Wikipedia:Arkivering

Från Wikipedia

Arkivering av Wikipedias diverse diskussionssidor – såväl artikel- och användardiskussionssidor som Wikipediaforum – är en rutin som innebär att diskussionstrådars textinnehåll flyttas från ordinarie diskussionssidor och förvaras på en eller flera undersidor till dessa, istället för att radera texten i fråga. Arkiven kan hanteras på olika sätt (såväl manuellt som automatiskt, bland annat beroende på typ av sida och aktivitet), och liksom våra policyer och riktlinjer anses denna rutin utgöra ett förhållningssätt som fyller flera funktioner.

Syfte med arkivering[redigera | redigera wikitext]

Allmänt, och artiklars diskussionssidor[redigera | redigera wikitext]

För mer om arkivering av bland annat artikeldiskussionssidor, se Wikipedia:Diskussionssidor#Arkivering.

Till varje sida i Wikipedia finns en särskild flik för en diskussionssida. Om en diskussionssida blivit omfattande eller innehåller inaktuella diskussioner brukar sådana arkiveras, med en tydlig länk till arkivet så att det lätt går att hitta. Vanligen arkiveras diskussioner årsvis och kronologiskt, men kan på artikeldiskussioner där ett stort antal diskussioner förs även arkiveras ämnesvis.

Varje publicerad editering registreras i aktuell artikels/sidas versionshistorik. När skribenter vill åt äldre diskussioner (vilket brukar ske på såväl användardiskussioner som artikeldiskussioner) till hjälp för sina arbeten, som inte finns kvar på den ordinarie diskussionssidan, är det önskvärt att sådana diskussioner kan återfinnas enkelt och praktiskt i ett arkiv – istället för att behöva krångla till det och leta i diskussionssidans versionshistorik, som kan innehålla tusentals historiska redigeringar, och dessutom kanske inte saken behöver diskuteras igen.

Användardiskussionssidor[redigera | redigera wikitext]

För mer om arkivering av användardiskussionssidor, se Wikipedia:Användarsidor#Arkivering.

En praxis har vuxit fram på svenskspråkiga Wikipedia om att användardiskussionssidor ska hanteras med samma princip; oavsett var en saklig dialog äger rum bör man utgå ifrån att det är respektlöst att radera (och/eller redigera i) inlägg/meddelanden som någon annan skrivit.

Konsensus är att såväl äldre som nyare diskussionsinlägg är viktiga för Wikipediagemenskapen då det i många fall är diskussionssidan som presenterar användaren bättre än själva användarsidan. Att radera bara vissa inlägg i en diskussion kan dessutom skapa förvirring för andra genom att helhetsbilden av diskussionen förstörs, samtidigt som vetskapen om att ens diskussionsinlägg kommer att kvarstå kan göra att man bättre värnar om (n)etiketten genom att tänka sig för vad man skriver. Arkivering av användardiskussionssidor brukar också underlätta administrativa saker vid kommunikation med symboliskt "besvärliga" användare eller om det gäller igenkännande av mer destruktiva beteenden som POV-pushning alternativt trolleri, vilka ibland även kan visa sig använda ett eller flera marionettkonton, som att exempelvis se om/hur ett sådant ärende hanterats tidigare.

Övriga diskussionssidor[redigera | redigera wikitext]

På det interna forumet Bybrunnen är det relativt vanligt att arkiverade äldre diskussionstrådar återupptas; i dessa fall brukar avsnittstiteln formuleras "'Den historiska diskussionen' (igen)", för att i en förtext också lätt kunna länkas till den historiska diskussionen.

Instruktioner till att arkivera[redigera | redigera wikitext]

Artiklars diskussionssidor[redigera | redigera wikitext]

Många diskussionssidor till artiklar med stor popularitet brukar arkiveras. Detta då det ofta brukar komma in diskussionsinlägg till dessa diskussionssidor på grund av populariteten.

Diskussionssidor till artiklar med mindre popularitet brukar inte arkiveras eftersom det inte kommer in diskussionsinlägg till dessa diskussionssidor så ofta. Många artiklar (ofta stubbar) saknar diskussionssida, det vill säga att länken till diskussionssidan lyser rött.

Användardiskussionssidor, manuellt[redigera | redigera wikitext]

Det enklaste sättet att arkivera sin användardiskussionssida är följande manuella funktion:

  1. Skapa en undersida till din diskussionssida med namnet Användardiskussion:Användarnamn/Arkiv/2023 eller liknande.
  2. Klipp ut avslutade diskussioner från din ordinarie diskussionssida (vanligen anses en diskussion vara avslutad när det har gått åtminstone ett par veckor sedan det senaste inlägget i tråden).
  3. Klistra in diskussionerna på arkivsidan du skapade.
  4. Länka till arkivet från din ordinarie diskussionssida eller infoga mallen {{Arkiv}} (vanligast), {{Arkivtext}} (textvariant) eller {{Arkivbox|Undersidans namn}}.

När arkivet väl är skapat är det brukligt att inga nya diskussioner förs i arkivet. Om någon vill återuppta en diskussion från arkivet får denne starta en ny diskussion på den ordinarie diskussionssidan. För att försäkra dig om att arkivet inte ändras kan du, om du känner att skrivskydd är nödvändigt, be en administratör skrivskydda sidan eller skriva en skrivskyddsbegäran på Wikipedia:Begäran om åtgärder.

Användardiskussionssidor, med robot[redigera | redigera wikitext]

Även kan enskilda användare, vars diskussionssida är kontinuerligt välbesökt, begära om att få arkiveringen skött med hjälp av robot. Eftersom det för närvarande finns endast en robot som utför detta på svenskspråkiga Wikipedia är det lämpligast att lämna förfrågan via en administratör.

Övriga Wikipediasidor[redigera | redigera wikitext]

För Wikipediaforum och Wikipediadiskussionssidor gäller samma sak som på användardiskussionssidor, men på Wikipediadiskussionssidor är det vanligare att arkiveringen utförs av en robot. Det finns dock flera sidor som arkiveras manuellt (såsom dessa sidor.)