Algblomning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Algblomning utanför Gotlands kust 13 juli 2005

Algblomning är mycket stark tillväxt av alger i ett vattensystem. Normalt är bara en eller några få algarter inblandade. Alla vattenlevande organismer som tillämpar fotosyntes och inte är växter kallas alger. Algblomning har alltså inget att göra med blommor.

För att algblomning ska inträffa krävs vissa betingelser och olika alger blommar under olika förhållanden beroende på temperatur, pH-värde, salthalt, syrgashalt, omrörning och tillgängliga näringsämnen. Exempelvis råder förhållanden i Östersjön varje sommar som främjar blomning av cyanobakterier.

En algblomning känns igen på den ökade grumligheten och missfärgningen av vattnet som orsakas av den stora mängden pigmenterade algceller. Färgen kan vara brun, brungul, grön, eller röd. Även om det inte finns officiellt erkända nivåer, brukar algmängder under 10 000 celler per milliliter inte betraktas som algblomningar. I en omfattande algblomning kan flera miljoner celler per milliliter förekomma.

Den kraftiga algtillväxten kan störa andra delar av vattnets ekosystem. Alger som dör och sjunker till botten stimulerar tillväxten av förruttnelsebakterier. Dessa kan orsaka syrgasbrist i djupare vatten, vilket i sin tur leder till fiskdöd. Syrgasbristen orsakar även kemiska förändringar i bottenslammet, som kan leda till utsöndring av giftiga ämnen. Några alger kan dessutom producera nervgifter. De höga koncentrationerna som uppstår vid algblomning gör att det kan det vara livsfarligt att dricka av det påverkade vattnet.

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]