor är helt OK. --Chandra Varena (diskussion) 17 januari 2020 kl. 06.31 (CET)

Det hjälper alltid att vara så specifik som möjligt. Den här sidan fungerar bra för mig i Chrome, Edge och Firefox. Nirmos (diskussion) 17 januari 2020 kl. 07.19 (CET)
.Tack. Den är skakig för mig. Men då ligger nog felet i min visning.--Chandra Varena (diskussion) 17 januari 2020 kl. 07.36 (CET)
@Chandra Varena: De senaste dagarna har det det dykt upp ett popupmeddelande "The most-viewed pages of 2019 is now available!". Visas det OK? Plumbum208 (diskussion) 17 januari 2020 kl. 08.44 (CET)
@Plumbum208: Den syns inte i mina "stats" till exemepel denna (som är skakig) https://tools.wmflabs.org/pageviews/?project=sv.wikipedia.org&platform=all-access&agent=user&range=latest-20&pages=Emiratet_Afghanistan -Chandra Varena (diskussion) 17 januari 2020 kl. 09.49 (CET)
@Chandra Varena: Det har hänt nån gång att sidan har skakat/hoppat med mycket hög frekvens och jag gissar att det beror på att layouten på sidan anpassas efter bredden på webbläsarfönstret och om bredden ligger "precis på gränsen" för när layouten ändras kan webbläsaren komma in i en loop där den ritar om sidan och efter varje ändring kommer fram till att "nä, det är den andra layouten som passar bättre här". Det brukar gå att komma ur detta "skakläge" genom att justera bredden på webbläsarfönstret lite grann
--Larske (diskussion) 17 januari 2020 kl. 09.52 (CET)
Tack @Larske: det hjälpte! --Chandra Varena (diskussion) 17 januari 2020 kl. 09.56 (CET)

Häxsot[redigera | redigera wikitext]

Haxsot är något jag inte hört om, men som är i dagens nyhetsbild, se här och här. Vi har ingen artikel om ämnet, men jag kan tänka mig att vi får många som söker efter information om ämnet.

Det finns artiklar på norska - Heksesot och tyska - Schwarzstaub men inte på andra språk, vad jag kan se. Googlig har gett mig det engelska namnet "black magic dust". Detta som ett ips till den som vill arbeta vidare med ämnet. Roufu (diskussion) 17 januari 2020 kl. 10.25 (CET)

Nu finns det en svwp-artikel - Häxsot. / Anhn (diskussion) 17 januari 2020 kl. 11.05 (CET)

Wikipedia i biblioteken[redigera | redigera wikitext]

Nästa vecka drar kurserna för Wikipedia i biblioteken igång! Vi kommer vara på fem orter under januari – mars och med två träffar per ort. Vi räknar med ungefär 125 deltagare totalt. Mer information finns på projektsidan Wikipedia:Projekt_GLAM/Wikipedia_i_Biblioteken och vidare på undersidorna för orterna. Tore Danielsson (WMSE) (diskussion) 17 januari 2020 kl. 11.17 (CET)

Kommer de ha igenkännbara användarkonton eller redigerar de med # märke?Yger (diskussion) 17 januari 2020 kl. 11.21 (CET)
Tack för bra tips! De kommer få välja egna namn på sina användarkonton men vi har lagt till att vi kommer redigera med hashtag #WiB under kursen. Så kan de behålla användarnamn om de fortsätter på egen hand också. Tore Danielsson (WMSE) (diskussion) 17 januari 2020 kl. 15.12 (CET)

Jättestort grattis till turkiska Wikipedia som nu åter blivit tillgängligt i Turkiet[redigera | redigera wikitext]

Trwp-logga idag för att fira.

Det har gjort ett fantastiskt bra jobb av flera, inte minst från WMF som gett som resultat att Turkiets högsta domstol slagit fast att tillgång till Wikipedia är den del av yttrandefriheten i ett land!Yger (diskussion) 17 januari 2020 kl. 13.01 (CET)

Fantastiskt, men borde vara självklart. Enormt kul! Någon som vet vad "kavuştuk" betyder ordagrant/bildligt?--LittleGun (diskussion) 17 januari 2020 kl. 13.27 (CET)
@LittleGun: Enligt den här länken borde det betyda "Vi har (gjort det)". Syftningen är nog på att man lyckades få tillbaka Wikipedia till Turkiet, så uttydningen kan nog också vara "Vi lyckades".--Paracel63 (diskussion) 17 januari 2020 kl. 20.29 (CET)
Smiley.svg Bra nyhet, heja trwp! Smiley.svg Höstblomma (diskussion) 17 januari 2020 kl. 20.47 (CET)
Jag kan bara instämma i gratulationerna. Den långa historien om blockeringen finns på enwp: Block of Wikipedia in Turkey. Den har interwikilänkar till många språk, dock inte till svenska. Det finns också en generell översikt över Censorship of Wikipedia, som täcker hela världen. Den har heller inte någon svensk version. För dagens svenska läsare bör de emellertid engelska artiklarna vara tillräckliga. Roufu (diskussion) 18 januari 2020 kl. 00.16 (CET)
@Roufu: Man kan läsa om detta på svenska här. --Allexim (diskussion) 18 januari 2020 kl. 12.25 (CET)

Åtgärdsmall för överdrivet uttömmande text i ett avsnitt?[redigera | redigera wikitext]

När jag skapade artikeln om datorspelet Undertale för drygt fyra år sedan utelämnade jag handlingen eftersom jag då inte kunde komma på ett bra sätt att skildra den. Sedan började andra användare lägga till ett handlingsavsnitt och har successivt byggt på den, som har utvecklats till en lång uttömmande text som innehåller mer än bara handling. Finns det en åtgärdsmall för dessa fall? WikiPhoenix (diskussion) 18 januari 2020 kl. 19.59‎ (CET) (Signatur tillagd i efterhand)

Den mall som du kanske söker är Mall:Fluff eller möjligen möjligen Mall:OVIKT. Mvh --Bairuilong (diskussion) 18 januari 2020 kl. 20.03 (CET)
Kanske Mall:Städa med en motivering. Per W (diskussion) 18 januari 2020 kl. 20.20 (CET)
Tack! Jag ska kika på dem. // WikiPhoenix [disk] 19 januari 2020 kl. 01.02 (CET)

Dams and reservoirs[redigera | redigera wikitext]

Hello. I am a user in Greek Wikipedia that created some articles about reservoirs and dams of Cyprus. Let me ask my questions through examples.

a) w:el:Τεχνητή Λίμνη Πωμού This is the article about Pomos Reservoir in el.wikipedia. The Wikidata item is d:Q81704063. In the el.wikipedia the article is about the reservoir, with informations about the dam that was built to create the reservoir. In Wikidata there is also d:Q22987345 that is about the dam (the construction). The 2 items are linked with the right properties...

b) There is no special article about the dam in el.wikipedia, so no article is connected to d:Q22987345. But the item is connected with Pomós (dammbyggnad) of sv.wikipedia.

My question is: the article in sv.wikipedia is talking about the reservoir or about the dam or about both? If the article is talking about dam, then nothing must change. But if the article is about the reservoir or about both, then must be moved to d:Q81704063.

Thanks. Xaris333 (diskussion) 19 januari 2020 kl. 13.10 (CET)

@Xaris333: ”Dammbyggnad” means ”dam construction” so the Swedish article is not about the reservoir. 北山 Kitayama (diskussion) 19 januari 2020 kl. 13.18 (CET)
It is about the dam, and the coordinates also points to it. There is another geodata item pointing to the reservoir.Yger (diskussion) 19 januari 2020 kl. 13.20 (CET)
So, in sv.wikipedia is possible to have an article about the reservoir in the future, that will be linked to d:Q81704063? Xaris333 (diskussion) 19 januari 2020 kl. 13.27 (CET)
Yes with a Wikidataitem with another geodata id it would be quite feasible. In practice though it is improbable that someone actually creases it, we are too few active editors.Yger (diskussion) 19 januari 2020 kl. 13.36 (CET)
I am asking just to understand how it works. Ok, thanks for the explanations! Xaris333 (diskussion) 19 januari 2020 kl. 13.42 (CET)
@Xaris333: We have here on svwp had a Bot-project that has created (good) articles about (almost) all named lakes in Sweden. Some of those lakes are of course artificial reservoirs. Some of them wear the name damm, Aspödammen for example. 62 osv (diskussion) 19 januari 2020 kl. 15.10 (CET)

Veckans tävling - Källor 2020[redigera | redigera wikitext]

Vid midnatt startar veckans tävling Källor 2020. Det finns över 40 700 artiklar som har brister i källorna, så välkommen att vara med i arbetet med att förbättra Wikipedias trovärdighet.--Historiker (diskussion) 19 januari 2020 kl. 22.19 (CET)

Bevakningslistan[redigera | redigera wikitext]

Är det någon mer än jag som har haft problem idag med att besökta sidor dyker upp i bevakningslistan igen efter några minuter? /Autom (diskussion) 20 januari 2020 kl. 13.17 (CET)

Jag har haft samma problem av och till i några månader. /Ariam (diskussion) 20 januari 2020 kl. 13.24 (CET)
Och sidor som man besökt, visas som om de inte varit besökta av mig. 62 osv (diskussion) 20 januari 2020 kl. 13.31 (CET)
Låter som phab:T218511. Nirmos (diskussion) 20 januari 2020 kl. 14.23 (CET)
Jag skrev om problemet på Wikipediafrågor för ett antal månaders sedan och det har sedan dess fortsatt i oförminskad styrka. Att buggen är rapporterad är en klen tröst eftersom ingen gjort något åt det. /Ascilto (diskussion) 20 januari 2020 kl. 14.32 (CET)
Ett problem som jag kopplar ihop med detta är att jag ibland när jag vill titta på bevakningslistan får meddelande om att jag måste logga in, fastän jag redan är inloggad. Ofta kommer jag trots det vidare, utan ny inloggning, om jag väntar en liten stund. Jag tolkar det som att Wikimedias interna nät är överbelastat så att replikeringar mellan olika serverar tar för lång tid. Det var sämre i december så det verkar som man jobbar på problemet. (Jag har bara tagit en yttlig titt på ärendena i Phabricator.) Plumbum208 (diskussion) 20 januari 2020 kl. 14.58 (CET)

"Utbrytarrepubliker" runt Rysslands gränser[redigera | redigera wikitext]

Apropå tidigare diskussioner om Rysslands och Kinas påverkan på Wikipedia har SvD idag en intressant artikel om Sydossetien, som tyvärr ligger bakom betalmur [3]. Rubriken på nätet är: "Ryssland expanderar: ”Dör hellre av hunger än flyttar”", medan rubriken i dagens tidning är: "Inte bara Ukraina - här utvidgar Ryssland också sitt territorium". Rakt på sak och utan krusiduller. Dessa artiklar motsäger alltså resolut allt detta evinnerliga sammelsurium om "de facto" självständiga stater. Att rätta och komplettera artiklarna om Republiken Krim, Sydossetien, Abchazien, Nagorno-Karabach, Transnistrien, Folkrepubliken Donetsk och Folkrepubliken Lugansk är dessvärre ett omfattande arbete och jag har hittills bara mallat med ifrågasatt. De proryska krafterna har lagt ner mycket arbete på svwp och de har i princip fått verka ostört. /Ascilto (diskussion) 20 januari 2020 kl. 14.08 (CET)

Vad är det för arbete som proryska krafter lagt ner i SvWp!? Deryni (diskussion) 20 januari 2020 kl. 17.38 (CET)
De har lagt ner mycket arbete på att framställa territorier som lösgjorts av rysk militärmakt som "de facto" självständiga, när det i själva verket handlar om rysk expansion. /Ascilto (diskussion) 20 januari 2020 kl. 19.30 (CET)
@Ascilto: Jag har nu putsat lite i berörda ingresser. Mynt har alltid två sidor, och nu tror jag att båda sidorna av mynten syns bättre. SMirC-smile.svg--Paracel63 (diskussion) 24 januari 2020 kl. 17.43 (CET)
Jag såg det. Det blev betydligt bättre. Tack, tack! /Ascilto (diskussion) 24 januari 2020 kl. 18.20 (CET)

Same subject[redigera | redigera wikitext]

Flyttat till Diskussion:Pediaíos. Tostarpadius (diskussion) 23 januari 2020 kl. 11.57 (CET)

Infobox och Wikidata[redigera | redigera wikitext]

Hej!

Jag har förbättrat en del finlandssvenska personers Wikidata objekt - som det finns 1423 av för tillfället. Förutom att göra sökningar bland finlandssvenskar lättare med tex SPARQL, funderar jag vad annat det möjliggör.

Det vore ju fint om datan även skulle vara framme på personernas Wikipediasidor. Men vad är läget med infoboxar och Wikidata för tillfället? Var hittar jag mera diskussion om saken?

Jag har märkt, till exempel att Tove Jansson har en fin infobox med information utöver det som finns på Wikidata. Vad jag förstår använder den "författare"-infoboxmallen som inte tar någon info från Wikidata. Kunde månne mallen ändras så att den tog en del info från Wikidata? Är det nån idé att göra en sådan ändring då det i *detta fall* inte skulle ändra på nånting?

Leif Jakobsson (TV-producent) har en infobox med mall "Infobox biografi WD" som enbart hämtar information från Wikidata. Den är inte lika estetiskt snygg som "författare"-mallen, har inte en snygg flagga bredvid medborgarskapet, och dess värre lyfter den inte fram Leifs modersmål svenska. Modersmålet skulle finnas i hans Wikidata objekt. Så hur kunde jag föreslå en eller flera ändringar till "Infobox biografi WD"-mallen?

Så finns det många Wikipedia sidor utan någon infobox alls. Carolus Rein (slumpmässigt vald) har ingen infobox. Vilken infobox-mall vore det "rätt" att lägga till hennes artikel - om någon alls? Är det bra kutym att lägga till "Infobox biografi WD"-mallen?

Finns det något sätt att effektivt gå igenom alla Wikidatas 1423 finlandssvenskars sidor på Wikipedia och ta reda på ifall de har en (Wikidata) infobox eller inte? För att inte tala om att effektivt lägga till en?

Tack för tips! Robert från Projekt Fredrika --Robertsilen (diskussion) 23 januari 2020 kl. 20.37 (Signatur tillagd i efterhand av Anhn.)

@Robertsilen: De här WD-mallarna är inte helt okontroversiella, inte heller åsikten att alla artiklar ska ha en faktamall.
Mitt råd är att om och när du väljer att lägga in de här mallarna, att du försäkrar dig om att allt som står i faktarutan för det första är skrivet på svenska. (Titta gärna bland källorna också, men där kan det vara legitimt med utrikisk text bla när man hänvisar till en artikel på främmande språk.) För det andra att det inte finns motsägelser mellan brödtexten och den data som finns i infoboxen. 62 osv (diskussion) 23 januari 2020 kl. 21.09 (CET)
I en manuell bedömning gör jag så att om WD posten innehåller mer än vad som finns i artikeln och är källbelagt, läger jag alltid in en och ofta även om det finns en infobox. I övriga fall lägger jag bara in om det saknas, och även då om den innehåller mervärde (källor, bättre datum, mer info) i förhållande till vad som står. Och ja det behöver göras artikel per artikel där man även kollar på värdena om de är översatta.Yger (diskussion) 23 januari 2020 kl. 21.32 (CET)
Den information som finns inlagd på Wikidata är i många fall mycket bristfällig och i vissa fall direkt felaktig. Om WD-mallen läggs in i artiklarna får man därigenom inte sällan en faktamall med mycket undermåligt faktaurval. Till exempel kan finländare som levde på 1700-talet påstås ha varit medborgare i republiken Finland och finländare födda i de numera avträdda områdena i Karelen ha varit födda i Ryssland. Vidare kan till exempel framstående näringslivspersoner i första hand presenteras som politiker på grund av varit ledamöter av riksdagen under en kortare period. Mindre relevanta bisysslor kan också presenteras i mallen, trots att de troligen inte alls borde tas med där. I vissa fall har förväxlingar skett mellan två personer med samma namn med resultat att totalt felaktiga uppgifter finns på Wikidata. Vidare kan, som nämns i inlägget ovan, mallen få icke obetydlig mängd text på annat språk än svenska, vanligen engelska, men i vissa fall även ryska. Man bör därför vara mycket försiktig med att lägga in dessa WD-mallar. /Annika (diskussion) 23 januari 2020 kl. 21.35 (CET)
@Robertsilen: Som flera redan påpekat är det viktigt att kontrollera att data i Wikidata är tillräckligt bra innan man lägger in mallen {{Faktamall biografi WD}} i en artikel i svwp. En sådan kontroll är svårt att göra automatiskt. Med detta sagt kommer här lite info om hur många artiklar som har denna mall som du frågade efter.
--Larske (diskussion) 24 januari 2020 kl. 00.12 (CET)

Fel i bild över fasövergångar[redigera | redigera wikitext]

Hittade ett fel i https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phase_change_-_sv.svg jag har inte kunskap eller programvara att göra bra ändringar i vektorfiler så jag skriver ett meddelande här i förhoppning att någon vill ta sig an en uppdatering :). Övergången från gas till fast form heter deposition och inte sublimering som angetts i bilden. Mason (diskussion)

 Fixat Tack för att du rapporterade felet. --Larske (diskussion) 24 januari 2020 kl. 10.28 (CET)
@Larske: det står "sterlning" ska vara "stelning" - kan du fixa det också? / Anhn (diskussion) 24 januari 2020 kl. 10.33 (CET)
 Fixat --Larske (diskussion) 24 januari 2020 kl. 10.38 (CET)
@Larske: Sublimering hoppade tillbaka igen efter din andra ändring ;) Mason (diskussion) 24 januari 2020 kl. 12.44 (CET)
@Mason: Vilken sida tittar du på? Prova att ladda om sidan. --Larske (diskussion) 24 januari 2020 kl. 12.50 (CET)

Wp:Artikelnomineringar[redigera | redigera wikitext]

Nu finns två artiklar på Wp:Artikelnomineringar. Läs gärna artiklarna, kommentera, diskutera och/eller rösta! Sjunnesson (diskussion) 24 januari 2020 kl. 17.42 (CET)

When was Palimpsest: Documents From a Korean Adoption originally published in Swedish, and which company published it?[redigera | redigera wikitext]

Hi! I started a stub on ENwiki about en:Palimpsest: Documents From a Korean Adoption, a book by a Swedish woman of Korean origins. I am not sure when it was originally published in Swedish and which company published it. Also if someone wishes, he/she/they is welcome to start an article version in Swedish.

Thanks! WhisperToMe (diskussion) 25 januari 2020 kl. 06.57 (CET)

@WhisperToMe: Published 2016 by Ordfront. (see: ordfrontforlag.se) --Fredde 25 januari 2020 kl. 08.43 (CET)