Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Begäran om åtgärder Begäran om IP-kontroll Ansökan om administrativ behörighet Robotansökan Byte av användarnamn
Begäran om åtgärder Begäran om IP-kontroll Ansökan om administrativ behörighet Robotansökan Byte av användarnamn

På den här sidan väljs administratörer, byråkrater, IP-kontrollanter och censorer till svenskspråkiga Wikipedia. Även andra val som kräver wikipediagemenskapens förtroende kan förekomma här.

Användare kan nominera sig själva eller bli nominerade av någon annan. Omröstningen pågår normalt i minst en vecka (minst 7 dygn) från det att omröstningen blivit listad här. Är utslaget tidigt tydligt avslag kan den dock avslutas i förtid, för att undvika snöbollseffekten.

För att bli vald till administratör eller byråkrat krävs stöd av minst 75 procent av rösterna. För att bli vald till IP-kontrollant krävs minst 75 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. För att bli vald till censor krävs minst 90 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. Neutrala röster räknas inte. Om kandidaten får tillräckligt med stödjande röster så tilldelar en byråkrat eller steward användaren de nya användarrättigheterna.

De som kan ta bort användarrättigheter från en användare är Wikimedias stewardar. Om en användare själv vill bli av med sina verktyg lägger denna in en begäran på meta:Removal of access. Användaren ska även tas bort ur listan på Wikipedia:Administratörer.

Nominering[redigera | redigera wikitext]

För att nomineras till val bör man vara välkänd i Wikipediagemenskapen. Flitiga wikipedianer blir oftare valda. Olika användare lägger vikt vid olika saker, men viktigast är förstås bedömningen av huruvida användaren kommer att förvalta verktygen på ett korrekt och för Wikipedia ändamålsenligt sätt. Många anser därutöver att användaren ska ha förståelse för och följa Wikipedias policy och riktlinjer, och så gott som det går följa gängse Wikipediaetikett.

Det finns ingen formell minimigräns för hur länge man måste ha varit aktiv för att få kandidera. För att undvika okynnesnomineringar anses allmänt att användare som kandiderat, men inte blivit valda, bör vänta ett tag (åtminstone några månader) innan de kandiderar igen. På så vis får andra användare en chans att bilda sig en ny uppfattning om deras bidrag.

Den som äger rätt att nominera är den som själv kan bli nominerad.

Nominering av användare[redigera | redigera wikitext]

Innan omröstningen listas ska användaren tillfrågas om vederbörande accepterar nomineringen.

Om användaren accepterat nomineringen listas omröstningen här genom att skriva {{subst:Nominering}} på användarens nomineringssida, Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet/Användarnamn. Omröstningarna skall omges av <section>-taggar. Se exempel. När omröstningen är påbörjad läggs den till i avsnittet "Pågående nomineringar" enligt detta exempel. "2015" kan behöva ändras vid nytt år eller om flera omröstningar sker för samma användare under samma år.

Nomineringar för omval sker normalt under den månad som anges som slutmånad i administratörens förordnande.

Sektionsnamnet i mallen nedan bygger normalt på det aktuella året. Vid nytt år, ändra sektionsnamnsförslaget till aktuellt år (2015). Om det namnet redan är använt på valsidan så använd förslagsvis År-månad som sektionsnamn, exempelvis 2015-04.

== Nyval/Omval/Återval Aktuell månad och år ==
<section begin="2015"/>
<small>Valet bör inte avslutas före {{subst:#timel: j F Y H.i|+7 days}}.</small>
{{subst:Nominering
|användarnamn=
|till= Administratör och byråkrat/IP-kontrollant/censor
|valtyp= Nyval/Omval/Återval
|självnominerad= Ja/Nej
|motivering= Varför ~~~~
|länk= Länk till kandidatens bekräftelse (utgår vid självnominering)
}}
<section end="2015"/>

Vid nyval kan följande formulär användas. Skriv in användarnamnet på den du vill nominera. När du trycker på "Skapa sida" är {{Nomineringssida}} samt ovanstående "mall" redan laddade.


Avslut av nomineringar[redigera | redigera wikitext]

När det är dags att avsluta nomineringen gör enligt följande:

 1. Lägg {{aabt|valets utgång|~~~~}} istället för raden "Valet bör inte avslutas före..." i början av det aktuella valet (efter <section begin>-taggen men före själva omröstningen).
 2. Lägg {{aabb}} i slutet av valet (före <section end>-taggen).
 3. På denna sida, flytta ner nomineringen till avsnittet "Nyligen avslutade ansökningar".
 4. Om nya rättigheter skall delas ut uppmärksamma en byråkrat om det (gärna via WP:BOÅ). Gäller det en ny censor eller IP-kontrollant, så kontakta istället en steward på meta.
 5. Uppdatera listan över administratörer
 6. Meddela gärna valresultatet till kandidaten.
 7. Section begin/end-taggarna ska inte flyttas vid arkivering och nytt val, utan man lägger in nya vid nästföljande val.

Riktlinjer för röstning[redigera | redigera wikitext]

Enbart användare som registrerat ett konto kan rösta. Dessutom måste man vara etablerad och någorlunda välkänd av andra användare. Man kan välja att rösta "stöder", "neutral" eller "stöder inte". Neutrala röster räknas inte när omröstningen avslutas.

De som röstar väljer själva om de vill motivera sina röster eller inte. Då ifrågasättande av andras lämplighet för någonting ibland kan vara känsligt, anser många användare att det är bra om den som röstar emot motiverar sin röst, så att andra kan skärskåda och bedöma det. Håll diskussionen konstruktiv och saklig. Undvik personangrepp, sarkasmer och tvetydigheter. Ämnet på den här sidan är den aktuella omröstningen – utvikningar åt annat håll kan lätt störa. Se Wikipedia:Etikett och Wikipedia:Inga personangrepp.

Om det under nomineringen framkommer något som gör att du ändrar dig kan du ändra eller stryka din röst fram till omröstningens slut. Den gamla rösten markeras med överstrykning (#*<s>användarnamn tidsangivelse</s>). För att den automatiska räkningen ska fungera måste den strukna röstens inledande # ändras till #* (om rösten står först, till *).

Varför får inte alla rösta?[redigera | redigera wikitext]

Som i de flesta val och omröstningar har man även på Wikipedia en röst per person. Anledningen till att man inte får rösta som oinloggad är att en person kan redigera från många ip-adresser, och att det bakom en enskild ip-adress kan finnas flera olika personer. Anledningen till att nyregistrerade konton inte får rösta är att det tyvärr förekommer personer som registrerar flera olika konton i syfte att manipulera omröstningar eller överlag påverka samarbetet på Wikipedia. Dessutom registrerar ibland blockerade användare nya konton. Kravet att man ska vara etablerad och någorlunda välkänd innebär att övriga användare kan känna sig rimligt säkra på att det faktiskt är en "unik" person bakom varje röstande konto. (Se vidare Wikipedia:Marionetter.) Det finns inga exakta kriterier för hur länge man ska ha varit registrerad eller hur många redigeringar man ska ha gjort för att få rösta; tveksamma fall avgörs genom diskussion.

Nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Uppdatera sidanSenaste ändringarna av nomineringssidorna

Pågående nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Valet bör inte avslutas före 2 maj 2015 10.40.

AleWi[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av AleWi (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Nominerad av: Hangsna (diskussion) 25 april 2015 kl. 10.40 (CEST)

Motivering: En rutinerad administratör som använder verktygen på ett bra sätt. /Hangsna (diskussion) 25 april 2015 kl. 10.40 (CEST)

Länk till kandidatens bekräftelse: diff

Stöder Stöder

 1. Hangsna (diskussion) 25 april 2015 kl. 10.40 (CEST)
 2. Yger (diskussion) 25 april 2015 kl. 10.47 (CEST)
 3. Adville (diskussion) 25 april 2015 kl. 11.44 (CEST)
 4. Lsj (diskussion) 25 april 2015 kl. 11.56 (CEST)
 5. Edaen (diskussion) 25 april 2015 kl. 11.56 (CEST)
 6. Paracel63 (diskussion) 25 april 2015 kl. 12.44 (CEST)
 7. TernariusD 25 april 2015 kl. 13.29 (CEST)
 8. Riggwelter (diskussion) 25 april 2015 kl. 13.30 (CEST)
 9. Höstblomma (diskussion) 25 april 2015 kl. 14.34 (CEST)
 10. Sjunnesson (diskussion) 25 april 2015 kl. 16.28 (CEST)
 11. Thoasp (diskussion) 25 april 2015 kl. 17.38 (CEST)
 12. Historiker (diskussion) 25 april 2015 kl. 19.01 (CEST)
 13. Tostarpadius (diskussion) 25 april 2015 kl. 20.58 (CEST)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionValet bör inte avslutas före 29 april 2015 23.08.

Bruno Rosta[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av Bruno Rosta (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Nominerad av: Hangsna (diskussion) 22 april 2015 kl. 23.08 (CEST)

Motivering: Använder verktygen på ett sätt som är till nytta för Wikipedia /Hangsna (diskussion) 22 april 2015 kl. 23.08 (CEST)

Länk till kandidatens bekräftelse: bekräftelse

Stöder Stöder

 1. Obelix (diskussion) 22 april 2015 kl. 23.55 (CEST) Givet.
 2. Riggwelter (diskussion) 23 april 2015 kl. 00.01 (CEST)
 3. Paracel63 (diskussion) 23 april 2015 kl. 00.44 (CEST)
 4. Yger (diskussion) 23 april 2015 kl. 04.47 (CEST)
 5. Edaen (diskussion) 23 april 2015 kl. 07.23 (CEST)
 6. Lsj (diskussion) 23 april 2015 kl. 08.02 (CEST)
 7. Sjunnesson (diskussion) 23 april 2015 kl. 08.29 (CEST)
 8. Definiendum (?) 23 april 2015 kl. 08.43 (CEST)
 9. TernariusD 23 april 2015 kl. 10.01 (CEST)
 10. Adville (diskussion) 23 april 2015 kl. 10.38 (CEST)
 11. Tostarpadius (diskussion) 23 april 2015 kl. 11.23 (CEST)
 12. Mercedes Grand Prix (diskussion) 23 april 2015 kl. 13.38 (CEST)
 13. andejons (diskussion) 23 april 2015 kl. 15.18 (CEST)
 14. Ariam (diskussion) 23 april 2015 kl. 16.47 (CEST)
 15. Njaelkies Lea (d) 23 april 2015 kl. 18.37 (CEST)
 16. Historiker (diskussion) 23 april 2015 kl. 20.30 (CEST)
 17. Maundwiki (diskussion) 24 april 2015 kl. 00.16 (CEST)
 18. Rex Sueciæ (disk) 24 april 2015 kl. 01.53 (CEST)
 19. Deryni (diskussion) 24 april 2015 kl. 06.23 (CEST)
 20. Ghostrider ♠ 24 april 2015 kl. 12.47 (CEST)
 21. Pontuz (diskussion) 24 april 2015 kl. 20.20 (CEST)
 22. Dieselmotorvagnar (till stationen) 25 april 2015 kl. 03.14 (CEST)
 23. Höstblomma (diskussion) 25 april 2015 kl. 07.39 (CEST)
 24. Hangsna (diskussion) 25 april 2015 kl. 08.11 (CEST)
 25. Thoasp (diskussion) 25 april 2015 kl. 17.37 (CEST)
 26. Hastaro (diskussion) 25 april 2015 kl. 19.18 (CEST)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionValet bör inte avslutas före 28 april 2015 21.58.

Rasmus 28[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör och byråkrat

Omval av Rasmus 28 (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Självnominerad Rasmus 28 21 april 2015 kl. 21.58 (CEST)

Motivering: Jag har alltjämt god användning av administratörsverktygen som jag gärna behåller ett år till om jag får gemenskapens förtroende! Rasmus 28 21 april 2015 kl. 21.58 (CEST)

Stöder Stöder

 1. Tostarpadius (diskussion) 21 april 2015 kl. 22.12 (CEST)
 2. ℇsquilo 22 april 2015 kl. 09.09 (CEST)
 3. Lsj (diskussion) 22 april 2015 kl. 09.13 (CEST)
 4. Ghostrider ♠ 22 april 2015 kl. 12.41 (CEST)
 5. Ariam (diskussion) 22 april 2015 kl. 13.59 (CEST)
 6. Edaen (diskussion) 22 april 2015 kl. 14.36 (CEST)
 7. Gujo (diskussion) 22 april 2015 kl. 17.37 (CEST)
 8. Adville (diskussion) 22 april 2015 kl. 20.57 (CEST)
 9. TernariusD 22 april 2015 kl. 21.05 (CEST)
 10. Definiendum (?) 22 april 2015 kl. 21.53 (CEST)
 11. Riggwelter (diskussion) 22 april 2015 kl. 22.08 (CEST)
 12. Obelix (diskussion) 22 april 2015 kl. 23.56 (CEST)
 13. Paracel63 (diskussion) 23 april 2015 kl. 00.41 (CEST)
 14. andejons (diskussion) 23 april 2015 kl. 15.20 (CEST)
 15. Njaelkies Lea (d) 23 april 2015 kl. 18.36 (CEST)
 16. Historiker (diskussion) 23 april 2015 kl. 20.26 (CEST)
 17. Maundwiki (diskussion) 24 april 2015 kl. 00.17 (CEST)
 18. Deryni (diskussion) 24 april 2015 kl. 06.24 (CEST)
 19. Pontuz (diskussion) 24 april 2015 kl. 20.20 (CEST)
 20. Dieselmotorvagnar (till stationen) 25 april 2015 kl. 03.11 (CEST)
 21. Höstblomma (diskussion) 25 april 2015 kl. 07.39 (CEST)
 22. Hangsna (diskussion) 25 april 2015 kl. 08.11 (CEST)
 23. Thoasp (diskussion) 25 april 2015 kl. 17.36 (CEST)
 24. Hastaro (diskussion) 25 april 2015 kl. 20.01 (CEST)

Halvstöd Stöder för administratör, men neutral till byråkrat

 1. Yger (diskussion) 22 april 2015 kl. 06.45 (CEST)
 2. Rex Sueciæ (disk) 22 april 2015 kl. 07.27 (CEST)
 3. Sjunnesson (diskussion) 22 april 2015 kl. 08.24 (CEST)

Halvstöd Stöder för administratör, men emot byråkrat

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion Diskussion
Behöver vi fler byråkrater? Inte för att jag på något sätt tror att Rasmus inte skulle lösa även det på ett utmärkt sätt (tvärtom!) utan det är mest en fundering över antalet. Riggwelter (diskussion) 22 april 2015 kl. 21.58 (CEST)

Varför skall vi ha en begränsning av antalet byråkrater? Definiendum (?) 22 april 2015 kl. 22.06 (CEST)
Det är inget konstigt i att ha en begränsning av antalet personer med högre behörighet, men jag missade i röstningen att kolla fakta... och Rasmus ÄR ju redan byråkrat. Jag har flyttat min röst. Riggwelter (diskussion) 22 april 2015 kl. 22.08 (CEST)
Jag funderade i samma banor igår, det som fick mig att tvivla är att Rasmus 28, endast använt behörigheten en gång. Ghostrider ♠ 23 april 2015 kl. 12.37 (CEST)
Vi har just valt en ny, samtidigt som en har avsagt sig. Att i det läget med hänvisning till antalet ta ifrån någon behörigheten kan jag se annat än som ett misstroende. Tostarpadius (diskussion) 23 april 2015 kl. 12.42 (CEST)
Det var inte det som var mitt syfte. Är det så att han känner att han har behov av verktygen, är det ok för mig. vänligen Ghostrider ♠ 23 april 2015 kl. 13.45 (CEST)
Valet bör inte avslutas före 28 april 2015 13.07.

Annika64[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av Annika64 (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Nominerad av: Gotita de Orodiskussion, 21 april 2015 kl. 13.07 (CEST)

Motivering: Annika64 gör en viktig insats mot klotter och vandalism och är mycket värdefull som administratör. Gotita de Orodiskussion, 21 april 2015 kl. 13.07 (CEST)

Länk till kandidatens bekräftelse: här

Stöder Stöder

 1. Gotita de Orodiskussion, 21 april 2015 kl. 13.10 (CEST)
 2. Adville (diskussion) 21 april 2015 kl. 13.20 (CEST)
 3. Ghostrider ♠ 21 april 2015 kl. 15.10 (CEST)
 4. Edaen (diskussion) 21 april 2015 kl. 15.25 (CEST)
 5. Obelix (diskussion) 21 april 2015 kl. 15.26 (CEST)
 6. Pontuz (diskussion) 21 april 2015 kl. 20.36 (CEST)
 7. Matanb (diskussion) 21 april 2015 kl. 20.44 (CEST)
 8. Rex Sueciæ (disk) 22 april 2015 kl. 07.27 (CEST)
 9. Sjunnesson (diskussion) 22 april 2015 kl. 08.26 (CEST)
 10. Hastaro (diskussion) 22 april 2015 kl. 21.18 (CEST) Trots en besvärande långvarig konflikt med Tostarpadius så har Annika mitt stöd. Annika har själv skrivit att blockeringen (se disk) var förhastad, det finns ingen anledning att älta detta.
 11. Paracel63 (diskussion) 23 april 2015 kl. 00.34 (CEST)
 12. C T Johansson (diskussion) 23 april 2015 kl. 06.00 (CEST)
 13. dnm (d | b) 24 april 2015 kl. 01.28 (CEST) Motivering finns i diskussionen.
 14. Höstblomma (diskussion) 25 april 2015 kl. 07.33 (CEST) som Hastaro. Den aktuella blockeringen i det läget var inte bra, men jag tror det var ett misstag i hastigheten och den frustrerande situationen. Ett misstag, och alltså inte något typiskt beteende hos användaren. Annika gör i övrigt en mycket god insats som administratör och i grunden har jag ett gott förtroende för användaren.
 15. Hangsna (diskussion) 25 april 2015 kl. 08.10 (CEST)
 16. Yger (diskussion) 25 april 2015 kl. 12.07 (CEST) ändar mig igen under intryck av Dnm och Höstblommas kommenterar samt det faktum att A denna gång inte gått i svaromål på TS sista kommentarer
 17. K9re11 (diskussion) 25 april 2015 kl. 16.09 (CEST)
 18. Thoasp (diskussion) 25 april 2015 kl. 17.28 (CEST) Som Höstblomma.

Neutral Neutral

 1. ℇsquilo 22 april 2015 kl. 09.14 (CEST) Den långvariga konflikten med Tostarpadius är en besvärande faktor.
 2. Ariam (diskussion) 22 april 2015 kl. 14.00 (CEST) Som Esquilo.
 3. Gujo (diskussion) 22 april 2015 kl. 17.34 (CEST) Som Esquillo
 4. TernariusD 22 april 2015 kl. 20.56 (CEST) Som Esquillo, tyvärr; för jag betraktar Annika som en mycket kompetent användare.
 5. Riggwelter (diskussion) 22 april 2015 kl. 21.17 (CEST). Jag sällar mig Ternarius beskrivning och tycker samtidigt att det inte är så kul att lägga sin röst på något annat än ja, särskilt eftersom jag röstade ja i maj 2014.
 6. Tournesol (diskussion) 23 april 2015 kl. 09.55 (CEST)
  • Yger (diskussion) 23 april 2015 kl. 10.08 (CEST) se inlägg under Diskussion


Stöder inte Stöder inte

 1. andejons (diskussion) 21 april 2015 kl. 16.52 (CEST) Jag kan inte stödja admins som blockerar användare för redigeringskrig när de själva är den andre parten, i synnerhet inte när det finns en historia av irritation dem emellan. [1], [2]
 2. Tostarpadius (diskussion) 21 april 2015 kl. 16.56 (CEST) Som Andejons.
 3. Lsj (diskussion) 22 april 2015 kl. 20.40 (CEST) Som Andejons. Att först själv återställa upprepade gånger i ett redigeringskrig, och sedan använda adminverktyg för att blockera motparten, är inte ok för något annat än ren vandalism. Att det finns en gammal konflikt mellan parterna gör det bara ännu olämpligare att använda verktygen. Om man i det läget ser behov av en blockering, så ber man på wp:BOÅ någon annan admin att bedöma läget.
 4. Definiendum (?) 22 april 2015 kl. 21.49 (CEST) Som Andejons.
 5. Ymer (diskussion) 22 april 2015 kl. 22.19 (CEST) Som @Andejons och @Lsj: båda parterna i den så kallade "konflikten" har sedan länge passerat flera gränser för det olämpliga, med den skillnad att @Annika64 haft makten att komma åt @Tostarpadius då det smärtade som värst. Sällsynt trist.

Diskussion Diskussion

Det som Andejons tar upp här ovan är principiellt mycket tveksamt. Men @Annika64: brukar annars vara en seriös och omdömesgill användare, och jag vill höra vad hon själv har att säga om saken innan jag röstar. Lsj (diskussion) 21 april 2015 kl. 20.30 (CEST)

Den som studerar artikelhistoriken kan konstatera att det var en annan användare, @Hangsna:, som lagt in en åtgärdsmall i artikeln, vilket ogillades av artikelskaparen T., som tog själv bort den, något som strider mot praxis vad gäller åtgärdsmallar, varefter den återinsattes av H. Jag uppmanade T. att söka konsensus med H. i stället för agera på detta sätt, något som inte hade någon effekt, utan T. fortsatte att redigeringskriga. Blockeringen var kanske förhastad, men jag finner det oacceptabelt att en rutinerad användare som T. uppenbarligen värderar sig egen uppfattning högre än andras, i detta fall H. /Annika (diskussion) 21 april 2015 kl. 20.51 (CEST)
Jag vill ogärna gå i polemik, men detta är endast ett exempel på bristande omdöme från Annikas sida under det gångna året. Jag värderar inte min egen uppfattning högre än andras. Jag anser inte heller att man skall kasta sten när man sitter i glashus. Jag hoppas detta blir mitt sista inlägg i denna obehagliga diskussion, där jag kan uppfattas tala i egen sak. Mitt förtroende är totalt förbrukat och jag anser att gemenskapen skulle må bäst av att verktygen fråntoges denna annars i många avseenden förtjänstfulla mångåriga administratör och bidragsgivare, när vederbörande nu inte självmant drar sig tillbaka. Tostarpadius (diskussion) 21 april 2015 kl. 21.09 (CEST)
Mitt syfte i detta fall var att försvara Hangsnas rättighet att ha synpunkter på artikelns utformning. Om detta är ett uttryck för dåligt omdöme överlåter jag åt övriga användare att ta ställning till. /Annika (diskussion) 21 april 2015 kl. 21.58 (CEST)
Det hade Hangsna klarat av själv, utan Din inblandning. Blockeringen var solklart maktmissbruk. Den hävdes också mycket snabbt. Tostarpadius (diskussion) 21 april 2015 kl. 22.07 (CEST)
Finns det verkligen inte fler som reagerar mot detta? Får mångåriga administratörer bete sig hur maktfullkomligt som helst? Tostarpadius (diskussion) 22 april 2015 kl. 15.44 (CEST)

Blockeringen var kanske förhastad, Vilket Annika själv skriver. Konflikten mellan henne och T är ibland besvärande, men jag tror och hoppas att hon efter den diskussion som varit har tagit till sig kritiken i detta avseendet och inte kommer att agera på det sättet igen. Bortser man från konflikten med T så gör Annika ett mycket bra jobb med admin-verktygen. Det arbetet anser jag att hon skall kunna fortsätta med. Skulle det uppstå en konflikt er emellan igen så är det mellan två användare. Vi andra admins kan bedöma vad som sker- ni är båda viktiga för projektet. Adville (diskussion) 22 april 2015 kl. 21.04 (CEST)

Diskussionen på diskussionen på KAW från februari bör nog också beaktas i sammanhanget.
andejons (diskussion) 22 april 2015 kl. 22.27 (CEST)

Eftersom den långvariga konflikten mellan mig och T. omnämns flera gånger, kan det kanske vara av intresse med information om hur denna uppstod (det var inte, som det felaktigt påståtts, SFFR:n om en porrfilm som orsakade denna). Det var våren 2013, då en liten påtryckargrupps ledare, som även är användare på Wikipedia, ville starta en från Facebook styrd kampanj på Wikipedia. Då jag påtalade att detta var en rent politisk kampanj, som inte hör hemma på Wikipedia gick T., som uttalat stödjer denna kampanj, till storms mot mig och försökte upphöja den starkt tendentiösa historieskrivningen som denna grupps ledare framförde i en pamflett till objektiv sanning (några av de grövsta felaktigheterna, som jag påtalade, i denna pamflett har sedermera tagits bort). Det var detta som fick mig att tappa tilltron till T:s trovärdighet vad gäller NPOV och därför började rösta mot honom i hans administratörval. Efter det har han haft ett mycket arrogant och otrevligt sätt mot mig då jag ifrågasatt hans redigeringar, vilka alltid påståtts vara så självklara att de vare sig behöver diskuteras eller motiveras. /Annika (diskussion) 22 april 2015 kl. 22.46 (CEST)

Tack för denna information! Jag förstår äntligen - efter två långa år - vad som utlöst det hela. Från min sida sett har det aldrig funnits någon konflikt och gör det inte nu heller. Någon Facebook-kampanj har jag aldrig deltagit i, inte ens känt till. Jag avskyr alla agendor, kanske allra mest dem som jag politiskt eller teologiskt sympatiserar med. Det enda jag strävar efter är att sakligt värdera argument. Om detta ibland kan uppfattas som arrogant beklagar jag det. I det längsta har jag försökt agera försonligt och också stött i administratörsval (se fjolårets omröstning). Jag önskar att jag kunnat göra det nu också. Jag instämmer i allt det som sägs om Annikas stora kvaliteter. Dessa kommer dock främst till sin rätt i användarens artikelskapande, vilket jag verkligen värdesätter. Där hoppas jag att vi även framgent skall kunna dra nytta av vederbörandes kunskaper. Tostarpadius (diskussion) 23 april 2015 kl. 01.34 (CEST)
I det aktuella fallet var det uppenbart att du ville ge din välsignelse åt en POV-kampanj på grund av att du personligen sympatiserade med denna. Sedan dess har du inte ens bemödat dig att seriöst bemöta de argument som jag framfört då diskussioner mellan oss uppkommit, utan avfärdat dessa med "detta är så självklart att det inte behöver diskuteras". När jag ansett att du borde bemöta mina argument har du i stället anklagat mig för att höja rösten utan att utan att själv presentera några seriösa motargument. Att försöka vara vänlig mot dig har inte haft någon som helst effekt (när du på en sida ställde frågan om vem Anders Filén var tog jag mig ordentligt med tid för att söka efter källor till en artikel om denne), utan du har fortsatt att avfärda mig på samma obehagliga sätt när du velat driva i genom din uppfattning. /Annika (diskussion) 23 april 2015 kl. 06.48 (CEST)
Jag är rädd för att en ytterligare vända i detta bråk på denna plats knappast är till gagn för någon. För mig spelar det ingen roll exakt varför ni bråkat, bara att det sätt ni gjort det på medför att jag inte kan känna rösta för att någon av er skall ha tillgång till adminverktygen innan det finns en lösning som hindrar er att ryka ihop.
andejons (diskussion) 23 april 2015 kl. 09.46 (CEST)
Instämmer med Andejons. Hur konflikten uppstått är irrelevant på AAB. Risken för att adminverktyg missbrukas är däremot relevant. Lsj (diskussion) 23 april 2015 kl. 09.51 (CEST)
Att fortsätta med denna historia även på AAB sidan gör mig ytterligt besviken. Jag har inte läst inläggen i sig och bryr mig noll om hur det egentligen förhöll sig när det inträffade. Däremot är det för mig ett tecken på ytterst dåligt omdöme älta detta ännu en gång och gör att min allmänna optimism att det nog lugnar sig och blir bättre, då ju de två individerna är mycket duktiga och allmännförnuftiga fått sig en sådan törn att mitt entydiga erkännande av allt bra annika64 gör både i artikelrymden och med adminverktygen inte längre räcker för en stöd-röst. Vi kan inte ha denna dispyt spilla över överallt, och som här ven AAB sidan.Yger (diskussion) 23 april 2015 kl. 10.08 (CEST)
Jag beklagar att detta tagit upp så mycket utrymme. Min avsikt var ursprungligen att rösta nej med en så tydlig och samtidigt skonsam motivering som möjligt. Jag avbröt min egen nominering i höstas och har avstått från att kandidera nu i vår för att undvika en upptrappning och värna om arbetsron. Jag hoppas verkligen att denna konflikt tar slut. Någon POV-pushning har jag aldrig stött. Att ordnar skall omnämnas i biografier ser jag inget politiskt kontroversiellt i. Tostarpadius (diskussion) 23 april 2015 kl. 11.20 (CEST)
Det är bedrövligt att Tostarpadius ständigt skall framställa mig som den ständiga boven i dramat och han själv som det helt oskyldiga offret. Är det verkligen meningen att hans version skall få stå helt oemotsagd? Den mycket smutsiga och manipulativa debattstil som han använder sig av tycks många däremot helt blunda för. /Annika (diskussion) 23 april 2015 kl. 11.45 (CEST)
Oavsett vad som inträffat är det inte till någon nytta att dra allt en vända till, definitivt inte här. Därför föreslår jag att varken Tostarpadius eller Annika lämnar några fler kommentarer här ö.h.t. Rasmus 28 23 april 2015 kl. 11.55 (CEST)

Jag hade tänkt respektera Rasmus vädjan, men när jag går tillbaka till den diskussion på Bybrunnen som Annika tydligen åsyftar kan jag inte se att jag yttrade mig annat än som reaktion på inlägget "Förr brukade det sägas att den förnämsta bland ordnar är ordensvägrarnas", ett uttalande av tydlig POV-natur. Något mer har jag inte att tillägga. Diskussionen finns arkiverad under april 2013, för den som vill bilda sig en egen uppfattning. Tostarpadius (diskussion) 23 april 2015 kl. 12.39 (CEST)

Det kommentaren var en reaktion mot att ordnar framställdes som helt okontroversiella och jag ville därför visa på vilken åsikt som var vanlig även i liberala kretsar förr. Det har inte någon betydelse för mig om ni avsätter mig; jag kommer definitivt inte att nominera mig själv för omval en gång i kvartalet. Av större betydelse är min förhoppning om att diskussionsklimatet skall bli bättre; det måste bli ett slut med oargument som "detta är så självklart att inga argument behövs" och grundlösa anklagelser om att höja rösten när man endast önskar besked om vilka motargumenten är. Det är sådant som förgiftar arbetsklimatet på Wikipedia. /Annika (diskussion) 24 april 2015 kl. 09.24 (CEST)
Kommentarer som den om ordensvägrarnas förträfflighet förgiftar atmosfären. Den framställer dessa avvikare som moraliskt mer högststående. Men inte mig emot om vi har en särskild kategori för dem. Tostarpadius (diskussion) 24 april 2015 kl. 13.48 (CEST)
Du har tydligt visat att du vill blunda för en historisk realitet och anpassa historieskrivningen efter en politisk agenda, något som brukar betecknas som politisk historierevisionism. /Annika (diskussion) 24 april 2015 kl. 15.21 (CEST)
Politisk agenda? Den som avböjer att ta emot statliga utmärkelser är socialt avvikande. Det är ett politiskt ställningstagande. Så länge det fanns ett svenskt ordensväsende som även de egna medborgarna kunde få del av handlar det inte om kuriosa utan om högst väsentlig biografisk information. Den är inte jämförbar med medlemskap i någon reformvänlig förening. Tostarpadius (diskussion) 24 april 2015 kl. 15.26 (CEST)
Att du försöker att framställa ordensväsendet som okontroversiellt och blundar för den för den hårda kritik som under mycket lång tid fanns mot detta, inte bara inom socialistiska kretsar, utan även inom liberala, är ren historieförfalskning i syfte att ge stöd åt en liten kampanjgrupps politiska agenda. /Annika (diskussion) 24 april 2015 kl. 15.35 (CEST)
Jag tror inte att orsaken till konflikten är av något större intresse för andra än Tostarpadius och Annika. Det som är besvärande är att dessa användare ständigt drabbar samman om skitsaker (som huruvida Guido Adler ska vara en förgreningssida eller inte). Jag tror inte att varken Tostarpadius eller Annika hade engagerats sig så mycket i den frågan om det hade varit någon annan användare som hade tagit upp det. /ℇsquilo 24 april 2015 kl. 09.50 (CEST)
Det är en principiellt viktig fråga om vi till varje pris skall söka upp en som är mest betydelsefull om vi har två med samma namn eller om vi i normalfallet har en förgreningssida. I det enskilda fallet fick Annika stöd för sin linje, men utan prejudicerande verkan. Tostarpadius (diskussion) 24 april 2015 kl. 13.45 (CEST)

Snälla, sluta nu båda två! Sakfrågorna i er konflikt är totalt irrelevanta för wp:AAB, och det är ovärdigt och sänker förtroendet för er båda två att ni inte kan låta bli att tjafsa om det ens i ett så olämpligt sammanhang. Lsj (diskussion) 24 april 2015 kl. 16.02 (CEST)

Instämmer helt med Lsj. Skärpning!
andejons (diskussion) 24 april 2015 kl. 16.09 (CEST)
Det är sannerligen en olycklig utveckling som vi kunnat läsa ovan, men till skillnad från andra så tycker jag bakgrunden är bra att den redogörs för. Känner vi till bakgrunden kan vi också förstå konflikten bättre och eventuellt kommer det också kunna komma fram till en lösning. Det är hemskt när två ständigt träter. Det tär på de inblandade. Detta är något jag känner till väl på Wikipedia. Denna fråga har dock inget med adminvalet i sig att göra varför den borde hållas på annan plats. dnm (d | b) 24 april 2015 kl. 21.12 (CEST)

Jag röstar för och vill motivera mig. Inget av det ovanstående tycker jag tillför bedömningen av lämpligheten som admin något. Att två användare inte kommer överens är heller inget skäl att underkänna den ena eller den andra som administratör. Det väsentliga är hur användaren hanterar verktygen och våra riktlinjer. En nejröst eller neutral röst tolkar jag som att man anser att användaren som nomineras i detta avseende inte går att lita på eller att det finns stor osäkerhet kring användarens omdömesförmåga. Vari denna osäkerhet består eller bristande tillit finns har jag inte kunnat tillgodogöra mig rörande Annika. Jag kan se att Annika varit omdömesgill när det gäller hanteringen av riktlinjer och de administrativa verktygen. Användaren visar också ödmjukhet och har öppet gjort "avbön" för den administrativa kontrovers som blev en del av den usla relationen med Tostarpadius. Detta är stärkande kvaliteter enligt mig. Olämpliga för adminskapet är användare som godtyckligt tillämpar riktlinjer eller missbrukar adminverktygen. Jag kan inte se att Annika tillhör denna kategori, därför röstar jag för hennes nominering. Vänligen, dnm (d | b) 24 april 2015 kl. 21.12 (CEST)

Och jag röstar nej därför att jag inte litar på att vi inte får se fler fall av missbruk. Tostarpadius (diskussion) 24 april 2015 kl. 22.15 (CEST)
Dessutom anser jag att administratörerna bör vara föredömen. Att förfölja andra användare med ständiga påhopp och grundlösa beskyllningar är ovärdigt. Vi har inte endast att pröva om uppdraget utförs korrekt. Vi bör även ta hänsyn till om användarens agerande är förtroendeingivande. Tostarpadius (diskussion) 25 april 2015 kl. 09.43 (CEST)
En neutral röst är absolut ingen nej-röst. Om jag hade upplevt att jag saknar förtroende för Annikas sätt att sköta sin roll som administratör så hade jag röstat nej. Nu är jag osäker på detta och vill uttrycka detta genom eb neutral röst. Att två användare inte kommer överens är inget ovanligt. Att de inblandade inte klarar av att hantera konflikten utan ständigt fortsätter att agera demonstrativt mot varandra är både mer ovanligt och mer problematiskt. /ℇsquilo 25 april 2015 kl. 12.17 (CEST)
Jag instämmer. Problemet är, som jag ser det, Annikas och Tostarpadius ständiga tetigheter och inlägg mot varandra. När det går så pass långt som att man börjar använda sina adminbefogenheter blir det riktigt problematiskt. Att jag inte röstar emot beror, förutom att jag drar mig att rösta bort en så pass duglig administratör som Annika, på att det inte är en som bråkar i den här konflikten; jag upplever att hon ibland blir påtagligt provocerad. I det sammanhanget vore det nog bra om även Tostarpadius kunde upphöra med kommentarer om den andres roll i konflikten. För några år sedan urartade ofta diskussionerna om kontroversiella kandidater i WP:AAB till rena grälen. Vi behöver inte någon ny sådan utveckling. / TernariusD 25 april 2015 kl. 12.46 (CEST)
Jag håller helt med om att tålamodet med detta eviga käbbel är på upphällningen och att det vore bra om Tostarpadius inte skulle yttra sig mer (och att Annika64 fortsätter att inte besvara hans inlägg här). Däremot vet jag inte om det är så rimligt att se det som förmildrande att ha blivit provocerad till att blockera meningsmotståndare. Jag hoppas att de flesta admins har jämnare humör än så, eller åtminstone förmåga att hålla sig från diskussioner som kan leda till provokationer i möjligaste mån och istället låta andra hantera situationen.
För att besvara dnm tidigare: Annika64 har vid ett tillfälle blockerat Tostarpadius när de båda hållit på och bråkat över en språkvårdsmall. När senare deras oförmåga att tolerera varandra diskuterades på KAW slutade det med att båda fick blockeras en kortare tid för att övriga användare skulle få en chans att diskutera saken utan att det hela skulle urarta i beskyllningar dem emellan. Enligt mitt sätt att se så har Annika64 redan bevisat att hon inte kan hålla huvudet tillräckligt kallt när Tostarpadius är i närheten för att jag skall vilja att hon har tillgång till verktygen. Hade diskussionerna på KAW fått ett annat slut hade jag möjligen kunnat se mildare på blockeringen, men om det inte finns ens tillräckligt mycket vilja att hantera konflikten för att ens diskussioner om den inte skall sluta i beskyllningar fram och tillbaka (och detta är naturligtvis inte enbart Annika64s fel) så kan jag inte se någon avbön som i sig tillräcklig.
andejons (diskussion) 25 april 2015 kl. 13.20 (CEST)
Blockera mig gärna, men jag vägrar att ta på mig någon del av skulden för detta. Jag såg fram emot att en fullständigt ovärdig administratör skulle fråntas verktygen, på det sätt som vi lyckades med på dawp i höstas. Där krävs det 75% emot, så det är verkligen svårt. Här har jag fått falska anklagelser riktade emot mig om att delta i en Facebook-kampanj och den som ägnar sig åt sådana personangrepp kommer att belönas genom att bli omvald till administtratör. Jag är djupt besviken på Wikipediagemenskapen! Tostarpadius (diskussion) 25 april 2015 kl. 20.48 (CEST)

Det påstås, av användare som jag respekterar, att jag provocerar Annika. Jag vore tacksam om det gåves ett enda exempel på det, så att jag kan be om ursäkt för något. Jag anser att jag ansträngt mig till det yttersta, fram till denna omröstning, för att hålla fred, så långt som på mig beror. Tostarpadius (diskussion) 25 april 2015 kl. 20.56 (CEST)

Enligt begäran på BOÅ och Tostarpadius egen vädjan har jag nu blockerat honom ett dygn som avkylning. Detta är bara information och inget som skall diskuteras här. Adville (diskussion) 25 april 2015 kl. 21.32 (CEST)

Jag röstar för och det gör jag av samma skäl som dnm anger ovan.Matanb (diskussion) 25 april 2015 kl. 21.54 (CEST)Valet bör inte avslutas före 27 april 2015 16.58.

Ghostrider[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av Ghostrider (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Nominerad av: Höstblomma (diskussion) 20 april 2015 kl. 16.58 (CEST)

Motivering: Ghostrider raderar klotter och blockerar vandaler och är villig att fortsätta som administratör ett år till.

Länk till kandidatens bekräftelse: [3]

Stöder Stöder

 1. Höstblomma (diskussion) 20 april 2015 kl. 17.01 (CEST)
 2. Gotita de Orodiskussion, 20 april 2015 kl. 17.02 (CEST)
 3. Yger (diskussion) 20 april 2015 kl. 17.07 (CEST)
 4. Sjunnesson (diskussion) 20 april 2015 kl. 17.14 (CEST)
 5. Mercedes Grand Prix (diskussion) 20 april 2015 kl. 17.51 (CEST)
 6. Adville (diskussion) 20 april 2015 kl. 17.58 (CEST)
 7. Tostarpadius (diskussion) 20 april 2015 kl. 17.59 (CEST)
 8. Riggwelter (diskussion) 20 april 2015 kl. 18.04 (CEST)
 9. Edaen (diskussion) 20 april 2015 kl. 18.21 (CEST)
 10. Thoasp (diskussion) 20 april 2015 kl. 18.49 (CEST)
 11. Historiker (diskussion) 20 april 2015 kl. 19.46 (CEST)
 12. TernariusD 20 april 2015 kl. 23.33 (CEST)
 13. Ariam (diskussion) 21 april 2015 kl. 14.14 (CEST)
 14. Lsj (diskussion) 21 april 2015 kl. 20.33 (CEST)
 15. Taxelson (diskussion) 21 april 2015 kl. 21.40 (CEST)
 16. Gujo (diskussion) 21 april 2015 kl. 21.51 (CEST)
 17. Rex Sueciæ (disk) 22 april 2015 kl. 07.28 (CEST)
 18. ℇsquilo 22 april 2015 kl. 09.13 (CEST)
 19. Definiendum (?) 22 april 2015 kl. 21.53 (CEST)
 20. Matanb (diskussion) 22 april 2015 kl. 21.54 (CEST)
 21. Obelix (diskussion) 22 april 2015 kl. 23.57 (CEST)
 22. Paracel63 (diskussion) 23 april 2015 kl. 00.33 (CEST)
 23. Le Lapin Vert Jag är en liten morot 23 april 2015 kl. 00.50 (CEST) Aber natürlich.
 24. Skivsamlare (diskussion) 23 april 2015 kl. 10.06 (CEST)
 25. andejons (diskussion) 23 april 2015 kl. 15.26 (CEST)
 26. Njaelkies Lea (d) 23 april 2015 kl. 18.30 (CEST)
 27. Hangsna (diskussion) 23 april 2015 kl. 22.42 (CEST)
 28. Maundwiki (diskussion) 24 april 2015 kl. 00.10 (CEST)
 29. Deryni (diskussion) 24 april 2015 kl. 06.23 (CEST)
 30. Pontuz (diskussion) 24 april 2015 kl. 20.22 (CEST)
 31. Dieselmotorvagnar (till stationen) 25 april 2015 kl. 03.08 (CEST)
 32. Hastaro (diskussion) 25 april 2015 kl. 20.02 (CEST)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionValet bör inte avslutas före 27 april 2015 10.42.

K9re11[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Nyval av K9re11 (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Nominerad av: Nirmos (diskussion) 20 april 2015 kl. 10.42 (CEST)

Motivering: K9re11 rullar tillbaka klotter och lägger in Radera-mallar på klotter- och reklamsidor som behöver raderas. Nirmos (diskussion) 20 april 2015 kl. 10.42 (CEST)

Länk till kandidatens bekräftelse: Special:Diff/29809915

Stöder Stöder

 1. Nirmos (diskussion) 20 april 2015 kl. 10.43 (CEST)
 2. Adville (diskussion) 20 april 2015 kl. 10.52 (CEST)
 3. Ghostrider ♠ 20 april 2015 kl. 10.53 (CEST)
 4. Sjunnesson (diskussion) 20 april 2015 kl. 14.36 (CEST)
 5. Gotita de Orodiskussion, 20 april 2015 kl. 17.04 (CEST)
 6. Yger (diskussion) 20 april 2015 kl. 17.08 (CEST)
 7. Höstblomma (diskussion) 20 april 2015 kl. 17.15 (CEST)
 8. Nordelch För Wikipedia - i tiden 20 april 2015 kl. 17.19 (CEST)
 9. Mercedes Grand Prix (diskussion) 20 april 2015 kl. 17.50 (CEST)
 10. Tostarpadius (diskussion) 20 april 2015 kl. 17.59 (CEST)
 11. Riggwelter (diskussion) 20 april 2015 kl. 18.00 (CEST)
 12. Edaen (diskussion) 20 april 2015 kl. 18.21 (CEST)
 13. Thoasp (diskussion) 20 april 2015 kl. 18.48 (CEST)
 14. Historiker (diskussion) 20 april 2015 kl. 19.46 (CEST)
 15. Ariam (diskussion) 21 april 2015 kl. 14.13 (CEST)
 16. Taxelson (diskussion) 21 april 2015 kl. 21.34 (CEST)
 17. Gujo (diskussion) 21 april 2015 kl. 21.52 (CEST)
 18. Rex Sueciæ (disk) 22 april 2015 kl. 07.28 (CEST)
 19. ℇsquilo 22 april 2015 kl. 09.12 (CEST)
 20. Skivsamlare (diskussion) 23 april 2015 kl. 10.05 (CEST)
 21. Definiendum (?) 22 april 2015 kl. 21.50 (CEST) Håller inte med JoergenB nedan. Exempelvis i artikeln "Killingvektor" var ordet "så" icke-nödvändigt, enligt min åsikt, utan snarare ett talspråkligt komplement. Däremot var tillägget av ett kommatecken bra, av tydlighetsskäl.
  "Om...så"-konstruktionen är inte särskilt "talspråklig"; den används genomgående i matematikläroböcker. Däremot används den även i tal.#Jörgen B (diskussion) 22 april 2015 kl. 23.16 (CEST)
  Diskussionen fortsätter på Användardiskussion:K9re11#Så bra!. Definiendum (?) 23 april 2015 kl. 08.42 (CEST)
 22. TernariusD 23 april 2015 kl. 14.09 (CEST)
 23. Njaelkies Lea (d) 23 april 2015 kl. 18.29 (CEST)
 24. Matanb (diskussion) 23 april 2015 kl. 22.31 (CEST)
 25. Hangsna (diskussion) 23 april 2015 kl. 22.42 (CEST)
 26. Deryni (diskussion) 24 april 2015 kl. 06.27 (CEST)
 27. Paracel63 (diskussion) 25 april 2015 kl. 12.41 (CEST)
 28. Hastaro (diskussion) 25 april 2015 kl. 20.00 (CEST)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion Diskussion
Innan jag kan ta ställning här, skulle jag vilja ha svar från K9re11 på kommentarerna om vederbörandes behandling av matematisk text. K9re11 har flitigt översatt matematikartiklar, och visat en viss känslighet för själva matematiken, vilket är utmärkt. Tyvärr finns det ibland smärre språkliga defekter i översättandet. En sådan är K9re11s ovana att översätta den engelska språkliga konstruktion som uttrycker implikation, alltså "if...then", med "om...då" i stället för det korrekta "om...så" (som är den konstruktion som nästan alltid används för att uttrycka implikation i matematiska texter på svenska). K9re11 har också gått igenom en mängd andra matematikartiklar och tagit bort "så" ifrån korrekta "om...så"-konstruktioner (då oftast utan att heller klämma dit ett "då").
Detta kan tyckas vara en teknisk småsak, och det är inte heller det som gör mig tveksam. (Inte heller bekymrar det mig att det ibland dyker upp andra anglicismer i översättningarna; sådant kan alltid någon annan fixa senare.) Tvärtom är jag på det hela taget mycket nöjd med och glad åt K9re11s nya matematikartiklar.
Problemet är i stället att jag (med stöd även från Andejons) här påpekat det olämpliga i att ta bort "så" ifrån "om...så"-konstruktionen. K9re11 svarade aldrig, så jag utgick ifrån att vederbörande tog till sig detta. Det var en felbedömning. K9re11 har fortsatt att rensa bort "så" på ställen där det definitivt skall stå "så", och kritiserar andra användare som på denna punkt tydligen har en litet bättre känsla för matematiskt språkbruk på svenska: Se detta.
För att jag skall kunna stödja kandidaturen, behöver K9re11 (som erkänner sig ha mer vana vid matematiktexter på andra språk än svenska) garantera att vederbörande inte använder verktygen för att främja sin egen syn på redigeringsfrågor, utan att diskutera seriösa invändningar. Med vänlig hälsning, Jörgen B (diskussion) 22 april 2015 kl. 17.57 (CEST)

Jag har frågat familjemedlemmar med goda kunskaper i rättskrivning om hur det bör vara, och fått höra något helt annat än vad JörgenB säger: det han förespråkar är möjligtvis korrekt, men det är mycket bättre utan att använda så vid ställen där det inte behövs. Jag har enbart tagit bort så vid ställen där mitt eget språköra tydligt säger att det inte bör vara. Det enda sättet att använda administratörsverktygen för att främja min egen syn i detta som jag kommer att tänka på är blockering och skrivskydd, något jag definitivt inte tänkt göra. K9re11 (diskussion) 22 april 2015 kl. 18.17 (CEST)
Själva sakfrågan (och dina familjemedlemmars vana vid svenskt matematiskt språkbruk) kan vi gärna diskutera vidare under den angivna rubriken på din användarsida. Om du inte själv vill skriva något där, så kanske jag kan få kopiera in ditt inlägg ovan dit?
Frågorna här är:
 1. Är du i stort sett beredd att i fortsättningen direkt diskutera (seriösa) språkriktighetsfrågor, när du får dem, innan du kritiserar andra skribenter för att återställa sådant du har fått kritik för?
 2. Kan du utlova att du, om du skulle råka hamna i konflikter med andra användare (även oinloggade) om liknande frågor, och dessa konflikter så småningom urartar till diskussioner av huruvida den andra parten ägnar sig åt ad-hominemargument eller inte (vilket alltför ofta verkar att anses vara den viktigaste frågan att dryfta när två skribenter är oense), så kommer du inte själv att vidta åtgärder som blockering eller skrivskydd mot din motpart, utan i första hand i stället be någon annan administratör bedöma situationen? Jörgen B (diskussion) 22 april 2015 kl. 19.32 (CEST)
Jag ser nu att dessutom K9re11, i stället för att med ett ord beröra min och Andejons inlägg i tråden om detta på hans diskussionssida (och utan att heller på något annat sätt meddela mig) tydligen gått igenom de artiklar där jag återställde "så", och utan annan kommentar än m tog bort dem igen. Detta är olämpligt. Även om jag inte först kommenterat detta på användardiskussionssidan, så borde han K9re11 åtminstone ha lagt in en not på min användarsida.
(Sakfrågan är däremot fortfarande egentligen inte särskilt relevant just här; den har föga med administratörskapet att göra. Konstruktionen jag diskuterar är den språkliga formuleringen av en implikation S1 ==> S2; "om utsagan S1 är san, så är även S2 sann", för att exakt citera förklaringen av implikationsbeteckningarna i Arne Persson, Lars-Christer Böiers, Analys i en variabel, Studentlitteratur, tredje upplagan 2010. ISBN 91-44-02056-2 (författarnas kursivering). Även om K9re11 hade haft rätt i sak, hade beteendet att inte kommentera eller diskutera med oss men däremot diskret återställa dem, samt kritisera en oinloggad användare, som på ett ställe gjorde samma återställande som jag gjort i många artiklar, varit olämpligt.) Jörgen B (diskussion) 23 april 2015 kl. 00.40 (CEST)
Är det här verkligen viktiga frågor i ett administratörsval? Att vara administratör betyder inte att man måste vara perfekt. De enda kraven är egentligen att inte missbruka verktygen, vara någorlunda aktiv och ha en allmänt trevlig attityd. Alla av alla rätt är inte ett krav för att kunna bli adminstratör. Gotita de Orodiskussion, 23 april 2015 kl. 00.47 (CEST)
Sakfrågan i sig - alltså frågan om huruvida "om......"-redigeringarna var befogade eller inte - tycker jag inte är särskilt viktig här. Frågan om hur samma typ av invändningar från olika typer av användare bemöts (eller inte alls bemöts) tycker jag däremot är relevant.Jörgen B (diskussion) 23 april 2015 kl. 01.08
JoergenB säger att "Jag ser nu att dessutom K9re11... tydligen gått igenom de artiklar där jag återställde "så", och utan annan kommentar än m tog bort dem igen." När har detta skett? Jag har inte i så fall med flit redigerat på nytt på samma ställe. Jag förstår att det kan låta tydligare om man har med "så", även om språket inte i mina öron låter alls bra då. Majoriteten av mina redigeringar handlar dock om annat, och jag har inget intresse av att börja ett redigeringskrig om detta. Vidare anser jag att så här långa diskussioner inte behövs, jag kan undvika förändra på dessa konstruktioner som JoergenB anser skall ha så. Och som jag ovan sagt, har jag inget intresse av att använda administratörsverktygen i denna sak. Och en sak åt JoergenB: Vänligen använd inte "hen" då du talar om mig, som du gjorde på min diskussionssida. Det finns folk som inte alls tycker omhttps://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Oktantal&diff=next&oldid=29478079 det, så det är bättre att säga vederbörande eller något sådant. K9re11 (diskussion) 23 april 2015 kl. 15.09 (CEST)
"Hen" är sedan några dagar med i SAOL:-) men jag skall i fortsättningen absolut undvika att använda det med syftning på dig.
Eftersom du frågar, tog jag fram några diffar. Min kritik samt information om att jag tänkte återställa "om...så...", "om inte någon ger mig bättre skäl än en allmän hänvisning till 'så-sjuka' för att låta bli.": [4]. Jag fick inget svar, och gick igenom K9re11-redigeringar dagen efter.
I följande fall tog du bort "så" igen, utan att göra andra redigeringar samtidigt, i redigeringen omedelbart efter att jag återställt samtliga eller en del av de "så" du tog bort: [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]. I samtliga fall skrev jag (som du kan se) en redigeringskommentar (oftast av typen Gjorde redigering XYZ av K9re11 (diskussion) ogjord: "så" som del av "om..så...".konstruktionen), där jag informerade om att jag återställde eller modifierade din redigering; medan du inte gav någon redigeringskommentar alls, utom genom att markera detta som en "liten redigering" (medelst m).
Tiden för ina och dina redigeringar skilde sig jämt en månad; men det är inte så många som redigerar dessa artiklar nu, verkar det som.
Förstår du varför jag reagerat?
(I ytterligare några fall återställde du mina ändringar samtidigt som du gjorde något annat, t. ex. ändrade "ska" till "skall", eller efter att det förekommit mellanliggande redigeringar.) M. v. h., Jörgen B (diskussion) 23 april 2015 kl. 22.27 (CEST)
K9re11 har svarat på frågan, vidare ämnesflykt som inte handlar om (kommande) användande av administratörers verktyg får ni ta på något annat ställe. /Hangsna (diskussion) 23 april 2015 kl. 22.40 (CEST)
Nåja. K9re11 har sagt sig skola undvika just dessa "så"-redigeringar (vilket inte på något sätt hörde till mina frågor), samt att vederbörande inte avser att använda blockeringar och skrivskyddande för att främja sin "syn i detta" (vilket är bra, och är relevant här, men är formellt begränsat till just frågan om "så" i artikeltexter). Nu gällde ju mina frågor inte användningen av i artiklar, utan användning av administratörsverktyg samt allmän attityd mot andra användare när den här typen av frågor dyker upp.
Det skulle därför vara enklare (och för min del tillräckligt) om K9re11 kunde svara "Ja" på båda de allmänna frågor jag ställt ovan. Jörgen B (diskussion) 24 april 2015 kl. 19.24 (CEST)


Nyligen avslutade nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Arkiv och loggar[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]