ATC-kod V09: Diagnostiska radiofarmaka

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
ATC-koder
V Varia
V01 Allergener
V03 Medel vid förgiftningar, överdoseringar m.m.
V04 Diagnostiska medel
V06 Näringspreparat
V07 Tekniska hjälpmedel
V08 Kontrastmedel
V09 Diagnostiska radiofarmaka
V10 Terapeutiska radiofarmaka
V20 Kirurgiska förband (Inga fler koder existerar.)

A · B · C · D · G · H · J · L · M · N · P · R · S · V
(Håll muspekaren över länkarna för att se titel.)

ATC-kod V09: Diagnostiska radiofarmaka är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) för läkemedel och vissa andra medicinska produkter. ATC utvecklas av WHO och består av alfanumeriska koder indelade i grupper utifrån anatomi, medicinsk funktion och läkemedelstyp på 5 olika kodnivåer. Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2.

V09A Centrala nervsystemet[redigera | redigera wikitext]

V09AA Teknetium(99mTc)-föreningar[redigera | redigera wikitext]

V09AA01 Teknetium(99mTc)exametazim
V09AA02 Teknetium(99mTc)bicisatdihydroklorid

V09AB Jod(123I)-föreningar[redigera | redigera wikitext]

V09AB01 Jodjofetamin(123I)
V09AB02 Jodjoloprid(123I)
V09AB03 Jodjoflupan(123I)

V09AX Övriga diagnostiska radiofarmaka för det centrala nervsystemet[redigera | redigera wikitext]

V09AX01 Indium(111In)pentetsyra
V09AX03 Jod(124I)-2β-karbometoxi-3β-(4-jodfenyl)-tropan
V09AX04 Flutemetamol(18F)
V09AX05 Florbetapir(18F)


V09B Skelett[redigera | redigera wikitext]

V09BA Teknetium(99mTc)-föreningar[redigera | redigera wikitext]

V09BA01 Teknetium(99mTc)oxidronsyra
V09BA02 Teknetium(99mTc)medronat
V09BA03 Teknetium(99mTc)pyrofosfat
V09BA04 Teknetium(99mTc)butedronsyra

V09C Renala systemet[redigera | redigera wikitext]

V09CA Teknetium(99mTc)-föreningar[redigera | redigera wikitext]

V09CA01 Teknetium(99mTc)pentetsyra
V09CA02 Teknetium(99mTc)succimer
V09CA03 Teknetium(99mTc)mertiatid
V09CA04 Teknetium(99mTc)gluceptat
V09CA05 Teknetium(99mTc)glukonat

V09CX Övriga diagnostiska radiofarmaka för det renala systemet[redigera | redigera wikitext]

V09CX01 Natriumjodhippurat(123I)
V09CX02 Natriumjodid(131I)hippurat
V09CX03 Natriumjotalamat(125I)
V09CX04 Krom(51Cr)edetat

V09D Hepatiska och retikuloendoteliala systemet[redigera | redigera wikitext]

V09DA Teknetium(99mTc)-föreningar[redigera | redigera wikitext]

V09DA01 Teknetium(99mTc)disofenin
V09DA02 Teknetium(99mTc)etifenin
V09DA03 Teknetium(99mTc)lidofenin
V09DA04 Teknetium(99mTc)mebrofenin
V09DA05 Teknetium(99mTc)galtifenin

V09DB Teknetium(99mTc), partiklar och kolloider[redigera | redigera wikitext]

V09DB01 Teknetium(99mTc)nanokolloid
V09DB02 Teknetium(99mTc)mikrokolloid
V09DB03 Teknetium(99mTc)millimikrosfärer
V09DB04 Teknetium(99mTc)tennkolloid
V09DB05 Teknetium(99mTc)svavelkolloid
V09DB06 Teknetium(99mTc)rheniumsulfidkolloid
V09DB07 Teknetium(99mTc)fytat

V09DX Övriga radiofarmaka för diagnos av det hepatiska och retikuloendoteliala systemet[redigera | redigera wikitext]

V09DX01 Selen(75Se)tauroselcholsyra

V09E Andningsorganen[redigera | redigera wikitext]

V09EA Teknetium(99mTc), inhalationer[redigera | redigera wikitext]

V09EA01 Teknetium(99mTc)pentetsyra
V09EA02 Teknetium(99mTc)teknegas
V09EA03 Teknetium(99mTc)nanokolloid

V09EB Teknetium(99mTc), partiklar för injektion[redigera | redigera wikitext]

V09EB01 Teknetium(99mTc)makrosalb
V09EB02 Teknetium(99mTc)mikrosfärer

V09EX Övriga diagnostiska radiofarmaka för andningsorganen[redigera | redigera wikitext]

V09EX01 Krypton(81mKr)gas
V09EX02 Xenon(127Xe)gas
V09EX03 Xenon(133Xe)gas

V09F Tyreoidea[redigera | redigera wikitext]

V09FX Radiofarmaka för tyreoideadiagnostik[redigera | redigera wikitext]

V09FX01 Natriumperteknetat(99mTc)
V09FX02 Natriumjodid(123I)
V09FX03 Natriumjodid(131I)

V09G Hjärta och kretslopp[redigera | redigera wikitext]

V09GA Teknetium(99mTc)-föreningar[redigera | redigera wikitext]

V09GA01 Teknetium(99mTc)sestamibi
V09GA02 Teknetium(99mTc)tetrofosmin
V09GA03 Teknetium(99mTc)teboroxim
V09GA04 Teknetium(99mTc)albumin, humant
V09GA05 Teknetium(99mTc)furifosmin
V09GA06 Teknetium(99mTc)tennmärkta celler
V09GA07 Teknetium(99mTc)apcitid

V09GB Jod(125I)-föreningar[redigera | redigera wikitext]

V09GB01 Fibrinogen(125I)
V09GB02 Humant jod(125I)albumin

V09GX Övriga diagnostiska radiofarmaka för det kardiovaskulära systemet[redigera | redigera wikitext]

V09GX01 Tallium(201Tl)klorid
V09GX02 Indium(111In)imciromab
V09GX03 Natriumkromat(51Cr)

V09H Inflammations- och infektions-detektion[redigera | redigera wikitext]

V09HA Teknetium(99mTc)-föreningar[redigera | redigera wikitext]

V09HA01 Teknetium(99mTc)immunoglobulin, humant
V09HA02 Teknetium(99mTc)exametazimmärkta celler
V09HA03 Teknetium(99mTc)antigranulocyt antikropp
V09HA04 Teknetium(99mTc)sulesomab

V09HB Indium(111In)-föreningar[redigera | redigera wikitext]

V09HB01 Indium(111In)oxin
V09HB02 Indium(111In)tropolonatmärkta celler

V09HX Övriga diagnostiska radiofarmaka för inflammations- och infektionsdetektion[redigera | redigera wikitext]

V09HX01 Gallium(67Ga)citrat

V09I Tumör-detektion[redigera | redigera wikitext]

V09IA Teknetium(99mTc)-föreningar[redigera | redigera wikitext]

V09IA01 Teknetium(99mTc)antiCarcinoEmbryoAntigen antikropp
V09IA02 Teknetium(99mTc)antimelanom antikropp
V09IA03 Teknetium(99mTc)pentavalent succimer
V09IA04 Teknetium(99mTc)votumumab
V09IA05 Teknetium(99mTc)depreotid
V09IA06 Teknetium(99mTc)arcitumomab
V09IA07 Teknetium(99mTc)hynik-oktreotid
V09IA08 Teknetium(99mTc)etarfolatid
V09IA09 Teknetium(99mTc)tilmanocept

V09IB Indium(111In)-föreningar[redigera | redigera wikitext]

V09IB01 Indium(111In)pentetreotid
V09IB02 Indium(111In)satumomabpendetid
V09IB03 Indium(111In)antiovariumkarcinom antikropp
V09IB04 Indium(111In)kapromabpentid

V09IX Övriga diagnostiska radiofarmaka för tumördetektion[redigera | redigera wikitext]

V09IX01 Jobenguan(123I)
V09IX02 Jobenguan(131I)
V09IX03 Jod(125I)-CC49-monoklonal antikropp
V09IX04 Fludeoxiglukos(18F)
V09IX05 Fluorodopa(18F)

V09X Övriga diagnostiska radiofarmaka[redigera | redigera wikitext]

V09XA Jod(131I)-föreningar[redigera | redigera wikitext]

V09XA01 Jod(131I)norkolesterol
V09XA02 Jodkolesterol(131I)
V09XA03 Jod(131I)humanalbumin
V09XA53 Jod(131I)tositumomab

V09XX Diverse diagnostiska radiofarmaka[redigera | redigera wikitext]

V09XX01 Cyanokobalamin(57Co)
V09XX02 Kobolt(58Co)cyanokobalamin
V09XX03 Selen(75Se)norkolesterol
V09XX04 Järn(59Fe)(III)citrat

Externa länkar[redigera wikitext]

Engelska[redigera wikitext]

Svenska[redigera wikitext]

Källor[redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Category:ATC codes, tidigare version.