Flampunkt

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Ett ämnes flampunkt (3) är den lägsta temperatur vid vilken en vätska avger så mycket brännbar ånga/gaser att de blandade i luft kan ta eld/explodera. Den temperatur hos en uppvärmd yta som behövs för självantändning av den brännbara gasblandningen är vanligtvis betydligt högre och benämns ämnets tändtemperatur. (En antändbar gasblandning under atmosfäriska förhållanden benämns "explosiv gasatmosfär" i standarder, facklitteratur och föreskrifter från myndigheter.)

Ämnen med en flampunkt som är högre än omgivningens rådande temperatur måste för att de skall kunna antändas antingen värmas upp (t.ex. med en tändstickslåga eller het yta) eller finfördelas på annat sätt i luft, t.ex. genom att sprayas ut från ett munstycke. Bland sådana ämnen finns också många bränslen, till exempel fotogen och eldningsolja. Gasblandningen som avges från varor eller ämnen med flampunkt under rådande temperatur kan lätt antändas av en låga eller gnista, såsom bensin vid rumstemperatur. Bensin och gasol är exempel på varor vars gasblandning är tyngre än luft och som kan följa marken och antändas långt från utsläppsstället.

Exempel på flampunkter[redigera | redigera wikitext]

Bränsle Flampunkt (°C) Tändtemperatur (°C)
Etanol 12[1] 400[1]
Etanol (70%) 16,6 [2] 363 [2]
Bensin (Motorbensin) < −20[1] 280-470[1]
Dieselbränslen > 60[1] >200
Jetbränsle (Jet A1) > 38[1] 225[1]
Fotogen (Lysfotogen) 38[1] 225[1]
Vegetabilisk olja (raps) 327
Biodiesel > 145,37
Kamfer 54 466

Begreppen "flampunkt", "tändtemperatur" och "explosiv gasatmosfär" definieras i standarden SS-EN 60079-10-1 (svensk översättning ges i SEK handbok 426) samt i föreskrifter från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, www.msb.se. Internationell standard är IEC 60079-10-1. SEK Svensk Elstandard är svensk nationalkommitté av CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) som bildades 1973 och IEC (International Electrotechnical Commission) som bildades 1906.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c d e f g h i] SS-EN 60079-20-1, SEK handbok 426:2016
  2. ^ [a b] ”Material Safety Data Sheet”. Nafaa.org. http://www.nafaa.org/ethanol.pdf. Läst 13 november 2015.