ATEX-direktivet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

ATEX är en förkortning av det franska uttrycket ATmosphères EXplosibles vilket på svenska betyder explosiv atmosfär och används om EU/EFTA/Schweiz regelverk för explosiv miljö med gas- och/eller dammatmosfär.

ATEX-direktivet är i själva verket två olika EU-direktiv som behandlar utrustningar och arbetsmiljö i områden där det finns risk för explosionsfarliga blandningar.

Direktiven är 2014/34/EU angående utrustningar för explosiv atmosfär och 1999/92/EG angående arbetssäkerhet i sådan miljö. (Direktiv 2014/34/EU ersatte 20 april 2016 det tidigare "ATEX-direktivet" 94/9/EG.)

Utrustning

I Sverige är reglerna för utrustning i laga kraft genom Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2016:2 (för elektrisk utrustning) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2016:4 (för icke elektrisk utrustning/mek.). All utrustning avsedd för explosiv atmosfär med "inneboende tändkälla" som sätts på EU-marknaden (tillverkas eller importeras) måste uppfylla direktivet. (Det gäller även om den inte säljs utan tillverkas och tas i drift av användaren.)

Arbetssäkerhet

I Sverige är reglerna om arbetssäkerhet i laga kraft genom Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (tidigare Statens Räddningsverk) föreskrifter SRVFS 2004:7 (för explosiv atmosfär från brandfarlig vara) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2003:3 (för explosiv atmosfär från icke brandfarlig vara, främst damm).

Alla arbetsgivare med arbetsplatser där arbetstagare kan utsättas för fara från explosiv atmosfär måste enligt de tvingande föreskrifterna ha upprättat ett så kallat explosionsskyddsdokument. Det ska innehålla riskanalyser, klassningsplaner, förteckning över brandfarliga vätskor, gaser och damm samt rutiner för hur säker hantering vid explosiv atmosfär.

Vilka berörs?

ATEX omfattar ett brett område. Det kan gälla energibolag med fastbränsle, oljebränsle och/eller naturgas, snickerier, jordbruk, lackeringsföretag, pulver- och kemihantering i olika former, bensinstationer, kvarnar, skolor (kemisalar), restauranger som hanterar gasol eller annan brandfarlig gas/vätska, petrokemisk industri och andra känsliga miljöer.

Regelverket gäller för alla anläggningar och arbetsplatser, såväl nya som gamla. Däremot gäller utrustningsreglerna inte för utrustning som var satt på marknaden innan regelverket blev tvingande 1 juli 2003. Befintlig säker materiel behöver alltså inte bytas ut, däremot måste den enligt arbetssäkerhetsreglerna hållas i säkert skick. (Utrustningsreglerna är inte retroaktiva, däremot är arbetssäkerhetsreglerna retroaktiva och tillåter inte att utrustning blir farlig t.ex. genom otillräcklig kontroll och underhåll.)

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]