Tjärn

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För sjöar med detta eller snarlika namn, se Tjärnen.
Tuvstarr vid en tjärn i Ännu sitter Tuvstarr kvar och ser ner i vattnet från 1913 av John Bauer.

En tjärn eller göl definieras som en liten sjö, ofta i skogen eller i anslutning till en våtmark.

Skillnaden mellan tjärn och göl är att vattensamlingen som blev tjärnen har funnits på plats innan våtmarken bildades, medan gölen bildats uppe på våtmarken. En tjärn är normalt resten efter den sjö som vuxit igen när våtmarken bildades. Tjärnen har en fast tydlig strandlinje, även om de sista meterna ibland kan utgöras av gungfly. Gölens stränder är otydligare och strandlinjen kan beskrivas som att marken blir allt sankare för att till slut övergå helt i vatten. Gölens storlek varierar också mer med årstiderna. Tjärnens vatten är klarare än gölens, och i de flesta fall surare.

Det är dock ofta namnet på en vattensamling som avgör om den i vardagligt tal kallas "tjärn" eller "göl", och tendensen för småsjöar att ha tjärn- eller gölnamn varierar regionalt. I norra Sverige har de oftast tjärn-namn, och kallas vardagligt tjärnar, oberoende av hur de är belägna och har bildats. I andra delar, till exempel Östergötland har sådana småsjöar, oavsett vetenskapliga distinktioner, oftast gölnamn, också här oberoende av hur de är belägna och har bildats. I många delar av Sverige associeras "göl" med mindre vattensamlingar än vad som är värt att beskrivas som små sjöar. Oavsett regionala språkskillnader så betyder göl även ett mindre stillastående bihang till (men avskilt från) ett vattendrag. Se dock även korvsjö för en mycket större motsvarande variant.

Ett annat namn för mindre sjöar är lok, vanligt främst i södra Norrland och norra Svealand.