Wikipedia:Arkivering

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Filing cabinet icon.svg

Till varje sida i Wikipedia finns en särskild flik för en diskussionssida. Om en diskussionssida blivit omfattande eller innehåller inaktuella diskussioner brukar sådana arkiveras, med en tydlig länk till arkivet så att det lätt går att hitta. Vanligen arkiveras diskussioner årsvis och kronologiskt, men kan på artikeldiskussioner där ett stort antal diskussioner förs även arkiveras ämnesvis. En praxis har vuxit fram på Svenskspråkiga Wikipedia om att även användardiskussionssidor ska arkiveras; att radera material som inte är av klotternatur brukar inte ses som konstruktivt.

Syfte[redigera | redigera wikitext]

Alla gånger en redigering sparas registreras den i aktuell artikels/sidas versionshistorik. När skribenter vill åt äldre diskussioner (vilket brukar ske på såväl användardiskussioner som artikeldiskussioner) till hjälp för sina arbeten, som inte finns kvar på den ordinarie diskussionssidan, är det önskvärt att sådana diskussioner kan återfinnas enkelt och praktiskt i ett arkiv – istället för att behöva krångla till det och leta i diskussionssidans versionshistorik, som kan innehålla tusentals historiska redigeringar, och dessutom kanske inte behöver diskutera saken igen.

Arkivering av användardiskussionssidor kan också underlätta saker vid kommunikation med symboliskt "besvärliga" användare eller om det gäller mer destruktiva beteenden som POV-pushning alternativt trolleri, vilka ibland även kan visa sig använda ett eller flera marionettkonton.

På särskilda diskussionssidor som det interna forumet Bybrunnen är det relativt vanligt att arkiverade äldre diskussionstrådar återupptas; i dessa fall brukar avsnittstiteln formuleras "'Den historiska diskussionen' (igen)", för att i en förtext också lätt kunna länkas till den historiska diskussionen.

Hantering av arkiv[redigera | redigera wikitext]

Användardiskussionssidor[redigera | redigera wikitext]

Det enklaste sättet att arkivera sin användardiskussion är följande manuella funktion:

  1. Skapa en undersida till din diskussionssida med namnet Användardiskussion:Användarnamn/Arkiv/2017 eller liknande.
  2. Klipp ut diskussionerna från din ordinarie diskussionssida. Lämna kvar de diskussioner som är nyare än en vecka.
  3. Klistra in diskussionerna på arkivsidan du skapade.
  4. Länka till arkivet från din ordinarie diskussionssida eller infoga mallen {{Arkiv}} (vanligast), {{Arkivtext}} (textvariant) eller {{Arkivbox|Undersidans namn}}.

När arkivet väl är skapat är det brukligt att inga nya diskussioner förs i arkivet. Om någon vill återuppta en diskussion från arkivet får denne starta en ny diskussion på den ordinarie diskussionssidan. För att försäkra dig om att arkivet inte ändras kan du, om du känner att skrivskydd är nödvändigt, be en administratör skrivskydda sidan eller skriva en skrivskyddsbegäran på Wikipedia:Begäran om åtgärder.

Wikipediasidor[redigera | redigera wikitext]

För Wikipediaforum och Wikipediadiskussionssidor gäller samma sak som på användardiskussionssidor, men på Wikipedia(diskussions)sidor är det vanligare att arkiveringen utförs av en robot. Det finns dock flera sidor som arkiveras manuellt (såsom dessa sidor.)

Även kan enskilda användare, vars diskussionssida är kontinuerligt välbesökt, begära om att få arkiveringen skött med hjälp av robot.

Artiklars diskussionssidor[redigera | redigera wikitext]

Många diskussionssidor till artiklar med stor popularitet brukar arkiveras. Detta då det ofta brukar komma in diskussionsinlägg till dessa diskussionssidor på grund av populariteten. Diskussionssidor till artiklar med mindre popularitet brukar inte arkiveras eftersom det inte kommer in diskussionsinlägg till dessa diskussionssidor så ofta. Många artiklar (ofta stubbar) saknar diskussionssida, det vill säga att länken till diskussionssidan är röd.

Se även[redigera | redigera wikitext]