Termisk tändpunkt

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Termisk tändpunkt* eller tändtemperatur[a] är den temperatur då en blandning med luft av en gas eller ånga från en vätska kan självantända, det vill säga den temperatur då det är så varmt att ingen annan tändkälla (t ex en gnista) behövs för antändning. Gasen eller vätskan kan vara ett ämne, t ex vätgas, eller en blandning som t ex gasol och bensin.

Termisk tändpunkt är inte nära relaterat till en vätskas flampunkt, men är av naturliga skäl alltid över denna. Flampunkten är den temperatur då vätskan avger en antändbar koncentration av brännbara ångor i luft. Som ses i tabellen nedan har ofta vätskor med en relativt hög flampunkt en lägre tändtemperatur än vätskor med en lägre flampunkt.

Ett exempel är bensin som redan vid cirka -20°C (flampunkten) avger en antändbar koncentration av brännbara ångor. För att dessa ångor ska antändas utan annan tändkälla än temperaturen måste den termiska tändpunkten för bensinen nås, vilken är mellan 280 och 470 °C beroende på hur mycket och vilken sorts förnyelsebart bränsle som är inblandat. Väte är normalt en gas och har kokpunkten -253 °C och termisk tändpunkt 560 °C.

Däremot har diesel en relativt hög flampunkt av minst 60 °C, medan den termiska tändpunkten är ganska låg, >240 °C[1][2].

(Egenskaperna för våra vanliga fordonsbränslen har i många avseenden ändrats väsentligt på senare år genom en successivt ökande inblandning av förnybart bränsle.)

Exempel på flampunkter och termiska tändpunkter[redigera | redigera wikitext]

Vätska/gas Flampunkt Termisk
tändpunkt
Etanol CAS 64-17-5 12 °C 400 °C
Metanol CAS 67-56-1 9 °C 440 °C
Bensin (en handelsvara*) <-20 °C 280-470 °C
Dieselolja (en handelsvara*) ≥60 °C >240 °C
Aceton CAS 67-64-1 <-20 °C 539 °C
Dietyleter (Eter) CAS 60-29-7 -45 °C 175 °C
Fotogen (en handelsvara*) ≥38 °C >220 °C
Gasol (Propan 95) -108 °C ca 440 °C

* Handelsvaror som t ex bensin kan ha mycket varierande innehåll och egenskaper. Olika raffinaderier tar till exempel sin råolja från olika oljefält, tillsätter olika additiv samt mer eller mindre förnyelsebart bränsle.

Benämningar av brandfarliga gaser och vätskor[redigera | redigera wikitext]

Vätskor med flampunkt 100 °C eller lägre benämns brandfarlig vätska. Gaser som vid 20 °C kan bilda en antändbar blandning med luft benämns brandfarlig gas. Brandfarliga gaser och vätskor benämns som samlingsnamn brandfarlig vara.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Kommentarer[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Det varierar mycket om begreppet "termisk tändpunkt", "termisk tändtemperatur" eller "tändtemperatur" används. Oftast, men långtifrån alltid, används "termisk tändpunkt" av MSB, i klassningshandboken SEK handbok 426, Klassning av explosionsfarliga områden med klassningsstandarden SS-EN 60079-10-1 används oftast "tändtemperatur" och i SEK handbok 427, Elinstallationer i explosionsfarliga områden med elinstallationsstandard SS-EN 6007914 och underhållsstandard SS-EN 60079-17 används bara begreppet "tändtemperatur".

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Svensk Elstandard, SEK (2017). SEK handbok 426, utgåva 5, 2017. sid. 325 
  2. ^ Informationsunderlag - hantering av brandfarlig gas och vätska. Umeå Universitet. 2016-01-19. https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/lokalforsorjningsenheten/brandskydd/informationsunderlag-brandfarlig-gas-och-vatska-161208.pdf. Läst 23 juli 2018