Digital signatur

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Digital signatur är synonymt med elektronisk signatur och definierad i lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer (KES) som data i elektronisk form som används för att kontrollera att innehållet härrör från den som framstår som utställare.

Med kvalificerad elektronisk signatur avses avancerad elektronisk signatur som är baserad på ett kvalificerat certifikat och som är skapad av en säker anordning för signaturframställning.[1]

Om det i lag eller annan författning ställs krav på egenhändig underskrift eller motsvarande och om det är tillåtet att uppfylla kravet med elektroniska medel, ska en kvalificerad elektronisk signatur anses uppfylla kravet. Vid kommunikation med eller mellan myndigheter kan dock användningen av elektroniska signaturer vara förenad med ytterligare krav.[2]

För att ett certifikat ska få kallas kvalificerat ska det vara utfärdat av certifikatutfärdare som uppfyller bestämmelserna i §§ 6 och 7 i KES.[3]

En certifikatutfärdare som avser att utfärda kvalificerade certifikat till allmänheten är skyldig att anmäla detta hos Post- och telestyrelsen.[4]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ https://lagen.nu/2000:832#P2
  2. ^ https://lagen.nu/2000:832#P17
  3. ^ https://lagen.nu/2000:832#P6
  4. ^ https://lagen.nu/2000:832#P8