Ne bis in idem

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Ne bis in idem, latin ("icke två gånger i samma sak"), juridik, är ett i synnerhet i straffprocessrättslitteraturen använt uttryck för principen om domens rättskraft eller för den processuella princip, enligt vilken en sak som avgjorts genom en dom som vunnit laga kraft inte får prövas på nytt. I svensk lagstiftning kommer principen huvudsakligen till uttryck i 17 kap 11 § RB avseende tvistemål och 30 kap 9 § RB avseende brottmål.[1] I Europakonventionen framgår den av artikel 4 i konventionens sjunde tilläggsprotokoll och i EU:s rättighetsstadga av stadgans artikel 50. [2][3]


Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ http://runeberg.org/nfbs/0371.html
  2. ^ https://lagen.nu/1994:1219
  3. ^ http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:SV:PDF