Aiden Wilson Tozer

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Aiden Wilson Tozer, född 1897, död 1963, var en amerikansk pastor, mystiker och profetgestalt inom "Christian and Missionary Alliance". Han har blivit något av en ikon inom evangelikal mystik.

Tozer var en självlärd teolog, med ett mäktigt personligt bibliotek. Hans bildning var ovanlig för den tidens frikyrkopastorer, han kände väl till gamla medeltida katolska teologer och mystiker. Han var inspirerad främst av helgelserörelsen och dess A.B.Simpson, som var hans andlige fader, om vilken han också skrev en biografi.

Tozer var mycket kritisk till frikyrklighetens förvärldsligande i mitten av seklet. Och han tålde inte den karismatiska rörelsen. Han var för ett stilla, kontemplativt liv i radikal kristusefterföljelse, och hade inget till övers för ytliga hallelujastämningar. Däri liknar han mycket på Sveriges Emil Gustafson.

Han var också en asket, och ägde aldrig bil. Han var en bönens man, vars predikan andades bön.

Hans viktigaste bok, "The pursuit of God" (sv. övers. Gudslängtan) har blivit något av en andlig klassiker. Den är mättad av kvietismens och radikalpietismens mystik, och hänvisar stundom till katolska mystiker, vilket även hans övriga böcker gör.

Han har fått en del hängivna lärjungar i yngre generationer, bland andra indiern Zac Poonen, dansken Poul Madsen och finnen Paavo Hiltunen.

Bibliografi[redigera | redigera wikitext]

Böcker skrivna eller sammanställda av Tozer under hans livstid innefattar följande:

 • Paths to Power (1940) (New edition: CrossReach Publications)
 • Wingspread: A. B. Simpson: A Study in Spiritual Altitude (1943) (New edition: CrossReach Publications)
 • Let My People Go: The Life of Robert A. Jaffray (1947) (New edition: CrossReach Publications)
 • The Pursuit of God, (1948) Harrisburg, PA: Christian Publications, ISBN 0-551-00455-X (Online E-text) (New edition: CrossReach Publications)
 • The Divine Conquest (1950)
 • How to be Filled with the Holy Spirit (1952) ISBN 1-5174-6228-2 (New edition: CrossReach Publications)
 • The Root of the Righteous (1955) (New edition: CrossReach Publications)
 • Keys to the Deeper Life (1957)
 • Born after Midnight (1959) (New edition: CrossReach Publications)
 • Of God And Men (1960) Harrisburg PA: Christian Publications, ISBN 0-87509-254-3
 • The Knowledge of the Holy, (1961) New York: Harper & Row, ISBN 0-06-068412-7 (New edition: CrossReach Publications)
 • Christian Book of Mystical Verse (1963) (New edition: CrossReach Publications)

Broschyrer (Odaterade, publicerade före hans död)

 • The Praying Plumber Of Lisburn: A Sketch of God's Dealings with Thomas Haire (Undated booklet, but the articles originally appeared in serial form on January 6, 13, and 20th 1954 in the Alliance Weekly (Now Alliance Life)) (https://archive.org/details/ThePrayingPlumberOfLisburn)
 • Total Commitment to Christ: What is It? (New edition: CrossReach Publications)
 • The Menace of the Religious Movie (Internal evidence seems to indicate a date around the mid 1930s.) (New edition: CrossReach Publications)
 • Five Vows of Spiritual Power (New edition: CrossReach Publications)

Det finns också många sammanställningar av predikningar och andra skrifter som var redigerade och publicerade av Christian Publications, Inc., Regal Books, och andra efter Tozers död. Trots att följande böcker publicerades posthumt, tillskrivs författarskapet Tozer (denna lista är ingalunda komplett. Datum för originalens publicering är givna där det varit möjligt):

Översatta till svenska

 • Gudslängtan (Tozers mest kända, kan läsas gratis på nätet här)
 • Gudsmänniskan. 1978
 • Guds profet i församlingen.1979
 • Guds egenskaper. En inblick i Guds väsen. 1980
 • Det radikala korset: leva i Kristi lidande. 2009
 • Pärlor. 1990

Källor[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, A._W._Tozer.