Wikipedia:Bybrunnen

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Wikipedia:BB)
Hoppa till: navigering, sök


Deltagarsidor Icon of three people in different shades of grey.svg
 Arkiv för denna sida     Genväg WP:BB
Bluegradient1.svg
Bybrunnen
Svenskspråkiga Wikipedias övergripande diskussionssida
Well-wikipedia2.svg

Välkommen till Bybrunnen! Det här är en sida för diskussioner om Wikipedia som angår de flesta av användarna, till exempel om funktioner eller riktlinjer. För mer information om vårt samarbete, se Wikipedia:Deltagarportalen.

Welcome to Bybrunnen! The Swedish equivalent of the Village Pump. Feel free to write in English. For permissions to execute bots on Swedish Wikipedia, please go to Wikipedia:Robotansökan.

Många diskussioner passar bättre på specifika diskussionssidor. Vid flytt av diskussioner härifrån till sådana, lämna gärna kvar en hänvisning här. Passar din förfrågan bättre någon annanstans? Se nedan:Faktarutor från Wikidata[redigera wikitext]

Detta är måhända en Wikipediafråga, men eftersom jag ser det som en principiellt viktig framtidsfråga väcker jag den här. När infoboxar tas direkt från den gemensamma databasen förses de med noter som är oskönt formaterade. En del har dessutom innehållet "Hämtat från: Engelskspråkiga Wikipedia". Normalt vill vi inte ha källangivelser av det slaget. Jag förespråkar därför att vi återgår till att sköta detta lokalt, i varje fall tills dessa problem är lösta. Tostarpadius (diskussion) 21 december 2015 kl. 09.06 (CET)

Om du syftar på {{Faktamall biografi WD}} så har den stöd för att du anger parametrarna manuellt.
Vad gäller "oskö[n] formatering" får du gärna förtydliga vad du menar!
Och vad gäller "hämtat från: Wikipedia" så är det en olägenhet hos Wikidata, ja! Alternativet att dölja att data är hämtad från Wikipedia och dylikt tilltalade mig inte. Då kändes det bättre med att vara öppen med Wikidatas brister. -- Innocent bystander 21 december 2015 kl. 09.23 (CET)
Hur ska parametrarna anges manuellt? På beskrivning sidan anges explicit att det bara gäller bilden?--LittleGun (diskussion) 21 december 2015 kl. 09.31 (CET)
@LittleGun: Dokumentationen är ofullständig, ja! -- Innocent bystander 21 december 2015 kl. 12.01 (CET)
@LittleGun:
Ovanstående är några av de parametrar som finns i mallen. Vissa är inte särskilt väl anpassade, tyvärr. Och vad de fyller för syfte vet jag inte heller. Den här typen av mallar är inte min hemmaplan. -- Innocent bystander 21 december 2015 kl. 21.06 (CET)
(Fäller ihop listan över anrop för att det ska bli överblickbart, hoppas det är okej.) Anropen finns tekniskt sett fortfarande i mallen, men det rekommenderas inte att de används eftersom den lokala informationen inte alltid "skriver över" Wikidatas information. Om du exempelvis skriver in födelseort lokalt kommer den informationen synas bredvid Wikidatas födelseort. Att det är så beror på bristande kunskaper hos mallskaparen, men jag ska försöka ordna det någon gång under julhelgen. Väsk 22 december 2015 kl. 00.11 (CET)
Och nu är det ordnat så att alla värden kan skrivas över lokalt vid behov. Väsk 26 december 2015 kl. 16.29 (CET)

@Innocent bystander: Nu är jag ingen vän av faktarutor ö h t, särskilt inte om bild saknas, men vad gäller formateringen var min minnesbild felaktig. Jag förespråkar dock att detta sköts lokalt. Alla dessa noter till fakta som ändå skall finnas i brödtexten också är helt onödiga. Tostarpadius (diskussion) 21 december 2015 kl. 09.34 (CET)
@Tostarpadius: Det finns inget som tvingas in i artikeln, det är upp till den som redigerar artiklarna att ha med denna teknik eller inte. Det kan tekniskt sett skilja sig mellan faktarutan och brödtexten, så det är nog bra om det finns noter på båda ställena. Det är inte alltid samma användare som lägger in båda. -- Innocent bystander 21 december 2015 kl. 12.01 (CET)
Vissa användare verkar lägga in mallen mer eller mindre systematiskt i redan existerande artiklar. Det är framför allt den utvecklingen jag vänder mig emot. Är den ursprunglig på sidan är det mindre störande. Jag förbehåller mig rätten att plocka bort dem i samband med andra konstruktiva redigeringar. Tostarpadius (diskussion) 21 december 2015 kl. 15.51 (CET)
Om mallen inte tillfört något, så ser jag inget problem med det. Bortplockande för att skydda "sina" artiklar ser jag dock inte gärna. -- Innocent bystander 21 december 2015 kl. 17.57 (CET)
Nej, äganderätt har vi inte. Tostarpadius (diskussion) 21 december 2015 kl. 20.05 (CET)
Wikidata är notoriskt opålitligt och lättmanipulerat, så information bör aldrig hämtas därifrån. {{Faktamall biografi WD}} och liknande utgör bara trovärdighetsproblem. Smetanahue (diskussion) 21 december 2015 kl. 11.56 (CET)
@Smetanahue: Du är välkommen att förbättra Wikidata! -- Innocent bystander 21 december 2015 kl. 12.01 (CET)
Jag skulle tro att kvalitetsproblemen minskar om fler ögon noterar dem och fler användare lär sig rätta felen där. Det är förstås ett problem att man tvingas lära sig att hantera ett annat system och en annan gemenskap, men åtminstone för mindre Wikipedior torde det vara ovärderligt att ha basfakta som kontrolleras också av de andra gemenskaperna. Trots att jag inte själv gett mig tid att arbeta på Wikidata ser jag inte otillförlitligheten där som ett inneboende problem. Om uppgift och källa syns på Wikipedia och man lätt kommer åt att rätta felen på Wikidata ser jag inte varför en uppgift skulle bli lättare manipulerad för att den tekniskt finns där istället för i faktarutan.
Uppgifterna i faktarutan bör i de flesta fall finnas också i brödtexten. Om mallen uppdateras automatiskt medan brödtexten innehåller för hand formulerade mer ungefärliga och äldre tal ("fem miljoner (2013)" med "512 324 356 (1.1.2015)" i faktarutan) är det lätt att göra en rimlighetsbedömning, som torde bita på det mesta klottret och simplare vandalism.
--LPfi (diskussion) 21 december 2015 kl. 14.10 (CET)
Magnus Manske analyserade data och skrev en kommentar angående referenstätheten. Det visar sig att Wikidata alls inte är notoriskt dåligt (jämfört med Wikipedia). Ainali diskussionbidrag 7 januari 2016 kl. 22.16 (CET)

Jag har lämnat ett svar på faktamallens diskussionssida som även passar här:

Jag brukar då och då kolla uppgifter med sådana källvärden som används i artiklar på svenska Wikipedia för att ersätta dem med riktiga källor. Ofta fanns inte dessa uppgifter källbelagda innan mallen lades dit. På så vis bidrar det här systemet till en omfattande kontroll av källor som inte hade gjorts annars. När det inte lyckas finns det i regel två möjliga förklaringar:
  • 1. Uppgiften är så uppenbar att den inte kan källbeläggas. Det gäller inte minst värden som kön där det är svårt att hitta explicita källor eftersom det nästan alltid anses kunna förstås implicit. Men även nationalitet:svensk kan vara väldigt svårt att källbelägga om det inte finns en utländsk tryckt källa. En variant av detta är när ett värde med säkerhet kan fastställas implicit, men inte explicit. Då blir frågan hur det ska behandlas. Ett exempel: Om jag kan källbelägga att en person varit senator, kan jag använda samma källa för att fastställa att personen var politiker? Eller ska den senare uppgiften lämnas källös?
  • 2. Det finns inga källor i andra språkversioner, vilket innebär att det är svårt att kontrollera uppgiften utanför Wikipedias ekosystem. Men det gäller även de olika Wikipediaversionerna som okritiskt kopierat datum från varandra. Frågan blir då om det är bättre att sopa detta under mattan eller märka ut var uppgiften kommer ifrån.
Jag skulle nog säga att den första anledningen är vanligast, även om det ibland kan vara svårt att hitta källor för utomnordiska personers levnadsdata.
Att Wikipedia inte bör vara källa till sig själv är helt uppenbart. Men vad ska vi göra när så ändå är fallet? Om Wikidata hänvisar till en språkversion av Wikipedia så gör ibland även de andra Wikipediaversionerna detta. Jag menar att det är bättre att sådana data flaggas och att de inte bör sopas under mattan. Sedan kan man såklart diskutera formerna för detta, det är inte självklart att en ref-not med "hämtat från: X-språkiga Wikipedia" är det bästa.

När jag själv lägger in mallen brukar jag först gå igenom uppgifterna och byta ut "hämtat från"-källor. Jag har märkt att infoboxar lagts till i några dussin artiklar de senaste dagarna vilket ökat backloggen. Men jag har betat av några artiklar den senaste timmen vilket inneburit att tidigare källösa uppgifter nu fått kvalitativa kvällor. Väsk 21 december 2015 kl. 14.59 (CET)

Uppenbara saker (som kön) tycker jag man kan lägga in utan källor. Det är mer när könet ändras eller är tveksamt som det kan vara bra att ha källor. Ett problem för mallen är ju att det för den inte är enkelt att avgöra när källorna för sådana uppgifter är överflödiga eller inte. För sådant som koordinater brukar jag ange "hämtat från:svwp" som källa, men det är också något jag inte förväntar mig att vi någonsin kommer att börja lägga in noter om. De källhänvisningar vi har för dessa (och de är få) syns vanligen bara i redigeringsläge. Ofta har de här källorna lagts in, inte för att de behövs för uppgiften som sådan, utan för spårbarhetens skull.
Och jag tänker inte klaga på om någon tar bort källan "hämtat från:frwp" för nationalitet om det finns en god källa för sådant som födelseort. Jag ersätter själva ofta sådana källhänvisningar.
Ett problem är att sådant som kön har lagts in med förnamnet som implicit källa. Det är då inte alltid tydligt angivet vad källan egentligen var.
Om någon har en idé på hur man bättre presenterar den här typen av källhänvisningar får hn gärna presentera den. Baka in det, så att det inte syns, ser jag inte som en god idé. -- Innocent bystander 21 december 2015 kl. 17.57 (CET)

Ytterligare ett problem med mallar som dessa är att de gör det hart när omöjligt för nya användare att bidra med fakta de har tillgång till. Wikidata betraktar jag själv som alltför svårt. Jag lägger in nya objekt då och då, men utan andra uppgifter än artiklarna. Det övriga överlåter jag åt andra som begriper sig på hur det skall göras. Tostarpadius (diskussion) 22 december 2015 kl. 08.22 (CET)

Därför tycker jag att dylika mallar passar bäst i robotskapade artiklar under förutsättning att botten skapar och populerar objekt på Wikidata, vilket vår flitigaste bot tyvärr inte gör. /ℇsquilo 22 december 2015 kl. 11.07 (CET)
@Tostarpadius: Andra språkversioner verkar ha lagt in en liten länk längst ner i faktamallar som hämtar data från Wikidata. Länken tar en direkt till datan i Wikidata. Exempel. På så sätt ger man ju användarna en enkel ingång till att redigera datan bakom mallen i varje specifik artikel. Kan det vara en lösning för våra liknande mallar? //Mippzon (diskussion) 6 januari 2016 kl. 15.31 (CET)
Wikidataobjektet är lätt tillgängligt via vänsterspalten. Det räcker. Tostarpadius (diskussion) 6 januari 2016 kl. 16.40 (CET)
Menar du den där lilla länken "Redigera Språk"? Det är ju knappast uppenbart att den leder till en sida där man kan redigera andra saker. Dessutom finns den väl inte om det skanas iw-länkar? När en tydlig länk är allt behövd. --افيراتير (diskussion) 7 januari 2016 kl. 01.52 (CET)
Det finns en länk till Wikidataobjektet också. Tostarpadius (diskussion) 7 januari 2016 kl. 05.47 (CET)
@افيراتير: Länken "Wikidataobjekt" finns under rubriken "verktyg" i vänstermenyn. Det är självklart en fördel att länken finns där den ska användas. Den kanske inte behöver ligga i mallen i läsläge men i redigeringsläge och eller i redigeringsrutan/dialogen när man klickar på mallen. Än så länge fungerar inte dialogrutan men jag gissar att det bara är en tidsfråga innan det går att både redigera en wikidatamall och populera wikidataobjektet direkt från Wikipedia i den. Då blir det lättare än vad det är nu att redigera en mall och skapa nya parametrar i den även om, eller tack vare, att det inte fungerar via wikitext. Jag tycker inte svenskspråkiga Wikipedia borde avvakta i det här fallet eftersom det lär bli en period med dubbla standarder ändå och mallar i allmänhet och dess populering i synnerhet ändå är överkurs. Än så länge.--LittleGun (diskussion) 7 januari 2016 kl. 08.09 (CET)
Det finns inget som säger att den information som ligger i mallen kommer (enbart) från det objekt som nås via "Wikidataobjekt" i vänsterspalten. I Grönkål är det bara vissa delar som kommer därifrån. Viss information kommer exempelvis från objektet som hör till artikeln Eukaryoter och det ligger åtskilliga musklick bort. -- Innocent bystander 7 januari 2016 kl. 09.36 (CET)
Den länken hade jag missat. Tack! Men jag vidhåller att det bör vara enklare att se hur man redigerar olika saker på Wikidata. Hur har jag däremot tyvärr inget bra förslag på :( Jag är dock hoppfull för framtiden och ser dessa faktarutor som ett stort steg framåt. --افيراتير (diskussion) 7 januari 2016 kl. 11.11 (CET)

Bra att diskussionerna är igång om faktamallar och Wikidata! Vad jag inte har lyckats utläsa är om vi har någon strategi framåt. Är det exempelvis så att det är att föredra att skapa en helt ny faktamall som liknar den traditionella (ex. {{Faktamall biografi}} kontra {{Faktamall biografi WD}}, men som enbart riktar in sig på att hämta data från Wikidata? Eller bör man sakta men säkert konvertera befintliga mallar till att klara av både manuellt inmatad data och hämtning från Wikidata? (Ex. {{Begravningsplats}}. //Mippzon (diskussion) 7 januari 2016 kl. 11.19 (CET)

Att hämta information från Wikidata som innehåller helt onödiga noter med mera är helt enkelt olämpligt i de allra flesta fall. Tostarpadius (diskussion) 17 januari 2016 kl. 01.32 (CET)
Vad är en onödig not? Är det en not för ett källbeläggande av data som redan är källbelagt i löptexten? I så fall skulle jag inte kalla det olämpligt utan snarare en hjälp till den som snabbläser en artikel att om man hittar en intressant information i faktarutan, inte behöva leta igenom hela löptexten för att först se om det också nämns där, och sedan ta den källan. Ta till exempel Sverige som i faktarutan har en not på ytan, och samma not i löptexten. Jag tycker att den fyller en bra funktion som underlättar för den som vill läsa vidare i källor om de uppgifter som finns i faktarutorna. Ainali diskussionbidrag 17 januari 2016 kl. 07.59 (CET)
Ett problem är att noten bara finns i faktarutan och inte i löptexten. Dessutom är noten ofta en hänvisning till en annan språkversion, t ex "hämtat från: Engelskspråkiga Wikipedia", en sådan källa tillåter vi ju inte i löptexten. Thoasp (diskussion) 17 januari 2016 kl. 09.56 (CET)
Thoasp Menar du att om noten inte återfinns i löptexten så är den onödig och borde inte finnas alls? Eller att det är ett annat problem du pratar om? Om vi återgår till Sverige som exempel, i faktarutan finns en not på den uppskattade befolkningsmängden 2015. Är den ett problem bara för att den faktauppgiften inte återfinns i löptexten någonstans? Angående noter som hänvisar till andra språkversioner så är det möjligt att programmatiskt välja bort dem från faktarutan (och det tycker jag är ett rimligt förfarande). Ainali diskussionbidrag 17 januari 2016 kl. 13.27 (CET)
Angående noter som hänvisar till andra språkversioner, typ "Importerad från Svenskpråkiga Wikipedia", så håller jag helt med. De fyller inget syfte och är onödiga. Skulle någon kunnig titta på mallarna i Kategori:Mallar som använder data från Wikidata och se hur man programmatiskt inte hämtar noter med hänvisning till andra språkversion, så som @Ainali: föreslår? Funktionaliteten kanske ligger i modulerna snarare än i mallarna? Hur som, om man löser den problematiken får man ju helt plötsligt värdefulla noter direkt från Wikidata när man lägger in en mall. Det blir enkelt att "källbelägga" en artikel med källbrister, förutsatt att Wikidata har bra källor för artikeln i fråga det vill säga. //Mippzon (diskussion) 17 januari 2016 kl. 15.25 (CET)
@Ainali:Det är att noten är en annan språkversion av Wikipedia som jag tycker är ett problem. Det vore bättre att noten var direkt till källan, detta är något som måste lösas på Wikidata där man för det mesta anger en språkupplaga på Wikipedia som källa istället för att ange källan direkt. Går det att ta bort noten om det är en annan språkversion, men få med övriga noter så tycker jag att det är en bra lösning. Thoasp (diskussion) 17 januari 2016 kl. 16.52 (CET)
Nej, noter skall vara formaterade på ett sätt som passar här. Dessutom är de oftast onödiga i faktarutor. Det som står där skall, i varje fall i biografier, finnas på annan plats i artikeln också. Kan vi skippa dessa referenser och få in länkar kring datum och årtal är jag inte alls lika kategorisk angående dessa faktarutor. Jag har för övrigt förstått att man kan välja att ta med vissa saker från Wikidata och lägga in annat lokalt. Det verkar krångligt, men bara det blir på svenska kan det tänkas fungera. Att make/maka skrivs ut som "non value" är däremot helt oacceptabelt. Tostarpadius (diskussion) 17 januari 2016 kl. 20.46 (CET)
Angående noters vara eller icke-vara i faktarutor tycker vi alltså helt olika. Min uppfattning är att det hjälper läsaren om det finns noter på de uppgifter som finns i faktarutorna, just eftersom att de är mycket lättare att hitta än att behöva leta igenom en hel artikel efter något i löptexten. Angående att välja vad man vill ta in så brukar mallarna byggas så att om något är angivet med en lokal parameter hämtas ingen data från Wikidata, endast om man inte anger något hämtas data därifrån. Så den som inte vill använda data från Wikidata behöver inte förändra sitt arbetsflöde alls, den kan fortsätta att fylla i mallen manuellt. Angående "non value" håller jag helt med dig, sådana uppgifter bör filtreras bort (eventuellt byggas så att det skrivs ut som "ogift" men denna sorts data bör behandlas var för sig för att se om de passar in). Ainali diskussionbidrag 18 januari 2016 kl. 11.52 (CET)
Angående ogifta: Det finns lite olika filosofier om huruvida en källbelagd avsaknad av något ska markeras med ett särskilt objekt eller som "no value". Det finns bland annat ett särskilt objekt som kan användas för språkparametern i stumfilmer: d:Q21686005. Annars används ofta "no value" men problemet med det är att det ibland kan vara otydligt och betyda flera saker. Jag skapade ett särskilt objekt för folk som dog ogifta (d:Q22101595) och lade in det på personer som hade "make:no value" här på svenska Wikipedia. Det kan funka som en (eventuellt tillfällig) lösning på det problemet. Väsk 18 januari 2016 kl. 12.24 (CET)
Att någon dog ogift ser jag inte som encyklopediskt relevant information. Om det finns det dock olika uppfattningar. Om att vi inte skall ha engelskspråkiga uppgifter borde sådana inte råda. Tostarpadius (diskussion) 28 januari 2016 kl. 20.06 (CET)

Vi har inte platsbrist...[redigera wikitext]

...så sluta omformatera andras meddelanden (även fast de är sänt av en anställd av WMF) till att ta mindre plats. Om det är stavfel, eller om du översätter, bra, men om du bara tar bort fet/kursivmarkeringar eller tar bort blankrader, snälla sluta. Jag rör inte era meddelanden, så snälla rör inte andras meddelanden. Josve05a (prata med mig) 20 januari 2016 kl. 14.04 (CET)

Inlägget ovan är riktat till mig även om det inte syns (varför inte vara öppen med det?). Det handlar naturligtvis inte om platsbrist i lagringsutrymme eller något sådant. Däremot är massmeddelandena utifrån utformade för att synas så mycket som möjligt, exempelvis många tomma rader, extremt varierad formatering med flera tricks. Reklam för aktiviteter utanför svwiki. Jag vill helt enkelt dämpa skrikigheten av spammet eftersom jag anser att våra egna interna diskussioner är mycket viktigare för oss än en massa "Engagera-er-härborta-istället"-meddelanden. --MagnusA 20 januari 2016 kl. 14.22 (CET)
Du får anse dit hur mycket du vill, men det är var och en av vårt privilegium att själva bestämma hur vi vill utforma våra meddelanden. Trots att de inte redigerar här, så har det lika mycket rättigheter att synas här som du och jag.
Nu använde jag en blankrad, och inget säger att jag inte får göra det, men vi har dokument spm säger att man inte ska omformatera/formulera andras meddelanden. Josve05a (prata med mig) 20 januari 2016 kl. 15.31 (CET)
Lagringsmässigt så har Wikipedia ingen platsbrist, men varken Josve05a eller MagnusA vet hur mycket plats jag har i min browser. /ℇsquilo 20 januari 2016 kl. 17.26 (CET)
(Redigeringskonflikt) Det är en sak att folk måste få använda sitt omdöme ifråga om hur egna inlägg skall läggas upp. Ibland blir man onödigt mångordig, ibland stavar man fel, ibland kanske man använder onödigt många stycken. Det är en annan sak om man gör det utstuderat, som MagnusA antar att det är. Ett par extra radbyten skulle normalt knappast störa någon, men om man regelbundet är tvungen att redigera inläggen för att bli av med färger och andra märkligheter, kan man av farten ingripa också då inlägget inte har egentliga problem.
Jag tycker inte var och en har rätt att använda Bybrunnen enligt eget förgottfinnande. Man skall lätt kunna hitta bland inläggen och det skall vara vilsamt för ögonen om det inte finns goda orsaker till annat. Om någons omdöme brister tycker jag andra bör få ingripa – såsom vi ingriper mot alltför obetänksamt språk, förminskar eller flyttar bilder etc.
--LPfi (diskussion) 20 januari 2016 kl. 17.27 (CET)
Om jag skulle börja diskutera med extra "luftiga" inlägg och lite färger här och där för att dra mer fokus till mitt inlägg, så skulle det väl ge reaktioner? Om då några inte ens kommer hit och skriver något utan skriver det "på distans", på ett annat språk och med ett syfte som är utanför detta projekt. Hur mycket mer borde inte det ge reaktioner? /Hangsna (diskussion) 20 januari 2016 kl. 23.38 (CET)
Lite mer luftiga och färgglada inlägg skulle nog enbart göra gott. Var gränsen går mellan för skrikiga inlägg och att man inte bör röra andras inlägg vet jag inte, men tycker vi än så länge är ganska långt därifrån. --افيراتير (diskussion) 21 januari 2016 kl. 09.04 (CET)
Så som jag upplever det handlar mycket om praxis. Det är inte praxis att signaturen hamnar på ny rad på svwp (även om undantag förekommer, ibland även med gott skäl). Jag tycker dock inte att det finns fog för är att stoppa in två radbyten mellan signaturen och spam om, exempelvis, distributionslistor. Avluftning av sådan karaktär har jag inga problem med då den luftglada versionen kräver onödigt mycket utrymme på skärmen och stör läsningen. Dieselmotorvagnar (till stationen) 22 januari 2016 kl. 09.59 (CET)
Ska man prata om att inte störa läsningen borde vi uppmuntra fler radbrytningar, alternativt införa någon stilmall som fixar det automatiskt. Ovanstående inläggs första rad är (trots 6 indrag) 247 tecken brett på min skärm, vilket är långt över rekommendationer om läsvänlighet. Ainali diskussionbidrag 22 januari 2016 kl. 16.56 (CET)
Radlängden (kolumnbredden) bestämmer var och en själv, så länge inte webbutvecklare lägger näsan i blöt mer än nödvändigt. Det finns en CSS-inställning som bestämmer maximal kolumnbredd (men den fungerade inte i IE senast jag hörde). I övrigt anpassas radlängden enligt webbläsarfönstrets bredd. Här har vi en rätt bred vänstermarginal som förkortar raderna (så jag måste ha fönstret bredare än vad jag annars skulle ha). Om din radbredd är 247 tecken antar jag att du maximerat fönstret. Det är ditt val. Jag rekommenderar att du väljer en smalare standardbredd som du använder med Wikipedia, och maximerar fönstret då du besöker webbplatser som tvingar fram ännu bredare marginaler. (anvandbart.se rekommenderar 95 tecken. Tidigare har jag hört att 67 tecken skulle vara det optimala. Man läser effektivast när man kan uppfatta hela raden på en gång, utan att röra på ögonen.) --LPfi (diskussion) 22 januari 2016 kl. 18.54 (CET)
Du har helt rätt i att man kan göra en CSS-inställning som bestämmer maximal kolumnbredd. Likväl kan man göra en som plockar bort all text-decoration eller en som gör avstånden mellan stycken obefintligt litet. Du verkar alltså mena att vi ska bevara så mycket som möjligt av den ursprungliga formateringen och den som vill ha ett specialutseende får hacka på sin egen CSS-sida? Ainali diskussionbidrag 22 januari 2016 kl. 20.34 (CET)
Jag menar att om man gör webbläsarfönstret brett och sedan klagar på att sidinnehållet blir brett, så har man missförstått hur webbsidor är avsedda att fungera. Jag medger att jag på den här punkten möjligen är ett levande fossil och att många webbutvecklare vill lösa just de problem jag inte vill att de skall befatta sig med, men om innehållet inte skall anpassa sig till tillgängligt utrymme, varför använder man överhuvudtaget HTML och inte PS (eller PDF)? CSS-koden som hindrar överlånga rader kunde vi använda, då 247 teckens rader knappast är något någon vill ha, men jag förstod att det blev krångligt p.g.a. IE. --LPfi (diskussion) 22 januari 2016 kl. 23.23 (CET)
En anledning till varför signaturerna ofta hamnar på en rad nedanför snarare än direkt efter (som är norm) är att man inte signerar på samma sätt med MassMessage, som Wikimedia Foundation ofta använder när det är någonting man anser att man borde nå ut med till hundratals Wikimediawikier. I och med att meddelandet levereras med bot kan man inte skriva ~~~~ utan måste specifikt ut vem som har skickat och sedan ange tiden med ~~~~~, annars signerar man som MediaWiki message delivery istället för som sig själv. I kombination med att man inte befinner sig på samma plats, utan skriver på Special:MassMessage på Meta, blir det på sätt och vis mentalt mer som att signera ett e-postbrev än ett diskussionsinlägg. Jag skall försöka tänka på det här i framtiden, men jag har svårt att tänka mig att det medvetet är tänkt att dra till sig blicken. /Julle (disk.) 24 januari 2016 kl. 22.43 (CET)

Engelska artikelnamn[redigera wikitext]

Användare:Lsjbot använder sig av engelska artikelnamn för schweiziska förvaltningsdistrikt, se: Delémont District. Är det klokt? Borde inte kantonens administrativa språk användas? Luke (diskussion) 20 januari 2016 kl. 22.58 (CET)

Hur boten ska namnge artiklar har diskuterats några gånger. Den procedur som används beskrivs här. Lsj (diskussion) 20 januari 2016 kl. 23.08 (CET)
Det är en rimlig procedur. I just det här fallet tror jag dock Schweiz distrikt borde namnges på samma sätt som hittills gjorts; Kategori:Schweiz distrikt. Men det kanske rör sig om så få att det är bättre att flytta manuellt efter boten är klar? Boⅰⅵᴇ 21 januari 2016 kl. 08.03 (CET)
Just för Schweiz måste det nog göras för hand, eftersom boten inte "vet" om det är franska eller tyska eller italienska som gäller för ett visst distrikt. Och boten är klar med Schweiz, så det är bara att flytta. De botskapade distriken finns under Kategori:Indelningar i Schweiz.Lsj (diskussion) 21 januari 2016 kl. 08.38 (CET)
Robotskapade artiklar får göra som de vill; andra får städa. Det är viktigast att tävla med enwp om antalet artiklar? Luke (diskussion) 21 januari 2016 kl. 15.33 (CET)
Jag har inte sett någon seriös medarbetare som stödjer Lsjbots arbete med motiveringen att det förbättrar statistiken. Utgå ifrån läsaren istället. Vad är bäst för läsaren som är intresserad av distrikt i Jura? Att det finns en med artikel med namnet Delémont District, eller att det inte finns någon artikel alls? Boⅰⅵᴇ 21 januari 2016 kl. 16.13 (CET)
Nu förstår jag inte riktigt. Så alternativet till att använda korrekt ärtikelnamn är att roboten inte skriver någon artikel alls? Det kräver ingen större ansträngning att namnge en artikel. Luke (diskussion) 23 januari 2016 kl. 16.57 (CET)
Är det inte just det att det i dessa fall faktiskt kräver en "större ansträngning att namnge en artikel" eftersom man inte enkelt vet vilket språk som gäller just där. Det problemet borde väl för övrigt gälla fler platser än Schweiz? /Hangsna (diskussion) 23 januari 2016 kl. 16.59 (CET)
Alltså gäller det olika regler för mänskliga redaktörer och bot-redaktörer. Den enda skillnaden är att roboten kvantitativt producerar fler artiklar än vad som man i efterhand hinner städa upp med mänsklig kraft. Luke (diskussion) 23 januari 2016 kl. 17.23 (CET)
Den som publicerar artiklar med hjälp av script är också en människa. Men denna fråga kan man också se det som att det är lättare att åtgärda när de är skapade med hjälp av en robot. Om man identifierar att det exempelvis är samma språk som ska gälla för alla i Kategori:Indelningar i Aargau så är det lättare att åtgärda botskapade med bot än det varit om de varit skrivna helt för hand. Det kan även räcka med att få fram en lista på vilket språk som ska gälla för vilket namn och sen låta ett script tugga igenom det. /Hangsna (diskussion) 23 januari 2016 kl. 17.28 (CET)
Men varför är det accepterat att lägga in mängder med faktafel bara man gör det med en robot? Jag kan inte fatta det. /rrohdin (diskussion) 23 januari 2016 kl. 17.45 (CET)
Nej det bör inte vara accepterat men är detta ett faktafel? Jag har inte uppfattat det så? /Hangsna (diskussion) 23 januari 2016 kl. 17.47 (CET)
Nej, det är absolut inget faktafel. Själv har jag ägnat en timme åt att gå igenom artikelnamn och städa upp i en del artiklar som skapats helt av människohand. Exemplen på detta är legio. Om det accepteras eller inte kan diskuteras, men jag hade inte gjort någon affär av det alls om det inte vore för detta samtal. Gnället på robotarnas fantastiska insatser bidrar inte konstruktivt till uppslagsverket utan endast till att försämra samarbetsklimatet här. Tostarpadius (diskussion) 23 januari 2016 kl. 17.58 (CET)

Jag är egentligen inte sur på robotarna, jag tycker att det är bra att det finns en artikel som Ederswiler; utan på att vi som skriver för människohand inte har samma immunitet från klagomål och gnäll från wikipediapedanter om mer eller mindre imaginära brott mot mer eller mindre imaginära wikipediaregler. För lika viktig som Ederswiler, är artikeln om John Tovey även om referenserna inte är perfekta. Luke (diskussion) 23 januari 2016 kl. 19.17 (CET)

I mina ögon ser jag inget att klaga på i den. Visst kan den utökas med tiden, men som en ringa begynnelse duger den gott. Jag är ingen vän av onödiga påhopp mellan oss som inte kan eller vill ta robotar till hjälp. Tostarpadius (diskussion) 23 januari 2016 kl. 19.25 (CET)
Jag antar att det är mig Luke syftar på när han skriver om gnälliga "wikipediapedanter", med tanke på att han parafraserat dels Boivies ord ovan i ett svar till mig i en annan diskussion samt parafaserat mina ord i svar till Boivie i denna diskussionen. Intressant diskussionsteknik men jag kan inte se att de två diskussionerna har särskilt mycket med varandra att göra. /Ariam (diskussion) 23 januari 2016 kl. 21.12 (CET)
När det gäller permanentlänkar tyckte jag själv från början att de var både onödiga och besvärliga att lägga in. Detsamma gällde urler för Ugglan. Hade andra användare då varit mycket påstridiga och inte endast kommit med uppmuntrande tips hade jag kanske tröttnat efter några månader här. Det är en konst att både ge och ta kritik. Jag vill inte påstå att jag under mina sju år här har lyckats perfekt med vare sig det ena eller det andra. Men man blir förhoppningsvis bättre med tiden. Övning ger färdighet, i detta som i så i mycket annat. Att tänka efter innan vi gör inlägg och inte skriva i affekt är en grundregel som få oss lyckas upprätthålla i alla lägen. Gjorde vi det hade mycket varit vunnet. Tostarpadius (diskussion) 23 januari 2016 kl. 21.21 (CET)

Uppdateringar av förgreningssidor[redigera wikitext]

Idag sökte jag efter William Blackstone på hans efternamn och hamnade då på denna förgreningssida som bara listade geografiska platser o dyl. Jag lade till personen och strukturerade om, så långt allt väl, men när jag gick till träfflistan för Blackstone märkte jag att förgreningssidan är mycket ofullständig.

Hur mycket är väl en bisak, men det slår mig att förgreningssidor sedan de skapas ju måste underhållas för att fylla en funktion. Det är ju inte helt enkelt för den som inte kan stället här hur man får upp träfflistan heller. Risken är att förgreningssidor då gömmer befintliga artiklar, om de inte pga platsbrist kommer upp i rullgardinen i sökrutan eller om det som i mitt fall är ett efternamn.

Någon tekniskt kunnig kanske kan komma på en bra lösning på detta problem.Klementin (diskussion) 23 januari 2016 kl. 16.52 (CET)

Jag förstår att man kan förvänta sig att hitta en sak men inte gör det. Men hade det då i detta fallet varit bättre om inte sidan Blackstone hade skapats för 1,5 månader sen? /Hangsna (diskussion) 23 januari 2016 kl. 16.55 (CET)
Då hade man kommit direkt till träfflistan. Nu måste man klicka på den kursiva texten under rullgardinen, men det framgår inte att man då kommer till en träfflista.Klementin (diskussion) 23 januari 2016 kl. 16.57 (CET)
Sedan skulle det potentiellt vara samma problem hur länge sedan en föreningssidaän skapats eftersom nya artiklar om Sandbergare o dyl skapas hela tiden utan att automatiskt hamna på förgreningssidan.Klementin (diskussion) 23 januari 2016 kl. 17.02 (CET)
Detta är ett problem på alla språkversioner så vitt jag vet. Det torde inte gå att lösa med robot. Enligt min mening är det bättre att de finns men är ofullständiga än att de saknas helt, men givetvis vore idealet att de uppdaterades kontinuerligt. Enda lösningen är att vi som skapar artiklar får försöka hjälpas åt att lägga in de nya på de ställen där det kan vara aktuellt. Kanske kunde en rekommendation om detta läggas in någonstans. Tostarpadius (diskussion) 23 januari 2016 kl. 18.30 (CET)
Kanske något för en Veckans tävling? Kanske årligt återkommande? //Vätte (diskussion) 23 januari 2016 kl. 20.01 (CET)
Wikipedia:Biografiska artiklar nämner förgreningssidor om personer med samma namn, men inte förgreningssidor enligt för- eller efternamn. Är förgreningssidorna enligt efternamn något nytt? Om vi vill ha dem (vilket jag antar att vi vill) är det väl rimligt att den som skriver en biografi förväntas lägga till personen på förgreningssidan.
Jag har kompletterat en del sådana förgreningssidor. Det går inte på nolltid men är relativt enkelt, om man antar att biografierna dyker upp i en enkel sökning. Jag antar att det skulle gå att använda något verktyg som spårar efternamn med många saknade och hjälper att få fram informationen, givet att förgreningssidan är märkt med {{efternamn}}, biografin är märkt med Kategori:Män eller Kategori:Kvinnor och efternamnet kan hittas i standardsorteringsdirektivet. Användaren måste sålla fram det väsentliga ur biografiernas ingresser och ta ställning till om efternamnet också används som tillnamn annat än släktnamn. --LPfi (diskussion) 23 januari 2016 kl. 21.18 (CET)
Efternamnsartiklar har väl funnits bra länge? Se till exempel Andersson. //Vätte (diskussion) 23 januari 2016 kl. 22.39 (CET)
Den artikeln började som en stubb om själva efternamnet 2007. 2011 lades in en lista på personer, möjligen enligt vem som hade artiklar på Wikipedia då. Jag antar att motsvarande ändring, från efternamnsartikel till namnförgreningssida, har skett i många andra av artiklarna. Jag vet inte när man gått in för att konsekvent skapa sådana förgreningssidor och huruvida det från början var ett privat projekt eller om de som sysslar med biografier gemensamt gick in för det. Att sidorna inte nämns i ämnesguiden tyder på att det inte slagit igenom för alltför länge sedan. --LPfi (diskussion) 24 januari 2016 kl. 00.04 (CET)
Den systematiska utökning som ägt rum har till stor del varit ett privat projekt från Roufus sida. Jag har varit oenig vad gäller vissa detaljer i upplägget, men det är ett storverk. Tostarpadius (diskussion) 24 januari 2016 kl. 01.33 (CET)
Jag konstaterade att det redan fanns sidor av det här slaget när jag började skriva här 2009. Ofta var de redan då instoppade med diverse slumpmässigt valda bärare av namnen, sällan utvalda varken på grund av betydenhet eller att de hade artiklar på wikipedia. När jag råkat på dem har jag försökt fylla på listorna, eftersom det varit rejält knepigt med olika stavningsvarianter av såväl för- och efternamn att upptäcka om personer har biografier på wikipedia när de saknas på grensidorna. Jag har inte brytt mig om att skapa sådana grensidor, undantag då efternamnen redan utgjort olämpliga omdirigeringar till någon person som knappast kan sägas vara den otvetydigt mest kände bäraren: NÄr Roufu började med sitt projekt för några år sedan tyckte jag egentligen att det hade varit bättre att vänta lite med att skapa grensidorna till alla fall mest kända namnen har artiklar. Men i takt med att antalet artiklar ökar så ökar ju också behovet av ordentlig särskiljning mellan artiklarna, och det är ju troligt att vi kommer att ha stora luckor länge än. Grensidor med bara några få slumpmässigt utvalda namn ser jag som mer hinder än nytta.FBQ (diskussion) 24 januari 2016 kl. 01.41 (CET)
En fråga angående detta är om det ska finnas olika förgreningssidor för olika former av samma ord. Det finns till exempel Målare och Målaren, och antagligen en rad andra nästandubletter av liknande slag. Finns det någon regel för hur sådant ska hanteras?--Chandra Varena (diskussion) 24 januari 2016 kl. 05.57 (CET)
Vi har så få regler som möjligt. Ibland har vi kodifierad praxis, men mycket är inte nedskrivet. Så fort något skall sättas pränt tenderar det att bli långa diskussioner som mynnar ut i att konsensus saknas. När det gäller efternamn med snarlik stavning och normalt samma uttal har de förts samman. En del fall, där det globala perspektivet pekar i annan riktning än det svenskspråkiga, har dock inte hanterats så. Ditt exempel har ingen självklar lösning med hänsyn tagen till befintliga bestämmelser. Tostarpadius (diskussion) 24 januari 2016 kl. 07.30 (CET)
Målare/Målaren (olika betydelser) ser jag inte som något problem eftersom det finns ömsesidiga hänvisningar. Det projekt med förgreningssidor som Roufu genomfört har direkta motsvarigheter på andra språkversioner (åtminstone enwp, dewp och frwp). Det innebär alltså att det nuvarande systemet har synkroniserad interwiki. Visst skulle uppdatering och komplettering med att lista nya biografier kunna skötas av en bot någon gång om året? /Ascilto (diskussion) 24 januari 2016 kl. 11.37 (CET)

Skulle man kunna lägga till en mening om träfflistan i slutet av förgreningsmallarna? Ungefär:

På så sätt får ovana användare en smidig väg till träfflistan, som faktiskt kan vara lite dold annars.Frisko (dis.) (bid.) 24 januari 2016 kl. 11.46 (CET)

Jag testade att lägga in det i namnförgreningsmallarna, men det blev lite fel, så jag återställde dem. Svensson1 (diskussion) 24 januari 2016 kl. 13.18 (CET)

En annan variant är att man helt och hållet tänker om. Förgreningssidor ersätter på sätt och vis träfflistor. Tänk om man skulle radera alla förgreningar? Om ett uppslag har företräde, som idag, skulle man då kunna erbjudas att söka efter sökordet dels i artikelnamnet, dels i brödtexten. Den senare funktionen hade jag gärna sett förverkligas oavsett vilket, för det är mkt bra när man skrivit en ny artikel och vill hitta ord att länka.Klementin (diskussion) 24 januari 2016 kl. 14.39 (CET)

@Svensson1: Jag fixade lite i mallen så nu ska det fungera! Frisko (dis.) (bid.) 24 januari 2016 kl. 14.42 (CET)
@Klementin: Menar du såhär? intitle:/Sobieska/ och insource:/Sobieska/. --Larske (diskussion) 24 januari 2016 kl. 14.47 (CET)
Tack @Larske:! Precis! Tänk om det bara hade funnits en knapp att trycka på, så slapp man browsa så mycket sådana gånger.Klementin (diskussion) 24 januari 2016 kl. 15.12 (CET)
"Sådana gånger"? Jag har inte följt med så noga i diskussionen här, men var menar du att denna knapp borde finnas? På en artikelsida, på en förgreningssida, bland dina "finesser" eller var? Det finns en knapp "Sök" på den här sidan som du kan ha som en favorit ett klick bort. --Larske (diskussion) 24 januari 2016 kl. 15.37 (CET)
Någonstans där man hittar den. Klementin (diskussion) 24 januari 2016 kl. 15.44 (CET)
Med tanke på att man kan vilja lista en betydelse även om den inte är en del av artikelnamnet verkar det vara en mycket dålig lösning. Även för namn som burits av många människor kan lösningen vara klumpig; [1] är en minst lika tänkbar sökning.
andejons (diskussion) 24 januari 2016 kl. 16.05 (CET)
Inte om träfflistan presenterades enligt samma principer som i ickedigitala uppslagsverk, alltså alfabetiskt.Klementin (diskussion) 24 januari 2016 kl. 16.29 (CET)
Fast det blir fortfarande problem att hitta personer med förnamnet Karl om de finns under Carl på Wikipedia, likaså personer med efternamnet Hässelqvist om de finns på uppslagsordet Hesselqvist och för personer där pseudonymer eller smeknamn anses POMMF. Jag vet inte om de här sökningarna inkluderar omdirigeringar för då kunde man ju möjligen lösa det den vägen, men då är det ju fortfarande svårt att avgöra vilka namn som möjligen finns på wikipedia men inte fått omdirigeringar skapade. Gärna förbättrade sökmöjligheter men behåll grensidorna.FBQ (diskussion) 24 januari 2016 kl. 21.46 (CET)

Innehåll på förgreningssidor[redigera wikitext]

En näraliggande fråga är vilka artiklar som ska vara med på förgreningssidor. I fallet Blackstone finns flera artiklar i träfflistan med Blackstone i artikelnamnet, t.ex. i form av efternamn. Efternamnsförgreningarna är ju mera självklara, där är det bara fråga om huruvida de som bytt efternamn ska finnas med eller inte.

Eller en förgrening som Kommunal som också ger rena ordboksförklaringar. Ska maninte i ett sådant fall omdirigera till fackförbundet och där uppe i toppen lägga mallen till Wiktionary?Klementin (diskussion) 24 januari 2016 kl. 11.59 (CET)

Huvudregeln är väl att artiklar som kunde heta som förgreningssidan (givet annan syn på POMMF, avsaknad av viktigare artikelämne e.d.) bör finnas med, liksom artiklar som man kan vänta sig att rätt många läsare söker på det namnet (felstavning etc.). De senare artiklarna kan vara nåbara via en länk under Se även.
För "kommunal" verkar förgreningssidan förvirrad. Det viktiga vore väl att hänvisa till kommun, därifrån länkar borde finnas till t.ex. Kommunal verksamhet (om en sådan artikel skall finnas). Ingen söker väl efter kommunalråd med söktermen "kommunal". Att ersätta förgreningssidan med en omdirigering tycker jag verkar olämpligt. Det händer lätt att generiska smeknamn omdirigerar till någon betydelse på ganska godtyckliga grunder – det är bättre att den som söker på ett sådant namn kommer till förgreningssidan än att den som söker efter en annan betydelse blir förvirrad.
--LPfi (diskussion) 27 januari 2016 kl. 22.59 (CET)

Förgreningssidor hör till det bästa vi har. "Se även" i andra artiklar är alltid en nödlösning, oavsett om det står i en topplänk eller som en rubrik mot slutet. Tostarpadius (diskussion) 28 januari 2016 kl. 19.34 (CET)

Förgreningssidor och Se även har helt olika syften. Förgreningssidor ska hjälpa till att leda rätt när samma eller nästan samma uppslagsord (begrepp, term, sökord, eller vad vi kallar det) kan betyda flera olika saker. Se även är till för att länka till ytterligare artiklar som läsare kan vara intresserade av när de redan hittat till rätt artikel. Jag håller med att se även ofta är en nödlösning och det är bättre att försöka lägga in de länkarna i brödtexten. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 28 januari 2016 kl. 19.57 (CET)
"Se även" som topplänk har ungefär samma syfte som en grensida. I övrigt håller jag med. Tostarpadius (diskussion) 28 januari 2016 kl. 20.02 (CET)

Dagens datum[redigera wikitext]

Under dagens datum på huvudsidan idag, anges att Henrik VIII och Anne Boleyn vigdes detta datum. Jag undrar var den uppgiften kommer från? Deras vigsel skedde i hemlighet och forskningen har inget entydigt svar men man är eniga om att det måste ha skett på hösten och t.ex. Starkey anger ett datum i november. Jag kan inte finna någon källa som anger 25 januari. Vet ngn var uppgiften hämtats? Idunius 25 januari 2016 kl. 07.44 (CET)

Jag gissar att "dagens datum" tagit uppgiften från artikeln om Henrik VIII, där datumet är angivet. "The King's reformation" av Bernard anges som källa och på sid 67 påstår Bernard att bröllopet skedde den 25 januari.[2] //Romulus74 (diskussion) 25 januari 2016 kl. 07.52 (CET) (Bernard själv anger Diarmaid MacCullochs bok Thomas Cranmer som källa till uppgiften). //Romulus74 (diskussion) 25 januari 2016 kl. 08.01 (CET)
Tack! Idunius 25 januari 2016 kl. 09.49 (CET)

Johan Niclas Byström[redigera wikitext]

En användare driver linjen att vi skall använda den normaliserade stavningen av den store skulptörens namn. Det ser anakronistiskt ut så det skriker om det. Det är endast kungligheter vi gör detta för. Tostarpadius (diskussion) 25 januari 2016 kl. 09.44 (CET)

När jag tittade i artikeln och de källor som finns angivna där verkade de alla stava med k, medan NE och SBL stavar med c. Frågan är då om man tycker generella uppslagsverk eller biografier väger tyngst för POMMF.
andejons (diskussion) 25 januari 2016 kl. 10.21 (CET)
Vet man att han själv stavade med c? AlphaZeta (diskussion) 25 januari 2016 kl. 10.35 (CET)
FredrikT har nu hittat en källa från hans livstid och Fredriks resonemang på artikelns diskussionssida är mycket beaktansvärt.Yger (diskussion) 25 januari 2016 kl. 10.38 (CET)
(redkrock) En diskussion förs på artikeldisken. Onödigt med parallella trådar. --MagnusA 25 januari 2016 kl. 10.38 (CET)
Min avsikt var enbart att lägga en blänkare här. FredrikT:s upptäckt är verkligen uppseendeväckande i mina ögon. Tostarpadius (diskussion) 25 januari 2016 kl. 10.41 (CET)
Lugna dig. Det var mer riktat till de som fortsatte här att det pågår en parallell disk på "rätt" ställe, inte till dig. --MagnusA 25 januari 2016 kl. 10.44 (CET)
Stavningen av k-ljudet kunde variera och var ingen stor sak förrän kanske i samband med stavningsreformen. Inte heller vi bör ha någon stark position i sådana fall för tiden fram till, säg, 1920 och att de vanliga reglerna tillämpas i sådana fall, nämligen att förste eller huvudförfattare väljer, samma stavning genomgående och pommf m.m. Edaen (diskussion) 25 januari 2016 kl. 11.21 (CET)
Det är inte praxis. I så fall skulle många normaliserade stavningar hänga kvar (det vill säga sådana från verk som regelmässigt valde "k"), vilket skulle försämra uppslagsverket avsevärt. Tumregeln är att alla personer inom de bildade klasserna använde "c" fram till omkring 1900. Tostarpadius (diskussion) 25 januari 2016 kl. 12.30 (CET)
Någon sådan tumregel känner jag inte till. Uttrycket "de bildade klasserna" är utgånget sedan ungefär den tiden. Edaen (diskussion) 25 januari 2016 kl. 12.38 (CET)
Då stavning på den tiden inte var så viktig, och varierade kraftigt, så måste väl valet av "c" också anses som en form av normalisering? Boⅰⅵᴇ 25 januari 2016 kl. 12.53 (CET)
Det har säkert förekommit normaliseringar åt båda hållen. I Anreps ättartavlor över svensk adel från 1800-talet används konsekvent c i stället för k och w eller f i stället för v, detta även i fall där man kan hitta belägg för att de enskilda personerna själv skrev annorlunda. I Elgenstiernas motsvarande verk från 1920-talet är det däremot k och v för hela slanten. /FredrikT (diskussion) 25 januari 2016 kl. 12.59 (CET)
För tiden före år 1700 måste man räkna med att personer skrev sitt namn på olika sätt vid skilda tillfällen, kanske därför att man gjorde det så sällan att man hade hunnit glömma vilka val man gjorde förra gången. Då blir normalisering nödvändig. Tostarpadius (diskussion) 25 januari 2016 kl. 13.48 (CET)
Man ändrade också utifrån vilket språk man skrev på. Jag har sett exempel på akademiker på 1800-talet som normalt hade ett W i sitt efternamn men som skrev det med V då de författade latinska texter (rimligen för att W inte finns i det klassiska latinska alfabetet). /FredrikT (diskussion) 25 januari 2016 kl. 14.21 (CET)
Ja, att man hade en särskild latinsk namnteckning, vilket nog får sägas ha varit regel bland 1600-talets prästerskap (kulturhistoriskt värdefull information om detta finns i de enskilda biografierna i Carlquists herdaminne), levde kvar betydligt längre än till stormaktstidens slut. Tostarpadius (diskussion) 25 januari 2016 kl. 17.07 (CET)

*.wikimedia.org[redigera wikitext]

Just nu har vi problem med alla wikier med en wikimedia.org-adress (vilket inkluderar Meta och, lite värre, Commons). TechOps arbetar på att lösa det. /Johan (WMF) (diskussion) 26 januari 2016 kl. 20.05 (CET)

Nu skall de vara tillgängliga igen. /Johan (WMF) (diskussion) 26 januari 2016 kl. 20.28 (CET)

Valutareform är INTE penningreform[redigera wikitext]

Artikeln valutareform avser byte från nationell valuta till euro o dy. Den artikeln är ihopkopplad med engelska Monetary reform. Men det är inte samma sak. Det senare handlar om att offentlig penningutgivning ersätter dagens system där det vi använder som pengar skapas av privata banker. Eller andra ideer som nämns i den artikeln avseende penningskapandet. Kan nån fixa så detta blir rätt.

A. Svenska och norska artiklarna "Valutareform" kan kopplas ihop, liksom nederländska "Geldhervorming", polska "Reforma walutowa" koreanska "화폐 개혁", ukrainska "Грошова реформа", ryska "Денежная реформа", tjeckiska "Měnová reforma", slovenska..., tyska "Währungsreform" och finska "Rahauudistus". Har läst artiklarna och tolkar dem som motsvarande varandra. (Förstår inte finska, men ser att de bl a talar om övergången till euro och inte nämner namn som associeras med penningreform. Detsamma med övriga, som även är checkade med översättning).

B. Svenska artikeln "Penningreform" bör kopplas ihop med "Monetary reform" och övriga med samma betydelse. Dvs minst dessa: Artiklarna på engelska, spanska, portugisiska, kambodjanska. Men inte kopplas ihop med ovan nämnda norska, nederländska, polska, koreanskaŚ, ukrainska, ryska, tjeckiska, slovenska. tyska och finska artklar.

C. Kontrollera även övriga språklänkar, om de avser valutareform eller penningreform.

D. Fråga gärna på engelska wikipedia hur de tänkte när sökordet "Currency reform" leder till artikeln "Monetary reform". Kan inte tänka mig att dessa två begrepp är liktydiga och parallella på engelska.

--Mats33 (diskussion) 27 januari 2016 kl. 11.43 (CET)

Respektive wikidataobjekt att redigera (de som de svenska artiklarna idag är kopplade till):
Vem som helst som har tillräcklig kunskap om ämnet kan rätta eventuella felaktigheter och dubbletter. --MagnusA 27 januari 2016 kl. 11.59 (CET)
Vore bra om det kunde fixas som sagt. Har kollat igenom språket och detta är vad jag funnit. Det är antingen penningreform ELLER valutareform som de respektive artiklarna behandlar. --Mats33 (diskussion) 28 januari 2016 kl. 03.01 (CET)
Du kan prova att göra det själv? Inte för att låta arrogant, men jag tror att du är den som är bäst insatt, och har du konto här på svenska Wikipedia så har du också konto på Wikidata, och det är bara att ändra så sett. Det ska inte vara direkt svårt egentligen, jämförelsevis, rent tekniskt. Först ta bort objekt från den ena, sedan lägga till i den andra, tänker jag (jag är också nybörjare där). Är det den engelska rubriken på ena objektet som är problemet? Eller, dvs, båda objekten ser ut att ha samma engelska rubrik. Man kan ju undra då vilket objekt som bör handla om vad. flinga 28 januari 2016 kl. 23.33 (CET)
Vad jag noterar är dock att det inte finns någon artikel om Myntreform, som nog snarast borde beskrivas i artikeln om Valutareform. En Penningreform betyder en förändring i det monetära systemet men kan även vara en förändring av myntfot, politiken för penningutgivning, byte av mynttyper med mera. Myntreform är huvudsakligen ett äldre begrepp men passar bättre vad gäller reformer före pappersmyntfotens införande eftersom det då i allmänhet handlade om enskilda mynt som kunde ha olika värde oberoende av det åsatta värdet på myntet, och en myntreform kan omfatta vissa av mynten men inte andra. En valutareform förutsätter att det finns en enhetlig valuta. Jag är inte tillräckligt hemma för att avgöra om engelskspråkiga wikipedia har fel, men där beskrivs Monetary reform som: Monetary reform describes any movement or theory that proposes a system of supplying money and financing the economy that is different from the current system. Det inkluderar såväl sådant som kan kallas penningreformer, myntreformer eller valutareformer. FBQ (diskussion) 29 januari 2016 kl. 01.04 (CET)
Och nu tittade jag bara på hur begreppen verkar användas. Myntreform är det enda begrepp som har förklaring i SAOB. Där beskrivs det som just en reform av myntsystemet. Eftersom valutor i dag fungerar annorlunda och inte ens növändigtvis har myntsystem är det begripligt att valutareform i högre utsträckning används om modera förhållanden. Det skulle behövas en tydligare förklaring av begreppet valuta, men i min värld är en valuta en penningenhet som är inväxlingsbar mot andra valutor efter ett visst om än rörligt värde. Så har det ju inte varit med äldre myntenheter.FBQ (diskussion) 29 januari 2016 kl. 09.19 (CET)

Gärna om nån kan fixa språken enligt ovan. Angående myntreform så kanske det behöver en egen sida. Plus att det kan nämnas på valutareform. --Mats33 (diskussion) 29 januari 2016 kl. 15.25 (CET)

Eurovision Song Contest 2016[redigera wikitext]

Jag har precis skickat in min ansökan om pressackreditering för Eurovision Song Contest 2016. Som en del kanske vet fotograferade jag tävlingen 2013 och 2014.

Det är ett tufft jobb som tar mycket tid, och det hade varit mycket enklare att göra det tillsammans med någon eller några andra. Är någon intresserad?

Förutom att det hade varit trevligt att ha med sig någon mer, så finns det en risk att jag inte kan vara med alls. Jag vet nämligen inte vad jag ska jobba med till våren/sommaren. Förra året hade jag tänkt åka till Österrike för 2015 års tävling, men jag arbetade då heltid i Vimmerby och hade ingen möjlighet att åka. Hur sommaren blir vet jag alltså inte ännu. Om det skulle bli som så att jag inte kan vara med på ESC så hade det varit bra om någon annan kunde fotografera. -abbedabbdisk 27 januari 2016 kl. 12.44 (CET)

Vad är relevant information på kommunsidor[redigera wikitext]

Jag satt och bläddrade igenom ett antal kommunsidor idag och hittade på flera av dem, till exempel Klippans kommun och Södertälje kommun, ett avsnitt över antal/andel utlandsfödda. Är detta något som är relevant information för kommuner och ska visas på alla kommunsidor? --CoNaan (diskussion) 27 januari 2016 kl. 13.37 (CET)

Användaren Portunes har på senare tid lagt in tabeller över utrikes födda i ett antal artiklar om svenska kommuner (kanske är tanken att det så småningom ska göras i alla artiklar). Jag kan tycka att indelningen, ibland efter land och ibland efter världsdel, blir lite märklig. Uppgiften att det vid förra årsskiftet bodde 31 personer födda på Island i Norrköping känns lite kuriosaartad. Andelen eller antalet utrikes födda kan nog ha sin plats bland informationen om kommunens befolkning, men inte som en stor tabell. Tycker jag. /NH 27 januari 2016 kl. 14.03 (CET)
Ja själva storleken är lite problematisk, kanske göra en collapsable tabell för denna info.Yger (diskussion) 27 januari 2016 kl. 14.18 (CET)
Jag menade inte att den var för stor rent layoutmässigt, men att så detaljerad information som nu inte känns relevant, speciellt med tanke på hur indelningen är gjord. /NH 27 januari 2016 kl. 14.24 (CET)
Man skulle kunna begränsa listan till de 5 eller 10 största födelseländerna. AlphaZeta (diskussion) 27 januari 2016 kl. 14.59 (CET)
Eller de länder där det överstiger ett visst antal, eller andel av befolkningen. Boⅰⅵᴇ 27 januari 2016 kl. 15.07 (CET)
Till att börja med är planen att lägga in tabellen i samtliga kommunsidor. En del kommentarer: Det går inte att begränsa listan till de 5 eller 10 största födelseländerna på grund av hur SCB har sammanställt statistiken. Denna uppdelning på land och ibland världsdel är den mest detaljerade vi har just nu. SCB har inte i dagsläget några tabeller över de största födelseländerna per kommun så därför valde jag att lägga upp tabellen i sin helhet. Jag är ju visst lite färgad i frågan men ser inte varför det är kuriosa med att ta med samtliga länder som fanns i grundkällan? Sverige är idag ett land med en betydande andel utrikes födda och alla av landets kommuner är mångkulturella. Länder som Litauen, Ryssland, Storbritannien, USA, Vietnam, Filippinerna, etc går inte att få tag på någon information per kommun då SCB har begränsat sig till de fem nordiska länderna samt de 12 största födelseländerna nationellt. Jag har ändrat tabellens utseende flera gånger, och tycker det är bra att andra har synpunkter på detta. Precis som Yger ser jag gärna att tabellen blir collapsable men det är inte något jag är van vid att göra. /Portunes (disk) 27 januari 2016 kl. 16.01 (CET)
Jag är allmänt tveksam till det här men hinner inte formulera en invändning just nu. Vill mest mena att ska du blanda regioner och länder kan du väl åtminstone skippa flaggorna? Med flaggor på typ hälften av platserna ger det ett slarvigt intryck. /Grillo (diskussion) 28 januari 2016 kl. 01.23 (CET)
Jag har gjort tabellen i Södertälje kommun collapsable och tycker den ser mycket trevligare ut så.Yger (diskussion) 28 januari 2016 kl. 07.12 (CET) och nu påbörjat denna ändring i alla
Bra! Komplettera gärna rubriken med uppgift om vilket år siffrorna gäller för. Sådana här uppgifter tenderar ju att bli inaktuella fort. Stigfinnare (diskussion) 28 januari 2016 kl. 09.34 (CET)
Bra förslag om datum. Jag lägger in nu även det från kommuner på K och framåt.Yger (diskussion) 28 januari 2016 kl. 10.43 (CET)
Ser fint ut! /Portunes (disk) 28 januari 2016 kl. 13.05 (CET)
Nu har alla tabeller ett datum i dem. /Portunes (disk) 28 januari 2016 kl. 13.26 (CET)

Informationen är relevant att finnas i kommunartiklar. Off-topic, men om man vill göra sådana tabeller för Norges och Danmarks kommuner, så finns det följande källor:

Tyvärr har SCB inte publicerat så noggran statistik för Sverige. Raksa123 (diskussion) 30 januari 2016 kl. 10.08 (CET)

Insamlingskampanj på svenska Wikipedia startar 8 februari[redigera wikitext]

Hej,

Jag heter Jessica Robell och jobbar med de globala insamlingskampanjer som drivs av Wikimedia Foundation. Jag skriver till er här för att informera om att vi kommer att starta vår årliga insamlingskampanj på svenska och engelska Wikipedia den 8 februari, för att nå ut till läsare i Sverige. Kampanjen kommer att pågå fram till 7 mars. Banners kommer att visas för alla anonyma läsare på svenska och engelskspråkiga Wikipedia under två veckors tid (8-22 februari) och därefter under ytterligare två veckor med lägre frekvens. Vi skickar även ut e-brev till de givare som skänkt pengar under tidigare insamlingskampanjer. Om ni vill vara delaktiga i kampanjen genom att tex komma med förslag till texter eller design för våra banners eller dela med er av era åsikter och tankar, tveka inte att höra av er till mig på jrobell@wikimedia.org. Ni kan även kontakta mig på min användarsida. Ert engagement uppskattas högt. Tack på förhand för ert stöd. MVH JRobell (WMF) (diskussion) 27 januari 2016 kl. 18.22 (CET)

Dessutom finns ju den lokala dotterorganisationen Wikimedia Sverige som säkert också tar emot pengastöd. --MagnusA 27 januari 2016 kl. 20.54 (CET)
Något år försökte jag påverka hur kampanjen skulle se ut, men blev mycket frustrerad. Min minnesbild är att jag antingen inte hittade rätt forum eller att förslagen och önskemålen ignorerades. Om delaktighet önskas hoppas jag att ni kan vara tydliga med hur man kan dela med sig av sina åsikter och tankar och på vilket sätt de kommer att beaktas. --LPfi (diskussion) 27 januari 2016 kl. 22.36 (CET)
Se i alla fall till att bannern är översatt (de är ju inte alltid det...), det är grundläggande. /Hangsna (diskussion) 27 januari 2016 kl. 22.57 (CET)
Det är inget som WMF gör, utan det är upp till den som vill. Här kan man förbättra texten i bannern. Vem som helst som har ett konto kan göra det, åtminstone ett tag till. /NH 27 januari 2016 kl. 23.56 (CET)
Det måste väl ändå vara avsändarens problem att lösa översättningen på något sätt? Det ansvaret kan inte ligga på projektet där de önskar lägga upp något. /Hangsna (diskussion) 28 januari 2016 kl. 08.26 (CET)
I synnerhet just denna kampanj som tydligen siktar in sig enbart på svwiki (och enwiki). Denna gång kan man inte skylla på 700+ språk... Men även i övrigt borde ju avsändaren göra lite förberedelser och försöka knyta till sig folk som kan översätta till lokalt språk, inte bara "pumpa ut" en stor blaffa och förlita sig på att den lokala communityn lägger ner tid på dessa icke-beständiga annonserna. --MagnusA 28 januari 2016 kl. 09.02 (CET)
Eller så gör man som vanligt, man låter Användare:Densomtrorpåattmaskinöversättningarnakanhanterasvenska överlåta jobbet till Google, och sedan inbillar man sig det är klart att lägga ut. -- Innocent bystander 28 januari 2016 kl. 09.22 (CET)
Jag tror att ni missade att Jessica är svensk (och kanske även i landet under kampanjens första vecka?). Ainali diskussionbidrag 28 januari 2016 kl. 09.28 (CET)
Aha. Eftersom det inte framgår av användarsidan, och eftersom hon även koordinerar insamlingar t ex i Spanien, Portugal, Österrike och Polen, så gjorde inte jag antagandet att Jessica talade svenska. Meddelanden från WMF-anställda är ju ofta översatta. Men isåfall underlättar det ju kommunikationen. Dock är det så att bannern och övriga sidor översätts från engelska precis som vanligt, och det kan vem som helst hjälpa till med. /NH 28 januari 2016 kl. 11.07 (CET)

Hej och tack för ert engagemang och för att ni delar med er av era åsikter. Även om jag inte bor i Sverige längre är jag mycket riktigt svensk och har svenska som modersmål. Ledsen om detta inte framgått tidigare. Jag kommer att befinna mig i Stockholm under första veckan av kampanjen och ska då bland annat träffa Wikimedia Sverige. Målet med alla våra är insamlingskampanjer är att de ska kännas så lokaliserad som möjligt, att språket som används ska vara grammatiskt korrekt men också relevant och kulturellt passande. Vi tar tacksamt emot förslag på hur vi kan göra förbättringar i texten, men även designförbättringar osv. Banner texten som kommer att användas är som följer:


"Kära läsare, vi går rakt på sak: Idag ber vi dig hjälpa Wikipedia. För att skydda vårt oberoende kommer vi aldrig att visa reklam. Vi lever på donationer på i genomsnitt 100 kr. Endast några få av våra läsare ger. Nu ber vi om din hjälp. Om alla som läser detta just nu bidrog med 30 kr skulle insamlingen vara klar inom en timme. Det stämmer, priset du betalar för en kopp kaffe är allt vi behöver. Om Wikipedia är användbart för dig, ägna en minut åt att hålla det online och reklamfritt. Vi är en liten ideell organisation med kostnader motsvarande en stor webbplats: servrar, anställda och mjukvara. Vi betjänar miljoner läsare, men har en betydligt lägre budget än de flesta andra stora webbsidor. Wikipedia är något speciellt. Det är som en offentlig park eller ett bibliotek dit vi alla kan gå för att fundera och lära oss. Wikipedia skrivs av volontärer som brinner för att dela med sig av och sprida världens kunskap. Hjälp oss avsluta insamlingen och förbättra Wikipedia. Varmt tack."

Kom gärna med förslag till förbättringar och alternativa budskap. NI kan även kontakta mig direkt per mail på jrobell@wikimedia.org. Vänliga hälsningar, JRobell (WMF) (diskussion) 3 februari 2016 kl. 10.37 (CET)

Vänstermenyn[redigera wikitext]

För ett tag sedan hade vi en diskussion om hur vänstermenyn ska se ut. Den gick i stå. Jag startade om den med ett förslag för ett antal dagar sedan och sedan dess har flera kommit med fler idéer och frågor. Jag skulle gärna se att vi kom till ett beslut så att den diskussionen inte bara rinner ut i sanden efter alla bra tankar och idéer. Håll diskussionen här. Snabblänkar till de olika huvudförslagen: version 2 och version, men det finns också några andra förslag att titta närmare på. Själv gillar jag version 3 bäst, men inte ens det är perfekt, så lägg gärna in dina tankar också. Efter version 1 finns också några resonemang som kan vara bra att hålla koll på, men det är inget facit utan bara "food for thoughts". Tack på förhand.//Hannibal (diskussion) 28 januari 2016 kl. 09.50 (CET)

För den som tyckte att det blev för mycket att läsa finns förslagen sammanställda här. Gå gärna dit och gör din röst hörd. Hur gör vi det enklast för både nybörjare och veteraner?//Hannibal (diskussion) 5 februari 2016 kl. 23.15 (CET)
Vad är problemet med status quo? Ibland känns det som att vi ändrar för ändrandets skull. Jag skall dock titta på förslagen och se om de innehåller förbättringar. Tostarpadius (diskussion) 6 februari 2016 kl. 12.21 (CET)

Kategoriändringar[redigera wikitext]

Det är nu lite ändrat med kategorier så vitt jag förstår. Man kan nu i SÄ och bevakningslistan sortera ut och bevaka ändringar i en kategori. /Hangsna (diskussion) 28 januari 2016 kl. 19.22 (CET)

Nån som vet om det är enbart verktyg typ HotCat (eller enbart HotCat) eller om det även fångar upp manuella kategoriseringar? Om man gör andra redigeringar samtidigt som HotCat, vilket är möjligt, kan man gå "under radarn" då? Jag kanske läser WMF-spammen dåligt, men denna funktion känner jag inte igen, trots att den verkar bra! --MagnusA 28 januari 2016 kl. 19.37 (CET)
Den lär fånga "allt". Exempelvis fick jag upp denna: "18.58 Kategori:Sidor med referensfel‎ . . (0)‎ . . Obelix (Diskussion | Bidrag | Blockera) (Dan Eliasson togs bort från kategorin) (skillnad | historik)" efter att Obelix återställt klotter. /Hangsna (diskussion) 28 januari 2016 kl. 19.40 (CET)
Aha, så - i ditt exempel - Obelix redigering i "Dan Eliasson" syns som vanligt i SÄ, men numera kan man även få fram hur kategorin förändras, om man nu vill det? Suveränt! --MagnusA 28 januari 2016 kl. 19.48 (CET)
För en gång skull en bra förändring. ;-) Obelix (diskussion) 28 januari 2016 kl. 19.52 (CET)
I SÄ syns de som "20.53 Kategori:Alla artiklar som behöver faktakollas‎ . . (0)‎ . . Yger (Diskussion | Bidrag | Blockera) (Hexadien lades till i kategorin) (skillnad | historik)" alternativt syns inte alls. Man måste nog slå bort finessen helt för att i SÄ se det "ur artikelperspektiv". /Hangsna (diskussion) 28 januari 2016 kl. 20.55 (CET)
Jo, det var så jag först trodde att det var - ur "artikelperspektiv" (eller den sida där själva redigeringen sker), t.ex. skurarna av HotCat-redigeringar som dyker upp ibland. Men nu, ur "kategoriperspektiv", öppnas ju möjlighet att hålla ett öga på enskilda kategorier utan att behöva öppna dem hela tiden. --MagnusA 28 januari 2016 kl. 21.33 (CET)

Google Translator[redigera wikitext]

Vad tror ni därute om Google Translator, är det en accepterad form för översättningar av wikipediaartiklar? Hur ska vi integrera Google Translator i vårt wikipediaarbete? Kan vi rentav skapa en guide om hur vi bör använda Google Translator i wikipediaarbetet. Det måste i så fall vara en evidensbaserad guide. Allas åsikter förväntas. --Vannucci (diskussion) 28 januari 2016 kl. 20.00 (CET)

Nej. Maskinöversättningar ger fortfarande ett oerhört dåligt språk och raderas rutinmässigt. Användare som inte kan språket men som ändå trycker ut maskinöversätta "artiklar" blockeras nästan lika rutinmässigt. --MagnusA 28 januari 2016 kl. 20.04 (CET)
Vi bör inte rekommendera det till användning. Själv har jag någon gång tagit till det för att ha en text att utgå ifrån, men oftast är det enklare att översätta direkt än att bearbeta dylika maskinprodukter. Tostarpadius (diskussion) 28 januari 2016 kl. 20.14 (CET)
Själv brukar jag oftast använda dylika hjälpmedel på samma sätt som ett vanligt tryckt lexikon, dvs slå upp enstaka ord. Vill man få ut vad en text på "utrikiska" handlar om är det också bra, men aldrig att författa en text med. --MagnusA 28 januari 2016 kl. 20.18 (CET)
Men visst, att enbart översätta i Google Translator och ladda upp översättningen på Wikipedia bara sådär blir inte så bra. Men det måste finnas förstås en tanke bakom Google Translator även om tjänsten inte är fulländad. Finns det knep och knåp, rentav forskning, hur man använder Google Translator på ett optimalt sätt i sitt arbete och därav minskar arbetsbördan. Kan förresten tipsa om: http://www.linguee.se/svensk-engelsk/ och http://sv.bab.la/ --Vannucci (diskussion) 28 januari 2016 kl. 20.35 (CET)
Kanske, men din ursprungsfråga gällde wikipediaartiklar och där är svaret nej. För att kunna skriva wikipediaartiklar på ett visst språk måste man själv kunna språket. För enstaka ord är det säkert lika bra som tryckta lexikon, men inte för att få en hel text språkligt bra skick. --MagnusA 28 januari 2016 kl. 20.46 (CET)
NEJ! /Hangsna (diskussion) 28 januari 2016 kl. 20.52 (CET)
@MagnusA: Det var min ursprungsfråga, om hur vi bör använda Google Translator i wikipediaarbetet, en evidensbaserad guide osv. @Hangsna:, tack för ditt inlägg. Kan du förklara närmare varför du "röstar" nej på frågan? Eventuella för- och nackdelar? --Vannucci (diskussion) 28 januari 2016 kl. 21.37 (CET)
"är det en accepterad form för översättningar av wikipediaartiklar? Hur ska vi integrera Google Translator i vårt wikipediaarbete?" Nej på första och nej på andra. Om någon vill använda det för att kunna läsa och förstå en källa på annat språk och det är en enkel okontroversiell text så går väl det bra men det ska aldrig användas för text som ska in i uppslagsverket. /Hangsna (diskussion) 29 januari 2016 kl. 05.26 (CET)
Hur det ska användas? Inte alls. Eller möjligen på det sätt jag redan har beskrivit, dvs ytterst försiktigt. --MagnusA 28 januari 2016 kl. 21.42 (CET)
Man kan visserligen ifrågasätta om Google Translates resultat har verkshöjd (det har mig veterligen inte testats i Sverige än), och vem som har upphovsrätten till den i så fall, men om den har det ligger den inte under en fri licens. Ytterligare ett skäl till att iakta försiktighet. Däremot har ett stipendium för att ta fram maskinöversättning mellan några av de skandinaviska språken i den fria mjukvaran en:Apertium delats ut av Wikimedia Foundation. När den är klar kommer den att finnas tillgänglig via Special:Innehållsöversättning. Ainali diskussionbidrag 28 januari 2016 kl. 21.50 (CET)
Hur blir det språkliga resultatet då? Blir det språkligt bättre för att det är en fri licens/mjukvara? --MagnusA 28 januari 2016 kl. 22.01 (CET)
1) Det är oklart. 2) Nej, det är inte nödvändigtvis så. (Men där går det i alla fall att återkoppla för förbättringar.) Den fria mjukvaran är inget skäl att lätta på kvalitetskraven. Men däremot kanske det ska vara helstopp på Google Translate oavsett översättningskvaliteten... Ainali diskussionbidrag 28 januari 2016 kl. 22.17 (CET)

Ett generellt problem vid översättning är att terminologin i t.ex. tekniska frågor kan skilja sig mellan olika språk. Med ett exempel från mitt specialområde syftar engelskans emerald green på ett annat pigment än det som på svenska heter smaragdgrönt. Det räcker alltså inte att kunna få fram en artikel på hyfsat språk, man bör också ha egen förståelse av ämnet för att kunna undvika sådana missar.--Chandra Varena (diskussion) 29 januari 2016 kl. 08.37 (CET)

Det krävs idag mer arbete att bearbeta en maskinöversatt text än att översätta själv från grunden. Och anser man sig inte klara översätta från grunden, så klarar man med all säkerhet inte att bearbeta en maskinöversättning. Så, NEJ, det är inget vi har någon nytta av i skapandet av artiklar idag. -- Innocent bystander 29 januari 2016 kl. 10.02 (CET)
Visst kan var och en som skriver en artikel ta stöd av automatiserade översättningsprogram som ett stöd i sitt arbete, på samma sätt som man använder andra hjälpmedel och egen språkkunskap. Men - min grundinställning är att det mycket sällan, om ens någonsin, är lämpligt att direktöversäta en artikel utan ordentlig bearbetning (fakta- och terminologikontroll, disposition, relevansbedömningar o s v). Varje språkversion är unik, och därmed bör även de enskilda artiklarna hanteras som unika enheter. Mitt svar är alltså: Undvik översättningar utan egen redaktionell bearbetning, och lita absolut inte på att Google hanterar språkanpassningarna bättre än en klok wp-skribent. Lindansaren (diskussion) 29 januari 2016 kl. 10.33 (CET)
Min erfarenhet är att från engelska till svenska fungerar google translate någorlunda, men då är ju vanligen språkkunskapen så pass god hos de flesta att de översättningarna inte behövs. Från finska till svenska är den däremot ganska bedrövlig, artiklarna blev obegripliga och närmast komiska. De verkar ha korrigerat det nu men till för några veckor sedan översattes källor med fontäner. En närstående skulle nyligen försöka hitta lite i artikeln om textilkeramik på finskspråkiga wikipedia eftersom information tyvärr saknades på svenska. Keramik textil är en textil mögel eller på annat sätt görs på samma sätt som stenålders keramik. och Finland tekstiilipainanteita har varit jjonkin utsträckning i de sträng keramik upptäckter och Kiukainen kultur keramik, som inte omfattas av den faktiska textil och keramik är av ett tidigare datum. Sträng keramik är länkat och syftar uppenbarligen på snörkeramik. De här botarna klarar ju inte alls av att förstå sammanhanget och det gör vanligen fackspråkliga texter närmast obegripliga.
Hur användbart GT är beror på både språk och kontext. På svenska WP har vi många duktiga skribenter som också kan andra språk och kan hålla en hög språklig standard i översättningarna. Här står sig GT slätt. Andra språkversioner är inte lika lyckligt lottade. På cebwp håller de handskrivna artiklarna mycket varierande kvalitet, och de flitigaste medarbetarna har inte cebuano som modersmål. Där står sig GT bättre i konkurrensen, och jag använder det en del själv som bas för vidare handbearbetning. Min fru, som har cebuano som modersmål, säger att resultatet är helt ok Smiley.svg. Lsj (diskussion) 29 januari 2016 kl. 14.23 (CET)
Ytterligare en aspekt är att cebwp, till skillnad från svwp, fortfarande saknar även ganska basala och allmänna artiklar, och där funkar GT bättre än det gör för mer specialiserade fackspråkliga texter. Det går fortfarande inte att använda rakt av, men det ger en hygglig grund att utgå från. Lsj (diskussion) 29 januari 2016 kl. 15.38 (CET)
Använda Google Translate för att i alla fall förstå lite vad en text på ett språk man inte kan är OK. Maskinöversätta och kopiera = nej tack. J 1982 (diskussion) 29 januari 2016 kl. 17.10 (CET)
Jag prövade en gång när jag översatte några artiklar från tyskspråkiga Wikipedia och fann resultatet oanvändbart. Översättningen blev bättre med min skoltyska, lexikon, samt Google Translate för att översätta vissa ord och fundera över om det var en korrekt översättning. Det viktiga är att den som översätter behärskar målspråket (i mitt exempel svenska), så att det blir grammatiskt korrekt och riktiga ordval. Mitt svar är också nej.--Historiker (diskussion) 29 januari 2016 kl. 19.29 (CET)
Till Google translates försvar ska sägas att det är bättre ju större data-underlagen är för respektive språk i översättningsparet (och att det är mycket bättre än 90-talets generation av översättningsprogram, om inte annat så genom att det faktiskt delvis utgår från sammanhang, vad jag vet). Engelska till och från vissa stora språk (som Google har stort databasunderlag på, böcker och andra texter där man har par som programvaran kan jämföra mellan två språk) ska vara de som fungerar bäst (svenska har kanske relativt stort underlag i förhållande till sitt antal talare, men tillhör förstås inte de största). Det är även möjligt, i alla fall för den som har konto (är inte säker på om det krävs eller ej, för mindre rättningar, t ex) att ge feedback till Google translate, välja bättre översättningar eller komma med översättningsförslag. (Lsj-botartiklar på olika mindre språk skulle kunna hjälpa Google translate som databas-underlag, förresten.. (?)). Att vi inte använder Google translate för att i sig skriva artikeltext finns det nog sedan länge konsensus om, för att man riskerar både tokiga formuleringar och än värre rena faktafel (ett tag gav den ett resultat i stil med Kenny Rogers → Lasse Berghagen, eller vilka det nu var).
För den som är nyfiken på projektet för maskinöversättning mellan de skandinaviska språken så finns det en sida som går att bevaka för att få uppdateringar om projektet här, och själva projektsidan på meta återfinns här. Såvitt jag förstår är tanken att översätta mellan (närbesläktade) språk med liknande grammatik, vilket underlättar för att åstadkomma bra översättningar. Programvaran i nuvarande skick finns att testa på apertium.org. Kanske har användare:Unhammer något att lägga till? :) (Jag undrar förresten hur man gör, om det går, om man vill hjälpa till med översättnings-ordlistan?) flinga 2 februari 2016 kl. 19.28 (CET)

Sångare/sångerska[redigera wikitext]

Att skriva författare och skådespelare oavsett kön är sedan länge etablerat. Men det finns användare som ändrar sångare till sångerska (trots att det leder till omdirigering). Jag menar att uppslagsverket skall vara konsekvent med genusformer. Senast gäller det Seinabo Sey. /Ascilto (diskussion) 28 januari 2016 kl. 22.26 (CET)

I nutida svenska är sångerska det ord som används om kvinnliga sångartister och konsensus är att Wikipedia inte skall bedriva språkpolitik. /Annika (diskussion) 28 januari 2016 kl. 22.35 (CET)
Jag håller med om att sångerska är det som används utanför Wikipedia, och även bör användas inom Wikipedia. Le Lapin Vert Jag är en liten morot 28 januari 2016 kl. 22.38 (CET)
För mig känns det naturligt med författare, lärare och skådespelare oavsett kön, men att kalla kvinnor för sångare blir onaturligt (trots att det är inkonsekvent). / Pontuz (diskussion) 28 januari 2016 kl. 22.41 (CET)
Ämnet diskuterades också för ett knappt år sedan: Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv/2015/Februari#Skådespelerska, sångerska, författarinna m.m. Taxelson (diskussion) 28 januari 2016 kl. 22.45 (CET)
Diskussionen har fortsatt på Diskussion:Seinabo Sey. /Ascilto (diskussion) 29 januari 2016 kl. 08.45 (CET)
Båda två formerna förekommer utanför wikipedia och det skulle vara trevligt om båda skulle få vara OK här även fortsättningsvis. Att göra ändringar där man enbart byter ut "sångare" mot "sångerska" och vice versa är inte särskilt produktivt. Prematureburial 29 januari 2016 kl. 17.47 (CET)
Jag anser att sångerska passar bäst för kvinnliga sångartister, liksom att skådespelerska är att föredra för kvinnliga skådespelare. Däremot skall inte ändringar åt ena eller andra hållet accepteras. Och som sagt, ämnet har diskuterats förr.--Historiker (diskussion) 29 januari 2016 kl. 19.15 (CET)
Just skådespelerska används dock mindre och mindre, både av gammelmedia och skådespelare själva (jag tippar på att samhället är på väg åt samma håll där som med författare/författarinna). Sångerska är däremot fortfarande vanligt, både i allmänt språkbruk och media. //Vätte (diskussion) 29 januari 2016 kl. 19.30 (CET)
Det kan vara så, men jag noterade att Marika Lagercrantz använde skådespelerska om sig själv i Stjärnorna på slottet.--Historiker (diskussion) 29 januari 2016 kl. 19.32 (CET)

Vi skall inte ha en genuspolitisk agenda. Dessa båda ord används frekvent i svenska språket och jag är övertygad om att de som ser dem som föråldrade utgör en klar minoritet. Tostarpadius (diskussion) 30 januari 2016 kl. 10.15 (CET)

Avskaffa stubbmärkningarna![redigera wikitext]

Jag tycker stubbmärkningarna, inklusive substubbmärkningarna, har spelat ut sin roll. Det är ofta artiklar utökas men man glömmer ta bort stubbarna. Hela grejen med Wikipediaartiklar är att de alltid kan utökas. I dag är det källor som är viktiga (och där finns ju redan mallar). J 1982 (diskussion) 29 januari 2016 kl. 17.09 (CET)

Personligen instämmer jag, men vid senaste diskussionen fanns det inte konsensus för sådan åtgärd. Dock att den bara bör åsättas "allvarligt haltande artiklar" och inte bara korta.Yger (diskussion) 29 januari 2016 kl. 17.19 (CET)
När var senaste diskussionen? J 1982 (diskussion) 29 januari 2016 kl. 17.24 (CET)
Jag minns inte när eller var diskussionen var men minns slutsatsen som Yger. Stubbmallar ska endast användas på artiklar där det borde skrivas mer (alltså där betydande delar saknas) och inte bara för att det som står är kort. --افيراتير (diskussion) 29 januari 2016 kl. 17.28 (CET)
Mallarna för stubavsnitt kan gärna finnas kvar (men kanske heta något annat) för delar av artiklar där det bör skrivas mer. J 1982 (diskussion) 29 januari 2016 kl. 17.31 (CET)
Nu blev resultatet sist tvärtom, nämligen att mallar för stubasvnitt inte alls skall användas.Yger (diskussion) 29 januari 2016 kl. 17.34 (CET)
I så fall kan vi lika gärna skippa allt som har med stubbmärkningar att göra. J 1982 (diskussion) 29 januari 2016 kl. 17.36 (CET)
Hur fungerar det, kan man själv ta bort stubbmärkningen när man har utökat en artikel, eller om man bedömer att den är tillräcklig även om det är kort. Eller är det en fråga för administratörerna?--Chandra Varena (diskussion) 29 januari 2016 kl. 17.41 (CET)
Jadå, det kan alla göra. Administratörerna är inte förmer än de utan adminverktyg. --MagnusA 29 januari 2016 kl. 17.48 (CET)
Allvarligt haltande, men inte bara korta tycker jag är en bra kompromiss. Man kan fortsättningsvis reducera användningen av stubbmallarna utan att avskaffa dem helt och hållet. Prematureburial 29 januari 2016 kl. 17.51 (CET)
Jag har länge tyckt att stubbmärkningen har spelat ut sin roll. Praktiskt taget alla artiklar kan utökas på ett eller annat sätt (med källor förstås). Lite tillspetsat skulle vi kunna införa en ny mall Denna artikel är komplett och kan inte utökas mera och sättas på de artiklar som är det. Den som tittar efter artiklar att utöka är i regel hemmastadda i kategoriträdet i "sina ämnen" och skicket av de artiklar som finns där. Det behövs inte något parallellt kategoriträd med i stort sett samma innehåll för det. --MagnusA 29 januari 2016 kl. 17.54 (CET)
Och när jag patrullerar märker jag stubmall åsätts av ambitiösa skribenter och deras alster är aldrig "allvarligt haltande". Medan de riktigt svaga som är allvarligt haltande som~Cyklobuten skapas av nya som knappt kan wikipedia, än mindre att det finna stubmallar.Yger (diskussion) 29 januari 2016 kl. 18.00 (CET)
Hur som helst finns det även sådana bland oss som tycker om att redigera utanför "sina ämnen" och jag vågar påstå att ibland hittar jag allvarligt haltande artiklar enbart tack vare markeringen. Prematureburial 29 januari 2016 kl. 18.01 (CET)
Redigeringskommentaren "tillfälligt stickspår" blev inte uppskattad. Prematureburial 29 januari 2016 kl. 18.05 (CET)
Jag tror att jag missuppfattade kommentaren, förlåt. Prematureburial 29 januari 2016 kl. 18.07 (CET)
Det vore bra om vi kunde komma till en överenskommelse om att stubbmärkningarna är överflödiga så att någon robot kan sättas på att göra det omfattande arbetet med att rensa. Märkningarna handlar sgs alltid om att artiklar är korta. Det kan man konstatera okulärt. Stubbavsnitt däremot fyller en funktion, för att markera att ett avsnitt inte täcker rubriken - t.ex. fragmentariska listor. Illustrationsbehov kan man också lätt konstatera, men de märkningarna tycks fortfarande fylla en funktion. Där händer det ibland att artiklar kompletteras. /Ascilto (diskussion) 29 januari 2016 kl. 18.09 (CET) (efter den sjunde tålamodsprövande redigeringskonflikten)
Jag håller åtminstone inte med om att de är helt överflödiga. Jag misstänker dessutom att jag inte är den enda som tycker så. Prematureburial 29 januari 2016 kl. 18.14 (CET)
Om stubbmallen endast ska användas i artiklar som är "allvarligt haltande", vad blir skillnaden mot substubbmallen? Det känns överflödigt att ha båda. /Ariam (diskussion) 29 januari 2016 kl. 18.16 (CET)
Substubbar kan raderas direkt om de inte utökas. Den mallen bör inte läggas in i artiklar som har någon som helst substantiell information. Tostarpadius (diskussion) 30 januari 2016 kl. 10.13 (CET)
Jag känner att Chandra Varena tar upp ett bärande problem. Även "halverfarna" skribenter tvekar inför att ta bort stubbmallen, när de fyllt på i artikeln. Det verkar som att uppfattningen ofta är att någon annan ska bedöma om mallen ska tas bort, än den som utökat. I övrigt ser jag fördelar med båda alternativen, ta bort och behålla, så länge som stubbavsnitt-mallen blir kvar. Men den mallen ogillas av hyfsat många vana användare, så inte heller den frågan är okontroversiell. Deryni (diskussion) 29 januari 2016 kl. 18.36 (CET)
Jag hittade följande diskussion om stubbmallar: WP:Bybrunnen/Arkiv/2015/Februari#Stubar (igen). Som jag skrev då, kan jag hitta inspiration till utökning i de kategorierna, men håller med om att det är ett problem när de blir kvar i artiklar som utökats och inte längre är stubbar. Där skulle en rensning kunna göras.--Historiker (diskussion) 29 januari 2016 kl. 19.19 (CET)
Jag vet inte om diskussionen denna gång kommer komma fram till att det är dags att ta bort stubmallarna men det faktiska arbetet (praxis) är att det försvinner mer och mer. Så förr eller senare får vi ta en diskussion och komma fram till om de ska vara kvar och vad de i så fall ska representera. Kanske kan vi helt enkelt strunta i att diskutera det och låta det "arbetas fram". /Hangsna (diskussion) 29 januari 2016 kl. 19.41 (CET)
Ja egentligen har användandet av dessa mallar degenererat ordentligt bara sedan senaste diskussionen. Jag tycker de numera används slumpmässigt och inte längre ger en ledning till dåliga artiklar. Och jag ser inte längre någon som metodiskt arbetar med att lägga mallar där de borde finnas. Exemplen hur de "kan vara bra och ha" ser jag som drömbilder som inte längre motsvaras av någon verklighet. Om det även denna gång är för tidigt ta bort dem, så känner jag dock det blir dags nästa gång de kommer upp (om ett år eller så).Yger (diskussion) 29 januari 2016 kl. 20.44 (CET)
Det låter som en bra idé att ta bort stubbmallen. Jag instämmer i att den kan slopas. Det är viktigare att artiklarna är korrekta (d v s källbelagda) än att de är långa. Jag har haft lite svårt att se att den gör så stor nytta. Ibland kan samma artikel till och med ha flera sådana mallar (t ex en för musiker och en för konstnär). / Pontuz (diskussion) 29 januari 2016 kl. 20.58 (CET)
Jag vet inte hur vanligt det är att stubbmallar läggs in i nyskrivna artiklar, men jag kan konstatera att i flera fall återfinns de i gamla artiklar, vilka även har brister i form av avsaknad av källor. Det skulle behöva göras insatser för att förbättra artiklarna, dels genom att utöka dem, men även källbelägga dem. Jag skulle vilja göra ett försök att angripa en del av dem genom att ordna en veckans tävling kring stubb-märkta artiklar.--Historiker (diskussion) 29 januari 2016 kl. 22.02 (CET)

Jag skulle vara väldigt, väldigt nöjd om vi kunde komma fram till ett principbeslut att stubmallarna skall avvecklas, men att vi sedan gör själva genomförande med förnuft och över en tid på ett år eller två. Vi kunde då se över olika ämnesområden och göra veckan tävlingar som Historiker föreslår för att innan de helt tas bort utnyttja mallen på ett bra sätt.Yger (diskussion) 29 januari 2016 kl. 22.10 (CET)

(Redigeringskonflikt)Det låter mycket bra. Man skulle då kunna komma fram till alternativa mallningar som behövs för vissa artiklar och inte bara "kasta bort stubmallen". /Hangsna (diskussion) 29 januari 2016 kl. 22.14 (CET)
Veckans tävling skall inte vara ett kvalitetsprojekt. Det bästa man kan göra är att leta källor och lägga dit själv. Källorna ligger oftast bara en googling bort. När en artikel fått minst en källa är det alltid en bra början. J 1982 (diskussion) 29 januari 2016 kl. 22.12 (CET)
Jag tycker Ygers förslag är bra, då vi bör nyttja mallarna när de nu finns. I flera fall kan de helt sonika tas bort, och det är bara att vara djärv och ta bort dem, om man anser att artikeln inte längre är en stubb. I andra lägen skall vi arbeta bort dem genom att förbättra artiklarna.
Veckans tävling handlar ofta om kvalitet – källbeläggning är ett typexempel, som brukar vara populärt. Att göra liknande med att utöka stubbartiklar är helt i linje med det.--Historiker (diskussion) 29 januari 2016 kl. 22.25 (CET)
Intresset för veckans tävling sjönk rejält när det alltmer blev ett kvalitetsprojekt i stället för nytt tema (utanför Wikipedia) för några år sedan. När man för 2-3 år sedan började återgå till ämne i stället verkade intresset återkomma. J 1982 (diskussion) 5 februari 2016 kl. 20.06 (CET)
Jag tycker att stubmallarna spelar en viktig roll i kvalitetsarbetet. Men, som det har påpekats, så är det inte uppenbart för den som utökar en artikel när artikeln är såpass fullödig att stubmallen kan tas bort. Lösningen på det tycker jag är att alla stubmallar får en obligatorisk parameter för motivering. /ℇsquilo 30 januari 2016 kl. 08.28 (CET)
Stubbmallar behövs inte. Det finns inte någon klar definition när de ska användas och när artikeln är tillräckligt lång så att man får ta mallen bort. Den som läser artikeln ser själv om den är kort också utan mallen. Om man vill förbättra korta artiklar, hittar man de med CatScan2-verktyg. Raksa123 (diskussion) 30 januari 2016 kl. 09.40 (CET)

När Lsjbot skapade djurartiklar häromåret fanns det konsensus för att stubbmärka alla de djurartiklarna, vilket ledde till skapandet av ett mycket stort antal stubbmallar som tillsammans används i någon miljon artiklar. Finns det någon anledning att ha kvar den dubbla mallningen av botartiklar, med både {{robotskapad}} och {{robotskapad djurstub}}? Lsj (diskussion) 29 januari 2016 kl. 22.33 (CET)

Jag vet inte vad det skulle spela för roll men om jag redigerar (annat än botliknande redigeringar) plockar jag bort {{robotskapad}} men inte {{robotskapad stub om ...}}. Om de senare också plockas bort blir det kanske lite svårare att hitta och med bot redigera de botskapade artiklarna. Det kan ju iof lösas med smartare och eller felsäkrare botscript. --افيراتير (diskussion) 30 januari 2016 kl. 09.48 (CET)
Håller med J1982 och många andra här. Stubbar har spelat ut sin roll. Matanb (diskussion) 30 januari 2016 kl. 09.53 (CET)
Jag är däremot helt emot ett omedelbart avskaffande av detta system. Det bör fasas ut successivt, inte tas bort över en natt. Jag hoppas också att detta samtal får ta sin tid, så att ingen får för sig att genomföra detta med bot mitt under pågående diskussion, på grund av en tillfällig majoritet. Sådant har tyvärr skett förr. Tostarpadius (diskussion) 30 januari 2016 kl. 10.02 (CET)
Ingen har föreslagit ett omedelbart borttagande, bara ett principbeslut vars genomförande sedan kan ske successivt över ett år eller två.Yger (diskussion) 30 januari 2016 kl. 10.14 (CET)
Att det är Ditt förslag framgår av Dina inlägg. Jag tolkar dock inte alla som yttrat sig så. Jag kan ställa mig bakom två eller tre år. Rom byggdes inte på en dag. Detta är inte ett arbete som bör utföras av robotar av något slag. Det kräver urskiljning. I bästa fall kan de tas bort utan att ersättas av annan märkning, därför att den brister som finns åtgärdas. I några fall torde det dock vara svårare och då bör någon annan markering göras, exempelvis om avsaknad av källor. Tostarpadius (diskussion) 30 januari 2016 kl. 17.30 (CET)
För egen del plockar jag så gott som alltid bort mallarna efter en utökning och har gjort så sedan jag blev aktiv här. Upptäcker jag mallar i artiklar som definitivt inte bör ha dem gör jag likadant. Tostarpadius (diskussion) 30 januari 2016 kl. 10.12 (CET)

Detta att lägga in källor måste också göras med förnuft. Det är inte bara att slänga dit något. Om möjligt bör man få fram vad som användes vid artikelns upprättande. Det framgår inte sällan av historiken. Tostarpadius (diskussion) 30 januari 2016 kl. 10.10 (CET)

Jag håller med om källorna. En slarvigt källbelagd artikel kan ha getts noter som visserligen stödjer påståenden i artikeln, men där påståendena ändå bara är faktoider som råkar nämnas både i vår artikel och källan. Eller en källa som bygger på samma Wikipedia-artikel (jag har sett ett sådant fall), eller källnoter som bara delvis eller knapphändigt stödjer uppgifterna i artiklarna (dito). Det är vilseledande! (Och givetvis något jag avråder bestämt ifrån, inga källor är i så fall bättre, eftersom vi annars lurar eller i alla fall löper stor risk att lura läsaren.)
Stubbmallen markerar att artikeln är kort sägs det ungefär i diskussionen. Jag vill framhålla att det kan vara mer sofistikerat än så: den bättre användningen av sådana mallar menar jag är för "täckningsgrad". En kort artikel kan beskriva sitt ämne ganska uttömmande, och mallas i så fall inte. En längre artikel kan ändå beskriva sitt ämne ofullständigt, och i ett sådant fall kan en stubb-mall användas. Jag tror att den användningen kommit upp i diskussioner förr, om inte någon redan nämnt den nu, och det är den mest välmotiverade som jag känner till.
Men jag vet inte om sådana fall inte kan lösas på bättre sätt (någon stubbmall 2.0? :) En "ofullständig"-mall?), och jag tycker också för min del att stubbmallarna ofta är onödiga och blaffiga. Det känns som att det förekommer större fel med artiklar som inte har en egen mall, nästan (?). Användningsområdet är dåligt/vagt avgränsat och inte intuitivt (om inte allt kort ska mallas urskillningslöst, men det blir ju fel). flinga 30 januari 2016 kl. 14.25 (CET)
Mallar är ett sätt att kommunicera och de är en påminnelse att något ska åtgärdas. Det bör finnas mallar om att information saknas i artiklar oavsett deras storlek men gärna tydligare i vad som efterfrågas än i stubbmallarna. Närmast nuvarande är kanske brister. De bör också inte ta för stor plats i artikeln. Ta bort stubbmallar ersätt med "information efterfrågas". Maundwiki (diskussion) 30 januari 2016 kl. 15.51 (CET)
Nu förekommer det ju att stubbmarkeringar läggs in i artiklar som medvetet skapas just som stubbar, inte minst av den som själv skapat dem. Jag hoppas t.ex. att inte stubbmarkeringarna i robotskapade artiklar hör till dem man vill ta bort. Utifrån mina egna erfarenheter kan jag konstatera att mitt eget arbete med att utöka humlestubbar hade försvårats betydligt om inte stubbmarkeringarna hade funnits där. / TernariusD 30 januari 2016 kl. 17.19 (CET)
Det är kanske så att i ett visste skede av Wikipedias liv, hade de ett värde och då hälls de också efter. För 4-5 år sedan hade jag också nytta av dem. Men de senaste åren har undehållet blivit av dem klart sämre och jag tror vi samtidigt har täppt till en hel del av de allvarligaste luckorna stubbarna signalerade. har du verkligen haft nytta av dem under de senaste året?Yger (diskussion) 30 januari 2016 kl. 20.46 (CET)
Jag tänkte inte ens på robotskapade artiklar men om det behövs något som visar vilka artiklar som är robotskapade kan det få det finnas. J 1982 (diskussion) 30 januari 2016 kl. 18.45 (CET)
Bara vi slipper användandet av substubmallar som snabbraderingsmallar så är jag nöjd. Jo, det fanns en period... Le Lapin Vert Jag är en liten morot 30 januari 2016 kl. 21.33 (CET)
@Yger: Jag har fortfarande nytta av dem! När jag gått igenom en robotskapad humleartikel och kunnat konstatera att de angivna webbkällorna är ok samt hyfsat till språket, men inte kunnat finna några källor som ger mer kött på benen, har jag gjort så att jag tagit bort varningsmallen om att det är en robotskapad artikel och ersatt "robotstubbmallen" med en vanlig stubbmall (det är ju inte längre en uteslutande robotskapad artikel med den inbyggda osäkerhet en sådan artikel kan ha). Det skrivs ny litteratur om humlor hela tiden, så många av de ursprungliga stubbartiklarna har jag senare lyckats utvidga till "normala" artiklar. Emellertid finns det fortfarande 36 humlestubbar; det skulle ställa till en hel del svårigheter om stubbmallarna på dessa togs bort.
Jag kan mycket väl tänka mig att det finns andra användare i liknande situationer. över huvud taget tycker jag det bruk av stubbar som jag skisserat ovan, att man förser en artikel med väldigt litet fakta med en stubbmall eftersom man har förhoppningar om att det senare ska gå att få fram mer fakta och kunna utöka stubbarna, som en legetim användning av stubbmallar. / TernariusD 30 januari 2016 kl. 22.46 (CET)
För något år sedan slutade jag lägga in stubbmallar i korta artiklar som jag skapade. Nu tyckte jag tiden var mogen att ta bort de flesta av dem jag lagt in tidigare. Med benägen robotassistans avlägsnade jag de flesta stubbmallarna i hundträdet och har manuellt tagit bort dem i biografier jag startat. Att starta biografier är roligt och tacksamt, eftersom de påfallande ofta fylls på av andra. Det gäller oavsett om artikeln har stubbmall eller inte. För några år sedan slutade vi länka datum och år. Stubbmallarna kommer att fasas ut på samma sätt. Det gör mig inget om det går fort. Avskaffandet ser jag som en mognadsfråga. Vi är nog en hel del som har mer eller mindre uttalade drag av sorterings- och organiseringsmani (det finns användare som periodvis bara håller till i kategoriträden). Jag inser dock att mallarna kan ha sin funktion i robotskapade artiklar. Att hitta korta artiklar i ett visst katalogträd går lätt med CatScan (som det f.n. tycks vara något problem med.) /Ascilto (diskussion) 30 januari 2016 kl. 23.16 (CET)
Jag har på senare tid alltmer sällan lagt in stubbmallar i korta artiklar, då jag inte anser att de fyller någon funktion, och jag har inte något emot att de tas bort. Man bör dock observera att det finns en hel del biografiska artiklar som är skapade med utgångspunkt i äldre uppslagsverk, som vad gäller vid uppslagsverkets utgivning levande personer inte några kompletteringar gjorts med senare biografiska uppgifter (bortsett från dödsdatum). Detta gäller särskilt de artiklar för vilka Svensk Uppslagsboks 1:a upplaga använts som källa. Dessa biografiska artiklar är därigenom i många fall mycket bristfälliga och i sådana fall är stubbmärkning högst motiverad./Annika (diskussion) 31 januari 2016 kl. 19.37 (CET)

Denna artikel är bara påbörjad. Du kan hjälpa till genom att utöka den[redigera wikitext]

Jag tycker texten i denna mall är klart vilseledande emot både vad Wikipedia:Stubbar idag säger och emot vad vi idag brukar komma fram till i diskussionerna om den här mallen. Jag föreslår att texten ändras till: "Denna artikel anses vara för kort. Du kan hjälpa till genom att utöka den." -- Innocent bystander 30 januari 2016 kl. 19.27 (CET)

Eller möjligen "Denna artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra den informationen.". --MagnusA 30 januari 2016 kl. 19.30 (CET)
Absolut! Att artikeln är "påbörjad" ser jag inte att någon tycker behöver anmärkas någonstans! -- Innocent bystander 30 januari 2016 kl. 19.32 (CET)
Att en artikel är kort behöver inte betyda att den är ofärdig. Vissa ämnen är såpass snäva att det inte finns särskilt mycket att säga, och när det väl är sagt blir artikeln kanske till och med sämre om man utökar den.--Chandra Varena (diskussion) 30 januari 2016 kl. 19.55 (CET)
Nej, men att en artikel är för kort innefattar att man bedömt längden som varande ett problem. /Hangsna (diskussion) 30 januari 2016 kl. 20.40 (CET)
Min åsikt är att man inte ska vara så rädd för korta artiklar. Vi har haft denna stubbmallningshysteri. Vi har Wikipedia:Månadens nya och utökade artiklar som syftar att få till artiklar över 2000 bytes. Vi har Wikipedia:Veckans tävling eftersom det var för många småartiklar. Vi har statistik som kommer då och då, med bland annat oroande rapporter om hur många korta artiklar vi har. Sanningen är att våra korta artiklar ofta är helt normalt långa i jämförelse med andra uppslagsverk, ibland till och med längre - så vi behöver absolut inte skämmas över dem. Däremot om artikeln skulle sakna väsentlig fakta så är det förstås ett problem. Om det tex står att en person är längdhoppare men inte att han tog OS-guld, det står att någon är konstnär men inte hans nationalitet osv. Jag skulle föreslå att stubmärkning tas bort, men ersätts med det som MagnusA skriver ovan "Denna artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra den informationen.". Gärna med en möjlighet att även ange vilken denna saknade information är om man vill. Denna mall ska då sättas i uppenbara fall där något saknas, inte slentrianmässigt i alla artiklar som är korta. Om man vill hitta korta artiklar så är CatScan mycket bättre.AlphaZeta (diskussion) 30 januari 2016 kl. 21.03 (CET)
Nej, vi behöver inte hetsa fram utökningar. Korta artiklar är minst lika bra. Utökningar är alltid välkomna i alla artiklar så länge det inte är POV, maskinöversatt, trams eller upphovsrättsbrott. Avskaffa stubbarna utan ersättning! J 1982 (diskussion) 31 januari 2016 kl. 16.14 (CET)
Det finns undersökningar som visar att den som söker något på nätet bara skummar den översta 1/3-en av skärmen och sedan går vidare. Google har sina sponsrade länkar där och även sin kunskapsgraf längst ut i högerkanten där olika faktauppgifter från internet sammanställs av en algoritm. Om en Wikipediaartikel inte är sämre än Googles kunskapsgraf behövs inga åtgärdsmallar. Bristen på källhänvisningar är däremot en allvarlig brist. Internet är fullt med felaktigheter och myter och ju färre som slår rot på Wikipedia desto bättre. Hellre en artikel som består av 3 rader välskriven text med en källhänvisning än en utspädd artikel på 3 skärmsidor på tafflig svenska med obefintliga källor av diskutabel kvalité. Jag ser helst att Wikipedia slutar med stubbmallar och lägger krutet på annat. Nasko () 31 januari 2016 kl. 17.34 (CET)
Skulle man inte kunna tänka sig nån form av stubbmall där man pekar på vad som saknas i artikeln? För då kan man tydligt se att när det här och det här är fixat kan stubbmallen tas bort?--Balzac (diskussion) 31 januari 2016 kl. 18.57 (CET)
@Balzac: Det finns inget som hindrar att du lägger in sådan information i de befintliga mallarna. -- Innocent bystander 31 januari 2016 kl. 19.43 (CET)
Jag föredrar MagnusAs förslag. Problemet med stubmärkta artiklar är inte (ska inte vara) att de är korta utan just att de saknar relevant information. Därför tycker jag också att det ska anges i mallen vilken information som saknas så att den som kompletterar artikeln med gott samvete kan ta bort den. /ℇsquilo 31 januari 2016 kl. 19.36 (CET)
Det är det jag också föreslår ovan.--Balzac (diskussion) 31 januari 2016 kl. 22.43 (CET)
Det bör inte läggas in i mallen. Däremot kan det med fördel anges på diskussionssidan. Tostarpadius (diskussion) 1 februari 2016 kl. 18.28 (CET)

Stilfiler till Lantmäteriets kartdata[redigera wikitext]

Eftersom Lantmäteriet nu har släppt data till bland annat terrängkartan finns det behov av att vi kan skapa kartor på ett enkelt och enhetligt sätt. En del av detta är att ta fram stilfiler där information om varje lagers utseende lagras. På undersidan till Wikipedia:Stilfiler finns några stilfiler för QGIS åtkomliga. Fungerar detta sätt att byta information? Det kan vara nödvändigt att kopiera data från redigeringsläget. På Commons:Category:Map symbols of Sweden finns kartsymboler i svg-format. Dessa kan sparas ned, till exempel, till en map med sökvägen C:\Program Files\QGIS Lyon\apps\qgis\svg\Symboler_Tk eller motsvarande beroende på operativsystem m.m. Edaen (diskussion) 30 januari 2016 kl. 20.22 (CET)

Det kan nog fungera bra med ett gemensamt ställe att lagra stilfiler. När det gäller symbolfilerna så anges de på lite olika sätt i den stilfil, tk_bs, som är den första jag tittade i. För de flesta så anges endast filnamnet, till exempel "Badplats.svg", men för några så anges en katalog som prefix, "Symboler Tk/Idrottsplats.svg" och för en så är det en rätt komplex relativ sökväg, "../../../../Program Files/QGIS Lyon/apps/qgis/svg/Symboler Tk/Angöringsbrygga.svg", som förmodligen stämmer på din dator men inte säkert på andras. Om vi ska kunna använda samma stilfil och den kommer att utvecklas så är det opraktiskt att behövas gå in och ändra sökvägar efter varje uppdatering. Det bästa hade väl varit om sökvägen till katalogen med symbolfilerna hade varit en variabel som man kunde ändra på ett enda ställe, men det kanske inte går att få till. --Larske (diskussion) 30 januari 2016 kl. 21.04 (CET)
Det är en viktig poäng och det är möjligt att de korta filnamnen gäller om man läser in och sparar symbolerna i Qgis bibliotek. Det går att exportera symbolbiblioteket i XML-format. Skall vi göra så? Testa med Användare:Edaen/sandlåda2. Edaen (diskussion) 30 januari 2016 kl. 21.19 (CET)
Hmm, vad ska jag göra med den filen som ligger i sandlåda2? Den innehåller ju också olika sökvägar till svg-filerna?
Några problem till som jag har stött på:
  1. Ska det vara så här i tk_my? <category render="true" symbol="15" value="" label=""/>, det vill säga varken value eller label för symbol med nummer 15. Vad är detta för typ av mark? Det finns gott om den i län 01. Koden <prop k="color" v="75,13,219,255"/> gör att den blir väldigt mörkblå,  svårt att se , och det är svårt att utskilja några svarta symboler på den ytan.
  2. Stilfilen tk_jl (järnvägarna) får jag inte att fungera alls. När jag gör "Apply" på den så blir hela skiktet osynligt.
--Larske (diskussion) 30 januari 2016 kl. 22.05 (CET)
När det gäller symbolerna så går det ju att rätta till det själv. Man kan lägga symbolerna i en mapp och kopiera över den till rätt ställe och sedan manuellt välja rätt symbol till rätt beskrivning. För användarvänlighetens skull bör det bara vara att ladda ner, men frågan är om den tillgängliga programvaran är så användarvänlig. På fråga 1 svarar jag att det är odefinierad mark och vet inte varför den dyker upp. Det gör den inte hos mig. På fråga 2 undrar jag vad "apply" är. Hos mig ser det ut så här.[3] När jag väljer fil behöver jag sedan inte göra något mer. Edaen (diskussion) 30 januari 2016 kl. 22.18 (CET)
Apply = Verkställ i din version. Här kan du se hur det ser ut när jag har tillämpat alla stilfiler som du har lagt upp förutom tk_jl. Det skiktet har jag uteslutit. Det verkar som om det anonyma området av typen "15" är samma som "Låg bebyggelse" men på något sätt överrider den. --Larske (diskussion) 30 januari 2016 kl. 22.30 (CET)
Vad händer om du klickar bort krysset i de skikten som saknar beskrivning? Edaen (diskussion) 30 januari 2016 kl. 22.34 (CET)
Då försvinner de. Men "Låg bebyggelse" dyker ändå inte upp. Tror att det har blivit något problem med å, ä och ö när jag har sparat shapefilerna. Och då "fångas de inte upp" av stilfilen och de blir då istället stilade som "Övrigt". --Larske (diskussion) 30 januari 2016 kl. 22.40 (CET)
Det kan vara åäö som ställer till det. Använd ISO-8859-10 när du laddar in lagren och på alla andra ställen du kommer åt. Edaen (diskussion) 30 januari 2016 kl. 22.45 (CET)
Japp, nu gick det mycket bättre. Det löste järnvägarna också. --Larske (diskussion) 30 januari 2016 kl. 23.00 (CET)
Vad bra! Det är lurigt med kodningen. Jag har lagt upp hjälp för texten på Användare:Edaen/sandlåda2. Skapa nya fält enligt koden. Edaen (diskussion) 30 januari 2016 kl. 23.12 (CET)
Tack för vägledningen. Så här blev det med texterna i tk_tx stilade. Jag fick stryka "IS" som du hade med vid jämförelserna i koden för färg. --Larske (diskussion) 31 januari 2016 kl. 00.15 (CET)
Ytterligare skikt med tillhörande stilfiler inkluderade ger den här kartan. --Larske (diskussion) 31 januari 2016 kl. 18.58 (CET)
På färg kan man också köra följande:
CASE
WHEN "Color" IS 'blue' THEN color_rgb( 158,199,243)
END
På de symboler som bör roteras får man lägga till
"SRIKT" *-1
då Lm räknar rotation motsols. Edaen (diskussion) 31 januari 2016 kl. 08.25 (CET)
En lämplig arbetsskala är 1:30236. Edaen (diskussion) 31 januari 2016 kl. 22.04 (CET)

Jawp över 1 miljon[redigera wikitext]

Numera över en miljon artiklar på japanska.

Japanskspråkiga Wikipedia har precis nått 1 miljon artiklar. Jawp har den femte största användargemenskapen (räknat efter antal skribenter senaste månaden), efter enwp, dewp, frwp och eswp.

En wp-version med något färre aktiva användare har samtidigt smugit upp på tredje plats efter antalet artiklar… Jovisst är det cebuanospråkiga Wikipedia, som med tanke på alla talare av cebuano borde kunna ha fler än ett drygt 100-tal användare en vanlig månad. Utan Lsjbots medverkan hade den här språkversionen sannolikt legat på en lite blygsammare placering. Så sent som i december 2012 hade man nått 43 000 artiklar.

I övrigt kan noteras att katalanskspråkiga Wikipedia har drygt 5 000 artiklar kvar till halvmiljonen och att serbokratiskspråkiga Wikipedia fortfarande lever sitt eget liv (med hittills 430 000 artiklar), trots förekomsten av Wikipediaversioner på både kroatiska, serbiska och bosniska. Senaste språkversionen som gick över 100 000 artiklar var thaispråkiga Wikipedia (knappt 101 000 artiklar just nu).--Paracel63 (diskussion) 31 januari 2016 kl. 04.00 (CET)

Tack för omvärldsbevakningen.//Hannibal (diskussion) 31 januari 2016 kl. 20.48 (CET)

Ny etapp i Riostafetten – "Iranistan"[redigera wikitext]

I den här tävlingen skriver vi (bland annat om) Iran, Afghanistan och Tadzjikistan.

Om fyra timmar är det februari – och ny vecka. Riostafettens fjärde etapp tar oss till de iranska språkens länder. Välkommen till en vecka där vi bland annat ska lära oss mer om Iran, Afghanistan och Tadzjikistan! Dessutom går det bra att skriva om Kurdistan, Ossetien och Baluchistan; alla är de regioner där man talar olika iranska språk.SMirC-smile.svg--Paracel63 (diskussion) 31 januari 2016 kl. 20.05 (CET)

Faktamall förnamn[redigera wikitext]

För er som jobbar med artiklar om namn… Nu finns det en {{Faktamall förnamn}}, delvis inspirerad av motsvarigheten på enwp. Allt gott.--Paracel63 (diskussion) 31 januari 2016 kl. 20.56 (CET)

Kvalitetsmätningen februari[redigera wikitext]

Kvalitetsmätningen det senaste året
Datum Kval. Fakta Fluff Förvirr. POV Plag. Rel. Språkv. Ugglan Ickewiki Städa Infoga Glob. Ouppdat. Subst. Totalt
(exkl. Källor)
Källor Totalt Andel
2015-02-01 77 273 106 54 174 2 114 437 2 0 81 1 077 393 650 7 3 447 24 435 27 882 1,43 %
2015-03-01 69 275 111 54 180 0 127 424 2 0 71 1 073 392 649 6 3 433 24 569 28 002 1,43 %
2015-04-01 72 278 113 57 182 2 101 422 0 0 75 995 395 676 2 3 370 24 815 28 185 1,44 %
2015-05-01 72 281 107 59 187 4 127 414 0 0 77 842 400 698 4 3 272 25 101 28 373 1,44 %
2015-06-01 68 282 97 60 189 0 69 416 0 0 76 764 386 727 5 3 139 25 207 28 346 1,44 %
2015-07-01 69 279 97 63 187 0 63 404 0 0 76 652 389 755 2 3 036 25 294 28 330 1,44 %
2015-08-01 66 274 94 65 189 1 50 412 0 2 80 615 381 776 7 3 012 25 617 28 629 1,45 %
2015-09-01 66 275 88 59 196 0 39 422 1 0 55 609 368 782 10 2 970 26 007 28 977 1,45 %
2015-10-01 47 280 84 60 190 2 59 427 0 0 58 599 376 785 7 2 974 26 333 29 307 1,46 %
2015-11-01 41 362 80 59 194 0 75 311 0 0 60 694 377 810 3 3 066 26 715 29 781 1,48 %
2015-12-01 44 363 82 59 194 0 67 321 0 0 46 731 385 820 12 3 124 26 696 29 820 1,38 %
2016-01-01 51 369 87 58 191 0 93 332 1 0 41 742 389 819 16 3 189 26 802 29 991 1,25 %
2016-02-01 44 372 91 58 199 0 104 345 0 0 41 590 405 839 1 3 089 26 792 29 881 1,07 %
Förklaring

Förvirr. – Artiklar i kategorierna Förvirrande och Artiklar som behöver förtydligas
Språkv. – Kategorin Språkvård med alla underkategorier utom Ugglanspråk.
Städa – Kategorierna Städa och Artiklar som innehåller kuriosa-avsnitt.
Infoga – Kategorin Samtliga artiklar föreslagna för sammanslagningar och delningar.
Källor – Kategorin Alla artiklar som behöver källor, som summerar antalet artiklar i Kategori:Artiklar som behöver källor med underkategorier. (Många artiklar finns i fler än en av kategorierna.)
Andel – Kolumnen Totalt dividerat med antalet artiklar på svenskspråkiga Wikipedia per respektive datum. (Antalet artiklar vid månadsskiftena framgår här.)

Om du vill hjälpa till att höja kvaliteten på svenskspråkiga Wikipedia finns det en rad kvalitetsprojekt att engagera sig i.

Infoga har minskat ordentligt, tack Nordelch, även substub ner mycket. I övrigt svagt upp på de flesta.Yger (diskussion) 1 februari 2016 kl. 03.14 (CET)

Även Källor har minskat något, kanske tack vare insatserna under Veckans tävling.--Historiker (diskussion) 1 februari 2016 kl. 23.32 (CET)

Vandringsutställningen Sköna stund[redigera wikitext]

Hej allihop,

Eric Bengtsson heter jag och jobbar för närvarande för Riksutställningar för att skriva ett antal texter, för publicering på Wikipedia, om ett urval av deras utställningar. Jag började med den vid tillfället omdebatterade Sköna stund och det finns länkat till utkastet nedanför. Det är första gången jag gör det här och är öppen för alla slags tips och funderingar och den hjälp som gör att texten kan publiceras.

Med vänliga hälsningar, Eric Bengtsson


https://sv.wikipedia.org/wiki/Användare:Eric_Bengtsson/Sköna_stund

Spännande uppdrag. Första frågan är ju om enskilda utställningar är relevanta för egna artiklar på Wikipedia, och det är inte jag rätt person för att svara på. Du har mycket källhänvisningar; det är bra och brukar uppskattas. Rubriknivåer och formatering av externa länkar behöver justeras, jämför gärna med andra artiklar. Boⅰⅵᴇ 1 februari 2016 kl. 13.06 (CET)
Jag håller med Boivie; Bra med källor och välskrivet. Mest formatering och wiki som saknades. Vad relevansen anbelangar så borde riksutställningar vara relevanta. //Romulus74 (diskussion) 1 februari 2016 kl. 13.21 (CET)

Månadens nya och utökade artiklar[redigera wikitext]

Grand Restaurant utsågs till december månads bästa nya artikel. Samtidigt har Torshamn framröstats som den bästa artikelutökningen. Av projektets 279 nya och 76 utökade januariartiklar har 29 respektive 18 blivit nominerade till den nu påbörjade omröstningen.

En viss del av de listade artiklarna från januari månads artikellistning hämtades ur Riostafettens tredje etapp. Eftersom den här pågående utflykten i geografin nu tagit sig ytterligare en bit österut, riskerar det att bli mer av den österländska varan även under februari månad. Jag hoppas att det kan ursäktas. Allt gott. SMirC-smile.svg--Paracel63 (diskussion) 2 februari 2016 kl. 02.49 (CET)

Ny finess[redigera wikitext]

Knappen är ett rött kryss bredvid bevakningsknappen.

Jag har gjort en finess som lägger till ett rött kryss bredvid bevakningsknappen. När användaren trycker på krysset läggs {{Radera}} till överst på den aktuella sidan. Krysset syns enbart på sidor som inte är patrullerade och inte redan innehåller Mall:Radera. Finessen är i skrivande stund inte default, vilket betyder att användare som vill ha detta får aktivera det längst ned under "Extrafunktioner" på Special:Inställningar#mw-prefsection-gadgets. Nirmos (diskussion) 2 februari 2016 kl. 04.39 (CET)

Och fungerade gjorde det också :)[4] (Man fick ingen chans att lägga till en motivering dock). //Romulus74 (diskussion) 2 februari 2016 kl. 07.39 (CET)
Romulus74: Jag tänkte att det allra oftast är så uppenbart varför en sida ska snabbraderas att den extra tiden det skulle ta inte är berättigad, men jag kan naturligtvis ändra på det om gemenskapen vill. Nirmos (diskussion) 2 februari 2016 kl. 07.54 (CET)
Nej, du har helt rätt, motiveringen behövs egentligen inte. (Om raderingsönskemålet verkligen behöver förtydligas kan man ju såklart peta in en motivering i efterhand). //Romulus74 (diskussion) 2 februari 2016 kl. 07.58 (CET)
Jag tror nog det kan vara bra om man efter ett tryck på det där krysset får en fråga om man vill lägga till en motivering. Ofta är det uppenbara fall, men t ex när en dublett ska raderas bör det finnas med en motivering, i det fallet för att informera om material överförts till annan artikel innan raderingsbegäran. /JohanahoJ (diskussion) 2 februari 2016 kl. 08.30 (CET)
JohanahoJ: Om det är en dubblett som ska raderas så är den sidan redan patrullerad, och då är inte krysset där över huvud taget. Jag har gjort så flit just för att krysset inte ska synas på alla sidor. Nirmos (diskussion) 2 februari 2016 kl. 08.35 (CET)
Ja, det du rätt i! Bra! /JohanahoJ (diskussion) 2 februari 2016 kl. 08.46 (CET)
När raderas en dubblett? Bör den inte göras om till en omdirigering? Tostarpadius (diskussion) 6 februari 2016 kl. 21.24 (CET)

{{subst:LOCALDAY}}[redigera wikitext]

För tillfället verkar inte {{subst:LOCALDAY}} fungera i webbref-mallen. Det har fungerat tidigare, men nu skrivs exempelvis hämtdatum ut som
"Läst {{subst:LOCALDAY}} {{subst:LOCALMONTHNAME}} {{subst:LOCALYEAR}}".
istället för
"Läst 2 februari 2016."
Jag upptäckte felet nyligen, men det har fungerat tidigare. -abbedabbdisk 2 februari 2016 kl. 15.22 (CET)

Substa bakom ref-taggar har inte funkat på mycket länge, om ens någonsin. Så flytta ut webbrefen ur ref-tagarna och lägg sedan in dem innanför i nästa redigering. -- Innocent bystander 2 februari 2016 kl. 17.15 (CET)
Ett alternativ kan vara att använda #tag. Det här borde fungera: {{#tag:ref|{{webbref|url=https://sv.wikipedia.org|titel=Wikipedia|hämtdatum= {{subst:LOCALDAY}} {{subst:LOCALMONTHNAME}} {{subst:LOCALYEAR}}}}}}. Frisko (dis.) (bid.) 2 februari 2016 kl. 17.33 (CET)
Alternativt skriva "2 februari 2016" istället för "{{subst:LOCALDAY}} {{subst:LOCALMONTHNAME}} {{subst:LOCALYEAR}}. KISS-principen. --MagnusA 2 februari 2016 kl. 17.40 (CET)
en:Help:Substitution#Limitation
en:Help:Footnotes#Issues and limitations
--Pipetricker (diskussion) 2 februari 2016 kl. 19.35 (CET)
MagnusA: Självklart kan man skriva det, men jag har lagt in funktionen i TemplateData, så att datumet ska skrivas i automatiskt om man skapar referensmallar med VisualEditor.-abbedabbdisk 6 februari 2016 kl. 15.03 (CET)

"Antal sidvisningar" har slutat fungera?[redigera wikitext]

Hej! Är det så att funktionen "Antal sidvisningar" (syns i varje artikels sida för versionshistorik) slutat fungera? Jag får inte upp data för datum efter 21 januari. Och om den slutat fungera, är det något vi – eller WMF – kan göra åt saken? Jag har hört många gånger att det är en funktion som inte hanteras av WMF. Kanske borde det inte behöva vara så…

@Ainali:, vars kommande veckotävling är helt beroende av att det finns sidvisningsstatistik för de olika artiklarna.--Paracel63 (diskussion) 2 februari 2016 kl. 20.46 (CET)

Ja, den är död. Det diskuteras lite kort här: Wikipedia:Wikipediafrågor#Visningsstatistik. //Romulus74 (diskussion) 2 februari 2016 kl. 20.50 (CET)
Ja, se det Romulus74 länkar till. För veckans tävling är det ingen fara, den är numera uppgraderad till det nya API:et och inte beroende av stats.grok. Ainali diskussionbidrag 2 februari 2016 kl. 20.53 (CET)
Facebook like thumb.pngGillar Kul att det finns en framtid. :-)--Paracel63 (diskussion) 2 februari 2016 kl. 21.03 (CET)

Kategoriträd Måleri och dess material[redigera wikitext]

Jag har börjat försöka bringa reda i det komplicerade ämnesklustret färg och måleri och har redan fått stöd för – och genomfört – en hopslagning av de tidigare kategorierna Färgpigment och Färgämnen till en ny kategori Färgämnen och pigment. När jag nu fortsätter med arbetet hittar jag ytterligare några svårigheter. De kategorier som finns, eller deras tillämpning, ger ingen överblick över vilka artiklar som finns och ger därmed heller ingen vägledning i vad som behöver kompletteras eller slås ihop.

Ett problem gäller förhållandet mellan hantverk och konst. Många material och verktyg som hör till hantverket är nu "gömda" under konstrelaterade underkategorier, som ibland t.o.m. uttryckligen anger att de INTE handlar om hantverk. Ett annat problem gäller förhållandet mellan de olika betydelserna av ordet färg. På engelska skiljer man mellan paint och colour. På svenska har vi inte naturligt den distinktionen, men jag menar att vi måste formulera den för att kunna kategorisera artiklarna på ett logiskt sätt. Har kan vi ta hjälp av engelska wikipedia.

diskussionssidan för Kategori:Konst har jag analyserat problemet mera utförligt och presenterat ett förslag. Nu hoppas jag på synpunkter från er andra. --Chandra Varena (diskussion) 3 februari 2016 kl. 07.21 (CET)

Angående färgfrågan, går det inte att använda ordet "kulör" i de fall man behöver särskilja betydelserna? Boⅳⅰᴇ 3 februari 2016 kl. 08.08 (CET)
Kanske Färg (kulör) respektive Färg (målningsmaterial) ? --Chandra Varena (diskussion) 3 februari 2016 kl. 08.13 (CET)

Surrealism?[redigera wikitext]

Hej igen, Eric Bengtsson på Riksutställningar här.

Nu har jag fått ihop ett utkast till en text om Riksutställningars utställning Surrealism?, som visades på fyra orter 1970. Tacksam för synpunkter på det. Vi hörs igen. Trevlig afton!

Med vänliga hälsningar, --Eric Bengtsson (diskussion) 3 februari 2016 kl. 15.43‎ (CET) (Wikipediasignatur tillagd i efterhand.)

Konstiga Redigera-länkar[redigera wikitext]

Jag har noterat att en del sidor både på Wikipedia och Wiktionary har konstigt formaterade Redigera-länkar. Ett exempel är Wikipediaartikeln Har du sett herr Kantarell. Är det någon annan som ser samma sak? --Andreas Rejbrand (diskussion) 3 februari 2016 kl. 18.08 (CET)

Ja, det har dykt upp här och var den senaste tiden och diskuterats. Genom att öppna i redigeringsläge och spara utan att redigera försvinner det. Rex Sueciæ (disk) 3 februari 2016 kl. 18.13 (CET)
Tack för tipset, Rex Sueciæ! Matanb (diskussion) 3 februari 2016 kl. 20.58 (CET)
Det drabbar även andra språkversioner och utvecklarna arbetar på en lösning. /Hangsna (diskussion) 3 februari 2016 kl. 23.01 (CET)
Nu blev jag nyfiken! Vad var det för konstigt? -abbedabbdisk 6 februari 2016 kl. 17.30 (CET)

Hänvisar till tidigare diskussion på WP:Wikipediafrågor#Redigeringslänkar som inte fungerar. --Pipetricker (diskussion) 7 februari 2016 kl. 01.17 (CET)

Ny rad i länk[redigera wikitext]

Hur förhindrar man radbrytning efter bindestreck i en wikilänk? Se Mall:Bemannade flygningar till ISS för exempel. Har försökt med hårt bindestreck, men då går inte länken till rätt artikel. Voyager85 (diskussion) 3 februari 2016 kl. 20.51 (CET)

Du kan alltid använda [[STS-96|STS‑96]]. --Andreas Rejbrand (diskussion) 3 februari 2016 kl. 20.54 (CET)
Tack, precis vad jag va ute efter. Voyager85 (diskussion) 3 februari 2016 kl. 21.31 (CET)

Historiska/ej längre existerande[redigera wikitext]

För församlingar som inte längre finns har vi kategorin historiska församlingar, och historisk används även för annat av typen verksamhet och organisationer. Ej längre existerande använder vi sedan för mycket av fysiska saker typ byggnader, (kyrkobyggnader) orter. Men hur skall man se på skolor, där används "Ej längre existerande" som för mig associerar till skolbyggnaden, men jag är nu på väg skriva om skolor som organisationer typ läroverk. Dessa kan ha funnits i olika byggnader över åren, och det kan även finnas en naturlig fortsättning av skolan men med nytt namn. Där tycker jag "ej längre existerande" känns fel och känner för det borde vara "historiska". Exempel är Farsta gymnasium (som är nedlagd som skola men byggnaden står kvar) Gossläroverket (där jag vill bryta ut infon om skolverksamheten~).Yger (diskussion) 5 februari 2016 kl. 12.14 (CET)

Måste det vara antingen historiska eller ej längre existerande? Det kan inte fungera med till exempel "Nedlagda skolor"? //Vätte (diskussion) 5 februari 2016 kl. 13.28 (CET)
Jag ser inget problem med att kategorisera något som "tidigare gymnasium i X" eller liknande men samtidigt ha kvar "skolbyggnader i X" även när det inte längre används som skolbyggnad, förutsatt att artikeln faktiskt i alla fall lite handlar om själva byggnaden. /Hangsna (diskussion) 5 februari 2016 kl. 18.04 (CET)
Hangsnas lösning låter bra. /FredrikT (diskussion) 5 februari 2016 kl. 18.10 (CET)
Har också funderat lite på detta ordval. "Historisk" betyder för mig något mer än "avskaffad", "nedlagd" eller liknade. "Historiska romaner" är ju en kategori. Det betyder ju inte att romanen som sådan har upphört att existera :-). Kanske ett särfall. Men vad är "Historiska koreaner"? Antagligen sådan som "gjort historia" på något sätt. Men "Historiska hotell i Sverige" betyder väl bara att de inte längre är i drift, med de behöver inte vara särskilt "historiska" för det. Det verkar att finnas en alltför stor mängd sådana "historiska" (?) kategorier. Jag tycker nog att "Ej längre existerande..." passar bättre på många av dem. --Andhanq (diskussion) 5 februari 2016 kl. 18.54 (CET)
Kategorin Kategori:Ej längre existerande skolor i Sverige avser i många fall skolornas verksamhet som upphört, men där byggnaderna står kvar.--Historiker (diskussion) 5 februari 2016 kl. 18.57 (CET)
Jag är lite förtjust i Vättes förslag, nedlagd. Denna variant kunde också användas på butiker som inte längre är där. Man säger ju nedlagd landsortsaffär, nedlagd konsumbutik och där finns oftast byggnaden/lokalen kvar, och det kan tänkas den öppnar igen. Och rörelsen kän finns kvar men i annan form. Och en kategori Historiska affärer leder ju tankemässigt helt fel. Ej längre existerande butiker/affärer är bättre, men känna inte heller riktigt bra.Yger (diskussion) 5 februari 2016 kl. 19.54 (CET)
Vi har redan kategorier som "Nedlagda byggprojekt" och "Nedlagda tidningar". Tostarpadius (diskussion) 5 februari 2016 kl. 20.35 (CET)

VIAF-länkar fungerar inte i Auktoritetsdatamallen[redigera wikitext]

Jag upptäckte nyligen att de VIAF-länkar som dyker upp när man använder {{auktoritetsdata}} inte längre verkar fungera.
I artikeln Claes Eriksson leder länken till https://viaf.org/viaf/228786569.
På wikidatasidan om densamme leder länken till http://viaf.org/viaf/228786569/.
Jag upptäckte nu att enda skillnaden verkar vara att det ena är https och den andra är http, samt att båda länkarna fungerar i Firefox, men inte i Chrome. -abbedabbdisk 6 februari 2016 kl. 15.15 (CET)

Då borde det vara lättfixat med en liten justering i Modul:Auktoritetsdata. //Romulus74 (diskussion) 6 februari 2016 kl. 15.36 (CET)
Felet ligger egentligen hos viaf.org. Deras uppsättning krypteringsschiffer för https ser väldigt märklig ut./ℇsquilo 6 februari 2016 kl. 16.37 (CET)
En annan skillnad jag ser i abbedabbs länkar är att den andra slutar med "/" medan den första inte gör det. kanske inte spelar någon roll men ändå. --MagnusA 6 februari 2016 kl. 18.54 (CET)
Jag förstår inte problemet. Båda länkarna verkar leda rätt. Tostarpadius (diskussion) 6 februari 2016 kl. 19.57 (CET)
... och vilken webbläsare använder du då Tostarpadius? --Larske (diskussion) 6 februari 2016 kl. 20.36 (CET)
I mobilen, där jag jämförde, använder jag Chrome. Inte heller i Internet Explorer har jag dock upptäckt några problem. Tostarpadius (diskussion) 6 februari 2016 kl. 21.22 (CET)
Modulen kanske ska ändras till att bygga länkarna med hjälp P1630 i d:Property:P214 istället för hårdkodas inne i mallen? Det finns dessutom "auktoritetsdata" som bygger länkarna på olika sätt beroende på vilket språk man hanterar. Tex en flerspråkg finsk databas där vi kanske föredrar svenska framför finska och engelska. Om dessutom modulen byggs på detta sätt, skulle vi inte behöva uppdatera den varje gång det kommer nya properties på WD. En modul kan automatiskt känna av vilka properties som finns och kontrollera om det rör sig om "auktoritetsdata" eller inte. -- 78.73.94.165 7 februari 2016 kl. 09.23 (CET)

Melodifestivalens första semifinal[redigera wikitext]

Jag har sett det uttrycket i flera artiklar. Är det verkligen korrekt när det handlar om fyra deltävlingar? Tostarpadius (diskussion) 6 februari 2016 kl. 21.20 (CET)

Nej, det är ju fel, om något skulle man kalla det kvartsfinal, men att bara kalla det deltävling är det bästa. Ainali diskussionbidrag 6 februari 2016 kl. 21.26 (CET)
Jag hade detta på känn, men ville få bekräftat att det inte är en accepterad inofficiell terminologi. Tostarpadius (diskussion) 6 februari 2016 kl. 21.37 (CET)