Oljeutsläpp

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Sanering efter oljeutsläpp
Amoco Cadiz efter förlisningen.

Ett oljeutsläpp inträffar när, som namnet antyder, olja släpps ut (på mark eller i vatten).

Man använder nästan uteslutande begreppet vid oljeutsläpp till havs och det är också där de största oljeutsläppen inträffar: all den olja och de oljeprodukter som används i världen går i dagsläget inte att transportera över land. Stora mängder därför transporteras till havs, oftast i tankfartyg.

Definitioner[redigera | redigera wikitext]

Många stora oljeutsläpp har orsakats av olyckor som förlisningar, kollisioner, grundstötningar eller tekniska problem. Men en totalt sett stor mängd olja släpps också ut när fartyg medvetet spolar tankar och maskinrum till havs eller på annat sätt gör sig av med oljeförorenat vatten för att slippa de extra kostnader som uppstår när fartyget måste betala hamnen för att hamnen ska ta hand om det oljeförorenade vattnet.[1] Trots att sådana tömningar innehåller mindre oljemängder är även de ett hot mot miljön.

Effekterna av ett oljeutsläpp beror på många faktorer som det drabbade områdets känslighet, typ och mängd av olja, väderförhållanden, hur saneringen genomförs och hur lyckad den är.

Andra källor till utsläpp är jordbruk, trafik och industri där olja genom avlopp och dagvatten når haven.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Några av de största oljeutsläppen har skett vid oljeborrningar till havs, som den okontrollerade utblåsningen (på engelska kallad blowout) på Ixtoc-plattformen i Mexikanska golfen 1979, eller oljebolaget BP:s utblåsning när borriggen Deepwater Horizon exploderade 2010, även den i Mexikanska golfen.[2] I Norge skedde det en oljeutblåsning på en fast plattform på Ekofisk-fältet 1977[3]. Eftersom oljan var lätt blev inte skadorna på naturen så stora, men olyckan bromsade i några år den norska oljeutvinningen.

Ett av världens största oljeutsläpp skedde i januari 1991, när president Saddam Hussein beordrade att Kuwaits oljekranar skulle öppnas efter att Irak invaderat landet. Målet var att förhindra att amerikanska trupper skulle angripa den irakiska armen från Kuwaits kust.[4]

Oljeutsläpp med stor miljöeffekt[redigera | redigera wikitext]

Åtgärder[redigera | redigera wikitext]

Sedan mitten av 1900-talet har stora ansträngningar gjorts för att stoppa oljeutsläppen till havs. År 1952 bildade de nordiska ländernas jägarförbund en oljeskadekommitté. I samarbete med denna anordnade en engelsk motsvarighet 1953 en internationell oljeskyddskonferens, som bidrog till att brittiska regeringen sammankallade en internationell diplomatisk konferens. Denna utarbetade 1954 års oljeskyddskonvention, vilken sedan legat till grund för lagstiftning i flera länder.[5]

Det internationella samarbetet för att minska oljeutsläppen från fartyg resulterade i 1973 års havsföroreningskonvention (IMCO-konventionen) och Konventionen till skydd för Östersjöns marina miljö (Östersjökonventionen) underteckand 1974. Konventionerna förutsätter långtgående åtgätder för att minska oljeutsläppen. Östersjön betecknas i konventionerna som ett känsligt område där särskilt stränga bestämmelser behövs. Östersjökonventionen föreskriver bl. a. att mottagningsanläggningar för oljeblandat ballastvatten och annat oljeblandat avfall ska inrättas i hamnarna runt Östersjön.[5]

En svensk oljeskyddslag tillkom 1956. För oljeskyddsberedskapen svarar i Sverige Kustbevakningen, som har ett antal förråd med oljebekämpningsmedel längs kusterna.[5]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Färre oljeutsläpp utmed kusten”. Sveriges radio. 7 november 2005. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=728721. Läst 1 november 2015. 
  2. ^ Svenska Dagbladet, 4 juni 2010
  3. ^ Ukontrollert utblåsing på Bravo 22. april 1977, Offentlig granskningsrapport
  4. ^ National Geographic: The Persian Gulf: After the Storm, Augusti 1991
  5. ^ [a b c] Bra Böckers lexikon, 1978