Wikipediadiskussion:Skrivskydd

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Arkiv
Arkiv

2005-2010

Rutin för arkivering, beskrivning: Wikipedia:Arkivering#Användardiskussionssidor, manuellt


Skrivskydd av användaressäer[redigera wikitext]

Noterar den pågående diskussionen på KAW: Skrivskydd av användaressäer. Den torde flyttas hit då den avstannat. --LPfi (disk) 9 maj 2012 kl. 08.50 (CEST)[svara]

Kopierar in diskussionen från KAW/Arkiv2012:
Hitflyttad från Wikipedia:Begäran om åtgärder#2maj. --MagnusA 3 maj 2012 kl. 07.20 (CEST)[svara]
När är den det då? --Civilspanaren (disk) 2 maj 2012 kl. 00.08 (CEST)[svara]
Oj, nu när den är färdigskriven, menade jag förstås. ;) Obelix (disk) 2 maj 2012 kl. 00.09 (CEST)[svara]
 Utfört--Civilspanaren (disk) 2 maj 2012 kl. 00.11 (CEST)[svara]
Men varför? /NH 2 maj 2012 kl. 00.18 (CEST)[svara]
Jag har alla användaressärer hellåsta när jag har skrivit klart dem, så att det blir läsning och inget som inbjuder till redigering som annars en wiki gör. Detta är ju en text som uttrycker en personlig åsikt.Obelix (disk) 2 maj 2012 kl. 00.21 (CEST)[svara]
Det är ett ganska dåligt argument. De allra flesta av wikipedias texter som uttrycker personliga åsikter – nämligen diskussionsinlägg – är fullt redigerbara för vem som helst. Jag nöjer mig med att påpeka det. /NH 2 maj 2012 kl. 00.34 (CEST)[svara]
Detta är inte en plats för diskussion, men jag uppfattar Obelix argument som fullt godtagbart i sammanhanget. Att en användares essäer uttrycker vederbörandes egna åsikter torde knappast behöva vara kontroversiellt. Fernbom2 (disk) 2 maj 2012 kl. 08.10 (CEST)[svara]
Användaressäer är inte newsmillinlägg utan texter skrivna på Wikipedia. Sidor här bör inte hellåsas om det inte finns väldigt goda skäl för det. Det kan försvåra sådant som normal länkfix vid raderingar osv och medför inget positivt. /Grillo (disk) 2 maj 2012 kl. 16.25 (CEST)[svara]
Det verkar som detta är ett ämne som kräver fortsatt principdiskussion. I så fall bör samtalet flyttas till KAW. Fernbom2 (disk) 2 maj 2012 kl. 16.28 (CEST)[svara]
Principdiskussionerna om skrivskydd av användarsidorna som fördes 2009 utmynnade i en annan slutsats, även om oenighet väl rådde rätt tydligt på den fronten. I vart fall blev det inget konsensus emot skrivskydd av användarsidor. Jag tycker helt enkelt att det är skönt att känna att man kan "släppa användarsidorna" från bevakning och veta att de förblir orörda (därav det positiva med skrivskydden). Det som finns i min användarnamnrymd behöver faktiskt inte någon annan än jag själv röra, och inte ens jag behöver röra färdigskrivna användaressärer och tycker därför att de kan vara hellåsta till skillnad från själva användarsidan där det kan vara bra att kunna redigera den ibland. Obelix (disk) 2 maj 2012 kl. 21.28 (CEST)[svara]
Som vanligt väljer du att läsa ut "konsensus" som din åsikt... /Grillo (disk) 3 maj 2012 kl. 02.34 (CEST)[svara]
En flyttning av samtalet verkar nödvändig. Tyvärr har jag aldrig lyckats lära mig hur man genomför den på rätt sätt. Fernbom2 (disk) 3 maj 2012 kl. 04.08 (CEST)[svara]

Jag ser skrivskydd som något i allmänhet oönskat och emot grundidén med Wikipedia. Jag är öppen att undantag kan göras för rena användarsidor, men är egentligen tveksam i detta fall också. Och även vid frekvent klotter ser jag det bara skall ske under kortare tider max någon månad I detta fall ser jag det inte som en "ren" användarsida och anser skrivskyddet bör hävas.Yger (disk) 3 maj 2012 kl. 07.57 (CEST)[svara]

Grundidén med Wikipedia är att skriva en encyklopedi, och den här sidan är inte en del av den, så jag gör inte den kopplingen. -- Lavallen 3 maj 2012 kl. 08.06 (CEST)[svara]
Jag sympatiserar med Ygers grundhållning, men menar snarare att vi i allt som hör till användarnamnrymden (med undantag för diskussionssidor) kan vara generösare med skrivskydd än annars. Fernbom2 (disk) 3 maj 2012 kl. 08.09 (CEST)[svara]
Skrivskydd och andra administrativa åtgärder bör enbart användas för att skydda Wikipedia och då tillfälligt. Personligen litar jag på användarna på Wikipedia att de inte kommer missbruka möjligheten att redigera mina sidor och skulle aldrig komma på tanke från att försöka hindra dom. Jag är också rätt övertygad om att essäerna precis som mina artiklar inte är perfekta eller fullständiga, utan att de på sant Wiki-vis kan utvecklas och förbättras. Jag har under hela min administratörstid konsekvent vägrat att utföra den här typen av skrivskydd.--Ankara (disk) 3 maj 2012 kl. 08.25 (CEST)[svara]
...för då kan ju ingen rätta stavfel, och det är vi ju allergiska mot :-) Adville (disk) 3 maj 2012 kl. 09.11 (CEST)[svara]

I läsande stund är dessa användarsidor skrivskyddade (i skrivande stund totalt cirka 40 stycken). --MagnusA 3 maj 2012 kl. 08.51 (CEST)[svara]

Skyddet från Användare:Innocent bot/Brister/Hjälp2 kan tas bort och sidan raderas, den används inte längre. -- Lavallen 3 maj 2012 kl. 09.06 (CEST)[svara]
Och i denna lista är det en enda, Obelix, som har låsta undersidor.Yger (disk) 3 maj 2012 kl. 09.10 (CEST)[svara]
Enda anledningen till det är att MagnusA har låst upp alla skydd på andra undersidor för andra användare. Obelix (disk) 3 maj 2012 kl. 23.32 (CEST)[svara]
Jag anser också att det bör föreligga synnerliga skäl för att skrivskydda en sida, oavsett vilken namnrymd den ligger i. Även om användarsidor inte är en del av uppslagsverket, så är de en del av Wikipedia, och inte respektive användares "privata egendom". Det finns gott om andra platser på internätet där man kan skriva vad man vill, och skydda på vilket sätt man vill. Bοⅳⅰе 3 maj 2012 kl. 09.20 (CEST)[svara]
Jag tycker egentligen inte att detta är en särskilt stor fråga eftersom den ligger i användarnamnrymden. Men kan man inte helt enkelt signera texten eller skriva högst upp att den är att se som ett personligt inlägg (precis som de vi skriver nu) och inte ett allmänt dokument för alla att redigera? Låsning borde inte behövas för att få ha den i fred. Njaelkies Lea (d) 3 maj 2012 kl. 09.57 (CEST)[svara]
Jag är inte säker på att jag vill ha användaressäer där man får hävda vilka tokigheter som helst och "veta att de förblir orörda". Åtminstone skall man inte länka till sådana essäer från WP-namnrymden.
I själva verket håller jag med Bοⅳⅰе om att essäer som andra inte får röra skall hållas på någon annan webbplats.
Om det handlar om att man inte vill att andra rättar skrivfel och brustna länkar kan man berätta det överst på sidan. Man kan också på synlig plats ha en permanent länk till en version man själv är nöjd med. Sådana åtgärder respekteras antagligen fullt tillräckligt (eventuell vandalism är en skild fråga, som hanteras som på alla andra sidor).
--LPfi (disk) 3 maj 2012 kl. 10.31 (CEST)[svara]
Instämmer åtminstone delvis. En användare som gjort ett hyggligt antal seriösa redigeringar har inte därmed köpt sig rätten att använda Wikipedia som webbhotell, och om en hyggligt ny användare matas med en länk till något som ser "Wikipediamässigt" ut är risken stor att det hela tolkas som något betydligt mer etablerat än en enskild användares åsikter eller funderingar. - Tournesol (disk) 3 maj 2012 kl. 10.43 (CEST)[svara]
Nej, det finns förstås inga garantier att vilka tokigheter som helst får vara kvar, eller om man använder användarsidan som webhotell. Man kan alltid hitta på situationer när något blir fel och det krävs undantag, det är därför vi försöker ha flexibla regler på Wikipedia. Seriösa användaressäer som har en tydlig avsändare (allra helst signerade) har jag svårt att tro behöver ett skrivskydd för att få ligga orörda. Njaelkies Lea (d) 3 maj 2012 kl. 12.10 (CEST)[svara]
@LPfi och @Boivie: Det finns gott som användaressäer på Wikipedia och vi är helt överens om att man inte får hävda vilka tokigheter som helst. Följer vi Tournesols argument att användaressäer är fel för att det är att använda Wikipedia som ett webbhotell (?) är det väl snarare fråga om att radera samtliga dessa än fråga om tillåtande av skrivskydd? Jag tycker användaressäer är en viktig del av wikipediakulturen, för den utomstående som vill studera wikikulturen och oavsett om en användaressä är hellåst eller inte så kommer wikigemenskapen kunna se till att användaressän håller sig inom ramarna (dvs. inte är olämplig och berör Wikipedia). Alla administratörer kommer kunna redigera dessa trots helskyddet och den som missbrukar funktionen lär få påpekanden på sin användardiskussionssida och hörsammas inte kritiken lär det bli ett KAW-ärende där essän troligt tas bort. Alltså ser jag inga praktiska problem med hellåsning av personliga användaressäer alls och inget bekymmer för projektet. Så länge essän berör Wikipedia och inte är olämplig på något annat sätt tycker jag vi fortfarande ska ha de på Wikipedia, och att var och en själv ska få vilka vilket skydd man vill ha på dem. Vid behov kommer de som sagt kunna redigeras (och/eller raderas) ändå. Jag ser hellåsningen som ren praktisk och den som tycker mina texter är fullständigt oacceptabla får gärna ta upp det med mig på min användardiskussionssida. Jag hoppas min vilja att ha de hellåsta kan respekteras efter detta bemötande av era argument och oro. Obelix (disk) 3 maj 2012 kl. 13.13 (CEST)[svara]
Här kan ni se vilka som har användaressäer. Inget unikt för Obelix... Obelix (disk) 3 maj 2012 kl. 13.30 (CEST)[svara]
Det som är det unika med Obelix är att denne har sina användaressäer skrivskyddade och det är skrivskyddade användaressäer den här diskussionen handlar om, inte användaressäer generellt. --MagnusA 3 maj 2012 kl. 13.45 (CEST)[svara]
Wikipedia grundprincip är allt allt skall vara öppen. Alltså krävs det extraordinära skäl att göra avsteg från den principen. Jag ser också att det i praktiken inte är någon "fara" om din essä är låst, men ser heller inga starka skäl för och då anser jag den inte skall vara skrivskyddad. Och i enlighet med essäns kärnbudskap att admåtgärder bara skall ske ytterst restriktivt och då det finns klar konsensus så häver jag nu skrivskyddet på samtliga dina essäer, då det är många i denna diskussion som anser låsning av essäer olämpligt, men tycker diskussionen trots denna min åtgärd gärna kan fortsätta. Yger (disk) 3 maj 2012 kl. 13.47 (CEST)[svara]
Ja, när det rör artiklarna finns den grundprincipen, men om vi nu har konsensus kring att man ska få skriva användaressäer, vilka ju är en personlig text som uttrycker en åsikt och inget som andra i första hand ska ändra (eftersom den är en personlig åsiktsyttring, som sagt), ser jag heller inget principiellt problem med att ha de hellåsta. Jag ser inga skäl att redigera någon annans användaressä utan ser det som ytterst olämpligt, eftersom det skulle helt förlora poängen med användaressäer till skillnad från essäer i Wikipedianamnrymden. Angående kärnbudskapet rörde essän blockeringar...
Användare:Obelix/Anonymitet är ingen essä utan en förklaring som fått vara kvar, av varför jag vill vara anonym på wikin men ändå är aktiv i IRL-sammanhang. Det är en typisk trollmagnet som kan dra sig till troll och jag ser gärna att den hellåses igen. Den behöver inte redigeras av någon och ingen har invänt mot att sidan finns, men starka skäl för låsning finns då den med stor sannolikhet drar till sig troll. Jag hoppas du/ni kan åtminstone godta det...Annars får ni gärna presentera skäl emot. Obelix (disk) 3 maj 2012 kl. 14.28 (CEST)[svara]
Samma gäller Användare:Obelix/Svar på kritik som är än mer personlig och känslig. Kan du hellåsa dessa två sidor igen? Obelix (disk) 3 maj 2012 kl. 14.33 (CEST)[svara]
Grundprincipen att allt ska vara öppet är givetvis viktig och ingenting som jag tror någon seriös användare vill ändra på. Samma sak gäller principen att alla ska kunna ändra en sida. Men måste det verkligen gälla användarnamnrymden? Vi anser väl fortfarande att det inte är så lämpligt att ändra en användarsida där användaren gjort klart att hen inte vill ha texten ändrad? (En gång i tiden gällde det generellt för användarsidor om inget annat angetts, men den principen har vi visst övergett...) Att då hävda principen att allt ska vara öppet även för användarnamnrymden för kända, seriösa användare tycker jag nog har visst drag av ideologitänk. Jag tycker nog som Fernbom2 att vi gott kan kosta på oss att vara litet generösa just för den här typen av editeringar. / TernariusD 3 maj 2012 kl. 15.00 (CEST)[svara]
Det finns enligt min mening en viktig distinktion mellan användarsidor och användaressäer på undersidor. Användaressäer syns på den sidan Obelix länkar till och kan på det sättet ses som en del av det "officiella Wikipedia", och medan vi i olika grad är pragmatiska för låsning av användarsidor, kan åtminstone inte jag se detta acceptabelt för de sidor som ses som del av det "officiella Wikipedia", men viker mig om det finns konsensus åt andra hållet (vilket jag dock alls inte uppfattar av diskussionen).Yger (disk) 3 maj 2012 kl. 15.49 (CEST)[svara]
Med all respekt Yger, de finns länkade i en kategori för just användaressäer, så det känns inte som ett vidare bra argument för att det skulle vara en del av "det officiella Wikipedia" som alla måste ha rätt att redigera. Tvärtom är användarundersidorna, liksom användarsidan, en personlig del av Wikipedia som man borde få ha i fred om man vill så länge innehållet är relevant för Wikipedia och inte är olämpligt i sig. Jag tycker de inskränkningar vissa här vill göra och som blivit fallet med anledningar av dina väldigt tidiga upplåsningar som helt onödiga och enbart ideologiskt floskler utan att någon direkt skada uppkommer för uppslagsverket. Tvärtom upprätthåller skrivskydden principen att man inte ska redigera andras användar(under)sidor. Varför kunde du inte heller vänta med upplåsningar tills diskussionen fått pågå längre? Är det bråttom? Obelix (disk) 3 maj 2012 kl. 22.21 (CEST)[svara]
Det finns ingen allmänt erkänd princip om att inte redigera andras användarsida att upprätthålla, jag blir glad varje gång nån hjälper till att förbättra min och jag redigerar ibland andras. Det märkliga med denna diskussion är att det handlar om att lösa ett problem som inte existerar. Det existerar inget problem på Wikipedia med användare som redigerar användarsidor som användaren inte vill ska redigeras av andra (som visas nedan så har dina essäer varit orörda i år innan dom låstes!). Och om det skulle uppestå problem så kan användarundersidor (precis som artiklar) låsas tillfälligt. Det finns inget problem, och inget behov av att lösa ett icke-existerande problem med administrativa åtgärder. Dina sidor behöver inte skyddas mot Wikipediagemenskapen.
Trollsnacket är inte mycket mer än en väderkvarn, det existerar inget stort problem med troll som redigerar andras användarundersidor. Återigen, ett problem som inte existerar finns det ingen anledning att försöka lösa.--Ankara (disk) 3 maj 2012 kl. 22.57 (CEST)[svara]
Det är ingen väderkvarn utan enligt min syn en välgrundad oro. Visst, de har än så länge varit orörda, men vi borde kunna vara överens om att det är typiska föremål som kan bli föremål för dessa attacker. Har man tidigare blivit väldigt attackerad av troll, både onwiki, IRL och på andra ställen på internet, är det för åtminstone mig personligen väldigt skönt att känna att de personliga texterna kan vara publicerade här och att man samtidigt kan känna en grundläggande trygghet att de aldrig någonsin kan utsättas för attacker, så länge inte något troll blir admin och den risken är ju tämligen obefintlig. Just känslan att man vet att de förblir orörda av illvilliga personer är en skön känsla, när man varit så hårt utsatt tidigare och texterna är av sådan karaktär att de mycket väl kan utsättas för attacker. Denna argumentation rör bara min text om anonymiteten och mitt svaromål på kritik. Argumenten för hellåsning av själva essäerna presenteras i andra inlägg och behöver inte tas med i detta sidospår av diskussionen. Obelix (disk) 3 maj 2012 kl. 23.03 (CEST)[svara]
Ankara har en mycket god poäng, vi låser inte artiklar för att det finns en oro att de kan bli attackerade, utan som ett tillfälligt skydd när det upprepat blir utsatta. Samma princip borde vara tillämplig på alla namnrymder. Om det visar sig att det finns ett problem, då fixar vi det. Ainali (disk) 3 maj 2012 kl. 23.18 (CEST)[svara]
Jag tycker det är en onödigt hård och oempatiskstryker överdrift.Obelix (disk) 4 maj 2012 kl. 01.44 (CEST) syn. Man kan tycka att min oro är väldigt ogrundad möjligen, men det ska ställas emot att Wikipedia som uppslagsverk inte förlorar något, absolut ingenting, på att sidorna är hellåsta. Det enda "negativa" är att er wikipolitiska princip/ideologi inte upprätthålls till 100%. Artiklar ska alla kunna redigera, det är principen med hela det här uppslagsverket, och kan knappast likställas med användarnamnrymden som alla egentligen är överens om att användare ska kunna ha för sig själv om inte direkt olämpligt innehåll läggs in och det förekommer missbruk. Obelix (disk) 3 maj 2012 kl. 23.21 (CEST)[svara]
Jag tycker egentligen att du argumenterar mot det nu i din sista mening. Det är praxis att låta dem vara i fred, om man inte uppenbart förbättrar dem. Förekommer missbruk används sedvanliga metoder (tillbakarullning, blockering, låsning). Eftersom att det du har lagt upp är under en fri licens så är det ju dessutom bara en ctrl+c ctrl+v ifrån att kopieras till en annan användarsida (eller webbplats) där texten isåfall kan redigeras fritt, så något egentligt skydd uppnås inte heller. Ainali (disk) 3 maj 2012 kl. 23.28 (CEST)[svara]
Jag menade att andra bara ingriper mot användarundersidor om skribenten/användaren missbrukar rätten till användarundersidor genom olämpligt innehåll. Visst kan texten kopieras till andra webbplatser, men det är inte samma sak precis och skulle någon kopiera innehållet till en egen användarundersida hade den förstås raderats direkt. Och som sagt, det uppstår inget problem för Wikipedia om ens alla användarsidor blir låsta efter önskemål. Obelix (disk) 3 maj 2012 kl. 23.52 (CEST)[svara]
Kan du peka på några exempel eller riktlinjer som talar för att en kopiering av en användares essä till en undersida hos en annan användare har/ska raderats? Ainali (disk) 3 maj 2012 kl. 23.56 (CEST)[svara]
Användare:Obelix/Anonymitet var om jag förstår loggarna rätt oskyddad från att den skrevs den 7 juni 2009 fram till och med den låstes den 31 juli 2011 och det skedde inga redigeringar av någon annan än Obelix. Användare:Obelix/Svar på kritik var olåst från att den skapades den 13 november 2010 fram till att den låstes den 18 januari 2011 utan att någon annan än Obelix själv redigerade.--Ankara (disk) 3 maj 2012 kl. 15.13 (CEST)[svara]
Jag har återlåst de två sidorna Obelix önskade. Personligen är jag ytterst tveksam till att dessa låses men diskussionen i denna tråd handlar om användaressäer, och det var i den frågan jag uppfattar diskussionen stödde ett sådant agerande.Yger (disk) 3 maj 2012 kl. 15.40 (CEST)[svara]
Det gick inte lång tid förrän det ändrades. Efter en respektive två minuter sänkte MagnusA skyddet till halvlåsning trots min uttryckliga önskan om hellåsning här. Jag är inte ensam om att ha varit utsatt för troll under min tid här, även IRL och utanför själva wikin, och hoppas det därför kan finnas förståelse tillika acceptans för att man vill ha texter som i högsta grad personliga och känsliga helt låsta, i synnerhet när det rör undersidor i sin egen användarnamnrymd. Jag kommer avvakta diskussionen i övrigt och tillsvidare inte driva något krav på att essäerna ska vara låsta förrän diskussionen har fått pågå ett tag, men dessa sidor vill jag gärna ha hellåsning på. Visst är det som MagnusA skrev att de flesta oinloggade är troll, men som vi fick erfara med artikeln Lukas Romson har en del troll skapat massvis med konton i beredskap för att kringgå halvlåsning - och förstås de mest erfarna som också är de obehagligaste. Obelix (disk) 3 maj 2012 kl. 22.17 (CEST)[svara]
Jag har väldigt svårt att förstå motståndet mot att låsa användaressäer. Användaressäer är ju användarens åsikter och ska just därför inte ändras av någon annan. Kanske kan man diskutera om användaressäer överhuvudtaget skall tillåtas och hur de ska utformas etc, men så länge de är tillåtna så jag kan inte se något negativt med att låsa dem om användaren önskar så. AlphaZeta (disk) 3 maj 2012 kl. 22.54 (CEST)[svara]
Det spelar ingen roll om en essä ingen läser är låst, men meningen med en essä är väl att folk skall läsa den och uppfatta den som värdefull. En text är aldrig (eller åtminstone mycket sällan) perfekt. Därför finns en frestelse att bättra på texter man uppskattar, använder eller blir hänvisad till. Att göra det hör till kulturen här och att inte kunna göra det är därför särskilt frustrerande (och jag går inte till BOÅ för att kunna rätta stavfel, lika litet som jag har lust att skapa en fri fork av essän).
På gårdar i trähuskvarter är det vanligt att var och en rår om området närmast sin ingång, trots att gården egentligen är gemensam. Men hur reagerar man på om någon sätter upp en "privat"-skylt i sitt hörn av gården? Plötsligt kan man inte längre njuta då man ser på blommorna där: de tillhör inte gemenskapen. Jag har litet samma känsla för viljan att hålla essäerna för sig själv. Om de är användbara skall man inte betona att de är ens egna, utan låta dem vara ens bidrag till det gemensamma.
--LPfi (disk) 3 maj 2012 kl. 23.57 (CEST)[svara]
@LPfi Jag har lite svårt att förstå hur du tänker eftersom jag alltid sett användaressäer som en persons personliga åsikter medan du verkar se det som ett gemensamt projekt. Menar du att det ska vara fritt fram för vem som helst att gå in och ändra i användaressäerna, dvs jag ska kunna gå på Obelix undersidor och ändra i hans essäer om jag inte tycker som han? Eller menar du att användaressäerna inte ska tillhöra någon, kanske flyttas bort från användarrymden till ett gemensamt ställe? AlphaZeta (disk) 4 maj 2012 kl. 00.41 (CEST)[svara]
De flesta av användaressäerna har redigeringar av andra än huvudförfattaren. Det är klart att man inte skall gå in i en användaressä och skriva om den enligt eget huvud, men lusten att bidra väcks då man tycker att användaren slagit huvudet på spiken (varvid behovet att ändra i den är minimalt). Ifråga om essäer jag inte gillar har jag knappast lust att rätta småfel, men jag tycker nog jag kan påpeka om resonemanget delvis bygger på rena sakfel eller missförstånd. Det skulle jag antagligen göra på diskussionssidan eller som {{ifrågasatt uppgift}}.
En del essäer utvecklas till allmängods genom att många tycker att de är fyndiga och träffande. Om jag skriver en essä är jag glad för en sådan utveckling. Att per definition utesluta sina essäer från den gruppen tycker jag är märkligt.
Jag är förstås beredd att mycket långt respektera användarens egna synpunkter. Jag rensar inte i grannens rabatt om jag inte vet att grannen uppskattar det. Jag kunde ha låst de essäer som Obelix enkom bad om att skulle skyddas. Men Wikipedias kultur är sådan att den lider av varje låsning och därför har jag ingen förståelse för att låsa bara av princip - åtminstone så länge vi inte på begäran låser användarsidor då användaren lämnar projektet (sådana sidor har tvärtom låsts upp också då de låsts då användaren var aktiv).
--LPfi (disk) 4 maj 2012 kl. 09.53 (CEST)[svara]
Jag vill inte låsa av princip, och ni lider inte av skrivskydd i andras användarnamnrymder där de själva ska redigera. Användaressäer är till skillnad från essäer i wikipedianamnrymden uttryck för privata åsikter - och redigeras i motsats till vad du hävdar i huvudsak enbart av användaren själv förutom möjligen stavfel. Skillnaden mellan en användaressä och en artikel på en privat hemsida är att det förstnämnda skall handla om Wikipedia och wikikulturen, och det gör användaressäerna jag har skrivit. Som Ternarius påpekar nedan är det snarast ert förbud mot skrivskydden enbart av principiell karaktär och enbart inskränker enskilda användares rätt att känna sig trygga med man får ha dessa i fred. För övrigt har vi sedan mycket lång tid tillbaka låst användare som vill lämna projektets användarsida om denne har begärt det utan vidare. Tyvärr har MagnusA egensinnigt ofta hävt skrivskydden med motiveringen att det var längesen användaren lämnade eller att den är "inaktiv", och det är trist. Obelix (disk) 7 maj 2012 kl. 22.04 (CEST)[svara]
Finns det synpunkter på mitt "egensinniga" agerande så kan det med fördel tas upp på min diskussionssida. När du senast tog upp just detta med hävande av skrivskydd av användarsidor (essäer var inte aktuellt då, utan inaktiva användare) där så accepterade du mitt agerande och att dina protester mest var en principsak. Fult då att använda mina åtgärder som slagträ här. --MagnusA 8 maj 2012 kl. 08.52 (CEST)[svara]
När mallen {{användaressä}} sätts på en text blir den en del av Wikipedia allmänna dokument och den är då på inget sätt längre en "enskild" eller "privat" text. Och vad menar du med "enbart" principiell natur. Detta med att alla kan redigera är själva definitionen av Wikipedia och en tyngre tom än våra policies. Detta gör att Alla skrivskydd måste ses som avsteg från Wikipedias idé och måste ha tungt vägande skäl att kunna accepteras, och aldrig kunna avse något som avser själva substansen av det "levande" Wikipedia, vilket en användaressä är genom sin mall. Att det är en användaressä skall inte hindra andra lägga in Se även och länka ord tex. Yger (disk) 8 maj 2012 kl. 09.11 (CEST)[svara]

Denna diskussion handlar inte längre (inte på länge) om hur Wikipedia administreras, utan om huruvida användaressäer kan låsas permanent. Den borde flyttas till Wikipediadiskussion:Skrivskydd av sidor så att gemenskapen i stort kan upptäcka den. Ingen skall behöva bevaka den här sidan för att kunna påverka hur regelverket utformas. --LPfi (disk) 4 maj 2012 kl. 09.53 (CEST)[svara]

Vad säger att den diskussionssidan bevakas av fler? Fernbom2 (disk) 4 maj 2012 kl. 16.40 (CEST)[svara]
Emm litet. Diskussionen har redan flyttats en gång, jag är inte helt säker på att ett fortsatt flyttande påverkar tillgängligheten positivt. Med tanke på den livliga debatten här är nog risken snarare den motsatta.
För att återknyta till den egentliga debatten kan jag inte se att det är någon som vill låsa bara av princip – snarare är det väl de som inte vill låsa den som har ett rätt högt principinnehåll i sina argument: Den bör inte låsas (tolkar jag det som) för att artiklar i artikelnamnrymden (som trots allt brukar behandas helt annorlunda) av princip (på goda, ja självklara grunder, det medger jag direkt) inte brukar låsas. / TernariusD 4 maj 2012 kl. 17.10 (CEST)[svara]
Det är inte för "bevakningens" skull vi flyttar diskussioner, utan för att minska förvåningen när vi söker i arkiven. Att arkivera efter ämne underlättar jämfört med att arkivera efter diskussionsplattform.
För övrigt om debatten i det här ämnet är jag glad att jag i "mitt" administerande inte behöver ta hänsyn till ovanstående. -- Lavallen 4 maj 2012 kl. 17.14 (CEST)[svara]
Kvar står nog faktum att den debatt som bollas mellan olika Wikipediaadresser med bara några dagars mellanrum lätt tar skada sett till tillgängligheten. / TernariusD 4 maj 2012 kl. 17.23 (CEST)[svara]
Jag tycker inte den här disken ska flyttas medan den håller på, utan när den avstannat och är mogen att arkiveras, där är vi inte än! -- Lavallen 4 maj 2012 kl. 17.26 (CEST)[svara]
Då har jag inga invändningar. / TernariusD 4 maj 2012 kl. 17.46 (CEST)[svara]
Lägg in en blänkare på den sidan om denna diskussion? Njaelkies Lea (d) 5 maj 2012 kl. 10.55 (CEST)[svara]
Enligt min åsikt bör inga användaressäer vara låsta. Arnef (disk) 5 maj 2012 kl. 21.18 (CEST)[svara]
Jag tycker att icke-administratörer själva borde kunna ändra skrivskyddet på sidor i sin egen användarnamnrymd. /ℇsquilo 8 maj 2012 kl. 13.52 (CEST)[svara]
Det är antagligen tekniskt omöjligt så som MediaWiki ser ut nu, och skulle öppna en Pandoras ask. Jag tror inte fördelen skulle uppväga den energi som borde sättas in för att förhindra eller hantera missbruk.
Att själv kunna ändra skrivskyddet är viktigt bara om sidorna är skrivskyddade, vilket vad jag förstår för tillfället i huvudsak gäller arkiv med anknytning till vissa troll och användare som ofta utsätts för angrepp. Den senare gruppen består nästan helt av administratörer, som också nu kan redigera låsta sidor. Problemet gäller alltså bara enstaka användare (Obelix hör till dem som varit trolloffer) och också dem rätt sporadiskt.
--LPfi (disk) 9 maj 2012 kl. 08.48 (CEST)[svara]
Tekniskt omöjligt/svårt, ser det inte ut som. User:Lavallen/common.js är skrivskyddad för alla utom för mig och admins och några begränsade användargrupper till. Men, det är klart, det går inte att för mig justera skrivskyddet i den sidan. -- Lavallen 9 maj 2012 kl. 11.04 (CEST)[svara]

Preventivt skrivskydd för sidor utsatta för IP-attacker[redigera wikitext]

Med beaktande av tillkomsten av möjlighet att snabbt skaffa nya IP-adresser, bland annat pga IPv6, menar jag att vi måste ompröva rutinerna för skydd mot vandalisering. Traditionellt har vi blockerat IP-adressen som orsakar klotter, mobbning och annan vandalisering i storleksordningen timmar till, vid upprepade attacker, veckor och läsår, men med den ökande möjligheten till att snabbt skaffa nya IP-adresser minskar effektiviteten av denna åtgärd, och jag menar att vi i större utsträckning måste skrivskydda sidor som utsätts för IP-klotter.

Jag föreslår därför följande:

  • för sidor som utsätts för IP-klotter av typen kränkande, vandaliserande, stötande osv så är enligt min mening redan idag normalåtgärden att _omedelbart_ blockera IP-adressen för en kortare tid (spannet timmar till vecka).
  • Jag föreslår att den sida som utsätts för detta redan efter en IP-attack _omgående_ ska kunna halvlåsas för samma kortare tid, i princip samma som redan idag tillämpas för IP-blockeringen.
  • Detta ska speciellt vara acceptabelt för sidor med "stort" antal sidvisningar, förslagsvis mer än 10 per dag, där skadan av att vandaliserande information exponeras bedöms som stor.

Förhoppningen är att detta preventivt ska förhindra nya klotterattacker från snabbt nyregistrerade IP-adresser från en förmodad aktör, samt också möjligen förhindra klotterattacker från grupper av klottrare som förmodas i grupp testa möjligheterna att föra in vandaliserande information i ett visst objekt.

"No more trying there - we are going to cease the thing" / Anhn (diskussion) 11 november 2021 kl. 22.46 (CET)[svara]

Hur ofta upprepas sådant klotter från ny adress? En del klottrare byter adress efter att de blockerats, men är de ändå inte i minoritet? Fastän det är lätt att få ny adress tror jag inte alls alla vet hur man gör, och många klottrare bryr sig inte om att göra det fastän de skulle veta. Att halvlåsa sidor också då den utsatts för engångsklotter låter väl drastiskt, i synnerhet om det skulle gälla mer än en kort stund – jag antar att en kvart räcker för väldigt många klotterattacker. –LPfi (diskussion) 12 november 2021 kl. 17.47 (CET)[svara]
I denna historik tror jag klottraren kommit tillbaka med ny adress, kanske inte aktivt utbytt, men med ny dynamiskt tilldelad om det gått ett litet stycke tid. Att vid återkomsten halvlåsa kan fördröja ytterligare nya attacker.
I denna historik har vi mellan 2021-11-13 kl 00.18 och kl 01.36 inte mindre än 66 (!) redigeringar. Ett antal av dessa redigeringar är återställningar, men åtminstone ett 30-tal är olämpliga IP-red, kanske av olika personer, kanske av enskilda som tilldelas nya IP-adresser. Att hinna med och blockera dessa IP är svårt, en bättre lösning hade varit att efter säg andra IP-attacken halvlåsa sidan.
Kortfattat vill jag få acceptans för att efter IP-attacker mot "kända personer" med helt enkelt olika typer av nätmobbning, kanske redan efter _en_ attack, _snabbt_ halvlåsa en kortare tid. Jag har kört med en vecka, men även några timmar eller ett dygn kan skydda oss från att wikipedia blir plattform för denna typ av ryktesspridning. Jag vill få acceptans för att halvlåsning av en sida en kortare tid (högst en vecka) inte är konstigare än direktblockering av en IP en kortare tid (högst en vecka). / Anhn (diskussion) 13 november 2021 kl. 21.32 (CET)[svara]
En snabb fundering: Benjamin Ingrosso får en del klotter regelbundet med tillbakarullningar varannan månad. Ska den halvlåsas? Vad är tröskeln? Per W (diskussion) 13 november 2021 kl. 22.04 (CET)[svara]
Jag har tänkt mig initialt högst en vecka. Men om det sen återkommer så för upprepning eller eskalering övervägas. / Anhn (diskussion) 13 november 2021 kl. 22.14 (CET)[svara]
Vid den typ av attack som var i natt brukar jag redan halvlåsta preventivt, då jag ser det är fler än ett ip som ger sig på samma artikel. Det blir effektivast så. Trodde redan det var så vi jobbade för att hindra dem att komma vidare. Sock hann jag inte i natt, då det var qå massivt så jag var fullt upptagen med att blockera och återställa. Bra gjort då av Anhn att ta nästa steg och halvlåsa. Adville (diskussion) 13 november 2021 kl. 22.26 (CET)[svara]
Riktlinjen ger redan nu visst stöd, formuleringen är nu att tidsbegränsat skrivskydd kan göras "av en sida som nyligen blivit måltavla för ihärdig vandalisering", men jag skulle vilja ge ok för snabb halvlåsning för kombinationen "högprofilerad sida" ("kändis", många visningar) och enstaka IP-redigeringar med olika typer av nätmobbning. / Anhn (diskussion) 13 november 2021 kl. 23.39 (CET)[svara]
Det är mycket vanligare att klotter i en artikel inte återkommer än att det återkommer. Att efter enstaka redigering halvlåsa i en vecka just i artiklar där det är vanligt att folk kan vilja bidra skulle jag se som olycklig. Att det sedan kan finnas särskilda skäl i enstaka sammanhang (i samband med uppblossad konflikt i hiphopsammanhang, till exempel) ser jag inte som en god anledning att generellt tillämpa en sådan princip. Uppstår en attack under natten är det i de allra flesta fall rimligare att halvlåsa fram till morgonen, när fler patrullerar, vilket ändå är långt nog att det också har funktionen att omöjliggöra det som sker där och då så att man i så fall måste återkomma vid senare tillfälle. /Julle (disk.) 14 november 2021 kl. 15.13 (CET)[svara]
När jag jag gör temporära halvlåsningar, som den natten, brukar jag göra 2 eller 8 timmar. När det skett någon nyhet som gör att man kan förvänta sig upprepat klotter under flera dagar (ex Einarhändelsen) så har jag preventivt halvlåst en vecka. Då är det mer exceptionellt. Adville (diskussion) 14 november 2021 kl. 15.32 (CET)[svara]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Jag har nu skrivit om riktlinjen. Har egentligen inte ändrat så mycket, men stuvat om en del. Har också behållit kriteriet "upprepat IP-klotter" vilket kan härröra från flera personer som oberoende eller i samförstånd ger sig på en viss artikel, eller från en enskild person med förmåga att skaffa sig varierande IP-adresser.

Jag har noterat att "skrivskydda efter en enstaka IP-attack" inte har stöd och kommer inte längre att driva detta. Jag tackar för inkomna synpunkter, kanske kommer det ytteligare synpunkter på min omstuvning av riktlinjen. / Anhn (diskussion) 14 november 2021 kl. 22.27 (CET)[svara]

Också om skrivskydd kan vara lämpligt i situationer som den nu aktuella, är det mycket problematiskt med skrivskydd vid nyhetshändelse som mer generell riktlinje. Vid nyheter uppstår ett behov av att redigera sidan och vid uppseendeväckande nyheter kan mycket aktivitet förväntas både av seriösa och oseriösa användare. Halvlåsning är lämplig endast om de olämpliga redigeringarna är fler än vi klarar, eller då artikeln kompletterats och justerats tillräckligt i väntan på mer säker information, och rykten och otillräckligt säkrad information väller in. –LPfi (diskussion) 15 november 2021 kl. 12.17 (CET)[svara]
I många fall är ju de olämpliga redigeringarna fler än vi klarar av. Historiken i denna artikel ger mig kalla kårar. Egentligen borde det mesta döljas också, med hänvisning till BLP men det är bara så mycket. --EstrellaSueciadiskussion, 15 november 2021 kl. 12.32 (CET)[svara]
Jag tycker stora nyhetshändelser är problematiska och kan vara skäl för halvlåsning av följande skäl:
  • WP:INTE#Ingen nyhetstjänst Vi ska inte vara först, andra ska ha publicerat källor. _Ingen_ ska skriva nåt alltför tidigt, utan källor osv, och absolut inte ovana IP-skribenter.
  • WP:BLP - redan den första redigeringen kan orsaka publicitetsskada, även om vi försöker vara alerta. Jag har lagt ner idén att halvlåsa _samtidigt_ som första vandalen blockeras, men hävdar likväl att redan efter andra eller tredje IP-redigeringen kan en admin ana vartåt det lutar och göra en halvlåsning för att hejda latrinfloden. Någon gång kanske åtgärden är överdriven, det kan en ju aldrig veta säkert, men likväl så ska det inte göras alltför snabba redigeringar, och därmed har ingen skada skett. /Anhn (diskussion) 15 november 2021 kl. 13.11 (CET)[svara]
Jag står fast vid min ståndpunkt att vi borde kunna intervallblockera adresser ifall de är inom ett visst intervall, och ha skrivskyddet som en sekundär åtgärd. Nu vet jag att alla inte har full koll när det gäller indelning av IP-adresser, och de som inte har det kan alltid tillfälligt skrivskydda berörd sida och lägga in en begäran på WP:BOÅ så kan någon mer insatt göra ett inringande och sen blockera lämpligt intervall, antingen från att kunna redigera hela sidan eller från den sidan som vandaliseras, det stänger ute färre än om man skrivskyddar sidorna. Jag kan vara behjälplig med inringande av adresser då jag numera i princip har full koll på IPv4-indelning och börjar lära mig mer och mer om IPv6-indelning. MVH Papper Pappergörs av trä! 15 november 2021 kl. 13.20 (CET)[svara]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Skulle intervallblockering varit möjlig och effektiv vid attackerna mot Adel (artist) häromdan? /Anhn (diskussion) 15 november 2021 kl. 13.48 (CET)[svara]

I fallet med Adel (artist) så verkar det vara väldigt många adresser inblandade från många olika serier, så i detta fall var ett skrivskydd högst befogat. Jag talar mera om de situationer där man ser att IP-numren liknar varandra och man kan ringa in ett visst intervall, så som vid det första exemplet med vandalismen i Sigrid Hjertén. MVH Papper Pappergörs av trä! 15 november 2021 kl. 13.53 (CET)[svara]
Tack för info. Kanske pratar vi om två situationer: 1) Enskild vandal med förmåga att återkomma med nya IP-adresser. Här verkar intervall-block kunna vara framgångsrikt. Kanske tar det en liten stund att aktivera nya adresser varför VIPS (Vandaliserande IP-redigeringar per Sekund) är måttlig. 2) Kaskad av redigeringar från olika personer vid dramatiska händelser, med hög VIPS. Dessa kan ha olika abonnemang/operatörer osv, och skrivskydd är det som krävs. /Anhn (diskussion) 15 november 2021 kl. 14.25 (CET)[svara]