Mercators projektion

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Världskarta i Mercators projektion

Mercator-projektion är en projektionsmetod som är vanligt förekommande, exempelvis på världskartor och sjökort. Den bevarar riktningar korrekt. Eftersom en kompasskurs mellan två punkter på kartor av detta slag bildar en rät linje (loxodrom), används de ofta för sjökort. Det är dock inte kortaste vägen. Kortaste vägen är en storcirkel. Längdskalan är variabel och minskar med avståndet till polerna. En variant, Gauss-Krüger, används i svenska nationella kartor med referenssystemet RT 90.

Metoden för projektionen kan beskrivas på följande sätt: Om en cylinder antas omsluta en sfär avbildas en punkt på sfären på cylinderytan (kartan) där sfärens förlängda radie (den radie som svarar mot punkten på sfären) skär cylinderytan. Mercators projektion är alltså en cylinderprojektion.

Projektionsmetoden uppfanns av Gerhard Mercator.