Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kristinehamns garnison 07.jpg
Myndighetens kontor och förråd i Kristinehamn
Departement Justitiedepartementet
Organisationstyp statlig förvaltningsmyndighet
Ledning enrådighetsmyndighet
Organisationsnr 202100-5984
Inrättad 1 januari 2009
Generaldirektör Helena Lindberg
Instruktion SFS 2008:1002 (lagen.nu)
Webbplats www.msb.se
Ett fordon från MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Justitiedepartementet och tillhör inrikesministerns ansvarsområde.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ansvarar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris.[1] MSB ersatte 2009 Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har kontor i Stockholm, Karlstad och Kristinehamn samt skolor på Sandö och i Revinge.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska hjälpa den offentliga sektorn, privata företag, föreningar och privatpersoner med information inför en eventuell krishändelse och bidra till förebyggande av sådana händelser. Myndigheten samlar också in information om tidigare kriser för att utröna vad som gick bra och vad som gick mindre bra, samt vad som skulle kunna ha gjorts bättre. Om en allvarlig olycka eller kris skulle inträffa, ska myndigheten stödja samordningen av den samlade konsekvenshanteringen. Arbetet omfattar allt från små olyckor i vardagen till stora katastrofer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. MSB genomför dessutom insatser i andra länder. Till dessa rekryteras personal från olika yrkesgrupper.

Myndigheten bedriver utbildningsverksamhet i sina två skolor i Revinge och på Sandö, samt för skorstensfejare i Rosersberg.

Internationell medverkan i katastrofbekämpning i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är den verksamhet i Sverige som kan avropa tjänster från andra länder inom Europeiska unionen genom Centret för samordning av katastrofberedskap (engelska: Emergency Response Coordination Centre, ERCC) inom EU.

Viktigt meddelande till allmänheten[redigera | redigera wikitext]

"Viktigt meddelande till allmänheten", tyfon inspelat i Stockholm, 2017-03-06.

Viktigt meddelande till allmänheten ingår i myndighetens uppgifter. Signalen Viktigt meddelande, populärt kallad Hesa Fredrik), testas fyra gånger per år, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Information ges i Sveriges Radios samtliga radiokanaler strax före detta klockslag och när provet är avslutat. En sju sekunder lång ton ljuder och följs av en 14 sekunders paus, sedan ny ton, ny paus och så vidare under två minuter. Efter en paus på 90 sekunder hörs sedan den 30 sekunder långa "faran över"-signalen.

Provtillfällena initieras av lokala räddningstjänster, vilka kan fjärrstyra utrustningen från brandstationer men även från skyddade beredskapsanläggningar.

Krisberedskapsveckan[redigera | redigera wikitext]

För att stärka krisberedskapen och förbättra riskkommunikationen har MSB utlyst krisberedskapsvecka. Det är en kampanj med fokus på vad människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Den första Krisberedskapsveckan äger rum 8–14 maj 2017. Inför Krisberedskapsveckan har MSB tagit fram ett enkelt informationsmaterial som de som deltar i kampanjen kan använda.[2]

Forskning kring religiös extremism[redigera | redigera wikitext]

I slutet av år 2016 inledde myndigheten förstudier kring islamistiskt inflytande i Sverige.[3]

Generaldirektörer[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ 1 § förordningen (2008:1002) med med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
  2. ^ ”Krisberedskapsvecka för stärkt beredskap och bättre riskkommunikation”. MSBs hemsida. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Krisberedskap/MSBs-krisberedskapsvecka/. Läst 8 december 2016. 
  3. ^ ”MSB om förstudien Muslimska brödraskapet i Sverige”. Nyheter 2017-03-03. MSB. https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/MSB-om-forstudien-Muslimska-brodraskapet-i-Sverige/. Läst 5 mars 2017. 
  4. ^ [a b] ”MSB:s generaldirektör Helena Lindberg föreslås bli riksrevisor”. msb.se. https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/MSBs-generaldirektor-Helena-Lindberg-foreslas-bli-riksrevisor/. Läst 19 februari 2017. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]