Wikipedia:Bybrunnen

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Wikipedia:BB)
Hoppa till: navigering, sök


Deltagarsidor Icon of three people in different shades of grey.svg
 Arkiv för denna sida     Genväg WP:BB
Bluegradient1.svg
Bybrunnen
Svenskspråkiga Wikipedias övergripande diskussionssida
Well-wikipedia2.svg

Välkommen till Bybrunnen! Det här är en sida för diskussioner om Wikipedia som angår de flesta av användarna, till exempel om funktioner eller riktlinjer. För mer information om vårt samarbete, se Wikipedia:Deltagarportalen.

Welcome to Bybrunnen! The Swedish equivalent of the Village Pump. Feel free to write in English. For permissions to execute bots on Swedish Wikipedia, please go to Wikipedia:Robotansökan.

Många diskussioner passar bättre på specifika diskussionssidor. Vid flytt av diskussioner härifrån till sådana, lämna gärna kvar en hänvisning här. Passar din förfrågan bättre någon annanstans? Se nedan:

Listor över kända personer från olika geografiska platser[redigera | redigera wikitext]

Sådana ersätts alltmer av kategorier och stryks från ortsartiklarna. Detta har diskuterats ett antal gånger med resultatet att listorna är överflödiga och t.o.m. en styggelse. Men i landskapsartiklarna finns fortfarande lååånga sådana listor. Där är de ännu mer malplacerade och blir väldigt vidlyftiga och oprecisa. De har knappast något läsvärde över huvud taget. Jag anser att de bör strykas, men har fått mothugg av Användare:Pontuz. /Ascilto (diskussion) 21 september 2016 kl. 17.29 (CEST)

De diskussionerna har gått mig förbi. Jag tycker listorna är intressanta. Kan vi inte nöja oss med att lägga namnlistorna längst ner i artiklarna? Kategorierna ligger på sockennivå och är därmed uppdelade på hur många kategorier som helst./Pontuz (diskussion) 21 september 2016 kl. 17.38 (CEST)
De diskussionerna har också jag missat (länk?). Jag tycker också sådan information ger mervärde i ortsartiklar. --افيراتير (diskussion) 21 september 2016 kl. 18.02 (CEST)
I de tidigare diskussionerna fanns det stöd att behålla dem när listan är relativt kort, dvs för en avgränsad geografisk enhet, som de flesta socknar, och många orter. Redan för större tätorter är det många (men inte alla) som tycker det är en styggelse. Jag har i de fallen i flera fall förts ut dess till en lista utanför själva tätortsartikeln så fakta i den i drunknar i denna typ av lista. Andra har jag set radera sådan större listor och det är också ett problem hur nära deras relation till roten är. Landskap ser jag som helt oformligt stor och att listor i de fallet inte ger mervärde alls. Så jag ger starkt stöd till de raderingar Ascilto påbörjat.Yger (diskussion) 21 september 2016 kl. 18.12 (CEST)

Hur skall urvalet ske? Genom att den som redigerar ettrigast bestämmer? Eller skall vi bara ha listor om en trovärdig källa publicerat en lista över de mest kända personerna från orten? - Tournesol (diskussion) 21 september 2016 kl. 18.13 (CEST)

Senast en liknande diskussion fördes var nu i september [1]. /Ascilto (diskussion) 21 september 2016 kl. 18.19 (CEST)
Den länken gällde ju kategorisering och inte listor? Angående listor: Tror det finns få källbelagda listor som inte är gamla eller med visst bias (till exempel mest författare eller konstnärer eller vetenskapsmän eller annat). Därför tror jag listor med enbart personer som har artiklar och inte för långa är oproblematiskt. Det hade varit bra om man hade kunnat få nån lista med snällare urval ju mindre entitet det handlar om. Så för landskap måste man vara jättekänd, för kommun ganska känd, för småort ha artikel. Gränserna för kändhet borde då bero på hur många kända som finns. Om detta fungerar tror jag inte på att skapa regelverk. Blir listorna långa och en rensning bli ifrågasatt kan man kanske kompromissa men jag har inte sett sådana diskussioner än. --افيراتير (diskussion) 21 september 2016 kl. 18.22 (CEST)
Rent principiellt ligger det mycket i dit resonemang, men i praktiken fungerar detta bara för de minsta områdena. Att Andreas Randel kommer från och tagit sitt namn från födelsesocken Ramdala socken tycker jag är klart värt nämna i sockenartiklen (och någon annan person med artikel lär heller inte finnas därifrån). OCh disksioner om detta är mycket vanliga, många gånger om året i olika artiklar dyker frågan upp. Yger (diskussion) 21 september 2016 kl. 18.30 (CEST)
(Redigeringskonflikt) När det gäller var personer är födda har vi oftast bra källor. När det gäller var personer är uppvuxna har vi sällan bra källor om det inte gäller gediget kartlagda personer som August Strindberg eller Marcus Wallenberg. Var en person är uppvuxen eller har gått i skolan är mer relevant än var personen är född, det har format personen mer och har betydelse för t.ex. romaner med självbiografiskt stoff. I vilket landskap en person är född har i princip inget som helst att göra med den verksamhet som gjort personen känd och värd en artikel. Listorna är helt enkelt irrelevanta i förhållande till varför en person har en artikel. Exempel på motsatsen emotses tacksamt. /Ascilto (diskussion) 21 september 2016 kl. 18.34 (CEST)
De diskussioner jag har sett har det varit stark IK kring så de bortser jag ifrån. Listorna är relevanta för mig som vill få information om landskapen, bland annat då vilka jag kan känna till som är därifrån. Att jag har som krav att personen ska ha artikel är pga verifierbarhet och att det är en enkel regel för att stävja klotter. --افيراتير (diskussion) 21 september 2016 kl. 18.54 (CEST)
Om man fortsätter Averates resonemang och kräver en starkare koppling än bara vara född i landskapet, så tänker jag för Småland tex på Nils Dacke, "smålänningarna härförare", Linné, som är den som ligger bakom landskapsblomman, och Vilhelm Moberg som skapat litteratur unika för Smålandsmiljön. Men om man börjar så så blir det lätt att ytterligare 10-20 slinker med och då blir listan löslig.Yger (diskussion) 21 september 2016 kl. 18.56 (CEST)
Man kanske kan börja med att fundera över grovt hur många personer det är rimligt att lista t ex i artikeln Skåne. Är det 10 personer, 100 personer eller kanske 1000? Det skulle säga något om nivån på kriterierna man måste ta till. (Om man alls ska ha kriterier – det är ju också möjligt att tänka sig ett ganska slumpartat urval så att de som råkar bli inlagda får stå där tills någon annan byter ut dem.) /NH 21 september 2016 kl. 20.40 (CEST)
Det finns fler smålänningar: Astrid Lindgren, Linnéa Andrén och Karl Williams bland andra. Tostarpadius (diskussion) 21 september 2016 kl. 21.08 (CEST)
En grov uppskattning ger att vi har mellan 3 och 6000 artiklar om personer med anknytning till Småland. De flesta av dessa associeras mer till en ort/socken i Småland än hela landskapet, och passar betydligt bättre in i en "underartikel" (om de alls skall omtalas). Enda anledningen jag kan se det relevant med ett omnämnande är att personen är signifikativ för landskapet, som Linné som med Linnea är kopplad till landskapsblomman. Men hur avgränsa etc leder lätt till tunga diskussioner: Därför anser jag själva begreppet lista bör undvikas utan att det bara bör omnämnas personer i någon form av löptext där man kan beskriva kopplingen.Yger (diskussion) 21 september 2016 kl. 21.21 (CEST)
Det blir lätt att man lägger in sitt eget synsätt i urvalet. Bland Tostarpadius' namn känner jag som smålänning bara det första till namnet. Jag saknar Lina Sandell i listan, men det troligen för att min egen släkt har haft kopplingar till henne. Jag saknar även Josef Högstedt som reciterats av personer runt mig till min leda. Sedan kan man fråga sig om inte Astrid Lindgrens gärning för Stockholms skärgård inte fått större genomslag än det hon gjort för Småland?
Sedan finns det förstås "lokala superkändisar". Här i trakten så har man byggt upp minnesmonument på alla möjliga märkliga ställen som har minsta möjliga koppling till Pelle Molin, hur vag kopplingen mellan platsen och personen än är. Wikipedia är alltså inte den första till att sprida ut kändisskapet på många märkliga platser.
-- 78.73.94.165 22 september 2016 kl. 07.42 (CEST)
En person som är starkt förknippad med Småland är Esaias Tegnér, men han var inte smålänning. De som verkat i Småland är mer relevanta att räkna upp än de som bara är födda där. Dock tycker även jag att personer på nivån Ingvar Kamprad, Astrid Lindgren och Nils Dacke förtjänar att nämnas. Men vem gör gränsdragningen? /Ascilto (diskussion) 22 september 2016 kl. 08.05 (CEST)
En person som är starkt förknippad med ett landskap borde antingen redan nämnas i texten (Nils Dacke står t.ex. redan med i stycket om Smålands historia), eller möjligen kunna läggas in som "Se även". Vill man kan man även lägga in den motsvarande kategorin under "Se även".
andejons (diskussion) 24 september 2016 kl. 22.06 (CEST)

Jag anser att dessa listor är värdefulla, även om de behöver ses över så att urvalet begränsas. Även sådana som nämns på annat håll i texten bör kunna finnas med. Att lägga in de övriga under det allmänna "Ses även" det jag inte som en lycklig lösning. Tostarpadius (diskussion) 2 oktober 2016 kl. 06.52 (CEST)

Dynamiska listor visade på karta: Jag har koordinat satt några 100 personers gravar på Norra Kyrkogården, Stockholm och med en enkel sökning i WikiData får man upp en karta med var gravarna finns se blog. Något som kan vara av intresse? Salgo60 (diskussion) 12 oktober 2016 kl. 01.27 (CEST)

Användare[redigera | redigera wikitext]

Har sett att artiklar skapade av nykomlingar ibland flyttas (nu senast "Johanna Hallin"). Anser inte att detta är OK eftersom de kan bli liggande länge om användaren slutar bidra och vi går miste om artiklar. På engelska flyttas de i stället till något som heter "draft" så att vem som helst kan redigera. Anser att alla sådana (även de som redan skapats och ligger under användare:) bör flyttas till något liknande "draft" (så länge de inte skapats som "användare:" av samma användare). J 1982 (diskussion) 28 september 2016 kl. 23.16 (CEST)

Artiklarna som flyttas torde i allmänhet vara i sådant skick att det är svårt för andra att bidra utan att helt skriva om artikeln, t.ex. för att de saknar källangivelser eller saknar sådan substans som vi vill ha här. De kan förstås ge inspiration.
Modellen från en-wp har diskuterats, men vi beslöt att inte införa den (jag minns inte detaljerna). En möjlighet vore att från artikelns diskussionssida länka till artikeln på användarsidan och kanske införa en skild kategori, så att utkasten kan hittas.
--LPfi (diskussion) 29 september 2016 kl. 10.18 (CEST)
Tycker man artikeln är för dålig behöver man inte ta tag i den. Det här är för de som skulle vilja ta tag i en artikel men irriteras över att den ligger under en användarsida. J 1982 (diskussion) 29 september 2016 kl. 13.58 (CEST)
Instämmer med LPfi, införandet av en ny namnrymd för utkast/inte tillräckligt bra artiklar har varit uppe för diskussion tidigare men det har inte genererat något vidare bifall. Det kan dessutom finnas en vits med att låta en nykomling få göra färdigt sin första artikel i lugn och ro och få jobba i sin egen takt i användarsandlådan. //Vätte (diskussion) 29 september 2016 kl. 16.09 (CEST)
Detta rör sig om enstaka artiklar i veckan, dvs en handfull per månad. Dessa återfinns lätt i Användare:HangsnaBot/Flyttar. En egen artikelrymd vore kraftig overikill. Dessutom är dessa artiklar så bristande (inte bara behov av lite fix/puts) att radering är det naturliga, att de flyttas är till 80% en hövlighetsak, då det ändå lagts ner tid på dem. Och det är ungefär 1/5 som i slutändan blir något i artikelrymden (1 per månad).Yger (diskussion) 29 september 2016 kl. 20.26 (CEST)
Problemet har väl varit avsaknad av ord? Draft kanske inte betyder utkast, men utkast låter som ett bra namn i stället. J 1982 (diskussion) 29 september 2016 kl. 21.32 (CEST)
Hur menar du med att problemet skulle handla om ord? Vad jag har förstått av tidigare diskussioner så har det handlat dels om att folk inte vill införa ytterligare en namnrymd, dels om att behovet på svenskspråkiga inte är så stort, att det inte skulle röra särskilt många artiklar. //Vätte (diskussion) 1 oktober 2016 kl. 14.18 (CEST)
Ingen hade tänkt hur "draft" skulle översättas i detta sammanhang. Men "utkast" är helt OK. J 1982 (diskussion) 13 oktober 2016 kl. 23.49 (CEST)

Creative Commons 4.0[redigera | redigera wikitext]

Hej! Jag skriver från Wikimediastiftelsen för att be om återkoppling på den föreslagna licensflytten från CC BY-SA 3.0 till CC BY-SA 4.0 på alla Wikimediaprojekt. Diskussionen kommer att äga rum mellan den 5 oktober och den 8 november, och vi hoppas få många olika synpunkter och åsikter. Om du är intresserad, delta då gärna i diskussionen på Meta-Wiki. Joe Sutherland (talk) 6 oktober 2016 kl. 03.15 (CEST)

Kan man få en snabb genomgång varför 4:an är bättre än 3:an? /ℇsquilo 6 oktober 2016 kl. 07.14 (CEST)
Det efterfrågar även jag, för om inte direkta förbättringar föranleder det till att "förändra inte i onödan" eller som det också har formulerats "Förändra inte det som fungerar". Obelix (diskussion) 6 oktober 2016 kl. 21.00 (CEST)
Fyran ska vara mer internationellt gångbar. Bland annat med enklare språk och licenserna ska finnas tillgängliga på fler officiella språk än engelska. Rimligare attribuering, titel måste inte alltid anges (som det egentligen varit tidigare) och lite annat småpill. Sedan är det även något med databaser och moraliska rättigheter som jag inte hunnit sätta mig in i än. //Vätte (diskussion) 6 oktober 2016 kl. 23.30 (CEST)
Som ovan. Här finns mer info: [2] och [3]. Jämför [4] med [5].--Paracel63 (diskussion) 7 oktober 2016 kl. 17.07 (CEST)

Det finns både ett antal anledning varför 4:an är bättre än 3:an, men även ett antal anledningar varför 4:an är sämre än 3:an. Då jag tycker det är den viktigaste nackdelen nämner jag att man genom att licensera ett verk under CC-BY-SA 4.0 avsäger man sig i den mån det är möjligt alla morala rättigheter och alla personliga rättigheter till verket för att förlita sig på licensen. Fördelarna är att man inte skall kunna hävda dessa morala rättigheter för att kunna dra tillbaka donerat material (bl.a. rätten att innehållet inte skall användas i syfte av förtal/skymfande av upphovsrättsmannen) . Dock är det inte säkert att denna uppdatering medför att innehåll licenserat under 3.0 faktiskt kan uppdateras till 4.0 (eller i alla fall att dessa fördelar hänger med). Så på det stora hela ställer jag mig tveksam till förändringen, och håller med Obelix — "Förändra inte det som fungerar". Carl Fredrik 💌 📧 7 oktober 2016 kl. 17.56 (CEST)

Problematiken med den idéella upphovsrätten måste väl ha diskuterats i samband med införandet av 4.0 på Wikimedia Commons (bildrättigheter kan vara än mer känsligt för en upphovsman)? Någon som vet hur diskussionerna för och emot fördes där?--Paracel63 (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 12.08 (CEST)
Du menar antagligen när man ändrade förvalet från 3.0 till 4.0 i UploadWizard? På Wikimedia Commons är det ju fortfarande fritt för upphovsrättsinnehavare att välja licens och 3.0 finns med som ett av de få explicita alternativen. Därmed har ändringen inte någon väsentlig betydelse personligen för de aktiva.
Diskussionen gick mig förbi, och jag antar därför att det var de som underhåller verktyget som gjorde beslutet på eget bevåg eller efter diskussioner inom WMF. Att använda den nyaste versionen av en licens är i och för sig naturligt, om man inte har speciella orsaker att misstro den bakomliggande organisationen eller ogillar specifika ändringar. Det är ändå möjligt att jag var borta tillräckligt länge för att missa också en omfattande diskussion.
Vad gäller sakfrågan så anser man att 3.0 är oklar om frågor utöver den ekonomiska upphovsrätten, och det har förekommit råd om att inte själv licensera bilder där man själv är med. Med 4.0 är saken klar: licenserar man ett självporträtt under 4.0 tillåter man att bilden används t.ex. i reklam. Det handlar i och för sig inte om ideell upphovsrätt utan andra rättigheter som behandlas i samma stycke. Eftersom attribution tas upp explicit i licensen är det viktigaste ifråga om ideella rättigheter rätten att inte få sitt verk förvanskat, vilken man alltså avstår från i 4.0.
--LPfi (diskussion) 12 oktober 2016 kl. 08.54 (CEST)

Detaljinformation i globalt perspektiv[redigera | redigera wikitext]

En gammal version av artikeln Scottish Aviation Bulldog handlade enbart om flygplanets användning i Sverige. Bland annat fanns en lista över arméflygets 20 flygplan med tillverkningsnummer och registreringsnummer. Sajbernaut har på artikelns diskussionssida argumenterat för att listan ska behållas, men jag är skeptisk till att sådan detaljinformation hör hemma på Wikipedia. Dels är listan inte komplett eftersom den bara innehåller arméflygets flygplan, inte flygvapnets 58 flygplan eller Royal Air Forces 130 flygplan. Dels ser jag en risk med att vi tillåter listor av det här slaget. Ska vi ha listor över alla Rc-lok eller Leopard 2-stridsvagnar också? /ℇsquilo 6 oktober 2016 kl. 11.31 (CEST)

Detta är väl en gränsdragningsfråga. Jag har sett artiklar där historia om alla enstaka spårvägsvagnar i Göteborg beskrivs, och det är vanligt för loktyper att historien för alla lok ges, och för (krigs)fartyg i en serie är det nästan givet all beskrivs. Ur den aspekten är det inte orimligt alla enstaka plan beskrivs. Men som sagt historien för alla enstaka t-banevagnar (men all serier beskrivs noggrant) eller alla specifika SL-bussar vore för mycket.Yger (diskussion) 6 oktober 2016 kl. 16.40 (CEST)
Så, var är det rimligt att dra gränsen? Att individuella fartyg är relevanta för egna artiklar verkar det finnas konsensus om (även om jag själv föredrar att samla alla fartyg i artikeln om fartygsklassen). Även individuella flygplan kan ju vara relevanta för egna artiklar (till exempel Boeing B-17 nummer 42-107178) eller tas upp speciellt i artikeln om flygplanstypen (Avro Shackleton Pelican 16). Men vari ligger relevansen för en lista med tillverkningsnummer? Och är en sådan lista mer relevant om farkosten råkar ha använts i Sverige? /ℇsquilo 7 oktober 2016 kl. 06.32 (CEST)
Det har väl också betydelse vad artikeln handlar om. Om den handlar om en en viss, i detta fall flygplansmodell, så kan det inte vara rimligt att lista just dem som använts av en viss organisation. Handlar artikeln istället om just den organisationen kanske en lista över alla dess fordon skulle kunna vara med. Annars är det Lista över Sveriges Arméflygs Flygplan 61 (eller vad den nu skulle heta) som ska skapas och bedömas. I både Arméflyg (Sverige) och i Scottish Aviation Bulldog ger listan OVIKT. Taxelson (diskussion) 7 oktober 2016 kl. 08.47 (CEST)
Min uppfattning är och har alltid varit att "globalt perspektiv" inte är något som skall användas negativt. D v s att globalt perspektiv inte hindrar att en artikel för tillfället innehåller mer information om svenska förhållanden så länge som vi är potentiellt öppna för att motsvarande detaljinformation för andra länder också kan komma att tillföras artikeln. /FredrikT (diskussion) 7 oktober 2016 kl. 11.20 (CEST)
Jag är i det stora hela enig med FredrikT. Det finns fall när en beskrivning av ett fenomen blir alltför inskränkt och ensidig på grund av det svenska perspektivet, men faktauppgifter skall inte behöva avlägsnas för att en artikel skall bli global. Det gäller att hitta formuleringar som öppnar för andra förhållanden istället för att låta allt inhemskt stryka på foten. Tostarpadius (diskussion) 7 oktober 2016 kl. 14.29 (CEST)
Jag håller med delvis, men poängen är i det här fallet att detaljinformation inte blir mer relevant bara för att den handlar om svenska förhållanden. Jag kan lägga till en lista över nederländska Sea Furies i den artikeln om det visar sig att detaljinformation av det här slaget faktiskt är önskvärd. Däremot menar jag att man faktiskt kan ta bort onödigt detaljerad information om ett land för att få en artikel mer globalt balanserad. Jag har tidigare gjort det med bland annat MIM-23 HAWK och Bristol Bloodhound. /ℇsquilo 7 oktober 2016 kl. 14.56 (CEST)
Jag håller i stort med FredrikT. Att argumentera att information X inte får finnas i en artikel för att inte information Y och Z finns där, är inte rimligt. Om det däremot är så att information X+Y+Z skulle göra artikeln orimligt lång och detaljerad, är det ett argument mot att ta med information X. När det gäller flygplanindivider lutar jag, av det senare skält, åt att det är lite för detaljerad information att lista alla med enskilda öden när det rör sig om flygplan som producerats i större antal. Att däremot i löptext ange nummerserien som använts för registeringsnumren tycker jag är OK. Tomas e (diskussion) 7 oktober 2016 kl. 17.05 (CEST)
Även om avsaknaden av information Y och Z gör att artikeln framställer X med otillbörlig vikt? /ℇsquilo 7 oktober 2016 kl. 19.57 (CEST)
Jag anser inte att detta med otillbörlig vikt är tillämpligt i fall som dessa. Tostarpadius (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 09.12 (CEST)
Det tycker jag definitivt det är. Jag tog bort en mening ur Klosterregel om att det finns 204 katolska ordensanslutna i Sverige idag. Eftersom artikeln inte innehöll några andra liknande uppgifter, och också den led av andra problem (ingen källa, ingen förklaring av "idag", bara ett samfund) så tog jag bort den eftersom den gav otillbörlig vikt åt vad som i sammanhanget är marginellt.
andejons (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 10.03 (CEST)
Där var problemet ett annat. Uppgiften hörde inte hemma i just den artikeln. Det är tyvärr alltför vanligt att information läggs in i första bästa istället för i sitt rätta sammanhang. Tostarpadius (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 11.22 (CEST)

Tävling - Älgjakt 2016[redigera | redigera wikitext]

Akvarell av Aloys Zötl.

Det är höst och årets älgjakt börjar på nästa måndag. I alla fall den version som vi håller här på svenskspråkiga Wikipedia. Du kan lämna bössan i skåpet. Däremot behövs flitiga fingrar för att putsa robotskapade kräldjursartiklar enligt instruktionen som finns på tävlingen sida. Jag ställer åter upp som älg och som vanlig delas ärliga priser ut för framgångsrika deltagare. Alla är hjärtlig välkomna! --Nordelch För Wikipedia - i tiden 8 oktober 2016 kl. 09.47 (CEST)

SFFR enbart för relevansbedömningar?[redigera | redigera wikitext]

Jag har alltid uppfattat SFFR är till för alla typer av svårartade problem med artiklar, inte bara relevansbedömningar, och jag har fört dit fall där saker där svagt källäge, ifrågasatt fakta som inte kan redas ut och POV som förefaller svåra lösa. Sista fallet var Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Troll metal som inledningsmässigt saknade källor, vilket dock under processen reddes ut och före dessa Wikipedia:Sidor föreslagna för radering/Lista över järnvägsknutar i Sverige där det var en kombination av oklar faktadefinition och egen forskning, som skapade oklarhet om det platsade. Jag har dock fått återkopplingen (i slutet av den andra ärendet), att problem med källor etc inte passar på Sffr utan borde tas på Bybrunnen? Texten säger tveksamma och kontroversiella fall som kräver diskussion av flera användare. Synpunkter?Yger (diskussion) 8 oktober 2016 kl. 12.18 (CEST)

Jag menar att även ärenden av annat slag kan avhandlas på SFFR. Jag skrev "en blänkare på Bybrunnen". Min tanke var alltså att först försöka vitalisera den avstannade diskussionen i anslutning till artikeln. Om det inte ledde till resultat (uppnådd konsensus om hur man skulle förfara med artikeln) kunde den ha dragit till SFFR. Det är alltid olyckligt när sidor hamnar där utan föregående samtal i anslutning till dem. Tostarpadius (diskussion) 8 oktober 2016 kl. 12.25 (CEST)
Ja jag kanske missförstod det hela (och stryker) även om jag inte förstår det du skriver nu heller. Skall jag för upptäckta avstannade relevansdiskussioner påminna om dem innan den tas till SFFR också? Och var står det om detta entrykrav, för mallning och diskussion hade varat i fyra år. Vore det då inte bättre uppmuntra fler att i allmänhet titta igenom artiklar mallade för POV, FK etcYger (diskussion) 8 oktober 2016 kl. 12.47 (CEST)
Skillnaden mellan relevans- och kvalitetskontroll är att de förra avhandlas på några månader. Jag är mycket positiv till att Du försöker beta av de senare, som blivit liggande alldeles för länge, men de kategorierna är inte lika uppmärksammade. Givetvis vore en allmän uppmaning till fler att engagera sig i arbetet på sin plats, men det ena utesluter inte det andra (alltså blänkare i enskilda komplicerade fall). Tostarpadius (diskussion) 8 oktober 2016 kl. 13.12 (CEST)
Jag uppfattar din ståndpunkt men är av annan uppfattning. När jag som i dessa fall arbetar med "stupstocksavbetning" är jag inte intresserad av problemställningarna i sig utan enbart att artiklarna kan behållas/alt raderas. Och med anmälan till sffr kommer det fram ett besked. Med signalering på bybrunnen tvingar det mig följa den och hålla artikeln i "minnet" vilket jag ser som fel då jag inte är någon form av problemägare till frågan.Yger (diskussion) 8 oktober 2016 kl. 14.52 (CEST)
SFFR är till för alla artiklar vars existensberättigande är tveksamt. I de flesta fall beror tveksamheten på just relevans. Tyvärr verkar många rösta som om det bara är relevansen som bedöms. Även om ämnet är relevant så kan vi inte behålla hur undermåliga artiklar som helst. /ℇsquilo 8 oktober 2016 kl. 15.19 (CEST)
Jag instämmer till fullo med vad Esquilo skriver. Jag tycker att denna diskussion återigen aktualiserar behovet av en särskild namnrymnd dit man kan flytta artiklar som är relevanta men inte kvalitetsmässigt godtagbara. I denna namnrymd skulle Wikipediamedarbetare sedan i lugn och ro kunna botanisera och putsa upp artiklarna till godtagbar standard. Stigfinnare (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 15.24 (CEST)
Det här har vi varit inne på förut. Jag tänker (fortfarande) att det borde vara väldigt sällan som kvaliteten är så dålig att det inte går att slakta bort all text (lämna en diff på diskussionssidan om man är noggrann, för framtida hänvisning/inspiration), och lämna (åtminstone) en substub där artikelns ämne definieras. Historiken finns då kvar (även för icke-administratörer), och ingen diskussion på SFFR krävs (men andra diskussioner kan förstås behövas i vissa fall). Varför radera artiklar och deras historik? flinga 9 oktober 2016 kl. 22.31 (CEST)
Det är inte helt ovanligt att en artikel saknar neutrala källor och verkar skriven av någon med intressekonflikt, eller är skriven utan källor (eller med dåliga källor) av någon som helt tydligt saknar tillräcklig kunskap. Ämnet kan vara relevant eller t.o.m. viktigt, men utan någon som tar sig ann artikeln finns i sådana fall inget som kan räddas (annat än eventuellt på diskussionssidan), eftersom själva definitionen av ämnet kan vara missvisande. --LPfi (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 23.23 (CEST)
Jag håller med LPfi, har stött på massor med artiklar där aldrig så relevanta ämnen har behandlats på ett helt undermåligt sätt. Jag menar att det är bättre att svwp saknar artiklar om vissa ämnen än att artiklarna finns men är felaktiga. Det skämmer ut svwp om vi har artiklar som bygger på missförstånd eller på helt inaktuella källor. För Kategori:Indiens kaster hittade vi tidigare i år en lösning där de undermåliga artiklarna omdirigerades till en samlingssida, eftersom själva rubrikerna och historiken ansågs värda att bevara. Men i många andra fall består de undermåliga artiklarna bara av en eller ett par icke källbelagda meningar som inte ens definierar uppslagsordet korrekt. Ett övertydligt fiktivt exempel: "Finland är ett land i norra Asien. Det officiella språket är ryska". Ska en sådan artikel sparas eftersom uppslagsordet Finland är relevant? Nej, menar jag. De faktiska artiklarna av denna typ är dessutom mera förrädiska, eftersom den oinitierade inte kan se att de är felaktiga. Bättre ta bort sådana och vänta tills någon med tillräcklig kunskap skapar en ny om samma ämne (eller annars avstå).--Chandra Varena (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 04.49 (CEST)
Låter lite som Nupedia. Flingas metod är i de flesta fallen en bra bit bättre och har större möjligheter att leda till konstruktiva diskussioner. --افيراتير (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 08.49 (CEST)
Jag ser vad ni säger, och för all del, om det finns tillräckligt med vinster och underlättar såpass att radera, så... (men nog har det också brukat anses finnas något värde rent principiellt i artikelns fulla historik?). Att infoga är en annan metod som jag skulle se som likvärdig med att skapa stubbar. I exemplet Finland kan man alltså antingen göra så, eller stuva om till "Finland är ett land." (och därmed, i båda fallen, bibehålla historik). Jag förstår förstås att det finns exempel som kanske är helt annorlunda än det, däremot. flinga 11 oktober 2016 kl. 23.22 (CEST)

Robotskapade artiklar en nackdel?[redigera | redigera wikitext]

Har vi tidigare diskuterat kring dessa spammande robotar som sammanställer och skapar artiklar hipp som happ? När ska det sluta? Jag har bl a skrivit om Vlorabukten och har istället få se denna och andra artiklar bli överkörda av Gjiri i Vlorës m fl. Snacka om att sänka lusten att skriva. Kan man nu rentav säga att robotskapade artiklar bryter mot de egna reglerna här och att robotskapade artiklar istället ska ha en egen wiki-sida/projekt(eget toppdomän)? Vi måste genast sätta stopp! för det här och flytta alla robotskapade artiklar till ett eget projekt. --Vannucci (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 13.34 (CEST)

Vi har diskuterat detta ett 10-tal gånger och det finns en mycket stor majoritet som ser positivt på LsjBots arbete, så inte aktuellt stoppa den. Om du har konkreta problem med enstaka artiklar, går det säkert att hitta n lösning på det.Yger (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 13.39 (CEST)
(Redigeringskonflikt) Enligt kartorna och koordinaterna rör det sig om samma vik/bukt. Om så är fallet bör artiklarna slås ihop. Har bukten/viken verkligen ett svenskt namn som kan beläggas med källor? /Ascilto (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 13.45 (CEST)
Gjir, -i betyder vik/bukt på albanska. Vlorabukten nämns på svenska i Albansk utmaning. --Vannucci (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 13.57 (CEST)
De är nu sammanlagda som en utökning av din artikel. Så nettoresultatet är att den artikel du skapade har blivit bättre tack vare Lsjbot.Yger (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 14.06 (CEST)
I Svensk uppslagsbok, 1947–1955 års upplaga, står det under uppslagsordet för Vlora att staden ligger vid Valonaviken. Samma namn används under uppslagsordet Sase'no här. --Larske (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 14.19 (CEST)
Det räcker med att slå upp ordet gjir i en nutida ordbok. Man ska kanske inte använda alltför gamla texter. Valona är det italienska namnet på staden Vlora, som italienarna ockuperade och ämnade att införliva med Italien. För övrigt, för böjningar av ordet: gjir (bukt), gjiri (bukten). --Vannucci (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 14.38 (CEST)
Bukt och vik har snarlika betydelser som kan variera per språk. Om enda källan på svenska omnämner det som vik, är det att anse som det som bör användas.Yger (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 14.41 (CEST)
Artikelnamnet Vlorabukten är fullt tillräckligt och korrekt i det här fallet. Vad avser något begränsat som Albanien-relaterade artiklar räcker det inte att leta det man omöjligen kan hitta i svenska källor. Man bör förlita sig på andras kunskaper, förutom att man samarbetar med andra eller tillsammans. --Vannucci (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 14.47 (CEST)
Larske för fram två trovärdiga källor som anger vik. Du för inte fram någon källa för bukt. jag mallar artiklen så namnfrågan kan fortsätta i anknytning till artiklen.Yger (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 16.02 (CEST)
De två källor jag pekade på anger båda Valonaviken (inte Vloraviken). De källorna är gamla och vi behöver nyare källor, men vi får inte skapa nya namn själva då det är att betrakta som "egen forskning". De måste helt enkelt återfinnas i någon oberoende källa. --Larske (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 16.10 (CEST)
Vilket det är, i det här fallet, se igen på länken som jag gav dig. Att citera en trehundra år gammal bok som du gjorde är däremot att ta i. Valona är som känt det italienska namnet på staden Vlora. Egen forskning är också att ta i, då jag inte gör egen tolkning eftersom jag hämtar faktan ur exempelvis ordböcker. Känns som egen-forskning-stämpeln används lättvindigt och gränsen blir oskarp. --Vannucci (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 16.23 (CEST)
Ordböcker känns inte som relevanta källor för geografiska namn. Boken Albansk utmaning som du nämnde känns däremot som en relevant källa som är betydligt yngre än de som jag hittade. Jag har också noterat den på artikelns diskussionssida och ser därför ingen anledning att ändra namn på artikeln från Vlorabukten. --Larske (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 16.31 (CEST)
Jag bävar för samma sak när roboten kommer till Japan. Geonames innehåller för mycket fel och, för svwp, alldeles för mycket detaljer. Den dag det händer kämnar jag förmodligen Wikipedia. Det kommer aldrig att ha en relevant, korrekt och för läsaren förståbar, beskrivning av ett lands geografi när roboten varit framme. Jag ser hur folk kämpar med finska sjöar, kanadensiska sjöar etc.. Det känns inte lockande. Kitayama (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 14.04 (CEST)
Boten kommer inte skriva över de artiklar du skapat.Yger (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 14.08 (CEST)
Yger: Vad är det som har blivit bättre, det grafiska eller det innehållsmässiga? Besvara mig objektivt. --Vannucci (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 14.10 (CEST)
Du kan ju se det själv, en geobox, en karta där orten är inlagd, och nu också klimatinfo. Kartan med position ser jag som klar förstärkning.Yger (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 14.15 (CEST)
Informationen om klimatförhållanden var väl bra kan jag erkänna, men i övrigt var min artikeltext och -titel överlägset. Det för mig frågvis om vissa skrivmallar skapade av robotar, förutsatt att det är korrekt beskrivet, bör infogas i artiklar. Det grafiska åsido. Jag tänker mig statistisk information, vare sig geografisk eller demografisk sådan. Jag är dock emot att robotar ska ha rätt till att skapa nya artiklar, utan ska tjäna sitt syfte på ett annat sätt, som nyss nämnts. Som nu känns det som att robotar på svenskspråkiga Wikipedia löpt amok. Det vore klokt om Wikimedia Sverige tar upp denna fråga runt deras bord och se ifall robotskapade ska ha ett eget wikiprojekt. I längden blir situationen ohållbar och urholkar värdet av Wikipedia och till slut blir bördan och åtgärder alltför stora. --Vannucci (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 16.06 (CEST)
Just klimatdatan har ganska låg kvalitet. Det är få år med mycket saknade dagar i den data som roboten använder. Dessutom är nasas data markytetemperaturer, i stället för lufttemperaturer som är det som brukar användas för sådanan klimatdiagram. Jag är också osäker på om nasas dags- och natttemperaturer kan användas för att beräkna de genomsnittliga dagliga max- och mintemperaturer som diagramen ska via. 81.231.250.89 9 oktober 2016 kl. 16.20 (CEST)
Kartpositionen är ju bra, om den pekar rätt. Något som den allt för ofta inte gör. Kvalitetsbristerna i Geonames förskräcker. Med det bristfälliga underlag som Geonames utgör, är jag mycket stark motståndare till att Lsjbot fortsätter sitt arbete med geografiartiklar. Rent generellt är arbetet med automatskapade artiklar lite av att koka soppa på en spik. Vi får upp numerären på antalet artiklar rejält, men varje artikel är tämligen innehållslös. Till det kommer allt besvär med namnkrockar och felaktiga fakta. Hellre färre artiklar med kvalitativt bra innehåll, än ett Wikipedia fyllt med massgenererade skräpartiklar! Stigfinnare (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 15.18 (CEST)
(Koordinaterna i artikeln är människoskapade. /Ascilto (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 15.24 (CEST))
Det har väl ingen betydelse hur Geonames har fått sina fakta om position uppdaterade. Poängen i mitt resonemnang är att artiklarna kräver handpåläggning av Wikipediamedarbetare för att de ska bli rätt. Ett klockrent exempel är denna diff [6] där inte ens artikelnamnet är korrekt. Vilket värde tillför denna artikel, trots det besvär som den redan har orsakat Wikipediagemenskapen? Detta exempel tog mig cirka 10 sekunder att hitta, det var inget jag behövde leta efter. Stigfinnare (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 15.47 (CEST)
Vi hade en lång diskussion om Lsjbot etc bara för en dryg månad. Den mynnade ut i att, även om problem noterades, det fanns en stor majoritet som såg det önskvärt lsjbot fortsätter sitt arbete.Yger (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 16.00 (CEST)
Den diskussionen hade utgångspunkt i vad som borde förbättras och ändras när roboten fortsatte. Inte om roboten alls skulle fortsätta. I en sådan diskussion har inte de som är emot att roboten fortsätter mycket att tillföra. 81.231.250.89 9 oktober 2016 kl. 16.31 (CEST)
Ser att min systematiska genomgång av de finska sjöartiklarna (>5000) tas som argument mot Lsjbots artiklar. Då vill jag dels säga att det finska sjöartikelbeståndet nu har rätta koordinater, area, sjöid, kommun och landskap utöver växtlighet och klimatdata och ibland vad som finns i närheten. Ytterligare data skulle nu också kunna läggas till, såsom avrinningsområde (ligger kodat i sjöid), och andra data som bygger på sjöid eller koordinat när sådan blir tillgänglig. Detta artikelbestånd var visserligen undermåligt, men har emm nu genom en semiautomatisk uppdatering medfört bättre artiklar än de som hade kunnat åstadkommas med enbart järviwikidata av exempelvis mig eller någon annan med mera begränsad programmerarförmåga än Lsj (om någon annan nu gjort sig mödan - knappast jag). Dels vill jag säga att dessa artiklar inte skulle ha skapats enligt den policy som gäller efter Lsjbot-pausen p.g.a den låga upplösningen på koordinaterna: sådana poster sorteras numera bort. (För Finlands del verkar användandet av blott bågminutupplösning i geonames ha föranletts av att äldre kartmaterial använde en nationell standard, som inte adekvat kunde konverteras till wgs84, utan att avvikelsen istället nödtorftigt doldes genom kraftig avrundning.) Taxelson (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 17.59 (CEST)

Det som förvånar mig är att vi accepterat Geonames som källa. Vi accepterar ju inte Wikipedia som källa med argumentet "Kan redigeras av vem som helst.". Ett bra argument. Men, Geonames bygger på samma princip "Kan redigeras av vem som helst". Men, där finns ingen som kontrollera kvalitet, ingen som ifrågasätter inlagda data. Det som är styrkan med Wikipedia-gemenskapen finns inte i Geonames. Jag har städat svenska Geonames från påhittade platser, folks sommarstugor och andra typer av klotter. Jag har inget emot robotskapade artiklar i sig, (det som gjorts för växtriktet imponerar på mig) men de måste baseras på en källa som uppfyller våra krav på trovärdighet. Det som skapas nu är alltså ömsom vin, ömsom vinäger. En del är bra, en del är ... mindre bra ... Kitayama (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 18.46 (CEST)

Vi har gjort flera bedömningar av felprocenten av data i Geonames. För vissa länder är den hög och då skapas inga botartiklar. Generellt ligger den dock en bra bit under 0,5%, vilket ungefär är den felprocenten som gäller för manuellt skapade artiklar.Yger (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 18.50 (CEST)
Jämförelse befolkningssiffror i Geonames vs. Wikipedia
Jämförelse höjder från GeoNames med höjder från viewfinderpanoramas.org
Här är diagram över jämförelser mellan GeoNames och andra källor. I övrigt tänker jag inte delta i den här diskussionen, utan ägnar mig istället åt att förbättra Wikipedia. Lsj (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 20.39 (CEST)
Känns lite dejavue här. Jag har läst varianter av denna diskussionen ett par gånger sedan Ljsbot började. Eftersom den upprepas så har jag inte varit så aktiv i den. Jag prisar Lsj för det jobb han gjort, lika mycket som jag prisar De som gjort hästarbeten i Finland och Kina, men även alla andra som petat mer eller mindre i artiklarna efteråt. (Jag hänger själv inte med helt) visst krävs det en del jobb, men det skulle krävas otroligt mycket mer jobb utan boten. Vi blir mer heltäckande och vid olika katastrofer i världen så länkas det nu mera till svwp från nyhetssiter. Jag ser nästan bara fördelar, en nackdel är väl att boten gör ett så bra jobb att det blir många artiklar att gå igenom... Men det är mestadels kvalitet i det som görs. Adville (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 22.07 (CEST)
@Lsj: Exakt vilka ändringar gjordes som ett resultat av senaste diskussionen?
@Yger: 0,5 % av flera miljoner är så väldigt mycket mer än 0,5 % av några tusen, så ditt argument behöver vässas för att vara användbart! -- 78.73.94.165 10 oktober 2016 kl. 09.03 (CEST)
Utan roboten är det ingen som kräver att artiklar skapas. Men när roboten skapar artiklar krävs en väldigt mycket jobb för att se till att de håller godtagbar standard. 81.231.250.89 10 oktober 2016 kl. 17.52 (CEST)

Även jag ger mitt helhjärtade stöd till de många artiklar som är svenskspråkiga Wikipedias stolthet och som fått oss att växa oss stora. Tostarpadius (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 09.06 (CEST)

Du menar att vi växer av skräpartiklar som ger felaktig information allt för ofta? Obelix (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 09.08 (CEST)
@Obelix: Nej, det menar jag inte. Jag är verkligen stolt över denna tillväxt. Artiklarna tillför mycket. Dessa massiva angrepp från IP-nummer är inte seriösa. Tostarpadius (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 09.17 (CEST)
Tostarpadius: Jag är exakt på pricken lika seriös inloggad som jag är utloggad. Om du känner dig trollad så fort ett ip-nummer säger emot dig, så är det kanske ditt val? -- 78.73.94.165 10 oktober 2016 kl. 10.01 (CEST)
Det är mitt val och det står jag för. IP-nummer har inte i samtal av det här slaget att göra. Tostarpadius (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 10.05 (CEST)
@Tostarpadius: Sidan och tråden är öppen för vemsomhelst att redigera. Vill du hindra ip-nummer från att delta i diskussionerna här, så är du fri att föreslå att sidan skyddas! -- 78.73.94.165 10 oktober 2016 kl. 13.12 (CEST)
Det saknas tyvärr konsensus för en sådan åtgärd. Några fler kommentarer i det ärendet kommer jag inte att ge. Tostarpadius (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 13.17 (CEST)
Om du nu redan visste det, så ... -- 78.73.94.165 10 oktober 2016 kl. 13.41 (CEST)
(till IPnummer) I Användardiskussion:Lsjbot/Projekt_alla_platser#.C3.85tg.C3.A4rder_utifr.C3.A5n_diskussion_p.C3.A5_Bybrunnen återfinns åtgärderna. Och mitt argument och värden handlar om att kvaliteten på dessa artiklar är klart bättre än motsvarande som skapats för hand. Sedan är det korrekt att genom att väldigt många skapas så blir det ändå många felaktiga artiklar som skapas, men om vi vill ha noll fel så måste vi kräva noll nyskapade artiklar både manuellt och botmässigt, vilket inte är vad flertalet önskar.Yger (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 09.15 (CEST)
I alla andra botprojekt har det varit husses eget ansvar att korrigera det roboten gjort fel. Så fort fel har hittats, har boten korrigerats eller stoppats. Med Lsjbot har plötsligt det ansvaret dumpats över på gemenskapen, för Lsj har här inte en chans att göra det jobbet själv. Det är möjligt att det finns en majoritet för mycket av det roboten gör idag, men raden av allvarligt menade ifrågasättanden av det här projektet gör att jag inte tycker det ser ut som det finns det stöd som vi brukar kräva för botkörningar. De redigeringar som görs under radarn (utanför SÄ) ska inte vara sådana att de ständigt ifrågasätts.
Jag föreslog själv att stoppet skulle vara längre, så att den "backlog" av dokumenterade fel som finns skulle kunna åtgärdas. Det hörsammades inte alls, så jag avbröt mitt arbete med dessa artiklar helt. Så jag vet inte om det blivit bättre. Jag föreslog också att ADM'er skulle köras först och PPL'er senare. Det ser inte heller ut som det hörsammades. -- 78.73.94.165 10 oktober 2016 kl. 10.01 (CEST)
Jag anser din första mening är sakmässigt fel. Tex har Taxelson ändrat 100tals svenska sjönamn som varit fel i källan (SMHI). Däremot om det är fel i kodens som boten kör är det botägaren som bör åtgärda.Yger (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 10.11 (CEST)
Nej, ip-numret har helt rätt. Det har alltid varit botkörarens ansvar att se till att information som läggs in eller ändras är korrekt. Klarar man inte av att se till detta bör roboten stängas av och fråntas sina roboträttigheter. Det är också mycket märkligt att ingen vill svara på invändningarna om hur Geonames skapas. Vi har alltid varit tveksamma till användargenererade källor, och när Wikipedia används som källa raderas artiklarna rakt av. Nu består nära på en majoritet av våra artiklar av källor från en högst osäker användarskapad källa, och majoriteten verkar vara okej med det. Vad hände egentligen? Hur har vi kunnat acceptera att det här har hänt och hur har den person som skapat alla dessa artiklar inte ställts till svar under den här tiden? Istället för att svara på frågor skuldbelägger han de som kommer med invändningar om att han minsann bidrar till uppslagsverket istället. Den typen av argument brukar inte heller ses som okej men nu är det plötsligt det eftersom det lett till en massa positiv press? Som jag nämnt tidigare vore det enda vettiga att utgå ifrån nationella myndighetsdatabaser, och då de inte är tillgängliga göra något så revolutionerande som att inte skapa artiklar om platser i dessa länder. Vi klarade oss utan tusentals artiklar om kullar (!!!!) fram till för något år sedan. Varför är dessa så oumbärliga nu? /Grillo (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 10.40 (CEST)
Det är sant att hussen/matten normalt är ansvarig också för fel som beror på använda källor eller liknande. Det var också uppenbart, då Projekt alla arter och Projekt alla platser inleddes i full skala, att alla artiklarna inte skulle kunna gås igenom för hand, inte av hussen och inte av andra. Vi fattade det beslutet medvetna om att det skulle smyga sig in fel, och frågorna som kvarstår är en hurudan felfrekvens som är acceptabel, hur man kan minimera felfrekvensen, hur man kan undvika vissa typer av fel och hur man kan rätta systematiska fel som upptäcks. Eftersom du, Grillo, var skeptisk mot projektet från början, har du all rätt att fortsättningsvis kritisera det, men vi är många som upplever att Wikipedia är bättre med dessa artiklar.
En stor förändring är att man nu lätt kan komplettera artiklar som plötsligt blir eller upptäcks vara relevanta, istället för att försöka få fram grunddata om dem. Det går också att länka födelseorter; jag tycker att det är roligt att kunna länka Santa Cruz de la Sierra (kommunhuvudort), som gett namn åt Bolivias största stad. Det är överraskande att området uppges ha "kallt stäppklimat", men om det visar sig vara fel är det något som kan rättas, och rättas mycket lättare än om femtio människoskapade artiklar uppgav motsvarande med samma källa. Och till och med bland kullarna hittar vi sådant som Ailigas (kulle), som av namnet att döma är det dominerande fjället i Utsjoki (att ändra formuleringarna för att avspegla hur "kullen" ses ur ett mindre globalt perspektiv är enkelt, att skapa artikeln från grunden en hel del svårare).
--LPfi (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 11.41 (CEST)
Jag upplever att det finns fel och brister i mer eller mindre alla våra artiklar, och det är en naturlig del av ett uppslagsverk. Vad jag kunnat se är många botskapade artiklar ett skelett med bara grundläggande uppgifter och hur ofta sådana är felaktiga för mänskligt skapade artiklar är en bra fråga. Jag har noterat att fel förekommer även i dessa, och brister som är allvarligare än sakfel. Är 0,5 procent ett problem? Tja, kan vara, men det beror på vad det är för typ av fel. Generellt tycker jag att botskapade artiklar tillfört mer än det eventuellt "skadat". Det som avgör ifall fel hinns rättas till är i vilken takt boten kör. Jag ser ingen omöjlighet i att det kan rättas allt eftersom, problemet är väl att det inte finns något bra sätt att identifiera felaktiga artiklar utan att behöva kolla igenom alla artiklarna (eller har jag fel om detta?). dnm (d | b) 10 oktober 2016 kl. 12.09 (CEST)
Tyvärr hjälper det inte kolla igenom artiklarna för att hitta felen, då det ju är källuppgifterna som är fel. Det gäller detsamma för manuellt skapade, men där kan en koll stämma av det inte skett en felskrivning från källan, vilket ju inte är relevant när den är maskininsatt. För att hitta fel krävs en mindre utredning per artikel, där info på anda språkversioner och möjliga alternativa källor etc behövsYger (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 12.26 (CEST)
Med anknytning till diskussionen ovan (SFFR...) menar jag att oupptäckta fel i en botskapad artikel är mindre allvarliga än dito i en människoskapad, eftersom de botskapade har en mall som berättar hur de kommit till och som uppmanar läsaren/användaren att kolla om de är OK. Alltså en sorts Brasklapp. --Chandra Varena (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 12.39 (CEST)
Dessutom är fel i en artikel som inte läses inte särskilt skadliga. I artiklar till vilka jag är den enda läsaren finns fel i en på tvåhundra, så ser jag det inte som särskilt farligt i relation till att jag faktiskt hade tillgång till dem. Jag har tagit en titt på ett antal artiklar om sjöar jag känner här i trakten och ibland uppmärksammat fel, ibland lagt sjön i något slags sammanhang. Jag antar att andra gör samma sak, vilket betyder att fel och brister i de artiklar som faktiskt läses har ganska god chans att rättas till. Fel i artiklar som högst dyker upp som slumpartikel, för läsare som inte har lokalkännedom, kommer att kvarstå i överskådlig tid. --LPfi (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 16.32 (CEST)
Och om källan korrigeras så finns det ju ingen möjlighet för oss att uppdatera artikeln här, med mindre än att det görs manuellt, eller hur? Det är så grundläggande datalogiskt fel, hela den här idén. Det borde göras på ett annat sätt, så att presentationen verkligen är dynamiskt länkad till källan. Den här metoden är helt enkelt fel verktyg för uppgiften. Jag är kraftig motståndare till hela den här idén med masskapande medelst robot av många olika skäl, men det finns ju ingen poäng i att framföra sin avvikande åsikt igen och igen om nu gemenskapen har beslutat sig för något. Tyvärr är ju detta också ett skäl till att en så stor majoritet är positiva, vi som är mer skeptiska kanske inte låter så mycket (längre iaf). Marfuas (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 19.47 (CEST)
Med Wikidata finns en möjlighet att uppdatera automagiskt och dynamiskt. Det är dock meningslöst att införa detta i dessa artiklar, utan att först kolla att de är kopplade till rätt Wikidata-objekt. -- 78.73.94.165 10 oktober 2016 kl. 21.15 (CEST)
Fakta direkt från Wikidata har hittills bara ställt till problem. Jag hoppas att det aldrig får någon större utbredning. Tostarpadius (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 21.29 (CEST)
Märkligt hur folk försvarar fel i robotskapande artiklar genom att manuellt skapade artiklar minsann också innehåller fel. Ja, det gör de, men det är väl ändå inte ett argument för att även andra artiklar kan innehålla fel? Med tanke på alla konstigheter som upptäckts i Geonames material så är det förbryllande hur folk fortfarande kan försvara automatskapande av artiklar ur den databasen. Det är ju garanterat långt ifrån alla konstigheter som upptäcks och korrigeras. Det är också högst problematiskt att Lsjbot drar slutsatser baserat på uträkningar av objekt nära det som skapats och det är långt ifrån vad en robot är till för. Jag försökte varna för allt det här redan innan robotskapandet drog igång och återigen när ortskapandet drogs igång för drygt ett år sedan och jag vet att jag säkert låter gnällig men den enda anledning jag har nuförtiden att återkomma hit är när jag återigen upptäcker att det uppstått fel som ignoreras eller viftas bort. Jag ser det lite som att de röster som faktiskt tar problemen på allvar måste höras, och vet hur urjobbigt det är att stå ensam om en åsikt. /Grillo (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 00.12 (CEST)
Även om jag alltid varit en motståndare till robotskapade artiklar så har jag under längre tid undvikit de här diskussionerna av diverse anledningar, däribland den oförståelse man ofta möter om man framför kritik. Nu tycker jag dock att det börjar gå för långt, nog för att jag tyckte att det var relevant att fundera över nyttan att skapa artiklar om alla Jordens arter (varav de flesta knappast har något större allmänintresse), dessa artiklar innehöll dock inga större felaktigheter och kan ändå tänkas attrahera en någon specialintresserad läsare. När vi nu gått in i den nuvarande fasen så kan vi konstatera en rad bristfälliga artiklar: bra och relevanta artiklar skrivs över, goddag-yxskaft artiklar skapas och därjämte dubblettartiklar samt artiklar som är rent felaktiga. Vi måste ta dessa många och allvarliga brister på allvar. Dessutom förstår jag inte den brådska som gjort att vi har robotskapade artiklar överhuvudtaget, Rom byggdes inte på en dag. Min uppfattning är att alla ämnen med allmänintresse förr eller senare kommer få en artikel - nej, vi kommer inte bli en samlad databas över all världens kunskap på det sättet men det är inte heller vår ambition. Rasmus 28 11 oktober 2016 kl. 00.42 (CEST)

Till att börja med uppfattade jag denna tråd som mindre seriös, men efter de senaste inläggen anser jag att vi bör ta farhågorna på allvar. Jag känner väl igen mig i det Grillo skriver om "hur urjobbigt det är att stå ensam om en åsikt" efter den senaste KAW-diskussionen om den i mina ögon värdefulle medarbetaren SergeWoodzing. Jag delar inte Rasmus 28:s tveksamhet inför robotskapade artiklar utan anser att metoden är lämplig för fält som annars får en bristande täckning. När det gäller biografier har jag hittills sett det som ett område som bör undantas, men har numed anledning av ett pågående SFFR-ärende börjat fundera på om inte alla 110-åringar skulle kunna få artikel på detta sätt under förutsättning att det finns en lämplig databas. Det jag hittills sett av de geografiska artiklarna gör mig inte så bekymrad. Pausen i somras var säkert nyttig, men nu tycker jag att Lsjbot, vars husse ju är en högst meriterad användare, kan få köra på. Det som stör mig är de långa och konstlade artikelnamnen och de onödiga förgreningssidorna mellan ort och kommun på samma plats. Jag har valt att avstå från att lägga in tilläggen i dessa fall innan artikeln kommit till, men då har nitiska redaktörer genast ändrat länkarna, vilket jag beklagar. Min personliga bedömning är alltså att projektet på ett konstruktivt sätt bidrar till uppslagsverkets uppbyggnad, men jag vill inte tysta kritiker med goda avsikter. Tostarpadius (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 07.38 (CEST)

(Redigeringskonflikt)Jag håller med om att detta börjar gå för långt. Ni hävdar att bristerna inte tas på allvar! Lsjbot blockerades när artiklar skrevs över. Detta projekt har diskuterats mycket både före och under tiden det pågått. Bristerna ni påpekar är klart färre än för de manuellt skapade. Det hävdas att det inte har funnits möjlighet att stoppa projektet trots att just det gjordes efter sommaren. Det startades igen då det finns stort stöd för det och då flera saker ändrades. --افيراتير (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 07.43 (CEST)

Lsjbot har tidigare gjort ett utmärkt arbete med både växter, djur och svenska sjöar. Kvaliteten på det som Lsjbot producerar verkar stå i direkt proportion kvaliteten på de källor som den använder. Tyvärr är Geonames inte någon bra källa och det märks på de artiklar som har Geonames som huvudsaklig källa. De är så substanslösa att de närmast är att betrakta som substubbar. I vad som förefaller vara ett desperat försök att ge artiklarna lite mer substans har i många fall även klimatdata från NASA tagits med. Data som gäller för att väldigt stort område och därför är identiskt i väldigt många artiklar. När det gäller Wikidata så tycker jag att det vore i det närmaste självklart att botten importerade datat till Wikidata först och därefter byggde artiklar baserat på Wikidata. Det skulle göra det oerhört mycket lättare för andra robothussar och robotmattar att skapa motsvarande artiklar på andra språk. Tostarpadius invändning att data från Wikidata bara har ställt till problem ger jag inte mycket för. /ℇsquilo 11 oktober 2016 kl. 09.33 (CEST)
Klimatavsnitten är de allra märkligaste. Om någon skulle lägga in samma information om Sveriges allmänna klimat (eller för all del regionalt klimat) i varenda artikel om platser i Sverige skulle det bli upprorsstämning, massåterställningar och blockering av användaren. Jag uppfattar att kritiska röster inte tagits på allvar. Flera har påpekat att källorna varit dåliga och kunnat underbygga detta, men än fler har bara sagt "jag tycker detta låter jättebra, kör på", utan att det verkar som att de utvärderat källans trovärdighet över huvud taget. Man kan inte lyssna på majoriteten om den mest består av ja-sägare, utan snarare på den minoritet som med faktiska sakupplysningar påpekar stora problem med ett projekt som i princip förändrar svenska Wikipedia (för att inte tala om stackarna ceb och war) till en databas istället för ett uppslagsverk. Det fanns problem även med artiklarna om växter, djur och sjöar men där var åtminstone källan betydligt mer trovärdig. /Grillo (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 10.38 (CEST)
Jag håller med Grillo för en gångs skull. Jag tror att anledningen till att Lsjbot har fått köra på så han har gjort, trots alla invändningar och särskilt om man tänker sig om någon annan - låt oss säga trådskaparen eller mig - skulle gjort något liknande. Permblock direkt på såväl boten som botägaren med all sannolikhet. Jag tänker så mycket på Säter sjukhus under 90-talet och Margits idéer om att man ska återuppväcka minnen med terapi. De avfärdade alla kritiker med att de inte hade kommit tillräckligt långt och att de själva hade kommit långt före alla andra. De var bäst i världen. Det är bilden som har återspeglats i media, men samtal med läkare som var med på den tiden bekräftar att det var så. Samma tänker jag här. Lsj, som är en mycket respekterad användare, har kommit med något helt nytt. Med en botkod som kan skapa artiklar i den omfattning Lsjbot kan och har gjort, och gör, gör att ett så litet projekt som svwp kan skapa artiklar i samma omfattning som de större projekten. Jag har fått intrycket av alla diskussioner om boten att många har blivit helt handfallna och prisat Lsj:s insatser som en Gud. Typ "Tack Lsj för att du lyfter vårt projekt till det bästa!". Vi är helt enkelt bäst i världen på att skapa artiklar [men enligt min bedömning; att skapa medelst skräp]...Obelix (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 11.00 (CEST)
Obelix beskrivning antyder att det hela handlar om kejsarens nya kläder. Det är definitivt inte min bild. Det hela har diskuterats noggrant och för- och nackdelar vägts mot varandra. Tostarpadius (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 11.08 (CEST)
Då har vi helt olika uppfattningar. Så fort kritiken blivit stor har Lsj deklarerat att han pausar all botverksamhet, varefter flera snyft-inlägg löper efter varandra fort med innebörden "Snälla återuppta botverksamheten". Kritikerna tystnar då och efter en kort stund är allt som vanligt igen. Obelix (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 11.33 (CEST)
Jag tillhör de som har varit entusiastisk över djurbotarna, och jag tycker fortfarande att de har varit till väldigt stor nytta – många, många av de humleartiklar som jag har fått ett visst beröm för har kommit till tack vare Lsjbot-stubbar. Utan dessa skulle de kanske inte ha utebilvit, men det hade helt klart tagit längre tid, mycket längre tid, att få dem gjorda. Men, speciellt klimatstubbarna och de geografiska stubbarna är så fyllda av fel att jag, mycket motvilligt, fått ändra uppfattning. Det ligger tyvärr en hel del i Grillos och Obelix påståenden om att en ny användare som kommit hit och massproducerat stubbar med samma utseende skulle fått ett helt annat – och inte minst kärvare – bemötande. Det borde man kunna säga utan att för den delen beskriva användaren som en dramaqueen som återkommer tack vare snytftinlägg. Lsj är en mycket duglig och produktiv användare och jag förstår fullkomligt att han blir ledsen om han helt plötsligt får en mängd kritik. Tyvärr tror jag det är viktigt att vi konsterar att nyttan med de senare artiklarna överskuggas – emm kraftigt överskuggas – av de problem de ger oss. / TernariusD 11 oktober 2016 kl. 12.01 (CEST)
Även om Obelix formulerar sig hårdare än vad jag skulle göra så får man väl ändå konstatera att inför man ett sånt här projekt så får man väl räkna med både hyllningar och sågningar, och till allra största delen saklig kritik mot det projekt man genomfört trots ett antal väldigt sakliga invändningar som aldrig fått några övertygande svar (att andra artiklar har fel rättfärdigar inte att nya fel införs, framför allt). Man har ju själv gjort sig till en offentlig person och den absolut mest kända sv-wikipedianen med möjligt undantag av Hannibal. /Grillo (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 14.33 (CEST)
Den detaljerade, petiga och ofta griniga kritik som riktas mot manuella artiklar har varit något man fått leva med i SVWP, men nu när robotskapade artiklar får åka i en gräddfil blir det oacceptabelt. Luke (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 22.34 (CEST)
Någon gräddfil för de robotskapade har jag inte sett skymten av. Tvärtom gnälls det ganska friskt över dem. Tostarpadius (diskussion) 13 oktober 2016 kl. 14.08 (CEST)
När det nu är på tapeten, och jag har passerat här, så borde jag väl också uttrycka min åsikt. Jag tillhör också de som tycker att vi har skapat för många botskapade artiklar, då jag dels tycker att ingen information är mycket bättre än fel (och kanske även än småfel), att vi i möjligaste mån bör kunna sköta om våra artiklar (vi har nu över en miljon botskapade? och ungefär 100 aktiva användare..?), och att de botskapade artiklarna kan komma att utgöra ett problem för oss i framtiden. Jag tänker mig att man inte bör skapa botartiklar i för stora kvantiteter¹, och jag tänker mig att skapande gott kan göras med långa mellanrum, så att effekterna och utfallet hinner sjunka in ordentligt i gemenskapen.
Jag undrar om det fortfarande finns botskapade geografi-artiklar där namn eller liknande uppgifter är tagna från andra språkversioner av Wikipedia?
Jag är också i alla fall lite skeptisk till Geonames som källa, så som den beskrivs.
Skapar vi stora kvantiteter artiklar så bör de som jag ser det vara så nära felfria det bara går², och kräva så lite arbete som möjligt (särskilt med tanke på mängden aktiva). Hellre inga uppgifter än sådana som kan tänkas vara felaktiga eller innehålla subtila fel, är min utgångspunkt (nu är det väl förhoppningsvis just inte vanligt med fel som vilseleder, men okunskap är så att säga bättre än felinformation). Botartiklarna har också just gott om källhänvisningar och ger så sett ett solitt intryck.
På det sättet har jag högre krav på botartiklar än människoskapade. Människoskapade har mer unika fel. Botskapade fel kan ibland ändras med bot, men nog kan väl felen vara för oregelbundna/ändrade av människor, för att det knappt ska bli görbart?³
”I artiklar till vilka jag är den enda läsaren finns fel i en på tvåhundra” – hur vet vi det? Vad är det för slags?
Smärre fel hittar jag i de flesta artiklar (rent allmänt), tror jag, och relativt ofta, upplever jag, i botartiklarna. Dels ser man dem väl mindre ofta, dels brukar jag hålla mig lite borta från dem; om man hittar småfel så blir det ett sådant bryderi, dessutom till sådan liten nytta, eftersom samma eller liknande småfel sannolikt finns i ett otal artiklar till. Jag har tagit upp det konkretaste på bot-diskussionen, men för smådetaljer blir det lite av ett omak och känns förstås också lätt som att man är besvärande. (Se även PS.)
I korthet tycker jag alltså: vi kan skapa botartiklar med sådan info där vi vet att den nästan inte alls riskerar att kuna vara felaktig och där den inte kräver efterarbte; vi bör inte skapa så många botartiklar; och vi bör inte skapa dem så snabbt.
Noter:
¹ beroende på mängden volontärer som kan tänkas arbeta med dem, som de är nu har vi en mall som uppmanar till koll (men hur vet man när en artikel verkligen är fri från underliga fel? Jag uppfattar att de som kan finnas/en del av de jag funnit just är subtila.)
² just Geonames verkar ju gå att diskutera, och förstås att ha olika syn på.
³ eller för den delen för små för att det ska bli praktiskt?
PS:
Vid något tillfälle var jag inne i någon bot-insektsartikel, svjv – en art var det iaf, där en lite oklar käll-hänvisning som av en användare rättades till en nyare version av samma källa, eller något liknande.. vilket ju inte är korrekt emrå, och inte är bot:ens fel. Men dels skulle jag gärna återfinna diskussionen, dels undrar jag hur den källhänvisningen faktiskt såg ut. (Okej, jag erkänner, egentligen inte post scriptum, men parantetiskt.. :)).
flinga 13 oktober 2016 kl. 18.59 (CEST)

Omvalsperiod[redigera | redigera wikitext]

Nu i oktober månad är det åter dags för omval för användare som innehar förtroendeuppdrag, mesta dels administratörer men även båda de censorer vi har på Wikipedia ska upp till omval och omröstning denna månad, vilket gör det hela speciellt. Det är också andra regler som gäller. Det krävs 90% stöd och minst 25 antal röster för kandidaten. Obelix (diskussion) 9 oktober 2016 kl. 20.28 (CEST)

Här är länk till vår sida om administratörerna.--Paracel63 (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 11.58 (CEST)
Och själva (om-)valen/nomineringarna läggs upp på Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet. --MagnusA 13 oktober 2016 kl. 15.31 (CEST)

Katastrofartiklar[redigera | redigera wikitext]

Jag råkade se Orkanen Matthew, som uppgavs ha förorsakat elva dödsfall fram till den 4 oktober. En-wp uppgav över tusen enbart på Haiti (varav jag antar att de flesta var döda redan då, koleran har knappast ännu skördat särskilt många liv).

Via den engelskspråkiga artikel hamnade jag på Orkanen Stan (2005), om vilket sades att det var en svag orkan. Vad som inte nämndes var att ingen orkan sedan dess orsakat så många dödsfall.

Jag blev inte så litet fundersam. Hur många katastrofartiklar har vi som skrivs innan man vet vad som hänt och sedan aldrig uppdateras? Det minsta man kunde begära är att {{pågående}} läggs in då sådana artiklar patrulleras. Gärna kunde man också avstå från dödssiffror och liknande innan man har några någorlunda säkra uppgifter eller, om uppgifterna är relevanta (vilket jag inte tycker den preliminära siffran elva var) och inte kan bekräftas inom rimlig tid, tydligt anger osäkerheten.

--LPfi (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 10.42 (CEST)

Okanen Matthew är redan inlagd i månadens uppdrag för att åtgärda uppdateringarna. När artikeln skrevs var den aktuell och mer än elva dödsfall hade inte rapporterats i engelska media heller fram till förmiddagen 5 oktober. --Nordelch För Wikipedia - i tiden 10 oktober 2016 kl. 10.59 (CEST)
Bra. Jag tror gärna att siffran stämde överens med publicerade uppgifter, men det var också uppenbart att siffran knappast avspeglade faktiskt dödstal (varför jag tycker den var icke-relevant). Medierna slarvar i dessa situationer ofta med skillnaden mellan inträffade dödsfall och rapporterade dödsfall, vilket jag tycker vi skall vara noga med att inte göra, i synnerhet då det finns risk att artikeln glöms bort, såsom ifråga om Stan. --LPfi (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 11.47 (CEST)

Artikeln "EXPOSE"[redigera | redigera wikitext]

Som jag skrev på Ygers användardiskussionssida och där båda två var överens om att detta borde lyftas upp till Bybrunnen för att avgöra hur man ska gå tillväga för den specifika artikeln:

"Yger: Hur ska man egentligen göra med artikeln "EXPOSE" när det gäller dels överdrivandet av versaler i rubriken, avsnitten och olika projektnamnen (etc) och dels att artikelskaparen har lagt in åtta källor från en.Wiki, dock använt sig av permanentlänkar. Jag själv tycker dock att de (4,5,7,12,14,29,38,40) bör bytas ut mot externa källor utanför Wikipediasfären. Vad anser du i det här fallet? DIEXEL (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 09.13 (CEST)
Versalisering av namn är inte min specialitet. Jag reagerade som du, då jag uppfattar den borde ändras, men gjorde inget då jag såg enwp också hade versaler. Referenserna till enwp var en ny variant jag inte sett förut. Ordlänkar till enwp tar vi ju alltid bort, men här är jag osäkrare. Vi använder ju ofta mallen {{enwp}} men här är det fler källartiklar, och det redogörs ju klart varifrån info i texten kommer ifrån. Jag lutar åt att det är OK, men kanske borde frågan lyfts till Bybrunnen för fleras åsikter? Yger (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 10.06 (CEST)
Ja, det där med göra en.wiki-artiklar till numrerade referenser var också ett nytt fenomen för mig. Det vore väl bäst att flytta det dit så man får detta utrett så fort som möjligt. DIEXEL (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 10.16 (CEST)".

Vad tycker gemenskapen om detta? DIEXEL (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 18.58 (CEST)

På A tycker jag att vi ska följa normala skrivregler (vad nu det är), som i det här fallet borde göra att artikeln heter "Expose". På B tycker jag att Wikipedia är toppen, men uselt som källa betraktat. Wikipedia är även uselt som källa till Wikipedia-artiklar, så bort med de referenserna. De ger intryck av att artikeln är bättre källbelagd än vad den är. Tycker jag, alltså. Marfuas (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 19.13 (CEST)
Vi tillåter ju inte artiklar att använda andra svenskspråkiga Wikipediaartiklar som källa så det är märkligt om vi skulle tillåta andra språkversioners artiklar. Det måste väl gå att gå till källorna för artikeln på den andra språkversionen och leta där efter den information som behövs? (Då ökar också chansen att informationen blir mer korrekt återgiven.) //Vätte (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 19.31 (CEST)
(Redigeringskonflikt) Jag hjälpte användaren genom att dels flytta den ofärdiga artikeln till en sandlåda, så att användaren kunde bygga vidare i lugn och ro, dels ge användaren råd och hjälp i frågor, som denne ställde. Till slut flyttade jag ut den i artikelnamnrymden, då jag ansåg den vara tillräckligt bra för att publiceras. Jag kände en viss tveksamhet till versaliseringen, men eftersom det skrevs så på engelskspråkiga Wikipedia, behöll jag det. Jag har inget emot att den flyttas, om så skulle vara mer i enlighet med skrivreglerna.
Vad gäller länkning till engelskspråkiga Wikipedia i referenserna, så missade jag faktiskt det. Jag upplyste användaren om att hela artikeln skulle permanentlänkas med mall till den version som använts, vilket denne sedan gjorde. Principen är ju att inte använda Wikipedia som källa till sig själv, så jag anser att dessa referenser bör bytas mot andra referenser.--Historiker (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 19.34 (CEST)
Jag tycker att det är bra att man lätt ser att källan är en-wp (vad gäller enskilda uppgifter, inte bara "helt eller delvis"), dels för att man då kan ta det i beaktande då man bedömer trovärdigheten, dels för att man då kan hitta de ursprungliga källorna. Om man inte vill att källhänvisningarna skall se ut som källhänvisningar kan man göra om dem till kommentarer (se {{Anmärkning}}). --LPfi (diskussion) 10 oktober 2016 kl. 19.37 (CEST)
Enwp må vara en dålig källa, men är det den källa man har använt så är det den som ska anges. I många fall så går det inte att verifiera källorna på enwp eftersom litteraturen kan vara svår att få tag på i Sverige. /ℇsquilo 11 oktober 2016 kl. 09.23 (CEST)
Användaren NLEE, som skapat artikeln, har mejlat mig följande och bett mig vidarebefordra det.
Hej igen, har försökt avlägsna några onödiga wikipedia länkar på bidraget EXPOSE, vet ej ännu om det är tillräckligt. kan någon kanske kolla detta? jag rättar ju naturligtivs gärna till och vill inte orsaka andra allt för mycket extra jobb.
sedan har jag kollat upp de stora bokstäverna i original artiklar - där används dock något oftare de stora bokstäverna än de mindre (på engelska och på tyska) just för att det är förkortningar av längre begrepp.
men det betyder väl inte att man måste göra så på svenska egentligen. det får ni bestämma då!
skulle du kunna forwarda detta till de som har kommenterat detta, vet ej hur jag hoppar in där i den diskussionen.
tack så mycket!
Jag kommer att fortsätta att hålla kontakten med NLEE, som har tyckt att Wikipedia givit mersmak, vilket jag tycker är roligt.--Historiker (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 19.34 (CEST)

Plagiat[redigera | redigera wikitext]

Jag anmälde en sida för radering, men texten skrevs om istället. Måste inte upphovsrättsskyddat material döljas i historiken? Tostarpadius (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 07.27 (CEST)

Det kan döljas, det kan till och med censureras, om upphovsmannen kräver det. Men jag uppfattar inte att det är ett krav. -- 78.73.94.165 11 oktober 2016 kl. 08.22 (CEST)
Upphovsrättsinnehavaren bestämmer hur ett verk får spridas till allmänheten, men reglerna för internt bruk är mycket mer liberala. Jag uppfattar artikelhistorikerna som material för internt bruk. Må vara att det är en vågad tolkning, men jag har inte hört om någon upphovsrättsinnehavare som krävt att sådana artikelversioner raderas.
Det är värdefullt att artikelhistoriken finns tillgänglig och skadan för upphovsrättsinnehavaren (som ju nästan alltid i dessa fall har publicerat materialet så att det är fritt tillgängligt på nätet) är minimal, om någon skada överhuvudtaget kan påvisas.
--LPfi (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 08.24 (CEST)
I fall som det nu aktuella, när det handlar om en nyskapad artikel, har jag alltid tänkt att det bästa är att radera det hela och börja på nytt. Tostarpadius (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 11.04 (CEST)
Jag instämmer. Snabbradera alla plagiat. Den som vill skriva en artikel kan göra det på egna fötter. Obelix (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 11.06 (CEST)
Material som inte är upphovsrättsskyddat kan man använda hur mycket man vill utan mer än marginella förändringar, enligt min mening. Vi skall respektera lagstiftningen, det är saken. Tostarpadius (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 11.10 (CEST)
I det aktuella fallet var det ett (inte 100%igt) plagiat från en webbplats. Så texten finns redan på internet, texten var på inget sätt kontroversiell, och själv tycker jag det är viktigare att kunna följa de ändringar som gjorts för att det inte skall betraktas som plagiat (längre). I andra fall kan det vara annorlunda, själv är jag tex inte förtjust över plagiat från NE, där de teoretiskt kunde hävds medvetenhet, och inte god tro (som är naturligt se det som i det aktuell fallet). Yger (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 11.12 (CEST)
Håll isär plagiat och upphovsrättsbrott. Man kan plagiera utan att bryta mot upphovsrätten, man kan bryta mot upphovsrätten utan att plagiera. Att något är ett plagiat är egentligen inte ett stort problem för Wikipedia, det är bara att lägga på en källhänvisning så är det fixat.
Juridiskt har jag svårt att tänka mig någon som helst annan tolkning än att upphovsskyddat material i historiken också är tillgängliggjort, och dessutom uppmärkt med en licens som påstår att det är fritt att använda. Det borde raderas.
andejons (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 11.23 (CEST)
Enligt lagens bokstav antagligen så, men Wikipedia arbetar på ett sätt som lagstiftaren inte förutsett. En jämförelse vore att en tidning håller en öppna dörrars dag, då allmänheten har möjlighet att bekanta sig också med tidningens arkiv. Visst tillgängliggör tidningen då materialet (varav en del kan finnas som kopior som tagits för internt bruk och inte får användas för andra ändamål), men jag har svårt att tänka mig att någon skulle stämma tidningen för upphovsrättsbrott (sekretess kunde däremot vara ett verkligt problem).
Pragmatiskt sett, och med tanke på lagstiftarens avsikt, är arkivversionerna inget problem. Vi konkurrerar inte med de webbplatser materialet hämtats från genom att tillhandahålla materialet i vår historik. Också här vore det en annan sak om det gällde material som annars inte är lättillgängligt.
Jag upplever alltså att artikelhistoriken är viktigare, bland annat på grund av Ygers poäng, att vi kan jämföra den nya texten med ursprunget. En lätt omskriven version kanske fortfarande utgör upphovsrättsbrott, men förlagan är inte längre lätt att hitta. Upphovsrättsbrott i den gällande versionen är ett mycket större problem.
--LPfi (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 11.46 (CEST)
Det må så vara att det är i projektets intresse att bevara historiken intakt, men så länge vi har material sparade i vår historik som utgör ett lagbrott(!) anser jag inte att vårt intresse har företräde. Det är egenmäktigt förfarande. Det handlar inte om risk att "bli påkomna" eller huruvida en upphovsrättsinnehavare tänker göra process av det hela eller inte - det handlar om vilka principer vi ska stå bakom och vilka signaler vi skickar ut. Är det ok att inte följa lagen så länge man inte blir påkommen eller straffad för det? //Vätte (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 13.49 (CEST)
Poängen är inte huruvida vi riskerar en process, utan att upphovsrättsinnehavarna verkar vara överens med oss om att det inte är ett problem att texterna finns kvar i historiken. I en del fall kan de gamla versionerna hjälpa oss att undvika upphovsrättsbrott på mer synlig plats, därifrån de riskerar kopieras vidare, vilket är ett riktigt problem. Så länge ingen upphovsrättsinnehavare och ingen rättslärd tycker att det är ett problem tycker jag inte att vi skall offra öppenheten för att kunna följa lagens bokstav. --LPfi (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 23.30 (CEST)
Vill bara poäntera att det inte bara är "arkivversioner", då WMF publiserar dumps (see en:WP:DUMPS) med alla gamla revisioner, så WMF publicerar (medvetet) alltså dessa versioner, som om de vore egna artiklar. På enwp måste sånt här tas bort från historiken med revisionsradering. Jag har föreslagit här tidigare att vi ska göra det samma, med det har gått inför döva öron... Josve05a (prata med mig) 12 oktober 2016 kl. 02.28 (CEST)
Jag ställer mig bakom Josve05a:s förslag. Tostarpadius (diskussion) 13 oktober 2016 kl. 14.10 (CEST)

ett mycket vanligt fall är detta när en person från deras kommunkationsavdelning lagt in många verser från deras webbplats. Det förekommer några liknande per dag där det stora är att upptäcka det är plagiat. jag vidhåller att jag tycker det är overkill ta ort dessa saker ur historiken, det är ändå den som äger texten som skapat plagiatet.Yger (diskussion) 13 oktober 2016 kl. 14.18 (CEST)

Ja, jag håller med Yger där. På engelska Wikipedia är det inte praxis att alltid dölja versioner med otillåtet kopierat material, men det görs i en del fall. /NH 13 oktober 2016 kl. 14.36 (CEST)
Det är visst paxis, se WP:RD1. För att undvika att enwp medvetet ska publicera material sm är upphovbrott/plagiat. VI har inge "bevis" vem som kopierat, och vi har inga heller bevis (OTRS etc) att de gått med på att slippa det fritt eller att personen som kopierade hade det tillståndet från "högre ort". Detta är en av de sakerna jag skäms över svwp för...Josve05a (prata med mig) 13 oktober 2016 kl. 15.28 (CEST)
Som Yger. Om vi raderar den första versionen, personen lägger in den på nytt och någon städar en smula kan det vara mycket svårt att se att vi fortfarande har en text vi inte har rätt att sprida. Jag ser det som betydligt bättre att vi har sådan text i gamla versioner än att vi har den i den text vi erbjuder sökmaskiner. Det är alltså delvis frågan om huruvida vi är intresserade av principen (att radera alla upphovsrättsbrott vi upptäcker) eller det pragmatiska (att hålla de nuvarande versionerna fria från upphovsrättsbrott). --LPfi (diskussion) 13 oktober 2016 kl. 19.03 (CEST)
Jag är i allmänhet inte någon anhängare av att vi skall följa enwp:s praxis och oftast principiell pragmatiker, men i detta fall ser jag inga substantiella argument som talar för att vi skall fortsätta på det spår vi slagit in på. Tostarpadius (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 11.16 (CEST)
För att få lite perspektiv. Jag uppfattar att vi bara upptäcker 20-40% av plagiaten över huvud taget och 50-75% av de tydliga/allvarligare. Och jag uppfattar också vi bara är cirka fem som regelmässigt letar efter plagiat, varav bara 2-3 är riktigt duktiga (jag är tyvärr inte bland dem, men bland de fem). Om nya kommer som vill jobba hårt med plagiat och även då historiken välkomnar jag det, men som det är nu ser jag det viktigare att uppmuntra att leta plagiat över huvud taget, än att höja ambitionsnivån.Yger (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 11.30 (CEST)
Givetvis kan vi endast agera när brottet mot upphovsrätten blivit upptäckt. Men då bör vi göra det med full kraft. Tostarpadius (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 18.19 (CEST)
Hm. Full kraft vore väl att polisanmäla saken. Vilket jag inte önskar att vi gör. Att ta i "med full kraft" mot brott mot upphovsrättslagstiftningen strider väl ganska starkt mot vad pionjärerna för fritt innehåll står för – de, och jag med dem, upplever att upphovsrättslagstiftningen är alltför sträng, och orimligen hindrar användning som borde vara tillåten.
Att vara noga med att följa upphovsrätts­lagstiftningen är dels en pragmatisk metod att försäkra sig om att vårt innehåll är fritt att återanvända (och få gräver väl rätt på gamla artikelversioner då de vill använda vårt material), dels att visa på de orimliga följderna av faktisk lagstiftning, om den tillämpas strikt (jfr "äsch, inte behöver du bekymra dig om licensvillkoren, ingen bryr sig"), såsom att vi inte kan visa nutidskonstnärers alster. Det senare bör vi inte göra på ett sätt som försvårar vårt arbete utan att det märks utåt.
--LPfi (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 20.41 (CEST)
Vi ska givetvis inte anklaga människor för brott om de med stor sannolikhet inte begått något. Dit hör att lägga in text eller bilder som man själv har skapat, men som också finns på en hemsida under annan, striktare licens. Att vi tar bort sådana bilder och texter är för säkerhets skull, men det är inget skäl att ta till storsläggan. Sådant material är ofta, men inte alltid, släppt under Wp:s licens, men bidragsgivare ska följa våra rutiner för att saker och ting ska vara tydliga. Jag upplever att man vid plagiatjakten här på svwp inte ordentligt skiljer mellan mindre formella fel från verkliga upphovsrättsintrång. Vi har också problemet med att våra sidor kopieras. Artikeln Volvo 240 raderades pga plagiat, men med stor sannolikhet var det den andra sidan som kopierat härifrån.[7] Edaen (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 21.02 (CEST)
Jag är en stor vän av upphovsrättslagstiftningen, men jag använde ordet "brott" i en inte fullt så teknisk mening som den LPfi antyder. Våra redaktörer är i princip anonyma, så polisanmälan är inte aktuell. Jag syftade inte heller främst på de fall Edaen talar om - de brukar gå att lösa - utan på lån från exempelvis Nationalencyklopedin, som Yger nämner och som det vad jag förstår var tal om i det fall som föranledde detta samtal. Även inklistrade alster från Uppslagsverket Finland har varit uppe till diskussion tidigare. Tostarpadius (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 23.08 (CEST)

Wikimedia Sverige vinner pris - vad ska vi göra med pengarna?[redigera | redigera wikitext]

Goddag på er!

Idag blev den roliga nyheten att Wikimedia Sverige är 2016 års mottagare av Sociala medier-priset (mer info om priset här) officiell! Motiveringen är att föreningen på ett "innovativt sätt samlar in och presenterar användargenererad kunskap i det digitala landskapet." ([8]) Hurra - och bra arbetat av alla volontärer!

Prissumman är på 100 000 kronor, och de pengarna vill vi ska komma alla volontärer till del. Har du någon idé på vad vi skulle kunna göra med pengarna tar vi gärna emot förslag och inspel!

Eric Luth (WMSE) (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 11.48 (CEST)

jag tycker det ni gav Josve05a möjlighet att göra (Se https://wikimediasverige.wordpress.com/author/josve05a/ ) är något att spinna vidare på, ge volontärer, inklusive aktiva Wikipedianer, möjlighet träffa kollegor från andra länder, delta på saker som lär individen nytt och som kan återkopplas till fler.Yger (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 11.56 (CEST)
Skänk pengarna vidare till Wikimedia Foundation för att säkra att Wikipedia finns kvar i framtiden. Då behöver de som är aktiva inte känna dåligt samvete om de inte själva donerar. Kanske kan vi också slippa vädjanden om gåvor i banners för en tid framöver. Tostarpadius (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 13.54 (CEST)
Mycket bra förslag. Det hade varit skönt att slippa detta förbannade tiggandet och man blir detso mer irriterad av att se det blir man när man vet samtidigt att medel går till strunt som hade kunnat ersätta tiggerikampanjandet. Obelix (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 14.03 (CEST)
Jag föreslår ett instiftande av ett Årets Wikimedian-pris. Priset delas ut till en Wikimedian verksam i Sverige för förtjänstfulla insatser för rörelsen. Vem som helst kan nominera och föreningens styrelse beslutar om utdelning och pristagaren presenteras på vårkanten (kanske på årsmötet?). Ainali diskussionbidrag 11 oktober 2016 kl. 14.55 (CEST)
Jag vill tacka Yger, Ainali och Tostarpadius för konkreta förslag! Har man input på Wikimedia Sveriges övriga verksamhet är man hjärtligt välkommen att maila eller ringa. Pengarna kommer gå till volontärer på ett eller annat vis, och jag ser inte att mansjourer platsar in där. I övrigt får man gärna föreslå fler idéer! :) Eric Luth (WMSE) (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 14.57 (CEST)

Jag föreslår en stor föreningsträff där medlemmar från hela landet kan träffas och utbyta erfarenheter och tankar på framtida samarbeten och utveckling. Ett litet nationellt Wikimania, typ. //Vätte (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 15.27 (CEST)

Vi har ju ett system där föreningen köper ut litteratur som medlemmar som skriver mycket i ett särskilt ämne kan använda. Litteraturen blir formellt föreningens egendom men ofta, har jag förstått, stannar den hos den medlem som behövt den. Skulle vi inte kunna använda pengarna till ett slags bibliotek där medlemmarna kan ge förslag till olika slags litteratur att användas på liknande sätt? Det kan vara lämpligt att då koppla äganderätten litet fastare till föreningen, så att medarbetarna får "hämta ut" litteraturen men förväntas lämna tillbaks den när de inte behöver den (ev. kopplat till en viss, i så fall ganska liberalt satt, maxtid). Förslagsinhämtningen administreras lämpligtvis av de olika projekten (typ projekt djur, projekt språk, projekt geografi och många, många andra) så blir kopplingen till de "medlemmar som skriver mycket i ett särskilt ämne" klarare. / TernariusD 11 oktober 2016 kl. 15.47 (CEST)

Mitt förslag: Ett webbsänt seminarium om kvalitetsfrågor, källkritik o dyl. Med några spännande föreläsare. Lindansaren (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 16.06 (CEST)
Jag tycker Tostarpadius förslag om att donera pengarna till Wikimedia Foundation är en bra idé. Pengarna bör komma så många som möjligt till del. Vädjanden om gåvor tror jag inte vi kommer undan, men det vore en fjäder i hatten för den svenskspråkiga delen av Wikipedia om det vi gör kan komma till nytta för så många som möjligt. Riggwelter (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 16.20 (CEST)
Vid närmare eftertanke tycker nog jag också att förslaget om att skänka pengarna till Wikimedia Foundation är det bästa förslaget. Det kommer ju obestridligen alla till del – vi vill väl alla kunna fortsätta att skriva på Wikipedia? – och, som Tostarpadius påpekar, ger det ju oss som av olika skäl, ekonomiska eller andra, inte donerar så mycket en aning mindre dåligt samvete. / TernariusD 11 oktober 2016 kl. 17.00 (CEST)
Men med tanke på att WMSE fick ett bidrag på 2,6 MSEK från WMF för 2016 så känns det dock lite bakvänt :) "Tiggandet" går alldeles lysande för WMF, och det finns ett ganska rejält utdelbart överskott. //Romulus74 (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 17.09 (CEST)
Jisses vilka summor för nästan ingenting av värde för uppslagsverket. Föreningen bör återbetala summan, eller i alla fall inte ta emot mer pengar för kommande år, och försöka i gengäld å svwp:s vägnar slippa tiggeribanners.Obelix (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 17.13 (CEST)
@Romulus74: Har Du inte hört talas om återbäring? Tostarpadius (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 17.58 (CEST)
@Lindansaren:, @Vätte: - skulle era förslag kunna kombineras? Jag ser det som värdefullt att kunna få stöd för att diskutera kvalitetsfrågor etc. Men alla varken kan eller vill komma till en fysisk träff. Om vi ordnar en träff som inkluderar ett webbbsänt seminarium, kan det sedan finnas kvar att ta del av och hänvisa till framöver? Chandra Varena (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 18.07 (CEST)
(Redigeringskonflikt) Jag ansluter mig något modifierat till Användare:Ternarius ursprungliga förslag. Pengarna kan användas till stipendier för licenser till olika databaser och onlinetjänster. Jag har förstått att det är ganska få som har tillgång till NE, Encyclopædia Britannica eller Retriever liksom till NAD alt. ArkivDigital o.dyl. men många som skulle ha nytta av dessa tjänster och som skulle kunna göra väldigt mycket av tillgången. Inköp av viss referenslitteratur är visst också tänkbart, själv har jag lagt ut ganska mycket pengar på det (Bokbörsen kan inte nog prisas), men jag har också fördelen av att ha nära till både KB och Sthlms UB. Jag har också fått dessa institutioner att köpa in dyrbar referenslitteratur, och dessa böcker kan ju lånas in till lokala folkbibliotek (jag vet dock inte hur det är med svenskspråkig litteratur och referenslitteratur). Den referenslitteratur som skulle kunna komma ifråga är dyrbar sådan som man inte kan få något bibliotek att införskaffa. Tidigare har det också diskuterats om kamerapooler i Wikimedias regi, kanske även det lovvärt. /Ascilto (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 18.17 (CEST)

När jag läser givarens motivering är det: samlar in och presenterar användargenererad kunskap och har skapat en kvalitetssäkrad kunskapskälla Och det är ju vi som samlar in, och likaledes är det väl vi som personer som sköter kvalitetssäkringen? Presentation går det kanske säga MediaWiki sköter. Men nog tycker jag respekten till givaren gör det bör gå till volontärer i en eller annan form. Att skänka till andra som WMF ser jag intet förenligt med givaren vilja.Yger (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 20.20 (CEST)

Grattis Wikimedia Sverige! /NH 11 oktober 2016 kl. 20.31 (CEST)
Det skulle gynna volontärerna. Det måste väl ändå syfta på oss som bidrar till uppslagsverket? Vad gör det bättre än att trygga arbetets fortbestånd? Jag har inte slitit här i sju och ett halvt år för att webbplatsen sedan skall stängas ned därför att pengarna tar slut. Tostarpadius (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 21.46 (CEST)
@Yger: Samtidigt är det ju så att vi, som bidrar till uppslagsverket, är de som förväntas bidra till just Wikipedia genom donationer. Som först arbetslös och sedan pensionär känns det ofta ganska jobbigt. Förutom Wikimedia är det så mycket jag skulle vilja bidra till: Greenpeace, Läkare utan gränser, Amnesty (innan de började försvara sexköpare) och Djurens rätt, och så litet pengar. Har jag alldeles fel om det är andra användare som också befinner sig i det predikamentet? Då vore det väl bra om vi, allihopa, skänkte pengar till den verksamhet som vi allihopa vill skall fortgå? / TernariusD 11 oktober 2016 kl. 22.12 (CEST)
Det är inte det intryck jag har fått. Tvärt om. Det är vi som fyller Wikipedia med innehåll som gör att de som läser Wikipedia känner att de får ett mervärde som det är värt att betala för. Jag har aldrig skänkt en enda krona till Wikimedia, men jag har skänkt åtskilliga timmar. /ℇsquilo 12 oktober 2016 kl. 07.43 (CEST)
Samma som Esquilo, och min poäng är inte vad Vi skulle vilja göra med pengarna, utan att de ges med ett uttryckt syfte som gör att det är vi volontärer/wikiedpianer som utgör direkt mottagargrupp.Yger (diskussion) 12 oktober 2016 kl. 09.06 (CEST)

Något som vi lider brist på i många fall är fotografier på svenska objekt. Pengarna skulle kunna användas för att täcka rese- och logikostnader för en fotografisk expedition som åker runt i Sverige och betar av identifierade brister. Skriva kan man ju göra hemma på kammaren, men för att illustrera en artikel krävs en bild utan copyright. Kitayama (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 22.27 (CEST)

Jag har sett många tips på att donera pengarna till WMF, dock har jag inte sett nån justifikation kring varför. WMF 'behöver' inte dessa pengar specifikt, de går runt med plus varje år ändå, men vi som volontärer behöver vissa saker. Vi skulle kunna öronmärka pengar till utvecklare som WMF inte prioriterat, för att utvecklar mjukvaran, som att göra VE bättre, eller anställa en utvecklare i två månader typ, (eller fixa Flow) som fixar något enkelt. Det har även varit förslag om kamerapool, och bokpool etc. Detta finns nästan redan, se teknikpoolen på WMSE's wiki. Kring att ge pengar till användare att åka på konferenser, så kan man göra som jag gjorde denna helg, och ansöka om pengar på wmse's wiki redan, men vi skulle kunna utöka den budgeten med dessa pengar... Josve05a (prata med mig) 12 oktober 2016 kl. 00.39 (CEST)

Instämmer med Yger. En idé är att stötta fotosafaris som ex. Wikipedia:Projekt Göteborg/Fotosafari, Wikipedia:Projekt Skellefteå/Fotosafari, Wikipedia:Projekt Uppsala/Fotosafari. En fotosafari som inte är genomförd och som kostar en del att genomföra p.g.a. inträdesavgift är Fotosafari på Nordens ark. Med pengar till inträde och resa så skulle man kunna genomföra en fotodokumentation av Nordens ark.
En annan idé är att stötta en fortsättning av Wikipedia:Projekt Göteborg/Flygfoto 2013. Paracel63 och Jan Ainali (WMSE) tyckte det var en bra idé. Man kan också tänka sig flygfoto över en annan stad/plats/område i Sverige. Kiruna och Malmberget vore av stort intresse att få foton från ovan på, speciellt från sistnämnda ort. Detta eftersom hela orten kommer försvinna/flyttas av vad jag har förstått av massmediarapportering. --Allexim (diskussion) 12 oktober 2016 kl. 02.47 (CEST)
Korrigering till mitt ovanstående inlägg: Skulle ha skrivit Ainali istället för Jan Ainali (WMSE). --Allexim (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 10.06 (CEST)
Bra tanke (flygfotot, oavsett finansiering). Jag har sett hur flygfoton över Stockholm gör stor nytta i vissa artiklar. Tyvärr utfördes flygfotograferingen över Göteborg en stormig dag i slutet av oktober (inte bästa tidpunkt). Kiruna eller Malmberget är bra förslag.--Paracel63 (diskussion) 12 oktober 2016 kl. 02.50 (CEST)
Tycker också att pengarna borde gå till någonting som vi (eller annan Wikimediawiki med stark svensk koppling) fixar, snarare än till WMF. Etthundratusen kronor kommer inte göra så mycket till eller från för stiftelsen; bättre om vi gör någonting för dem. /Julle (disk.) 12 oktober 2016 kl. 19.29 (CEST)
Till att börja med skulle jag vilja säga ett stort tack till Wikimedia Sverige, som agerar precis som jag hade hoppats här och ger frågan till Wikipedia-gemenskapen. För min del funderar jag mycket på vad pengarna skulle kunna gå till som får stor utväxling, d.v.s. får stor effekt på Wikipedia framöver. Som Axel skrev nedan finns redan stöd till gemenskapen, så frågan är vad vi skulle kunna göra som inte faller in under den rubriken, och som ger stor effekt. Min första tanke var något med film, kanske en mer avancerad informationsfilm som vi skulle kunna använda inom skolor eller på annan plats. Den möjligheten finns fortfarande, men jag tror att jag helst av allt skulle vilja se någon slags träff för wikipedianer med ordentligt firande. Nyligen ägde en stor konferens rum i USA. Det verkar ha varit ett bra tillfälle för människor att träffas och lära sig av varandra. Vi började ganska tidigt med fysiska träffar i Sverige och jag är övertygad om att det har hjälpt till att göra svenskspråkiga Wikipedia till en trevligare plats än det annars skulle ha varit. Så mitt förslag är en stor social tillställning.//Hannibal (diskussion) 13 oktober 2016 kl. 00.50 (CEST)
Det tycker jag med, men det behövs nog flera träffar, bl.a. en i Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö. Det är väl inte så sannolikt att t.ex. göteborgare är beredda att lägga pengar och tid på att åka till Stockholm för en träff där? Svensson1 (diskussion) 13 oktober 2016 kl. 01.03 (CEST)
Det har jag inget emot, fast en del av pengarna kanske kan gå till resekostnader också.//Hannibal (diskussion) 13 oktober 2016 kl. 01.08 (CEST)
Jag har tidigare föreslagit en fotosafari till Statens porträttsamlingGripsholms slott. Jag fotograferade ett gäng porträtt när jag var där i fjol, men de flesta porträtt gick inte att fotografera på grund av reflexer från fönster, avspärrningar osv. Jag hade kunnat fotografera dubbelt så många och dessutom med bättre kvalitet om jag hade haft med mig en fjärrstyrd blixt, polarisationsfilter och stativ, men nu hade jag inte det. Dessutom har finns det många fler porträtt i samlingen än de som hänger uppe som kanske går att få tillgång till om man frågar. /ℇsquilo 13 oktober 2016 kl. 10.10 (CEST)
Jag anser att pengarna ska användas som ekonomiskt underhåll för ett större fotoprojekt, exempelvis en omfattande fotosafari i Norrbotten, varifrån flertalet illustrationer behövs; exempelvis flygfoton som Allexim ovan nämnt. Lantgård (diskussion) 13 oktober 2016 kl. 12.37 (CEST)

Jag drar tillbaka mitt förslag, men har stor förståelse för Ternarius synpunkter till stöd för det. Även om jag inte ser nyttan med allt som föreningen gör inser jag att det finns projekt som kräver ekonomiska resurer, exempelvis resor för fotografering. Jag skulle gärna se att flera historiska biografier som saknar illustrationer eller har sådana av dålig kvalitet får dylika. Hur det skall gå till är jag inte expert på, men jag förmodar att det går att ta kort på gamla porträtt. Tostarpadius (diskussion) 13 oktober 2016 kl. 14.06 (CEST) ¨

Nu blir det lite av ett stickspår, men har vi inte ett samarbete med Nationalmuseum? Det lades nyligen in ett porträtt i Helvig av Holstein. Det hindrar ju inte att det finns andra samlingar som man skulle vilja fotografera, men jag tror att sådana samarbeten kan ge mer porträtt utan att det WS behöver stå för hela kostnaden.
andejons (diskussion) 13 oktober 2016 kl. 15.04 (CEST)
Inte minst finns det många bilder lokalt på andra språkversioner, som jag inte vet om de är möjliga att överföra till Commons. I sådana fall brukar jag lägga in mallen för illustrationsbehov, annars oftast inte. Tostarpadius (diskussion) 13 oktober 2016 kl. 15.07 (CEST)
Jag hejar på Ainalis förslag om instiftande av ett årligt pris. Till en Wikimedian, eller ännu hellre Wikipedian, eller någon som verkat i samma anda. Det mesta som önskas ovan finns det pengar till om någon har lust att ta tag i det.--LittleGun (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 17.47 (CEST)
Jag var först skeptiskt till den idén utifrån att vi alla hjälps åt på olika sätt och ingen är "märkvärdigare" än någon annan. Men efter läst de andra förslagen, som ju är genomförbara idag med dagens förening, och tänkt lite till så har jag ändrat mig och förordar också jag nu detta alternativ. Låt beloppet räcka 10 år, dvs ett pris på 10000 kr/år och utdelas bland oss volontärer/Wikipedianer. Det är vi värda och det kan vara bra att lite (media)uppmärksamhet på en av oss en tid. Nog skulle jag unna Holger E det för sina fina byggnadsartiklar, Aciram, för sin envetna sätt skriva om kvinnor från hela världen, Vivo för sina QR-koder (som dock redan uppmärksammats), Paracel63 för sina skrivstugor och att skriva om svåra nutidssaker, Builrong för sina Kinaartiklar, Tegel för sitt helt enorma jobb i bakgrunden med klottersanering etc.Yger (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 18.23 (CEST)
Samtidigt så är Wikipedia ett idéellt projekt och då känns det konstigt att någon skall få tio tusen kronor. Med elitsatsningar riskerar vi att förlora många. Mycket bättre då att istället bjuda på wikifika några gånger per år eller ex. wikijulbord så att vi värvar fler Wikipedianer. --Allexim (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 19.17 (CEST)
Jag tänkte också så först, men sedan tyckte jag jag var missunsam, att ge 10 stycken en belöning tycker jag inte är elitsatsning. Pengar till gemensamma aktiviteter kan vi få redan nu, och jag är inte 100% förtjust över saker som kräver man är tillsammans för att få del av belöningen, Detta gäller wikifikor, lokal wikimani etc. Jag tycker även de som mest är aktiva bakom skärmen och håller sig undan från socialevenamng, som Tegel och Aciram också skulle kunna få ta del av någon form att uppmärksamhet/uppmuntran.Yger (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 19.29 (CEST)

Stickspår: Stöd till gemenskapen[redigera | redigera wikitext]

Sent in i diskussionen, och inser att en del redan sagts ovan men behöver utannonseras tydligare och upprepas.
Wikimedia Sverige har i budgeten för 2016 333 600:- i projektet för stöd till gemenskapen. En del av pengarna är arbetstid för att hjälpa till med fotoackrediteringar, hantering av teknikpoolsutrustning, ta hand om inskickade kvitton och annat som passar in där, och den andra delen av det är pengar som går till tågbiljetter och cykelhyra för en fotosafari, inköp av ny utrustning till teknikpoolen och porto för att kunna skicka prylarna runt i landet, fikapengar till skrivstugor, rese- och konferensavgifter till volontärer, inköp av böcker och annat som efterfrågas. Som det ser ut i diskussionen ovan finns det önskemål om böcker, prenumerationer, entréavgifter och annat, och det finns fortfarande gott om pengar kvar till både det ena och det andra. Finns det önskemål som passar in i projektet och som kan genomföras före årsskiftet, så tveka inte för att skriva upp den på WMSE-wikin eller höra av er till mig med en ansökning. Pengarna föreningen fått i pris nu behöver alltså inte användas för det här ändamålet, utan alla uppmuntras att ta del av dom pengar som redan finns. /Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 13 oktober 2016 kl. 00.29 (CEST)

Idéer till helt andra verksamheter än vad föreningen och Wikipedianer håller på med[redigera | redigera wikitext]

Borttaget med hänvisning till att man inte ska hota med polis eller jurister på Wikipedia, se Wikipedia:Hota inte med att stämma. Har man något man tycker bör bli föremål för rättslig prövning får man vända sig till rätt instans. Det hör inte hemma här. Innehållet finns kvar i historiken. Edaen (diskussion) 11 oktober 2016 kl. 15.06 (CEST)

Sidor som läses mycket[redigera | redigera wikitext]

Vissa sidor i SVWP läses väldigt mycket och används uppenbarligen i många skolor. Om vi ska kunna vinna och upprätthålla ett anseende som seriöst uppslagsverk och leva upp till det ansvar som det innebär så är nödvändigt att dessa artiklar, som läses av många, är korrekta, välbalanserade och källbelagda. Tyvärr är det inte alltid så. Jag hittade till exempel artikeln Antikens Grekland som enligt statistiken läses ungefär 500 gånger varje arbets/skoldag (mindre på helgerna). Den är kvalitetsmallad sedan i mars och har inte den kvalitet att den förtjänar att vara hundratals människors källa till "kunskap" om området. Jag undrar därför: Finns det något sätt att ta reda på vilka som är de mest lästa artiklarna på SVWP? I så fall skulle vi sedan kunna ha någon sorts kvalitetsprojekt - uppdrag - tävling för att underhålla och vid behov förbättra just dessa.--Chandra Varena (diskussion) 12 oktober 2016 kl. 10.14 (CEST)

Chandra Varena: Den här sidan finns. Nirmos (diskussion) 12 oktober 2016 kl. 10.47 (CEST)
Fast den ger dag för dag... för att få en bättre överblick skulle man ha en vecko- eller månadslista... Men kanske bättre per år för att kunna plocka ut de typ 100 mest lästa förra året och ha en fakta/käll-tävling om de artiklarna där man får poäng för att lyckas ta bort olka åtgärdsmallar eller bara sätta in källor. Adville (diskussion) 12 oktober 2016 kl. 11.28 (CEST)
Ja, en sammanfattande lista skulle vara jättebra, så att vi ser det långsiktiga och gallrar bort sådant som läses just när det är aktuellt. Finns det en sådan lista? Eller annars, är det något som kan "beställas" från någon som kan sådant? --Chandra Varena (diskussion) 12 oktober 2016 kl. 11.47 (CEST)
Instämmer, har funderat på detta länge. Det är viktigt att dessa sidor är godtagbara. /Nesse (diskussion) 12 oktober 2016 kl. 11.58 (CEST)
En månadslista finns i alla fall här.--Thurs (diskussion) 12 oktober 2016 kl. 12.18 (CEST)
Det finns också meta:List of articles every Wikipedia should have, som är ett liknande projekt.
andejons (diskussion) 12 oktober 2016 kl. 13.05 (CEST)
Jättefint med dessa ingångar till att identifiera vilka artiklar som behöver extra omsorg. Jag reser bort ett par veckor nu men ser fram emot att, tillsammans med andra, ta tag i detta när jag är tillbaka. --Chandra Varena (diskussion) 12 oktober 2016 kl. 13.54 (CEST)
@Chandra Varena: Olika wp-versioner arbetar olika. Jag vill minnas att katalanskspråkiga Wikipedia satsat särskilt på att fixa till meta:List of articles every Wikipedia should have-artiklarna. Via mitt surfande genom åren på svwp, har jag en känsla av att vi här är sämre än de flesta på att fixa till läsvärda basartiklar, åtminstone om allmänna begrepp. Förhoppningsvis kan veckotävlingar (där du själv har något på gång), skrivstugeprojekt, {{Nyligen utvalt}} (ännu lite ofärdig) etc bidra till att sätta fokus på just basartiklarna. Allt gott.--Paracel63 (diskussion) 19 oktober 2016 kl. 17.59 (CEST)
Ett problem med basartiklarna är att de definieras genom den engelskspråkiga artikeln. Jag vill minnas att det är flera för vilka vi endast har en stubb länkad till enwp-artikeln, medan substansen behandlas i en utförlig artikel om ett närliggande begrepp. Har någon rett upp den problematiken, så att man kan se vilka basartiklar som verkligen behöver skrivas? --LPfi (diskussion) 19 oktober 2016 kl. 22.46 (CEST)

Att filtrera sökningar[redigera | redigera wikitext]

Satt i en diskussion i dag där det påpekades att väldigt få vet hur man använder filtrerade sökningar på Wikipedia, vilket kan vara användbart, så ett länktips: mw:Help:CirrusSearch#Filters. Information om hur man söker på titlar, undantar titlar, söker i en specifik kategori och så vidare. /Julle (disk.) 12 oktober 2016 kl. 19.13 (CEST)

Humor: Sång[redigera | redigera wikitext]

Jag har skrivit en liten sång till "vår ära"! (Som dock bara är humor och inget som ska tas allvarligt)

 • Wikipedias kultur får inte somna in. Vi är wikipedianer och utan vår kultur är vi ingenting. Wikipedianskekulturen är särgen på ditt skin. Vi vill kämpa för Wikipedias uppsving, för annars är Wikipedia snart ingenting. Igen: Vi vill kämpa för Wikipedias uppsving, för annars är Wikipedia snart ingenting.
 • Våra administratörer ska inte sitta inlåsta på sina sovrum och slappa. Både border, kling och klang vill vi helst se onwiki. Administratörer på senaste ändringar gör användarna glad. Sånt ger en enad och lycklig wikigemenskap. Igen: Administratörer på senaste ändringar gör användarna glad. Sånt ger en enad och lycklig wikigemenskap.
 • Vi är kämpar i Wikipedia och i Wikimedia Sverige. Wikipediansket från hjärtat lovar jag dig nu. Öppenhetens väg tillsammans på gång. Ledaren var Jimbo Wales. Igen: Öppenhetens väg tillsammans på gång. Ledaren var Jimbo Wales.

Jag har skrivit om Fredrik Boltes "kupplåt" och som ni sett bytt ut blåsippan mot "öppenhet", SD och SDU mot Wikipedia och Wikimedia Sverige, samt Jimmie Åkesson mot Jimbo Wales. Källor: "Sveriges kultur inte somna in" och så originalet "deutschland erwache. Jag hoppas ingen tar illa upp. Tycker själv det var fasligt roligt som uppmuntran till mig själv (och en annan användare som börjat lessna på Wikipedia).Obelix (diskussion) 13 oktober 2016 kl. 15.25 (CEST)

Användarnamnrymden i kategorier[redigera | redigera wikitext]

Ibland händer det att användare lägger artiklar från användarnamnrymden i kategorier [9]. Är det acceptabelt? /Ascilto (diskussion) 13 oktober 2016 kl. 22.02 (CEST)

Nej. Då kan man kommentera bort kategorierna med <!-- -->. Disembodied Soul (diskussion) 13 oktober 2016 kl. 22.07 (CEST)
Fast nu rörde sig det bara om några timmar. Värre om den blivit liggande så i flera dagar, veckor, månader eller år. J 1982 (diskussion) 13 oktober 2016 kl. 23.53 (CEST)
Här är några exempel på kategoriserade användarsidor där några är flera år gamla. --Larske (diskussion) 14 oktober 2016 kl. 00.14 (CEST)
Jag brukar avkategorisa användarundersidor allteftersom jag ser dem. Ofta verkar det handla om artikelutkast som blir liggande efter eventuell publicering. --MagnusA 14 oktober 2016 kl. 12.33 (CEST)

Botskapade artiklar om högskolor[redigera | redigera wikitext]

Jag har de senaste dagarna av en slump hittat två botskapade artiklar om högskolor, École supérieure des beaux-arts d'Alger och Fachhochschule Joanneum, vilka saknar all relevant information om högskolorna och endast innehåller ovidkommande uppgifter. Hur vanligt förekommande är denna typ av högskoleartiklar? /Annika (diskussion) 14 oktober 2016 kl. 16.05 (CEST)

Jag har hittat ytterligare fyra liknande artiklar, vilka märkts för kvalitetskontroll. /Annika (diskussion) 14 oktober 2016 kl. 16.24 (CEST)

Det finns några hundra sådana "artiklar" [10]. De flesta borde kunna raderas eftersom de saknar relevant information om skolorna. 81.231.250.89 14 oktober 2016 kl. 16.44 (CEST)
Vart har gemenskapen diskuterat fram att Lsjbot ska börja skriva artiklar om högskolor?! Jag har i alla fall inte tolkat det så att wikigemenskapen har gett Lsj ett obegränsat mandat att skapa botartiklar om allt. Just om högskolor känns första tanken att det är dömt att misslyckas eftersom artiklarna inte blir uppslagsverksartiklar utan någon slags databasartiklar, som nog ingen skulle betala för....eller vara intresserade alls. Jag förstår inte hur ni tänkt, om någon har tänkt alls...Obelix (diskussion) 14 oktober 2016 kl. 16.55 (CEST)
Se Användardiskussion:Lsjbot/Projekt_alla_platser#University_of_Juba Taxelson (diskussion) 14 oktober 2016 kl. 16.56 (CEST)
Jag blev mycket glad när jag såg att University of Aberdeen hade fått en egen artikel. Utökning, inte radering, är vägen framåt. Tostarpadius (diskussion) 14 oktober 2016 kl. 18.08 (CEST)
Men till vilken nytta? Artikeln ger inte läsaren någon som helst relevant information (förutom att det är ett universitet som ligger i Aberdeen men det kanske man kunde räkna ut själv), däremot ger det ett djupt oseriöst intryck att ha artiklar som kvalitetsmässigt är på en sådan låg nivå. Rasmus 28 14 oktober 2016 kl. 18.20 (CEST)
Boten är till för att ge användarna mer arbete, om de inte har nog med det redan... Hela botprojektet är utom kontroll. DIEXEL (diskussion) 14 oktober 2016 kl. 18.28 (CEST)
Om man stryker den totalt irrelevanta informationen i dessa artiklar får man intetsägande mikrostubbar. Dylika brukar snabbraderas som oartiklar. /Annika (diskussion) 14 oktober 2016 kl. 19.07 (CEST)
Jag kom också till artikeln om École supérieure des beaux-arts d'Alger. Den handlade ju inte på något sätt om högskolan i fråga utan en massa om landskapet runtomkring och klimat och annat ovidkommande. Det här borde stoppas. Vill man skriva något vettigt om den här skolan så kan man ta information från den franska artikeln. Vi ska nte bedriva någo jakt på högsta möjliga antal artiklar, även om de är helt intetsägande. Kvalitet bör gå före kvantitet --Andhanq (diskussion) 14 oktober 2016 kl. 19.19 (CEST)
I augusti fördes en diskussion om Lsjbots artiklar om slott, borgar och byggnader, där vi var några som ansåg att den typ av omgivningsinformation, som återfinns i artiklarna, är irrelevant och inte är det man förväntar sig att finna i dessa artiklar. Slutsatsen var att en översyn behöver göras.--Historiker (diskussion) 14 oktober 2016 kl. 19.31 (CEST)
Ett av Annika64:s exempel, Fachhochschule Joanneum har faciliteter på flera orter med flera mil emellan. Då blir det ju rent felaktigt, och nonsensartat, att skriva att högskolan ligger ett visst antal meter över havet och att närmsta ort är Graz några kilometer bort. /NH 14 oktober 2016 kl. 19.41 (CEST)
Ta artiklarna till WP:SFFR. Jag har redan en gång försökt sätta en gräns för Lsjbots artiklar när det gäller relevans och substans, nu är det någon annans tur att försöka. /ℇsquilo 15 oktober 2016 kl. 07.47 (CEST)

Just nu finns det 502 artiklar i skärningen mellan kategorigrenarna Kategori:Universitet och högskolor och Kategori:Robotskapade geografiartiklar. --Larske (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 08.39 (CEST)

En betydande del av dessa artiklar verkar handla om byggnader som tillhör något universitet, t.ex. VTU 5-ti korpus, Batelle building C, Sciences III, VUT Fakulta elektrotechniky a informatiky och Universiteit Gent / Fac. Psychologie En Pedagogische Wetenschappen, men de presenteras ändå som "universitet". /Annika (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 09.40 (CEST)
Annika64 pekar på ett av grundproblemen. Ett universitet är ingen plats, det är en organisation med verksamhet på en eller flera platser. Samma universitet kan därför förekomma flera gånger i Geonames, en gång per plats. Ett universitet kan inte beskrivas med geografiska data, koordinater, klimatdata etc. I en artikel om i ett universitet kan man ha geografiska data för huvudsätet, men var det ligger finns inte i Geonames. Det måste artikelförfattaren källbelägga på universitetets hemsida eller annat sätt. Jag vill ha robotskapade artiklar, men endast då de bygger på säkra och relevanta data, samt att de skapar relevanta (stubb)artiklar Kitayama (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 11.08 (CEST)

Det kan verkligen bli rejäla fel i robotskapade artiklar på basis av otillförlitliga databaser, och utan systematisk förhandsgranskning. I detta fall uppmärksammade jag i förteckningen av Larske Mørkefjord Station på Grönland, och undrade hur det kunde finnas någon institution, som platsade i kategorin Universitet och högskolor så långt upp på Grönlands nordkust. Det visade sig också vara en rejäl miss: en under åren 1939-41 använd expeditionsbas var enligt svenskspråkiga Wikipedia (men inte enligt någon annan version) en i dag existerande forskningsstation, medan den enligt (den av människor skapade) artikeln en:Mørkefjord Expedition i engelskspråkiga Wikipedia var övergiven sedan 1941 och numera en ruin.

Nu blev i och för sig slutet på historien i detta speciella fall en förhoppningsvis korrekt – och innehållsrikare – artikel på SVWP (enligt Tostarpadius appell), men man kan undra hur många rejäla problem med trovärdigheten som döljer sig bland de andra omkring 500 robotskapade artiklsrna i universitetskategorin och som troligen inte upptäcks. Ett omedelbart avbrytande av användande av Geonames är påkallat, samtidigt med ett försiktigare skapande av robotartiklar i framtiden. Boberger (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 23.03 (CEST)

Nu återstår de artiklar (286), i vilka namnet verkligen avser ett universitet eller högskola och inte något annat. Frågan är nu hur dessa skall hanteras; de innehåller endast minimalt med relevant information. Jag anser som sagt att dessa i nuvarande form kan klassas som oartiklar. /Annika (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 18.30 (CEST)
Jag tycker ni (du Edaen, Taxelson mfl) har gjort en excellent insats rensa ut skräp och se till att resten hänger ihop. Jag ser sortimentet av stort värde, att ha "alla" och att dessa också är länkade till andra språkversioner, det gör ju att man kan länka till dessa i anda artiklar som refererar till högskolor/universitet. Att låta dem vara kvar oförändrade eller göra dem till kortstubbar må så vara men radering känns inte bra tycker jag.Yger (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 18.35 (CEST)
Tack men jag ska inte ha någon ära för detta. Min insats inskränkte sig till att radera några av dem som Annika64 satt {{radera}} på! Taxelson (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 19.47 (CEST)
Jag instämmer helt med Yger. Radering av de övriga är inte en framkomlig väg, det är en återvändsgränd. Tostarpadius (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 19.50 (CEST)
Samtliga återstående är i akut behov av kvalitetskontroll. De flesta har dessutom endast interwiki till en botskapad artikel på cebuano. Är det någon som har energi till att ägna sig åt detta? /Annika (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 20.03 (CEST)
Jag arbetar varje månad någon timme med kk-mallade artiklar, så även om jag inte tänker fixa 286 omedelbart, så om de bara blir mallade, så betas de av successivt.Yger (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 20.09 (CEST)
@Yger: Ska det tolkas som en begäran om robothjälp för att lägga in mallen {{kvalitetskontroll}} i de kvarstående 286 artiklarna? --Larske (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 20.54 (CEST)
Ja om annika64 tycker det är den lämpliga nästa åtgärd.Yger (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 20.56 (CEST)
Vad säger Annika64, är det kanske mallen {{Brister}} med flaggan för substub satt som passar bättre för dessa artiklar? Så här alltså:
--Larske (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 21.16 (CEST)
Jag tycker nog en kkmall är bättre. Jag tycker nog de har fler informationselement än de 2-4 som gör det till en substub.Yger (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 21.24 (CEST)
Ja, kk-mall är nog mer lämpligt. Det handlar inte bara om brist på information, utan exempelvis även om att i många fall måste söka efter artiklar på andra språk för interwiki-länkning. /Annika (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 21.56 (CEST)
Utfört Utfört Här är en lista på alla robotskapade geografiartiklar över universitet och högskolor som har antingen mallen {{kvalitetskontroll}} eller mallen {{relevanskontroll}}. --Larske (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 23.12 (CEST)
Vad är det vi ska ha alla av? Allt i geonames av typ S.UNIV? Tydligen inte, eftersom många av de fakulteter orch institut vid olika universitet som nu raderats var av den typen. Alla S.UNIV med University, Université, Universidad, ... i namnet? Kanske, men många sådana har också raderats eftersom artiklarna inte innehåller någon relevant information. Hur vet vi i så fall att alla relevanta varianter av de orden tas med? Hur avgörs om en School eller Ecole är en egen högskola eller en del i en större organisation? Hur har geonames gjort sitt urval? Varför är blålänkar till artiklar utan relevant innehåll bättre än rödlänkar som direkt visar att ingen yttterligare info finns? 81.231.250.89 16 oktober 2016 kl. 20.34 (CEST)
Geonames har inte gjort något urval. Det är användare som lagt in byggnader i sin närhet. Min erfarenhet av Geonames är att det är tämligen slumpmässigt vad som läggs in, hur de namnsätts etc. Det är ju användargenererat data på samma sätt som WP, men helt utan den kvalitetskontroll som finns inom WP. Det enda som är värt något i Geonames är det data som genererats genom import av olika källfiler från typ Lantmäteriet. Såna filer kan användas för botskapade artiklar, men hur hittar vi dom? Jag förstår för övrigt fortfarande inte varför det är OK att använda användar(de)genererat data som källa för artiklar. Kitayama (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 20.49 (CEST)
(redieringskonflikt)När jag skriver en artikel om en person är det klart styrka att en länk går till någon artikel även om kort, för därifrån går det att hoppa vidare till mer utförliga artiklar på andra språk, du kan kalla det en placeholder om du vill men det är ändå bättre än ingenting. Och varför har du invändningar att jag vill fixa till dem, misstror du min förmåga, eller har du synpunkter på vad jag spenderar min tid?Yger (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 20.54 (CEST)
Visst tror jag du (och andra) kan fixa artiklar. I de flesta enskilda robotskapade artiklarna kan man förmodligen med större eller mindre arbetsinsats antingen fixa den eller komma fram till att den är ofixbar och radera den. För ett par hundra universitetsartiklar borde det gå att göra på säg ett år. Men till det kommer en massa slott, flygplatser, obetydliga kullar/skogar/vattendrag, osv. Alltså hundratusentals artiklar som behöver gås igenom och fixas eller om det inte går raderas. När då universitetsartiklarna från geonames inte alls innehåller någon relevant information utan ändå måste skapas om från grunden, så är det kanske bättre att radera dem nu. Av de robotskapade substubbarna är det få som innehåller andra språklänkar än till robotskapade artiklar på cebuano. 81.231.250.89 16 oktober 2016 kl. 21.38 (CEST)
Denna tråd handlar om botskapade Högskolor och universitet och inget annat, för de allmänna synpunkter finns redan en tråd högra upp. Du skriver att du litar på mig fixa till dessa, samtidigt föreslår du de raderas. Hur vill du ha det, tillåter du jag fixar dem, och om ej varför "förbjuder" du mig göra det? Varför får dessa 280 artiklar inte finns enligt dig.Yger (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 21.52 (CEST)
Artiklar om universiteten och högkolorna får visst finnas. Att nuvarande substubbar raderas förbjuder inte på något sätt någon att fixa artiklar om universiteten. I nuvarande form handlar de inte om universiteten, utan om omgivningen till universitetets geografiska koordinat från geonames. Inget utom namnet (i några (kanske redan raderade) fall inte ens det) skulle behållas från robotartiklarna. Då är det bättre att radera artiklarna och låta de som vill fixa artiklarna göra det utifrån riktiga källor. Om det för några användare är jätteviktigt att inte radera artiklar kan jag tänka mig att de flyttas till användarundersidor tills någon fixar artiklar som faktiskt handlar om mer än en geografisk koordinat. 81.231.250.89 16 oktober 2016 kl. 22.32 (CEST)
Det råder konsensus bland etablerade användare till stöd för att de skall bibehållas. En flytt av det slaget skulle motverka sitt syfte. Det handlar inte om nybörjaralster utan om högst seriösa bidrag till detta uppslagsverk. Tostarpadius (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 22.59 (CEST)
Jag kan inte tycka att artiklar som blandar ihop institutioner med geografiska platser är seriösa. Jag tycker geografiprojektet verkar lida av övertro på vad som är möjligt att göra ifrån de data som finns, med usla artiklar som resultat. Att det sedan också skapats en del hyfsade artiklar bör inte göra att skräpet behålls.
andejons (diskussion) 17 oktober 2016 kl. 08.19 (CEST)
University of Aberdeen finns på 36 andra språkversioner, har haft fem nobelpristagare, funnits sedan 1400-talet och rankas bland de allra främsta universiteten i världen och länkas till från ett 70-tal artiklar på svwp. Ett typexempel på en atikel som vi med högsta prioritet bör få till. Lsjbot artikle må vara svag/dålig, men den ger en input att fixa till denna brist. Radering istället för mallning ser jag närmast som sabotage.Yger (diskussion) 17 oktober 2016 kl. 08.23 (CEST)
Jag tycker snarare det ser ut som dessa förvirrande sidor får oss att tappa lusten till att bidra! Är de modellen vi vill att nya bidragsgivare ska följa? -- Innocent bystander 17 oktober 2016 kl. 08.50 (CEST)
Artikeln Sverige finns troligen på de flesta språkversioner. Lik förbannat skulle jag radera den om allt den bestod av var en förteckning över riksrevisorer och klimatet under mesolitikum. Att ett ämne är relevant nog att ha en artikel på Wikipedia gör inte att varje tänkbar artikel om det ämnet är relevant. Vill man ha en artikel om Aberdeens universitet får man se till att skriva en artikel om Aberdeens universitet, inte låta en bot skriva ihop något om en plats där en av universitetets byggnader ligger på.
andejons (diskussion) 17 oktober 2016 kl. 09.04 (CEST)
Du är välkommen att föra artikeln University of Aberdeen, eller någon av de nu kkmallade artiklarna till sffr. Men jag tycker det är lite dålig stil hacka på oss som vill göra det bästa av situationen och samtidigt se till att vi fyller en stor brist, avsaknad av artiklar om universitet.Yger (diskussion) 17 oktober 2016 kl. 09.15 (CEST)
Det raderas massor av artiklar för att "relevans inte framgår". Dvs, det ska redan vara framgå av artikeln när den skapas att det finns nobelpristagare i organisationen. Det gör det aldrig här! Baklogen på Lsjbot-artiklar med problem är flera hundratusen artiklar lång. Så många artiklar har inte gemenskapen för hand fixat på över 10 år. -- Innocent bystander 17 oktober 2016 kl. 09.24 (CEST)
Du är välkommen diskutera detta och lägga fram förslag, men det finns redan en tråd för detta. Denna tråd är skapad för att diskutera hur bäst ta hand om ett antal problematiska artiklar som skapats om Universitet och högskolor. Och allmänt dissande av Lsjbot är ingen hjälp till oss, utan verkar snarast försvårande. Yger (diskussion) 17 oktober 2016 kl. 09.53 (CEST)
Det försvårande här är att det inte längre ser ut att finnas någon konsensus till stöd för robotens fortsatta arbete. Att Tostarparn fortsätter hävda det, gör det inte till en sanning. Vi kan inte falla tillbaka på att vi i Wikipedias ungdom sket i källor, inte heller går det att falla tillbaka på det stöd som GeoNames-projektet hade när det startades. För det stödet finns inte kvar längre! -- Innocent bystander 17 oktober 2016 kl. 11.19 (CEST)
Dessa inlägg, som inte handlar om trådens ämne (att rädda 280 svaga artiklar), börjar likna Cato den äldre uttalande som framfördes oberoende av ämne: för övrigt anser jag xxxx bör förstöras'.Yger (diskussion) 17 oktober 2016 kl. 12.13 (CEST)
Yger påstår att det finns konsensus för att dessa undermåliga artiklar behålls. Det är en konsensus som jag inte kan ställa mig bakom och det skulle förvåna mig ifall majoriteten av användarna har har såpass låga kvalitetskrav att de gör det. /ℇsquilo 17 oktober 2016 kl. 12.33 (CEST)
Jag har aldrig uttryckt detta. Min uppfattning att så länge konsensus om radering saknas (vilket avgörs på sffr) så är det bästa som kan göras fixa till dem.Yger (diskussion) 17 oktober 2016 kl. 12.36 (CEST)
WP:RH står det uttryckligen: Uppdrag som inte kan anses vara helt okontroversiella utförs endast efter genomförd konsensusdiskussion.
Att det ständigt dyker upp trådar lite överallt med invändningar, inte bara här, utan även på andra projekt, visar att konsensus inte föreligger längre. -- Innocent bystander 17 oktober 2016 kl. 12.52 (CEST)
(Redigeringskonflikt)Yger har i princip rätt, förstås. Samtidigt är det nog viktigt att vi kan snabbradera felaktiga botartiklar utan alltför mycket väsen. Ett uppenbart fel är om ett objekt har fått fel typ i GeoNames. Minns att jag exempelvis raderat någon av typen "Xxxjärvi (berg i Finland)" trots att den uppenbart handlade om en existerande sjö, men arbetsinsatsen att fixa så att allt blev rätt, när boten trodde att den skrev om ett berg och inte en sjö, var för stor. Här är frågan om inte premissen för universitet, nämligen att de till sin natur är geografiskt bestämda, kan ses som en sådan raderingsgrundande felaktig premiss? Nu har de dock en mall, som gör att de förhoppningsvis kommer att antingen fixas eller raderas inom snar framtid, vilket är tillräckligt för mig. Om det inte redan är gjort bör Lsj se till att boten inte skapar fler universitetsartiklar. Taxelson (diskussion) 17 oktober 2016 kl. 13.01 (CEST)
Jag håller med alla kritiker om allt som sägs. Projektet "alla platser" har spårat ut fullständigt och jag har försökt påtala för Lsj att köra FLERA projekt med specialanpassat information för varje istället för att köra bara ett enda enormt där samma information läggs in i alla artiklar, men det verkar inte vara intressant ur hans synvinkel. För övrigt varför inte ha en simpel omröstning om detta för att se om vilka som är för och vilka som är emot projektet? Jag förstår dock inte de som är för projektet när detta skadar sv.Wikis trovärdighet bland läsarna i längden när man har artiklar om till exempel universitet men i texten handlar det bara om nederbörd och hur kuperat det är i området. Det här är mer allvarligare än vad man många vill inse. DIEXEL (diskussion) 17 oktober 2016 kl. 18.19 (CEST)

Jag har stor förståelse för båda sidornas argument, men massraderingar ger mig krypningar. Kompromissen med kk-mallning är tilltalande, åtminstone för de artiklar som har interwiki och wikilänkar från svwp. De artiklar som bara har interwiki till cebuano, eller inga alls och inga wikilänkar från svwp och som bara innehåller uppgifter om den geografiska koordinaten och inget om högskolan ifråga bör kunna raderas - men då helst först efter ett prejudicerande sffr-ärende. /Ascilto (diskussion) 17 oktober 2016 kl. 14.23 (CEST)

Så fort man tar en sådan artikel till SFFR kommer någon att skriva om den, och då kommer det vara en vettig artikel som inte bör raderas. Grundproblemet är inte att vi råkar ha ett par hundra dåliga artiklar om universitet, utan att vi har en hel massa robotskapade artiklar där många potentiellt håller samma dåliga kvalitet och inget bra sätt att hantera dem. Att vänta sig att enskilda användare skall lägga tid på att rycka upp alla artiklar om slott, universitet, formlämningar eller vad det nu må vara är inte bra, om inte annat för att vi då under lång tid får leva med en massa substubbar. Jag ser två lösningar: antingen tillåter vi administratörer att ta bort den sortens artiklar ur artikelnamnrymden och ger ett enkelt verktyg för återskapande (antingen genom att de flyttats till en annan namnrymd eller genom att alla får tillgång till den del av koden som skapar artikeltext), eller så får skiten ligga kvar till dess någon orkar ta tag i den. Det senare ser jag som en klart sämre lösning, eftersom det innebär att vi ger upp alla kvalitetskrav.
andejons (diskussion) 17 oktober 2016 kl. 15.11 (CEST)
Min föreslagna metod i diskussionen om SFFR ovan, om att bevara ett minimum av artiklar som tycks kunna vara relevanta ämnen, är kanske en möjlighet? Då finns informationen som botten (ja, jag provar att ändra stavning på det ordet) skapat kvar lättåtkomlig, särskilt om man förklarar det med någon tydlig redigeringskommentar. Dock är sådant kanske inte alltid möjligt, beroende på hur omfattande ett arbete är. flinga 17 oktober 2016 kl. 19.23 (CEST)
Den här diskussionen kan delas upp i två delar – dels huvudfrågan om universitetsartiklarna, dels en mer övergripande diskussion om de botskapade artiklarnas kvalitet. Båda delarna kan mycket väl diskuteras, då de är nära relaterade.
Beträffande universitetsartiklarna, så anser jag att de är en del av problematiken med byggnadsartiklar, som diskuterades i augusti, och där slutsatsen blev att informationen i artiklarna blev irrelevant och att en översyn behöver göras. Jag tycker det blir än mer tydligt i det nu aktuella fallet att Geonames är en direkt olämplig källa för att skapa artiklar om byggnader och universitet. Enligt min mening riskerar vi att läsarnas tilltro till svenskspråkiga Wikipedia minskar, om det man får läsa om universitetet är att omgivningen är platt, att havet ligger nära österut, att det finns ovanligt många namngivna skogar i närheten och att det råder kustklimat i närheten. Den informationen är totalt irrelevant beträffande byggnaden/universitetet, utan hör ihop med området Aberdeen. För att skapa denna typ av artiklar krävs andra källor än Geonames.
Det har redan anförts ovan att artiklarna rör byggnader som tillhör ett universitet, men ligger på olika platser. Skall man skriva en artikel om ett universitet, så får den omfatta helheten, det vill säga de olika campusområdena. Skulle det botskapats en artikel om Chalmers tekniska högskola, så hade resultatet troligen blivit en om campus Johanneberg och en om campus Lindholmen, där omgivningen runt den första är kuperad och för den andra platt och vattnet ligger nära båda (vilket är mer sant för Lindholmen).--Historiker (diskussion) 17 oktober 2016 kl. 22.17 (CEST)
Senast vi hade frågan om det stora geografiska projektet uppe, vilket var helt nyligen, var stödet massivt. Hur kan det ha eroderat totalt på några veckor? Tostarpadius (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 13.16 (CEST)
Har du verkligen inte insett det, efter att ha läst hela denna tråd? Sanningen är ju att resultatet är undermåligt. Det finns ingen anledning att acceptera att oartiklar utan relevant information massgenereras, bara för att det är Lsjbot som gör det. Stigfinnare (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 13.42 (CEST)
För övrigt vill jag inte läsa en gång till att det finns konsensus för att generera sånt här skräp. Denna tråd visar med smärtsam tydlighet att konsensus för detta saknas. Stigfinnare (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 13.47 (CEST)
Jag har inte sett tillräckligt många etablerade användare uttala sig för att jag skulle vara beredd att dra en sådan slutsats. Jag är övertygad om att det främst är de missnöjda som yttrat sig hittills, men att det finns en tyst majoritet till stöd för detta vårt flaggskepp. Tostarpadius (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 13.56 (CEST)
Stödet är stort så länge det flyter på. Nu när fler och fler misstag och högst tveksamma artikelserier framkommer ökar missnöjet. Det är bara bra för projektet att folk ändrar åsikt när de märker att artiklarna inte är bra. Att basera universitetsartiklar på en geografisk databas och deras innehåll på klimatförhållandena runt en av universitetsbyggnaderna borde väl framstå som absurt för vem som helst?
Om denna tysta majoritet finns, varför låter de inte sina röster höras när så pass många uttrycker missnöje? I den här diskussionen kan jag bara se att du och Yger tycker de här artiklarna är en bra idé, och även Yger med viss tveksamhet. Ett par vill att artiklarna ska skrivas om men inte raderas, men visar inte på nån metod för hur det ska åstadkommas mer än ett hopp om att någon annan (Yger) kommer att göra det förr eller senare. /Grillo (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 15.39 (CEST)
Missnöjesstormar brukar blåsa över. Tostarpadius (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 16.14 (CEST)
Artiklar om institutioner som högskolor, universitet och liknande som bara innehåller totalt meningslös info om omgivningarna, höjdförhållanden och klimat bör rimligen raderas. Sedan är det en annan sak att många av dessa inrättningar borde ha en vettig artikel. Men de får väl komma med tiden. Det är bättre att det inte finns någon artikel alls än en erbarmlig utan vettigt innehåll. --Andhanq (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 16.34 (CEST)
Vad är egentligen problemet med att ställa krav på Lsj att han får använda sin bot att köra FLERA projekt och inte bara ett enda, som jag skrev längre upp men ingen verkar ha läst det? Då kan han specialanpassa informationen i alla sorters olika artiklar så det blir relevant för den specifika artikeln. Ett projekt för orter, ett för sjöar/floder/vattendrag, ett för utbildningsinstitutioner, ett för slott/borgar, ett för flygplatser etc. DIEXEL (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 18.03 (CEST)
Förstår inte heller detta. Jag och flera andra har länge försökt påpeka hur dålig Geonames är som källa men det verkar vara först nu som det börjar framgå på allvar. Det har alltid i Wikipedias historia varit robotkörarens ansvar att se till att redigeringarna är korrekta och okontroversiella. Tystnaden från Lsj i den här diskussionen är rätt så förvånande, speciellt när jag ser att Lsjbot fortfarande rullar åtminstone senast för en timme sedan. Roboten bör blockeras tills han har sett och reflekterat över det som skrivits här. /Grillo (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 18.07 (CEST)
En blockering av roboten kan knappast beslutas här. Då krävs en tråd på KAW. Själv ser jag inget behov av detta. Det är uppenbart att Lsj följer samtalet här. Tostarpadius (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 20.46 (CEST)

@Tostarpadius: Stödet har inte ändrats, det är bara att de som gnäller gör det mer högljutt. Det finns visserligen enstaka inlägg med konstruktiv kritik hos någon ovan också även om de inläggen tenderar att drunkna i gallan. --افيراتير (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 19.34 (CEST)

افيراتير: Var stödet också för att till exempel universitetsartiklar skulle bara bestå av text om geografin och ingen relevant information? DIEXEL (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 20.05 (CEST)
Har du konstruktiv kritik har det funnits, och finns fortfarande, mycket chanser att framföra den. Universiteten har diskuterats förr och det finns säkerligen många sätt att fylla ut de artiklarna. Du är varmt välkommen att hjälpa till. --افيراتير (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 20.54 (CEST)
Med den argumentationen går det inte att vara för radering av något av det som Lsjbot skapar. Man får bara framföra "konstruktiv kritik", och förslag på att något borde raderas är inte "konstruktivt". Jag tycker jag sett liknande fast inte lika tydliga åsikter i tidigare diskussioner om det här projektet. Det tror jag kan vara en orsak till att få negativa åsikter kommit fram om problem som inte varit lika stora eller tydliga som universitetsartiklarnas totala brist på relevant information. 81.231.250.89 18 oktober 2016 kl. 21.51 (CEST)
Det har inte handlat om att "spy galla", mig veterligt har ingen riktat lös och ogrundad kritik mot Lsj. Däremot har högst relevant och likaledes konstruktiv kritik framförts mot de stora och uppenbara brister som finns i artiklarna om universitet och högskolor (fler brister finns men de har som bekant inte berörts direkt i denna diskussion). Det handlar om att sätta projektets bästa i främsta rummet och när det gäller en vårt i särklass största projekt någonsin måste man få framföra kritik utan att viftas bort med hänvisning till att man "spyr galla". Det centrala är att artiklar skapade av Lsjbot tycks ha erhållit en annan måttstock än övriga artiklar, något som jag och flera med mig tycker är orimligt. Rasmus 28 18 oktober 2016 kl. 22.14 (CEST)
I mycket är kritiken grundlös eller kan i än högre grad än på Lsjbots artiklar tillämpas på vilka artiklar som helst. Ett flertal av ovanstående inlägg framstår inte på något sätt som konstruktiva utan verkar faktiskt mer handla om att spy galla. Jämför Taxelsons senaste inlägg (som är sakligt och konstruktivt) med andra inlägg så hoppas jag ni förstår vad jag menar. Detta handlar inte om att jag försvarar allt i hur just universitetsartiklar skapats utan om att kritik ska vara saklig och konstruktiv. --افيراتير (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 22.34 (CEST)
Det är inte bara bristen på relevant information som är ett problem i universitetsartiklarna, utan i många fall även den förvirrande namnsättningen som Lsjbot tillämpar. I dessa fall kan det vara svårt att klura ut vilket universitet som egentligen åsyftas och att komma fram till att exempelvis "Faculté Universitaire De Gembloux / Algemeen" bör flyttas till Gembloux Agro-Bio Tech. Då är det betydligt enklare att bortse från vad Lsjbot kokat ihop och skapa en källös ministubbe med utgångspunkt i utländska språkversioner, något som också innebär en betydande kvalitetshöjning jämfört med de befintliga artiklarna. /Annika (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 22.40 (CEST)
افيراتير: Wow. Du kallar min kritik att inte vara konstruktiv och att jag spyr galla. Mitt inlägg är definitivt konstruktiv kritik men eftersom jag inte deltar så aktivt här på sv.Wiki så är min röst/inlägg tydligen obetydlig och per automatik ej konstruktiv? Tack, افيراتير. Då vet jag hädanefter att det är tydligen bättre att hålla käft här även om man kunde påtala potentiella skador på sv.Wikis förtroende och tillit bland läsarna. Wow. DIEXEL (diskussion) 19 oktober 2016 kl. 18.51 (CEST)
Tyvärr är diskussionen ovan onödigt polemisk, som den ofta blir, men jag tycker båda sidor i debatten har sina poänger. Det är en stor fördel för Wikipedia att få alla dessa botskapade artiklar, om de innehåller relevant information. Problemet med lsjbots alster är att de bygger på en mall som i allt för låg grad tar hänsyn till vilken information som bör ingå i artikeln, utgående från vilken typ av objekt som behandlas. Till exempel läggs klimatdata in i väldigt många typer av artiklar. Så sker normalt inte när motsvarande artikel skapas manuellt. Det som skulle behövas är betydligt mer anpassade mallar för vilken information som ska ingå för respektive typ av objekt. Dock inser jag att det skulle innebära ytterligare massor av jobb för Lsj, som redan har lagt ner massor av timmar på att ta fram sitt program. En försvårande omständighet är att det redan finns så många botskapade artiklar, och om man under arbetets gång ändrar förutsättningarna, riskerar vi att få väldigt olika artiklar, beroende på om de skapats före eller efter förändringen. // jorchr 21 oktober 2016 kl. 21.01 (CEST)

Åter till frågan om hur fixa[redigera | redigera wikitext]

Att kkmalla artiklarna är gjort. Frågan är sedan hur de bör se ut efter att fixats. Den enkla raka rensningen ger som resultat något som Acharya N. G. Ranga Agricultural University. Kanske är höjdangivelsen lite halvlöjlig men jag vill inte gärna ta bort den, då den är korrekt. Sedan har infoboxen en ref till geonamnes, återigen korrekt, men lite vid sidan av ämnet. Allvarligare är att infoboxen är en för en byggnad, ej universitet, vilket dock inte stör läsaren. Även om informationen är något knapp ser jag den som av stort värde som Placeholder för länkar och möjligheten länka till artiklar på andra språkversioner. Är det OK artikeln blir som denna eller borde man skapa en speciell mall och lägga dit som informerar att det är en placeholder artikel skapad av Lsjbot? (Att substubmärka den tycker jag kan övervägas, men den innehåller lite för mycket data för den mallen) Yger (diskussion) 21 oktober 2016 kl. 20.00 (CEST)

Well, den botskapade artikeln anger mest bara var någonstans universitetet ligger. Det är bara det att artikeln anger ett helt annat distrikt och en helt annan delstat än vad som står i artikeln om universitetet på engelskspråkiga Wikipedia och på universitetets egen hemsida. Och om universitetet i bot-artikeln inte ens ligger i rätt delstat kan man ju undra om antal meter över havet stämmer (på vilket sätt är den korrekt?). Som det ser ut nu verkar det enda som är korrekt i bot-artikeln vara att det är ett universitet som ligger i Indien. Jag har snart tappat allt förtroende vad gäller användandet av geonames. //Vätte (diskussion) 21 oktober 2016 kl. 20.38 (CEST)
Som du ser nedan verkar det som botartiklen skriver rätt och enwp artikeln föråldrat SMirC-smile.svgYger (diskussion) 21 oktober 2016 kl. 21.29 (CEST)
Jag tycker att ditt exempel med Acharya N. G. Ranga Agricultural University ser mycket bra ut när all för ett universitet ovidkommande information rensats bort. En bra grund för att bygga vidare på med relevant information. Men det är ett stort arbete att göra detta manuellt för 267 artiklar. Kan det göras med robothjälp? Lsj är väl den som kan berätta om det är exakt samma struktur på alla robotskapade universitetsartiklar så att man helt enkelt kan ta bort allt från "Terrängen runt..." och fram till rubriken "Källor" samt allt i referensavsnittet från och med den referens som heter "vp" och till slutet. Kvalitetskontrollmallen kanske ska ligga kvar för att tas bort manuellt när resultatet kan granskas. --Larske (diskussion) 21 oktober 2016 kl. 20.26 (CEST)
Det borde även göras för andra artikeltyper, som bergskedjor och floder, där man knappast kan förvänta att det är möjligt tala om ett enda klimat i "omgivningen".
andejons (diskussion) 21 oktober 2016 kl. 20.31 (CEST)
Jag är skeptisk till att ta med höjdangivelsen. Citerar lite från hemsidan för Acharya N. G. Ranga Agricultural University:
"The Acharya N. G. Ranga Agricultural University is considered as the largest in India with an infrastructure of 15 Colleges … 46 Research stations distributed in 9 Agro-climatic zones of the State [delstaten Telangana], … . Thus, it is an unique multi campus University in the country having its units functioning all over the State [.]"
Säkert stämmer höjdangivelsen för någon byggnad, men kan man verkligen säga att den är meningsfull i en artikel om universitetet som organisation/lärosäte? Det verkar vara samma för många av artiklarna vi diskuterar, om man gör ett stickprov. /NH 21 oktober 2016 kl. 20.45 (CEST)
På universitetets hemsida anges Andrah Pradesh som delstat [11]. (Det blev tydligen redigeringskonflikt tidigare utan att systemet sade till, men se även min kommentar direkt under Ygers.)//Vätte (diskussion) 21 oktober 2016 kl. 20.55 (CEST)
Det kan möjligen ha att göra med att delstaten Telangana fram till 2014 var en del av Andrah Pradesh. Google Maps mfl verkar placera adressen som universitetet uppger i delstaten Telangana (se Hyderabad). /NH 21 oktober 2016 kl. 21.04 (CEST)
Men universitetet anger ju själva Andhra Pradesh i sin adress? (Även om det verkar vara ett väldigt stort universitet och utspritt med flertalet högskolor/institut, forskningsstationer m.m. i olika distrikt.) //Vätte (diskussion) 21 oktober 2016 kl. 22.09 (CEST)
Universitet borde inte ha en geobox till att börja med, de borde ha {{universitet}}.
andejons (diskussion) 21 oktober 2016 kl. 21.17 (CEST)
Ja, jag framförde det ovan, men att byta det är tungt som fixningsaktivitet och för läsaren är det inte så farligt. Det är bla av det skälet jag undrar om det borde finans kvar en stor mall i början som berättar den är ofullkomlig i åtminstone formatet.Yger (diskussion) 21 oktober 2016 kl. 21.22 (CEST)

Försvunna bilder[redigera | redigera wikitext]

Helt plötsligt, från i dag tror jag, är alla bilder ersatta med ett frågetecken. Klickar man på detta får man upp texten "Ett tekniskt fel har uppstått". Vad menas? Drabbas alla eller har det något med ens dator att göra? --Andhanq (diskussion) 14 oktober 2016 kl. 19.24 (CEST)

Frågetecknet borde kunna vara webbläsarens symbol för en bild som inte kunnat laddas (har du Firefox så låter det emellertid inte som det, där är symbolen.. en annan, i en liten ikon, såvitt jag vet.. en ikon föreställande ett trasigt dokument evt). I vilket fall, jag har för min del inte haft något sådant problem idag. (Det var kanske inte mycket till hjälp..). flinga 14 oktober 2016 kl. 20.50 (CEST)
Inte heller jag har några svårigheter att se bilder. Kan det vara någon scriptblockerare el. dyl. som spökar? Har du testat med en annan webbläsare? //Vätte (diskussion) 14 oktober 2016 kl. 20.55 (CEST)

Albanien-relaterade artiklar saknar källor[redigera | redigera wikitext]

Jag tänkte ta itu med Albanien-relaterade artiklar som saknar källor och undrar om det finns en särskild mall för just Albanien-relaterade artiklar som saknar källor? Om inte kan man få tillåtelsen att skapa en sådan? Jag har inte hängt med utvecklingen men vad jag ser har möjligheterna av att skapa olika mappar och kategorier vidgats och förbättrat projektet. --Vannucci (diskussion) 14 oktober 2016 kl. 23.58 (CEST)

Det går att filtrera sökningar annars. Du kan t.ex. söka efter Albanien eller albansk i kategorin Alla artiklar som behöver källor. Julle skrev nyligen om sökfilter några inlägg högre upp här på Bybrunnen. //Vätte (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 01.13 (CEST)
@Vannucci: Ett annat sätt är att använda det befintliga kategoriträdet och med hjälp av PetScan lista alla artiklar som finns i både Kategori:Albanien (eller någon av dess underkategorier) och Kategori:Alla artiklar som behöver källor. Det sättet ger för närvarande de här 132 artiklarna. Vill man av någon anledning utesluta personartiklar så går det bra. Då blir det 64 artiklar kvar listan. --Larske (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 03.29 (CEST)
@Vannucci: Prova FörslagsBot. Den håller koll på vad du brukar redigera om, och föreslår lämpliga artiklar att redigera utifrån det. -- 78.73.94.165 15 oktober 2016 kl. 09.35 (CEST)

Lsjbot skrev över artiklar 14 augusti[redigera | redigera wikitext]

(Under rubriken "Lsjbot skriver över artiklar" ovan har det diskuterats att Lsjbot skrev över en del existerande artiklar 3 oktober 2016 kl. 18.28–20.52. Under den perioden gjorde Lsjbot dessa 555 redigeringar i artikelnamnrymden.)

Det har emellertid även gjorts överskrivningar 14 augusti 2016 kl. 15.29 av tre artiklar: Lora, Chara och Ana. (Det kan även ses här.) Det skulle vara bra om någon får ordning på artiklarna Lora och Chara efter detta. Ana har jag åtgärdat. Svensson1 (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 18.35 (CEST)

Tråkigt, mer arbete för oss alla. Jag föreslår att du kontaktar Lsjbot på personens diskussionssida och ber personen att åtgärda felet. Det är ingen vidare idé att vi andra ska axla bördan jämt och ständigt på grund av personens misstag efter misstag. --Vannucci (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 21.34 (CEST)
Hur mycket tid har du lagt ner på att rätta? Och varför har du gjort det om du inte vill göra det? Om andra vill fixa de problem Lsjbot åstadkommer, varför har du synpunkter på det?Yger (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 21.39 (CEST)

För närvarande finns det 343 utmärkta artiklar[redigera | redigera wikitext]

"För närvarande finns det 343 utmärkta artiklar av totalt 3 571 232 på svenska Wikipedia. Det betyder att 1/10412-del (eller 0,01 procent) av artiklarna är utmärkta." Hur kommer det sig att listan är så låg? Finns det ett okänt antal artiklar som är värdiga priset, hint Albaniens geografi. Hur gör vi för att öka antalet på ett trovärdigt sätt? --Vannucci (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 22.40 (CEST)

... Genom att först se till att artikeln är väl källbelgd och sedan nominera den. Du genomgås den grundligt. Dessutom behövs det fler som kollar nominerade artiklar. Sedan är det inte alla som behöver vara utmärkta. Underartiklar till utmärkta kan var välskrivna utan att för den skull gå på djuptet som utmärkta. Det är helheten som gör wikipedia så bra. Adville (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 23.00 (CEST)
Adville, tack för ditt svar! Beträffande nyssnämnda artikel, så väntar jag med att nominera den till utmärkt av den enkla anledningen att vissa stycken behövs källbeläggas. Jag ska till bibblan i övermorgon för att få tag i en källa för inledningsstycket. Men allt som allt ligger artikeln bra till. Men hur som helst så håller jag med dig att Wikipedia har många fina och välskrivna artiklar, med fina menar jag välskrivna och med nyttig information. Däremot hade jag velat se en höjning av utmärkta artiklar. Samtidigt ser jag också min roll i att förbättra vårt projekt i den riktningen. --Vannucci (diskussion) 15 oktober 2016 kl. 23.11 (CEST)
När den kommer upp, räkna med kritik som gör stt den kan utvecklas ännu mer. Andras friska ögon gör stt man ser saker msn missst själv innan. Lycka till. Adville (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 00.55 (CEST)
Det är något fel på räknaren, antalet är något högre. Jag ser dock inget problem med att vi inte har fler. Givetvis skall kvalitet inte helt överskuggas av kvantitet, men kraven för att en artikel skall kallas "utmärkt" är så höga att vi aldrig kan hoppas på att alla skall uppfylla dem. Jag ser det därför som angelägnare att se till att baskraven är uppfyllda hos så många som möjligt: godtagbara källor och acceptabelt (begripligt och grammatiskt korrekt) språk. Tostarpadius (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 10.15 (CEST)
Instämmer. De utmärkta skall kunna fungera som föredömen i alla avseenden, och det innebär att tex att artiklar med inaktuellt data avregistreras.Yger (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 10.20 (CEST)
Efter att ha haft ett mer precist mål (över 1% utmärkta artiklar) har jag insett att det är ett fåfängt projekt, inte minst efter Lsj:s insatser. Dock har jag upptäckt att det finns en pedagogisk fördel med att ha få utmärkta artiklar, nämligen att vi är mycket kritiska mot våra egna artiklar. Våra åtgärdsmallar och våra diskussioner är, kontraintuitivt nog, en av orsakerna till att folk litar på oss.//Hannibal (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 10.38 (CEST)
Medan vi ändå diskuterar så vill jag passa på och fråga om artikeln Autonoma albanska republiken Korça har en chans att upphöjas till utmärkt artikel om alla kälor fixas? Denna artikel ska inte skrivas, översättas om men vad tror ni om ifall den blir korrekturläst av mig och om jag gör ändringar till det bättre? Söker synpunkter och tips kring denna artikel. --Vannucci (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 20.23 (CEST)
För den typen av frågor finns WP:Artikelgranskningar. Lägg in dem där först för att se om de håller måttet eller har förutsättningar att göra det inom en snar framtid! Tostarpadius (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 21.21 (CEST)

Kategorisökning[redigera | redigera wikitext]

Använde tidigare en trevlig sida där man skrev in en kategori i en ruta varpå man kunde få fler rutor att skriva in andra kategorier i (ursäkta övertydligheten) och sedan fick man en trespalterslista med sorterade relevanta artiklar. Nu måste jag fått hjärnsläpp för jag kan inte återfinna denna. Någon som kan lotsa mig rätt? Har kollat att jag kan använda typ incategory:"Svenskspråkiga översättare" incategory:"Avlidna 1987" fast det är lite bökigare och ger en vanlig lista med sökresultat, och inte i bokstavsordning. Tack på förhand. KlasHass (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 12.48 (CEST)

Kanske Wikipedia:CatScan? Jag tror den är ersatt av https://petscan.wmflabs.org (osäker på hur man wikilänkar dit). /NH 16 oktober 2016 kl. 13.09 (CEST)
Tack för tipset. Känns dock lite avancerat för undertecknad... KlasHass (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 13.17 (CEST)
Ja – jag trodde det var CatScan du menade, den tyckte jag var trevlig. Men det finns alltså inte längre. Om det inte var CatScan du menade, så finns verktyget förhoppningsvis kvar. /NH 16 oktober 2016 kl. 13.23 (CEST)
Jag har för mig den låg under Specialsidor och Listor över sidor men jag är inte säker. KlasHass (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 13.28 (CEST)
@KlasHass: Med PetScan kan du, genom att ändra under fliken Output, sortera resultatet på olika sätt, till exempel på artiklarnas titel. Här är en länk till ditt exempel enligt ovan. Klicka på Do it! för att starta sökningen. --Larske (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 14.01 (CEST)

KlasHass: Jag har tagit bort MediaWiki:Gadget-incategory.js och många andra finesser som bygger på jquery.ui.dialog. Som en heads-up till andra så betyder det att även MediaWiki:Gadget-RefToolbar.js kommer behöva tas bort om ingen vill skriva om den. Kan vara bra att vara mentalt förberedd på det. Nirmos (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 15.59 (CEST)

@Nirmos: Varför togs den bort? Tostarpadius (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 21.24 (CEST)
Tostarpadius: Det är jquery.ui.dialog som håller på att fasas ut. Finesser som bygger jquery.ui.dialog måste antingen tas bort eller skrivas om. Jag har tagit bort många finesser som bygger på jquery.ui.dialog, däribland MediaWiki:Gadget-incategory.js. MediaWiki:Gadget-RefToolbar.js och MediaWiki:Gadget-AutoSave.js kommer också att behöva tas bort om de inte skrivs om.
Det grundläggande problemet är att det just nu laddas två olika ramverk för samma sak (jquery.ui och oojs-ui). Nirmos (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 22.41 (CEST)
@Nirmos: Har dessa förändringar och problem något att göra med att HotCat är så svajigt? [12] /Ascilto (diskussion) 17 oktober 2016 kl. 17.58 (CEST)
Ascilto: Nej, serverproblem har inget att göra med utfasning av JavaScript-bibliotek. Nirmos (diskussion) 17 oktober 2016 kl. 22.43 (CEST)
Tack för svaret! Din ursprungliga formulering lät närmast antyda att Du raderat för att det behagade Dig. Jag trodde givetvis inte att det var fallet, men det var bra att få en utförligare förklaring, även om jag inte hänger med i allt det tekniska vad gäller programmering. Tostarpadius (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 22.55 (CEST)

Uppladdningsmall GLAM-institution[redigera | redigera wikitext]

Goddag! Brunnsmuseet är ett museum för kurorten Sätra brunn i Västmanland. Vi är sju personer som arbetar ideellt och arrangerat tre sommarutställningar sedan 2014. I september fick vi 30.000:- kronor från Sala sparbank att använda för att tillgängliggöra vårt arkiv på nätet. Ett principbeslut har tagits för att tillgängliggöra särskilt angelägna bilder på Wikimedia Commons. För närvarande har vi drygt 13.000 bilder, som komplement till de drygt 250 bilder (nästan enbart byggnader) som idag finns tillgängliga på Wikimedia Commons. Eftersom de digitaliserade bilderna inte finns i någon databas så får det ske allt eftersom vartefter jag har tid. Jag har skapat ett dedikerat användarkonto för ändamålet, men undrar om någon har ambitionen att hjälpa till att skapa en grund för uppladdningsmall, i stil med Template:LSH cooperation project (men utan tre olika parametrar för olika museer). Syftet med mallen är att sätta materialet i kontext till en överordnad kategori och att länka till GLAM-projektet. Jag vore ytterst tacksam för detta! Jag ska snarligen äta middag och kommer vara afk under närmsta timmar, men återkopplar på eventuella inlägg snarast jag är tillbaka! / -- gulundin (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 18.09 (CEST)

Kontakta wikimedia Sverige, om inte de kontaktar dig på ditt konto. De kan hjälpa dig. Mvh Adville (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 19.19 (CEST)
Okej, tack! Då hör jag av mig till Användare:Axel Pettersson (WMSE) / --gulundin (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 21.34 (CEST)
Eller möjligen Användare:André Costa (WMSE) / --gulundin (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 21.54 (CEST)
Hej! Jag kan hjälpa dig sätta upp en grundmall. Dock hänger jag inte riktigt med på vilka de olika parterna i samarbetet är - Sätra Brunnsmuseum och vilken andra part? En sådan mall som finns för LSH bygger på att det finns en kategori på commons, typ "Media_from_Brunnsmuseet_Sätra_Brunn" och en institutionsmall på Commons á la institution:Brunnsmuseet_Sätra_Brunn. Tanken med den är också som du förstår att säga att en institution fått hjälp av någon annan förening etc att ladda upp bilderna, nu är väl ni institutionen själva dvs ni som driver den? Kanske räcker det med att ni skapar en kategori på Commons och en institutions:mall? Jag kan hjälpa er med båda i så fall. Eller har jag missförstått något?Mattias Östmar (WMSE) (diskussion) 17 oktober 2016 kl. 14.15 (CEST)
Är det så här ni vill ha grundmallen? Brunnsmuseet testmall / Mattias Östmar (WMSE) (diskussion) 19 oktober 2016 kl. 10.58 (CEST)
Hej Mattias! Ursäktar sent svar! Jättefin mall, en utmärkt utgångspunkt för några mindre justeringar! Beträffande aktörer så är Brunnsmuseet den institution som digitaliserat och släppt materialet fritt, men själva arbetet gentemot Wikimedia Commons och de andra Wikiprojekten har vi valt att benämna 'Open Sources Sätra Brunn'. En anledning till detta är att vi inte velat släppa Brunnsmuseets logotype under fri licens, men likväl vill ha en logotype som associeras till Brunnsmuseets verksamhet. Jag loggar in och gör mina justeringar under morgondagen! Beträffande kategori så är en önskan att kunna skilja på bilder som digitaliserats av BM och bilder som är tagna från vår utställningsverksamhet. "Provided by' och 'Images from' kanske?
Hej igen! Tänker du att ni både vill ändra texten på mallen och också sätta olika kategorier så att ni kan hålla reda på besöksstatistik för de bilder ni digitaliserat själva respektive de som kommer från utställningarna? Det sistnämnda är väldigt bra för att kunna redovisa resultatet av jobbet och görs på alla samarbeten såsom LSH, Nationalmuseum etc. Jag är fortfarande ny på det här med wikisyntax så jag behöver nog knåpa ett tag för att få till det. Mattias Östmar (WMSE) (diskussion) 21 oktober 2016 kl. 10.29 (CEST)

Veckans tävling – Tidningar[redigera | redigera wikitext]

Vänster: Kaiyuan Za Bao (enwp; en av världens första tidningar. Höger: Tidningskiosk i Lissabon. Vänster: Kaiyuan Za Bao (enwp; en av världens första tidningar. Höger: Tidningskiosk i Lissabon.
Vänster: Kaiyuan Za Bao (enwp; en av världens första tidningar. Höger: Tidningskiosk i Lissabon.

Tidningar är ämnet för den veckotävling som startar vid midnatt. Tävlingen tänktes ut i samband med årets bokmässa i Göteborg, där årets tema var yttrandefrihet. I den här tävlingen skriver vi om alla sorters tidningar = dagstidningar, veckotidningar, serietidningar, facktidningar, gratistidningar, lokaltidningar, webbtidningar med mera. Vi skriver om tidskrifter, fanzin och andra typer av periodiska publikationer – i alla möjliga ämnen. Dessutom kan vi skriva i artiklarna som beskriver olika typer av tidningar. Här finns mycket att upptäcka, och just nu finns minst 707 stub-märkta artiklar i den här kategorin. Välkommen! SMirC-smile.svg--Paracel63 (diskussion) 16 oktober 2016 kl. 21.51 (CEST)

Just nu många företagsrelaterade artiklar[redigera | redigera wikitext]

Hej,

Just nu verkar det vara en kurs eller drive för att skriva artiklar om företagsrelaterade artiklar, se exempelvis användarna K700 och Aekonom910. Texterna är källbelagda, vilket är bra, men språket är i regel rätt medelmåttigt och texterna är lite för resonerande. Försök att behandla de nya användarna väl och hjälp dem att få till såväl språk som stil, är ni snälla, för artiklarna är i dagsläget inte särskilt bra, så vi behöver fler som skriver i ämnet. Tack på förhand.//Hannibal (diskussion) 17 oktober 2016 kl. 10.19 (CEST)

Jag har observerat två eller tre kurser som nu pågår. En om psykologirelaterade ting är relativt bekymmersfria och ev en om läkemedel som är OK. Sedan är det en större kurs som handlar om marknadsföring ur företagsekonomivinkel. Här släpps deras alster just dessa dager ut i artikelrymden, och många av dessa har mindre eller större problem. Jag jobbar med att puts dem så de blir OK, men de har också stora delar som inte passar i encyklopediartiklar. Alltför detaljerade exempel, alltför stor fördjupning av vad just en bok inom området säger, avsnitt om kommentarer som är "intressanta". Hittills har de tagit mina förändringar/återkopplingar konstruktivt. Yger (diskussion) 17 oktober 2016 kl. 12.05 (CEST)
Återkoppling: från läraren, och till mig.Yger (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 11.39 (CEST)
"Studenterna är imponerade och lite chockade över hur fort deras texter redigerades här på Wikipedia och att dålig text så som stoff inte fick ligga kvar så länge." Mycket roligt! Tack för dina insatser, Yger, även från mig. Jag försökte, men hann inte med mer än några få artiklar.//Hannibal (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 17.24 (CEST)

Önskelistan – 2015 & 2016[redigera | redigera wikitext]

Hej.

Förra hösten hade vi en process där Wikimedianer röstade fram en lista på Meta för framför allt WMF:s Community Tech-team att arbeta med. Även andra – andra utvecklare, WMF, WMDE – har arbetat en del med den. Här finns senaste rapporten, om man är intresserad. Om några veckor kommer processen påbörjas igen för att plocka fram en ny lista att arbeta med under kommande år. /Johan (WMF) (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 10.59 (CEST)

Lista över järnvägsstationer i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Man hann redan radera sidan Lista över järnvägsknutar i Sverige på grund av egen forskning och diskussionen är stängd. Jag ville bara säga att artikeln kunde ha bevarats om den hade förändrats till Lista över järnvägsstationer i Sverige. I Kategori:Järnvägsstationer i Sverige finns några men kanske inte alla järnvägsstationer. Det finns troligen också en mängd stationer som har blivit nedlagd. Sådan lista kunde innehålla länkar till artiklar över både station och ort, till exempel Katrineholms (järnvägs)station och Katrineholm på samma rad. Raksa123 (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 14.49 (CEST)

Termen järnvägsstation har man numera gått ifrån i JTF
Hållplats
Det ser alltså ut som det inte är riktigt så enkelt. Risken för OR kvarstår. -- Innocent bystander 18 oktober 2016 kl. 18.16 (CEST)
Förklara gärna vad originalforskning med järnvägsstationer att göra. /ℇsquilo 18 oktober 2016 kl. 20.20 (CEST)
Om den frågan var ställd till mig, så ser jag lite av samma problem här med begreppet "järnvägsstation" som beskrevs med "järnvägsknut" i den ovan länkade SFFR'en. I vad mån "Lista över järnvägsknutar i Sverige" verkligen innehöll OR, kan jag inte uttala mig om. Jag såg aldrig artikeln, och nu kan jag inte läsa den.
Lista över trafikplatssignaturer i det svenska järnvägsnätet innehåller en hel del "hållplatser". Många av dem har inte/har aldrig haft någon stationsbyggnad och en del ställen jag sett tåg stanna på för att ta upp passagerare, tex mellan Boden och Torneå, verkar aldrig någonsin ens haft en perrong. -- Innocent bystander 18 oktober 2016 kl. 21.44 (CEST)

Stationsbegreppets innebörd har ju varit över tid; både den interna betydelsen inom järnvägen och bland allmänheten. Detta kan man delvis se i den något virriga artikeln. I dag används oftast ordet station av Trafikverket och trafikföretagen för alla trafikplatser som har persontrafik. Det används inte längre inom trafikledning/säkerhetsarbetet inom järnvägen; där används driftplats. Går vi tillbaka 50 år så användes station på ett annat sätt. Jag ser ingen nytta med långa listor. Dessa blir oftast av dålig kvalitet. Det är ju en virrvarr av olika stationsbegrepp i artiklarna om olika linjer; hur ska då en lista bli korrekt? Det finns källmaterial för att skapa en lista - men över vad? Det som har störst relevans är nog en lista över alla trafikplatser som har persontrafik i dag; namn, kommun, linje, operatör med Samtrafikens tidtabeller som källa. Vill vi ha en sån lista? /Kitayama (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 21.59 (CEST)

Estlandsvenska ortnamn[redigera | redigera wikitext]

Med anledning av att LSJbot har skapat massa artiklar om geografiska platser i Estland uppmärksammade jag att vi saknar en ordnad rubriksättning för estlandsvenska ortnamn. Jag upptäckte också att Nationalencyklopedin hade en förträfflig tabell över båda (någorlunda) moderna estlandsvenska ortnamn och en för mer historiska ortnamn. Hur artiklarna om Ösel, Dagö, Runö och Hapsal ska rubriceras råder det nog ingen osäkerhet kring. Med hjälp av NE:s tabell ska jag nog kunna ordna ytterligare några andra estländska ortnamn så att vi får en (där det finns) svensk stavning här på svenskspråkiga wikipedia (även om estlandsvenskan inte har lika stark ställning som t.ex. finlandssvenskan). Jag är dock osäker på hur det moderna Estlands administrativa enheter ska benämnas, t.ex. Runö kommun (alternativt det estländska Ruhnu vald eller Ruhnu kommun som är en blandform som används för länen, t.ex. Saare län – som alltså inte heter Ösels län). Viss vägledning finns på Wikipedia:geografiska namn#Baltikum, Polen, Tjeckien m.fl., men ändå tacksam för kloka kommentarer på Diskussion:Harju län.--Gotogo (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 19.03 (CEST)

hipp som happ[redigera | redigera wikitext]

Jag har nu ett x antal sidor huller om buller, bland annat fem långa artiklar om Albaniens historia skriven på svenska. Har många olika dokument med innehåll rörande Albanien. Det finns en hel del text som jag tänker ta och lägga upp på Wikipedia men vill vara selektiv av mig. Hur ska jag göra med allt? Hur gör ni själva med innehåll- och dokumentsorteringen ur ett wikipediaperspektiv? --Vannucci (diskussion) 18 oktober 2016 kl. 21.17 (CEST)

Överkänsliga filter[redigera | redigera wikitext]

Just nu verkar märkena vara extra känsliga. En rättstavning fick nyligen följande märken: "(Märken: Enbart versaler, Sidnamnet inte inkluderat i texten, Stor borttagning av text, Borttagning av alla kategorier, Borttagning av Mall:Radera, Borttagning av tagg för referenslista, Möjligt klotter, Kontrollera redigeringen, Mycket kort ny artikel, Onormalt många upprepningar, Onormalt långt ord, Onormalt många blanktecken, Onormalt många konsonanter, Ovanliga tecken, Owikifierad ny artikel, Oönskad redigering av program, Smileys, Möjlig testredigering, Text efter kategorier, Text efter mall, Text efter rubrik, Text efter tagg för referenslista, Text före mall, Onormalt många skiljetecken, Upprepade tecken)" Jag har sett flera sådana överdrivna felmeddelanden. Någon mer som sett det, och någon som vet vad det beror på?//Hannibal (diskussion) 19 oktober 2016 kl. 22.29 (CEST)

Hannibal: Det är phab:T148673. Jag håller på att fixa alla filter här. Nirmos (diskussion) 19 oktober 2016 kl. 22.30 (CEST)
Tack för länken. Hoppas att problemet löser sig.//Hannibal (diskussion) 19 oktober 2016 kl. 22.38 (CEST)
Jag har fått ned antalet märken som visas från 25 till 5. Nirmos (diskussion) 20 oktober 2016 kl. 00.12 (CEST)

Svensson1: Filter som behöver fixas är:

 1. 1
 2. 52
 3. 53
 4. 59
 5. 66
 6. 75
 7. 85
 8. 87

Nirmos (diskussion) 20 oktober 2016 kl. 00.44 (CEST)

Jag har stängt av dessa åtta filter nu. Det verkar inte hända något på phab:T148673. Nirmos (diskussion) 20 oktober 2016 kl. 01.15 (CEST)

Felet är alltså att
cond | cond & cond
tidigare har tolkats som
( cond | cond ) & cond
men nu tolkas som
cond | ( cond & cond )
Nirmos (diskussion) 20 oktober 2016 kl. 02.22 (CEST)

Nu är gerrit:316364 tillbakarullad och ovanstående filter aktiverade, så allt är som vanligt igen. Nirmos (diskussion) 20 oktober 2016 kl. 04.47 (CEST)

Vi behöver väl inte göra några ytterligare justeringar av redigeringsfiltren då, eftersom den felaktiga förändring i MediaWiki-programvaran som orsakade detta är tillbakarullad? Svensson1 (diskussion) 20 oktober 2016 kl. 06.30 (CEST)
Svensson1: Helt riktigt. Vi behöver inte göra något nu =) Nirmos (diskussion) 20 oktober 2016 kl. 06.34 (CEST)
Å andra sidan är det nog av godo att ordningen i logiska uttryck specificeras explicit med parenteser än att förlita sig på underliggande interpretators prioritering av logiska operatorer. /ℇsquilo 20 oktober 2016 kl. 07.58 (CEST)
Esquilo: Det är sant, men vi har ett mycket begränsat antal villkor som alla filter måste dela på, och varje parentesutveckling tar ett villkor. Nirmos (diskussion) 20 oktober 2016 kl. 08.11 (CEST)
Tack för din insats, Nirmos.//Hannibal (diskussion) 20 oktober 2016 kl. 09.34 (CEST)

CEE[redigera | redigera wikitext]

Karta från sidan Wikimedia Central and Eastern Europe på Meta.

Bland wikipedianer i centrala och östra Europa (CEE) finns sedan några år ett aktivt samarbete, som främst tar sig uttryck i artikelskrivartävlingen "CEE Spring" (hållen 2015 och 2016 i mars-maj, detaljerad information på meta) och konferensen "CEE Meeting" som är en sorts regional mini-Wikimania i början av hösten (2015 i Estland, 2016 i Armenien). Sverige ingår inte i samarbetet. Finland hade tidigare en observatörsroll. Men både artikelskrivartävlingen och konferensen är öppna för alla och den som behöver resebidrag eller vill arrangera en skrivstuga kan ju säkert ansöka hos Wikimedia Sverige (speciellt nu när de har fått oväntat mycket pengar, se ovan). Vi skulle också kunna arrangera något evenemang i Sverige och bjuda hit någon CEE-deltagare som medverkande gäst.

Under CEE Spring 2016 (detaljerad statistik) skapades 379 nya artiklar om Polen, 350 om Estland, 332 om Bulgarien o.s.v. ner till 87 artiklar om Rumänien och 57 om Esperanto. Av dessa skapades 777 artiklar i belarusiska/vitryska Wikipedia, 651 i ukrainska Wikipedia, o.s.v. ner till 10 artiklar i bosniska och 4 i slovenska Wikipedia. Tävligen var organiserad med olika teman varje vecka under tio veckor. Den första veckan, 21-27 mars, skrev man artiklar om Serbien, Slovakien och Ungern, o.s.v.

Vannuccis arbete runt Albanien (ovan), Gotogos arbete med estniska ortnamn (ovan) och Lsjbots skapande av geografiska artiklar är sådant som skulle kunna redovisas på CEE Meeting. Jag besökte CEE Meeting 2015 i Estland. Det var en mycket trevlig konferens i det lilla formatet på en kursgård på landsbygden utanför Tartu. Och jag är sugen på att besöka CEE Meeting 2017 i Warszawa. Men vilka projekt finns att redovisa från svensk sida, utöver dem jag redan har räknat upp? Kanske något nytt projekt borde startas? Vilka typer av artiklar borde skapas? Har vi några möjliga samarbeten med museer? Sverige har ju flera gånger haft närkontakt med Östeuropa: kung Sigismund i Polen, Karl XII:s fältslag vid Narva och Poltava, finska kriget 1808-1809, svensk neutralitet under båda världskrigen, svenska företags (Ericsson, SKF, Kreugers tändsticksbolag) affärer i olika länder, Raoul Wallenbergs räddningsverksamhet, östeuropeiska flyktingar till Sverige under kalla kriget, östutvidgningen av EU 2004 som inleddes under Sveriges EU-ordförandeskap 2001. Och 2017 är ju framför allt hundraårsminnet av ryska revolutionen. Finns det något material som vi kunde gräva fram ur svenska museer och arkiv, som wikipedianer i Östeuropa kan ha nytta av? --LA2 (diskussion) 21 oktober 2016 kl. 00.57 (CEST)

Ping@SunshineBanana21000, som kanske har idéer och/eller erfarenheter som kan vara intressanta i sammanhanget? //Vätte (diskussion) 21 oktober 2016 kl. 02.35 (CEST)

Specialtecken i rubrik[redigera | redigera wikitext]

Varför får inte tecknet # förekomma på svenska Wiki i huvudrubrik (artikelord)?? Det är ju giltigt på engelska Wiki. Frustrerande att inte kunna återge titlar till 100 % korrekthet. --Christian47 (diskussion) 21 oktober 2016 kl. 04.04 (CEST)

Det går inte på engelska wiki heller, se t.ex. en:C Sharp (programming language). Här finns förklaringar till vad som kan och inte kan finnas i rubriken. Lsj (diskussion) 21 oktober 2016 kl. 07.50 (CEST)
Det är för att tecknet # är ett "ankare" för underrubriker och dylikt. Som exempel går #Specialtecken i rubrik till det här avsnittet och inte till någon artikel med det namnet. /ℇsquilo 21 oktober 2016 kl. 07.58 (CEST)
Om man vill att det ska se ut som # finns med i titeln, kan man använda det magiska ordet DISPLAYTITLE, exempel {{DISPLAYTITLE|C#}}. På engelska Wikipedia verkar det dock vara föredraget att använda mallen en:Template:Correct title. Ainali diskussionbidrag 21 oktober 2016 kl. 08.49 (CEST)
DISPLAYTITLE stöder många konstiga titlar, men inte specialtecken som #. Lsj (diskussion) 21 oktober 2016 kl. 10.29 (CEST)
Där ser man, tack för rättningen! Ainali diskussionbidrag 21 oktober 2016 kl. 11.42 (CEST)
Jag tror att det är olämpligt att använda DISPLAYTITLE i de fall man inte kommer rätt om man använder rubriken som länk. Copy-paste av rubriken hör till de vanligaste sätten för mig att länka till artiklar som har komplicerade namn, och om jag då fick en rödlänk skulle det nog slösa en hel del tid för mig (och en länk till en annan artikel, såsom C för C#, skulle kunna leda besökare fel under lång tid). --LPfi (diskussion) 21 oktober 2016 kl. 13.21 (CEST)
Sedan ett tag är det bara stilen som går att ändra med DISPLAYTITLE. Det går alltså att göra den kursiv och en del annat, men det går inte längre att mixtra med själva texten (tackochlov). -- Innocent bystander 21 oktober 2016 kl. 19.49 (CEST)

NE och Wikipedia[redigera | redigera wikitext]

Denna studie är, även om den är skapad av en känd NE kritiker, helt förödande mot NE. När jag började för 10 år sedan var jämförelsen "het" och alls inte självklart till Wikipedia fördel. Sedan dess verkar NE inte alls uppdaterats vilket gjort deras artiklar i mycket degenererat och också saknas många artiklar i områden som tillkommit. Samtidigt har Wikipedia bara blivit mer täckande och bättre och med enwp styrka som resurs i bakgrunden. Också verkar just källreferenser numera ses som viktigare för trovärdigheten än vem författaren är, tvärtemot hur det var för 10 år sedan. Det verkar också som skolor och bibliotek nu en masse säger upp sina abonnemang på NE. Yger (diskussion) 21 oktober 2016 kl. 19.38 (CEST)

Mycket och intressant läsning. Självklart måste man ha i bakhuvudet att det är skrivet av en som kritiserar NE, men som helhet är det intressant läsning. Adville (diskussion) 21 oktober 2016 kl. 21.22 (CEST)
Man kan inte se det så svartvitt. Den stora majoriteten artiklar på svwp är alltjämt bristfälligt källbelagda. Men vi konkurrerar inte med NE; NE och svwp kompletterar varandra. Nu när jag skriver teaterbiografier, hittar jag varje vecka biografier om aktuella personer på NE, som inte fanns med i pappers- eller DVD-utgåvan, så visst uppdaterar de och vi har fortfarande inte kommit ikapp, iallafall inte inom det här området.
Men såklart, när Den Store Danske Encyklopædi och Store norske leksikon kan vara fria så borde också NE kunna vara det. Tillgång till NE ser jag som en grundläggande rättighet för skolelever, men tyvärr är det många skolhuvudmän som inte vill lägga den summan på eleverna. Att enwp skulle vara bättre än svwp är också ett vårdslöst och svepande påstående. Enwp har fler källor, men ofta av sämre kvalitet. Vi skall dock inte slå oss för bröstet, worldstatesmen.org används t.ex. fortfarande som källa. Vi borde ha kommit längre. /Ascilto (diskussion) 21 oktober 2016 kl. 23.26 (CEST)