Fylum (biologi)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Fylum (plural fyla), när det gäller djur även stam, är en taxonomisk rang som används inom systematik (biologi) för både pro- och eukaryota organismer. Ordet fylum kommer från grekiskans phylon som betyder stam, släkt eller familj.

Taxonomisk rangordning är ett hierarkiskt system där arter förs samman i allt högre grupperingar baserat på släktskap, men där antalet tillgängliga grupperingar är begränsat. Ett fylum är den högsta naturliga grupperingen bland eukaryoter. Fylum indelas i sin tur i klasser. Flera fyla förs ibland samman till ett överfylum. Arter och artgrupper fördes tidigare till samman i grupper baserat enbart på morfologiska drag. Numera används DNA-analys.

I en äldre systematik användes benämningen "stam", men användningen av fylum har blivit allt vanligare. Stam var den högsta naturliga grupperingen av djur, och de indelades i klasser. Vissa stammar fördes dock samman till överstammar. Arter och artgrupper fördes till stammar baserat på morfologiska drag, och var inte baserade på DNA-analys. '"Stam'" användes enbart inom djurriket och motsvarades hos växtriket och svampriket av division.

Inom djurriket finns det över 35 fyla, exempelvis blötdjur (Mollusca), svampdjur (Porifera), nässeldjur (Cnidaria), plattmaskar (Platyhelmintes), rundmaskar (Nematoda), ringmaskar (Annelida), leddjur (Arthropoda), tagghudingar (Echinodermata) och ryggsträngsdjur (Chordata).