Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Begäran om åtgärder Begäran om IP-kontroll Ansökan om administrativ behörighet Robotansökan Byte av användarnamn
Begäran om åtgärder Begäran om IP-kontroll Ansökan om administrativ behörighet Robotansökan Byte av användarnamn

På den här sidan väljs administratörer, byråkrater, IP-kontrollanter och censorer till svenskspråkiga Wikipedia. Även andra val som kräver wikipediagemenskapens förtroende kan förekomma här.

Användare kan nominera sig själv eller bli nominerade av någon annan. Omröstningen pågår normalt i minst en vecka (minst 7 hela dygn) från det omröstningen blivit listad här. Är utslaget solklart avslag kan den dock avslutas i förtid, för att undvika snöbollseffekten.

För att bli vald till administratör eller byråkrat krävs stöd av minst 75 procent av rösterna. För att bli vald till IP-kontrollant krävs minst 75 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. För att bli vald till censor krävs minst 90 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. Neutrala röster räknas inte. Om kandidaten får tillräckligt med stödjande röster så tilldelar en byråkrat eller steward användaren den nya användarrättigheten.

De som kan ta bort användarrättigheter från en användare är Wikimedias stewardar. Om en användare själv vill bli av med sina verktyg lägger denne in en begäran på meta:Removal of access. Användaren ska även tas bort ur listan på Wikipedia:Administratörer.

Nominering[redigera | redigera wikitext]

För att nomineras till val bör man vara välkänd bland Wikipediagemenskapen. Flitiga wikipedianer blir valda i större utsträckning än andra. Olika användare lägger vikt vid olika saker, men viktigast är förstås bedömningen av huruvida användaren kommer att klara av att använda verktygen på ett korrekt och för Wikipedia ändamålsenligt sätt. Många anser därutöver att användaren ska ha förståelse för och följa Wikipedias policy och riktlinjer, och så gott som det går följa normal Wikipedia-etikett.

Det finns ingen formell minimigräns för hur länge man måste ha varit aktiv för att få kandidera. För att undvika okynnesnomineringar anses allmänt att användare som kandiderat, men inte blivit valda, bör vänta ett tag (åtminstone några månader) innan de kandiderar igen. På så vis får andra användare chansen att bilda sig en ny uppfattning om deras bidrag.

Den som äger rätt att nominera är den som själv kan bli nominerad.

Nominering av användare[redigera | redigera wikitext]

Innan omröstningen listas måste användaren tillfrågas om han/hon accepterar att bli nominerad.

Om användaren accepterat nomineringen listas omröstningen här genom att skriva {{subst:Nominering}} på användarens nomineringssida, Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet/Användarnamn. Omröstningarna skall omges av <section>-taggar. Se exempel. När omröstningen är startad läggs den till i avsnittet "Pågående nomineringar" enligt detta exempel. "2014" kan behöva ändras vid nytt år eller om flera omröstningar sker för samma användare under samma år.

Nomineringar för omval sker normalt under den månad som anges som slutmånad i administratörens förordnande.

Sektionsnamnet i mallen nedan bygger normalt på det aktuella året. Vid nytt år, ändra sektionsnamnsförslaget till aktuellt år (2014). Om det namnet redan är använt på valsidan så använd förslagsvis År-månad som sektionsnamn, exempelvis 2014-11.

== Nyval/Omval/Återval Aktuell månad och år ==
<section begin="2014"/>
<small>Valet bör inte avslutas före {{subst:#timel: j F Y H.i|+7 days}}.</small>
{{subst:Nominering
|användarnamn=
|till= Administratör och byråkrat/IP-kontrollant/censor
|valtyp= Nyval/Omval/Återval
|självnominerad= Ja/Nej
|motivering= Varför ~~~~
|länk= Länk till kandidatens bekräftelse (utgår vid självnominering)
}}
<section end="2014"/>

Avslut av nomineringar[redigera | redigera wikitext]

När det är dags att avsluta nomineringen gör enligt följande:

 1. Lägg {{aabt|valets utgång|~~~~}} istället för raden "Valet bör inte avslutas före..." i början av det aktuella valet (efter <section begin>-taggen men före själva omröstningen).
 2. Lägg {{aabb}} i slutet av valet (före <section end>-taggen).
 3. På denna sida, flytta ner nomineringen till avsnittet "Nyligen avslutade ansökningar".
 4. Om nya rättigheter skall delas ut uppmärksamma en byråkrat om det (gärna via WP:BOÅ). Gäller det en ny censor eller IP-kontrollant, så kontakta istället en steward på meta.
 5. Uppdatera listan över administratörer
 6. Meddela gärna valresultatet till kandidaten.
 7. Section begin/end-taggarna ska inte flyttas vid arkivering och nytt val, utan man lägger in nya vid nästföljande val.

Riktlinjer för röstning[redigera | redigera wikitext]

Enbart användare som registrerat ett konto kan rösta. Dessutom måste man vara etablerad och någorlunda välkänd av andra användare. Man kan välja att rösta "stöder", "neutral" eller "stöder inte". Neutrala röster räknas inte när omröstningen avslutas.

De som röstar väljer själva om de vill motivera sina röster eller inte. Då ifrågasättande av andras lämplighet för någonting ibland kan vara känsligt, anser många användare att det är bra om den som röstar emot motiverar sin röst, så att andra kan skärskåda och bedöma det. Håll diskussionen konstruktiv och saklig. Undvik personangrepp, sarkasmer och tvetydigheter. Ämnet på den här sidan är den aktuella omröstningen – utvikningar åt annat håll kan lätt störa. Se Wikipedia:Etikett och Wikipedia:Inga personangrepp.

Om det under nomineringen framkommer något som gör att du ändrar dig kan du ändra eller stryka din röst fram till omröstningens slut. Den gamla rösten markeras med överstrykning (#*<s>användarnamn tidsangivelse</s>). För att den automatiska räkningen ska fungera måste den strukna röstens inledande # ändras till #* (om rösten står först, till *).

Varför får inte alla rösta?[redigera | redigera wikitext]

Som i de flesta val och omröstningar har man även på Wikipedia en röst per person. Anledningen till att man inte får rösta som oinloggad är att en person kan redigera från många ip-adresser, och att det bakom en enskild ip-adress kan finnas flera olika personer. Anledningen till att nyregistrerade konton inte får rösta är att det tyvärr förekommer personer som registrerar flera olika konton i syfte att manipulera omröstningar eller överlag påverka samarbetet på Wikipedia. Dessutom registrerar ibland blockerade användare nya konton. Kravet att man ska vara etablerad och någorlunda välkänd innebär att övriga användare kan känna sig rimligt säkra på att det faktiskt är en "unik" person bakom varje röstande konto. (Se vidare Wikipedia:Marionetter.) Det finns inga exakta kriterier för hur länge man ska ha varit registrerad eller hur många redigeringar man ska ha gjort för att få rösta; tveksamma fall avgörs genom diskussion.

Nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Uppdatera sidanSenaste ändringarna av nomineringssidorna

Pågående nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Valet bör inte avslutas före 29 november 2014 17.00.

Dan Koehl[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Återval av Dan Koehl (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • statshantera rättigheter). (valsidan)

Självnominerad Dan Koehl (diskussion) 22 november 2014 kl. 17.00 (CET)

Motivering: Jag var admin 2002-2008, och har senaste året varit mer aktiv på Wikipedia, och är nu beredd att återigen ta ett större ansvar Dan Koehl (diskussion) 22 november 2014 kl. 17.00 (CET)

Stöder Stöder

 1. pΛppER ЯƎqqΛq - görs av trä! 22 november 2014 kl. 17.12 (CET) kunde för något år sen vara lite bitsk i tonen men det kan väl alla vara och det är bra att kunna säga ifrån, jag tycker även det är bra med användare som har varit med länge och är insatta i hur det fungerar och så, därför röstar jag ja.
  "Hur det fungerar" och adminpraxis har förändrats sedan svwikis barndom. Sex år (2008-2014) är lång tid i det här sammanhanget. --MagnusA 22 november 2014 kl. 17.50 (CET)
 2. Janee (diskussion) 26 november 2014 kl. 22.32 (CET), Ställer mig här efter att jag läst Dan Koehls svar i diskussion.
 3. AlphaZeta (diskussion) 26 november 2014 kl. 23.21 (CET) Har visat mångårigt engagemang för Wikipedia och gjort mycket gott. Känns osannolikt han skulle missbruka verktygen.
 4. TernariusD 26 november 2014 kl. 23.26 (CET) Jag delar inte Dan Koehls åsikter i frågan om Global uppvärmning, som har blivit central i den här debatten. Det är emellertid inget skäl att rösta emot ett administrtörsuppdrag, och jag hoppas (och tror) att ingen av nejröstarna gjort så heller. Däremot är givetvis hur Dan Koehl argumenterat för denna och andra åsikter en viktig faktor i debatten, och flera av diskussionsdeltagarna har viktiga invändningar där. Även jag har fortfarande problem med delar av Dan Koehls argumentatation, som jag upplever som både i vissa lägen väl skarp och alltför ämnescentrerad. Det senare kan givetvis bero på att även argumenten mot Dan Koehl till viss del blivit ganska ämnescentrerade. Emellertid tycker jag att hans förklaring i alla fall det sista stycket ger garantier för att han inte kommer att låta sina åsikter i enskilda frågor påverka en eventuell verksamhet som administratör, och det tror jag faktiskt inte heller. Som Dan Koehl själv påpekar i sin förklaring: Någon enfrågeanvändare är han ju klart inte. Till viss del bidragande till denna min totala omsvängning har varit den som jag upplevt obehagliga ton i debatten, där deltagare har skyndat att hitta fel och brister hos användaren: T.o.m. det faktum att han varit verksam så länge har, som jag redan tidigare påpekat, använts mot honom. Jag är medveten om att min omsvängning inte kommer att ha någon effekt, Dan Koehl kommer hur som helst inte att bli vald, men jag tycker att påpeka att användaren faktiskt skulle kunna bli en bra administratör igen är det anständiga att göra i det nuvarande debattklimatet. Vi måste ha vissa proportioner.
 5. Ascilto (diskussion) 26 november 2014 kl. 23.36 (CET) Också jag ogillar Dan Koehls ställningstaganden ang. bl.a. global uppvärming. Men hans diskussionsstil är inte värre än andras. Han kan dock vara envis, vilket inte behöver läggas honom till last. Likt Ternarius känner jag mig tveksam till vad som riktats mot honom. Jag röstar efter noggrant övervägande ja för att Dan Koehl har gjort mycket posititvt för uppslagsverket och för att han under de perioder han varit aktiv varit verkligt dedikerad.
 6. Rex Sueciæ (disk) 27 november 2014 kl. 00.38 (CET) Som Janee.
 7. Averater (diskussion) 27 november 2014 kl. 06.56 (CET) Hade gärna sett ett lugnare tonläge och även om jag inte delar synpunkterna så är debatten saklig och det är inga påhopp mot person eller redigeringskrig.
 8. rrohdin (diskussion) 27 november 2014 kl. 10.11 (CET)
 9. Stigfinnare (diskussion) 27 november 2014 kl. 11.18 (CET) Att redigera artiklar är en sak, att vara administratör är något helt annat. Jag är beredd att ge Dan chansen att visa vad han duger till som administratör. Sedan får jag och övriga ta ny ställning till detta nästa år, om Dan vill fortsätta som administratör.
 10. Tostarpadius (diskussion) 27 november 2014 kl. 14.11 (CET) Jag är inte sämre än att jag kan ändra mig igen. Användaren deltar aktivt i klottersaneringsarbetet. Då vill jag inte stå i vägen för ett återval. Med tanke på hur mycket stöd som krävs ställer jag mig här.
 11. Sjunnesson (diskussion) 27 november 2014 kl. 14.28 (CET) Som Stigfinnare.
 12. Janders (diskussion) 27 november 2014 kl. 15.18 (CET) Jag brukar oftast inte motivera min röst här, utan kan bara konstatera att jag inte ser några anledningar att befara att redskapen skulle missbrukas. Och det är egentligen bara det som den här omrösningen gäller.
 13. Bredman (diskussion) 28 november 2014 kl. 12.04 (CET)
 14. Innocent bystander (diskussion) 28 november 2014 kl. 19.37 (CET)

Neutral Neutral

 • TernariusD 23 november 2014 kl. 15.23 (CET) Ställer mig här så länge. Se diskussion. Återställer till mitt tidigare ställningstagande då Dan Koehl nu svarat. / TernariusD 26 november 2014 kl. 15.48 (CET)
 • Tostarpadius (diskussion) 24 november 2014 kl. 07.07 (CET)
 • Stigfinnare (diskussion) 24 november 2014 kl. 10.14 (CET) Jag har ingen erfarenhet av Dan Koehl. Jag avvaktar fortsatt diskussion.
 1. Lsj (diskussion) 24 november 2014 kl. 13.07 (CET) Det jag har sett av Dan Koehls verksamhet här har inte övertygat mig om att han besitter det lugna stabila temperament som jag vill se hos en admin, och inte heller den flexibilitet och vilja att böja sig för konsensus som en admin också behöver.
 2. Hangsna (diskussion) 26 november 2014 kl. 12.23 (CET) I väntan på svar på frågan nedan angående behovet av verktygen.

Stöder inte Stöder inte

 1. ℇsquilo 22 november 2014 kl. 17.29 (CET) Nej, absolut inte. Dan Koel går till hämningslösa personangrepp på andra användare och tror att hans ställning som nestor gör honom imun.
  Kan du visa exempel på dessa hämningslösa personangrepp?AlphaZeta(diskussion) 23 november 2014 kl. 13.17 (CET)
  Jag tänker följa Ternarius:s uppmaning att inte komma med någon difflista. Jag kommer bara att peka på Dan Koels inlägg i Diskussion:Global uppvärmning där han beskyller flera andra användare för att hävda ägarskap över artikeln Global uppvärmning, samt arkivet från 2012 där han beskyller mig för att "försöka misskreditera hans person". När det gäller inställningen till global uppvärmning så sympatiserar jag med Dan Koels linje. Det innebär dock inte att jag tänker göra avkall på Wikipedias krav på Neutralitet och Verifierbarhet eller för den delen finna mig i att bli måltavla för Dan Koels beskyllningar. Min röst ligger fast; Jag anser att Dan Koel är olämplig som administrator. /ℇsquilo 24 november 2014 kl. 08.48 (CET)
  Jag tittade på diskussionen om global uppvärmning, men kunde inte hitta något anmärkningsvärt. Att påstå att någon annan hävdar ägarskap till en artikel tycker inte jag är något personangrepp. Bredman (diskussion) 28 november 2014 kl. 13.10 (CET)
 2. dnm (d | b) 23 november 2014 kl. 18.54 (CET) Det finns egentligen två skäl. Det första är att användaren ständigt refererar till Wikipedias barndom när han diskuterar. Användaren vill inte se att Wikipedia har utvecklats sedan han "skrev sina första 1000 artiklar". Att han var med från "början" är också ett argument i sig användaren använt för att få igenom sin vilja. För det andra är min uppfattning att användaren inte anser att NPOV/OVIKT och WP:V står över hans personliga åsikter. Med tanke på hur diskussionerna varit (de jag deltagit i eller endast betraktat) och hur användaren betett sig (spydigheter, sarkasm och nedlåtenhet) get mig en gnagande känsla av att Dan Koehl inte skulle kunna skilja användarrollen och administratörsrollen åt, varför verktygen skulle kunna komma att missbrukas.
 3. Le Lapin Vert Jag är en liten morot 23 november 2014 kl. 18.56 (CET)
 4. Yger (diskussion) 24 november 2014 kl. 19.58 (CET) kunnighet i wikipediatekniken är naturligtvis excellent, men känslan hur vi (vill) jobba här numera tycker jag saknas (hur föra diskussioner, absolut respekt för WP:ET, att svara i tid på inlägg mm)
  • TernariusD 25 november 2014 kl. 23.33 (CET) Jag har kunnat konstatera att Dan Koehls långa närvaro här på Wikipedia i denna diskussion i vissa fall har noterats på ett kritiskt, nedsättande sätt som om han skulle betrakta sig som en "nestor". Det upplever jag som tråkigt och nedsättande. Jag tycker tvärtom att det är rimligt att betrakta en medarbetare som har funnits här, och bidragit till encyklopedin, i över 11 år som en nestor, och opponerar mig mot att detta faktum används emot vederbörande som något negativt. Emellertid tycker jag att Dan Koehls retorik på sistone, speciellt i diskussionen om Global uppvärmning, varit väldigt problematisk, så aggresivt vill jag inte gärna att en administratör ska formulera sig, och då användaren tydligen inte vill hörsamma Ygers och Nirmos begäran om en förklaring, har jag svårt att välja något annat alternativ i den här omröstningen än Stöder inte.
  • Tostarpadius (diskussion) 26 november 2014 kl. 23.48 (CET) Detta handlar om svåra avvägningar. Tiden är inte mogen för en återkomst i administratörsrollen. Det är min slutgiltiga bedömning.
 5. Ymer 27 november 2014 kl. 14.08 In extenso som @Dnm.
 6. Grillo (diskussion) 27 november 2014 kl. 16.24 (CET) Min åsikt har inte ändrats av inlägget nedan, snarare har den stärkts. Håller med Esquilo och Dnm. Wikipedia är ett samarbetsprojekt och dessutom förväntar vi oss att admins ska hålla sig hyfsat up to date med vad som gäller på Wikipedia. NPOV betyder inte att alla åsikter ska representeras lika, vilket det dock ofta tolkades som i svwp:s barndom.
 7. MagnusA 27 november 2014 kl. 21.12 (CET) Som Lsj men landar här.

Diskussion Diskussion
Kan du beskriva vad du tänkt använda verktygen till. Jag skulle också gärna höra hur du ser på den irritation du haft hur artikeln om global uppvärmning hanterats, i perspektiv av admvalet. Tror du det kan komma uppstå liknande skarpa motsättningar i din admgärning, eller har du tänkt agera annorlunda, om din syn i en fråga inte delas av flertalet?Yger (diskussion) 22 november 2014 kl. 17.27 (CET)

Dan Koehl, jag är – precis som Yger – nyfiken på vad du skulle vilja använda verktygen till. Jag kan inte se någon aktivitet som gör den saken uppenbar. Nirmos (diskussion) 23 november 2014 kl. 11.50 (CET)
Jag tycker att Dan Koehls retorik i diskussionen om Global uppvärmning varit väldigt olycklig, med flera kraftigit värdeladdade ord där han påstår att andras retorik är "fyllda av skam" och karakteriserar debatten med avslutningen "Skam är ordet", dock utan att nämna några namn. Dessutom använder han flitigt sarkasm, som aldrig är ett lyckat retoriskt verktyg i icke-verbala debatter. Jag tror inte jag gärna skulle vilja se en administratör använda den sortens retorik i diskussionerna, och skulle därför tycka det vore bra om Dan Koehl ville besvara den fråga Yger ställt. Däremot ser jag inte de "hämningslösa personangrepp på andra användare" som ℇsquilo skriver om, Dan Koehl riktar som sagt inte sina angrepp till någon bestämd person, vare sig direkt eller indirekt, och jag tycker att ℇsquilo hellre än att komma med en difflista, bör avhålla sig från fler angrepp av det slaget. Att påstå att Dan Koehl "tror att hans ställning som nestor gör honom imun" är imm snudd på personangrepp och sådant tycker jag vi ska undvika på WP:AAB. / TernariusD 23 november 2014 kl. 15.23 (CET)
Jag har inte följt debatten på Global uppvärmning så noga men tycker att båda parter hade kunnat kommunicera på ett annat sätt, tar ingens parti och att det hettar till lite det kan hända alla, det behöver inte betyda att verktygen kommer att missbrukas. Som svar på MagnusA:s meddelande så finns de säkert många admins här som egentligen inte är så insatta eller har varit det på ett tag som bara blir omvalda helatiden utan att någon egentligen bryr sig, de är bara stammisar, kan dom så kan väl Dan Koehl.
pΛppER ЯƎqqΛq - görs av trä! 23 november 2014 kl. 16.33 (CET)
Kika i arkivet här eller här. /ℇsquilo 24 november 2014 kl. 15.05 (CET)
Annars minns vi Dans mångåriga krig mot vikingarna... Le Lapin Vert Jag är en liten morot 25 november 2014 kl. 23.39 (CET)
Le Lapin Vert, vem som helst, administratör eller vanlig användare, ska ha rätt att ägna sig åt vilka ämnesområden hen vill. Det är sättet att skriva och debattera om dessa ämnesområden vi kan ha anledning att kritisera. / TernariusD 25 november 2014 kl. 23.59 (CET)

(avindenterar) Med viss tvekan går jag i svaromål därför att det ser ut som denna nominering lätt kan urarta. Påståenden om mig, medvetet avsedda att framställda min person på ett särskilt sätt etc. har framkommit från användare som haft annan åsikt än jag i 2, ja TVÅ, av snart 2 miljoner artiklar. Ingenting konkret om ett enda tillfälle när jag missbrukat adminverktygen under de minst fem år jag hade dem. Inga exempel på varför man skulle förvänta sig att jag som admin skulle komma att missbruka verktygen. Vidare framställs jag mycket subjektivt negativt, av andra som deltagit i dessa två diskussioner, vilka ser sig ensidigt positiva, samt gör anspråk på att bilda mainstream och Vi som i Wikipedia. I själva verket har jag varit långt ifrån ensam i mina protester mot att artiklarna ej är NPOV, men de andra har tröttnat eller skrämts bort från diskussionerna, där bara en vinnare får fråga, definiera "sanningen" i dessa två kontroversiella artiklar. Observera att det ÄR OK med olika åsikter, och att dessa då också skall kunna representeras i artiklar, inte bara en part, bestående av 5-10 personer som hävdar att de är mainstream och inga andra åsikter får synas. I artiklar får bara C02 teori bekräftande bilder visas, och de senaste 18 åren av icke global uppvärmning får ej nämnas. T.o.m. sidorna om klimatskeptiker anser sig klimatalarmister ha rätt att styra? detta gör aa Wkipedia tar ställning, blir ett politiskt verktyg, vilke är mot reglerna. Återigen, jag anser det fel att utse mig till någon sorts plåga i detta sammanhang, dessa artiklar är omskrivna på nätet, och Wikipedia är vad gäller dessa frågor som institution kritiserat för att vara POV, vilket våra artiklar (helst?) inte skall vara.

Jag framställs som bråkig tills jag får min vilja igenom, att min syn i en fråga inte delas av flertalet etc, när jag i själva verket inte fått någon vilja igenom alls. Alla mina inlägg, förslag, påpekanden etc har bara avvisats, och jag kan inte minnas ett enda tillfälle där någon ens försökt att vilja uppnå något konsensus, istället har jag bara i korta svar kommenterats att jag "har fel" ungefär. Den enda som verkligen diskuterat och inbjudit till konsensus är jag, anser jag. Vidare har jag hotats med att om jag rör artiklarna blir det raderat, jag blir blockerad etc. Det är faktiskt inte så artiklar med POV diskussioner skall hanteras. det är för mig oförklarligt hur användares "känslor" etc för att jag skulle missbruka admin verktyg får framföras som argument för vad för sort person jag är, medan samtidigt existerande admins får hota mig med blockering om jag skriver något i dessa två artiklar. Jag PÅSTÅS KUNNA göra mig skyldig till missbruk, av missbrukare av adminverktygen, ganska paradoxalt.

Samtidigt har jag snart skapat 2 000 artiklar, och gjort 16 000 redigeringar, så jag tycker det inte är relevant att se mig som en enfråge redigerare.

Det finns mycket som skrivits ovan, som jag skulle vilja försvara mig mot, men anser inte att den här sidan är till för det.

Summering, omväl jag ibland blivit upprörd över hur det får gå till nu för tiden här, har jag inte direkt brutit mot regler, absolut inte missbrukat admin verktyg under de fem är jag tidigare hade dem, och om jag skulle ha gjort det, så finns en "preskriptionstid", DÅ hade jag sett det som min plikt att besvara frågor kring detta. men mina användares "känslor" och fantasier om hur jag skulle missbruka admin verktyg, är för mig svårt, närmast omöjligt att besvara.

 • Jag blev 2008 inte fråntagen adminskap, t.ex. för att jag gjort mig skyldig till missbruk, jag var då ganska inaktiv och besvarade inte frågor om omval.
 • Några missbruk av adminverktygen har inte anförts, trots att jag borde haft gott om tid till det under fem år?
 • Upprörda känslor har flera haft i de 2 nämnda artiklarna, och jag bör inte ses som isolerad ensam bråkmakare i en fråga där NPOV ifrågasatts av ett flertal användare, såvål här som på den engelska wikipedian, har flertal personer som ifrågasatt artiklarna
 • Men jag har inte bedrivit redigeringskrig, hotat andra användare, medan folk tillbakarullat mina inlägg, och t.o.m. mina diskussionsinlägg, samt hotat mig att bli blockerad, om jg ändrar i artiklar.
 • Att hävda att jag skulle vägrat att "att böja mig för konsensus" är mycket subjektivt sagt, när från mina meningsmotståndare INGET försök att uppnå konsensus har tagits. Något konsensus har därmed inte uppnåtts, utan bara den ena sidan har fått äga artiklarna. Att sas hålla käften och inte säga emot, är knappast vad som gör kontroversiella artiklar bättre.
 • Att bli anklagad för något jag inte gjort, men antytt att jag skulle göra, nämligen bryta mot adminreglerna, av användare som gjort just det mot mig, brutit mot adminreglerna, anser jag vara orättvist
 • Jag hade med min adminansökan bara goda intentioner, att återigen ta ett större ansvar för wikipedian. Ingenting har framkommit som indikerar att jag skulle ha någon annan avsikt, eller att jag med sannolikhet skulle vara sämre på detta än de nuvarande admins. (Sex av dem har knappt haft någon aktivitet på ett år)
 • Jag upprepar, och betonar, att jag respekterar wikipedias regler, och i synnerhet för admins, vilket jag hoppas blir noterat av dem som följt denna diskussion utan att ta parti, eller bilda sig en åsikt.

Dan Koehl (diskussion) 26 november 2014 kl. 15.27 (CET)

Är behovet av verktygen alltså för "att återigen ta ett större ansvar för wikipedian"? Jag ser inte riktigt behovet eftersom jag nämligen inte har uppfattat att användaren i dagsläget gör så mycket med exempelvis klottersanering, användaren är just nu inte ens tillbakarullare. /Hangsna (diskussion) 26 november 2014 kl. 22.55 (CET)
Din synpunkt har visst berättigande, Hangsna, och när jag precis nominerat mig som admin, så är det otaktiskt att påminna om att man inte kan kräva någon prestation av en admin, men det kvarstår att jag utan verktyg onekligen inte kan förväntas ha deltagit i klottersanering med större volym.
Men för att konstruktivt svara på din fråga, så ger jag länk till min användarloggWikispecies, där jag obrutet sedan 2005 är (wikispecies tredje) admin, och också är byråkrat. Loggen visar på ett nästan dagligt klottersanerande, 100-talet insatser sedan i våras, med raderande och blockerande av vandaler etc. Kanske inte så imponerande, men lite mer åtgärder än vad som kan ses av t.ex. 10 av de nuvarande admins här med lägst aktivitet som tror jag, vilka gjort färre än 10 adminsatser under senaste året, om jag förstår rätt? Jag skrev ovan att jag har senaste året varit mer aktiv på Wikipedia, och är nu beredd att återigen ta ett större ansvar. Jag har under detta år initierat fem nya admins genom att jag föreslagit, framröstat och tillsatt 5 nya admins, och jag anser personligen att ju fler admins ju bättre så länge de gör sin insats så måste den inte vara en tävling i rekord av blockeringar. jag hoppas detta i någon mån besvarar din fråga @Hangsna:. Dan Koehl (diskussion) 26 november 2014 kl. 23.54 (CET)
Tillägg; för återrullning, ett verktyg som du påpekar att jag inte har, gäller ju att Vilken administratör som helst kan dela ut behörigheten efter eget omdöme och om någon admin tilldelar mig detta nu, så har jag ju några dagar på mig, innan denna nomineringsperiod är över, att öka min aktivitet, samt kan ni bedöma om jag under dessa dagar gör mig skyldig till det jag misstänkliggjorts för. Dan Koehl (diskussion) 27 november 2014 kl. 00.10 (CET)
Efter Dan Koehls långa inlägg så känner jag att jag behöver förtydliga mig på två punkter:
 1. Jag delar Dans åsikt angående fenomenet Global uppvärmning. Det verkar, trots att jag har påpekat det flera gånger, fortfarande ignoreras av Dan som påstår att jag inte gör det. Det jag invänder emot är hans argumentation och sättet han framför den på.
 2. Jag ser det inte som något negativt att Dan har varit aktiv på Wikipedia under lång tid, ja nästan så länge som svwp har funnits. Tvärt om. Det jag ser som negativ är att han använder denna status för att motivera att han ignorerar de riktlinjer som vi har.
/ℇsquilo 27 november 2014 kl. 09.53 (CET)
Det här var ju ett konkret påstående, att jag använder denna status och ignorerar de riktlinjer som vi har. Jag tycker det är rimligt att be om ett bevis för det. Jag läser bl.a. i diskussionerna till den artikel som du anser vara ett skäl till att jag är olämplig att ha tillgång till adminverktyg:
Fråga 1: varför tillåts raderingar av detta stycke, som ger en mer balanserad bild av huruvida det existerar ett "konsensus" eller inte, samt om detta "konsensus" är politiskt eller vetenskaplig? Fråga 2: Om jag lägger tillbaka texten, kommer du ovan angivna användare att idka redigeringskrig igen? Dan Koehl (disk) 21 mars 2012 kl. 07.13 (CET)
Om du lägger tillbaka texten så är det du som fortsätter redigeringskriget vilket med stor sannolikhet kommer att leda till att du blir blockerad. /ℇsquilo 21 mars 2012 kl. 07.33 (CET)
Det du skriver ovan ser jag som ett hot. Vid nästan det enda tillfället när jag tillfogat text i artikeln, så raderas den utan diskussioner av Njaelkies Lea och Dnm. T.o.m. några av mina diskussionsinlägg raderades genom tillbakarullning av Pieter Kuiper och Dnm. Detta ser jag som brott mot de riktlinjer som vi har. --Dan Koehl (diskussion) 28 november 2014 kl. 13.48 (Wikipediasignatur tillagd i efterhand.)
Det var inte ett hot utan en varning med avseende på WP:TÅG. Detta och dina beskyllningar mot Användare:NH med flera hade inte passerat om det hade gällt någon annan användare, något som har berörts här. /ℇsquilo 28 november 2014 kl. 14.48 (CET)


Kan vi tänka oss att denna ansökan kan få ligga nån vecka till så att Dan Koehl har chansen att visa sig lite mer i arbete där det kan behövas administratörsvektyg? (Klottersanering) Reglerna säger ju minst en vecka. /Hangsna (diskussion) 28 november 2014 kl. 08.53 (CET)

Det är ett utmärkt förslag. Med tanke på att det står och väger borde det kunna finnas acceptans för det. Om någon väljer att avsluta i morgon kväll torde det dock inte vara möjligt att upphäva detta resultat, utan då får det bli en ny omröstning längre fram. Tostarpadius (diskussion) 28 november 2014 kl. 10.37 (CET)
Tycker tvärtom att det inte finns skäl att förlänga, av främst två skäl: 1. Den som söker behörighet vet vad som gäller under ansökningstiden, och bör då lämpligen visa framfötterna innan den processen tar vid. Att @Dan Koehl plötsligt skulle värderas för vad denne åstadkommer under en vecka i relation till förfluten historik, känns mkt märkligt. 2. För många stjäl det viktig produktionstid att bevaka denna sidan. På den punkten har dessutom wikipedia ett jobb att göra: håll saker kort och skapa inte onödiga disk.trådar. Ymer (diskussion) 28 november 2014 kl. 11.29 (CET)
@Ymer: Den första invändningen har jag förståelse för, den andra tillmäter jag däremot ingen substans. Den som har sagt sitt behöver ju inte bevaka tråden. Tostarpadius (diskussion) 28 november 2014 kl. 11.39 (CET)
Med det inlägget har du just bekräftat även pkt 2. Ymer (diskussion) 28 november 2014 kl. 11.45 (CET)
Så kan man givetvis se på saken. Själv anser jag mig dock inte ha sagt mitt. Det vi nu är med om är för mig ännu ett bevis på att det krävs onödigt stor röstövervikt. Den frågan verkar dock omöjlig att driva, så jag avstår. Om någon annan initierar en ändring kommer jag däremot att stödja förslaget. Tostarpadius (diskussion)
@Hangsna: Instämmer! Stigfinnare (diskussion) 28 november 2014 kl. 11.47 (CET)
Eftersom det trots allt skedde en kraftig svängning igår kan nog även jag tänka mig några dygns förlängning för att se var det stabiliseras någonstans, men tycker att 3 dygn räcker. Men har det gått ett helt dygn (minst 24 timmar) utan förändring av rösterna tänker åtminstone jag ta mig friheten att avsluta. Det känns så konstlat att Dan först nu verkar komma på att man kanske måste hålla på med klottersanering (efter att någon nämnt saken) för att få verktygen. --MagnusA 28 november 2014 kl. 12.08 (CET)
Instämmer med MagnusA. Vi har tidigare förlängt när det varit turbulent vid planerad avslutning, men då bara tills det stabiliserats.Yger (diskussion) 28 november 2014 kl. 12.12 (CET)
Förstår inte riktigt, vad är konstlat med att jag senaste året varit mer aktiv på Wikipedia, och är nu beredd att återigen ta ett större ansvar? Jag har sedan i våras tagit större ansvar på Wikispecies, och tyckte att jag borde engagera mig mer i svenska wikipedia, är detta dåligt/destruktivt/konstlat? Hur kan villighet att göra mer här upplevas som konstlat? Dan Koehl (diskussion) 28 november 2014 kl. 13.47 (CET)
Det som kan kännas "konstlat" är väl att de flesta som ansöker om verktygen gör det för att de har nytta av dem i sitt dagliga arbete. Det kanske du skulle ha men av din aktivitet just före valet så är det inte uppenbart att behovet finns. Röstningarna här brukar ta i beaktande att personen behöver verktygen och därmed vill de flesta se att behovet finns innan en ansökan görs, det kan också vara så att en del tittar på att användaren flitigt anmält saker på WP:BOÅ, något som även det visar behov av verktygen. Att börja visa på behovet mitt under en ansökan kan därför kännas konstlat. Jag kommer inte protestera om det avslutas när veckan gått. /Hangsna (diskussion) 28 november 2014 kl. 14.05 (CET)
Jag känner mig lite brydd inför den senaste vändningen diskussionen tagit. Skall ett ja eller nej grunda sig på hur mycket klottersanering användaren utfört? Det förfaller mig perifert. Det tyngsta en administratör kan göra är att blockera användare och därvidlag har jag tidigare röstat ja till två användare som jag ångrar och inte vill skall ha den möjligheten, efter hur de uppträtt i kontroverser. Jag hoppas jag inte gör om samma misstag med att rösta ja till Dan Koehl. /Ascilto (diskussion) 28 november 2014 kl. 18.22 (CET)
Egentligen förstår jag inte varför man frågar efter om någon behöver verktygen. Det som borde vara vägledande i såväl nyval och omval som återval är om man har förtroende för användaren eller inte. Saknas det bör vederbörande inte bli vald, finns det är det perifert hur aktiv användaren blir som administratör. Så tolkar jag riktlinjerna och det ser jag som rimligt. Tostarpadius (diskussion) 28 november 2014 kl. 19.14 (CET)
Vi har alla olika åsikter vad som är viktigt vid adminval och kanske till och med inte helt konsekventa från val till val. Ingen åsikt är egentligen fel eller "inte enligt riktlinjerna". Det vore bra om vi kan respektera varandras olika åsikter. --MagnusA 28 november 2014 kl. 19.33 (CET)
Jepp, om det ska finnas detaljerade riktlinjer för hur vi ska rösta, så blir röstningarna i sig onödiga. Det blir då för byråkraterna bara att pricka av en lista med sådana krav och sätta adminflagga om de är uppfyllda. -- Innocent bystander (diskussion) 28 november 2014 kl. 19.37 (CET)
Förtroende går inte att läsa av på det sättet. Det mäts genom dessa omröstningar. Tostarpadius (diskussion) 28 november 2014 kl. 20.13 (CET)


Nyligen avslutade nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Arkiv och loggar[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]